T APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-290 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.05.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10589. Įsigalioja nuo 2020-05-20.
2 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. D1-278 „Dėl Juozo Virbicko premijos skyrimo komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-287 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.05.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10481. Įsigalioja nuo 2020-05-16.
3 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 449 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 483 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10348. Įsigalioja nuo 2020-05-15.
4 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikat ... V-1096 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09987. Įsigalioja nuo 2020-05-09.
5 Dėl Paraiškos, padidintam darbo užmokesčiui mokėti, lėšoms gauti formos patvirtinimo V-1080 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09784. Įsigalioja nuo 2020-05-08.
6 Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl dienpinigių dydžio šauliams nustatymo“ pakeitimo V-352 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09816. Įsigalioja nuo 2020-05-08.
7 Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos paraiškos kompensuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis darbo užmokesčio padidinimo sąnaudas formos ir Teritorinės ligonių kasos suvestinės ataskaitos formos patvirtinimo 1K-132 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.05.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09526. Įsigalioja nuo 2020-05-06.
8 Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo V-1057 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09260. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
9 Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo 449 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09461. Įsigalioja nuo 2020-05-06.
10 DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 449 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.29    
11 DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 449 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.29    
12 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių p ... 1-208 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2020.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08757. Įsigalioja nuo 2020-04-28.
13 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, parengtojo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ p ... V-325 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.27   Teisės aktų registras, 2020-08975. Įsigalioja nuo 2020-07-01. Įsakymo 1.2.4?1.2.6 papunkčiai įsigalioja 2020 m. balandžio 30 d.
14 Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti patvirtinimo A1-350 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.04.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08727. Įsigalioja nuo 2020-04-25.
15 „Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 6P-41-(2.1) Nacionalinė teismų administracija Įsakymas 2020.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06675. Įsigalioja nuo 2020-04-01.
16 Dėl  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių  ... 1-138 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2020.03.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05954. Įsigalioja nuo 2020-04-01.
17 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų p ... 1K-87 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.03.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05778. Įsigalioja nuo 2020-03-20.
18 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-344 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmo ... A1-238 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.03.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05728. Įsigalioja nuo 2020-03-20.
19 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. SV-S-1581 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių užsienio komandiruočių ir kelionių (išvykų) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo SV-S-1596 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2020.03.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04960. Įsigalioja nuo 2020-03-06.
20 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 128 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.02.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03622. Įsigalioja nuo 2020-02-28.
21 Dėl Metų mokytojo premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo V-132 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2020.01.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02340. Įsigalioja nuo 2020-02-04.
22 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 54 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.01.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-01219. Įsigalioja nuo 2020-01-28.
23 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vi ... 1V-48 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.01.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00983. Įsigalioja nuo 2020-02-01.
24 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įst ... V-65 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2020.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00778. Įsigalioja nuo 2020-01-18.
25 Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-40 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00706. Įsigalioja nuo 2020-02-01.
26 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ... 2-208 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2019.12.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21818. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
27 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-342 „Dėl Darbo arbitražo arbitrų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo“ pakeitimo A1-805 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.12.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21764. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
28 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 1334 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21710. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
29 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vi ... 1V-1034 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21655. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
30 Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmo ... XIII-2709 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21556. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
31 Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. Sp-429 „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko komandiruotės“ pakeitimo Sp-435 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2019.12.17    
32 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 3-130 „Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros darbuotojų komandiruočių išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-564 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2019.12.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20199. Įsigalioja nuo 2020-01-02.
33 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, kurių darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, supervizijos ir iš dalies  ... A1-745 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.12.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19664. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
34 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymas XIII-2606 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.12.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20628. Įsigalioja nuo 2020-01-01. Įstatymo 2 straipsnio 10 dalis įsigalioja 2019-12-20.
35 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1838 pakeitimo įstatymas XIII-2607 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.12.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20632. Įsigalioja nuo 2019-12-20.
36 Dėl kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-561 „Dėl profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įsteigimo ir profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-794 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2019.12.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19338. Įsigalioja nuo 2019-12-04.
37 Dėl  Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo DĮ-251 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2019.11.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18668. Įsigalioja nuo 2020-04-01.
38 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, skai ... V-464 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.11.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18534. Įsigalioja nuo 2019-11-21.
39 Dėl Prašymo patvirtinti darbuotojams, vykdantiems viešojo pirkimo ar pirkimo sutartį ir atliekantiems pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis, mokamo mėnesio darbo užmokesčio medianos dydį formos patvirtinimo V-449 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.11.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18110. Įsigalioja nuo 2019-11-13.
40 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-567 „Dėl Premijų už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-726 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2019.11.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17965. Įsigalioja nuo 2019-11-09.
41 Dėl Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1104 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17872. Įsigalioja nuo 2019-11-08.
42 Dėl Seimo valdybos 2019 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1052 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo SV-S-1458 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2019.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17848. Įsigalioja nuo 2019-11-07.
43 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1038 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.10.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16481. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
44 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-566 „Dėl Premijų už publicistinius kūrinius įsteigimo ir premijų už publicistinius kūrinius skyrimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo ĮV-650 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2019.10.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16151. Įsigalioja nuo 2019-10-11.
45 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-40 „Dėl Laisvės premijų komisijos sudarymo“ pakeitimo XIII-2462 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2019.10.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16043. Įsigalioja nuo 2019-10-09.
46 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vi ... 1V-811 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.09.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15463. Įsigalioja nuo 2019-10-01.
47 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-40 „Dėl Laisvės premijų komisijos sudarymo“ pakeitimo XIII-2458 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2019.09.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15584. Įsigalioja nuo 2019-10-01.
48 Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas s ... V-1037 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.09.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14969. Įsigalioja nuo 2019-09-24.
49 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirt ... V-1029 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13667. Įsigalioja nuo 2019-09-01.
50 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal dar ... 1V-655 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.07.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12087. Įsigalioja nuo 2019-07-24.
51 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių paga ... 1V-626 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.07.11 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-11473. Įsigalioja nuo 2019-07-12 iki 2019-07-23. Negalioja nuo 2019-07-24.
52 Dėl Seimo valdybos 2019 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1052 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo SV-S-1320 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2019.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11508. Įsigalioja nuo 2019-07-11.
53 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 3-492 „Dėl Privalomų patikrinimų, užtikrinančių saugų keleivinių įvažiuojamųjų laivų ir greitaeigių keleivinių laivų valdymą, atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-335 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2019.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11031. Įsigalioja nuo 2019-07-05.
54 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 680 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11209. Įsigalioja nuo 2019-07-06.
55 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 6 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos narių, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narių, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narių, Nuolatinės teisėjų veiklos ve ... 681 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11210. Įsigalioja nuo 2019-07-06.
56 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 22 d. Nr. V-60 „Dėl Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos s ... V-735 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.06.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10101. Įsigalioja nuo 2019-06-26.
57 Dėl Kultūros ministerijos premijų už gautus svarbiausius tarptautinius apdovanojimus kultūros srityje skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ĮV-401 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2019.06.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09416. Įsigalioja nuo 2019-06-11.
