T FARMACINĖS MEDŽIAGOS. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-180 „Dėl Ankilozinio spondilito ir kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos (neradiografinio ašinio spondiloartrito) gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaid ... V-981 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.12 Galioja nuo 2019.08.14  Teisės aktų registras: 2019-13120-, 2019.
2 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V-951 „Dėl Inksto piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-979 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.09 Galioja nuo 2019.08.10  Teisės aktų registras: 2019-13051-, 2019.
3 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 "Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-976 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.07 Galioja nuo 2019.08.09  Teisės aktų registras: 2019-12988-, 2019.
4 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-961 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.01 Galioja nuo 2019.08.02  Teisės aktų registras: 2019-12690-, 2019.
5 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1182 „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos tu ... V-948 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.30 Galioja nuo 2019.10.01 . Išimtys: 3 punktas įsigalioja 2019 m. liepos 31 d.  Teisės aktų registras: 2019-12540-, 2019.
6 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių auga ... V-928 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.26 Galioja nuo 2019.07.27 . Išimtys: Įsakymo 1.1.2 papunktis įsigalioja 2019 m. rugsėjo 29 d.  Teisės aktų registras: 2019-12379-, 2019.
7 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-705 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-918 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.23 Galioja nuo 2019.07.26  Teisės aktų registras: 2019-12091-, 2019.
8 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, Bazinės aktyviojo g ... V-871 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.18 Galioja nuo 2019.09.01  Teisės aktų registras: 2019-11943-, 2019.
9 Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo centralizuotai apmokamais vaistiniais preparatais ir medicinos pagalbos priemonėmis bei jų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigos aprūpinimo centralizuotai apmoka ... 1K-166 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.07.17 Galioja nuo 2019.07.19  Teisės aktų registras: 2019-11776-, 2019.
10 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo“ pakeitimo V-827 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.12 Galioja nuo 2019.07.16  Teisės aktų registras: 2019-11624-, 2019.
11 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1K-155 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens  ... 1K-159 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.07.12 Galioja nuo 2019.07.13  Teisės aktų registras: 2019-11569-, 2019.
12 Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 26 d. įsakymo NR. V-101 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo ir įtraukimo į apskaitą  laisvės atėmimo vietų įstaigose t ... V-258 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įsakymas 2019.07.11 Galioja nuo 2019.07.12  Teisės aktų registras: 2019-11482-, 2019.
13 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl išsėtinės sklerozės gydymo ligą modifikuojančiais vaistais, kompensuojamais iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, skyrimo tvarkos aprašo tvi ... V-817 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.11 Galioja nuo 2019.07.12  Teisės aktų registras: 2019-11477-, 2019.
14 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-810 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.10 Galioja nuo 2019.07.13  Teisės aktų registras: 2019-11557-, 2019.
15 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 ,,Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-810 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.10    
16 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 ,,Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-810 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.10    
17 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 ,,Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo for ... V-808 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.10 Galioja nuo 2019.07.12  Teisės aktų registras: 2019-11466-, 2019.
18 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 ,,Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-810 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.10    
19 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-156 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.07.09 Galioja nuo 2019.07.12  Teisės aktų registras: 2019-11413-, 2019.
20 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-155 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.07.09 Galioja nuo 2019.07.11  Teisės aktų registras: 2019-11412-, 2019.
21 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-797 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.08 Galioja nuo 2019.07.09  Teisės aktų registras: 2019-11267-, 2019.
22 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-792 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.05 Galioja nuo 2019.07.06  Teisės aktų registras: 2019-11202-, 2019.
23 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-782 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.04 Galioja nuo 2019.07.06  Teisės aktų registras: 2019-11203-, 2019.
24 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-776 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.03 Galioja nuo 2019.07.04  Teisės aktų registras: 2019-10919-, 2019.
25 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl Tipinės kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fond ... 1K-149 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.07.02 Galioja nuo 2019.07.03  Teisės aktų registras: 2019-10843-, 2019.
26 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-705 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-762 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.28 Galioja nuo 2019.07.05  Teisės aktų registras: 2019-10698-, 2019.
27 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-760 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.28 Galioja nuo 2019.07.02  Teisės aktų registras: 2019-10594-, 2019.
28 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 625 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.26 Galioja nuo 2019.06.28 . Išimtys: Nutarimas taikomas rengiant 2019 metų IV ketvirčio ir vėlesnius kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynus.  Teisės aktų registras: 2019-10427-, 2019.
29 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-722 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.17 Galioja nuo 2019.06.21  Teisės aktų registras: 2019-09780-, 2019.
30 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-722 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.17    
31 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją ar laiki ... V-718 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.14 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-09779-, 2019.
