T SAUGOS DUOMENŲ LAPAI. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Aplinkos apsaugos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-141 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.07.15 Galioja nuo 2019.07.16  Teisės aktų registras: 2019-11628-, 2019.
2 Dėl Paslaugų administravimo, įstaigų aptarnavimo ir saugos užtikrinimo veiklos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-136 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.07.04 Galioja nuo 2019.07.06  Teisės aktų registras: 2019-11200-, 2019.
3 Dėl UAB „SGD terminalas“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo O3E-167 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.30 Negalioja nuo 2019.07.20 Galioja nuo 2019.05.31 iki 2019.07.19 . Išimtys: Taisyklės įsigalioja 2019 m. liepos 1 d., esant Komisijos išduotai UAB „SGD terminalas“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo licencijai.  Teisės aktų registras: 2019-08581-, 2019.
4 Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo pat ... 3D-292 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.05.10 Galioja nuo 2019.05.11  Teisės aktų registras: 2019-07514-, 2019.
5 Dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo 2019/ 8-86 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra Įsakymas 2019.04.15 Galioja nuo 2019.04.16  Teisės aktų registras: 2019-06140-, 2019.
6 Nuasmeninta nutartis 2019-03-20 Nr. AB-7085-3-64-3-00816-2017-1 2019-03-20 Nr. AB-7085-3-64-3-00816-2017-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.03.20 Galioja nuo 2019.03.20  Teisės aktų registras: 2019-04912-, 2019.
7 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-512 „Dėl Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis, ir Europos bendrijos vidaus vande ... 3-89 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02886-, 2019.
8 Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymas XIII-1927 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.01.11 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įstatymo 20 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-01-22  Teisės aktų registras: 2019-00857-, 2019.
9 Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-71 „Dėl Materialinių pašalpų skyrimo ir prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1206 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.17 Galioja nuo 2018.12.18 . Išimtys: Šio įsakymo 1.1 ir 1.5.2 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-20627-, 2018.
10 Nuasmeninta nutartis 2018-11-15 Nr. BB-6624-1-24-1-00821-2014-6 2018-11-15 Nr. BB-6624-1-24-1-00821-2014-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.11.15 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-19073-, 2018.
11 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės aps ... 1-383 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-17540-, 2018.
12 Nuasmeninta nutartis 2018-10-18 Nr. AB-18690-3-61-3-02081-2016-3 2018-10-18 Nr. AB-18690-3-61-3-02081-2016-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.10.18 Galioja nuo 2018.10.18  Teisės aktų registras: 2018-16714-, 2018.
13 Nuasmeninta nutartis 2018-10-10 Nr. AB-18078-3-64-3-01017-2017-5 2018-10-10 Nr. AB-18078-3-64-3-01017-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.10.10 Galioja nuo 2018.10.10  Teisės aktų registras: 2018-16733-, 2018.
14 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1116 „Dėl Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1083 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-15964-, 2018.
15 Nuasmeninta nutartis 2018-10-04 Nr. CB-8892-2-55-3-01593-2017-3 2018-10-04 Nr. CB-8892-2-55-3-01593-2017-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.10.04 Galioja nuo 2018.10.04  Teisės aktų registras: 2018-17392-, 2018.
16 Nuasmeninta nutartis 2018-07-04 Nr. AB-12574-3-61-3-02184-2016-7 2018-07-04 Nr. AB-12574-3-61-3-02184-2016-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.04  Teisės aktų registras: 2018-11821-, 2018.
17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-213 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-624 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10886-, 2018.
18 Nuasmeninta nutartis 2018-05-10 Nr. AB-9365-3-61-3-01224-2016-1 2018-05-10 Nr. AB-9365-3-61-3-01224-2016-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.10  Teisės aktų registras: 2018-08074-, 2018.
19 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-526 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-06798-, 2018.
20 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 109-1 straipsniu įstatymas XIII-1109 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.04.19 Galioja nuo 2018.04.28  Teisės aktų registras: 2018-06746-, 2018.
21 Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo 03-65 Lietuvos bankas Nutarimas 2018.04.18 Galioja nuo 2018.10.01 . Išimtys: Nutarimo 1.1, 1.2 papunkčių, 2 punkto nuostatos įsigalioja 2019 m. spalio 1 d. Nutarimo 1.2 papunkčio nuostatos galioja iki 2019 m. spalio 31 d. įsigaliojimo duomenys pakeisti 2019-03-26 įsakymu Nr. 03-72  Teisės aktų registras: 2018-06352-, 2018.
