T APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal dar ... 1V-655 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.07.23 Galioja nuo 2019.07.24  Teisės aktų registras: 2019-12087-, 2019.
2 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių paga ... 1V-626 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.07.11 Negalioja nuo 2019.07.24 Galioja nuo 2019.07.12 iki 2019.07.23  Teisės aktų registras: 2019-11473-, 2019.
3 Dėl Seimo valdybos 2019 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1052 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo SV-S-1320 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2019.07.10 Galioja nuo 2019.07.11  Teisės aktų registras: 2019-11508-, 2019.
4 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 3-492 „Dėl Privalomų patikrinimų, užtikrinančių saugų keleivinių įvažiuojamųjų laivų ir greitaeigių keleivinių laivų valdymą, atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-335 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2019.07.04 Galioja nuo 2019.07.05  Teisės aktų registras: 2019-11031-, 2019.
5 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 6 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos narių, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narių, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narių, Nuolatinės teisėjų veiklos ve ... 681 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.03 Galioja nuo 2019.07.06  Teisės aktų registras: 2019-11210-, 2019.
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 680 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.03 Galioja nuo 2019.07.06  Teisės aktų registras: 2019-11209-, 2019.
7 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 22 d. Nr. V-60 „Dėl Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos s ... V-735 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.06.25 Galioja nuo 2019.06.26  Teisės aktų registras: 2019-10101-, 2019.
8 Dėl Kultūros ministerijos premijų už gautus svarbiausius tarptautinius apdovanojimus kultūros srityje skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ĮV-401 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2019.06.10 Galioja nuo 2019.06.11  Teisės aktų registras: 2019-09416-, 2019.
9 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. D1-278 „Dėl Juozo Virbicko premijos skyrimo komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-295 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.14 Galioja nuo 2019.05.17  Teisės aktų registras: 2019-07768-, 2019.
10 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą“ pakeitimo 457 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.08 Galioja nuo 2019.05.14  Teisės aktų registras: 2019-07647-, 2019.
11 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apr ... V-492 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.24 Galioja nuo 2019.04.27  Teisės aktų registras: 2019-06793-, 2019.
12 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją m ... V-492 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.24    
13 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario  28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pag ... 1V-332 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.04.04 Negalioja nuo 2019.07.24 Galioja nuo 2019.04.05 iki 2019.07.23  Teisės aktų registras: 2019-05557-, 2019.
14 Dėl Komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo Šiaulių apylinkės teisme taisyklių patvirtinimo V-53 Šiaulių apylinkės teismas Įsakymas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.03.29  Teisės aktų registras: 2019-04860-, 2019.
15 Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo V-361 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.26    
16 Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo V-361 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.25 Galioja nuo 2019.03.28  Teisės aktų registras: 2019-04763-, 2019.
17 Dėl kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-561 „Dėl Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įsteigimo ir profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-117 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2019.02.25 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03122-, 2019.
18 Dėl Pavyzdinio komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo 13P-22-(7.1.2) Teisėjų taryba Nutarimas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03237-, 2019.
19 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių paga ... 1V-177 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.02.20 Negalioja nuo 2019.07.24 Galioja nuo 2019.02.21 iki 2019.07.23  Teisės aktų registras: 2019-02765-, 2019.
20 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl Valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vad ... V-176 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.13  Teisės aktų registras: 2019-02153-, 2019.
21 Dėl Lėšų darbo užmokesčiui poreikio naujoms pareigybėms biudžetinėse įstaigose apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 1K-41 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02087-, 2019.
22 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 105 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.07  Teisės aktų registras: 2019-01813-, 2019.
23 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, direktoriams tvarkos apra ... V-83 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01506-, 2019.
24 Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-60 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01466-, 2019.
25 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, parengtojo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ p ... V-94 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.22 Galioja nuo 2019.01.24  Teisės aktų registras: 2019-00991-, 2019.
26 Dėl Priemokų skyrimo ir mokėjimo Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo V-38 Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.17  Teisės aktų registras: 2019-00596-, 2019.
27 Dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo 9 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.14  Teisės aktų registras: 2019-00435-, 2019.
28 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įst ... V-14   Įsakymas 2019.01.07 Galioja nuo 2019.01.09  Teisės aktų registras: 2019-00202-, 2019.
29 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1370 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21895-, 2018.
30 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustaty ... 1365 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21867-, 2018.
31 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedo pakeitimo įstatymas XIII-1838 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2018-12-29. Įstatymo 1 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2019-09-02. Įstatymo 1 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2020-01-01.  Teisės aktų registras: 2018-21865-, 2018.
32 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 3-130 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos darbuotojų komandiruočių išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-638 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20775-, 2018.
33 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 4 straipsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymas XIII-1780 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.13 Galioja nuo 2019.09.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-21  Teisės aktų registras: 2018-20997-, 2018.
34 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pavadinimo, 1 straipsnio, 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo III-1 skyriumi įstatymas XIII-1739 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-19  Teisės aktų registras: 2018-20709-, 2018.
35 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1714 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20972-, 2018.
36 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio, 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymas XIII-1712 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2019-09-01  Teisės aktų registras: 2018-20970-, 2018.
37 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo D1-1064 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20050-, 2018.
38 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1413 1 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1688 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.04 Galioja nuo 2018.12.11  Teisės aktų registras: 2018-20187-, 2018.
39 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. SV-S-1581 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių užsienio komandiruočių ir kelionių (išvykų) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo SV-S-1000 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19027-, 2018.
40 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 1143 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.24 . Išimtys: Nutarimo 1.1 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-18956-, 2018.
41 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, kurių darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, supervi ... A1-626 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.12 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18335-, 2018.
42 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įst ... V-881 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.09  Teisės aktų registras: 2018-18035-, 2018.
43 Dėl Seimo valdybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. SV-S-603 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo SV-S-959 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.25  Teisės aktų registras: 2018-16661-, 2018.
44 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-211 „Dėl Bronio Savukyno premijos įsteigimo ir šios premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-749 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2018.10.17 Galioja nuo 2018.10.18  Teisės aktų registras: 2018-16297-, 2018.
45 Dėl įgaliojimų pasirašyti nacionalinę kolektyvinę sutartį dėl pareiginės algos bazinio dydžio suteikimo 1026   Nutarimas 2018.10.16 Galioja nuo 2018.10.17  Teisės aktų registras: 2018-16269-, 2018.
46 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-650 „Dėl Premijų už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus skyrimo“ pakeitimo ĮV-704 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.28  Teisės aktų registras: 2018-15195-, 2018.
47 Dėl didžiausių leistinų pareigybių valandinių atlygių patvirtinimo V-443 Lietuvos mokslo taryba Įsakymas 2018.09.11 Galioja nuo 2018.09.13  Teisės aktų registras: 2018-14378-, 2018.
48 Dėl Seimo valdybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. SV-S-603 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo SV-S-855 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.08.31  Teisės aktų registras: 2018-13759-, 2018.
49 Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 03-63 „Dėl Lietuvos banko premijų skyrimo už mokslinę veiklą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 03-151 Lietuvos bankas Nutarimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.31  Teisės aktų registras: 2018-13601-, 2018.
50 Dėl Darbo užmokesčio struktūros statistinės ataskaitos DUS-01 (kas 4 metai) statistinio formuliaro  patvirtinimo DĮ-187 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-13495-, 2018.
51 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr.ISAK-1737 „Dėl Eksperimentinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios V-695 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.08.21 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13229-, 2018.
52 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-562 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.08.17 Galioja nuo 2018.10.01  Teisės aktų registras: 2018-13173-, 2018.
53 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo D1-701 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.23 Galioja nuo 2018.08.21  Teisės aktų registras: 2018-13194-, 2018.
54 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 664   Nutarimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.17  Teisės aktų registras: 2018-12013-, 2018.
55 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 644   Nutarimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.12  Teisės aktų registras: 2018-11729-, 2018.
56 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apr ... V-758 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.02 Galioja nuo 2018.07.04  Teisės aktų registras: 2018-11111-, 2018.
57 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1413 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-11478-, 2018.
58 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-639 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.06  Teisės aktų registras: 2018-11470-, 2018.
59 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo D1-638 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.29 Negalioja nuo 2018.08.21 Galioja nuo 2018.07.06 iki 2018.08.20  Teisės aktų registras: 2018-11471-, 2018.
60 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 863 „Dėl išmokų buitinėms išlaidoms ir premijų dydžių nustatymo privalomosios pradinės karo tarnybos kariams“ pripažinimo netekusiu galios 630   Nutarimas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.03  Teisės aktų registras: 2018-11074-, 2018.
61 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas XIII-1395 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.09.01 . Išimtys: Įstatymo 7 straipsnis ir 9 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2018-07-05. Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2019-09-01  Teisės aktų registras: 2018-11323-, 2018.
62 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų p ... 1K-192 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.23  Teisės aktų registras: 2018-10250-, 2018.
63 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų p ... 1K-161 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.01  Teisės aktų registras: 2018-08805-, 2018.
64 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 ,,Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbu ... V-614 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.28 Galioja nuo 2018.05.30  Teisės aktų registras: 2018-08566-, 2018.
65 Dėl vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. Sp-54 „Dėl vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko komandiruotės į Kanadą“ pakeitimo Sp-62 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2018.05.24    
66 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apra ... V-607 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.24 Galioja nuo 2018.05.26  Teisės aktų registras: 2018-08402-, 2018.
67 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta t ... V-415 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.27 Galioja nuo 2018.05.05  Teisės aktų registras: 2018-07064-, 2018.
68 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-329 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.04.26  Teisės aktų registras: 2018-06574-, 2018.