58 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. D1-278 „Dėl Juozo Virbicko premijos skyrimo komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-295 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07768. Įsigalioja nuo 2019-05-17.
59 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą“ pakeitimo 457 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07647. Įsigalioja nuo 2019-05-14.
60 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją m ... V-492 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.24    
61 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apr ... V-492 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06793. Įsigalioja nuo 2019-04-27.
62 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario  28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pag ... 1V-332 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.04.04 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-05557. Įsigalioja nuo 2019-04-05 iki 2019-07-23. Negalioja nuo 2019-07-24.
63 Dėl Komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo Šiaulių apylinkės teisme taisyklių patvirtinimo V-53 Šiaulių apylinkės teismas Įsakymas 2019.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04860. Įsigalioja nuo 2019-03-29.
64 Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo V-361 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.26    
65 Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo V-361 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04763. Įsigalioja nuo 2019-03-28.
66 Dėl kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-561 „Dėl Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įsteigimo ir profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-117 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2019.02.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03122. Įsigalioja nuo 2019-02-26.
67 Dėl Pavyzdinio komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo 13P-22-(7.1.2) Teisėjų taryba Nutarimas 2019.02.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03237. Įsigalioja nuo 2019-02-28.
68 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių paga ... 1V-177 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.02.20 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-02765. Įsigalioja nuo 2019-02-21 iki 2019-07-23. Negalioja nuo 2019-07-24.
69 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl Valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vad ... V-176 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02153. Įsigalioja nuo 2019-02-13.
70 Dėl Lėšų darbo užmokesčiui poreikio naujoms pareigybėms biudžetinėse įstaigose apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 1K-41 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2019.02.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02087. Įsigalioja nuo 2019-02-12.
71 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 105 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01813. Įsigalioja nuo 2019-02-07.
72 Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-60 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.01.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01466. Įsigalioja nuo 2019-02-01.
73 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, direktoriams tvarkos apra ... V-83 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.01.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01506. Įsigalioja nuo 2019-02-02.
74 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, parengtojo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ p ... V-94 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00991. Įsigalioja nuo 2019-01-24.
75 Dėl Priemokų skyrimo ir mokėjimo Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo V-38 Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00596. Įsigalioja nuo 2019-01-17.
76 Dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo 9 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00435. Įsigalioja nuo 2019-01-14.
77 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įst ... V-14   Įsakymas 2019.01.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00202. Įsigalioja nuo 2019-01-09.
78 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustaty ... 1365 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21867. Įsigalioja nuo 2018-12-29.
79 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1370 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21895. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
80 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedo pakeitimo įstatymas XIII-1838 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21865. Įsigalioja nuo 2019-01-01. Įstatymo 2 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2018-12-29. Įstatymo 1 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2019-09-02. Įstatymo įsigaliojimas pakeistas įstatymu Nr. XIII-2607.
81 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 3-130 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos darbuotojų komandiruočių išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-638 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20775. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
82 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 4 straipsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymas XIII-1780 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20997. Įsigalioja nuo 2019-09-01. Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-21.
83 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio, 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymas XIII-1712 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20970. Įsigalioja nuo 2019-01-01. Įstatymo 6 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2019-09-01.
84 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1714 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20972. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
85 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pavadinimo, 1 straipsnio, 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo III-1 skyriumi įstatymas XIII-1739 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20709. Įsigalioja nuo 2019-07-01. Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-19.
86 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo D1-1064 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20050. Įsigalioja nuo 2018-12-08.
87 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1413 1 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1688 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20187. Įsigalioja nuo 2018-12-11.
88 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 1143 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18956. Įsigalioja nuo 2018-11-24. Nutarimo 1.1 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
89 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. SV-S-1581 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių užsienio komandiruočių ir kelionių (išvykų) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo SV-S-1000 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2018.11.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19027. Įsigalioja nuo 2018-11-27.
90 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, kurių darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, supervi ... A1-626 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18335. Įsigalioja nuo 2018-11-15.
91 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įst ... V-881 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.11.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18035. Įsigalioja nuo 2018-11-09.
92 Dėl Seimo valdybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. SV-S-603 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo SV-S-959 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2018.10.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16661. Įsigalioja nuo 2018-10-25.
93 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-211 „Dėl Bronio Savukyno premijos įsteigimo ir šios premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-749 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2018.10.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16297. Įsigalioja nuo 2018-10-18.
94 Dėl įgaliojimų pasirašyti nacionalinę kolektyvinę sutartį dėl pareiginės algos bazinio dydžio suteikimo 1026   Nutarimas 2018.10.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16269. Įsigalioja nuo 2018-10-17.
95 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-650 „Dėl Premijų už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus skyrimo“ pakeitimo ĮV-704 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2018.09.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15195. Įsigalioja nuo 2018-09-28.
96 Dėl didžiausių leistinų pareigybių valandinių atlygių patvirtinimo V-443 Lietuvos mokslo taryba Įsakymas 2018.09.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14378. Įsigalioja nuo 2018-09-13.
97 Dėl Seimo valdybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. SV-S-603 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo SV-S-855 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2018.08.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13759. Įsigalioja nuo 2018-08-31.
98 Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 03-63 „Dėl Lietuvos banko premijų skyrimo už mokslinę veiklą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 03-151 Lietuvos bankas Nutarimas 2018.08.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13601. Įsigalioja nuo 2018-08-31.
99 Dėl Darbo užmokesčio struktūros statistinės ataskaitos DUS-01 (kas 4 metai) statistinio formuliaro  patvirtinimo DĮ-187 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2018.08.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13495. Įsigalioja nuo 2018-08-29.
100 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr.ISAK-1737 „Dėl Eksperimentinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios V-695 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.08.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13229. Įsigalioja nuo 2018-09-01.
101 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-562 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.08.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13173. Įsigalioja nuo 2018-10-01.
102 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo D1-701 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13194. Įsigalioja nuo 2018-08-21.
103 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 644   Nutarimas 2018.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11729. Įsigalioja nuo 2018-07-12.
104 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 664   Nutarimas 2018.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12013. Įsigalioja nuo 2018-07-17.
105 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apr ... V-758 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11111. Įsigalioja nuo 2018-07-04.
106 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1413 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11478. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
107 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 863 „Dėl išmokų buitinėms išlaidoms ir premijų dydžių nustatymo privalomosios pradinės karo tarnybos kariams“ pripažinimo netekusiu galios 630   Nutarimas 2018.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11074. Įsigalioja nuo 2018-07-03.
108 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo D1-638 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.29 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-11471. Negalioja nuo 2018-08-21. Įsigalioja nuo 2018-07-06 iki 2018-08-20.
109 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-639 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11470. Įsigalioja nuo 2018-07-06.
110 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas XIII-1395 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11323. Įsigalioja nuo 2018-09-01. Įstatymo 7 straipsnis ir 9 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2018-07-05. Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2019-09-01.
111 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų p ... 1K-192 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.06.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10250. Įsigalioja nuo 2018-06-23.
