T ATLIEKOS. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-394 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.07.02 Galioja nuo 2019.07.03  Teisės aktų registras: 2019-10813-, 2019.
2 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-626 „Dėl Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo  D1-381 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.06.20 Galioja nuo 2019.06.28  Teisės aktų registras: 2019-10379-, 2019.
3 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 34-31 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2246 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.13 Galioja nuo 2019.06.28  Teisės aktų registras: 2019-10380-, 2019.
4 Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2019 metais priemonių plano patvirtinimo D1-326 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.27 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-08997-, 2019.
5 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo 3D-285 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.05.07 Galioja nuo 2019.05.08  Teisės aktų registras: 2019-07382-, 2019.
6 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-249 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: 1. Įsakymo 1 punktas ir 2.1 papunktis įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.; 2. Įsakymo 2.2 papunktis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d  Teisės aktų registras: 2019-07074-, 2019.
7 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1136 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų, skirtų dotacijoms pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų priemonių (konteinerių) įsigijimui, dotacijoms tekstilės atliek ... D1-229 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.25 Galioja nuo 2019.05.03  Teisės aktų registras: 2019-07145-, 2019.
8 Dėl atstovavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės 14-ajame šalių konferencijos susitikime, Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto,  ... 82 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2019.04.16 Galioja nuo 2019.04.16  Teisės aktų registras: 2019-06249-, 2019.
9 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-125 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.06 Galioja nuo 2019.03.23  Teisės aktų registras: 2019-04468-, 2019.
10 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-66 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.04 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01719-, 2019.
11 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-32 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.17  Teisės aktų registras: 2019-00569-, 2019.
12 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-942 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančiu ... D1-21 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.01.10 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01753-, 2019.
13 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-22 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.01.10 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01754-, 2019.
14 Dėl Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinės anketos ATLŪ-01 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo DĮ-2 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2019.01.04 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00145-, 2019.
15 Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų, skirtų dotacijoms pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų priemonių (konteinerių) įsigijimui, dotacijoms tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimui ir asbesto turinčių gaminių atliekų suri ... D1-1136 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.03  Teisės aktų registras: 2019-00011-, 2019.
16 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 34-25 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1795 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.18 Negalioja nuo 2019.06.28 Galioja nuo 2019.05.01 iki 2019.06.27  Teisės aktų registras: 2018-21802-, 2018.
17 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-1 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1796 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21124-, 2018.
18 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3-2, 4, 30, 31, 34-15, 34-19, 34-20 straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymas XIII-1794 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.22 . Išimtys: Įstatymo 7 straipsnis įsigalioja 2019-03-01. Įstatymo 8 ir 9 straipsniai įsigalioja 2020-01-01. Įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2020-07-01. Įstatymo 4, 5 ir 6 straipsniai įsigalioja 2021-01-01.  Teisės aktų registras: 2018-21123-, 2018.
19 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-186 „Dėl atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2018 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-1081 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.07 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20121-, 2018.
20 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-232 „Dėl savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirti ... D1-1077 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.07    
21 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo D1-1064 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20050-, 2018.
22 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1054 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20037-, 2018.
23 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-1036 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.05 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19788-, 2018.
24 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1005 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19783-, 2018.
25 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1006 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19784-, 2018.
26 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-971 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.20 Galioja nuo 2018.11.21  Teisės aktų registras: 2018-18671-, 2018.
27 Dėl būtinybės spręsti pakuočių atliekų tvarkymo sektoriaus problemas VN-65 Lietuvos savivaldybių asociacija Nutarimas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.09   
28 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-931 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.05 Galioja nuo 2018.11.08  Teisės aktų registras: 2018-18030-, 2018.
29 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-626 „Dėl Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-922 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.06  Teisės aktų registras: 2018-17781-, 2018.
30 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1571 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.10.25 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-10-30  Teisės aktų registras: 2018-17068-, 2018.
31 Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. AV-273 „Dėl mažareikšmiškumo taikymo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio pažeidimų srityje ir kriterijų, kuriais vadovaujantis atliekų tvarkytojo, į ... AV-278 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.27 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16842-, 2018.
32 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34-25 straipsnio pažeidimų mažareikšmiškumo kriterijų patvirtinimo AV-273 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymas 2018.10.18 Galioja nuo 2018.10.27 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16896-, 2018.
33 Dėl mažareikšmiškumo taikymo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34 sraipsnio pažeidimų srityje ir kriterijų, kuriais vadovaujantis atliekų tvarkytojo, įrašyto į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius ... AV-273 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymas 2018.10.18 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.10.18 Galioja nuo 2018.10.18   
34 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1501 grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti 1K-1434 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2018.10.12 Galioja nuo 2018.10.13  Teisės aktų registras: 2018-16152-, 2018.
35 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-878 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.10 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17535-, 2018.
36 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-862 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15487-, 2018.
