T DARBO LAIKAS IR LAIKOTARPIAI. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar g ... A1-441 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.08.01 Galioja nuo 2019.09.01  Teisės aktų registras: 2019-12708-, 2019.
2 Dėl Lietuvos Respublikos ministro pirmininko 2019 m. liepos 24 d. potvarkio Nr. 145 „Dėl D. Remeikos atostogų ir papildomų poilsio dienų“ pakeitimo 148 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2019.07.29 Galioja nuo 2019.07.30  Teisės aktų registras: 2019-12483-, 2019.
3 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėms, pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių,  ... V-65 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-04960-, 2019.
4 Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo V-187 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.03.01 Galioja nuo 2019.09.01  Teisės aktų registras: 2019-03460-, 2019.
5 Dėl Darbo organizavimo ir darbo laiko nustatymo tvarkos statistinio tyrimo anketos DO-02 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo DĮ-58 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2019.02.11 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02133-, 2019.
6 Dėl Bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo V-4 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos Įsakymas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01453-, 2019.
7 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m. lapkričio 23 d. potvarkio Nr. 225 „Dėl papildomų poilsio dienų suteikimo R. Masiuliui ir G. Surpliui“ pakeitimo 247 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.19  Teisės aktų registras: 2018-20789-, 2018.
8 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-689 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.12.04 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19800-, 2018.
9 Dėl Metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2019 metais patvirtinimo A1-686 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19497-, 2018.
10 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-899 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.13 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13174-, 2018.
11 Dėl Susitarimų su nuteistaisiais dėl poilsio dienomis atliekamos arešto bausmės atlikimo sąlygų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo V-314 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įsakymas 2018.07.10 Galioja nuo 2018.07.12  Teisės aktų registras: 2018-11807-, 2018.
12 Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 13P-167-(7.1.2) „Dėl Pavyzdinio kompensavimo teisėjams už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis bei budėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 13P-39-(7.1.2) Teisėjų taryba Nutarimas 2018.04.27 Galioja nuo 2018.05.03  Teisės aktų registras: 2018-06934-, 2018.
13 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo V-399 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.10 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-06368-, 2018.
14 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-142 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.03.31  Teisės aktų registras: 2018-04988-, 2018.
15 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m. kovo 8 d. potvarkio Nr. 47 „Dėl papildomų poilsio dienų suteikimo L. Kukuraičiui“ pakeitimo 59 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2018.03.29 Galioja nuo 2018.03.29  Teisės aktų registras: 2018-04802-, 2018.
16 Dėl bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo V-3 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos Įsakymas 2018.01.22 Negalioja nuo 2019.02.01 Galioja nuo 2018.01.23 iki 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2018-00965-, 2018.
17 Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2018 metais patvirtinimo A1-629 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.12.18 Galioja nuo 2017.12.21  Teisės aktų registras: 2017-20550-, 2017.
18 Dėl viešosios įstaigos „Sportas ir poilsis“ teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo TV-88 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2017.09.28 Galioja nuo 2017.10.01  Teisės aktų registras: 2017-15252-, 2017.
19 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2017 m. rugpjūčio 31 d. potvarkio Nr. 162 „Dėl papildomų poilsio dienų suteikimo L. Kukuraičiui“ pakeitimo 184 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2017.09.28 Galioja nuo 2017.09.28  Teisės aktų registras: 2017-15231-, 2017.
20 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-382 „Dėl Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo bedarbia ... V-422 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.25 Negalioja nuo 2019.04.03 Galioja nuo 2017.07.27 iki 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2017-12650-, 2017.
21 Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2017 metais patvirtinimo A1-362 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.06  Teisės aktų registras: 2017-11569-, 2017.
22 Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo A1-253 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.19  Teisės aktų registras: 2017-08371-, 2017.
23 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. EV-59 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų priėmimo pasibaigus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministe ... V-110 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.03.27 Galioja nuo 2017.03.29 . Išimtys: Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. kovo 31 d.  Teisės aktų registras: 2017-04978-, 2017.
24 Dėl bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo V-1 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos Įsakymas 2017.01.25 Negalioja nuo 2018.01.23 Galioja nuo 2017.01.26 iki 2018.01.22  Teisės aktų registras: 2017-01417-, 2017.
25 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-687 „Dėl Metinių darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2017 metais patvirtinimo“ pakeitimo A1-2 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.01.02 Negalioja nuo 2017.07.06 Galioja nuo 2017.01.03 iki 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-00123-, 2017.
26 Dėl Metinių darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2017 metais patvirtinimo A1-687 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.27 Negalioja nuo 2017.07.06 Galioja nuo 2016.12.28 iki 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2016-29598-, 2016.
