T FARMACINĖS MEDŽIAGOS. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 20 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2963 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2020.05.21 Priimtas, įteiktas Prezidentui pasirašyti. Priimtas, įteiktas Prezidentui pasirašyti nuo 2020-05-22.
2 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2763 3 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2952 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2020.05.21 Priimtas, įteiktas Prezidentui pasirašyti. Priimtas, įteiktas Prezidentui pasirašyti nuo 2020-05-22.
3 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl 2020 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1233 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.20   Teisės aktų registras, 2020-10746. Įsigalioja nuo 2020-05-25.
4 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159„Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1224 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10722. Įsigalioja nuo 2020-05-22.
5 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1222 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10721. Įsigalioja nuo 2020-05-22.
6 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1491 „Dėl Siūlymo parduoti vaistinius preparatus gyventojams nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1220 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10719. Įsigalioja nuo 2020-05-22.
7 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. V-472 „Dėl tam tikrų receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir pardavimo gyventojams“ pakeitimo V-1217 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10624. Įsigalioja nuo 2020-05-20.
8 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo V-1214 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.19    
9 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-765 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos  ... V-1172 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10488. Įsigalioja nuo 2020-05-16.
10 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1139 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10361. Įsigalioja nuo 2020-05-15.
11 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1130 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10173. Įsigalioja nuo 2020-05-13.
12 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikm ... (1.72E)1A-564 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.05.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09814. Įsigalioja nuo 2020-05-08.
13 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1077 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09770. Įsigalioja nuo 2020-05-08.
14 Dėl prevencinių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. V-1052 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso in ... V-1072 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.05 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-09594. Įsigalioja nuo 2020-05-06 iki 2020-05-19. Negalioja nuo 2020-05-20.
15 Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų ... T1-730 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.05.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09402. Įsigalioja nuo 2020-05-05.
16 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1A-717 „Dėl Leidimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą formos patvirtinimo“pakeitimo (1.72E)1A-552 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09172. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
17 Dėl Prašymo suteikti farmacijos specialisto spaudo numerį formos patvirtinimo (1.72E)1A-551 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09171. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
18 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1049 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09385. Įsigalioja nuo 2020-05-05.
19 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl Hipertenzinių ligų gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... V-1047 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09254. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
20 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-1020 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09219. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
21 Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų ... T1-716-(1.1.) Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09003. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
22 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl 2020 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1006 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08989. Įsigalioja nuo 2020-04-30.
23 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1K-166„Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo centralizuotai apmokamais vaistiniais preparatais ir medicinos pagalbos pr ... 1K-122 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.04.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08726. Įsigalioja nuo 2020-04-25.
24 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-965 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08681. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
25 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro   2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Krono (Crohn) ligos (sritinio enterito) diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudže ... V-949 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08463. Įsigalioja nuo 2020-04-24.
26 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-934 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08305. Įsigalioja nuo 2020-04-22. Įsakymo 1.1  papunktis įsigalioja 2020-05-01.
27 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-941 „Dėl Priešinės liaukos (prostatos) piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-907 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08117. Įsigalioja nuo 2020-04-18.
28 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1071 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-905 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08229. Įsigalioja nuo 2020-04-21.
29 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-880 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08057. Įsigalioja nuo 2020-04-18.
30 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-864 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08054. Įsigalioja nuo 2020-04-18.
31 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-699 „Dėl Imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų Nacionalinei imunoprofilaktikos programai įgyvendinti poreikio skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinim ... V-861 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07924. Įsigalioja nuo 2020-04-16.
32 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. V-472 „Dėl tam tikrų receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir pardavimo gyventojams“ pakeitimo V-815 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07712. Įsigalioja nuo 2020-04-11.
33 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-782 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07519. Įsigalioja nuo 2020-04-10.
34 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių auga ... V-765 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.08   Teisės aktų registras, 2020-07461. Įsigalioja nuo 2021-05-26. Įsigaliojimas pakeistas įsakymu Nr. V-1172.
35 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-109 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.04.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07250. Įsigalioja nuo 2020-04-13.
36 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-1046 „Dėl duomenų ir informacijos apie vaistinių preparatų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai pate ... (1.72E)1A-441 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.04.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07013. Įsigalioja nuo 2020-04-04.
37 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-703 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07132. Įsigalioja nuo 2020-04-07.
38 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-658 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07088. Įsigalioja nuo 2020-04-04.
39 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų k ... V-657 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06903. Įsigalioja nuo 2020-04-03.
40 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-656 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06829. Įsigalioja nuo 2020-04-02.
41 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1170  „Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų Apixabanum, Dabigatranum ir Rivaroxabanum grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtin ... V-645 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06788. Įsigalioja nuo 2020-04-02.
42 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-359„Dėl Panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų Dulaglutidum, Eksenatidum, Liksisenatidum ir  Liraglutidum grupės ir ekvivalentinių dozių jų bazinei kai ... V-644 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06808. Įsigalioja nuo 2020-04-02.
43 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910  „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-643 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06789. Įsigalioja nuo 2020-04-02. Įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2020-10-01.
44 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl 2020 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-642 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.31    
45 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-642 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06821. Įsigalioja nuo 2020-04-03.
46 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1K-29 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje ... 1K-93 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06197. Įsigalioja nuo 2020-03-28.
47 Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įsigyjamų imuninių vaistinių preparatų užsakymo ir jų panaudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimo procedūras, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo V-546 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06791. Įsigalioja nuo 2020-04-02.
48 Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įsigyjamų imuninių vaistinių preparatų užsakymo ir jų panaudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimo procedūras, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo V-546 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.26    
49 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-203 „Dėl Nekompensuojamojo vaistinio preparato registruotojo ar lygiagretaus importo leidimo turėtojo taikomos Lietuvos Respublikai nekompensuojamojo vaistinio prepa ... V-511 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05953. Įsigalioja nuo 2020-03-25.
50 Dėl 2018 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-87 „Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų k ... V-485 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06027. Įsigalioja nuo 2020-03-26.
51 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1523 „Dėl Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir farmacijos specialistų teorinių žinių vertinimo tvarkos a ... V-484 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06015. Įsigalioja nuo 2020-03-26.
52 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-1046 „Dėl Duomenų ir informacijos apie vaistinių preparatų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai pate ... (1.72E)1A-339 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.03.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05805. Įsigalioja nuo 2020-03-21.
53 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1450 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-424 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.18 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-05675. Įsigalioja nuo 2020-03-20 iki 2020-03-31. Negalioja nuo 2020-04-01.
54 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551„Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atit ... (1.72E)1A-328 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.03.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05570. Įsigalioja nuo 2020-04-01.
55 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-404 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05644. Įsigalioja nuo 2020-03-19.
56 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo V-398 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.16   Teisės aktų registras, 2020-05668. Įsigalioja nuo 2020-11-01.
57 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1052 „Dėl Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymo į sąrašą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-397 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.16   Teisės aktų registras, 2020-05669. Įsigalioja nuo 2020-11-01.
58 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-395 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.16   Teisės aktų registras, 2020-05672. Įsigalioja nuo 2020-11-01.
59 Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-385 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05792. Įsigalioja nuo 2020-04-01.
60 Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-385 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.16    
61 Dėl 2018 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-87 „Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų k ... V-316 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05291. Įsigalioja nuo 2020-03-13.
62 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-71 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.03.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05097. Įsigalioja nuo 2020-03-07.
63 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-894 „Dėl sveikatos specialistų spaudų ir licencijų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų, vaistinių bei didmeninio pl ... V-290 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05078. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
64 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmon ... (1.72E)1A-267 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.02.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04443. Įsigalioja nuo 2020-04-01.
65 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-233 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.02.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04245. Įsigalioja nuo 2020-02-28.
66 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebės ... V-227 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.02.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04249. Įsigalioja nuo 2020-02-28.
67 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1450 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-226 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.02.26 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-04277. Įsigalioja nuo 2020-03-02 iki 2020-03-31. Negalioja nuo 2020-04-01.
68 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-223 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.02.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04225. Įsigalioja nuo 2020-02-28.
69 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių f ... (1.72E)1A-227 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03685. Įsigalioja nuo 2020-02-21.
70 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-218 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04224. Įsigalioja nuo 2020-02-28.
71 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašu patvirtinimo“ pakeitimo V-210 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03855. Įsigalioja nuo 2020-02-22.
72 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 128 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.02.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03622. Įsigalioja nuo 2020-02-28.