37 Nepasirašytas. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1501 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.09.27    
38 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo D1-842 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.21 Galioja nuo 2018.09.25  Teisės aktų registras: 2018-14957-, 2018.
39 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-367 „DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO D1-783 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.27    
40 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-719 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.27 Galioja nuo 2018.07.31  Teisės aktų registras: 2018-12558-, 2018.
41 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-783 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.27 Galioja nuo 2018.07.31  Teisės aktų registras: 2018-12559-, 2018.
42 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-186 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2018 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-744 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.27 Galioja nuo 2018.07.31  Teisės aktų registras: 2018-12557-, 2018.
43 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-974 „Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-712 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.25 Galioja nuo 2018.07.26  Teisės aktų registras: 2018-12376-, 2018.
44 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo D1-701 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.23 Galioja nuo 2018.08.21  Teisės aktų registras: 2018-13194-, 2018.
45 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. D1-444 „Dėl 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 660/ 2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1013/ 2006 dėl atliekų vežimo, į ... D1-699 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.23 Galioja nuo 2018.07.24  Teisės aktų registras: 2018-12281-, 2018.
46 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-693 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.16 Galioja nuo 2018.07.18  Teisės aktų registras: 2018-12113-, 2018.
47 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 681   Nutarimas 2018.07.11 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-12100-, 2018.
48 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-784 „Dėl 2011 m. kovo 31 d. tarybos reglamento (es) Nr. 333/ 2011, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalo laužas nebelaikomas atli ... D1-662 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.05 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11562-, 2018.
49 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 664   Nutarimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.17  Teisės aktų registras: 2018-12013-, 2018.
50 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-653 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.02 Galioja nuo 2018.07.02  Teisės aktų registras: 2018-11173-, 2018.
51 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-639 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.06  Teisės aktų registras: 2018-11470-, 2018.
52 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo D1-638 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.29 Negalioja nuo 2018.08.21 Galioja nuo 2018.07.06 iki 2018.08.20  Teisės aktų registras: 2018-11471-, 2018.
53 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-525 „Dėl ataskaitų apie 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2006/ 66/ EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir di ... D1-641 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.06  Teisės aktų registras: 2018-11473-, 2018.
54 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-5/ VA-1 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis de ... D1-636/ VA-52 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.04  Teisės aktų registras: 2018-11079-, 2018.
55 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-661 „Dėl Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-610 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10859-, 2018.
56 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-609 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10858-, 2018.
57 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Specialiųjų metalinio gyvsidabrio atliekų laikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-585 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.26 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10860-, 2018.
58 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-810 „Dėl Pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinanči ... D1-587 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.26 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10862-, 2018.
59 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-567 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.26 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10567-, 2018.
60 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-546 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10248-, 2018.
61 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-518 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.18 Galioja nuo 2018.06.27 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas ir 2.4 papunktis įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-10483-, 2018.
62 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-521 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.18 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10233-, 2018.
63 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 143 „Dėl Pesticidų atliekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios D1-523 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.18 Galioja nuo 2018.06.20  Teisės aktų registras: 2018-10094-, 2018.
64 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-688 „Dėl Kasybos pramonės ir kitų atliekų, susidariusių hidraulinio ardymo metu, laidojimo žemės gelmių ertmėse, susidariusiose išgaunant žemės gelmių išteklius, tvarkymo  ... D1-508 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.13 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09848-, 2018.
65 Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų, skirtų dotacijoms asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti, paskirstymo pagal savivaldybes sąrašo patvirtinimo D1-500 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.12 Galioja nuo 2018.06.16  Teisės aktų registras: 2018-09993-, 2018.
66 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-475 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.06 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09561-, 2018.
67 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-478 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.06 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09564-, 2018.
68 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-477 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.06 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09565-, 2018.
69 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-460 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.05 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09445-, 2018.
70 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-462 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.05 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09446-, 2018.
71 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-461 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.05 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09447-, 2018.
72 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 4-678  „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 4-320 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.29 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-08574-, 2018.
73 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-626 „Dėl Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-296 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.16 Galioja nuo 2018.04.17  Teisės aktų registras: 2018-06092-, 2018.
74 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-186 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2018 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-295 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.16 Galioja nuo 2018.04.17  Teisės aktų registras: 2018-06091-, 2018.
75 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo D1-266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.04    
76 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 307 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04 Galioja nuo 2018.04.10  Teisės aktų registras: 2018-05660-, 2018.
77 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo D1-266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.04 Galioja nuo 2018.04.07  Teisės aktų registras: 2018-05463-, 2018.
78 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 297 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05310-, 2018.
79 Dėl atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2018 metais priemonių plano patvirtinimo D1-186 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.12 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-03989-, 2018.
80 Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų, skirtų dotacijoms savivaldybėms tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimui finansuoti, paskirstymo pagal savivaldybes sąrašo patvirtinimo D1-151 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.03.08  Teisės aktų registras: 2018-03599-, 2018.