69 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 384 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.18 Galioja nuo 2018.04.27 . Išimtys: Šio nutarimo 1.1.2, 1.1.5  ir 1.2 papunkčiai įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-06627-, 2018.
70 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 383 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.18 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-06626-, 2018.
71 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo D1-266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.04    
72 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 307 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04 Galioja nuo 2018.04.10  Teisės aktų registras: 2018-05660-, 2018.
73 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo D1-266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.04 Galioja nuo 2018.04.07  Teisės aktų registras: 2018-05463-, 2018.
74 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 297 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05310-, 2018.
75 Dėl Seimo valdybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. SV-S-599 „Dėl Aušros Papirtienės, Valerijaus Simuliko ir Gintaro Vaičekausko komandiruotės stebėti Azerbaidžano Respublikos prezidento rinkimų“ pakeitimo SV-S-655 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.03.29  Teisės aktų registras: 2018-04813-, 2018.
76 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-40 „Dėl Laisvės premijų komisijos sudarymo“ pakeitimo XIII-1052 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.03.22 Galioja nuo 2018.03.23  Teisės aktų registras: 2018-04457-, 2018.
77 Dėl Seimo valdybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. SV-S-599 „Dėl Valerijaus Simuliko ir Gintaro Vaičekausko komandiruotės stebėti Azerbaidžano Respublikos prezidento rinkimų“ pakeitimo SV-S-633 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2018.03.14 Galioja nuo 2018.03.15  Teisės aktų registras: 2018-03999-, 2018.
78 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų p ... 1K-81 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.03.14 Galioja nuo 2018.03.15  Teisės aktų registras: 2018-03913-, 2018.
79 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl Premijų, skiriamų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjim ... V-194 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2018.03.08 Galioja nuo 2018.03.09  Teisės aktų registras: 2018-03685-, 2018.
80 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuo ... V-164 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.12 Negalioja nuo 2018.05.30 Galioja nuo 2018.02.14 iki 2018.05.29  Teisės aktų registras: 2018-02213-, 2018.
81 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo ir mokslo ministerija, direktoriams tvarkos apra ... V-83 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.01.30 Galioja nuo 2018.01.31  Teisės aktų registras: 2018-01384-, 2018.
82 Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirban ... 4-40 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.01.29 Galioja nuo 2018.02.03  Teisės aktų registras: 2018-01688-, 2018.
83 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 77 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.24 Galioja nuo 2018.01.30  Teisės aktų registras: 2018-01276-, 2018.
84 Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo V-60 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.01.22 Galioja nuo 2018.01.23  Teisės aktų registras: 2018-00943-, 2018.
85 Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-31 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.01.19 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2018-01044-, 2018.
86 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-561 „Dėl Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įsteigimo ir profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-123 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2018.01.16 Galioja nuo 2018.01.17  Teisės aktų registras: 2018-00671-, 2018.
87 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, dire ... V-1043 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.12.20 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-20646-, 2017.
88 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, einamųjų 2017 metų draudžiamųjų pajamų dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio,  ... 1062 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.12.20 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-20709-, 2017.
89 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-791 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.12.13 Galioja nuo 2017.12.15  Teisės aktų registras: 2017-20074-, 2017.
90 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymo ĮV-510 ,,Dėl Martyno Mažvydo premijos už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-1147 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.01  Teisės aktų registras: 2017-19117-, 2017.
91 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. ĮV-303 „Dėl Metų vertėjo krėslo premijos, Šv. Jeronimo premijos Lietuvių literatūros vertėjui, jotvingių ir jaunojo jotvingio premijų įsteigimo bei šių premijų nuostatų patvi ... ĮV-1146 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.01  Teisės aktų registras: 2017-19116-, 2017.
92 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymas XIII-745 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.16 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-18513-, 2017.
93 Dėl Seimo valdybos 2017 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. SV-S-143 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo SV-S-482 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2017.11.15 Galioja nuo 2017.11.16  Teisės aktų registras: 2017-18165-, 2017.
94 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. SV-S-1581 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių užsienio komandiruočių ir kelionių (išvykų) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo SV-S-480 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2017.11.15 Galioja nuo 2017.11.17  Teisės aktų registras: 2017-18163-, 2017.
95 Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. DĮ-51 "Dėl Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 (ketvirtinės) formos patvirtinimo" pakeitimo DĮ-195 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2017.09.25 Galioja nuo 2017.09.27  Teisės aktų registras: 2017-15083-, 2017.
96 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, einamųjų 2017 metų draudžiamųjų pajamų dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio,  ... 716 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.09.06 Galioja nuo 2017.10.01  Teisės aktų registras: 2017-14342-, 2017.
97 Dėl Seimo valdybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. SV-S-305 „Dėl Gedimino Kirkilo ir Andriaus Kubiliaus komandiruotės į Europos Parlamentą ir Europos Komisiją“ pakeitimo SV-S-346 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2017.08.09 Galioja nuo 2017.08.14  Teisės aktų registras: 2017-13328-, 2017.
98 Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo 640 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.08.02 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-13174-, 2017.
99 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. ĮV-378 „Dėl Balio Buračo fotografijos meno premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-854 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2017.08.01 Galioja nuo 2017.08.02  Teisės aktų registras: 2017-12922-, 2017.
100 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuo ... V-910 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.27 Negalioja nuo 2018.05.30 Galioja nuo 2017.07.29 iki 2018.05.29  Teisės aktų registras: 2017-12784-, 2017.
101 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-382 „Dėl Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo bedarbia ... V-422 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.25 Negalioja nuo 2019.04.03 Galioja nuo 2017.07.27 iki 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2017-12650-, 2017.
102 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, direktoriams tvarkos apra ... V-587 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.07.21 Galioja nuo 2017.07.22  Teisės aktų registras: 2017-12514-, 2017.
103 Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 6P-89-(2.1) Nacionalinė teismų administracija Įsakymas 2017.07.17 Galioja nuo 2017.07.26  Teisės aktų registras: 2017-12616-, 2017.
104 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 17 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-599 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.04 Galioja nuo 2017.07.14  Teisės aktų registras: 2017-12171-, 2017.
105 Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pripažinimo netekusiu galios 1K-257 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.06.30 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-11462-, 2017.
106 Dėl tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo A1-346 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.30 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11176-, 2017.
107 Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo A1-344 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11168-, 2017.
108 Dėl Darbo arbitražo arbitrų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo A1-342 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11166-, 2017.
109 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1236 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ... 524 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2017-11084-, 2017.
110 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 523 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11083-, 2017.
111 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo 517 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11077-, 2017.
112 Dėl Delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-310 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.21 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-10369-, 2017.
113 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta t ... V-555 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.21 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-10350-, 2017.
114 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-863 „Dėl Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą ... D1-518 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.20 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-10336-, 2017.
115 Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 4-306 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.06.16 Galioja nuo 2017.06.17  Teisės aktų registras: 2017-10152-, 2017.
116 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. EV-241 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus veiksmų, siekiant nustatyti tikrąjį komandiravimą, tvarkos aprašo pat ... EV-63 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.16 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-10121-, 2017.
117 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2BE-101 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2017.06.09 Galioja nuo 2017.06.10  Teisės aktų registras: 2017-09770-, 2017.
118 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-258 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.23 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-08938-, 2017.
119 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1B-113 „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo p ... 1B-407 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.05.22 Galioja nuo 2017.09.14  Teisės aktų registras: 2017-14536-, 2017.
120 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-123 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.05.10 Galioja nuo 2017.05.12  Teisės aktų registras: 2017-07959-, 2017.
121 Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti paskirstymo VE-79 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Įsakymas 2017.05.04 Galioja nuo 2017.05.06  Teisės aktų registras: 2017-07589-, 2017.
122 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-349 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.02 Galioja nuo 2017.05.04  Teisės aktų registras: 2017-07371-, 2017.
123 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta t ... V-415 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.27    
124 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susijusių su darbo apmokėjimu, pripažinimo netekusiais galios 318 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.26 Galioja nuo 2017.05.03  Teisės aktų registras: 2017-07229-, 2017.
125 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-30 ,,Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, ska ... V-209 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.04.26 Galioja nuo 2017.04.28 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.04.28  Teisės aktų registras: 2017-06982-, 2017.
126 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo D1-322 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.18 Galioja nuo 2017.05.06  Teisės aktų registras: 2017-07671-, 2017.
127 Dėl Lietuvos banko premijų skyrimo už mokslinę veiklą nuostatų patvirtinimo 03-63 Lietuvos bankas Nutarimas 2017.04.18 Galioja nuo 2017.04.20  Teisės aktų registras: 2017-06555-, 2017.
128 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-11 "Dėl Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės veiklos ir ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo V-416 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.12 Galioja nuo 2017.04.15  Teisės aktų registras: 2017-06374-, 2017.
129 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą 253 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.05 Galioja nuo 2017.04.11  Teisės aktų registras: 2017-06087-, 2017.
130 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-61 „Dėl Rasos Juknevičienės komandiruotės į Norvegijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-191 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2017.04.05 Galioja nuo 2017.04.07  Teisės aktų registras: 2017-05858-, 2017.
131 Dėl Juozo Virbicko premijos skyrimo komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo D1-278 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.04 Galioja nuo 2017.04.08  Teisės aktų registras: 2017-06017-, 2017.
132 Dėl Juozo Virbicko premijos skyrimo komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo D1-278 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.04    
133 Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti paskirstymo 1K-120 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.03.30 Galioja nuo 2017.04.04  Teisės aktų registras: 2017-05467-, 2017.
134 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta t ... V-194 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.08 Galioja nuo 2017.03.10  Teisės aktų registras: 2017-03999-, 2017.