32 Dėl Vardinių ir būtinųjų vaistinių preparatų įrašymo į vaistinių preparatų sąrašą prašymo formos patvirtinimo (1.72E)1A-870 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.06.13 Galioja nuo 2019.06.17  Teisės aktų registras: 2019-09622-, 2019.
33 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmon ... (1.72E)1A-869 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.06.13 Galioja nuo 2019.06.14  Teisės aktų registras: 2019-09621-, 2019.
34 Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-705 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.12 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-09660-, 2019.
35 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-699 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.11 Galioja nuo 2019.06.12  Teisės aktų registras: 2019-09486-, 2019.
36 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo V-674 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.06 Galioja nuo 2019.06.07  Teisės aktų registras: 2019-09239-, 2019.
37 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmon ... (1.72E)1A-831 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.06.05 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-09079-, 2019.
38 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-660 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.03 Negalioja nuo 2019.07.01 Galioja nuo 2019.06.06 iki 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2019-09068-, 2019.
39 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2151 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 3 ir 4 dalys įsigalioja 2019-06-11. Įstatymo 1 straipsniu keičiamo Farmacijos įstatymo 58 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2020-01-01  Teisės aktų registras: 2019-09403-, 2019.
40 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-759 „Dėl Dializuojamųjų pacientų ir pacientų, kuriems persodintas inkstas, gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-639 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.27 Galioja nuo 2019.05.29  Teisės aktų registras: 2019-08456-, 2019.
41 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl  Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo V-637 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.27 Galioja nuo 2019.05.29  Teisės aktų registras: 2019-08413-, 2019.
42 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją ar laiki ... V-602 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.23 Galioja (po sąlygų įvykdymo). Išimtys: Įsakymas įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną  Teisės aktų registras: 2019-08222-, 2019.
43 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-389 „Dėl Vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko profesiją ar laikinai ir kartais teikti vaistininko paslaugas Lietuvos R ... V-601 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.23 Galioja nuo 2019.05.24 . Išimtys: Įsakymas įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.  Teisės aktų registras: 2019-08220-, 2019.
44 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-120 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.05.21 Galioja nuo 2019.05.23  Teisės aktų registras: 2019-08069-, 2019.
45 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-589 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.17 Galioja nuo 2019.05.22  Teisės aktų registras: 2019-08027-, 2019.
46 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-572 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.17 Galioja nuo 2019.05.18  Teisės aktų registras: 2019-07915-, 2019.
47 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 690 „Dėl Gydytojų medicinos praktikos licencijų registro reorganizavimo į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą ir Sveikatos priežiūros ir f ... 492 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.15 Galioja nuo 2019.05.24 . Išimtys: Nutarimo 1.2 papunktis įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2019-08226-, 2019.
48 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 11 „Dėl Narkotinių vaistinių preparatų ir vaistinių medžiagų laikymo, apskaitos, išdavimo, transportavimo vykdant farmacinę veiklą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-564 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.14 Galioja nuo 2019.05.15  Teisės aktų registras: 2019-07677-, 2019.
49 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-554 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.10 Negalioja nuo 2019.07.01 Galioja nuo 2019.05.17 iki 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2019-07566-, 2019.
50 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-937 „Dėl Vaistinių preparatų gamintojų ar jų atstovų pateiktos gyventojų skiepijimo programos vertinimo komisijos vardinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo V-541 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.07 Galioja nuo 2019.05.10  Teisės aktų registras: 2019-07473-, 2019.
51 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-228 „Dėl Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-536 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.03 Galioja nuo 2019.05.07  Teisės aktų registras: 2019-07324-, 2019.
52 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-519 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-07067-, 2019.
53 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-106 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.04.29 Galioja nuo 2019.04.30  Teisės aktų registras: 2019-06952-, 2019.
54 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo“ pakeitimo V-509 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.25 Galioja nuo 2019.04.27 . Išimtys: Įsakymo 4.2 papunktis įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-06863-, 2019.
55 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-757 „Dėl Vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemonių pakeitimo kitomis apsaugos priemonėmis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-504 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.25 Galioja nuo 2019.04.27  Teisės aktų registras: 2019-06861-, 2019.
56 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-494 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.24 Galioja nuo 2019.04.27  Teisės aktų registras: 2019-06862-, 2019.
57 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apr ... V-492 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.24 Galioja nuo 2019.04.27  Teisės aktų registras: 2019-06793-, 2019.
58 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją m ... V-492 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.24    
59 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 ,,Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-485 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.23 Galioja nuo 2019.04.25  Teisės aktų registras: 2019-06699-, 2019.