81 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 18 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 172 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.21 Galioja nuo 2018.02.24  Teisės aktų registras: 2018-02879-, 2018.
82 Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo D1-73 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.02  Teisės aktų registras: 2018-01564-, 2018.
83 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo" D1-73 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.31    
84 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo" D1-73 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.31    
85 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. D1-410 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvar ... D1-59 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.26 Galioja nuo 2018.01.27  Teisės aktų registras: 2018-01214-, 2018.
86 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-32 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.17 Galioja nuo 2018.01.18  Teisės aktų registras: 2018-00712-, 2018.
87 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-615 16 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1019 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-01032-, 2018.
88 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4, 7, 17, 34-1, 34-2, 34-4, 34-5, 34-7, 34-12, 34-15, 34-16, 34-18, 34-19, 34-22, 34-23 straipsnių pakeitimo, 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo devintuoju-1 ski ... XIII-1018 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.24  Teisės aktų registras: 2018-01031-, 2018.
89 Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 6, 7, 7-1, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymas XIII-1017 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.24  Teisės aktų registras: 2018-01030-, 2018.
90 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-812 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitim ... D1-6 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.03 Galioja nuo 2018.01.04  Teisės aktų registras: 2018-00149-, 2018.
91 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1061 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.29 Galioja nuo 2018.01.03  Teisės aktų registras: 2018-00057-, 2018.
92 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakym ... D1-1059 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.29 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-21697-, 2017.
93 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. D1-150 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikim ... D1-1039 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2017-21703-, 2017.
94 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-737 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo D1-1038 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.29  Teisės aktų registras: 2017-21446-, 2017.
95 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. D1-108 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-1041 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-21076-, 2017.
96 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo 1113 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.12.20 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-20953-, 2017.
97 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-626 „Dėl Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-1024 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.19 Galioja nuo 2018.01.09  Teisės aktų registras: 2018-00306-, 2018.
98 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-963 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.11.29 Galioja nuo 2017.11.30  Teisės aktų registras: 2017-18996-, 2017.
99 Dėl vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatų derinimo (1.1.79.)s-9881 VĮ Registrų centras Išvada 2017.11.22    
100 Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo Nr. IX-565 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-777 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.21 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2017-18831-, 2017.
101 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 28 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-773 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.21 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2017-18827-, 2017.
102 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-930 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.11.14 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-17937-, 2017.
103 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-926 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.11.13 Galioja nuo 2017.11.15  Teisės aktų registras: 2017-17921-, 2017.
104 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-921 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.11.09 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-17924-, 2017.
105 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. D1-108 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-868 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.24 Galioja nuo 2017.10.28  Teisės aktų registras: 2017-16946-, 2017.
106 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-812 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo D1-847 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.17 Negalioja nuo 2018.01.04 Galioja nuo 2018.01.01 iki 2018.01.03  Teisės aktų registras: 2017-16409-, 2017.
107 Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-681 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.10.12 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2017-16709-, 2017.
108 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaup ... 829 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.10.11 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-16346-, 2017.
109 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministr ... D1-833 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.10 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-16092-, 2017.
110 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-831 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.09 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Atliekų tvarkymo taisyklių 61 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-16089-, 2017.
111 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-830 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.09 Galioja nuo 2017.10.11  Teisės aktų registras: 2017-16071-, 2017.
112 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-825 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.06 Galioja nuo 2017.10.10  Teisės aktų registras: 2017-15988-, 2017.
113 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-819 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.05 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-16525-, 2017.
114 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-367 „DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO D1-819 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.05    
115 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-367 „DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO D1-819 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.05    
116 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-820 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.05 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-15832-, 2017.
117 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploat ... D1-815 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.04 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-15740-, 2017.
118 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-812 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.04 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-15739-, 2017.
119 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-626 „Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-695 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.29 Galioja nuo 2017.08.31  Teisės aktų registras: 2017-13829-, 2017.
120 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-381 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pak ... D1-632 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.27 Galioja nuo 2017.07.28  Teisės aktų registras: 2017-12706-, 2017.
121 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. D1-108 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-625 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.25 Galioja nuo 2017.07.26  Teisės aktų registras: 2017-12622-, 2017.
122 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymas XIII-615 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.11 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 18 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-07-18.  Teisės aktų registras: 2017-12339-, 2017.
123 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-579 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.07 Galioja nuo 2017.07.12  Teisės aktų registras: 2017-11914-, 2017.
124 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 34 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-584 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.30 Galioja nuo 2017.07.12  Teisės aktų registras: 2017-11952-, 2017.
125 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-544 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.26 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-12014-, 2017.
126 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-398 „Dėl Išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų ataskaitos ir išrašytų patvirtinimų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų  ... D1-531 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.21 Negalioja nuo 2018.01.01 Galioja nuo 2017.06.22 iki 2017.12.31  Teisės aktų registras: 2017-10388-, 2017.