135 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės veiklos ir ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-254 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.07 Galioja nuo 2017.03.10  Teisės aktų registras: 2017-04026-, 2017.
136 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo 1V-159 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.02.28 Negalioja nuo 2019.07.24 Galioja nuo 2017.03.04 iki 2019.07.23  Teisės aktų registras: 2017-03565-, 2017.
137 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apra ... V-194 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.23 Galioja nuo 2017.03.16  Teisės aktų registras: 2017-03115-, 2017.
138 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2-46 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2017.02.17 Galioja nuo 2017.02.18  Teisės aktų registras: 2017-02727-, 2017.
139 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo   D1-132 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.09 Galioja nuo 2017.02.11  Teisės aktų registras: 2017-02441-, 2017.
140 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. d1-967 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo   D1-132 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.09    
141 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo V-67 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.02.08 Galioja nuo 2017.02.10  Teisės aktų registras: 2017-02357-, 2017.
142 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pat ... V-139 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2017.02.08 Galioja nuo 2017.02.10  Teisės aktų registras: 2017-02304-, 2017.
143 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios A1-76 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.02.08 Galioja nuo 2017.02.09  Teisės aktų registras: 2017-02264-, 2017.
144 Dėl Seimo valdybos 2017 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. SV-S-81 „Dėl Roko Žilinsko komandiruotės į Vengriją“ pakeitimo SV-S-100 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2017.02.03 Galioja nuo 2017.02.06  Teisės aktų registras: 2017-02167-, 2017.
145 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-561 „Dėl Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įsteigimo ir profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-264 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2017.02.02 Galioja nuo 2017.02.03  Teisės aktų registras: 2017-01966-, 2017.
146 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų p ... 1K-29 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.02.02 Galioja nuo 2017.02.03  Teisės aktų registras: 2017-01955-, 2017.
147 Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo 1B-113 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.02.01 Galioja nuo 2017.09.13  Teisės aktų registras: 2017-14520-, 2017.
148 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios V-56 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.01.31 Galioja nuo 2017.02.01  Teisės aktų registras: 2017-01773-, 2017.
149 Dėl Seimo valdybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimo Nr. SV-S-71 „Dėl Viktorijos Čmilytės-Nielsen komandiruotės į Prancūzijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-82 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2017.01.20 Galioja nuo 2017.01.23  Teisės aktų registras: 2017-01291-, 2017.
150 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 43 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.20  Teisės aktų registras: 2017-01164-, 2017.
151 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymas XIII-198 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.01.17 Galioja nuo 2017.02.01 . Išimtys: Įstatymo 14 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-09-01 (įsigaliojimo data pakeista 2017-07-04 įstatymu Nr. XIII-599).  Teisės aktų registras: 2017-01764-, 2017.
152 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 14 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.01.11 Galioja nuo 2017.02.01  Teisės aktų registras: 2017-00860-, 2017.
153 Dėl Įrodinėjimo, kad sumos, nuo kurių priskaičiuotos draudžiamosios pajamos, asmeniui yra apskaičiuotos už darbo funkcijų vykdymą, tvarkos aprašo patvirtinimo EV-418 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.12.29 Galioja nuo 2017.01.03 . Išimtys: 1 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-00085-, 2017.
154 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-62 „Dėl Stasio Jakeliūno ir Virginijaus Sinkevičiaus komandiruotės į Belgijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-68 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.12.29 Galioja nuo 2016.12.30  Teisės aktų registras: 2016-30141-, 2016.
155 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. SV-S-52 „Dėl Seimo narių komandiruotės į Prancūzijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-67 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.12.29 Galioja nuo 2016.12.30  Teisės aktų registras: 2016-30139-, 2016.
156 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-65 „Dėl Aušrinės Armonaitės, Vytauto Bako ir Lauryno Kasčiūno komandiruotės į Vokietijos Federacinę Respubliką“ pakeitimo SV-S-66 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.12.29 Galioja nuo 2016.12.30  Teisės aktų registras: 2016-30135-, 2016.
157 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 3-492 „Dėl Privalomų patikrinimų, užtikrinančių saugų keleivinių keltų ir greitaeigių keleivinių laivų valdymą, atlikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 3-448(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.12.27 Galioja nuo 2016.12.29  Teisės aktų registras: 2016-29656-, 2016.
158 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. A1-584 „Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais s ... A1-682 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.22 Galioja nuo 2016.12.24  Teisės aktų registras: 2016-29401-, 2016.
159 Dėl Seimo valdybos 2016 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. SV-S-1387 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo SV-S-48 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.12.21 Galioja nuo 2016.12.23  Teisės aktų registras: 2016-29315-, 2016.
160 Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymo Nr. XII-1923 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-129 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.12.20 Galioja nuo 2016.12.30  Teisės aktų registras: 2016-29834-, 2016.
161 Lietuvos Respublikos laisvės premijos įstatymo Nr. XI-1584 2 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-124 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.12.15 Galioja nuo 2016.12.21  Teisės aktų registras: 2016-29152-, 2016.
162 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1236 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.07 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28668-, 2016.
163 Dėl Seimo valdybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. SV-S-25 „Dėl Gedimino Kirkilo, Žygimanto Pavilionio, Mindaugo Puidoko ir Emanuelio Zingerio komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas“ pakeitimo SV-S-40 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.12.07 Galioja nuo 2016.12.08  Teisės aktų registras: 2016-28451-, 2016.
164 Dėl 2016 m. premijos už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose skyrimo ĮV-951 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.12.07 Galioja nuo 2016.12.08  Teisės aktų registras: 2016-28381-, 2016.
165 Dėl Seimo valdybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. SV-S-25 „Dėl Gedimino Kirkilo, Žygimanto Pavilionio, Mindaugo Puidoko ir Emanuelio Zingerio komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas“ pakeitimo SV-S-36 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.12.02 Galioja nuo 2016.12.05  Teisės aktų registras: 2016-28233-, 2016.
166 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. ĮV-513 „Dėl Jaunojo menininko premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-932 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.12.01 Galioja nuo 2016.12.07  Teisės aktų registras: 2016-28286-, 2016.
167 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1853 „Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų patvirtin ... V-1038 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.11.23 Galioja nuo 2016.11.24  Teisės aktų registras: 2016-27275-, 2016.
168 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. ĮV-520 „Dėl Mėgėjų meno kolektyvų vadovų premijų įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-897 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.11.18 Galioja nuo 2016.11.22  Teisės aktų registras: 2016-27155-, 2016.
169 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos sudarymo“ pakeitimo 1126 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.16 Negalioja nuo 2017.07.23 Galioja nuo 2016.11.18 iki 2017.07.22  Teisės aktų registras: 2016-27009-, 2016.
170 Dėl Seimo valdybos 2016 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. SV-S-1387 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo SV-S-5 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.11.16 Galioja nuo 2016.11.18  Teisės aktų registras: 2016-27068-, 2016.
171 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-863 „Dėl Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės a ... D1-735 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.07 Galioja nuo 2016.12.09 . Išimtys: 1. Šiuo įsakymu patvirtinto Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo 4-1 ir 5-1 punktai galioja iki 2018 m. sausio 1 d.  2. Šiuo įsakymu patvirtinto Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo 4 ir 5 punktai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-28492-, 2016.
172 Dėl Seimo valdybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. SV-S-1702 „Dėl Seimo narių komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1726 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.11.03 Galioja nuo 2016.11.07  Teisės aktų registras: 2016-26388-, 2016.
173 Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-584 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.10.28 Negalioja nuo 2016.12.24 Galiojaiki 2016.12.23  Teisės aktų registras: 2016-26108-, 2016.
174 Dėl Seimo valdybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. SV-S-1705 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1713 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.10.26 Galioja nuo 2016.10.27  Teisės aktų registras: 2016-25739-, 2016.
175 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1853 „Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų patvirtin ... V-935 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.10.25 Galioja nuo 2016.10.27  Teisės aktų registras: 2016-25661-, 2016.
176 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m.spalio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-567 ,,Dėl Premijų už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ĮV-768 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.10.12 Galioja nuo 2016.10.15  Teisės aktų registras: 2016-25150-, 2016.
177 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-675 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.11 Galioja nuo 2016.11.27  Teisės aktų registras: 2016-25581-, 2016.
178 Dėl Seimo valdybos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. SV-S-1672 „Dėl Gedimino Jakavonio, Egidijaus Vareikio, Birutės Vėsaitės ir Emanuelio Zingerio komandiruotės į Prancūzijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1690 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.10.11 Galioja nuo 2016.10.12  Teisės aktų registras: 2016-25015-, 2016.
179 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo pakeitimo D1-675 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.11    
180 Dėl Seimo valdybos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. SV-S-1671 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Slovakijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1689 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.10.05 Galioja nuo 2016.10.06  Teisės aktų registras: 2016-24725-, 2016.
181 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-418 „Dėl Premijos už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-756 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.10.04 Galioja nuo 2016.10.19  Teisės aktų registras: 2016-25311-, 2016.
182 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirti ... 953 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.28 Galioja nuo 2016.09.30  Teisės aktų registras: 2016-24250-, 2016.
183 Dėl Seimo valdybos 2016 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. SV-S-1663 „Dėl Raimundo Paliuko ir Arvydo Vidžiūno komandiruotės į Lenkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1681 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.09.28 Galioja nuo 2016.09.29  Teisės aktų registras: 2016-24248-, 2016.
184 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ISAK-268 „Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos sudarymo  ... V-835 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.09.27 Negalioja nuo 2018.01.23 Galioja nuo 2016.09.28 iki 2018.01.22  Teisės aktų registras: 2016-24091-, 2016.