73 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1450 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-135 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.02.07 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-02860. Įsigalioja nuo 2020-02-11 iki 2020-03-31. Negalioja nuo 2020-04-01.
74 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910„Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-133 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.02.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02850. Įsigalioja nuo 2020-02-08.
75 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-127 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.02.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02830. Įsigalioja nuo 2020-02-08.
76 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-29 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.02.03   Teisės aktų registras, 2020-02456. Įsigalioja nuo 2020-07-01. Pakeistas įsigaliojimas pagal įsakymą Nr. 1K-93.
77 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-255 „Dėl Pavyzdinių vaistų komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-28 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.01.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02143. Įsigalioja nuo 2020-02-01.
78 Dėl Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių patikrinimų taisyklių ir Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės patikrinimo pažymos formos patvirtinimo (1.72E)1A-116 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.01.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-01125. Įsigalioja nuo 2020-01-25.
79 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149„Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-76 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.01.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00971. Įsigalioja nuo 2020-01-23.
80 Dėl techninės klaidos ištaisymo Teisės aktų registre paskelbtame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-52„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vais ... V-73 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.01.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00930. Įsigalioja nuo 2020-01-22.
81 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1450 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-66 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.01.17 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-00931. Įsigalioja nuo 2020-01-24 iki 2020-03-31. Negalioja nuo 2020-04-01.
82 Dėl Hipertenzinių ligų gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-65 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.01.17   Teisės aktų registras, 2020-00841. Įsigalioja nuo 2020-10-01. įsakymo įsigaliojimas pakeistas 2020-04-30 įsakymu Nr. V-1047. Įsakymo 3 punktas įsigalioja 2020 m. sausio 21 d.
83 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-62 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00783. Įsigalioja nuo 2020-01-18.
84 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kon ... V-56 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00666. Įsigalioja nuo 2020-01-17.
85 Dėl  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl  Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“  pakeitimo V-52 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00604. Įsigalioja nuo 2020-01-16.
86 Dėl Hipertenzinių ligų gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-49 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.01.15 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-00599. Įsigalioja nuo 2020-01-16 iki 2020-01-20. Negalioja nuo 2020-01-21.
87 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-12 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2020.01.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00526. Įsigalioja nuo 2020-01-16.
88 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-34 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.01.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00386. Įsigalioja nuo 2020-01-11. Įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2020 m. sausio 17 d.
89 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1450 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-33 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.01.09 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-00445. Įsigalioja nuo 2020-01-14 iki 2020-03-31. Negalioja nuo 2020-04-01.
90 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910„Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-6 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.01.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00044. Įsigalioja nuo 2020-01-04.
91 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebės ... V-2 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.01.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00031. Įsigalioja nuo 2020-01-03.
92 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 ,,Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikme ... (1.72E)1A-1970 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.12.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21854. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
93 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-1046 „Dėl Duomenų ir informacijos apie vaistinių preparatų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai pate ... (1.72E)1A-1969 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.12.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21853. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
94 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-359 „Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų Eksenatidum, Liksisenatidum ir Liraglutidum grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinim ... V-1543 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21793. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
95 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 1334 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21710. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
96 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-255 „Dėl Pavyzdinių vaistų komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-297 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21675. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
97 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2763 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.12.20   Teisės aktų registras, 2020-00048. Įsigalioja nuo 2020-05-26. Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020-01-04.
98 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-1487 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00124. Įsigalioja nuo 2020-01-07.
99 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Epilepsijos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1477 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20610. Įsigalioja nuo 2019-12-20.
100 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-1470 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20385. Įsigalioja nuo 2019-12-19.
101 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1460 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20265. Įsigalioja nuo 2019-12-18.
102 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo g ... V-1454 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20330. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
103 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 ,,Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1451 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20264. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
104 Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-1450 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.13 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-20327. Negalioja nuo 2020-04-01. Įsigalioja nuo 2020-01-01 iki 2020-03-31.
105 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1449 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20263. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
106 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1066 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1424 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.11 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-20051. Įsigalioja nuo 2019-12-16 iki 2019-12-31. Negalioja nuo 2020-01-01.
107 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2645 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.12.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20823. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
108 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-1408 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19817. Įsigalioja nuo 2019-12-10.
109 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1404 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19821. Įsigalioja nuo 2019-12-10.
110 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51-1 straipsniu įstatymas XIII-2590 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.12.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20023. Įsigalioja nuo 2020-01-01. Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-12-13.
111 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2589 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.12.03   Teisės aktų registras, 2019-20022. Įsigalioja nuo 2020-11-01.
112 Dėl Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją ar laikinai ir kartais teikti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugas Lietuvos Respublikoje  ... (1.72E)1A-1798 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19242. Įsigalioja nuo 2019-12-03.
113 Dėl Vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko profesiją ar laikinai ir kartais teikti vaistininko paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo (1.72E)1A-1797 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19241. Įsigalioja nuo 2019-12-03.
114 Dėl Trečiųjų šalių piliečių įgytų vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (1.72E)1A-1796 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19240. Įsigalioja nuo 2019-12-03.
115 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr.(1.72E)1A-1567 „Dėl vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė ... (1.72E)1A-1793 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19178. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
116 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1356 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.11.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19189. Įsigalioja nuo 2019-11-30.
117 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1349 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.11.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19187. Įsigalioja nuo 2019-11-30.
118 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1349 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.11.27    
119 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 ,,Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo for ... V-1344 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.11.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18977. Įsigalioja nuo 2019-11-29.
120 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-259 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.11.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18830. Įsigalioja nuo 2019-11-28.
121 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-159 „Dėl Opinio kolito diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo p ... V-1300 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.11.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18412. Įsigalioja nuo 2019-11-19.
122 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Krono (Crohn) ligos (sritinio enterito) diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ... V-1299 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.11.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18411. Įsigalioja nuo 2019-11-19.
123 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-247 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.11.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18183. Įsigalioja nuo 2019-11-18.
124 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1066 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1290 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.11.12 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-18258. Įsigalioja nuo 2019-11-18 iki 2019-12-31. Negalioja nuo 2020-01-01.
125 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1066 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1290 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.11.12    
126 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1277 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.11.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18108. Įsigalioja nuo 2019-11-13.
127 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49  „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“  pakeitimo V-1272 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.11.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18044. Įsigalioja nuo 2019-11-12.
128 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikm ... (1.72E)1A-1689 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17769. Įsigalioja nuo 2019-11-07.
129 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1182 „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos tu ... V-1256 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.11.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17630. Įsigalioja nuo 2019-11-06.
130 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo T1-1683-(1.1.) Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.10.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17165. Įsigalioja nuo 2019-11-01.
131 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-222 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.10.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16927. Įsigalioja nuo 2019-10-26.
132 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-1199 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.10.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17073. Įsigalioja nuo 2019-10-29. Įsakymo 1.3 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.
133 Dėl Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-185 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.10.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16806. Įsigalioja nuo 2019-10-24.
134 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1066 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1189 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.10.22 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-16811. Įsigalioja nuo 2019-10-25 iki 2019-12-31. Negalioja nuo 2020-01-01.
135 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m.  sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1187 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.10.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16769. Įsigalioja nuo 2019-10-23.
136 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąra ... 1K-217 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.10.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16307. Įsigalioja nuo 2019-10-15.
137 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-96 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minist ... (1.72E)1A-1570 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.10.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16234. Įsigalioja nuo 2019-10-12.
138 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-214 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.10.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16165. Įsigalioja nuo 2019-10-14.
139 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-105 „Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo i ... V-1150 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.10.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16060. Įsigalioja nuo 2019-10-10.
140 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-211 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.10.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15797. Įsigalioja nuo 2019-10-05.
141 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149„Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-1130 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.10.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15861. Įsigalioja nuo 2019-10-05.
142 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49„Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-1125 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.10.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15850. Įsigalioja nuo 2019-10-05.
143 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1066 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatųkainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1104 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.09.30 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-15443. Įsigalioja nuo 2019-10-03 iki 2019-12-31. Negalioja nuo 2020-01-01.
144 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E)1A-1459 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.09.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15276. Įsigalioja nuo 2019-09-28.
145 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1053 „Dėl Farmacinės veiklos licencijų paraiškų rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo V-1091 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.09.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15209. Įsigalioja nuo 2019-09-28.
146 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49„Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-1069 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.09.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14729. Įsigalioja nuo 2019-09-19.
147 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensu ... V-1068 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.09.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14735. Įsigalioja nuo 2019-09-19.