27 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2016 m. spalio 18 d. potvarkio Nr. 180 „Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo R. Masiuliui“ pakeitimo 189 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2016.10.25 Galioja nuo 2016.10.25  Teisės aktų registras: 2016-25653-, 2016.
28 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse patvirtinim ... 536 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.01 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2016.07.01 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2016-14758-, 2016.
29 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ne maisto produktų (gaminių ir paslaugų) atitikimo kokybės rodikliams įvertinimo (ekspertizės) tvarkos ir įvertinimo vienos darbo valandos kaštų ir įforminimo tvarkos patvirtinimo 1-92   Įsakymas 2016.03.24 Galioja nuo 2016.03.31  Teisės aktų registras: 2016-06522-, 2016.
30 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-765 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-300 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.03 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-04272-, 2016.
31 Dėl bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo V-5 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos Įsakymas 2016.01.22 Negalioja nuo 2017.01.26 Galioja nuo 2016.01.26 iki 2017.01.25  Teisės aktų registras: 2016-01545-, 2016.
32 Dėl Metinių darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2016 metais patvirtinimo A1-789 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20260-, 2015.
33 Išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016 metų komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“ 2015 m. gruodžio 9 d. Nr. 11 ... ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.09    
34 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016 m. Komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“ 2015 m. ... ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.09    
35 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016 m. Komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“  2015 m ... ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.09    
36 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016 metų komisijos darbo programa Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“ 2015 m ... ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.09    
37 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 2016 m. Komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus 2015 m. g ... ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.09    
38 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016 m. Komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“ 2015 m. ... ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.09    
39 Specializuoto komiteto išvada dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016 m. Komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“  Nr. 109-P-43 ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.02    
40 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 4-415 „Dėl VP3-1.3-ŪM-01-V priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraš ... 4-655 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.10.15 Galioja nuo 2015.10.17  Teisės aktų registras: 2015-15515-, 2015.
41 Dėl Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų mokymų trukmės ir turinio reikalavimo patvirtinimo V-185 Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2015.09.02 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-13447-, 2015.
42 Dėl Fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, mokymų trukmės ir turinio reikalavimų patvirtinimo V-184 Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2015.09.02 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-13445-, 2015.
43 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3-37 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 3-244(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.06.09 Galioja nuo 2015.06.10  Teisės aktų registras: 2015-09070-, 2015.
44 Dėl bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo V-6L Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos Įsakymas 2015.03.16 Negalioja nuo 2016.01.26 Galioja nuo 2015.03.26 iki 2016.01.25  Teisės aktų registras: 2015-04260-, 2015.
45 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse patvirtinim ... 230 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.03.04 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2015.03.07 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2015-03436-, 2015.
46 Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijios pataisos pareigūmų ir šiam departamentui pavaldžių įstaigų direktorių darbo ir poilsio laiko režimo aprašo patvirtinimo V-75 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įsakymas 2015.02.27 Galioja nuo 2015.02.28  Teisės aktų registras: 2015-03098-, 2015.
47 Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-253 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.02.23 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-02968-, 2015.
48 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 546 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 119 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.02.11 Galioja nuo 2015.02.13  Teisės aktų registras: 2015-02116-, 2015.
49 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos 2014 m. gruodžio 18 dienos nutarimo Nr.11-2 Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei" pakeitimo DO-2-2 Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba Nutarimas 2015.01.21 Galioja nuo 2015.01.24 . Išimtys: Šis nutarimas taikomas, apskaičiuojant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-00937-, 2015.
50 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo“ pakeitimo 1483 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.23 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2014-21039-, 2014.
51 Dėl Pavyzdinio kompensavimo teisėjams už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis bei budėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo 13P-167-(7.1.2) Teisėjų taryba Nutarimas 2014.12.19 Galioja nuo 2014.12.23  Teisės aktų registras: 2014-20425-, 2014.
52 Dėl metinių darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2015 metais patvirtinimo A1-646 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2014.12.12 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-19631-, 2014.
53 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 138 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko aprašo, jiems draudžiamų dirbti darbų, ... 1207 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.11.05 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2015.06.01 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2014-16263-, 2014.
54 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-99 „Dėl Subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavių teikiamų su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko aps ... V-555 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.09.19 Negalioja nuo 2017.07.06 Galioja nuo 2014.09.20 iki 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2014-12538-, 2014.
55 Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, patvirtinimo 587 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.08.20    
56 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse patvirtinim ... 775 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.08.20 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2014.08.26 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2014-11235-, 2014.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.