185 Dėl Seimo valdybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. SV-S-1618 „Dėl Kęstučio Glavecko ir Giedrės Purvaneckienės komandiruotės į Belgijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-1674 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.09.21 Galioja nuo 2016.09.22  Teisės aktų registras: 2016-23878-, 2016.
186 Dėl Seimo valdybos 2016 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. SV-S-1663 „Dėl Raimundo Paliuko ir Arvydo Vidžiūno komandiruotės į Lenkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1673 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.09.21 Galioja nuo 2016.09.22  Teisės aktų registras: 2016-23877-, 2016.
187 Dėl Seimo valdybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. SV-S-1615 „Dėl Ryto Kupčinsko, Giedrės Purvaneckienės ir Irenos Šiaulienės komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1659 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.09.14 Galioja nuo 2016.09.15  Teisės aktų registras: 2016-23613-, 2016.
188 Dėl Seimo valdybos 2016 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. SV-S-1627 „Dėl Jaroslavo Narkevičiaus komandiruotės į Lenkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1655 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.09.07 Galioja nuo 2016.09.08  Teisės aktų registras: 2016-23405-, 2016.
189 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pat ... V-575 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2016.09.05 Negalioja nuo 2017.02.10 Galioja nuo 2016.09.08 iki 2017.02.09  Teisės aktų registras: 2016-23313-, 2016.
190 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus veiksmų, siekiant nustatyti tikrąjį komandiravimą, tvarkos aprašo patvirtinimo EV-241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.08.31 Galioja nuo 2016.09.01  Teisės aktų registras: 2016-22972-, 2016.
191 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-717 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.08.29 Negalioja nuo 2017.02.01 Galioja nuo 2016.09.01 iki 2017.01.31  Teisės aktų registras: 2016-22813-, 2016.
192 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1601 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1631 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.08.17 Galioja nuo 2016.08.19  Teisės aktų registras: 2016-22487-, 2016.
193 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių da ... 795 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.11 Galioja nuo 2016.10.01  Teisės aktų registras: 2016-22370-, 2016.
194 Dėl Seimo valdybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. SV-S-1622 „Dėl Jaroslavo Narkevičiaus komandiruotės į Lenkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1624 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.08.03 Galioja nuo 2016.08.04  Teisės aktų registras: 2016-21308-, 2016.
195 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-370 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.07.22 Galioja nuo 2016.07.27  Teisės aktų registras: 2016-21042-, 2016.
196 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1601 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1621 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.21  Teisės aktų registras: 2016-20871-, 2016.
197 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1600 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Estijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1620 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.21  Teisės aktų registras: 2016-20870-, 2016.
198 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir jos finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biud ... 1V-507 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.07.20 Negalioja nuo 2017.03.04 Galioja nuo 2016.07.21 iki 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2016-20826-, 2016.
199 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta t ... V-692 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2016.07.14 Galioja nuo 2016.07.19  Teisės aktų registras: 2016-20742-, 2016.
200 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. SV-S-1590 „Dėl Gedimino Kirkilo komandiruotės į Slovakijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1610 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.07.05 Galioja nuo 2016.07.08  Teisės aktų registras: 2016-19467-, 2016.
201 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-619 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.06.30 Negalioja nuo 2017.02.01 Galioja nuo 2016.07.01 iki 2017.01.31  Teisės aktų registras: 2016-17976-, 2016.
202 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1599 „Dėl Kęstučio Masiulio ir Valerijaus Simuliko komandiruotės į Uzbekistano Respubliką“ pakeitimo SV-S-1608 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.06.30 Galioja nuo 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2016-17999-, 2016.
203 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 679 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.29 Galioja nuo 2016.07.02  Teisės aktų registras: 2016-18152-, 2016.
204 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo ĮV-574 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.06.27 Negalioja nuo 2017.02.16 Galioja nuo 2016.06.30 iki 2017.02.15  Teisės aktų registras: 2016-17796-, 2016.
205 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo 645 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.22 Negalioja nuo 2017.05.03 Galioja nuo 2016.07.01 iki 2017.05.02  Teisės aktų registras: 2016-17578-, 2016.
206 Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo Nr. X-199 pakeitimo įstatymas XII-2437 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.16 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2016.06.28 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2016-17710-, 2016.
207 Dėl Egidijaus Gaidamavičiaus paramos fondo įsteigtos premijos nepripažinimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 5-1 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimu Sp-92 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2016.06.16    
208 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų  ... V-460 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.06.13 Galioja nuo 2016.06.17  Teisės aktų registras: 2016-17142-, 2016.
209 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. SV-S-1519 „Dėl Andriaus Mazuronio komandiruotės į Ukrainą“ pakeitimo SV-S-1582 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.06.08 Galioja nuo 2016.06.09  Teisės aktų registras: 2016-15973-, 2016.
210 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių užsienio komandiruočių ir kelionių (išvykų) tvarkos aprašo patvirtinimo SV-S-1581 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.06.08 Galioja nuo 2016.06.10  Teisės aktų registras: 2016-15972-, 2016.
211 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. SV-S-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas“ pakeitimo SV-S-1579 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.06.08 Galioja nuo 2016.06.09  Teisės aktų registras: 2016-15970-, 2016.
212 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. SV-S-1506 „Dėl Ričardo Sargūno komandiruotės į Maroko Karalystę“ pakeitimo SV-S-1578 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.06.08 Galioja nuo 2016.06.09  Teisės aktų registras: 2016-15969-, 2016.
213 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 544 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.01 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-15118-, 2016.
214 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. SV-S-1535 „Dėl Raimundo Paliuko, Valerijaus Simuliko ir Irenos Šiaulienės komandiruotės į Estijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1566 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.06.01 Galioja nuo 2016.06.02  Teisės aktų registras: 2016-14713-, 2016.
215 Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo 1K-203 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2016.05.26 Negalioja nuo 2017.07.05 Galioja nuo 2016.05.28 iki 2017.07.04  Teisės aktų registras: 2016-14106-, 2016.
216 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. SV-S-1505 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Ukrainą“ pakeitimo SV-S-1558 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.05.25 Galioja nuo 2016.05.26  Teisės aktų registras: 2016-14052-, 2016.
217 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų  ... V-393 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.05.24 Galioja nuo 2016.05.25  Teisės aktų registras: 2016-13894-, 2016.
218 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atly ... 391 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.04.20 Galioja nuo 2016.04.28  Teisės aktų registras: 2016-10493-, 2016.
219 Dėl Seimo valdybos 2016 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. SV-S-1457 „Dėl Egidijaus Vareikio komandiruotės į Serbijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1483 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.04.20 Galioja nuo 2016.04.21  Teisės aktų registras: 2016-10173-, 2016.
220 Dėl Seimo valdybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1437 „Dėl Lino Balsio ir Broniaus Paužos komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1482 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.04.20 Galioja nuo 2016.04.21  Teisės aktų registras: 2016-10172-, 2016.
221 Dėl Seimo valdybos 2016 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. SV-S-1450 „Dėl Vilijos Aleknaitės-Abramikienės komandiruotės į Vokietijos Federacinę Respubliką“ pakeitimo SV-S-1481 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.04.20 Galioja nuo 2016.04.21  Teisės aktų registras: 2016-10171-, 2016.
222 Dėl Kelionių išlaidų apmokėjimo Klaipėdos rajono apylinkės teisme tvarkos aprašo patvirtinimo V-50 Klaipėdos rajono apylinkės teismas Įsakymas 2016.04.13 Galioja nuo 2016.04.20  Teisės aktų registras: 2016-10102-, 2016.
223 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-248 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.11 Galioja nuo 2016.04.14  Teisės aktų registras: 2016-08724-, 2016.
224 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuo ... V-447 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.04.05 Negalioja nuo 2018.05.30 Galioja nuo 2016.04.07 iki 2018.05.29  Teisės aktų registras: 2016-08001-, 2016.
225 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1313 „Dėl Vilijos Aleknaitės-Abramikienės, Benedikto Juodkos, Gedimino Kirkilo, Andriaus Kubiliaus ir Emanuelio Zingerio komandiruotės į Izraelio Valstybę“ pakeitimo SV-S-1419 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.03.16 Galioja nuo 2016.03.18  Teisės aktų registras: 2016-05393-, 2016.
226 Dėl Seimo valdybos 2016 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. SV-S-1396 „Dėl Andriaus Mazuronio, Giedrės Purvaneckienės ir Zitos Žvikienės komandiruotės į Nyderlandų Karalystę“ pakeitimo SV-S-1417 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.03.16 Galioja nuo 2016.03.18  Teisės aktų registras: 2016-05392-, 2016.
227 Dėl Seimo valdybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. SV-S-1377 „Dėl Agnės Bilotaitės, Vytauto Gapšio ir Gedimino Kirkilo komandiruotės į Zambijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1416 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.03.16 Galioja nuo 2016.03.18  Teisės aktų registras: 2016-05391-, 2016.
228 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuo ... V-328 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.04 Negalioja nuo 2018.05.30 Galioja nuo 2016.03.16 iki 2018.05.29  Teisės aktų registras: 2016-04806-, 2016.
229 Dėl Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 (ketvirtinės) formos patvirtinimo DĮ-51 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2016.03.01 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-04050-, 2016.
230 Dėl Seimo valdybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. SV-S-1375 „Dėl Lino Balsio komandiruotės į Estijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1385 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.02.26  Teisės aktų registras: 2016-03806-, 2016.
231 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 172 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-03732-, 2016.
232 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A1-556 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento bei Atlygio mokėjimo darbuotojų ir darbdavių atstovams darbo ginčų komi ... A1-100 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.02.23 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2016.02.24 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2016-03455-, 2016.