148 Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-1066 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.09.18 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-14736. Įsigalioja nuo 2019-10-01 iki 2019-12-31. Negalioja nuo 2020-01-01.
149 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikm ... (1.72E)1A-1349 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.09.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14565. Įsigalioja nuo 2019-09-14.
150 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-705 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1061 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.09.13 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-14648. Įsigalioja nuo 2019-09-20 iki 2019-09-30. Negalioja nuo 2019-10-01.
151 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmon ... (1.72E)1A-1312 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.09.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13874. Įsigalioja nuo 2019-10-01.
152 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-871 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo tru ... V-1036 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13793. Įsigalioja nuo 2019-09-01.
153 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-87„Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl  Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir labai retų žmogaus sveikatos būklių gydy ... V-1030 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13683. Įsigalioja nuo 2019-08-30.
154 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-87 ,,Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl  Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo i ... V-1030 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.29    
155 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-705 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-998 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.20 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-13303. Įsigalioja nuo 2019-08-23 iki 2019-09-30. Negalioja nuo 2019-10-01.
156 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-183 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.08.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13181. Įsigalioja nuo 2019-08-21.
157 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-180 „Dėl Ankilozinio spondilito ir kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos (neradiografinio ašinio spondiloartrito) gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaid ... V-981 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13120. Įsigalioja nuo 2019-08-14.
158 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V-951 „Dėl Inksto piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-979 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13051. Įsigalioja nuo 2019-08-10.
159 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326„Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo ... V-976 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12988. Įsigalioja nuo 2019-08-09.
160 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-961 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12690. Įsigalioja nuo 2019-08-02.
161 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1182 „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos tu ... V-948 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12540. Įsigalioja nuo 2019-10-01. 3 punktas įsigalioja 2019 m. liepos 31 d.
162 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių auga ... V-928 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12379. Įsigalioja nuo 2019-07-27. Įsakymo 1.1.2 papunktis įsigalioja 2019 m. rugsėjo 29 d.
163 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-705 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-918 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.23 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-12091. Įsigalioja nuo 2019-07-26 iki 2019-09-30. Negalioja nuo 2019-10-01.
164 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, Bazinės aktyviojo g ... V-871 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11943. Įsigalioja nuo 2019-09-01.
165 Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo centralizuotai apmokamais vaistiniais preparatais ir medicinos pagalbos priemonėmis bei jų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigos aprūpinimo centralizuotai apmoka ... 1K-166 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.07.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11776. Įsigalioja nuo 2019-07-19.
166 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1K-155 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens  ... 1K-159 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.07.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11569. Įsigalioja nuo 2019-07-13.
167 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo“ pakeitimo V-827 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11624. Įsigalioja nuo 2019-07-16.
168 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl išsėtinės sklerozės gydymo ligą modifikuojančiais vaistais, kompensuojamais iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, skyrimo tvarkos aprašo tvi ... V-817 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11477. Įsigalioja nuo 2019-07-12.
169 Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 26 d. įsakymo NR. V-101 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo ir įtraukimo į apskaitą  laisvės atėmimo vietų įstaigose t ... V-258 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įsakymas 2019.07.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11482. Įsigalioja nuo 2019-07-12.
170 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 ,,Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-810 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.10    
171 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 ,,Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-810 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.10    
172 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 ,,Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-810 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.10    
173 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-810 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11557. Įsigalioja nuo 2019-07-13.
174 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 ,,Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo for ... V-808 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11466. Įsigalioja nuo 2019-07-12.
175 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-156 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.07.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11413. Įsigalioja nuo 2019-07-12.
176 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-155 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.07.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11412. Įsigalioja nuo 2019-07-11.
177 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-797 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11267. Įsigalioja nuo 2019-07-09.
178 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-792 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11202. Įsigalioja nuo 2019-07-06.
179 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-782 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11203. Įsigalioja nuo 2019-07-06.
180 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-776 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10919. Įsigalioja nuo 2019-07-04.
181 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl Tipinės kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fond ... 1K-149 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.07.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10843. Įsigalioja nuo 2019-07-03.
182 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-705 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-762 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.28 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-10698. Įsigalioja nuo 2019-07-05 iki 2019-09-30. Negalioja nuo 2019-10-01.
183 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-760 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10594. Įsigalioja nuo 2019-07-02.
184 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 625 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10427. Įsigalioja nuo 2019-06-28. Nutarimas taikomas rengiant 2019 metų IV ketvirčio ir vėlesnius kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynus.
185 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-722 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09780. Įsigalioja nuo 2019-06-21.
186 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-722 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.17    
187 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją ar laiki ... V-718 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.14 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-09779. Įsigalioja nuo 2019-07-01 iki 2019-10-31. Negalioja nuo 2019-11-01.
188 Dėl Vardinių ir būtinųjų vaistinių preparatų įrašymo į vaistinių preparatų sąrašą prašymo formos patvirtinimo (1.72E)1A-870 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.06.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09622. Įsigalioja nuo 2019-06-17.
189 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmon ... (1.72E)1A-869 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.06.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09621. Įsigalioja nuo 2019-06-14.
190 Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-705 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.12 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-09660. Įsigalioja nuo 2019-07-01 iki 2019-09-30. Negalioja nuo 2019-10-01.
191 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-699 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09486. Įsigalioja nuo 2019-06-12.
192 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-674 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09239. Įsigalioja nuo 2019-06-07.
193 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmon ... (1.72E)1A-831 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.06.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09079. Įsigalioja nuo 2019-07-01.
194 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-660 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.03 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-09068. Įsigalioja nuo 2019-06-06 iki 2019-06-30. Negalioja nuo 2019-07-01.
195 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2151 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.05.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09403. Įsigalioja nuo 2019-07-01. Įstatymo 2 straipsnio 3 ir 4 dalys įsigalioja 2019-06-11. Įstatymo 1 straipsniu keičiamo Farmacijos įstatymo 58 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2020-01-01.
196 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-759 „Dėl Dializuojamųjų pacientų ir pacientų, kuriems persodintas inkstas, gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-639 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08456. Įsigalioja nuo 2019-05-29.
197 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl  Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-637 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08413. Įsigalioja nuo 2019-05-29.
198 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją ar laiki ... V-602 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.23 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-08222. Įsigalioja (po sąlygų įvykdymo) iki 2019-10-31. Įsakymas pripažintas netekusiu galios iki įsigaliojimo. Negalioja nuo 2019-11-01.
199 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-389 „Dėl Vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko profesiją ar laikinai ir kartais teikti vaistininko paslaugas Lietuvos R ... V-601 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.23 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-08220. Negalioja nuo 2019-11-01. Įsigalioja (po sąlygų įvykdymo) iki 2019-10-31. Įsakymas  pripažintas netekusiu galios iki įsigaliojimo.
200 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-120 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.05.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08069. Įsigalioja nuo 2019-05-23.
201 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-589 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08027. Įsigalioja nuo 2019-05-22.
202 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-572 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07915. Įsigalioja nuo 2019-05-18.
203 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 690 „Dėl Gydytojų medicinos praktikos licencijų registro reorganizavimo į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą ir Sveikatos priežiūros ir f ... 492 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08226. Įsigalioja nuo 2019-05-24. Nutarimo 1.2 papunktis įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 dieną.
204 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 11 „Dėl Narkotinių vaistinių preparatų ir vaistinių medžiagų laikymo, apskaitos, išdavimo, transportavimo vykdant farmacinę veiklą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-564 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07677. Įsigalioja nuo 2019-05-15.
205 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-554 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.10 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-07566. Įsigalioja nuo 2019-05-17 iki 2019-06-30. Negalioja nuo 2019-07-01.
206 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-937 „Dėl Vaistinių preparatų gamintojų ar jų atstovų pateiktos gyventojų skiepijimo programos vertinimo komisijos vardinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo V-541 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07473. Įsigalioja nuo 2019-05-10.
207 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-228 „Dėl Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-536 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07324. Įsigalioja nuo 2019-05-07.
208 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-519 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07067. Įsigalioja nuo 2019-05-01.
209 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-106 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06952. Įsigalioja nuo 2019-04-30.
210 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo“ pakeitimo V-509 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06863. Įsigalioja nuo 2019-04-27. Įsakymo 4.2 papunktis įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.
211 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-757 „Dėl Vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemonių pakeitimo kitomis apsaugos priemonėmis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-504 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06861. Įsigalioja nuo 2019-04-27.
