T BIODEGALAI. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/ D1-1014/ 3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų i ... 1-7/ D1-21/ 3-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00800. Įsigalioja nuo 2020-01-18.
2 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių pa ... D1-774 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21606. Įsigalioja nuo 2019-12-31.
3 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/ D1-1014/ 3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų i ... 1-273/ D1-600/ 3-455 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.10.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16569. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
4 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/ D1-1014/ 3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų i ... 1-236/ D1-779/ 3-429 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14287. Įsigalioja nuo 2018-09-11.
5 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-417 „Dėl Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-512 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.08.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12889. Įsigalioja nuo 2018-08-08.
6 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-56 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03367. Įsigalioja nuo 2018-03-02.
7 Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų patvirtinimo 1-310 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-19830. Įsigalioja nuo 2018-05-01.
8 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/ D1-1014/ 3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų i ... 1-232/ D1-731/ 3-395 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14154. Įsigalioja nuo 2017-09-06.
9 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-185 „Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-156 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11452. Įsigalioja nuo 2017-07-05.
10 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių pa ... D1-270 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05589. Įsigalioja nuo 2017-04-20.
11 Dėl finansavimo teikiant subsidiją nutraukimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį „Biokuro katilų nuo 500 kw iki 5 mw galingumo įrengimui centralizuotam ši ... D1-656 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24819. Įsigalioja nuo 2016-10-08.
12 Dėl finansavimo teikiant subsidiją nutraukimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį „Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimui centralizuotam ši ... D1-588 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.09.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23279. Įsigalioja nuo 2016-09-07.
13 Dėl finansavimo teikiant subsidiją sumažinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D-783 „Dėl finansavimo skyrimo biokuro katilų iki 500 kw galingumo įrengimui visuomeninės paskirties pastatuose“ pakeitimo D1-409 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.06.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-14831. Įsigalioja nuo 2016-06-04.
14 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/ D1-1014/ 3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir  ... 1-97/ D1-210/ 3-90(1.5 E) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-09030. Įsigalioja nuo 2016-04-14.
15 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-42 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.02.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02721. Įsigalioja nuo 2016-02-13.
16 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 4-307 „Dėl Informacijos apie biokuro naudojimą rinkimo ir teikimo Europos Komisijai taisyklių“ pripažinimo netekusiu galios 4-80 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.02.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02084. Įsigalioja nuo 2016-02-03.
17 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 4-18 „Dėl Lignino biokuro techninio reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-79 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.02.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02086. Įsigalioja nuo 2016-02-03.
18 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-185 „Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-247 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.10.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-16734. Įsigalioja nuo 2015-10-27. Šio įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d. Šio įsakymo 1.1, 1.4 ir 1.9  papunkčiai įsigalioja 2016 m. sausio 2 d.
19 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-417 „Dėl Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-738 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.10.05 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14752. Įsigalioja nuo 2015-10-06.
20 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/ D1-1014/ 3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir  ... 1-133/ D1-448/ 3-216(1.5E) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.05.27 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-08243. Įsigalioja nuo 2015-06-11.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.