233 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 151 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.18 Galioja nuo 2016.02.25  Teisės aktų registras: 2016-03583-, 2016.
234 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pat ... V-87 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2016.02.12 Negalioja nuo 2017.02.10 Galioja nuo 2016.02.18 iki 2017.02.09  Teisės aktų registras: 2016-02954-, 2016.
235 Dėl Seimo valdybos 2016 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. SV-S-1354 „Dėl Lino Balsio, Šarūno Gustainio, Birutės Vėsaitės ir Remigijaus Žemaitaičio komandiruotės į Belgijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-1367 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.02.10 Galioja nuo 2016.02.11  Teisės aktų registras: 2016-02694-, 2016.
236 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apra ... V-210 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.08 Galioja nuo 2016.02.10  Teisės aktų registras: 2016-02555-, 2016.
237 Dėl Seimo valdybos 2016 m. sausio 8 d. sprendimo Nr. SV-S-1329 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Ukrainą“ pakeitimo SV-S-1360 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.02.03 Galioja nuo 2016.02.04  Teisės aktų registras: 2016-02332-, 2016.
238 Dėl Seimo valdybos 2016 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. SV-S-1343 „Dėl Petro Narkevičiaus, Ričardo Sargūno, Birutės Vėsaitės ir Remigijaus Žemaitaičio komandiruotės į Belgijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-1358 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.02.03 Galioja nuo 2016.02.04  Teisės aktų registras: 2016-02329-, 2016.
239 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1321 „Dėl Povilo Gylio ir Gedimino Kirkilo komandiruotės į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-1357 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.02.03 Galioja nuo 2016.02.04  Teisės aktų registras: 2016-02327-, 2016.
240 Dėl Seimo valdybos 2016 m. sausio 8 d. sprendimo Nr. SV-S-1329 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Ukrainą“ pakeitimo SV-S-1348 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.01.22 Galioja nuo 2016.01.25  Teisės aktų registras: 2016-01532-, 2016.
241 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo ĮV-32 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.01.19 Negalioja nuo 2017.02.16 Galioja nuo 2016.01.20 iki 2017.02.15  Teisės aktų registras: 2016-01192-, 2016.
242 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1240 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ pakeitimo 43 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.18 Galioja nuo 2016.01.22  Teisės aktų registras: 2016-01328-, 2016.
243 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 ,,Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo 42 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.18 Galioja nuo 2016.01.22  Teisės aktų registras: 2016-01327-, 2016.
244 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-417 „Dėl Geriausio metų kultūros centro premijų įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-28 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.01.15 Galioja nuo 2016.01.19  Teisės aktų registras: 2016-01162-, 2016.
245 Dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-101 „Dėl kelionės išlaidų apmokėjimo liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ir administracinių ... V-8 Kėdainių rajono apylinkės teismas Įsakymas 2016.01.15 Galioja nuo 2016.01.19  Teisės aktų registras: 2016-01161-, 2016.
246 Dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo pirmininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 1RV-219 „Dėl Kelionės išlaidų apmokėjimo liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ir administr ... 1RV-6 Marijampolės rajono apylinkės teismas Įsakymas 2016.01.12 Negalioja nuo 2018.07.12 Galioja nuo 2016.01.13 iki 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2016-00557-, 2016.
247 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir jos finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biud ... 1V-19 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.01.12 Negalioja nuo 2017.03.04 Galioja nuo 2016.01.13 iki 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2016-00554-, 2016.
248 Dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.06 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-00526-, 2016.
249 Dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.06    
250 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.04 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2016-00063-, 2016.
251 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-810 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.12.30 Negalioja nuo 2017.02.09 Galioja nuo 2016.01.01 iki 2017.02.08  Teisės aktų registras: 2015-21190-, 2015.
252 Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1347 „Dėl Pilietinių ir patriotinių knygų konkurso ir Patriotų premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-1358 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2015.12.29 Galioja nuo 2015.12.31  Teisės aktų registras: 2015-20932-, 2015.
253 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirti ... 1363 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-21061-, 2015.
254 Dėl Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos narių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1355 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Negalioja nuo 2019.07.06 Galioja nuo 2016.01.01 iki 2019.07.05  Teisės aktų registras: 2015-20879-, 2015.
255 Dėl einamųjų 2016 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo 1354 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-20877-, 2015.
256 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo 1352 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Negalioja nuo 2017.05.03 Galioja nuo 2016.01.01 iki 2017.05.02  Teisės aktų registras: 2015-20874-, 2015.
257 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1334 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.12.23 Negalioja nuo 2017.02.01 Galioja nuo 2016.01.01 iki 2017.01.31  Teisės aktų registras: 2015-20352-, 2015.
258 Dėl Seimo valdybos 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimo  Nr. SV-S-1268 „Dėl Vydo Gedvilo, Gedimino Kirkilo, Andriaus Kubiliaus, Andriaus Mazuronio ir Emanuelio Zingerio komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas“ pakeitimo SV-S-1302 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.12.09 Galioja nuo 2015.12.10  Teisės aktų registras: 2015-19616-, 2015.
259 Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. KT26-N15/ 2015 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 68 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių ... SV-S-1296 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.12.09 Galioja nuo 2015.12.10  Teisės aktų registras: 2015-19602-, 2015.
260 Dėl 2015 m. premijos už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose skyrimo ĮV-838 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.12.07 Galioja nuo 2015.12.09  Teisės aktų registras: 2015-19455-, 2015.
261 Dėl Kelionės išlaidų apmokėjimo liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje, Kėdainių rajono apylinkės teisme tvarkos patvirtinimo V-101 Kėdainių rajono apylinkės teismas Įsakymas 2015.11.30 Galioja nuo 2015.12.02  Teisės aktų registras: 2015-19126-, 2015.
262 DĖL KELIONĖS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO LIUDYTOJAMS, NUKENTĖJUSIESIEMS, EKSPERTAMS, SPECIALISTAMS IR VERTĖJAMS, DALYVAUJANTIEMS BAUDŽIAMAJAME PROCESE IR ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TEISENOJE, KLAIPĖDOS RAJONO APYLINKĖS TEISME TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V-71 Klaipėdos rajono apylinkės teismas Įsakymas 2015.11.26    
263 Dėl Kelionės išlaidų apmokėjimo liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje, Marijampolės rajono apylinkės teisme tvarkos patvirtinimo 1RV-219 Marijampolės rajono apylinkės teismas Įsakymas 2015.11.25 Negalioja nuo 2018.07.12 Galioja nuo 2015.11.26 iki 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2015-18702-, 2015.
264 Dėl Seimo valdybos 2015 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. SV-S-1228 „Dėl Rasos Juknevičienės ir Andriaus Mazuronio komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas“ pakeitimo SV-S-1290 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.11.18 Galioja nuo 2015.11.19  Teisės aktų registras: 2015-18385-, 2015.
265 Dėl Seimo valdybos 2015 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. SV-S-1254 „Dėl Vydo Gedvilo, Povilo Gylio, Gedimino Kirkilo, Kęstučio Masiulio ir Andriaus Mazuronio komandiruotės į Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę“ pakeitimo SV-S-1289 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.11.18 Galioja nuo 2015.11.19  Teisės aktų registras: 2015-18379-, 2015.
266 Dėl Seimo valdybos 2015 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. SV-S-1255 „Dėl Audroniaus Ažubalio ir Larisos Dmitrijevos komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1288 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.11.18 Galioja nuo 2015.11.19  Teisės aktų registras: 2015-18378-, 2015.
267 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr.ĮV-520 „Dėl Mėgėjų meno kolektyvų vadovų premijų įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-769 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.11.16 Galioja nuo 2015.11.20  Teisės aktų registras: 2015-18381-, 2015.
268 Dėl Seimo valdybos 2015 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. SV-S-1255 „Dėl Audroniaus Ažubalio, Larisos Dmitrijevos ir Dalios Teišerskytės komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1274 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.11.06 Galioja nuo 2015.11.06  Teisės aktų registras: 2015-17749-, 2015.
269 Dėl Seimo valdybos 2015 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. SV-S-1224 „Dėl Seimo narių komandiruotės į Latvijos Respubliką ir Estijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1273 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.11.06 Galioja nuo 2015.11.06  Teisės aktų registras: 2015-17748-, 2015.
270 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko 2015 m. kovo 19 d. potvarkio Nr. PP-130 „Dėl priemokos Lietuvos Respublikos Seimo kancleriui skyrimo“ pakeitimo PP-155 Lietuvos Respublikos Seimas Potvarkis 2015.11.05 Galioja nuo 2015.11.05  Teisės aktų registras: 2015-17670-, 2015.
271 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-561 „Dėl profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įsteigimo ir profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-725 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.11.03 Galioja nuo 2015.11.04  Teisės aktų registras: 2015-17470-, 2015.
272 Dėl Seimo valdybos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1197 „Dėl Vytauto Gapšio ir Daivos Raudonienės komandiruotės į Šveicarijos Konfederaciją“ pakeitimo SV-S-1243 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.10.21 Galioja nuo 2015.10.21  Teisės aktų registras: 2015-16625-, 2015.
273 Dėl Seimo valdybos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1190 „Dėl Seimo narių komandiruotės į Palangą“ pakeitimo SV-S-1232 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.10.14 Galioja nuo 2015.10.15  Teisės aktų registras: 2015-15290-, 2015.
274 Dėl Seimo valdybos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1194 „Dėl Kęstučio Daukšio, Rasos Juknevičienės, Andriaus Mazuronio ir Domo Petrulio komandiruotės į Norvegijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-1231 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.10.14 Galioja nuo 2015.10.15  Teisės aktų registras: 2015-15289-, 2015.