212 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-494 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06862. Įsigalioja nuo 2019-04-27.
213 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apr ... V-492 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06793. Įsigalioja nuo 2019-04-27.
214 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją m ... V-492 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.24    
215 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 ,,Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-485 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06699. Įsigalioja nuo 2019-04-25.
216 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. V-1149„Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-459 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06687. Įsigalioja nuo 2019-04-25.
217 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-445 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06659. Įsigalioja nuo 2019-04-25.
218 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-99 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.04.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06281. Įsigalioja nuo 2019-04-19.
219 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-412 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.11 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-06171. Įsigalioja nuo 2019-04-17 iki 2019-06-30. Negalioja nuo 2019-07-01.
220 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-93 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05895. Įsigalioja nuo 2019-04-12.
221 Dėl 2018 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-87 „Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išl ... V-406 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05955. Įsigalioja nuo 2019-04-12.
222 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-399 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05881. Įsigalioja nuo 2019-04-11. Įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.
223 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-89 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.04.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05800. Įsigalioja nuo 2019-04-12.
224 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-392 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.04 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-06100. Įsigalioja nuo 2019-04-16 iki 2019-06-30. Negalioja nuo 2019-07-01.
225 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-392 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.04    
226 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių auga ... V-386 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05233. Įsigalioja nuo 2019-04-03.
227 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-1090 „Dėl Sisteminės raudonosios vilkligės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos apra ... V-382 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05046. Įsigalioja nuo 2019-03-30.
228 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1015 „Dėl Jaunatvinio (juvenilinio) artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos a ... V-381 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05047. Įsigalioja nuo 2019-03-30.
229 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1014 „Dėl Psoriazės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pake ... V-380 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05048. Įsigalioja nuo 2019-03-30.
230 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-181 „Dėl Reumatoidinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtin ... V-379 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05049. Įsigalioja nuo 2019-03-30.
231 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-180 „Dėl Ankilozinio spondilito ir kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos (neradiografinio ašinio spondiloartrito) gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaid ... V-378 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05050. Įsigalioja nuo 2019-03-30.
232 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Psoriazinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ... V-377 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05051. Įsigalioja nuo 2019-03-30.
233 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-369 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04888. Įsigalioja nuo 2019-04-01. Įsakymo 1.2.2 papunktis įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.
234 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-367 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04887. Įsigalioja nuo 2019-03-29. Įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2019 m. liepos 1 d. 1.3.2 papunktis įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d.
235 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-81 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04738. Įsigalioja nuo 2019-03-29.
236 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-353 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04611. Įsigalioja nuo 2019-03-27.
237 Dėl Lietuvos Respublikos teritoriją aptarnaujančios kaupyklos, kurioje saugoma informacija apie vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemones, priežiūros taisyklių patvirtinimo V-351 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04616. Įsigalioja nuo 2019-03-27.
238 Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-350 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.25 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-04578. Įsigalioja nuo 2019-04-08 iki 2019-06-30. Negalioja nuo 2019-07-01.
239 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-75 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.03.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04313. Įsigalioja nuo 2019-04-01.
240 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1505 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-327 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.18 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-04280. Įsigalioja nuo 2019-03-22 iki 2019-04-07. Negalioja nuo 2019-04-08.
241 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1505 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-327 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.18    
242 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E)1A-412 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.03.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04203. Įsigalioja nuo 2019-04-01.
243 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-70 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.03.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04210. Įsigalioja nuo 2019-03-16.
244 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensu ... V-324 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04033. Įsigalioja nuo 2019-03-20.
245 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių f ... (1.72E)1A-399 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.03.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03849. Įsigalioja nuo 2019-03-09.
246 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmon ... (1.72E)1A-379 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.03.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03579. Įsigalioja nuo 2019-03-06.
247 Dėl Mažo terapinio indekso vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo V-294 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03677. Įsigalioja nuo 2019-03-07.
248 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-289 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03610. Įsigalioja nuo 2019-03-06.
249 Dėl Vaistinių preparatų įtraukimo į mažo terapinio indekso vaistinių preparatą sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo V-288 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03609. Įsigalioja nuo 2019-03-06.
250 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmon ... (1.72E)1A-346 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.02.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03330. Įsigalioja nuo 2019-04-01.
251 Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo ir įtraukimo į apskaitą laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo V-101 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įsakymas 2019.02.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03200. Įsigalioja nuo 2019-02-27.
252 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-53 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.02.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03137. Įsigalioja nuo 2019-02-28.
253 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1505 „Dėl 2019 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-243 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.22 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-03135. Įsigalioja nuo 2019-03-01 iki 2019-04-07. Negalioja nuo 2019-04-08.
254 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. v-1505 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-243 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.22    
255 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 161 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02889. Įsigalioja nuo 2019-02-22.
256 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-228 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02888. Įsigalioja nuo 2019-02-22.
257 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-228 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.20    
258 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-225 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02862. Įsigalioja nuo 2019-02-25.
259 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 ,,Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo for ... V-219 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.18    
260 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 ,,Dėl  Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo fo ... V-219 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02564. Įsigalioja nuo 2019-02-19.
261 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl Valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vad ... V-176 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02153. Įsigalioja nuo 2019-02-13.
262 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo V-169 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02141. Įsigalioja nuo 2019-02-12.
263 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1182 „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos tu ... V-166 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01953. Įsigalioja nuo 2019-02-08.
264 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensu ... V-165 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01952. Įsigalioja nuo 2019-02-08.
265 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-155 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01981. Įsigalioja nuo 2019-02-09.
266 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-148 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01920. Įsigalioja nuo 2019-02-08.
267 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo g ... V-90 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01259. Įsigalioja nuo 2019-04-01.
268 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-22 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.01.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01006. Įsigalioja nuo 2019-01-24.
269 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-84 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01031. Įsigalioja nuo 2019-01-25. Įsakymo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.6, 1.7, 1.8 ir 1.9 papunkčiai įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d. Įsigaliojimo sąlygos pakeistos 2019-02-07 įsakymu Nr. V-169.
270 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-80 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00931. Įsigalioja nuo 2019-01-23.
271 Dėl techninės klaidos ištaisymo Teisės aktų registre paskelbtame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-52 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų s ... V-73 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.20    
272 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-18 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00735. Įsigalioja nuo 2019-01-22.
273 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1505 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-21 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.07 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-00195. Įsigalioja nuo 2019-01-09 iki 2019-04-07. Negalioja nuo 2019-04-08.
274 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-14 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00153. Įsigalioja nuo 2019-01-05.
275 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-13 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00154. Įsigalioja nuo 2019-01-05.
276 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams   ... 1K-334 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.12.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-22038. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
277 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmon ... (1.72E)1A-1578 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21497. Įsigalioja nuo 2018-12-28.
278 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų rekvizitų  ... 1372 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21897. Įsigalioja nuo 2019-01-01. Šio nutarimo 1.3, 1.5 ir 1.7 papunkčiai įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.
279 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-1518 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21766. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
280 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1514 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21833. Įsigalioja nuo 2018-12-29.
281 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo g ... V-1510 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21524. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
282 Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-1505 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.21 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-21302. Įsigalioja nuo 2019-01-07 iki 2019-04-07. Negalioja nuo 2019-04-08.
283 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1499 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21521. Įsigalioja nuo 2018-12-28.
284 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-1489 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21938. Įsigalioja nuo 2019-01-01. Įsakymo 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.10?1.1.16 papunkčiai įsigalioja 2019 m. kovo 1 d. Įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.
285 Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo (1.72E)1A-1567 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21059. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
286 Dėl Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-1471 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21152. Įsigalioja nuo 2018-12-22.
287 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-316 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.12.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20659. Įsigalioja nuo 2018-12-18.
288 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-501 „Dėl Orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės įsigijimo taisyklių ir Orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo V-1452 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20747. Įsigalioja nuo 2018-12-19. Įsakymo 1.3.2 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
289 Dėl Vaistinių preparatų įrašymo į Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo V-1442 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20674. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
290 Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams stebėsenos kriterijų sąrašo patvirtinimo V-1434 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20610. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
291 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1417 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20232. Įsigalioja nuo 2018-12-12. įsakymo 1.1.2.3, 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.5.3, 1.1.5.6, 1.1.5.7, 1.1.5.8, 1.1.5.9, 1.1.5.10, 1.1.5.11, 1.1.5.19, 1.1.5.20, 1.1.5.22 ir 1.1.5.23 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
292 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 257 „Dėl Nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1246 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20335. Įsigalioja nuo 2019-01-01. Šio nutarimo 1.2 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.