127 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-863 „Dėl Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą ... D1-518 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.20 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-10336-, 2017.
128 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-770 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-504 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.12 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-09957-, 2017.
129 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-447 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.02 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-09728-, 2017.
130 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. D1-86 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-447 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.02    
131 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34(23) straipsnio 19 dalies 6 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT6-N5/ 2017 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2017.05.30 Galioja nuo 2017.05.30  Teisės aktų registras: 2017-09149-, 2017.
132 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. D1-108 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-463 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.30 Galioja nuo 2017.06.01  Teisės aktų registras: 2017-09176-, 2017.
133 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-810 „Dėl Pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinanči ... D1-416 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.16 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-08260-, 2017.
134 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. D1-461 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-661 „Dėl Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalini ... D1-417 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.16 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-08255-, 2017.
135 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-661 „Dėl Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-415 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.16 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-08256-, 2017.
136 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-410 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08190-, 2017.
137 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-942 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančiu ... D1-406 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.12 Galioja nuo 2017.05.16  Teisės aktų registras: 2017-08110-, 2017.
138 Dėl Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinės anketos ATLŪ-01 (kas 2 metai) formos patvirtinimo DĮ-115 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2017.05.11 Negalioja nuo 2019.01.05 Galioja nuo 2017.05.13 iki 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2017-08051-, 2017.
139 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-387 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.09 Galioja nuo 2017.05.18  Teisės aktų registras: 2017-08297-, 2017.
140 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-382 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.09 Galioja nuo 2017.05.10  Teisės aktų registras: 2017-07854-, 2017.
141 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo D1-360 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.04 Galioja nuo 2017.05.06  Teisės aktų registras: 2017-07701-, 2017.
142 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 7 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-290 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.04.20 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-04-27.  Teisės aktų registras: 2017-06968-, 2017.
143 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo D1-322 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.18 Galioja nuo 2017.05.06  Teisės aktų registras: 2017-07671-, 2017.
144 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo D1-269 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.31 Galioja nuo 2017.04.01  Teisės aktų registras: 2017-05329-, 2017.
145 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. D1-108 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-246 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.23 Galioja nuo 2017.03.28  Teisės aktų registras: 2017-04910-, 2017.
146 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. D1-111 „Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamen ... D1-244 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.22 Galioja nuo 2017.04.01  Teisės aktų registras: 2017-04770-, 2017.
147 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo   D1-132 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.09 Galioja nuo 2017.02.11  Teisės aktų registras: 2017-02441-, 2017.
148 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. d1-967 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo   D1-132 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.09    
149 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-626 „Dėl Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-125 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.07 Galioja nuo 2017.02.14  Teisės aktų registras: 2017-02486-, 2017.
150 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-122 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.07 Galioja nuo 2017.02.09  Teisės aktų registras: 2017-02242-, 2017.
151 Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių plano patvirtinimo D1-108 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.02 Galioja nuo 2017.02.07  Teisės aktų registras: 2017-02035-, 2017.
152 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 43 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.20  Teisės aktų registras: 2017-01164-, 2017.
153 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-21 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.06 Galioja nuo 2017.01.10  Teisės aktų registras: 2017-00636-, 2017.
154 Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo D1-974 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.30 Galioja nuo 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2016-30140-, 2016.
155 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-953 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.29 Negalioja nuo 2018.01.01 Galioja (po sąlygų įvykdymo)iki 2017.12.31 . Išimtys: Pripažintas netekusiu galios nespėjęs įsigalioti.  Teisės aktų registras: 2016-29923-, 2016.
156 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2016 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-944 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.29 Galioja nuo 2017.01.04  Teisės aktų registras: 2017-00390-, 2017.
157 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-942 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.28 Galioja nuo 2017.08.01 . Išimtys: Šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 3 punktą, įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 1 d.  Šio įsakymo 3 punktas įsigalioja 2016-12-30 d.    Įsakymo įsigaliojimas ir įsigaliojimo sąlygos pakeistos remiantis 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-406  Teisės aktų registras: 2016-29922-, 2016.
158 Dėl aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-588 „Dėl Atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo tvarkos patvirtinimo ir Mokymo įstaigų mokymo programų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo D1-928 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.27 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-29905-, 2016.
159 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3-414/ 346 „Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių likučių tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 3-447/ D1-922 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.23 Galioja nuo 2016.12.29  Teisės aktų registras: 2016-29697-, 2016.
160 Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1V-195 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) ... 1V-169 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2016.12.20 Galioja nuo 2017.01.02  Teisės aktų registras: 2016-30093-, 2016.
161 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 471 „Dėl Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr ... D1-838 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.01 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28255-, 2016.
162 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2016 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-799 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.25 Galioja nuo 2016.12.09  Teisės aktų registras: 2016-28491-, 2016.
