T BIODEGALAI. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/ D1-1014/ 3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų i ... 1-236/ D1-779/ 3-429 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.09.11  Teisės aktų registras: 2018-14287-, 2018.
2 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-417 „Dėl Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-512 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.08.07 Galioja nuo 2018.08.08  Teisės aktų registras: 2018-12889-, 2018.
3 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-56 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.01 Galioja nuo 2018.03.02  Teisės aktų registras: 2018-03367-, 2018.
4 Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų patvirtinimo 1-310 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.06 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-19830-, 2017.
5 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/ D1-1014/ 3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų i ... 1-232/ D1-731/ 3-395 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.31 Galioja nuo 2017.09.06  Teisės aktų registras: 2017-14154-, 2017.
6 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-185 „Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-156 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.19 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-11452-, 2017.
7 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių pa ... D1-270 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.31 Galioja nuo 2017.04.20  Teisės aktų registras: 2017-05589-, 2017.
8 Dėl finansavimo teikiant subsidiją nutraukimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį „Biokuro katilų nuo 500 kw iki 5 mw galingumo įrengimui centralizuotam ši ... D1-656 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.05 Galioja nuo 2016.10.08  Teisės aktų registras: 2016-24819-, 2016.
9 Dėl finansavimo teikiant subsidiją nutraukimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį „Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimui centralizuotam ši ... D1-588 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.09.06 Galioja nuo 2016.09.07  Teisės aktų registras: 2016-23279-, 2016.
10 Dėl finansavimo teikiant subsidiją sumažinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D-783 „Dėl finansavimo skyrimo biokuro katilų iki 500 kw galingumo įrengimui visuomeninės paskirties pastatuose“ pakeitimo D1-409 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.06.03 Galioja nuo 2016.06.04  Teisės aktų registras: 2016-14831-, 2016.
11 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/ D1-1014/ 3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir  ... 1-97/ D1-210/ 3-90(1.5 E) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.23 Galioja nuo 2016.04.14  Teisės aktų registras: 2016-09030-, 2016.
12 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-42 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.02.11 Galioja nuo 2016.02.13  Teisės aktų registras: 2016-02721-, 2016.
13 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 4-18 „Dėl Lignino biokuro techninio reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-79 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.02.02 Galioja nuo 2016.02.03  Teisės aktų registras: 2016-02086-, 2016.
14 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 4-307 „Dėl Informacijos apie biokuro naudojimą rinkimo ir teikimo Europos Komisijai taisyklių“ pripažinimo netekusiu galios 4-80 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.02.02 Galioja nuo 2016.02.03  Teisės aktų registras: 2016-02084-, 2016.
15 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-185 „Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-247 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.10.23 Galioja nuo 2015.10.27 . Išimtys: Šio įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d. Šio įsakymo 1.1, 1.4 ir 1.9  papunkčiai įsigalioja 2016 m. sausio 2 d.  Teisės aktų registras: 2015-16734-, 2015.
16 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-417 „Dėl Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-738 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.10.05 Galioja nuo 2015.10.06  Teisės aktų registras: 2015-14752-, 2015.
17 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/ D1-1014/ 3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir  ... 1-133/ D1-448/ 3-216(1.5E) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.05.27 Galioja nuo 2015.06.11  Teisės aktų registras: 2015-08243-, 2015.
18 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-182 „Dėl Centralizuotos prekybos biokuru taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-125 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.05.18 Galioja nuo 2015.05.20  Teisės aktų registras: 2015-07603-, 2015.
19 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo“ pakeitimo O3-199 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.03.02 Galioja nuo 2015.04.18  Teisės aktų registras: 2015-05893-, 2015.
20 Dėl UAB „Fortum Klaipėda“ biokuro ir atliekų termofikacinės jėgainės pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektu 1468 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.31  Teisės aktų registras: 2014-20929-, 2014.
21 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-185 „Dėl kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-285 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.11.27 Galioja nuo 2014.11.29 . Išimtys: Įsakymo 1.22, 1.23, 1.28 papunkčiai bei 1.29 papunktyje numatyti 7 priedo pakeitimai, susiję su simbolių atnaujinimu, įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-18100-, 2014.
22 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/ D1-1014/ 3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir  ... 1-275/ D1-909/ 3-426 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.11.13 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-17175-, 2014.
23 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-417 ,,Dėl Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-619 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2014.09.17    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.