22 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-166 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.03.19 Galioja nuo 2018.03.21  Teisės aktų registras: 2018-04218-, 2018.
23 Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo taisyklių patvirtinimo 3D-90 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.13  Teisės aktų registras: 2018-02174-, 2018.
24 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-136 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.06 Galioja nuo 2018.02.08  Teisės aktų registras: 2018-01915-, 2018.
25 Nuasmeninta nutartis 2018-01-24 Nr. AB-1928-3-61-3-01516-2017-6 2018-01-24 Nr. AB-1928-3-61-3-01516-2017-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.01.24 Galioja nuo 2018.01.24  Teisės aktų registras: 2018-01735-, 2018.
26 Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo v-24 VĮ Registrų centras Įsakymas 2018.01.15 Galioja nuo 2018.01.20  Teisės aktų registras: 2018-00873-, 2018.
27 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 1K-155 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių ... 1K-276 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.29 Galioja nuo 2018.01.02  Teisės aktų registras: 2017-21765-, 2017.
28 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1061 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.29 Galioja nuo 2018.01.03  Teisės aktų registras: 2018-00057-, 2018.
29 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-995 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.14 Galioja nuo 2017.12.19 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.12.19  Teisės aktų registras: 2017-20260-, 2017.
30 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-511 „Dėl 2014?2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1K-448 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.12.07 Galioja nuo 2017.12.16  Teisės aktų registras: 2017-20227-, 2017.
31 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių patv ... VA-100 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.01  Teisės aktų registras: 2017-19079-, 2017.
32 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo D1-885 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.31 Galioja nuo 2017.11.03 . Išimtys: Šis įsakymas taikomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymui Nr. XIII-529.  Iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtoms planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūroms taikomas iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojęs teisinis reguliavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-529 2 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju  Teisės aktų registras: 2017-17241-, 2017.
33 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-831 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.09 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Atliekų tvarkymo taisyklių 61 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-16089-, 2017.
34 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 3-55 „Dėl Laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemos įdiegimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3-438 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.09.26 Galioja nuo 2017.09.27  Teisės aktų registras: 2017-15110-, 2017.
35 Nuasmeninta nutartis 2017-08-22 Nr. AB-15377-3-61-3-02019-2016-4 2017-08-22 Nr. AB-15377-3-61-3-02019-2016-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.08.22 Galioja nuo 2017.08.22  Teisės aktų registras: 2017-13818-, 2017.
36 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-672 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.22 Galioja nuo 2017.08.25  Teisės aktų registras: 2017-13607-, 2017.
37 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 259 „Dėl Geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-520 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.08.04 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-13100-, 2017.
38 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-511 „Dėl 2014?2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1K-281 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.07.21 Galioja nuo 2017.08.03  Teisės aktų registras: 2017-12961-, 2017.
39 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-99 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.07 Galioja nuo 2017.07.11 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas pradedamas taikyti nuo 2017 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-11796-, 2017.
40 Nuasmeninta nutartis 2017-06-20 Nr. AB-12417-3-64-3-00597-2016-6 2017-06-20 Nr. AB-12417-3-64-3-00597-2016-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.06.20 Galioja nuo 2017.06.20  Teisės aktų registras: 2017-10946-, 2017.
41 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr.V-297 „Dėl Integruotos mokesčių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo VA-54 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.06.19 Galioja nuo 2017.06.20  Teisės aktų registras: 2017-10225-, 2017.
42 Dėl apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V-468/ 4-345 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.06.12 Galioja nuo 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2017-10924-, 2017.
43 Dėl Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimų patvirtinimo V-645 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.02 Galioja nuo 2017.06.10  Teisės aktų registras: 2017-09731-, 2017.
44 Dėl veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimų patvirtinimo V-645 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.02    
45 Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 pakeitimo įstatymas XIII-408 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.01 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2017-06-10.  Teisės aktų registras: 2017-09793-, 2017.
46 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 302 „Dėl Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo V-593 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.25 Galioja nuo 2017.05.31  Teisės aktų registras: 2017-09129-, 2017.
47 Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-424 „Dėl Tęstinės medicininės priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo V-429 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.18  Teisės aktų registras: 2017-08258-, 2017.
48 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-498 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.03 Galioja nuo 2017.05.05 . Išimtys: Šio įsakymo 1.16 papunktis įsigalioja 2017 m. birželio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-07575-, 2017.