60 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. V-1149 "Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-459 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.23 Galioja nuo 2019.04.25  Teisės aktų registras: 2019-06687-, 2019.
61 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-445 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.17 Galioja nuo 2019.04.25  Teisės aktų registras: 2019-06659-, 2019.
62 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-99 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.04.16 Galioja nuo 2019.04.19  Teisės aktų registras: 2019-06281-, 2019.
63 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-412 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.11 Negalioja nuo 2019.07.01 Galioja nuo 2019.04.17 iki 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2019-06171-, 2019.
64 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-93 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.04.10 Galioja nuo 2019.04.12  Teisės aktų registras: 2019-05895-, 2019.
65 Dėl 2018 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-87 „Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išl ... V-406 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.10 Galioja nuo 2019.04.12  Teisės aktų registras: 2019-05955-, 2019.
66 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-399 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.09 Galioja nuo 2019.04.11 . Išimtys: Įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-05881-, 2019.
67 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-89 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.04.08 Galioja nuo 2019.04.12  Teisės aktų registras: 2019-05800-, 2019.
68 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-392 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.04 Negalioja nuo 2019.07.01 Galioja nuo 2019.04.16 iki 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2019-06100-, 2019.
69 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-392 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.04    
70 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių auga ... V-386 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05233-, 2019.
71 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-1090 „Dėl Sisteminės raudonosios vilkligės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos apra ... V-382 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-05046-, 2019.
72 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1015 „Dėl Jaunatvinio (juvenilinio) artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos a ... V-381 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-05047-, 2019.
73 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1014 „Dėl Psoriazės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pake ... V-380 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-05048-, 2019.
74 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-181 „Dėl Reumatoidinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtin ... V-379 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-05049-, 2019.
75 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-180 „Dėl Ankilozinio spondilito ir kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos (neradiografinio ašinio spondiloartrito) gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaid ... V-378 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-05050-, 2019.
76 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Psoriazinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ... V-377 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-05051-, 2019.
77 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-369 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.01 . Išimtys: Įsakymo 1.2.2 papunktis įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-04888-, 2019.
78 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-367 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.29 . Išimtys: Įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2019 m. liepos 1 d. 1.3.2 papunktis įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-04887-, 2019.
79 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-81 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.03.29  Teisės aktų registras: 2019-04738-, 2019.
80 Dėl Lietuvos Respublikos teritoriją aptarnaujančios kaupyklos, kurioje saugoma informacija apie vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemones, priežiūros taisyklių patvirtinimo V-351 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.25 Galioja nuo 2019.03.27  Teisės aktų registras: 2019-04616-, 2019.
81 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-353 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.25 Galioja nuo 2019.03.27  Teisės aktų registras: 2019-04611-, 2019.
82 Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-350 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.25 Negalioja nuo 2019.07.01 Galioja nuo 2019.04.08 iki 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2019-04578-, 2019.
83 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-75 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.03.19 Galioja nuo 2019.04.01  Teisės aktų registras: 2019-04313-, 2019.
84 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1505 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-327 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.18 Negalioja nuo 2019.04.08 Galioja nuo 2019.03.22 iki 2019.04.07  Teisės aktų registras: 2019-04280-, 2019.
85 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1505 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-327 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.18    
86 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-70 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.03.15 Galioja nuo 2019.03.16  Teisės aktų registras: 2019-04210-, 2019.
87 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E)1A-412 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.03.15 Galioja nuo 2019.04.01  Teisės aktų registras: 2019-04203-, 2019.
88 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensu ... V-324 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.13 Galioja nuo 2019.03.20  Teisės aktų registras: 2019-04033-, 2019.
89 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių f ... (1.72E)1A-399 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.03.08 Galioja nuo 2019.03.09  Teisės aktų registras: 2019-03849-, 2019.
90 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmon ... (1.72E)1A-379 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-03579-, 2019.
91 Dėl Mažo terapinio indekso vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo V-294 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03677-, 2019.
92 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-289 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.04 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-03610-, 2019.
93 Dėl Vaistinių preparatų įtraukimo į mažo terapinio indekso vaistinių preparatą sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo V-288 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.04 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-03609-, 2019.
94 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmon ... (1.72E)1A-346 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.04.01  Teisės aktų registras: 2019-03330-, 2019.
95 Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo ir įtraukimo į apskaitą laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo V-101 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įsakymas 2019.02.26 Galioja nuo 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2019-03200-, 2019.
96 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-53 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.02.25 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03137-, 2019.
97 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1505 „Dėl 2019 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-243 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.22 Negalioja nuo 2019.04.08 Galioja nuo 2019.03.01 iki 2019.04.07  Teisės aktų registras: 2019-03135-, 2019.