275 Dėl Seimo valdybos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1192 „Dėl Lino Balsio, Broniaus Paužos ir Aurelijos Stancikienės komandiruotės į Kauną“ pakeitimo SV-S-1230 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.10.14 Galioja nuo 2015.10.15  Teisės aktų registras: 2015-15288-, 2015.
276 Dėl Seimo valdybos 2015 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. SV-S-1177 „Dėl Dangutės Mikutienės komandiruotės į Austrijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1229 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.10.14 Galioja nuo 2015.10.15  Teisės aktų registras: 2015-15287-, 2015.
277 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. D1-642 „Dėl žurnalistų kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka“ premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-731 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.12 Galioja nuo 2015.10.15  Teisės aktų registras: 2015-15160-, 2015.
278 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-650 „Dėl Premijos už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-690 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.10.09 Galioja nuo 2015.10.13  Teisės aktų registras: 2015-15063-, 2015.
279 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-724 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.08 Galioja nuo 2015.10.13  Teisės aktų registras: 2015-15060-, 2015.
280 Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Valstybės įmonių prie pataisos įstaigų direktorių, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos ap ... V-372 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įsakymas 2015.10.06 Galioja nuo 2015.10.07  Teisės aktų registras: 2015-14798-, 2015.
281 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 metų lėšų komandiruočių išlaidoms patvirtinimo SV-S-942 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.09.30 Aktuali nuo 2015.10.01   
282 Dėl Seimo valdybos 2015 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. SV-S-942 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 metų lėšų komandiruočių išlaidoms patvirtinimo“ pakeitimo SV-S-1215 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.09.30 Galioja nuo 2015.10.01  Teisės aktų registras: 2015-14551-, 2015.
283 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 68  straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ atitikties Lietuvos Re ... KT26-N15/ 2015 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2015.09.29 Galioja nuo 2017.01.02  Teisės aktų registras: 2017-00001-, 2017.
284 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 747 „Dėl Kultūros ministerijos premijų steigimo bei jų nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios ĮV-636 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.09.25 Galioja nuo 2015.10.01  Teisės aktų registras: 2015-14503-, 2015.
285 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ISAK-268 „Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos sudarymo  ... V-1013 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.09.25 Negalioja nuo 2018.01.23 Galioja nuo 2015.09.29 iki 2018.01.22  Teisės aktų registras: 2015-14281-, 2015.
286 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. SV-S-1058 „Dėl Loretos Graužinienės, Gedimino Kirkilo, Armino Lydekos ir Ričardo Sargūno komandiruotės į Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę“ pakeitimo SV-S-1199 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.09.23 Galioja nuo 2015.09.24  Teisės aktų registras: 2015-14174-, 2015.
287 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-416/ ĮV-517 „Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-676/ ĮV-619 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.21 Galioja nuo 2015.09.26  Teisės aktų registras: 2015-14192-, 2015.
288 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-595 „Dėl Dalios Tamulevičiūtės premijos ekspertų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-590 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.09.11 Galioja nuo 2015.09.16  Teisės aktų registras: 2015-13864-, 2015.
289 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių amatininkų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-684 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.09.09 Galioja nuo 2015.09.10  Teisės aktų registras: 2015-13691-, 2015.
290 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1035 „Dėl Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos sudėties“ pakeitimo 939 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.09.02 Negalioja nuo 2017.10.10 Galioja nuo 2015.09.05 iki 2017.10.09  Teisės aktų registras: 2015-13537-, 2015.
291 Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo 903 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.26 Galioja nuo 2015.09.01  Teisės aktų registras: 2015-13072-, 2015.
292 Dėl Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo D1-610 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.08.25 Galioja nuo 2015.08.27  Teisės aktų registras: 2015-13027-, 2015.
293 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo ĮV-541 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.08.19 Negalioja nuo 2017.02.16 Galioja nuo 2015.08.28 iki 2017.02.15  Teisės aktų registras: 2015-13055-, 2015.
294 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 888 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.19 Galioja nuo 2015.08.27  Teisės aktų registras: 2015-13011-, 2015.
295 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pat ... V-441 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2015.08.14 Negalioja nuo 2017.02.10 Galioja nuo 2015.08.18 iki 2017.02.09  Teisės aktų registras: 2015-12349-, 2015.
296 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 513 „Dėl Paleidžiamų iš pataisos įstaigų arba areštinių asmenų kelionės išlaidų apmokėjimo, aprūpinimo maistu, drabužiais ir avalyne, taip pat vienkartinės negrąžinamos pašalpos ... 839 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.12 Galioja nuo 2015.09.01  Teisės aktų registras: 2015-12269-, 2015.
297 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-635 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo ... V-871 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.07.31 Negalioja nuo 2017.02.01 Galioja nuo 2015.08.04 iki 2017.01.31  Teisės aktų registras: 2015-11868-, 2015.
298 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl valstybės kultūros ir meno premijų“ pakeitimo 769 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.29 Galioja nuo 2015.08.05  Teisės aktų registras: 2015-11952-, 2015.
299 Dėl Seimo valdybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. SV-S-1133 „Dėl Loretos Graužinienės komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas“ pakeitimo SV-S-1152 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.07.29 Galioja nuo 2015.07.31  Teisės aktų registras: 2015-11828-, 2015.
300 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-791 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.07.23 Negalioja nuo 2017.02.01 Galioja nuo 2015.07.24 iki 2017.01.31 . Išimtys: 1.2 papunktis įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2015-11573-, 2015.
301 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir jos finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biud ... 1V-556 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.07.17 Negalioja nuo 2017.03.04 Galioja nuo 2015.07.18 iki 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2015-11459-, 2015.
302 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Tikrosios karo tarnybos karių ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo V-692 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2015.07.14 Galioja nuo 2015.07.15  Teisės aktų registras: 2015-11342-, 2015.
303 DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-1261 „DĖL TIKROSIOS KARO TARNYBOS KARIŲ IR KARO PRIEVOLININKŲ, IKI JIE ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ĮGYJA KARIO STATUSĄ, KELIONĖS IŠLAIDŲ ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO V-692 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2015.07.14    
304 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 706 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.01 Galioja nuo 2015.07.04  Teisės aktų registras: 2015-10840-, 2015.
305 Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas XII-1927 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.30 Galioja nuo 2015.09.01 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnis 2 dalis įsigalioja 2015-07-08.  Teisės aktų registras: 2015-11101-, 2015.
306 Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymas XII-1923 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.30 Galioja nuo 2015.08.01 . Išimtys: Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-07-08.  Teisės aktų registras: 2015-11098-, 2015.
307 Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo 1K-218 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.06.29 Negalioja nuo 2017.07.05 Galioja nuo 2015.07.03 iki 2017.07.04 . Išimtys: Įsakymo 1.1 papunktis galioja nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2016 m. spalio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-10632-, 2015.
308 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-297 „Dėl Dalios Tamulevičiūtės premijos įsteigimo ir šios premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-466 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.06.26 Negalioja nuo 2016.03.24 Galioja nuo 2015.09.09 iki 2016.03.23  Teisės aktų registras: 2015-13593-, 2015.
309 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 653 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.26 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-10415-, 2015.
310 Dėl Seimo valdybos 2015 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. SV-S-1089 „Dėl Seimo narių komandiruotės į Lenkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1130 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.06.26 Galioja nuo 2015.06.29  Teisės aktų registras: 2015-10307-, 2015.
311 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo 639 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.26 Negalioja nuo 2017.05.03 Galioja nuo 2015.07.01 iki 2017.05.02  Teisės aktų registras: 2015-10231-, 2015.
312 Dėl Seimo valdybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. SV-S-1115 „Dėl Dainiaus Kreivio komandiruotės į Belgijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-1122 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.06.19 Galioja nuo 2015.06.22  Teisės aktų registras: 2015-10018-, 2015.
313 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d.įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo ĮV-405 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.06.19 Negalioja nuo 2017.02.16 Galioja nuo 2015.06.20 iki 2017.02.15  Teisės aktų registras: 2015-09795-, 2015.
314 Dėl valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarčių formų ir Prašymo pakeisti valstybiniam savanoriškajam socialiniam pensijų draudimui deklaruojamos draudžiamųjų pajamų sumos dydį pavyzdinės formos patvirtinimo V-310 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.06.19 Negalioja nuo 2017.02.01 Galioja nuo 2015.06.20 iki 2017.01.31 . Išimtys: Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2015 m. liepos 28 d.  Teisės aktų registras: 2015-09768-, 2015.
315 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo“ pakeitimo 613 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.17 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-09788-, 2015.
316 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 863 „Dėl išmokų buitinėms išlaidoms ir premijų dydžių nustatymo privalomosios pradinės karo tarnybos kariams“ pakeitimo 612 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.17 Negalioja nuo 2018.07.03 Galioja nuo 2015.07.01 iki 2018.07.02  Teisės aktų registras: 2015-09787-, 2015.
317 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1737 „Dėl Eksperimentinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-636 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.06.17 Negalioja nuo 2018.09.01 Galioja nuo 2015.09.01 iki 2018.08.31  Teisės aktų registras: 2015-09721-, 2015.
318 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-635 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.06.17 Negalioja nuo 2017.02.01 Galioja nuo 2015.09.01 iki 2017.01.31  Teisės aktų registras: 2015-09720-, 2015.
319 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. SV-S-1055 „Dėl Birutės Vėsaitės ir Emanuelio Zingerio komandiruotės į Turkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1105 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.06.10 Galioja nuo 2015.06.11  Teisės aktų registras: 2015-09142-, 2015.