112 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų p ... 1K-161 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.05.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08805. Įsigalioja nuo 2018-06-01.
113 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 ,,Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbu ... V-614 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08566. Įsigalioja nuo 2018-05-30.
114 Dėl vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. Sp-54 „Dėl vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko komandiruotės į Kanadą“ pakeitimo Sp-62 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2018.05.24    
115 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apra ... V-607 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08402. Įsigalioja nuo 2018-05-26.
116 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta t ... V-415 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07064. Įsigalioja nuo 2018-05-05.
117 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-329 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06574. Įsigalioja nuo 2018-04-26.
118 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 383 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06626. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
119 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 384 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06627. Įsigalioja nuo 2018-04-27. Šio nutarimo 1.1.2, 1.1.5  ir 1.2 papunkčiai įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.
120 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 307 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05660. Įsigalioja nuo 2018-04-10.
121 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo D1-266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05463. Įsigalioja nuo 2018-04-07.
122 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo D1-266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.04    
123 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 297 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05310. Įsigalioja nuo 2018-04-05.
124 Dėl Seimo valdybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. SV-S-599 „Dėl Aušros Papirtienės, Valerijaus Simuliko ir Gintaro Vaičekausko komandiruotės stebėti Azerbaidžano Respublikos prezidento rinkimų“ pakeitimo SV-S-655 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2018.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04813. Įsigalioja nuo 2018-03-29.
125 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-40 „Dėl Laisvės premijų komisijos sudarymo“ pakeitimo XIII-1052 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04457. Įsigalioja nuo 2018-03-23.
126 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų p ... 1K-81 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.03.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03913. Įsigalioja nuo 2018-03-15.
127 Dėl Seimo valdybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. SV-S-599 „Dėl Valerijaus Simuliko ir Gintaro Vaičekausko komandiruotės stebėti Azerbaidžano Respublikos prezidento rinkimų“ pakeitimo SV-S-633 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2018.03.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03999. Įsigalioja nuo 2018-03-15.
128 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl Premijų, skiriamų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjim ... V-194 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2018.03.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03685. Įsigalioja nuo 2018-03-09.
129 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuo ... V-164 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.12 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-02213. Įsigalioja nuo 2018-02-14 iki 2018-05-29. Negalioja nuo 2018-05-30.
130 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo ir mokslo ministerija, direktoriams tvarkos apra ... V-83 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.01.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01384. Įsigalioja nuo 2018-01-31.
131 Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirban ... 4-40 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.01.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01688. Įsigalioja nuo 2018-02-03.
132 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 77 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01276. Įsigalioja nuo 2018-01-30.
133 Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo V-60 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.01.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00943. Įsigalioja nuo 2018-01-23.
134 Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-31 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.01.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01044. Įsigalioja nuo 2018-02-01.
135 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-561 „Dėl Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įsteigimo ir profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-123 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2018.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00671. Įsigalioja nuo 2018-01-17.
136 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, einamųjų 2017 metų draudžiamųjų pajamų dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio,  ... 1062 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20709. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
137 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, dire ... V-1043 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20646. Įsigalioja nuo 2017-12-23.
138 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-791 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20074. Įsigalioja nuo 2017-12-15.
139 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. ĮV-303 „Dėl Metų vertėjo krėslo premijos, Šv. Jeronimo premijos Lietuvių literatūros vertėjui, jotvingių ir jaunojo jotvingio premijų įsteigimo bei šių premijų nuostatų patvi ... ĮV-1146 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2017.11.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-19116. Įsigalioja nuo 2017-12-01.
140 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymo ĮV-510 ,,Dėl Martyno Mažvydo premijos už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-1147 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2017.11.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-19117. Įsigalioja nuo 2017-12-01.
141 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymas XIII-745 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18513. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
142 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. SV-S-1581 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių užsienio komandiruočių ir kelionių (išvykų) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo SV-S-480 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2017.11.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18163. Įsigalioja nuo 2017-11-17.
143 Dėl Seimo valdybos 2017 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. SV-S-143 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo SV-S-482 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2017.11.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18165. Įsigalioja nuo 2017-11-16.
144 Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. DĮ-51„Dėl Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 (ketvirtinės) formos patvirtinimo“pakeitimo DĮ-195 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2017.09.25 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-15083. Įsigalioja nuo 2017-09-27 iki 2020-03-31. Negalioja nuo 2020-04-01.
145 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, einamųjų 2017 metų draudžiamųjų pajamų dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio,  ... 716 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.09.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14342. Įsigalioja nuo 2017-10-01.
146 Dėl Seimo valdybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. SV-S-305 „Dėl Gedimino Kirkilo ir Andriaus Kubiliaus komandiruotės į Europos Parlamentą ir Europos Komisiją“ pakeitimo SV-S-346 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2017.08.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13328. Įsigalioja nuo 2017-08-14.
147 Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo 640 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.08.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13174. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
148 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. ĮV-378 „Dėl Balio Buračo fotografijos meno premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-854 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2017.08.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12922. Įsigalioja nuo 2017-08-02.
149 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuo ... V-910 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.27 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-12784. Įsigalioja nuo 2017-07-29 iki 2018-05-29. Negalioja nuo 2018-05-30.
150 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-382 „Dėl Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo bedarbia ... V-422 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.25 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-12650. Įsigalioja nuo 2017-07-27 iki 2019-04-02. Negalioja nuo 2019-04-03.
151 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, direktoriams tvarkos apra ... V-587 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.07.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12514. Įsigalioja nuo 2017-07-22.
152 Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 6P-89-(2.1) Nacionalinė teismų administracija Įsakymas 2017.07.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12616. Įsigalioja nuo 2017-07-26.
153 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 17 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-599 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12171. Įsigalioja nuo 2017-07-14.
154 Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pripažinimo netekusiu galios 1K-257 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.06.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11462. Įsigalioja nuo 2017-07-05.
155 Dėl tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo A1-346 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11176. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
156 Dėl Darbo arbitražo arbitrų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo A1-342 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11166. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
157 Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo A1-344 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11168. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
158 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo 517 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11077. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
159 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 523 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11083. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
160 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1236 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ... 524 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11084. Įsigalioja nuo 2017-06-30.
161 Dėl Delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-310 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10369. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
162 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta t ... V-555 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10350. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
163 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-863 „Dėl Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą ... D1-518 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10336. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
164 Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 4-306 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.06.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10152. Įsigalioja nuo 2017-06-17.
165 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. EV-241 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus veiksmų, siekiant nustatyti tikrąjį komandiravimą, tvarkos aprašo pat ... EV-63 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10121. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
166 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2BE-101 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2017.06.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09770. Įsigalioja nuo 2017-06-10.
167 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-258 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08938. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
168 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1B-113 „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo p ... 1B-407 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.05.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14536. Įsigalioja nuo 2017-09-14.
169 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-123 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.05.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07959. Įsigalioja nuo 2017-05-12.
170 Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti paskirstymo VE-79 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Įsakymas 2017.05.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07589. Įsigalioja nuo 2017-05-06.
171 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-349 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07371. Įsigalioja nuo 2017-05-04.