98 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. v-1505 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-243 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.22    
99 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 161 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02889-, 2019.
100 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-228 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02888-, 2019.
101 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-228 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.20    
102 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-225 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.25  Teisės aktų registras: 2019-02862-, 2019.
103 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 ,,Dėl  Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo fo ... V-219 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.18 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02564-, 2019.
104 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 ,,Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo for ... V-219 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.18    
105 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl Valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vad ... V-176 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.13  Teisės aktų registras: 2019-02153-, 2019.
106 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo V-169 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02141-, 2019.
107 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1182 „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos tu ... V-166 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.02.08  Teisės aktų registras: 2019-01953-, 2019.
108 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensu ... V-165 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.02.08  Teisės aktų registras: 2019-01952-, 2019.
109 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-155 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.06 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01981-, 2019.
110 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-148 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.04 Galioja nuo 2019.02.08  Teisės aktų registras: 2019-01920-, 2019.
111 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo g ... V-90 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.04.01  Teisės aktų registras: 2019-01259-, 2019.
112 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-22 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.01.23 Galioja nuo 2019.01.24  Teisės aktų registras: 2019-01006-, 2019.
113 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-84 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.22 Galioja nuo 2019.01.25 . Išimtys: Įsakymo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.6, 1.7, 1.8 ir 1.9 papunkčiai įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d. Įsigaliojimo sąlygos pakeistos 2019-02-07 įsakymu Nr. V-169.  Teisės aktų registras: 2019-01031-, 2019.
114 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-80 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.21 Galioja nuo 2019.01.23  Teisės aktų registras: 2019-00931-, 2019.
115 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-18 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.22  Teisės aktų registras: 2019-00735-, 2019.
116 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1505 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-21 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.07 Negalioja nuo 2019.04.08 Galioja nuo 2019.01.09 iki 2019.04.07  Teisės aktų registras: 2019-00195-, 2019.
117 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-14 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.03 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00153-, 2019.
118 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-13 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.03 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00154-, 2019.
119 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams   ... 1K-334 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22038-, 2018.
120 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų rekvizitų  ... 1372 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Šio nutarimo 1.3, 1.5 ir 1.7 papunkčiai įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-21897-, 2018.
121 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1514 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21833-, 2018.
122 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-1518 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21766-, 2018.
123 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmon ... (1.72E)1A-1578 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21497-, 2018.
124 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-1489 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įsakymo 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.10?1.1.16 papunkčiai įsigalioja 2019 m. kovo 1 d. Įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-21938-, 2018.
125 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo g ... V-1510 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21524-, 2018.
126 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1499 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21521-, 2018.
127 Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-1505 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.21 Negalioja nuo 2019.04.08 Galioja nuo 2019.01.07 iki 2019.04.07  Teisės aktų registras: 2018-21302-, 2018.
128 Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo (1.72E)1A-1567 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21059-, 2018.
129 Dėl Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-1471 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21152-, 2018.
130 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-501 „Dėl Orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės įsigijimo taisyklių ir Orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo V-1452 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.17 Galioja nuo 2018.12.19 . Išimtys: Įsakymo 1.3.2 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-20747-, 2018.
131 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1K-316 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.12.17 Galioja nuo 2018.12.18  Teisės aktų registras: 2018-20659-, 2018.
132 Dėl Vaistinių preparatų įrašymo į Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo V-1442 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.14 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20674-, 2018.
133 Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams stebėsenos kriterijų sąrašo patvirtinimo V-1434 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.12 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20610-, 2018.
134 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1417 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.07 Galioja nuo 2018.12.12 . Išimtys: įsakymo 1.1.2.3, 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.5.3, 1.1.5.6, 1.1.5.7, 1.1.5.8, 1.1.5.9, 1.1.5.10, 1.1.5.11, 1.1.5.19, 1.1.5.20, 1.1.5.22 ir 1.1.5.23 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-20232-, 2018.
135 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 257 „Dėl Nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1246 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.05 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Šio nutarimo 1.2 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-20335-, 2018.
136 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-1061 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1404 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.05 Galioja nuo 2018.12.07  Teisės aktų registras: 2018-19934-, 2018.
137 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų  ... V-1385 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.03 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19729-, 2018.
138 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-1274 „Dėl Būtinų visuomenės sveikatai apsaugoti priemonių taikymo tiekiant registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis Europos Ekonominės erdvės valstybės kalb ... V-1361 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19421-, 2018.
139 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1349 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.26 Galioja nuo 2018.11.29  Teisės aktų registras: 2018-19228-, 2018.
140 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1330 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-18987-, 2018.