163 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-804 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.25 Galioja nuo 2017.04.01  Teisės aktų registras: 2016-27668-, 2016.
164 Dėl Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimų patvirtinimo D1-805 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.25 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27667-, 2016.
165 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-736 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tva ... D1-760 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.11 Galioja nuo 2016.11.15  Teisės aktų registras: 2016-26767-, 2016.
166 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-737 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.07 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2016-26415-, 2016.
167 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-736 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.07 Galioja nuo 2017.02.15 . Išimtys: Galiojimas pakeistas remiantis 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-760  Teisės aktų registras: 2016-26409-, 2016.
168 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir Tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-702 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.24 Galioja nuo 2016.10.28  Teisės aktų registras: 2016-25729-, 2016.
169 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2016 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-690 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.14 Galioja nuo 2016.11.26  Teisės aktų registras: 2016-27527-, 2016.
170 Dėl UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės kogeneracinės jėgainės pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektu 1018 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.10.12 Galioja nuo 2016.10.18  Teisės aktų registras: 2016-25253-, 2016.
171 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-632 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinim ... 3D-579 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.12 Galioja nuo 2016.10.14  Teisės aktų registras: 2016-25025-, 2016.
172 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-675 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.11 Galioja nuo 2016.11.27  Teisės aktų registras: 2016-25581-, 2016.
173 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl Ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/ 62/ EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų įgyvendinimą te ... D1-676 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.11 Galioja nuo 2016.11.27  Teisės aktų registras: 2016-25072-, 2016.
174 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo pakeitimo D1-675 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.11    
175 Dėl Kauno kogeneracinės jėgainės pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektu 980 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.10.05 Galioja nuo 2016.10.07  Teisės aktų registras: 2016-24736-, 2016.
176 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-617 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.09.16 Galioja nuo 2016.09.21 . Išimtys: Taisyklių 118 punkto nuostatos nuo šio įsakymo įsigaliojimo taikomos iki 2017 m. gegužės 31 d. Taikymo nuostatos pakeistos įsakymu Nr. D1-360.  Teisės aktų registras: 2016-23798-, 2016.
177 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-632 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinim ... 3D-469 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.08.11 Galioja nuo 2016.08.12  Teisės aktų registras: 2016-22270-, 2016.
178 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-526 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.08.02 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-21248-, 2016.
179 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-505 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.07.15 Galioja nuo 2017.04.01  Teisės aktų registras: 2016-21092-, 2016.
180 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 269 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo“ pakeitimo D1-504 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.07.14 Galioja nuo 2016.08.01  Teisės aktų registras: 2016-20568-, 2016.
181 Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 10 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-2586 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.30 Galioja nuo 2016.07.14  Teisės aktų registras: 2016-20335-, 2016.
182 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2016 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-461 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.06.30 Galioja nuo 2016.07.05  Teisės aktų registras: 2016-18430-, 2016.
183 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-440 „Dėl Atliekų tvarkymo objektų pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektais paraiškų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-439 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.06.22 Galioja nuo 2016.06.24  Teisės aktų registras: 2016-17536-, 2016.
184 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 660/ 2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1013/ 2006 dėl atliekų vežimo, įgyvendinimo D1-444 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.06.22 Galioja nuo 2016.06.24 . Išimtys: 3.3 ir 4.2 papunkčiai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-17517-, 2016.
185 Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-2 straipsniu įstatymas XII-2432 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.16 Galioja nuo 2016.11.01 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2016-06-28. Įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2018-12-31.  Teisės aktų registras: 2016-17707-, 2016.
186 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-422 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.06.06 Galioja nuo 2016.08.01  Teisės aktų registras: 2016-15147-, 2016.
187 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 544 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.01 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-15118-, 2016.
188 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-397 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.30 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-14428-, 2016.
189 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-386 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.26 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-14402-, 2016.
190 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-661 „Dėl Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-311 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.02 Galioja nuo 2016.05.04  Teisės aktų registras: 2016-11074-, 2016.
191 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2016 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-275 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.25 Galioja nuo 2016.04.30  Teisės aktų registras: 2016-10707-, 2016.
192 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 384 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.04.20 Galioja nuo 2016.04.23  Teisės aktų registras: 2016-10291-, 2016.
193 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3-414/ 346 „Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių likučių tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 3-133(1.5 E)/ D1-265 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.20 Galioja nuo 2016.04.21 . Išimtys: 1.1 papunktis galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.; 1.2 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-10137-, 2016.
194 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO NR. 3-414/ 346 „DĖL LAIVUOSE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ IR LAIVŲ KROVINIŲ LIKUČIŲ TVARKYMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 3-133(1.5 E)/ D1-265 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.20    
195 Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4, 12 straipsnių pakeitimo ir 12-1, 12-2, 12-3 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas XII-2306 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.04.14 Galioja nuo 2016.08.01  Teisės aktų registras: 2016-10413-, 2016.