172 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta t ... V-415 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.27    
173 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susijusių su darbo apmokėjimu, pripažinimo netekusiais galios 318 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07229. Įsigalioja nuo 2017-05-03.
174 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-30 ,,Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, ska ... V-209 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.04.26   Teisės aktų registras, 2017-06982. Įsigalioja nuo 2017-04-28. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017-04-28.
175 Dėl Lietuvos banko premijų skyrimo už mokslinę veiklą nuostatų patvirtinimo 03-63 Lietuvos bankas Nutarimas 2017.04.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06555. Įsigalioja nuo 2017-04-20.
176 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo D1-322 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07671. Įsigalioja nuo 2017-05-06.
177 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-11„Dėl Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės veiklos ir ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo V-416 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06374. Įsigalioja nuo 2017-04-15.
178 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo 253 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06087. Įsigalioja nuo 2017-04-11.
179 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-61 „Dėl Rasos Juknevičienės komandiruotės į Norvegijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-191 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2017.04.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05858. Įsigalioja nuo 2017-04-07.
180 Dėl Juozo Virbicko premijos skyrimo komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo D1-278 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.04    
181 Dėl Juozo Virbicko premijos skyrimo komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo D1-278 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06017. Įsigalioja nuo 2017-04-08.
182 Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti paskirstymo 1K-120 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05467. Įsigalioja nuo 2017-04-04.
183 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta t ... V-194 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03999. Įsigalioja nuo 2017-03-10.
184 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės veiklos ir ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-254 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04026. Įsigalioja nuo 2017-03-10.
185 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo 1V-159 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.02.28 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-03565. Įsigalioja nuo 2017-03-04 iki 2019-07-23. Negalioja nuo 2019-07-24.
186 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apra ... V-194 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03115. Įsigalioja nuo 2017-03-16.
187 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2-46 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2017.02.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02727. Įsigalioja nuo 2017-02-18.
188 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo   D1-132 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02441. Įsigalioja nuo 2017-02-11.
189 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. d1-967 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo   D1-132 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.09    
190 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios A1-76 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02264. Įsigalioja nuo 2017-02-09.
191 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pat ... V-139 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2017.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02304. Įsigalioja nuo 2017-02-10.
192 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo V-67 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02357. Įsigalioja nuo 2017-02-10.
193 Dėl Seimo valdybos 2017 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. SV-S-81 „Dėl Roko Žilinsko komandiruotės į Vengriją“ pakeitimo SV-S-100 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2017.02.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02167. Įsigalioja nuo 2017-02-06.
194 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų p ... 1K-29 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.02.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01955. Įsigalioja nuo 2017-02-03.
195 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-561 „Dėl Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įsteigimo ir profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-264 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2017.02.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01966. Įsigalioja nuo 2017-02-03.
196 Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo 1B-113 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.02.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14520. Įsigalioja nuo 2017-09-13.
197 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios V-56 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.01.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01773. Įsigalioja nuo 2017-02-01.
198 Dėl Seimo valdybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimo Nr. SV-S-71 „Dėl Viktorijos Čmilytės-Nielsen komandiruotės į Prancūzijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-82 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2017.01.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01291. Įsigalioja nuo 2017-01-23.
199 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 43 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01164. Įsigalioja nuo 2017-01-20.
200 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas XIII-198 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01764. Įsigalioja nuo 2017-02-01. Įstatymo 14 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-09-01. Įstatymo įsigaliojimo data pakeista 2017-07-04 įstatymu Nr. XIII-599.
201 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 14 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.01.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00860. Įsigalioja nuo 2017-02-01.
202 Dėl Įrodinėjimo, kad sumos, nuo kurių priskaičiuotos draudžiamosios pajamos, asmeniui yra apskaičiuotos už darbo funkcijų vykdymą, tvarkos aprašo patvirtinimo EV-418 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.12.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00085. Įsigalioja nuo 2017-01-03. 1 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.
203 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-65 „Dėl Aušrinės Armonaitės, Vytauto Bako ir Lauryno Kasčiūno komandiruotės į Vokietijos Federacinę Respubliką“ pakeitimo SV-S-66 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.12.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-30135. Įsigalioja nuo 2016-12-30.
204 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. SV-S-52 „Dėl Seimo narių komandiruotės į Prancūzijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-67 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.12.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-30139. Įsigalioja nuo 2016-12-30.
205 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-62 „Dėl Stasio Jakeliūno ir Virginijaus Sinkevičiaus komandiruotės į Belgijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-68 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.12.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-30141. Įsigalioja nuo 2016-12-30.
206 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 3-492 „Dėl Privalomų patikrinimų, užtikrinančių saugų keleivinių keltų ir greitaeigių keleivinių laivų valdymą, atlikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 3-448(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29656. Įsigalioja nuo 2016-12-29.
207 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. A1-584 „Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais s ... A1-682 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29401. Įsigalioja nuo 2016-12-24.
208 Dėl Seimo valdybos 2016 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. SV-S-1387 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo SV-S-48 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29315. Įsigalioja nuo 2016-12-23.
209 Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymo Nr. XII-1923 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-129 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29834. Įsigalioja nuo 2016-12-30.
210 Lietuvos Respublikos laisvės premijos įstatymo Nr. XI-1584 2 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-124 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.12.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29152. Įsigalioja nuo 2016-12-21.
211 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1236 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28668. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
212 Dėl 2016 m. premijos už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose skyrimo ĮV-951 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.12.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28381. Įsigalioja nuo 2016-12-08.
213 Dėl Seimo valdybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. SV-S-25 „Dėl Gedimino Kirkilo, Žygimanto Pavilionio, Mindaugo Puidoko ir Emanuelio Zingerio komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas“ pakeitimo SV-S-40 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.12.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28451. Įsigalioja nuo 2016-12-08.
214 Dėl Seimo valdybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. SV-S-25 „Dėl Gedimino Kirkilo, Žygimanto Pavilionio, Mindaugo Puidoko ir Emanuelio Zingerio komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas“ pakeitimo SV-S-36 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.12.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28233. Įsigalioja nuo 2016-12-05.
215 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. ĮV-513 „Dėl Jaunojo menininko premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-932 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.12.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28286. Įsigalioja nuo 2016-12-07.
216 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1853 „Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų patvirtin ... V-1038 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.11.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-27275. Įsigalioja nuo 2016-11-24.
217 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. ĮV-520 „Dėl Mėgėjų meno kolektyvų vadovų premijų įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-897 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.11.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-27155. Įsigalioja nuo 2016-11-22.
218 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos sudarymo“ pakeitimo 1126 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.16 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-27009. Įsigalioja nuo 2016-11-18 iki 2017-07-22. Negalioja nuo 2017-07-23.
219 Dėl Seimo valdybos 2016 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. SV-S-1387 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo SV-S-5 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.11.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-27068. Įsigalioja nuo 2016-11-18.