141 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-1061 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1310 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.19 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18639-, 2018.
142 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensu ... V-1286 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.16  Teisės aktų registras: 2018-18501-, 2018.
143 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąra ... 1K-284 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.11.12 Galioja nuo 2018.11.14  Teisės aktų registras: 2018-18305-, 2018.
144 Dėl 2018 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-87 „Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išl ... V-1271 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.20  Teisės aktų registras: 2018-18624-, 2018.
145 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1263 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18392-, 2018.
146 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-1264 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: 2 punktas įsigalioja 2018-11-14  Teisės aktų registras: 2018-18321-, 2018.
147 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1263 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.09    
148 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo V-1260 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.08 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-18130-, 2018.
149 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E) 1A-1382 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.11.07 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-17982-, 2018.
150 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-1235 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.06 Galioja nuo 2018.11.09  Teisės aktų registras: 2018-18071-, 2018.
151 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-1238 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.06 Galioja nuo 2018.11.08  Teisės aktų registras: 2018-17987-, 2018.
152 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrob ... V-1231 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.05 Galioja nuo 2018.11.09  Teisės aktų registras: 2018-18072-, 2018.
153 Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašo ir Asmenims, įrašytiems į asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuoči ... V-1182 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.31 Galioja nuo 2019.02.09 . Išimtys: 1.1 papunktis įsigalioja 2018-11-06.  Teisės aktų registras: 2018-17810-, 2018.
154 Dėl tipinės kompensuojamųjų vaistų, skiriamų dienos stacionare, apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties patvirtinimo 1K-280 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17493-, 2018.
155 Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo 1K-279 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.05  Teisės aktų registras: 2018-17490-, 2018.
156 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-1061 „Dėl 2018 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1184 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.05  Teisės aktų registras: 2018-17670-, 2018.
157 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1179 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17534-, 2018.
158 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo V-1172 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.29 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17435-, 2018.
159 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo V-1172 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.29    
160 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-270 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-16634-, 2018.
161 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 1 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1562 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.10.18 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17477-, 2018.
162 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35-1, 59-1, 68-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju-1 skirsniu įstatymo Nr. XIII-1408 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1561 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.10.18 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17476-, 2018.
163 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 65-1 straipsniu įstatymas XIII-1559 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.10.18 Galioja nuo 2019.02.09 . Išimtys: Įstatymo 1 straipsnis, 2 straipsnio 5 ir 8 dalys, 3 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 ir 3 dalys, 7, 8 straipsniai, 9 straipsnio 1 ir 3 dalys, 10, 11 ir 13 straipsniai ir 14 straipsnio 3 ir 4 dalys įsigalioja 2018-10-31. Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2018-11-01  Teisės aktų registras: 2018-17329-, 2018.
164 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl Vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siuntimo paštu fizinio asmens individualioms reikmėms tvarkos aprašo pa ... V-1144 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.16 Galioja nuo 2018.10.19  Teisės aktų registras: 2018-16341-, 2018.
165 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1134 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.17  Teisės aktų registras: 2018-16254-, 2018.
166 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensu ... V-1140 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.17  Teisės aktų registras: 2018-16250-, 2018.
167 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 10 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1530 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.10.11 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2018-16539-, 2018.
168 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų paso ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1K-253 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.13  Teisės aktų registras: 2018-16143-, 2018.
169 Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-1061 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.10.17  Teisės aktų registras: 2018-15658-, 2018.
170 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1A-12 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos d ... (1.72E)1A-1206 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15536-, 2018.
171 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-1055 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.05  Teisės aktų registras: 2018-15812-, 2018.
172 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių auga ... V-1051 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15484-, 2018.
173 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-180 „Dėl Ankilozinio spondilito ir kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos (neradiografinio ašinio spondiloartrito) gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaid ... V-1050 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15471-, 2018.
174 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d.įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo V-1053 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15459-, 2018.
175 Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-670 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.09.21 Galioja nuo 2018.09.25  Teisės aktų registras: 2018-14902-, 2018.
176 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1042 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.09.21 Negalioja nuo 2018.10.17 Galioja nuo 2018.09.26 iki 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-14931-, 2018.
177 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikm ... (1.72E)1A-1174 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.09.21 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14824-, 2018.
178 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1523 „Dėl Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir Farmacijos specialistų teorinių žinių vertinimo tvarkos a ... V-991 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.09.07 Galioja nuo 2018.09.11  Teisės aktų registras: 2018-14284-, 2018.
179 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensu ... V-983 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.09.05 Galioja nuo 2018.09.06  Teisės aktų registras: 2018-14037-, 2018.