49 Nuasmeninta nutartis 2017-05-02 Nr. AB-9630-3-64-3-03032-2015-2 2017-05-02 Nr. AB-9630-3-64-3-03032-2015-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.05.02 Galioja nuo 2017.05.02  Teisės aktų registras: 2017-08147-, 2017.
50 Nuasmeninta nutartis 2017-04-25 Nr. BB-2378-1-10-9-00569-2014-8 2017-04-25 Nr. BB-2378-1-10-9-00569-2014-8 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.04.25 Galioja nuo 2017.04.25  Teisės aktų registras: 2017-07634-, 2017.
51 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-284 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.13 Galioja nuo 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2017-04264-, 2017.
52 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-257 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.07 Galioja nuo 2017.03.10  Teisės aktų registras: 2017-04024-, 2017.
53 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 679 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 102: 2001 „In vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo ir dėl sveikatos apsaugos min ... V-63 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.19 Galioja nuo 2017.01.27  Teisės aktų registras: 2017-01488-, 2017.
54 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-60 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.21  Teisės aktų registras: 2017-01252-, 2017.
55 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2005 „Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo" pakeitimo V-1482 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.12.27 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2016-29713-, 2016.
56 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1334 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.25 Galioja nuo 2017.05.01 . Išimtys: 41 punktas įsigalioja 2018-11-01.  Teisės aktų registras: 2016-27623-, 2016.
57 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-804 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.25 Galioja nuo 2017.04.01  Teisės aktų registras: 2016-27668-, 2016.
58 Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo Nr. IX-456 pakeitimo įstatymas XII-2727 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.03 Galioja nuo 2017.05.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-11-17.  Teisės aktų registras: 2016-26895-, 2016.
59 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-511 „Dėl 2014?2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1K-354 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2016.09.22 Galioja nuo 2016.10.25  Teisės aktų registras: 2016-25579-, 2016.
60 Dėl Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtinimo 1-246 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.13 Galioja nuo 2016.10.01  Teisės aktų registras: 2016-23849-, 2016.
61 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės aps ... 1-283 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.09.05 Galioja nuo 2016.09.06  Teisės aktų registras: 2016-23219-, 2016.
62 Nuasmeninta nutartis 2016-08-29 Nr. AB-16571-3-64-3-01996-2015-9 2016-08-29 Nr. AB-16571-3-64-3-01996-2015-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.08.29 Galioja nuo 2016.08.29  Teisės aktų registras: 2016-23352-, 2016.
63 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-910 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.07.07 Galioja nuo 2016.07.27  Teisės aktų registras: 2016-21039-, 2016.
64 Nuasmeninta nutartis 2016-05-24 Nr. AB-11395-3-64-3-00711-2015-3 2016-05-24 Nr. AB-11395-3-64-3-00711-2015-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.05.24 Galioja nuo 2016.05.24  Teisės aktų registras: 2016-14850-, 2016.
65 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 2, 31, 34 straipsnių ir VII skyriaus pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 23-1, 23-2, 23-3, 23-4 straipsniais ir nauju VIII skyriumi įstatymas XII-2296 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.04.14 Galioja nuo 2016.08.01 . Išimtys: Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-04-27.  Teisės aktų registras: 2016-10400-, 2016.
66 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-434 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.04.01 Galioja nuo 2016.04.05  Teisės aktų registras: 2016-07371-, 2016.
67 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-369 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.21 Galioja nuo 2016.04.01 . Išimtys: šis įsakymas, išskyrus 2.42 papunktį įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.; šio įsakymo 2.42 papunktis įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.;  Teisės aktų registras: 2016-05469-, 2016.
68 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vil ... D1-151 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.29 Negalioja nuo 2018.07.01 Galioja nuo 2016.03.03 iki 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2016-04098-, 2016.
69 Dėl dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ... D1-151 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.29    
70 Nuasmeninta nutartis 2016-02-25 Nr. AB-4459-3-64-3-00659-2015-4 2016-02-25 Nr. AB-4459-3-64-3-00659-2015-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.02.25 Galioja nuo 2016.02.25  Teisės aktų registras: 2016-04287-, 2016.
71 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 421 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-289 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.02.28 . Išimtys: Šiuo įsakymu nauja redakcija dėstomų Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių 6.11 papunktis galioja iki 2016 m. kovo 31 d. Šiuo įsakymu nauja redakcija dėstomų Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių 6.1 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d  Teisės aktų registras: 2016-03895-, 2016.