220 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-863 „Dėl Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės a ... D1-735 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28492. Įsigalioja nuo 2016-12-09. 1. Šiuo įsakymu patvirtinto Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo 4-1 ir 5-1 punktai galioja iki 2018 m. sausio 1 d.  2. Šiuo įsakymu patvirtinto Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo 4 ir 5 punktai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
221 Dėl Seimo valdybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. SV-S-1702 „Dėl Seimo narių komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1726 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.11.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26388. Įsigalioja nuo 2016-11-07.
222 Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-584 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.10.28 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-26108. Įsigalioja iki 2016-12-23. Negalioja nuo 2016-12-24.
223 Dėl Seimo valdybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. SV-S-1705 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1713 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.10.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25739. Įsigalioja nuo 2016-10-27.
224 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1853 „Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų patvirtin ... V-935 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.10.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25661. Įsigalioja nuo 2016-10-27.
225 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m.spalio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-567 ,,Dėl Premijų už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skyrimo nuostatų patvirtinimo“pakeitimo ĮV-768 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.10.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25150. Įsigalioja nuo 2016-10-15.
226 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-675 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25581. Įsigalioja nuo 2016-11-27.
227 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo pakeitimo D1-675 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.11    
228 Dėl Seimo valdybos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. SV-S-1672 „Dėl Gedimino Jakavonio, Egidijaus Vareikio, Birutės Vėsaitės ir Emanuelio Zingerio komandiruotės į Prancūzijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1690 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.10.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25015. Įsigalioja nuo 2016-10-12.
229 Dėl Seimo valdybos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. SV-S-1671 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Slovakijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1689 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.10.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24725. Įsigalioja nuo 2016-10-06.
230 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-418 „Dėl Premijos už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-756 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.10.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25311. Įsigalioja nuo 2016-10-19.
231 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirti ... 953 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24250. Įsigalioja nuo 2016-09-30.
232 Dėl Seimo valdybos 2016 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. SV-S-1663 „Dėl Raimundo Paliuko ir Arvydo Vidžiūno komandiruotės į Lenkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1681 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.09.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24248. Įsigalioja nuo 2016-09-29.
233 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ISAK-268 „Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos sudarymo  ... V-835 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.09.27 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-24091. Įsigalioja nuo 2016-09-28 iki 2018-01-22. Negalioja nuo 2018-01-23.
234 Dėl Seimo valdybos 2016 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. SV-S-1663 „Dėl Raimundo Paliuko ir Arvydo Vidžiūno komandiruotės į Lenkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1673 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.09.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23877. Įsigalioja nuo 2016-09-22.
235 Dėl Seimo valdybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. SV-S-1618 „Dėl Kęstučio Glavecko ir Giedrės Purvaneckienės komandiruotės į Belgijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-1674 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.09.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23878. Įsigalioja nuo 2016-09-22.
236 Dėl Seimo valdybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. SV-S-1615 „Dėl Ryto Kupčinsko, Giedrės Purvaneckienės ir Irenos Šiaulienės komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1659 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.09.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23613. Įsigalioja nuo 2016-09-15.
237 Dėl Seimo valdybos 2016 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. SV-S-1627 „Dėl Jaroslavo Narkevičiaus komandiruotės į Lenkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1655 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.09.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23405. Įsigalioja nuo 2016-09-08.
238 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pat ... V-575 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2016.09.05 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-23313. Įsigalioja nuo 2016-09-08 iki 2017-02-09. Negalioja nuo 2017-02-10.
239 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus veiksmų, siekiant nustatyti tikrąjį komandiravimą, tvarkos aprašo patvirtinimo EV-241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.08.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-22972. Įsigalioja nuo 2016-09-01.
240 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-717 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.08.29 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-22813. Negalioja nuo 2017-02-01. Įsigalioja nuo 2016-09-01 iki 2017-01-31.
241 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1601 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1631 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.08.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-22487. Įsigalioja nuo 2016-08-19.
242 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių da ... 795 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-22370. Įsigalioja nuo 2016-10-01.
243 Dėl Seimo valdybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. SV-S-1622 „Dėl Jaroslavo Narkevičiaus komandiruotės į Lenkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1624 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.08.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-21308. Įsigalioja nuo 2016-08-04.
244 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-370 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.07.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-21042. Įsigalioja nuo 2016-07-27.
245 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir jos finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biud ... 1V-507 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.07.20 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-20826. Įsigalioja nuo 2016-07-21 iki 2017-03-03. Negalioja nuo 2017-03-04.
246 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1600 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Estijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1620 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.07.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-20870. Įsigalioja nuo 2016-07-21.
247 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1601 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1621 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.07.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-20871. Įsigalioja nuo 2016-07-21.
248 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta t ... V-692 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2016.07.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-20742. Įsigalioja nuo 2016-07-19.
249 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. SV-S-1590 „Dėl Gedimino Kirkilo komandiruotės į Slovakijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1610 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.07.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-19467. Įsigalioja nuo 2016-07-08.
250 Dėl Seimo valdybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. SV-S-1599 „Dėl Kęstučio Masiulio ir Valerijaus Simuliko komandiruotės į Uzbekistano Respubliką“ pakeitimo SV-S-1608 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.06.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-17999. Įsigalioja nuo 2016-06-30.
251 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-619 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.06.30 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-17976. Įsigalioja nuo 2016-07-01 iki 2017-01-31. Negalioja nuo 2017-02-01.
252 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 679 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-18152. Įsigalioja nuo 2016-07-02.
253 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo ĮV-574 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.06.27 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-17796. Įsigalioja nuo 2016-06-30 iki 2017-02-15. Negalioja nuo 2017-02-16.
254 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo 645 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.22 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-17578. Negalioja nuo 2017-05-03. Įsigalioja nuo 2016-07-01 iki 2017-05-02.
255 Dėl Egidijaus Gaidamavičiaus paramos fondo įsteigtos premijos nepripažinimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 5-1 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimu Sp-92 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2016.06.16    
256 Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo Nr. X-199 pakeitimo įstatymas XII-2437 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.16 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-17710. Įsigalioja nuo 2016-06-28 iki 2017-06-30. Negalioja nuo 2017-07-01.
257 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų  ... V-460 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.06.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-17142. Įsigalioja nuo 2016-06-17.
258 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. SV-S-1506 „Dėl Ričardo Sargūno komandiruotės į Maroko Karalystę“ pakeitimo SV-S-1578 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.06.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-15969. Įsigalioja nuo 2016-06-09.
259 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. SV-S-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas“ pakeitimo SV-S-1579 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.06.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-15970. Įsigalioja nuo 2016-06-09.
260 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių užsienio komandiruočių ir kelionių (išvykų) tvarkos aprašo patvirtinimo SV-S-1581 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.06.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-15972. Įsigalioja nuo 2016-06-10.
261 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. SV-S-1519 „Dėl Andriaus Mazuronio komandiruotės į Ukrainą“ pakeitimo SV-S-1582 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.06.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-15973. Įsigalioja nuo 2016-06-09.
262 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 544 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-15118. Įsigalioja nuo 2016-07-01.