180 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1A-618 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo numerių rašymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (1.72E)1A-1075 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.08.30  Teisės aktų registras: 2018-13546-, 2018.
181 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 "Dėl interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-944   Įsakymas 2018.08.28    
182 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-944 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.08.30  Teisės aktų registras: 2018-13547-, 2018.
183 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-950 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-13496-, 2018.
184 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-919 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.24 Negalioja nuo 2018.10.17 Galioja nuo 2018.08.28 iki 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-13403-, 2018.
185 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-694 „Dėl Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-917 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13416-, 2018.
186 Dėl Pranešimo apie įvežtą vaistinį preparatą, dėl kurio išduotas leidimas tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotą vaistinį preparatą pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, formos patvirtinimo (1.72E)1A-1017 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.08.14 Galioja nuo 2018.08.17  Teisės aktų registras: 2018-13096-, 2018.
187 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2013 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-870 „Dėl Prašymo gauti leidimą laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotą vaistinį p ... (1.72E)1A-1016 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.08.14 Galioja nuo 2018.08.17  Teisės aktų registras: 2018-13095-, 2018.
188 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių  įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompens ... V-900 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.13 Galioja nuo 2018.08.18  Teisės aktų registras: 2018-13168-, 2018.
189 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 ,,Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių  įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompen ... V-900 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.13    
190 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsi ... V-895 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.09 Galioja nuo 2018.08.14  Teisės aktų registras: 2018-13035-, 2018.
191 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-225 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.08.09 Galioja nuo 2018.08.10  Teisės aktų registras: 2018-12979-, 2018.
192 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-881 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvi ... V-891 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.08 Negalioja nuo 2018.10.17 Galioja nuo 2018.08.10 iki 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-12974-, 2018.
193 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-220 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.08.07 Galioja nuo 2018.08.09  Teisės aktų registras: 2018-12918-, 2018.
194 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-215 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.08.01 Galioja nuo 2018.08.07  Teisės aktų registras: 2018-12739-, 2018.
195 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-881 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.01 Negalioja nuo 2018.10.17 Galioja nuo 2018.08.03 iki 2018.10.16 . Išimtys: Šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 9 d., 1.2 papunktis ? 2018 m. rugpjūčio 17 d.; Šio įsakymo 1.1 papunktis galioja iki 2018 m. rugpjūčio 16 d.  Teisės aktų registras: 2018-12755-, 2018.
196 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-861 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.26 Negalioja nuo 2018.10.17 Galioja nuo 2018.08.01 iki 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-12651-, 2018.
197 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2018 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-747 „DĖL 2018 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO V-861   Įsakymas 2018.07.26    
198 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-861 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.26    
199 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-861 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.26    
200 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-840 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.24 Galioja nuo 2018.07.28  Teisės aktų registras: 2018-12513-, 2018.
201 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-839 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.24 Galioja nuo 2018.07.28  Teisės aktų registras: 2018-12505-, 2018.
202 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių f ... (1.72E)1A-889 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.07.23 Galioja nuo 2018.07.25  Teisės aktų registras: 2018-12319-, 2018.
203 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensu ... V-822 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.19 Galioja nuo 2018.07.21 . Išimtys: Įsakymo 1.2 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-12211-, 2018.
204 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 711   Nutarimas 2018.07.18 Galioja nuo 2018.07.26  Teisės aktų registras: 2018-12388-, 2018.
205 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-818 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.18 Galioja nuo 2018.07.21  Teisės aktų registras: 2018-12212-, 2018.
206 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-208 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.07.16 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14162-, 2018.
207 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo V-811 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.16 Galioja nuo 2018.07.18  Teisės aktų registras: 2018-12081-, 2018.
208 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-799 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.13 Galioja nuo 2018.07.18  Teisės aktų registras: 2018-12118-, 2018.
209 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl 2018 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-795 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.11 Negalioja nuo 2018.10.17 Galioja nuo 2018.07.14 iki 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-11945-, 2018.
210 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensu ... V-787 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.11 Galioja nuo 2018.07.13  Teisės aktų registras: 2018-11851-, 2018.
211 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių  įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompens ... V-767 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11546-, 2018.
212 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apr ... V-758 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.02 Galioja nuo 2018.07.04  Teisės aktų registras: 2018-11111-, 2018.
213 Dėl Panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų grupių ir jų ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo V-755 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.02 Galioja nuo 2018.07.04  Teisės aktų registras: 2018-11157-, 2018.
214 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 16 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1409 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja nuo 2018.07.06  Teisės aktų registras: 2018-11503-, 2018.