293 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-1061 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1404 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19934. Įsigalioja nuo 2018-12-07.
294 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų  ... V-1385 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19729. Įsigalioja nuo 2018-12-06.
295 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-1274 „Dėl Būtinų visuomenės sveikatai apsaugoti priemonių taikymo tiekiant registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis Europos Ekonominės erdvės valstybės kalb ... V-1361 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19421. Įsigalioja nuo 2018-12-01.
296 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1349 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19228. Įsigalioja nuo 2018-11-29.
297 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1330 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18987. Įsigalioja nuo 2018-11-27.
298 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-1061 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1310 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18639. Įsigalioja nuo 2018-11-22.
299 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensu ... V-1286 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18501. Įsigalioja nuo 2018-11-16.
300 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąra ... 1K-284 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.11.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18305. Įsigalioja nuo 2018-11-14.
301 Dėl 2018 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-87 „Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išl ... V-1271 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18624. Įsigalioja nuo 2018-11-20.
302 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-1264 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18321. Įsigalioja nuo 2019-01-01. 2 punktas įsigalioja 2018-11-14.
303 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1263 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.09    
304 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1263 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18392. Įsigalioja nuo 2018-11-15.
305 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo V-1260 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18130. Įsigalioja nuo 2018-12-01.
306 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E) 1A-1382 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.11.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17982. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
307 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-1238 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17987. Įsigalioja nuo 2018-11-08.
308 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-1235 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18071. Įsigalioja nuo 2018-11-09.
309 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrob ... V-1231 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18072. Įsigalioja nuo 2018-11-09.
310 Dėl tipinės kompensuojamųjų vaistų, skiriamų dienos stacionare, apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties patvirtinimo 1K-280 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17493. Įsigalioja nuo 2018-11-01.
311 Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo 1K-279 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17490. Įsigalioja nuo 2018-11-05.
312 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-1061 „Dėl 2018 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1184 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17670. Įsigalioja nuo 2018-11-05.
313 Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašo ir Asmenims, įrašytiems į asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuoči ... V-1182 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17810. Įsigalioja nuo 2019-02-09. 1.1 papunktis įsigalioja 2018-11-06.
314 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1179 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17534. Įsigalioja nuo 2018-11-01.
315 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo V-1172 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17435. Įsigalioja nuo 2018-11-01.
316 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo V-1172 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.29    
317 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-270 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.10.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16634. Įsigalioja nuo 2018-11-01.
318 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 1 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1562 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.10.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17477. Įsigalioja nuo 2018-11-01.
319 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35-1, 59-1, 68-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju-1 skirsniu įstatymo Nr. XIII-1408 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1561 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.10.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17476. Įsigalioja nuo 2018-11-01.
320 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 65-1 straipsniu įstatymas XIII-1559 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.10.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17329. Įsigalioja nuo 2019-02-09. Įstatymo 1 straipsnis, 2 straipsnio 5 ir 8 dalys, 3 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 ir 3 dalys, 7, 8 straipsniai, 9 straipsnio 1 ir 3 dalys, 10, 11 ir 13 straipsniai ir 14 straipsnio 3 ir 4 dalys įsigalioja 2018-10-31. Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2018-11-01.
321 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl Vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siuntimo paštu fizinio asmens individualioms reikmėms tvarkos aprašo pa ... V-1144 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16341. Įsigalioja nuo 2018-10-19.
322 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensu ... V-1140 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16250. Įsigalioja nuo 2018-10-17.
323 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1134 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16254. Įsigalioja nuo 2018-10-17.
324 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 10 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1530 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.10.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16539. Įsigalioja nuo 2019-05-01.
325 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų paso ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1K-253 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.10.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16143. Įsigalioja nuo 2018-10-13.
326 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1A-12 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos d ... (1.72E)1A-1206 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.10.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15536. Įsigalioja nuo 2018-10-03.
327 Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-1061 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15658. Įsigalioja nuo 2018-10-17.
328 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-1055 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15812. Įsigalioja nuo 2018-10-05.
329 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d.įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo V-1053 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15459. Įsigalioja nuo 2018-10-02.
330 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių auga ... V-1051 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15484. Įsigalioja nuo 2018-10-02.
331 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-180 „Dėl Ankilozinio spondilito ir kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos (neradiografinio ašinio spondiloartrito) gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaid ... V-1050 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15471. Įsigalioja nuo 2018-10-02.
332 Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-670 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.09.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14902. Įsigalioja nuo 2018-09-25.
333 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikm ... (1.72E)1A-1174 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.09.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14824. Įsigalioja nuo 2018-09-22.
334 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1042 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.09.21 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-14931. Įsigalioja nuo 2018-09-26 iki 2018-10-16. Negalioja nuo 2018-10-17.
335 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1523 „Dėl Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir Farmacijos specialistų teorinių žinių vertinimo tvarkos a ... V-991 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.09.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14284. Įsigalioja nuo 2018-09-11.
336 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensu ... V-983 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.09.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14037. Įsigalioja nuo 2018-09-06.
337 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1A-618 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo numerių rašymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (1.72E)1A-1075 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.08.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13546. Įsigalioja nuo 2018-08-30.
338 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638„Dėl interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“pakeitimo V-944   Įsakymas 2018.08.28    
339 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“pakeitimo V-950 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13496. Įsigalioja nuo 2018-08-29.
340 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“pakeitimo V-944 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13547. Įsigalioja nuo 2018-08-30.
341 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-919 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.24 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-13403. Įsigalioja nuo 2018-08-28 iki 2018-10-16. Negalioja nuo 2018-10-17.
342 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-694 „Dėl Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-917 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13416. Įsigalioja nuo 2018-09-01.
343 Dėl Pranešimo apie įvežtą vaistinį preparatą, dėl kurio išduotas leidimas tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotą vaistinį preparatą pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, formos patvirtinimo (1.72E)1A-1017 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.08.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13096. Įsigalioja nuo 2018-08-17.
344 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2013 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-870 „Dėl Prašymo gauti leidimą laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotą vaistinį p ... (1.72E)1A-1016 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.08.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13095. Įsigalioja nuo 2018-08-17.
345 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių  įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompens ... V-900 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13168. Įsigalioja nuo 2018-08-18.
346 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 ,,Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių  įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompen ... V-900 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.13    
347 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-225 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.08.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12979. Įsigalioja nuo 2018-08-10.
348 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsi ... V-895 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13035. Įsigalioja nuo 2018-08-14.
349 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-881 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvi ... V-891 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.08 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-12974. Įsigalioja nuo 2018-08-10 iki 2018-10-16. Negalioja nuo 2018-10-17.
350 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-220 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.08.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12918. Įsigalioja nuo 2018-08-09.
351 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-215 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.08.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12739. Įsigalioja nuo 2018-08-07.
352 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-881 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.01 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-12755. Įsigalioja nuo 2018-08-03 iki 2018-10-16. Šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 9 d., 1.2 papunktis ? 2018 m. rugpjūčio 17 d.; Šio įsakymo 1.1 papunktis galioja iki 2018 m. rugpjūčio 16 d. Negalioja nuo 2018-10-17.
353 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-861 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.26 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-12651. Įsigalioja nuo 2018-08-01 iki 2018-10-16. Negalioja nuo 2018-10-17.
354 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2018 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-747 „DĖL 2018 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO V-861   Įsakymas 2018.07.26    
355 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-861 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.26    
356 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-861 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.26    
357 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-840 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12513. Įsigalioja nuo 2018-07-28.
358 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-839 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12505. Įsigalioja nuo 2018-07-28.
359 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių f ... (1.72E)1A-889 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.07.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12319. Įsigalioja nuo 2018-07-25.
360 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensu ... V-822 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12211. Įsigalioja nuo 2018-07-21. Įsakymo 1.2 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.
361 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 711   Nutarimas 2018.07.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12388. Įsigalioja nuo 2018-07-26.
362 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-818 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12212. Įsigalioja nuo 2018-07-21.
363 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-208 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.07.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14162. Įsigalioja nuo 2018-09-07.
364 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-811 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12081. Įsigalioja nuo 2018-07-18.
365 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-799 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12118. Įsigalioja nuo 2018-07-18.
366 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-795 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.11 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-11945. Įsigalioja nuo 2018-07-14 iki 2018-10-16. Negalioja nuo 2018-10-17.
