T BIOCIDAI. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir autorizacijos liudijimo pakeitimo B1-129 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2020.02.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04006. Įsigalioja nuo 2020-02-26.
2 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos pratęsimo, autorizacijos liudijimo pakeitimo ir autorizacijos panaikinimo B1-969 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21587. Įsigalioja nuo 2019-12-31.
3 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir autorizacijos liudijimo pakeitimo B1-732 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.10.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16225. Įsigalioja nuo 2019-10-12.
4 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir autorizacijos sąlygų pakeitimo B1-540 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.07.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12414. Įsigalioja nuo 2019-07-27.
5 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir autorizacijos liudijimo pakeitimo B1-22 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.01.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00299. Įsigalioja nuo 2019-01-10.
6 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir autorizacijos liudijimų pakeitimo B1-996 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.11.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19489. Įsigalioja nuo 2018-12-01.
7 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir autorizacijos liudijimų pakeitimo B1-480 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.06.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10009. Įsigalioja nuo 2018-06-16.
8 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos pratęsimo ir veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimo pakeitimo B1-479 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.06.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10007. Įsigalioja nuo 2018-06-16.
9 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos pratęsimo, panaikinimo ir autorizacijos liudijimo pakeitimo B1-159 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02049. Įsigalioja nuo 2018-02-09.
10 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos pratęsimo ir veterinarinio biocidinio produkto dosjė duomenų ir autorizacijos liudijimo pakeitimo B1-806 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.12.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20232. Įsigalioja nuo 2017-12-16.
11 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos pratęsimo ir veterinarinio biocidinio produkto dosjė ir autorizacijos liudijimo pakeitimo B1-749 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.11.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18291. Įsigalioja nuo 2017-11-21.
12 Dėl Veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos pratęsimo, dosjė ir autorizacijos liudijimų pakeitimo B1-520 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.08.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13515. Įsigalioja nuo 2017-08-22.
13 Dėl krašto apsaugos ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-317 „Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/ 2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nuostatų netaikymo“ pakeitimo V-713 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13001. Įsigalioja nuo 2017-08-04.
14 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos pratęsimo ir veterinarinių biocidinių produktų dosjė ir autorizacijos liudijimų pakeitimo B1-396 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.06.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10627. Įsigalioja nuo 2017-06-24.
15 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimo pakeitimo B1-372 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.06.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09856. Įsigalioja nuo 2017-06-13.
16 Dėl veterinarinių Biocidinių produktų dosjė ir autorizacijos liudijimų pakeitimo B1-275 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.04.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06363. Įsigalioja nuo 2017-04-15.
17 Dėl veterinarinio biocidinio produkto informacijos pakeitimo B1-24 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01422. Įsigalioja nuo 2017-01-26.
18 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų pakeitimo ir autorizacijos panaikinimo B1-742 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.09.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23818. Įsigalioja nuo 2016-09-22.
19 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir autorizacijos liudijimo pakeitimo B1-741 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.09.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23817. Įsigalioja nuo 2016-09-22.
20 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir autorizacijos liudijimų pakeitimo B1-619 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.08.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-21254. Įsigalioja nuo 2016-08-04.
21 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir informacijos pakeitimo B1-347 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.04.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10784. Įsigalioja nuo 2016-04-30.
22 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 421 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-289 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03895. Įsigalioja nuo 2016-02-28. Šiuo įsakymu nauja redakcija dėstomų Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių 6.11 papunktis galioja iki 2016 m. kovo 31 d. Šiuo įsakymu nauja redakcija dėstomų Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių 6.1 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.
23 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir informacijos pakeitimo B1-38 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.01.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01445. Įsigalioja nuo 2016-01-23.
24 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 686 „Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/ 2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo“ pakeitimo 1286 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.09 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19819. Įsigalioja nuo 2015-12-17. Šio nutarimo 1.1?1.3, 1.6 ir 1.7 papunkčiai įsigalioja 2016-04-01; 1.4, 1.5 ir 1.8 papunkčiai įsigalioja 2016-01-01.
25 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų ir jų priedų pakeitimo B1-1030 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.11.16 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18185. Įsigalioja nuo 2015-11-17.
26 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir jų informacijos pakeitimo B1-888 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.09.25 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14236. Įsigalioja nuo 2015-09-26.
27 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir autorizacijos liudijimų ir jų priedų pakeitimo B1-768 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.08.10 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12206. Įsigalioja nuo 2015-08-12.
28 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir autorizacijos liudijimų pakeitimo B1-453 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.05.27 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-08143. Įsigalioja nuo 2015-05-28.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.