T DARBO LAIKAS IR LAIKOTARPIAI. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Rekomendacijų aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko sandarai patvirtinimo V-695 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2020.05.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10001. Įsigalioja nuo 2020-05-12.
2 Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. V1-154 „Dėl Turizmo, sporto, renginių ir poilsio paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo V1-55 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2020.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09211. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
3 Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir  ... V-46 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2020.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06595. Įsigalioja nuo 2020-03-31.
4 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių paskirstymo 20 ... V-19 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2020.02.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02835. Įsigalioja nuo 2020-02-08.
5 Dėl Bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo V-4 Nacionalinis akreditacijos biuras Įsakymas 2020.01.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02096. Įsigalioja nuo 2020-01-31.
6 Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaid ... XIII-2719 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21559. Įsigalioja nuo 2020-01-01. Įstatymo 7 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-12-31.
7 Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2020 metais patvirtinimo A1-767 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20164. Įsigalioja nuo 2019-12-14.
8 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. TV-88 „Dėl viešosios įstaigos „Sportas ir poilsis“ teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu  ... V-1314 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.11.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18304. Įsigalioja nuo 2019-11-15.
9 Dėl Turizmo, sporto, renginių ir poilsio paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-154 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.08.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13504. Įsigalioja nuo 2019-08-27.
10 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. rugpjūčio 5 d. dekreto Nr. 1K-32 „Dėl kasmetinių atostogų ir papildomos poilsio dienos suteikimo Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pav ... 1K-52 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2019.08.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13339. Įsigalioja nuo 2019-08-21.
11 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar g ... A1-441 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.08.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12708. Įsigalioja nuo 2019-09-01.
12 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėms, pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių,  ... V-65 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2019.03.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04960. Įsigalioja nuo 2019-03-30.
13 Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo V-187 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.03.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03460. Įsigalioja nuo 2019-09-01.
14 Dėl Darbo organizavimo ir darbo laiko nustatymo tvarkos statistinio tyrimo anketos DO-02 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo DĮ-58 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2019.02.11 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-02133. Įsigalioja nuo 2019-02-12 iki 2020-02-26. Negalioja nuo 2020-02-27.
15 Dėl Bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo V-4 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos Įsakymas 2019.01.30 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-01453. Įsigalioja nuo 2019-02-01 iki 2020-01-30. Negalioja nuo 2020-01-31.
16 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-689 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.12.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19800. Įsigalioja nuo 2018-12-06.
17 Dėl Metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2019 metais patvirtinimo A1-686 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19497. Įsigalioja nuo 2018-12-01.
18 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-899 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13174. Įsigalioja nuo 2018-09-01.
19 Dėl Susitarimų su nuteistaisiais dėl poilsio dienomis atliekamos arešto bausmės atlikimo sąlygų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo V-314 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įsakymas 2018.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11807. Įsigalioja nuo 2018-07-12.
20 Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 13P-167-(7.1.2) „Dėl Pavyzdinio kompensavimo teisėjams už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis bei budėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 13P-39-(7.1.2) Teisėjų taryba Nutarimas 2018.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06934. Įsigalioja nuo 2018-05-03.
21 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“patvirtinimo“pakeitimo V-399 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06368. Įsigalioja nuo 2018-09-01.
22 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-142 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.03.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04988. Įsigalioja nuo 2018-03-31.
23 Dėl bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo V-3 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos Įsakymas 2018.01.22 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-00965. Įsigalioja nuo 2018-01-23 iki 2019-01-31. Negalioja nuo 2019-02-01.
24 Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2018 metais patvirtinimo A1-629 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.12.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20550. Įsigalioja nuo 2017-12-21.
25 Dėl viešosios įstaigos „Sportas ir poilsis“ teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo TV-88 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2017.09.28 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-15252. Negalioja nuo 2019-11-15. Įsigalioja nuo 2017-10-01 iki 2019-11-14.
26 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-382 „Dėl Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo bedarbia ... V-422 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.25 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-12650. Įsigalioja nuo 2017-07-27 iki 2019-04-02. Negalioja nuo 2019-04-03.
27 Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2017 metais patvirtinimo A1-362 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11569. Įsigalioja nuo 2017-07-06.
28 Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo A1-253 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08371. Įsigalioja nuo 2017-05-19.
29 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. EV-59 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų priėmimo pasibaigus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministe ... V-110 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04978. Įsigalioja nuo 2017-03-29. Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. kovo 31 d.
30 Dėl bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo V-1 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos Įsakymas 2017.01.25 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-01417. Įsigalioja nuo 2017-01-26 iki 2018-01-22. Negalioja nuo 2018-01-23.
31 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-687 „Dėl Metinių darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2017 metais patvirtinimo“ pakeitimo A1-2 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.01.02 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-00123. Įsigalioja nuo 2017-01-03 iki 2017-07-05. Negalioja nuo 2017-07-06.
32 Dėl Metinių darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2017 metais patvirtinimo A1-687 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.27 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-29598. Negalioja nuo 2017-07-06. Įsigalioja nuo 2016-12-28 iki 2017-07-05.
33 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse patvirtinim ... 536 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.01 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-14758. Įsigalioja nuo 2016-07-01 iki 2017-06-30. Negalioja nuo 2017-07-01.
34 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ne maisto produktų (gaminių ir paslaugų) atitikimo kokybės rodikliams įvertinimo (ekspertizės) tvarkos ir įvertinimo vienos darbo valandos kaštų ir įforminimo tvarkos patvirtinimo 1-92   Įsakymas 2016.03.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-06522. Įsigalioja nuo 2016-03-31.
35 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-765 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-300 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-04272. Įsigalioja nuo 2016-04-01.
36 Dėl bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo V-5 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos Įsakymas 2016.01.22 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-01545. Įsigalioja nuo 2016-01-26 iki 2017-01-25. Negalioja nuo 2017-01-26.
37 Dėl Metinių darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2016 metais patvirtinimo A1-789 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.12.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20260. Įsigalioja nuo 2015-12-24.
38 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 4-415 „Dėl VP3-1.3-ŪM-01-V priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraš ... 4-655 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.10.15 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15515. Įsigalioja nuo 2015-10-17.
39 Dėl Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų mokymų trukmės ir turinio reikalavimo patvirtinimo V-185 Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2015.09.02 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13447. Įsigalioja nuo 2015-11-01.
40 Dėl Fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, mokymų trukmės ir turinio reikalavimų patvirtinimo V-184 Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2015.09.02 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13445. Įsigalioja nuo 2015-11-01.
41 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3-37 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 3-244(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.06.09 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09070. Įsigalioja nuo 2015-06-10.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.