367 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensu ... V-787 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11851. Įsigalioja nuo 2018-07-13.
368 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių  įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompens ... V-767 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11546. Įsigalioja nuo 2018-07-10.
369 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apr ... V-758 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11111. Įsigalioja nuo 2018-07-04.
370 Dėl Panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų grupių ir jų ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo V-755 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11157. Įsigalioja nuo 2018-07-04.
371 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 16 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1409 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11503. Įsigalioja nuo 2018-07-06.
372 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35-1, 59-1, 68-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju-1 skirsniu įstatymas XIII-1408 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11508. Įsigalioja nuo 2019-01-01. Įstatymo 10 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2018-07-06. Įstatymo 5 straipsnis ir 6 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2018-11-01. Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-11-01.
373 Dėl 2018 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-747 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.29 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-11107. Įsigalioja nuo 2018-07-12 iki 2018-10-16. Negalioja nuo 2018-10-17.
374 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 ,,Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo for ... V-739 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10649. Įsigalioja nuo 2018-06-29.
375 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsi ... V-734 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10593. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
376 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-725 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10343. Įsigalioja nuo 2018-06-26.
377 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 ,,Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikme ... (1.72E)1A-734 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.06.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10205. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
378 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-189 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.06.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10249. Įsigalioja nuo 2018-06-23.
379 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-654 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09546. Įsigalioja nuo 2018-06-08.
380 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-646 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09296. Įsigalioja nuo 2018-06-06.
381 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-941 „Dėl Priešinės liaukos (prostatos) piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-645 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09297. Įsigalioja nuo 2018-06-06.
382 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo g ... V-638 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08999. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
383 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2017 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-83 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių n ... (1.72E)1A-624 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.05.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08426. Įsigalioja nuo 2018-05-26.
384 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikm ... (1.72E)1A-623 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.05.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08408. Įsigalioja nuo 2018-05-26.
385 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 38 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1193 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08645. Įsigalioja nuo 2018-05-30.
386 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1192 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08644. Įsigalioja nuo 2018-07-01. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-05-30.
387 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 50 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1191 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08537. Įsigalioja nuo 2019-01-01. Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-05-29.
388 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apra ... V-607 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08402. Įsigalioja nuo 2018-05-26.
389 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-1157 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos p ... V-605 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08401. Įsigalioja nuo 2018-05-26.
390 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. V-841 „Dėl Depresijos ir nuotaikos (afektinių) sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-582 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07922. Įsigalioja nuo 2018-05-18.
391 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. V-841 „Dėl Depresijos ir nuotaikos (afektinių) sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-582 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.15    
392 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. V-1006 „Dėl Vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir Paraiškos dėl vaistininko,  ... V-577 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.14 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-07774. Įsigalioja nuo 2018-05-16 iki 2019-10-31. Negalioja nuo 2019-11-01.
393 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-552 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07408. Įsigalioja nuo 2018-05-09.
394 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-547 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07505. Įsigalioja nuo 2018-05-10.
395 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-112 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.04.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06484. Įsigalioja nuo 2018-04-27.
396 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910„Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo“pakeitimo V-502 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06523. Įsigalioja nuo 2018-04-25.
397 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910„Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo“pakeitimo V-502 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.23    
398 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. V-292 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-500 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.23 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-06473. Įsigalioja nuo 2018-04-27 iki 2018-07-11. Negalioja nuo 2018-07-12.
399 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, Sudėtinių farmacinių formų bei Varto ... (1.72E)1A-446 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.04.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06264. Įsigalioja nuo 2018-04-20.
400 Dėl Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos ir medic ... V-483 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06445. Įsigalioja nuo 2018-05-01.
401 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 ,,Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“pakeitimo V-424 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06186. Įsigalioja nuo 2018-04-19.
402 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 ,,Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“pakeitimo V-423 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06187. Įsigalioja nuo 2018-04-19.
403 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-420 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06106. Įsigalioja nuo 2018-04-17.
404 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-388 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05741. Įsigalioja nuo 2018-04-11. Įsakymo 2.10 papunktis įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 1 d.
405 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“pakeitimo V-377 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05412. Įsigalioja nuo 2018-04-06.
406 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl Vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siuntimo paštu fizinio asmens individualioms reikmėms tvarkos aprašo pa ... V-368 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05139. Įsigalioja nuo 2018-04-04.
407 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo V-364 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04985. Įsigalioja nuo 2018-03-31.
408 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-203„Dėl Nekompensuojamojo vaistinio preparato registruotojo ar lygiagretaus importo leidimo turėtojo taikomos Lietuvos Respublikai nekompensuojamojo vaistinio  ... V-359 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04778. Įsigalioja nuo 2018-04-01. Įsakymo 1.3 ir 1.7 papunkčiai įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.
409 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E)1A-370 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04635. Įsigalioja nuo 2018-04-01.
410 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-268 „Dėl Vaistinių preparatų ir tiriamųjų vaistinių preparatų geros gamybos praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-344 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.26   Teisės aktų registras, 2018-04615. Įsigalioja (po sąlygų įvykdymo). Įsakymas įsigalioja po 6 mėnesių nuo 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 536/ 2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/ 20/ EB (OL 2014 L 158, p. 1), 82 straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.
411 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-1157 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos p ... V-326 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04437. Įsigalioja nuo 2018-03-24.
412 Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-292 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.15 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-04112. Įsigalioja nuo 2018-04-01 iki 2018-07-11. Negalioja nuo 2018-07-12.
413 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1494„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pa ... V-291 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04111. Įsigalioja nuo 2018-03-17.
414 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-79 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.03.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03844. Įsigalioja nuo 2018-03-16.
415 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“pakeitimo V-275 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03934. Įsigalioja nuo 2018-03-15.
416 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-68 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.02.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03250. Įsigalioja nuo 2018-03-02.
417 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1440 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-240 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.28 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-03337. Įsigalioja nuo 2018-03-09 iki 2018-03-31. Negalioja nuo 2018-04-01.
418 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 ,,Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-236 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03245. Įsigalioja nuo 2018-03-02.
419 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-232 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03347. Įsigalioja nuo 2018-03-02.
420 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-213 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02905. Įsigalioja nuo 2018-02-24.
421 Dėl Reumatoidinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-181 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02991. Įsigalioja nuo 2018-02-27.
422 Dėl Ankilozinio spondilito ir kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos (neradiografinio ašinio spondiloartrito) gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-180 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02990. Įsigalioja nuo 2018-02-27.
423 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V-740 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo anti-D imunoglobulinu ir stacionariniam gydymui skirtais kraujo vaistiniais preparatais bei rekombinantin ... V-171 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.13 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-02339. Įsigalioja nuo 2018-02-16 iki 2018-06-30. Negalioja nuo 2018-07-01.
424 Dėl Opinio kolito diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-159 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02186. Įsigalioja nuo 2018-02-14.
425 Dėl Krono (Crohn) ligos (sritinio enterito) diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-158 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02187. Įsigalioja nuo 2018-03-01.
426 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-203 ,,Dėl Nekompensuojamojo vaistinio preparato registruotojo ar lygiagretaus importo leidimo turėtojo taikomos Lietuvos Respublikai nekompensuojamojo vaistinio prep ... V-145 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02006. Įsigalioja nuo 2018-02-09.
427 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-127 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01946. Įsigalioja nuo 2018-02-08.
428 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių,  Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Re ... (1.72E)1A-96 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.01.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01156. Įsigalioja nuo 2018-01-26.
429 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49„Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-78 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01089. Įsigalioja nuo 2018-01-26.
430 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-74 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01062. Įsigalioja nuo 2018-01-25.
431 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-73 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01058. Įsigalioja nuo 2018-01-25.
432 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-17 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00870. Įsigalioja nuo 2018-01-23.
433 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 59 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00882. Įsigalioja nuo 2018-01-20.
434 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 ,,Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-55 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00904. Įsigalioja nuo 2018-01-20.
435 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-54 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00792. Įsigalioja nuo 2018-01-19.
436 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Laivų vaistinėlių išdavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo V-50 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00794. Įsigalioja nuo 2018-01-19.
437 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-941 „Dėl Priešinės liaukos (prostatos) piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-39 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00653. Įsigalioja nuo 2018-01-17.
438 Dėl Psoriazinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-37 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00620. Įsigalioja nuo 2018-01-17.
439 Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų VIII krešėjimo faktorių ir IX krešėjimo faktorių grupių bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo V-35 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00594. Įsigalioja nuo 2018-01-16.