320 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apra ... V-707 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.06.04 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-08982-, 2015.
321 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. SV-S-1057 „Dėl Ryto Kupčinsko ir Giedrės Purvaneckienės komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1094 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.06.04 Galioja nuo 2015.06.05  Teisės aktų registras: 2015-08910-, 2015.
322 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. SV-S-1074 „Dėl Vilijos Aleknaitės-Abramikienės komandiruotės į Turkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1092 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.06.03 Galioja nuo 2015.06.04  Teisės aktų registras: 2015-08893-, 2015.
323 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. SV-S-1075 „Dėl Viktorijos Čmilytės-Nielsen, Armino Lydekos ir Gintaro Tamošiūno komandiruotės į Belgijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-1091 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.06.03 Galioja nuo 2015.06.04  Teisės aktų registras: 2015-08892-, 2015.
324 Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo 1K-187 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.05.27 Negalioja nuo 2017.07.05 Galioja nuo 2015.06.02 iki 2017.07.04  Teisės aktų registras: 2015-08515-, 2015.
325 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. SV-S-1058 „Dėl Loretos Graužinienės, Gedimino Kirkilo, Armino Lydekos ir Ričardo Sargūno komandiruotės į Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę“ pakeitimo SV-S-1070 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.05.20 Galioja nuo 2015.05.22  Teisės aktų registras: 2015-07775-, 2015.
326 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. SV-S-1052 "Dėl Vytauto Gapšio komandiruotės į Japoniją" pakeitimo SV-S-1069 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.05.20    
327 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 52 „Dėl Aplinkos ministerijos premijų“ pakeitimo D1-425 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.05.19 Negalioja nuo 2015.08.27 Galioja nuo 2015.05.22 iki 2015.08.26  Teisės aktų registras: 2015-07717-, 2015.
328 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-297 „Dėl Dalios Tamulevičiūtės premijos įsteigimo ir šios premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-313 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.05.15 Negalioja nuo 2016.03.24 Galioja nuo 2015.05.23 iki 2016.03.23  Teisės aktų registras: 2015-07760-, 2015.
329 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pat ... V-284 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2015.05.11 Negalioja nuo 2017.02.10 Galioja nuo 2015.05.13 iki 2017.02.09  Teisės aktų registras: 2015-07128-, 2015.
330 Dėl Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1K-106 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2015.04.28 Galioja nuo 2015.04.29  Teisės aktų registras: 2015-06440-, 2015.
331 Dėl Teisėjų tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes išlaidų apmokėjimo iš programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo 13P-55-(7.1.2) Teisėjų taryba Nutarimas 2015.04.24 Galioja nuo 2015.04.29  Teisės aktų registras: 2015-06462-, 2015.
332 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 52 „Dėl Aplinkos ministerijos premijų“ pakeitimo D1-320 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.20 Negalioja nuo 2015.08.27 Galioja nuo 2015.04.28 iki 2015.08.26  Teisės aktų registras: 2015-06354-, 2015.
333 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-197 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.04.10 Negalioja nuo 2017.02.09 Galioja nuo 2015.04.11 iki 2017.02.08  Teisės aktų registras: 2015-05539-, 2015.
334 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl Premijų, skiriamų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjim ... V-193 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2015.04.03 Galioja nuo 2015.04.14  Teisės aktų registras: 2015-05756-, 2015.
335 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-173 „Dėl metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-222 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.04.01 Galioja nuo 2015.04.08  Teisės aktų registras: 2015-05331-, 2015.
336 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo ĮV-205 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.03.25 Negalioja nuo 2017.02.16 Galioja nuo 2015.03.31 iki 2017.02.15  Teisės aktų registras: 2015-04638-, 2015.
337 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir jos finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biud ... 1V-180 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.03.12 Negalioja nuo 2017.03.04 Galioja nuo 2015.03.13 iki 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2015-03702-, 2015.
338 Dėl Seimo valdybos 2015 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. SV-S-938 „Dėl Audroniaus Ažubalio, Benedikto Juodkos, Artūro Paulausko ir Eduardo Šablinsko komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-957 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.03.03 Galioja nuo 2015.03.06  Teisės aktų registras: 2015-03479-, 2015.
339 Dėl Seimo valdybos 2015 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. SV-S-946 „Dėl Vytauto Gapšio ir Gedimino Kirkilo komandiruotės į Vietnamo Socialistinę Respubliką“ pakeitimo SV-S-956 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.03.03 Galioja nuo 2015.03.06  Teisės aktų registras: 2015-03478-, 2015.
340 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-167 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.03.02 Negalioja nuo 2017.02.01 Galioja nuo 2015.03.04 iki 2017.01.31 . Išimtys: Įsakymo 1.4 papunktis įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 dieną  Teisės aktų registras: 2015-03289-, 2015.
341 Dėl Seimo valdybos 2015 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. SV-S-936 „Dėl Loretos Graužinienės, Gedimino Kirkilo, Andriaus Kubiliaus, Armino Lydekos, Jaroslavo Narkevičiaus ir Algirdo Vaclovo Patacko komandiruotės į Belgijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-951 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.02.25 Galioja nuo 2015.02.27  Teisės aktų registras: 2015-03099-, 2015.
342 Dėl Seimo valdybos 2015 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. SV-S-918 „Dėl Daivos Raudonienės komandiruotės į Suomijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-950 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.02.25 Galioja nuo 2015.02.27  Teisės aktų registras: 2015-03100-, 2015.
343 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo 204 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.02.25 Galioja nuo 2015.02.27  Teisės aktų registras: 2015-03016-, 2015.
344 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo 193 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.02.25 Negalioja nuo 2017.05.03 Galioja nuo 2015.03.01 iki 2017.05.02  Teisės aktų registras: 2015-03004-, 2015.
345 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 metų lėšų komandiruočių išlaidoms patvirtinimo SV-S-942 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.02.18 Galioja nuo 2015.02.19  Teisės aktų registras: 2015-02535-, 2015.
346 Dėl Seimo valdybos 2015 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. SV-S-916 „Dėl Andriaus Kubiliaus komandiruotės į Lenkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-941 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.02.18 Galioja nuo 2015.02.19  Teisės aktų registras: 2015-02534-, 2015.
347 Dėl sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl Valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų ... V-200 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.02.10 Negalioja nuo 2019.02.13 Galioja nuo 2015.02.18 iki 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2015-02365-, 2015.
348 Dėl Seimo valdybos 2015 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. SV-S-914 „Dėl Loretos Graužinienės, Vytauto Gapšio, Rasos Juknevičienės ir Gedimino Kirkilo komandiruotės į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-931 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.02.06 Galioja nuo 2015.02.09  Teisės aktų registras: 2015-01989-, 2015.
349 Dėl Seimo valdybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. SV-S-888 „Dėl Gedimino Kirkilo komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-930 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.02.06 Galioja nuo 2015.02.09  Teisės aktų registras: 2015-01988-, 2015.
350 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1035 „Dėl Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos sudėties“ pakeitimo 92 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.02.04 Negalioja nuo 2017.10.10 Galioja nuo 2015.02.07 iki 2017.10.09  Teisės aktų registras: 2015-01809-, 2015.
351 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Tarpininkų sąrašo sudarymo, tarpininkų parinkimo, tarpininkavimo, tarpininkų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 64 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.01.28 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2015.02.02 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2015-01380-, 2015.
352 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, direktoriams tvarkos apra ... V-38 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.01.26 Galioja nuo 2015.01.27 . Išimtys: Įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2015-01037-, 2015.
353 Dėl Seimo valdybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. SV-S-888 „Dėl Gedimino Kirkilo komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-903 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.01.14 Galioja nuo 2015.01.15  Teisės aktų registras: 2015-00669-, 2015.
354 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Tikrosios karo tarnybos karių ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo V-35 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2015.01.13 Galioja nuo 2015.01.15  Teisės aktų registras: 2015-00619-, 2015.
355 Dėl  sveikatos  apsaugos  ministro  2011  m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės a ... V-26 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.01.12 Negalioja nuo 2018.05.30 Galioja nuo 2015.02.06 iki 2018.05.29  Teisės aktų registras: 2015-01784-, 2015.
356 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės veiklos ir ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-11 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.01.07 Galioja nuo 2015.01.14  Teisės aktų registras: 2015-00588-, 2015.
357 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A1-556 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento bei Atlygio mokėjimo darbuotojų ir darbdavių atstovams darbo ginčų komi ... A1-9 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.01.06 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2015.01.08 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2015-00238-, 2015.
358 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-682 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2014.12.31 Negalioja nuo 2017.02.09 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2017.02.08  Teisės aktų registras: 2014-21296-, 2014.
359 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A1-556 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento bei Atlygio mokėjimo darbuotojų ir darbdavių atstovams darbo ginčų komi ... A1-679 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2014.12.30 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2014.12.31 iki 2017.06.30 . Išimtys: Įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-20980-, 2014.
360 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo 1482 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.23 Negalioja nuo 2017.05.03 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2017.05.02  Teisės aktų registras: 2014-21035-, 2014.
361 Dėl einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo   1474 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20982-, 2014.
362 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų  ... V-793 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.12.19 Galioja nuo 2014.12.20 . Išimtys: Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1d.  Teisės aktų registras: 2014-20137-, 2014.
363 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1229 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2014.12.18 Negalioja nuo 2017.02.01 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2017.01.31  Teisės aktų registras: 2014-19972-, 2014.
364 Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2012 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. VII-113 "Dėl didžiausių leistinų pareigybių valandinių atlygių patvirtinimo“ pakeitimo VIII-35 Lietuvos mokslo taryba Nutarimas 2014.12.17 Negalioja nuo 2018.09.13 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2018.09.12  Teisės aktų registras: 2014-19976-, 2014.