263 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. SV-S-1535 „Dėl Raimundo Paliuko, Valerijaus Simuliko ir Irenos Šiaulienės komandiruotės į Estijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1566 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.06.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-14713. Įsigalioja nuo 2016-06-02.
264 Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo 1K-203 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2016.05.26 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-14106. Įsigalioja nuo 2016-05-28 iki 2017-07-04. Negalioja nuo 2017-07-05.
265 Dėl Seimo valdybos 2016 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. SV-S-1505 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Ukrainą“ pakeitimo SV-S-1558 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.05.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-14052. Įsigalioja nuo 2016-05-26.
266 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų  ... V-393 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.05.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-13894. Įsigalioja nuo 2016-05-25.
267 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atly ... 391 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.04.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10493. Įsigalioja nuo 2016-04-28.
268 Dėl Seimo valdybos 2016 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. SV-S-1450 „Dėl Vilijos Aleknaitės-Abramikienės komandiruotės į Vokietijos Federacinę Respubliką“ pakeitimo SV-S-1481 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.04.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10171. Įsigalioja nuo 2016-04-21.
269 Dėl Seimo valdybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1437 „Dėl Lino Balsio ir Broniaus Paužos komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1482 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.04.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10172. Įsigalioja nuo 2016-04-21.
270 Dėl Seimo valdybos 2016 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. SV-S-1457 „Dėl Egidijaus Vareikio komandiruotės į Serbijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1483 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.04.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10173. Įsigalioja nuo 2016-04-21.
271 Dėl Kelionių išlaidų apmokėjimo Klaipėdos rajono apylinkės teisme tvarkos aprašo patvirtinimo V-50 Klaipėdos rajono apylinkės teismas Įsakymas 2016.04.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10102. Įsigalioja nuo 2016-04-20.
272 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-248 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-08724. Įsigalioja nuo 2016-04-14.
273 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuo ... V-447 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.04.05 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-08001. Įsigalioja nuo 2016-04-07 iki 2018-05-29. Negalioja nuo 2018-05-30.
274 Dėl Seimo valdybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. SV-S-1377 „Dėl Agnės Bilotaitės, Vytauto Gapšio ir Gedimino Kirkilo komandiruotės į Zambijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1416 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.03.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-05391. Įsigalioja nuo 2016-03-18.
275 Dėl Seimo valdybos 2016 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. SV-S-1396 „Dėl Andriaus Mazuronio, Giedrės Purvaneckienės ir Zitos Žvikienės komandiruotės į Nyderlandų Karalystę“ pakeitimo SV-S-1417 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.03.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-05392. Įsigalioja nuo 2016-03-18.
276 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1313 „Dėl Vilijos Aleknaitės-Abramikienės, Benedikto Juodkos, Gedimino Kirkilo, Andriaus Kubiliaus ir Emanuelio Zingerio komandiruotės į Izraelio Valstybę“ pakeitimo SV-S-1419 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.03.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-05393. Įsigalioja nuo 2016-03-18.
277 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuo ... V-328 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.04 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-04806. Įsigalioja nuo 2016-03-16 iki 2018-05-29. Negalioja nuo 2018-05-30.
278 Dėl Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 (ketvirtinės) formos patvirtinimo DĮ-51 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2016.03.01 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-04050. Įsigalioja nuo 2016-04-01 iki 2020-03-31. Negalioja nuo 2020-04-01.
279 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 172 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03732. Įsigalioja nuo 2016-03-01.
280 Dėl Seimo valdybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. SV-S-1375 „Dėl Lino Balsio komandiruotės į Estijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1385 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.02.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03806. Įsigalioja nuo 2016-02-26.
281 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A1-556 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento bei Atlygio mokėjimo darbuotojų ir darbdavių atstovams darbo ginčų komi ... A1-100 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.02.23 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-03455. Įsigalioja nuo 2016-02-24 iki 2017-06-30. Negalioja nuo 2017-07-01.
282 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 151 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03583. Įsigalioja nuo 2016-02-25.
283 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pat ... V-87 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2016.02.12 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-02954. Įsigalioja nuo 2016-02-18 iki 2017-02-09. Negalioja nuo 2017-02-10.
284 Dėl Seimo valdybos 2016 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. SV-S-1354 „Dėl Lino Balsio, Šarūno Gustainio, Birutės Vėsaitės ir Remigijaus Žemaitaičio komandiruotės į Belgijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-1367 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.02.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02694. Įsigalioja nuo 2016-02-11.
285 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apra ... V-210 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02555. Įsigalioja nuo 2016-02-10.
286 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1321 „Dėl Povilo Gylio ir Gedimino Kirkilo komandiruotės į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-1357 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.02.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02327. Įsigalioja nuo 2016-02-04.
287 Dėl Seimo valdybos 2016 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. SV-S-1343 „Dėl Petro Narkevičiaus, Ričardo Sargūno, Birutės Vėsaitės ir Remigijaus Žemaitaičio komandiruotės į Belgijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-1358 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.02.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02329. Įsigalioja nuo 2016-02-04.
288 Dėl Seimo valdybos 2016 m. sausio 8 d. sprendimo Nr. SV-S-1329 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Ukrainą“ pakeitimo SV-S-1360 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.02.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02332. Įsigalioja nuo 2016-02-04.
289 Dėl Seimo valdybos 2016 m. sausio 8 d. sprendimo Nr. SV-S-1329 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandiruotės į Ukrainą“ pakeitimo SV-S-1348 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.01.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01532. Įsigalioja nuo 2016-01-25.
290 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo ĮV-32 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.01.19 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-01192. Įsigalioja nuo 2016-01-20 iki 2017-02-15. Negalioja nuo 2017-02-16.
291 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 ,,Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo 42 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01327. Įsigalioja nuo 2016-01-22.
292 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1240 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ pakeitimo 43 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01328. Įsigalioja nuo 2016-01-22.
293 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-417 „Dėl Geriausio metų kultūros centro premijų įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-28 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01162. Įsigalioja nuo 2016-01-19.
294 Dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-101 „Dėl kelionės išlaidų apmokėjimo liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ir administracinių ... V-8 Kėdainių rajono apylinkės teismas Įsakymas 2016.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01161. Įsigalioja nuo 2016-01-19.
295 Dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo pirmininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 1RV-219 „Dėl Kelionės išlaidų apmokėjimo liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ir administr ... 1RV-6 Marijampolės rajono apylinkės teismas Įsakymas 2016.01.12 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-00557. Įsigalioja nuo 2016-01-13 iki 2018-07-11. Negalioja nuo 2018-07-12.
296 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir jos finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biud ... 1V-19 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.01.12 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-00554. Įsigalioja nuo 2016-01-13 iki 2017-03-03. Negalioja nuo 2017-03-04.
297 Dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-00526. Įsigalioja nuo 2016-01-13.
298 Dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.06    
299 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-00063. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
300 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-810 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.12.30 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21190. Negalioja nuo 2017-02-09. Įsigalioja nuo 2016-01-01 iki 2017-02-08.
301 Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1347 „Dėl Pilietinių ir patriotinių knygų konkurso ir Patriotų premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-1358 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2015.12.29 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20932. Įsigalioja nuo 2015-12-31.