215 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35-1, 59-1, 68-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju-1 skirsniu įstatymas XIII-1408 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 10 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2018-07-06. Įstatymo 5 straipsnis ir 6 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2018-11-01. Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-11-01  Teisės aktų registras: 2018-11508-, 2018.
216 Dėl 2018 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-747 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.29 Negalioja nuo 2018.10.17 Galioja nuo 2018.07.12 iki 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-11107-, 2018.
217 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 ,,Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo for ... V-739 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-10649-, 2018.
218 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsi ... V-734 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.25 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10593-, 2018.
219 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-725 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.22 Galioja nuo 2018.06.26  Teisės aktų registras: 2018-10343-, 2018.
220 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-189 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.23  Teisės aktų registras: 2018-10249-, 2018.
221 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 ,,Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikme ... (1.72E)1A-734 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10205-, 2018.
222 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo V-654 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.06 Galioja nuo 2018.06.08  Teisės aktų registras: 2018-09546-, 2018.
223 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-646 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.04 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09296-, 2018.
224 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-941 „Dėl Priešinės liaukos (prostatos) piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-645 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.04 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09297-, 2018.
225 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo g ... V-638 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-08999-, 2018.
226 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2017 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-83 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių n ... (1.72E)1A-624 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.05.25 Galioja nuo 2018.05.26  Teisės aktų registras: 2018-08426-, 2018.
227 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikm ... (1.72E)1A-623 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.05.25 Galioja nuo 2018.05.26  Teisės aktų registras: 2018-08408-, 2018.
228 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 38 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1193 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.24 Galioja nuo 2018.05.30  Teisės aktų registras: 2018-08645-, 2018.
229 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1192 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.24 Galioja nuo 2018.07.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-05-30  Teisės aktų registras: 2018-08644-, 2018.
230 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 50 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1191 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.24 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-05-29  Teisės aktų registras: 2018-08537-, 2018.
231 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apra ... V-607 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.24 Galioja nuo 2018.05.26  Teisės aktų registras: 2018-08402-, 2018.
232 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-1157 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos p ... V-605 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.24 Galioja nuo 2018.05.26  Teisės aktų registras: 2018-08401-, 2018.
233 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. V-841 „Dėl Depresijos ir nuotaikos (afektinių) sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-582 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.15 Galioja nuo 2018.05.18  Teisės aktų registras: 2018-07922-, 2018.
234 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. V-841 „Dėl Depresijos ir nuotaikos (afektinių) sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-582 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.15    
235 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. V-1006 „Dėl Vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir Paraiškos dėl vaistininko,  ... V-577 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.14 Galioja nuo 2018.05.16  Teisės aktų registras: 2018-07774-, 2018.
236 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo V-552 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.07 Galioja nuo 2018.05.09  Teisės aktų registras: 2018-07408-, 2018.
237 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-547 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.04 Galioja nuo 2018.05.10  Teisės aktų registras: 2018-07505-, 2018.
238 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-112 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.04.23 Galioja nuo 2018.04.27  Teisės aktų registras: 2018-06484-, 2018.
239 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 "Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo" pakeitimo V-502 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.23 Galioja nuo 2018.04.25  Teisės aktų registras: 2018-06523-, 2018.
240 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 "Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo" pakeitimo V-502 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.23    
241 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. V-292 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-500 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.23 Negalioja nuo 2018.07.12 Galioja nuo 2018.04.27 iki 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-06473-, 2018.
242 Dėl Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos ir medic ... V-483 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.19 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06445-, 2018.
243 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, Sudėtinių farmacinių formų bei Varto ... (1.72E)1A-446 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.04.19 Galioja nuo 2018.04.20  Teisės aktų registras: 2018-06264-, 2018.
244 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 ,,Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo V-424 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.16 Galioja nuo 2018.04.19  Teisės aktų registras: 2018-06186-, 2018.
245 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 ,,Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-423 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.16 Galioja nuo 2018.04.19  Teisės aktų registras: 2018-06187-, 2018.
246 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-420 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.16 Galioja nuo 2018.04.17  Teisės aktų registras: 2018-06106-, 2018.
247 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-388 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.09 Galioja nuo 2018.04.11 . Išimtys: Įsakymo 2.10 papunktis įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-05741-, 2018.
248 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-377 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.04 Galioja nuo 2018.04.06  Teisės aktų registras: 2018-05412-, 2018.
249 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl Vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siuntimo paštu fizinio asmens individualioms reikmėms tvarkos aprašo pa ... V-368 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.30 Galioja nuo 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2018-05139-, 2018.
250 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo V-364 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.30 Galioja nuo 2018.03.31  Teisės aktų registras: 2018-04985-, 2018.