196 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 ir 34-15 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-2301 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.04.14 Galioja nuo 2016.08.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-04-27.  Teisės aktų registras: 2016-10405-, 2016.
197 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-238 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.05 Galioja nuo 2016.04.07  Teisės aktų registras: 2016-07995-, 2016.
198 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. D1-735 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 269 „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininky ... D1-232  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.01 Galioja nuo 2017.01.01   
199 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-225 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.31 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-06779-, 2016.
200 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-212 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.24 Galioja nuo 2016.03.26 . Išimtys: Šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja nuo 2016 m. balandžio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-06305-, 2016.
201 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-195 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.15 Galioja nuo 2016.03.19  Teisės aktų registras: 2016-05407-, 2016.
202 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 4-678 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 4-216 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.03.14 Galioja nuo 2016.03.16  Teisės aktų registras: 2016-04857-, 2016.
203 Dėl 2007 m. sausio 25 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-186 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.14 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-04880-, 2016.
204 Dėl 1999 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  D1-187 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.14 Galioja nuo 2016.03.16  Teisės aktų registras: 2016-04881-, 2016.
205 Dėl tarpvalstybinio judėjimo/ atliekų vežimo pranešimų, tarpvalstybinio judėjimo/ atliekų vežimo judėjimo dokumentų valdymo aplinkos apsaugos agentūroje ir tarptautinių atliekų vežimo procedūrų ir kontrolės režimo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo AV-85 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymas 2016.03.10 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2016.04.01 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-05338-, 2016.
206 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploat ... D1-138 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.06.01  Teisės aktų registras: 2016-03694-, 2016.
207 Dėl dokumentų, patvirtinančių pakuočių atitiktį Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams, sąrašo patvirtinimo 1-61   Įsakymas 2016.02.19 Galioja nuo 2016.02.26  Teisės aktų registras: 2016-03723-, 2016.
208 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 151 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.18 Galioja nuo 2016.02.25  Teisės aktų registras: 2016-03583-, 2016.
209 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2016 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-117 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.18 Galioja nuo 2016.02.24  Teisės aktų registras: 2016-03426-, 2016.
210 Dėl higienos reikalavimų maisto tvarkymo subjektams, organizuojantiems vienkartinių pakuočių atliekų ir (ar) naudotų daugkartinių pakuočių priėmimą B1-118 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.02.11 Galioja nuo 2016.02.13  Teisės aktų registras: 2016-02712-, 2016.
211 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-976 „Dėl Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-96 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.11 Galioja nuo 2016.02.13  Teisės aktų registras: 2016-02843-, 2016.
212 Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo D1-86 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.08 Galioja nuo 2016.03.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-02809-, 2016.
213 Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2016 metais priemonių plano patvirtinimo D1-79 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.05 Galioja nuo 2016.02.09  Teisės aktų registras: 2016-02479-, 2016.
214 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-74 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.03 Galioja nuo 2016.02.04  Teisės aktų registras: 2016-02256-, 2016.
215 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-70 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.02 Galioja nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-02254-, 2016.
216 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-71 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.02 Galioja nuo 2016.02.04  Teisės aktų registras: 2016-02231-, 2016.
217 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-398 „Dėl Išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų ataskaitos ir Išrašytų patvirtinimų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų  ... D1-51 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.27 Negalioja nuo 2018.01.01 Galioja nuo 2016.01.28 iki 2017.12.31  Teisės aktų registras: 2016-01669-, 2016.
218 Dėl 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 660/ 2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1013/ 2006 dėl atliekų vežimo, įgyvendinimo 90 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.25 Galioja nuo 2016.01.30 Reguliuojantis verslo sąlygas Teisės aktų registras: 2016-01856-, 2016.
219 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaup ... 89 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.25 Galioja nuo 2016.01.30  Teisės aktų registras: 2016-01855-, 2016.
220 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-36 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.18 Galioja nuo 2016.01.21 . Išimtys: 1.1 ir 1.2 papunkčiai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-01246-, 2016.
221 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-23 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.13 Galioja nuo 2016.01.14  Teisės aktų registras: 2016-00578-, 2016.
222 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-16 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.07 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-00550-, 2016.
223 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-626 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-8 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.05 Galioja nuo 2016.01.12  Teisės aktų registras: 2016-00480-, 2016.
224 Dėl mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos pildymo taisyklių, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos ir jos priedo KIT717F patvirtinimo D1-5/ VA-1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.04 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2016-00543-, 2016.
225 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-232 „Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirti ... D1-6 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.04 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-00094-, 2016.
226 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.04 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2016-00063-, 2016.
227 Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4-1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 12-3 straipsniais įstatymo Nr. XII-864 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-2242 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.12.23 Galioja nuo 2016.01.06  Teisės aktų registras: 2016-00088-, 2016.