365 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-595 „Dėl Dalios Tamulevičiūtės premijos ekspertų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-955 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2014.12.17 Galioja nuo 2014.12.19  Teisės aktų registras: 2014-19914-, 2014.
366 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1433 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.15 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20067-, 2014.
367 Dėl Seimo valdybos 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. SV-S-847 "Dėl Kęstučio Daukšio, Rasos Juknevičienės, Algio Kašėtos, Andriaus Mazuronio ir Domo Petrulio komandiruotės į Nyderlandų Karalystę" pakeitimo SV-S-875 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2014.12.10    
368 Dėl Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 (ketvirtinės) formos patvirtinimo DĮ-339 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2014.12.10 Negalioja nuo 2016.04.01 Galioja nuo 2015.04.01 iki 2016.03.31  Teisės aktų registras: 2014-19426-, 2014.
369 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. ĮV-510 ,,Dėl Martyno Mažvydo premijos už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-891 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2014.12.10 Galioja nuo 2014.12.11  Teisės aktų registras: 2014-19402-, 2014.
370 Lietuvos Respublikos laisvės premijos įstatymo Nr. XI-1584 2 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-1404 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.12.09 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-19670-, 2014.
371 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-177 "Dėl jaunojo teisininko premijų už geriausią straipsnį autorių teisių ir gretutinių teisių tema skyrimo nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios ĮV-883 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2014.12.04 Galioja nuo 2014.12.10  Teisės aktų registras: 2014-19158-, 2014.
372 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-988 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.04 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-19100-, 2014.
373 Dėl Seimo valdybos 2014 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. SV-S-857 „Dėl Lino Balsio, Valentino Bukausko, Petro Gražulio ir Sergejaus Ursulo komandiruotės į Moldovos Respubliką“ pakeitimo SV-S-867 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2014.12.03 Galioja nuo 2014.12.04  Teisės aktų registras: 2014-18993-, 2014.
374 Dėl Darbo užmokesčio struktūros statistinės ataskaitos DUS-01 (kas 4 metai) formos patvirtinimo DĮ-320 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2014.12.01 Negalioja nuo 2018.08.29 Galioja nuo 2014.12.03 iki 2018.08.28  Teisės aktų registras: 2014-18410-, 2014.
375 Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo D1-967 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.01 Galioja nuo 2014.12.09  Teisės aktų registras: 2014-19099-, 2014.
376 Dėl Valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo kriterijų patvirtinimo V-1228 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2014.11.25 Negalioja nuo 2019.02.13 Galioja nuo 2014.11.29 iki 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2014-18183-, 2014.
377 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-561 „Dėl Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įsteigimo ir profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-843 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2014.11.21 Galioja nuo 2014.12.05  Teisės aktų registras: 2014-18953-, 2014.
378 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-297 „Dėl Dalios Tamulevičiūtės premijos įsteigimo ir šios premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-821 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2014.11.19 Negalioja nuo 2016.03.24 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2016.03.23  Teisės aktų registras: 2014-17227-, 2014.
379 Dėl Seimo valdybos 2014 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. SV-S-824 „Dėl Vandos Kravčionok, Leonardo Talmonto ir Ritos Tamašiunienės komandiruotės į Lenkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-852 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2014.11.14 Galioja nuo 2014.11.17  Teisės aktų registras: 2014-17018-, 2014.
380 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. ĮV-513 „Dėl Jaunojo menininko premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-790 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2014.11.07 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-16373-, 2014.
381 Dėl Seimo valdybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. SV-S-806 „Dėl Algimanto Dumbravos, Kęstučio Masiulio, Arvydo Mockaus ir Valerijaus Simuliko komandiruotės į Vokietijos Federacinę Respubliką“ pakeitimo SV-S-841 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2014.11.07 Galioja nuo 2014.11.10  Teisės aktų registras: 2014-16407-, 2014.
382 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-824 „Dėl premijos už tarpkultūrinio dialogo skatinimą steigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-776 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2014.11.04 Galioja nuo 2014.11.06  Teisės aktų registras: 2014-15830-, 2014.
383 Dėl Lietuvos banko valdybos 2011 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 03-57 „Dėl Vlado Jurgučio premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 03-279 Lietuvos bankas Nutarimas 2014.11.04 Negalioja nuo 2017.04.20 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2017.04.19  Teisės aktų registras: 2014-15751-, 2014.
384 Dėl Seimo valdybos 2014 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. SV-S-781 „Dėl Gedimino Kirkilo komandiruotės į Estijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-830 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2014.10.31 Galioja nuo 2014.11.03  Teisės aktų registras: 2014-15402-, 2014.
385 Dėl Seimo valdybos 2014 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. SV-S-795 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių komandiruotės į Estijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-828 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2014.10.31 Galioja nuo 2014.11.03  Teisės aktų registras: 2014-15400-, 2014.
386 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apra ... V-1095 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2014.10.22 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-15564-, 2014.
387 Dėl Seimo valdybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. SV-S-772 „Dėl Kęstučio Daukšio, Rasos Juknevičienės, Algio Kašėtos, Andriaus Mazuronio ir Domo Petrulio komandiruotės į Lenkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-811 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2014.10.22 Galioja nuo 2014.10.23  Teisės aktų registras: 2014-14547-, 2014.
388 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 ,,Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių d ... 1135 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.10.22 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-14843-, 2014.
389 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 ,,Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo 1134 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.10.22 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-14844-, 2014.
390 Dėl Seimo valdybos 2014 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. SV-S-800 „Dėl Birutės Vėsaitės ir Emanuelio Zingerio komandiruotės į Ukrainą“ pakeitimo SV-S-812 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2014.10.22 Galioja nuo 2014.10.23  Teisės aktų registras: 2014-14549-, 2014.
391 Dėl Seimo valdybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. SV-S-772 "Dėl Kęstučio Daukšio, Rasos Juknevičienės, Algio Kašėtos, Andriaus Mazuronio ir Domo Petrulio komandiruotės į Lenkijos Respubliką" pakeitimo SV-S-811 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Sprendimas 2014.10.22    
392 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Tikrosios karo tarnybos karių ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo V-959 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2014.10.14 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-14186-, 2014.
393 Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1347 „Dėl Pilietinių ir patriotinių knygų konkurso ir patriotų premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-922 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2014.10.03 Galioja nuo 2014.10.14  Teisės aktų registras: 2014-13979-, 2014.
394 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-650 „Dėl premijos už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-685 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2014.10.03 Galioja nuo 2014.10.07  Teisės aktų registras: 2014-13687-, 2014.
395 Dėl Seimo valdybos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. SV-S-739 "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių komandiruotės į Estijos Respubliką" pakeitimo SV-S-785 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2014.10.01 Galioja nuo 2014.10.03  Teisės aktų registras: 2014-13635-, 2014.
396 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo 1023 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.09.29 Negalioja nuo 2017.05.03 Galioja nuo 2014.10.01 iki 2017.05.02  Teisės aktų registras: 2014-13274-, 2014.
397 Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio patvirtinimo 1021 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.09.29 Negalioja nuo 2019.07.06 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2019.07.05  Teisės aktų registras: 2014-13047-, 2014.
398 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. XII-252 „Dėl Laisvės premijų komisijos sudarymo“ pakeitimo XII-1182 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2014.09.25 Negalioja nuo 2016.11.25 Galioja nuo 2014.09.30 iki 2016.11.24  Teisės aktų registras: 2014-13221-, 2014.
399 Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo 1K-293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2014.09.24 Negalioja nuo 2017.07.05 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2017.07.04  Teisės aktų registras: 2014-13248-, 2014.
400 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-99 „Dėl Subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavių teikiamų su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko aps ... V-555 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.09.19 Negalioja nuo 2017.07.06 Galioja nuo 2014.09.20 iki 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2014-12538-, 2014.
401 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo   959 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.09.17 Negalioja nuo 2017.05.03 Galioja nuo 2014.09.20 iki 2017.05.02  Teisės aktų registras: 2014-12505-, 2014.
402 Dėl Seimo valdybos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. SV-S-749 „Dėl Sauliaus Bucevičiaus, Vitalijaus Gailiaus ir Povilo Urbšio komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-765 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2014.09.17 Galioja nuo 2014.09.18  Teisės aktų registras: 2014-12472-, 2014.
403 Dėl Seimo valdybos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. SV-S-739 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių komandiruotės į Estijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-764 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2014.09.17 Galioja nuo 2014.09.18  Teisės aktų registras: 2014-12473-, 2014.
404 Dėl Seimo valdybos 2014 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. SV-S-725 „Dėl Loretos Graužinienės komandiruotės į Norvegijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-751 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2014.09.08 Galioja nuo 2014.09.09  Teisės aktų registras: 2014-12012-, 2014.
405 Dėl Seimo valdybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. SV-S-686 „Dėl Ryto Kupčinsko, Raimundo Paliuko, Giedrės Purvaneckienės, Valerijaus Simuliko ir Aurelijos Stancikienės komandiruotės į Lenkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-750 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2014.09.08 Galioja nuo 2014.09.09  Teisės aktų registras: 2014-12013-, 2014.
406 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pat ... V-328 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2014.08.28 Negalioja nuo 2017.02.10 Galioja nuo 2014.08.30 iki 2017.02.09  Teisės aktų registras: 2014-11467-, 2014.
407 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 6 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos narių, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narių, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narių, Nuolatinės teisėjų veiklos ve ... 786 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.08.20 Galioja nuo 2014.08.26 iki 2019.07.05  Teisės aktų registras: 2014-11223-, 2014.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.