302 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo 1352 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20874. Įsigalioja nuo 2016-01-01 iki 2017-05-02. Negalioja nuo 2017-05-03.
303 Dėl einamųjų 2016 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo 1354 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20877. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
304 Dėl Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos narių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1355 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20879. Įsigalioja nuo 2016-01-01 iki 2019-07-05. Negalioja nuo 2019-07-06.
305 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirti ... 1363 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21061. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
306 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1334 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.12.23 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20352. Įsigalioja nuo 2016-01-01 iki 2017-01-31. Negalioja nuo 2017-02-01.
307 Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. KT26-N15/ 2015 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 68 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių ... SV-S-1296 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.12.09 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19602. Įsigalioja nuo 2015-12-10.
308 Dėl Seimo valdybos 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimo  Nr. SV-S-1268 „Dėl Vydo Gedvilo, Gedimino Kirkilo, Andriaus Kubiliaus, Andriaus Mazuronio ir Emanuelio Zingerio komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas“ pakeitimo SV-S-1302 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.12.09 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19616. Įsigalioja nuo 2015-12-10.
309 Dėl 2015 m. premijos už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose skyrimo ĮV-838 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.12.07 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19455. Įsigalioja nuo 2015-12-09.
310 Dėl Kelionės išlaidų apmokėjimo liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje, Kėdainių rajono apylinkės teisme tvarkos patvirtinimo V-101 Kėdainių rajono apylinkės teismas Įsakymas 2015.11.30 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19126. Įsigalioja nuo 2015-12-02.
311 DĖL KELIONĖS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO LIUDYTOJAMS, NUKENTĖJUSIESIEMS, EKSPERTAMS, SPECIALISTAMS IR VERTĖJAMS, DALYVAUJANTIEMS BAUDŽIAMAJAME PROCESE IR ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TEISENOJE, KLAIPĖDOS RAJONO APYLINKĖS TEISME TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V-71 Klaipėdos rajono apylinkės teismas Įsakymas 2015.11.26    
312 Dėl Kelionės išlaidų apmokėjimo liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje, Marijampolės rajono apylinkės teisme tvarkos patvirtinimo 1RV-219 Marijampolės rajono apylinkės teismas Įsakymas 2015.11.25 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18702. Įsigalioja nuo 2015-11-26 iki 2018-07-11. Negalioja nuo 2018-07-12.
313 Dėl Seimo valdybos 2015 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. SV-S-1255 „Dėl Audroniaus Ažubalio ir Larisos Dmitrijevos komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1288 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.11.18 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18378. Įsigalioja nuo 2015-11-19.
314 Dėl Seimo valdybos 2015 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. SV-S-1254 „Dėl Vydo Gedvilo, Povilo Gylio, Gedimino Kirkilo, Kęstučio Masiulio ir Andriaus Mazuronio komandiruotės į Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę“ pakeitimo SV-S-1289 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.11.18 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18379. Įsigalioja nuo 2015-11-19.
315 Dėl Seimo valdybos 2015 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. SV-S-1228 „Dėl Rasos Juknevičienės ir Andriaus Mazuronio komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas“ pakeitimo SV-S-1290 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.11.18 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18385. Įsigalioja nuo 2015-11-19.
316 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr.ĮV-520 „Dėl Mėgėjų meno kolektyvų vadovų premijų įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-769 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.11.16 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18381. Įsigalioja nuo 2015-11-20.
317 Dėl Seimo valdybos 2015 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. SV-S-1224 „Dėl Seimo narių komandiruotės į Latvijos Respubliką ir Estijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1273 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.11.06 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17748. Įsigalioja nuo 2015-11-06.
318 Dėl Seimo valdybos 2015 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. SV-S-1255 „Dėl Audroniaus Ažubalio, Larisos Dmitrijevos ir Dalios Teišerskytės komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1274 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.11.06 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17749. Įsigalioja nuo 2015-11-06.
319 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-561 „Dėl profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įsteigimo ir profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-725 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.11.03 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17470. Įsigalioja nuo 2015-11-04.
320 Dėl Seimo valdybos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1197 „Dėl Vytauto Gapšio ir Daivos Raudonienės komandiruotės į Šveicarijos Konfederaciją“ pakeitimo SV-S-1243 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.10.21 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-16625. Įsigalioja nuo 2015-10-21.
321 Dėl Seimo valdybos 2015 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. SV-S-1177 „Dėl Dangutės Mikutienės komandiruotės į Austrijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1229 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.10.14 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15287. Įsigalioja nuo 2015-10-15.
322 Dėl Seimo valdybos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1192 „Dėl Lino Balsio, Broniaus Paužos ir Aurelijos Stancikienės komandiruotės į Kauną“ pakeitimo SV-S-1230 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.10.14 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15288. Įsigalioja nuo 2015-10-15.
323 Dėl Seimo valdybos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1194 „Dėl Kęstučio Daukšio, Rasos Juknevičienės, Andriaus Mazuronio ir Domo Petrulio komandiruotės į Norvegijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-1231 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.10.14 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15289. Įsigalioja nuo 2015-10-15.
324 Dėl Seimo valdybos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1190 „Dėl Seimo narių komandiruotės į Palangą“ pakeitimo SV-S-1232 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.10.14 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15290. Įsigalioja nuo 2015-10-15.
325 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. D1-642 „Dėl žurnalistų kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka“ premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-731 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.12 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15160. Įsigalioja nuo 2015-10-15.
326 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-650 „Dėl Premijos už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-690 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.10.09 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15063. Įsigalioja nuo 2015-10-13.
327 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-724 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.08 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15060. Įsigalioja nuo 2015-10-13.
328 Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Valstybės įmonių prie pataisos įstaigų direktorių, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos ap ... V-372 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įsakymas 2015.10.06 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14798. Įsigalioja nuo 2015-10-07.
329 Dėl Seimo valdybos 2015 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. SV-S-942 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 metų lėšų komandiruočių išlaidoms patvirtinimo“ pakeitimo SV-S-1215 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.09.30 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14551. Įsigalioja nuo 2015-10-01.
330 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 metų lėšų komandiruočių išlaidoms patvirtinimo SV-S-942 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.09.30   Aktuali nuo 2015-10-01.
331 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 68  straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ atitikties Lietuvos Re ... KT26-N15/ 2015 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2015.09.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00001. Įsigalioja nuo 2017-01-02.
332 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 747 „Dėl Kultūros ministerijos premijų steigimo bei jų nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios ĮV-636 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.09.25 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14503. Įsigalioja nuo 2015-10-01.
333 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ISAK-268 „Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos sudarymo  ... V-1013 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.09.25 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14281. Įsigalioja nuo 2015-09-29 iki 2018-01-22. Negalioja nuo 2018-01-23.
334 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. SV-S-1058 „Dėl Loretos Graužinienės, Gedimino Kirkilo, Armino Lydekos ir Ričardo Sargūno komandiruotės į Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę“ pakeitimo SV-S-1199 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.09.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14174. Įsigalioja nuo 2015-09-24.