72 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 302 „Dėl Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-122 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.01 Galioja nuo 2016.04.01 . Išimtys: Šio įsakymo 1.4 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2016-02-04  Teisės aktų registras: 2016-02167-, 2016.
73 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai ... V-93 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.01.26 Galioja nuo 2016.05.01 . Išimtys: Šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 19 ir 71 punktai įsigalioja 2016-11-01. Šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 171 punktas galioja iki 2018-10-31. Šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 17 punktas įsigalioja 2018-11-01.  Teisės aktų registras: 2016-01647-, 2016.
74 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-360 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-37 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.22 Galioja nuo 2016.01.28  Teisės aktų registras: 2016-01666-, 2016.
75 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsau ... 43472 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.12 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-00524-, 2016.
76 Nuasmeninta nutartis 2016-01-04 Nr. AB-376-3-64-3-00392-2015-8 2016-01-04 Nr. AB-376-3-64-3-00392-2015-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.01.04 Galioja nuo 2016.01.04  Teisės aktų registras: 2016-00786-, 2016.
77 Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo V-294 VĮ Registrų centras Įsakymas 2015.12.30 Negalioja nuo 2018.01.20 Galioja nuo 2016.01.01 iki 2018.01.19  Teisės aktų registras: 2015-21210-, 2015.
78 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 902011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo V-1457 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.12.17 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-21266-, 2015.
79 Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 11 straipsnio (2013 m. gegužės 30 d. redakcija) 2, 4 dalių nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT33-N21/ 2015 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2015.12.16 Galioja nuo 2015.12.16  Teisės aktų registras: 2015-19859-, 2015.
80 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Naci ... D1-901 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.10 Galioja nuo 2016.03.15 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2016.03.15  Teisės aktų registras: 2015-19649-, 2015.
81 Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 pakeitimo įstatymas XII-2006 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.11.12 Galioja nuo 2015.12.31 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2015-11-24.  Teisės aktų registras: 2015-18574-, 2015.
82 Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo V-1208 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.10.30 Galioja nuo 2016.11.01 . Išimtys: Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.; šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 111 punktas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d.; šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 48.3 papunktis įsigalioja 2017 m. liepos 1 d. pagal pakeitimą V-1187  Teisės aktų registras: 2015-17474-, 2015.
83 nuasmeninta nutartis 2015-10-20 Nr. AB-20678-3-64-3-02263-2014-6 2015-10-20 Nr. AB-20678-3-64-3-02263-2014-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.20 Galioja nuo 2015.11.05  Teisės aktų registras: 2015-17502-, 2015.
84 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo 990 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.09.10 Galioja nuo 2015.09.22  Teisės aktų registras: 2015-14024-, 2015.
85 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naud ... D1-537 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.07.13 Galioja nuo 2015.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-11293-, 2015.
86 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas XII-1869 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.25 Galioja nuo 2015.07.11 . Išimtys: Administracinių nusižengimų kodeksas įsigalioja 2017-01-01.  Kodekso įsigaliojimas pakeistas 2016-03-25 įstatymu Nr. XII-2275.  Teisės aktų registras: 2015-11216-, 2015.
87 Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose tvarkos aprašo patvirtinimo 1K-155 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2015.06.03 Galioja nuo 2015.06.05  Teisės aktų registras: 2015-08847-, 2015.
88 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 97/ 406 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei darbuotojų apsaugos nuo kancer ... A1-252/ V-559 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.05.04 Galioja nuo 2015.06.01  Teisės aktų registras: 2015-06716-, 2015.
89 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 "Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... V-529 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.12.17 Galioja nuo 2014.12.20 . Išimtys: Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-20107-, 2014.
90 Dėl Prevencinės veiklos valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 5-V-1066 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2014.12.08 Galioja nuo 2014.12.23  Teisės aktų registras: 2014-20407-, 2014.
91 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naud ...  D1-1006 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.05 Galioja nuo 2015.02.03  Teisės aktų registras: 2015-01471-, 2015.
92 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1?879 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.11.04 Galioja nuo 2014.11.05  Teisės aktų registras: 2014-15745-, 2014.
93 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo įstatymas XII-1236 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.10.16 Negalioja nuo 2017.01.01 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2014-15013-, 2014.
94 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-914 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2014.09.01    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.