228 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo 1324 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.16 Galioja nuo 2016.01.01 . Išimtys: Šis nutarimas, išskyrus šiuo nutarimu nauja redakcija dėstomų apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių III skyrių, įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną; III skyrius įsigalioja 2016 m. vasario 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2015-20173-, 2015.
229 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploat ... D1-910 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.11 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2016-00021-, 2016.
230 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-909 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.10 Galioja nuo 2016.07.31  Teisės aktų registras: 2015-19735-, 2015.
231 Dėl dalyvavimo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamoje byloje Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, C-436/ 15 35 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Rezoliucija 2015.12.02 Galioja nuo 2015.12.03  Teisės aktų registras: 2015-19223-, 2015.
232 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-861 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.30 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-19145-, 2015.
233 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-861???? Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.30 Galioja nuo 2016.01.01   
234 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 179 „Dėl Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios D1-835 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.23 Galioja nuo 2015.11.25  Teisės aktų registras: 2015-18602-, 2015.
235 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 4-804/ D1-647 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tva ... 4-701/ D1-793 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.30 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-17385-, 2015.
236 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-764 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.23 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-17346-, 2015.
237 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-764 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.23    
238 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3-414/ 346 „Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių likučių tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 3-439(1.5 E)/ D1-756 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.23 Galioja nuo 2015.10.29 . Išimtys: Šio įsakymo 1.2.2 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-16988-, 2015.
239 Dėl mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo D1-770 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.23 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-16741-, 2015.
240 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 269 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo“ pakeitimo D1-735 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.13 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2015-15143-, 2015.
241 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-641 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.10 Galioja nuo 2015.09.12  Teisės aktų registras: 2015-13761-, 2015.
242 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 888 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.19 Galioja nuo 2015.08.27  Teisės aktų registras: 2015-13011-, 2015.
243 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 3D-632 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.08.11 Galioja nuo 2015.08.13  Teisės aktų registras: 2015-12222-, 2015.
244 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1841 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.23 Galioja nuo 2016.01.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-06-30.  Teisės aktų registras: 2015-10371-, 2015.
245 Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-495 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.23 Galioja nuo 2015.06.26  Teisės aktų registras: 2015-10137-, 2015.
246 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  D1-493 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.23 Galioja nuo 2015.06.30  Teisės aktų registras: 2015-10279-, 2015.
247 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-489 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.23 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-10138-, 2015.
248 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-482 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.22 Galioja nuo 2015.10.01  Teisės aktų registras: 2015-10051-, 2015.
249 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-626 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-469 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.12 Galioja nuo 2015.06.17  Teisės aktų registras: 2015-09644-, 2015.
250 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-466 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.12 Galioja nuo 2015.06.17  Teisės aktų registras: 2015-09645-, 2015.
251 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-661 „Dėl Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose ... D1-461 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.08 Galioja nuo 2015.06.18 . Išimtys: Tvarkos aprašas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-09661-, 2015.
252 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-439 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.05.25 Galioja nuo 2015.05.27  Teisės aktų registras: 2015-08072-, 2015.
253 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 straipsnio pakeitimo ir 4 priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymas XII-1720 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.05.14 Galioja nuo 2015.06.01  Teisės aktų registras: 2015-07671-, 2015.
254 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-399 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.05.08 Galioja nuo 2015.05.09  Teisės aktų registras: 2015-07010-, 2015.
255 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 4-870/ D1-958 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 4-80 ... 4-285/ D1-367 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.30 Negalioja nuo 2016.01.01 Galioja nuo 2015.05.01 iki 2015.12.31  Teisės aktų registras: 2015-06581-, 2015.
256 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-366 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.29 Galioja nuo 2015.05.07  Teisės aktų registras: 2015-06795-, 2015.
257 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-339 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.24 Galioja nuo 2015.04.28  Teisės aktų registras: 2015-06350-, 2015.
258 Dėl Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ATL-01 (kas 2 metai) ir Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo ūkininkų ir šeimo ... DĮ-93 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2015.04.15 Galioja nuo 2015.04.16  Teisės aktų registras: 2015-05801-, 2015.
259 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploat ... D1-295 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.13 Galioja nuo 2015.04.14  Teisės aktų registras: 2015-05750-, 2015.
260 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo D1-294 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.13 Galioja nuo 2015.04.14  Teisės aktų registras: 2015-05741-, 2015.
261 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-2 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-1590 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.03.26 Galioja nuo 2015.04.01  Teisės aktų registras: 2015-04838-, 2015.
262 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploat ... D1-214 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.03.09 Galioja nuo 2015.03.19  Teisės aktų registras: 2015-03955-, 2015.
263 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (2002 m. liepos 1 d. redakcija) 30 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT9-N5/ 2015 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2015.03.05 Galioja nuo 2015.03.05  Teisės aktų registras: 2015-03412-, 2015.