335 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-416/ ĮV-517 „Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-676/ ĮV-619 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.21 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14192. Įsigalioja nuo 2015-09-26.
336 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-595 „Dėl Dalios Tamulevičiūtės premijos ekspertų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-590 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.09.11 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13864. Įsigalioja nuo 2015-09-16.
337 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių amatininkų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-684 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.09.09 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13691. Įsigalioja nuo 2015-09-10.
338 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1035 „Dėl Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos sudėties“ pakeitimo 939 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.09.02 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13537. Įsigalioja nuo 2015-09-05 iki 2017-10-09. Negalioja nuo 2017-10-10.
339 Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo 903 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.26 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13072. Įsigalioja nuo 2015-09-01.
340 Dėl Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo D1-610 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.08.25 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13027. Įsigalioja nuo 2015-08-27.
341 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 888 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.19 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13011. Įsigalioja nuo 2015-08-27.
342 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo ĮV-541 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.08.19 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13055. Įsigalioja nuo 2015-08-28 iki 2017-02-15. Negalioja nuo 2017-02-16.
343 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pat ... V-441 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2015.08.14 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12349. Įsigalioja nuo 2015-08-18 iki 2017-02-09. Negalioja nuo 2017-02-10.
344 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 513 „Dėl Paleidžiamų iš pataisos įstaigų arba areštinių asmenų kelionės išlaidų apmokėjimo, aprūpinimo maistu, drabužiais ir avalyne, taip pat vienkartinės negrąžinamos pašalpos ... 839 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.12 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12269. Įsigalioja nuo 2015-09-01.
345 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-635 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo ... V-871 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.07.31 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11868. Įsigalioja nuo 2015-08-04 iki 2017-01-31. Negalioja nuo 2017-02-01.
346 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl valstybės kultūros ir meno premijų“ pakeitimo 769 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.29 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11952. Įsigalioja nuo 2015-08-05.
347 Dėl Seimo valdybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. SV-S-1133 „Dėl Loretos Graužinienės komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas“ pakeitimo SV-S-1152 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.07.29 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11828. Įsigalioja nuo 2015-07-31.
348 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-791 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.07.23 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11573. Įsigalioja nuo 2015-07-24 iki 2017-01-31. 1.2 papunktis įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 dieną. Negalioja nuo 2017-02-01.
349 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir jos finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biud ... 1V-556 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.07.17 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11459. Įsigalioja nuo 2015-07-18 iki 2017-03-03. Negalioja nuo 2017-03-04.
350 DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-1261 „DĖL TIKROSIOS KARO TARNYBOS KARIŲ IR KARO PRIEVOLININKŲ, IKI JIE ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ĮGYJA KARIO STATUSĄ, KELIONĖS IŠLAIDŲ ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO V-692 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2015.07.14    
351 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Tikrosios karo tarnybos karių ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo V-692 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2015.07.14 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11342. Įsigalioja nuo 2015-07-15.
352 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 706 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.01 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10840. Įsigalioja nuo 2015-07-04.
353 Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymas XII-1923 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.30 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11098. Įsigalioja nuo 2015-08-01. Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-07-08.
354 Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas XII-1927 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.30 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11101. Įsigalioja nuo 2015-09-01. Įstatymo 4 straipsnis 2 dalis įsigalioja 2015-07-08.
355 Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo 1K-218 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.06.29 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10632. Įsigalioja nuo 2015-07-03 iki 2017-07-04. Įsakymo 1.1 papunktis galioja nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2016 m. spalio 1 d. Negalioja nuo 2017-07-05.
356 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo 639 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.26 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10231. Įsigalioja nuo 2015-07-01 iki 2017-05-02. Negalioja nuo 2017-05-03.
357 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 653 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.26 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10415. Įsigalioja nuo 2015-07-01.
358 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-297 „Dėl Dalios Tamulevičiūtės premijos įsteigimo ir šios premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-466 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.06.26 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13593. Įsigalioja nuo 2015-09-09 iki 2016-03-23. Negalioja nuo 2016-03-24.
359 Dėl Seimo valdybos 2015 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. SV-S-1089 „Dėl Seimo narių komandiruotės į Lenkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1130 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.06.26 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10307. Įsigalioja nuo 2015-06-29.
360 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d.įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo ĮV-405 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2015.06.19 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09795. Įsigalioja nuo 2015-06-20 iki 2017-02-15. Negalioja nuo 2017-02-16.
361 Dėl Seimo valdybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. SV-S-1115 „Dėl Dainiaus Kreivio komandiruotės į Belgijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-1122 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.06.19 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10018. Įsigalioja nuo 2015-06-22.
362 Dėl valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarčių formų ir Prašymo pakeisti valstybiniam savanoriškajam socialiniam pensijų draudimui deklaruojamos draudžiamųjų pajamų sumos dydį pavyzdinės formos patvirtinimo V-310 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.06.19 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09768. Įsigalioja nuo 2015-06-20 iki 2017-01-31. Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2015 m. liepos 28 d. Negalioja nuo 2017-02-01.
363 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 863 „Dėl išmokų buitinėms išlaidoms ir premijų dydžių nustatymo privalomosios pradinės karo tarnybos kariams“ pakeitimo 612 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.17 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09787. Įsigalioja nuo 2015-07-01 iki 2018-07-02. Negalioja nuo 2018-07-03.
364 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo“ pakeitimo 613 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.17 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09788. Įsigalioja nuo 2015-07-01.
365 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-635 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.06.17 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09720. Įsigalioja nuo 2015-09-01 iki 2017-01-31. Negalioja nuo 2017-02-01.
366 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1737 „Dėl Eksperimentinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-636 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.06.17 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09721. Negalioja nuo 2018-09-01. Įsigalioja nuo 2015-09-01 iki 2018-08-31.
367 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. SV-S-1055 „Dėl Birutės Vėsaitės ir Emanuelio Zingerio komandiruotės į Turkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1105 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.06.10 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09142. Įsigalioja nuo 2015-06-11.
368 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. SV-S-1057 „Dėl Ryto Kupčinsko ir Giedrės Purvaneckienės komandiruotės į Latvijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1094 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.06.04 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-08910. Įsigalioja nuo 2015-06-05.
369 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apra ... V-707 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.06.04 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-08982. Įsigalioja nuo 2015-07-01.
370 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. SV-S-1074 „Dėl Vilijos Aleknaitės-Abramikienės komandiruotės į Turkijos Respubliką“ pakeitimo SV-S-1092 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.06.03 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-08893. Įsigalioja nuo 2015-06-04.
371 Dėl Seimo valdybos 2015 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. SV-S-1075 „Dėl Viktorijos Čmilytės-Nielsen, Armino Lydekos ir Gintaro Tamošiūno komandiruotės į Belgijos Karalystę“ pakeitimo SV-S-1091 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.06.03 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-08892. Įsigalioja nuo 2015-06-04.
372 Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo 1K-187 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.05.27 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-08515. Įsigalioja nuo 2015-06-02 iki 2017-07-04. Negalioja nuo 2017-07-05.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.