440 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 ,,Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-34 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00700. Įsigalioja nuo 2018-01-18.
441 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-27 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00422. Įsigalioja nuo 2018-01-12.
442 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1440 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-6 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.02 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-00113. Įsigalioja nuo 2018-01-11 iki 2018-03-31. Negalioja nuo 2018-04-01.
443 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-5 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00098. Įsigalioja nuo 2018-01-03.
444 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1494 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21259. Įsigalioja nuo 2017-12-28.
445 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1493 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21265. Įsigalioja nuo 2017-12-28.
446 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1440 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1486 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-21054. Įsigalioja nuo 2017-12-23 iki 2018-03-31. Negalioja nuo 2018-04-01.
447 Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų paso ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-264 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20745. Įsigalioja nuo 2017-12-23.
448 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 1K-182 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių bei įstaigų, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa pr ... 1K-262 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20712. Įsigalioja nuo 2017-12-23.
449 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E)1A-1484 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20479. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
450 Dėl Pavyzdinių vaistų komiteto nuostatų patvirtinimo 1K-255 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20423. Įsigalioja nuo 2017-12-20.
451 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-937 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21611. Įsigalioja nuo 2018-01-01. Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-12-30.
452 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1453 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20345. Įsigalioja nuo 2017-12-19.
453 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 ,,Dėl Farmacinių formų, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, Sudėtinių farmacinių formų bei Vart ... (1.72E)-1473 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20264. Įsigalioja nuo 2017-12-19.
454 Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-1440 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.14 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-20262. Įsigalioja nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31. Įsigaliojimo data pakeista 2017-12-22 įsakymu Nr. V-1486. Negalioja nuo 2018-04-01.
455 Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-1440 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.14    
456 Dėl Vaistinių preparatų įsigijimo, laikymo ir įtraukimo į apskaitą laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo V-538 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įsakymas 2017.12.12 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-19953. Įsigalioja nuo 2017-12-13 iki 2019-07-11. Negalioja nuo 2019-07-12.
457 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų lietuvių ka ... (1.72E)1A-1439 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-19796. Įsigalioja nuo 2017-12-09.
458 Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-1081 „Dėl 2017 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1404 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.07 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-19799. Įsigalioja nuo 2017-12-12 iki 2018-01-01. Negalioja nuo 2018-01-02.
459 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“pakeitimo V-1390 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-19879. Įsigalioja nuo 2017-12-12.
460 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1389 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-19792. Įsigalioja nuo 2017-12-09.
461 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-226 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.11.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18817. Įsigalioja nuo 2017-11-30.
462 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-644 „Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų Salmeterolum, Formoterolum ir Indacaterolum grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirt ... V-1351 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18989. Įsigalioja nuo 2017-11-30.
463 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių auga ... V-1336 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18983. Įsigalioja nuo 2017-11-30.
464 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl Tipinės kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fond ... 1K-222 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.11.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18407. Įsigalioja nuo 2017-11-23.
465 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-1323 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18439. Įsigalioja nuo 2017-11-23.
466 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-1301 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18244. Įsigalioja nuo 2017-11-18.
467 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-738 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18510. Įsigalioja nuo 2018-08-01. Įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 1, 4, 13 ir 14 dalis, 4 straipsnio 1 dalį ir šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja po 6 mėnesių nuo Europos Komisijos pranešimo, kad 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 536/ 2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/ 20/ EB (OL 2014 L 158, p. 1), 80 straipsnyje nurodytas Europos Sąjungos portalas ir šio reglamento 81 straipsnyje nurodyta Europos Sąjungos duomenų bazė visiškai atlieka savo funkciją ir atitinka šio reglamento 82 straipsnio 1 dalyje nurodytas specifikacijas (toliau ? pranešimas), paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (toliau ? paskelbimas) dienos. Įstatymo 1 straipsnio 1, 4, 13 ir 14 dalys ir 4 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2018-08-01. Įstatymo 16 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2017-11-24. Įstatymo įsigaliojimas pakeistas įstatymu Nr. XIII-1409.
468 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1299 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18243. Įsigalioja nuo 2017-11-18.
469 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-1289 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-17934. Įsigalioja nuo 2017-11-15.
470 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-871 „Dėl Šlapimo nelaikymo ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1287 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-17948. Įsigalioja nuo 2017-11-15.
471 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-136 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo ir keitimo, šių preparatų ir priemonių įsigijimo ir asmens sveika ... V-1283 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-17832. Įsigalioja nuo 2017-11-14.
472 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-210 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.11.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-17635. Įsigalioja nuo 2017-12-01.
473 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-228 „Dėl Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-1277 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-17638. Įsigalioja nuo 2017-11-10.
474 Dėl Būtinų visuomenės sveikatai apsaugoti priemonių taikymo tiekiant registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis Europos ekonominės erdvės valstybės kalba lotyniškuoju raidynu asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir duomenų (informacijos) apie toki ... V-1274 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-17637. Įsigalioja nuo 2017-11-10.
475 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1264 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-17545. Įsigalioja nuo 2017-11-08.
476 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 1A-49 „Dėl Vaistinių ir jų filialų patikrinimų taisyklių ir geros vaistinių praktikos tikrinimo pažymos, va ... (1.72E)1A-1304 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.10.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16932. Įsigalioja nuo 2017-11-01.
477 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m.  rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-1081 „Dėl 2017 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1227 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.26 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-16898. Įsigalioja nuo 2017-11-02 iki 2018-01-01. Negalioja nuo 2018-01-02.
478 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 ,,Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“pakeitimo V-1221 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.25    
479 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“pakeitimo V-1221 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16877. Įsigalioja nuo 2017-10-27.
480 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1A-12 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos d ... (1.72E)1A-1287 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.10.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16745. Įsigalioja nuo 2017-10-25.
481 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-206 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.10.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16790. Įsigalioja nuo 2017-10-27.
482 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 ,,Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-1206 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16760. Įsigalioja nuo 2017-10-25.
483 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų, talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, sudėtinių farmacinių formų bei varto ... (1.72E)1A-1269 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.10.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16405. Įsigalioja nuo 2017-10-18.
484 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1184 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16411. Įsigalioja nuo 2017-10-18.
485 Dėl panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų Apixabanum, Dabigatranum, Edoxabanum ir Rivaroxabanum grupės ir ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti patvirtinimo V-1170 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16302. Įsigalioja nuo 2017-10-17.
486 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 8, 15, 17 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-671 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.10.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16701. Įsigalioja nuo 2017-11-01. Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-10-24.
487 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1168 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.10    
488 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1168 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16187. Įsigalioja nuo 2017-10-13.
489 Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“pakeitimo V-1157 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-15960. Įsigalioja nuo 2017-10-10.
490 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-1081 „Dėl 2017 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1122 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.27 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-15221. Įsigalioja nuo 2017-10-05 iki 2018-01-01. Negalioja nuo 2018-01-02.
491 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 11 „Dėl Farmacinės veiklos su narkotiniais ar psichotropiniais vaistais ir vaistinėmis medžiagomis licencijavimo“ pakeitimo V-1105 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14984. Įsigalioja nuo 2017-09-23.
492 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-189 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.09.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14816. Įsigalioja nuo 2017-09-23.
493 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl Vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ar siuntimo paštu fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių patvirt ... V-1102 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14862. Įsigalioja nuo 2017-11-01.
494 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49   „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-1094 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14763. Įsigalioja nuo 2017-09-19.
495 Dėl Sisteminės raudonosios vilkligės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-1090 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14762. Įsigalioja nuo 2017-09-19.
496 Dėl 2017 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-1081 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.14 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-14734. Įsigalioja nuo 2017-10-01 iki 2018-01-01. Negalioja nuo 2018-01-02.
497 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-277 „Dėl Gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašų rengimo reikalavimų ir Gydymo  ... V-1077 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14761. Įsigalioja nuo 2017-09-19.
498 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-935 „Dėl leidimo reklamuoti vakcinas, kai vaistinių preparatų gamintojai vykdo gyventojų skiepijimo programą“pakeitimo V-1073 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14512. Įsigalioja nuo 2017-09-13.
499 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-1050 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14218. Įsigalioja nuo 2018-05-01.
500 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-1049 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14212. Įsigalioja nuo 2017-09-06.
501 Dėl Jaunatvinio (juvenilinio) artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-1015 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13882. Įsigalioja nuo 2017-09-01.