264 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-398 „Dėl išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų ataskaitos ir gautų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutv ... D1-123 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.02.13 Negalioja nuo 2018.01.01 Galioja nuo 2015.02.19 iki 2017.12.31  Teisės aktų registras: 2015-02457-, 2015.
265 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyv ... D1-65 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.01.21 Galioja nuo 2015.01.24  Teisės aktų registras: 2015-00975-, 2015.
266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-62 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.01.21 Galioja nuo 2015.01.24  Teisės aktų registras: 2015-00977-, 2015.
267 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-56 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.01.21 Galioja nuo 2015.01.24  Teisės aktų registras: 2015-00980-, 2015.
268 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-55 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.01.21 Galioja nuo 2015.01.24  Teisės aktų registras: 2015-00981-, 2015.
269 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-33 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.01.16 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-00816-, 2015.
270 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-6 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.01.07 Galioja nuo 2015.01.09  Teisės aktų registras: 2015-00360-, 2015.
271 Dėl Darbo grupės sudarymo pasiūlymams dėl alyvos atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir griežtinimo teikti D1-5 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.01.07 Galioja nuo 2015.01.09  Teisės aktų registras: 2015-00324-, 2015.
272 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-626 „Dėl gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtin ... D1-8 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.01.05    
273 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.01.05 Galioja nuo 2016.01.08  Teisės aktų registras: 2016-00379-, 2016.
274 Dėl UAB „Fortum Klaipėda“ biokuro ir atliekų termofikacinės jėgainės pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektu 1468 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.31  Teisės aktų registras: 2014-20929-, 2014.
275 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 283 „Dėl Atlyginimo už atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenų ir (arba) informacijos teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo   1419 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.15 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20053-, 2014.
276 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 1418 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.15 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20052-, 2014.
277 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaup ... 1416 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.15 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20050-, 2014.
278 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-588 „Dėl atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo tvarkos patvirtinimo ir mokymo įstaigų mokymo programų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo D1-995 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.05 Galioja nuo 2014.12.06  Teisės aktų registras: 2014-19057-, 2014.
279 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-525 „Dėl ataskaitų apie 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/ 66/ EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir di ... D1-987 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.04 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-19097-, 2014.
280 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-988 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.04 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-19100-, 2014.
281 Dėl Statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitų patvirtinimo ir jo taikymo 1V-195 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2014.12.02 Galioja nuo 2015.02.01  Teisės aktų registras: 2014-18588-, 2014.
282 Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo D1-967 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.01 Galioja nuo 2014.12.09  Teisės aktų registras: 2014-19099-, 2014.
283 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 4-804/ D1-647 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tva ... 4-870/ D1-958 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.11.28 Negalioja nuo 2016.01.01 Galioja nuo 2015.11.01 iki 2015.12.31  Teisės aktų registras: 2014-19966-, 2014.
284 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 4-804/ D1-647 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tva ... 4-870/ D1-958 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.11.28 Galioja nuo 2015.05.01   
285 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 4-804/ d1-647 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tva ... 4-870/ D1-958 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.11.28    
286 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1004 „Dėl reikalavimų regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams patvirtinimo“ pakeitimo D1-945 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.11.25 Galioja nuo 2014.11.27  Teisės aktų registras: 2014-17993-, 2014.
287 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-931 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.11.24 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-18311-, 2014.
288 Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo D1-877 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.11.04 Galioja nuo 2014.11.15  Teisės aktų registras: 2014-16879-, 2014.
289 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ D1-853 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.10.24 Galioja nuo 2014.11.06  Teisės aktų registras: 2014-15815-, 2014.
290 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ D1-864 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.10.24    
291 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 896 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo 1143 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.10.22 Galioja nuo 2014.10.25  Teisės aktų registras: 2014-14817-, 2014.
292 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  D1-846 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.10.21 Galioja nuo 2014.10.24  Teisės aktų registras: 2014-14562-, 2014.
293 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-1, 4-1, 6, 12-1 straipsnių ir 4 priedo pakeitimo, 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 18-2 straipsniu įstatymas XII-1214 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.10.09 Galioja nuo 2014.10.21 . Išimtys: Įstatymo 5 ir 8 straipsniai įsigalioja 2014-12-31.  Teisės aktų registras: 2014-14329-, 2014.
294 Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. AV-20 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymo eksploatuojamuose nepavojingų atliekų sąvartynuose kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios AV-298 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymas 2014.09.25 Galioja nuo 2014.09.26  Teisės aktų registras: 2014-12812-, 2014.
295 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-732 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.09.15 Galioja nuo 2014.09.17  Teisės aktų registras: 2014-12363-, 2014.
296 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-626 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-731 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.09.15 Galioja nuo 2014.09.17  Teisės aktų registras: 2014-12364-, 2014.
297 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-693 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.08.28    
298 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-698 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.08.28 Galioja nuo 2014.09.15  Teisės aktų registras: 2014-11431-, 2014.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.