502 Dėl Psoriazės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-1014 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13881. Įsigalioja nuo 2017-09-01.
503 Dėl Vaistų politikos gairių patvirtinimo V-1008 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13766. Įsigalioja nuo 2017-08-30.
504 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-935 „Dėl leidimo reklamuoti vakcinas, kai vaistinių preparatų gamintojai vykdo gyventojų skiepijimo programą“pakeitimo V-989 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13630. Įsigalioja nuo 2017-08-26.
505 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-937 „Dėl Vaistinių preparatų gamintojų ar jų atstovų pateiktos gyventojų skiepijimo programos vertinimo komisijos vardinės sudėties patvirtinimo“pakeitimo V-988 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13640. Įsigalioja nuo 2017-08-26.
506 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“pakeitimo V-923 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12878. Įsigalioja nuo 2017-08-01.
507 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m.  birželio 2 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl 2017 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-900 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.24 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-12630. Įsigalioja nuo 2017-07-31 iki 2017-09-30. Negalioja nuo 2017-10-01.
508 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-144 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.07.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12294. Įsigalioja nuo 2017-07-18.
509 Dėl Šlapimo nelaikymo ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-871 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12320. Įsigalioja nuo 2017-11-01.
510 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-862 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12044. Įsigalioja nuo 2017-07-13.
511 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1538 „Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo ... V-859 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.12 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-12042. Įsigalioja nuo 2017-07-13 iki 2018-01-29. Negalioja nuo 2018-01-30.
512 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-856 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11864. Įsigalioja nuo 2017-07-12.
513 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1053 „Dėl Farmacinės veiklos licencijų paraiškų formų patvirtinimo“ pakeitimo V-847 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11865. Įsigalioja nuo 2017-07-12.
514 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-765 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.03    
515 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-818 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11192. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
516 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl 2017 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“pakeitimo V-810 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.29 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-11104. Įsigalioja nuo 2017-07-04 iki 2017-09-30. Negalioja nuo 2017-10-01.
517 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1A-1019 „Dėl II sąrašo narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų bei vaistinių preparatų, kurių sudėtyje y ... (1.72E)1A-720 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.06.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10714. Įsigalioja nuo 2017-06-27.
518 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E)1A-710 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.06.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10530. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
519 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-752 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10288. Įsigalioja nuo 2017-06-21.
520 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-747 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10149. Įsigalioja nuo 2017-06-17.
521 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-228 „Dėl Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-673 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09938. Įsigalioja nuo 2017-11-01.
522 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-642 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09630. Įsigalioja nuo 2017-06-08.
523 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-277„Dėl ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašų rengimo reikalavimų ir ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos a ... V-637 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.02    
524 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-277 „Dėl Ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašų rengimo reikalavimų ir Ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašų ... V-637 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09724. Įsigalioja nuo 2017-06-10.
525 Dėl 2017 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-636 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.02 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-09475. Įsigalioja nuo 2017-07-03 iki 2017-09-30. Negalioja nuo 2017-10-01.
526 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 61 ir 63 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-393 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09672. Įsigalioja nuo 2017-11-01. Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-06-08.
527 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-174 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos  ... V-597 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09130. Įsigalioja nuo 2017-05-31.
528 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-591 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08885. Įsigalioja nuo 2017-05-27.
529 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408„Dėl labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“pakeitimo V-588 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.25    
530 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-588 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09127. Įsigalioja nuo 2017-05-31.
531 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-106 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.05.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08273. Įsigalioja nuo 2017-06-02.
532 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymas  XIII-362 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.05.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08721. Įsigalioja nuo 2017-07-01. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-05-25.
533 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo. darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-513 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07869. Įsigalioja nuo 2017-05-11.
534 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-99 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.05.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07252. Įsigalioja nuo 2017-06-01.
535 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-983 „Dėl 2016 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-479 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.28 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-07173. Įsigalioja nuo 2017-05-11 iki 2017-07-02. Negalioja nuo 2017-07-03.
536 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 323 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07438. Įsigalioja nuo 2017-05-04.
537 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų lietuvių ka ... (1.72E)1A-499 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.04.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06907. Įsigalioja nuo 2017-04-26.
538 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-450 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06655. Įsigalioja nuo 2017-04-21.
539 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių auga ... V-439 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06528. Įsigalioja nuo 2017-04-19. Įsakymo 1.2.1, 1.2.2, 1.5.10, 1.6.2, 1.6.4?1.6.7, 1.6.9 papunkčiai įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d. Įsakymo 1.6.14 papunktis įsigalioja 2019 m. vasario 9 d.
540 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-407 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06259. Įsigalioja nuo 2017-04-13.
541 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E)1A-387 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.04.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05511. Įsigalioja nuo 2017-04-05.
542 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-365 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05474. Įsigalioja nuo 2017-04-04.
543 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-363 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05358. Įsigalioja nuo 2017-04-04.
544 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, Reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų formų patv ... 236 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05487. Įsigalioja nuo 2017-04-04.
545 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-72 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04979. Įsigalioja nuo 2017-03-29.
546 Dėl Panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų Dulaglutidum, Eksenatidum, Liksisenatidum, Liraglutidum ir Semaglutidum grupės ir ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti patvirtinimo V-359 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05279. Įsigalioja nuo 2017-04-01.
547 Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų bemiparino natrio druskos ir nadroparino kalcio druskos grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo V-348 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05393. Įsigalioja nuo 2017-04-04.
548 Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų bemiparino natrio druskos ir nadroparino kalcio druskos grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo V-348 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.27    
549 Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų bemiparino natrio druskos ir nadroparino kalcio druskos grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo V-348 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.27    
550 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo V-329 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04831. Įsigalioja nuo 2017-03-25.
551 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-65 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.03.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04557. Įsigalioja nuo 2017-03-25.
552 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-307 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04439. Įsigalioja nuo 2017-03-17.
553 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-306 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04553. Įsigalioja nuo 2017-03-21.
554 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-306 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.14    
555 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo“ pakeitimo V-285 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04374. Įsigalioja nuo 2017-03-17.
556 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V-653 „Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apska ... V-263 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04266. Įsigalioja nuo 2017-03-15.
557 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-653 ,,DĖL PAKAITINIO GYDYMO SKYRIMO IR TAIKYMO PRIKLAUSOMYBEI NUO OPIOIDŲ GYDYTI IR PAKAITINIŲ OPIOIDINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IŠRAŠYMO, IŠDAVIMO, LAIKYMO IR APSK ... V-263 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.09    
558 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-653 ,,DĖL PAKAITINIO GYDYMO SKYRIMO IR TAIKYMO PRIKLAUSOMYBEI NUO OPIOIDŲ GYDYTI IR PAKAITINIŲ OPIOIDINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IŠRAŠYMO, IŠDAVIMO, LAIKYMO IR APSK ... V-263 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.09    
559 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-983 „Dėl 2016 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-228 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.28 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-03484. Įsigalioja nuo 2017-03-07 iki 2017-07-02. Negalioja nuo 2017-07-03.
560 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-195 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03020. Įsigalioja nuo 2017-02-25.
561 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apra ... V-194 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03115. Įsigalioja nuo 2017-03-16.
562 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-42 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.02.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02916. Įsigalioja nuo 2017-02-28.
563 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-174 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02832. Įsigalioja nuo 2017-02-22.
564 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų  ... V-151 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02785. Įsigalioja nuo 2017-02-21.
565 Dėl sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-209 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir vaistinių sutarčių dėl kompensuojamųjų vaistų ir medic ... V-148 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02786. Įsigalioja nuo 2017-02-21.
566 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo V-132 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02628. Įsigalioja nuo 2017-02-18.
567 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-130 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02443. Įsigalioja nuo 2017-02-11.
568 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-114 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02224. Įsigalioja nuo 2017-05-01.
569 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-113 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02214. Įsigalioja nuo 2017-02-08.
570 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-87 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01940. Įsigalioja nuo 2017-02-03.
571 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-209 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir vaistinių sutarčių dėl kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveika ... V-67 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01310. Įsigalioja nuo 2017-05-01.
572 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-17 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.01.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01254. Įsigalioja nuo 2017-01-28.
573 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-983 „Dėl 2016 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-56 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.19 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-01274. Įsigalioja nuo 2017-02-01 iki 2017-07-02. Negalioja nuo 2017-07-03.
574 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-46 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01017. Įsigalioja nuo 2017-01-18.
575 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-10 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.01.12 Galioja.