251 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-203 "Dėl Nekompensuojamojo vaistinio preparato registruotojo ar lygiagretaus importo leidimo turėtojo taikomos Lietuvos Respublikai nekompensuojamojo vaistinio prepa ... V-359 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.01 . Išimtys: Įsakymo 1.3 ir 1.7 papunkčiai įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-04778-, 2018.
252 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E)1A-370 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.03.27 Galioja nuo 2018.04.01  Teisės aktų registras: 2018-04635-, 2018.
253 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-268 „Dėl Vaistinių preparatų ir tiriamųjų vaistinių preparatų geros gamybos praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-344 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.26 Galioja (po sąlygų įvykdymo). Išimtys: Įsakymas įsigalioja po 6 mėnesių nuo 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 536/ 2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/ 20/ EB (OL 2014 L 158, p. 1), 82 straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.  Teisės aktų registras: 2018-04615-, 2018.
254 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-1157 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos p ... V-326 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.22 Galioja nuo 2018.03.24  Teisės aktų registras: 2018-04437-, 2018.
255 Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-292 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.15 Negalioja nuo 2018.07.12 Galioja nuo 2018.04.01 iki 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-04112-, 2018.
256 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1494 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbo ... V-291 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.17  Teisės aktų registras: 2018-04111-, 2018.
257 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-79 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.03.12 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-03844-, 2018.
258 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-275 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.09 Galioja nuo 2018.03.15  Teisės aktų registras: 2018-03934-, 2018.
259 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-68 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.03.02  Teisės aktų registras: 2018-03250-, 2018.
260 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-232 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.03.02  Teisės aktų registras: 2018-03347-, 2018.
261 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1440 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-240 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.28 Negalioja nuo 2018.04.01 Galioja nuo 2018.03.09 iki 2018.03.31  Teisės aktų registras: 2018-03337-, 2018.
262 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 ,,Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-236 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.03.02  Teisės aktų registras: 2018-03245-, 2018.
263 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo V-213 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.22 Galioja nuo 2018.02.24  Teisės aktų registras: 2018-02905-, 2018.
264 Dėl Reumatoidinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-181 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.15 Galioja nuo 2018.02.27  Teisės aktų registras: 2018-02991-, 2018.
265 Dėl Ankilozinio spondilito ir kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos (neradiografinio ašinio spondiloartrito) gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-180 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.15 Galioja nuo 2018.02.27  Teisės aktų registras: 2018-02990-, 2018.
266 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V-740 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo anti-D imunoglobulinu ir stacionariniam gydymui skirtais kraujo vaistiniais preparatais bei rekombinantin ... V-171 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.13 Negalioja nuo 2018.07.01 Galioja nuo 2018.02.16 iki 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-02339-, 2018.
267 Dėl Opinio kolito diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-159 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.14  Teisės aktų registras: 2018-02186-, 2018.
268 Dėl Krono (Crohn) ligos (sritinio enterito) diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-158 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-02187-, 2018.
269 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-203 ,,Dėl Nekompensuojamojo vaistinio preparato registruotojo ar lygiagretaus importo leidimo turėtojo taikomos Lietuvos Respublikai nekompensuojamojo vaistinio prep ... V-145 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.07 Galioja nuo 2018.02.09  Teisės aktų registras: 2018-02006-, 2018.
270 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-127 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.06 Galioja nuo 2018.02.08  Teisės aktų registras: 2018-01946-, 2018.
271 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių,  Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Re ... (1.72E)1A-96 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.01.25 Galioja nuo 2018.01.26  Teisės aktų registras: 2018-01156-, 2018.
272 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 "Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo V-78 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.24 Galioja nuo 2018.01.26  Teisės aktų registras: 2018-01089-, 2018.
273 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-73 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.23 Galioja nuo 2018.01.25  Teisės aktų registras: 2018-01058-, 2018.
274 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo V-74 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.23 Galioja nuo 2018.01.25  Teisės aktų registras: 2018-01062-, 2018.
275 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-17 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.01.18 Galioja nuo 2018.01.23  Teisės aktų registras: 2018-00870-, 2018.
276 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 59 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.17 Galioja nuo 2018.01.20  Teisės aktų registras: 2018-00882-, 2018.
277 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 ,,Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo V-55 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.17 Galioja nuo 2018.01.20  Teisės aktų registras: 2018-00904-, 2018.
278 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Laivų vaistinėlių išdavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo V-50 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.17 Galioja nuo 2018.01.19  Teisės aktų registras: 2018-00794-, 2018.
279 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-54 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.17 Galioja nuo 2018.01.19  Teisės aktų registras: 2018-00792-, 2018.
280 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-941 „Dėl Priešinės liaukos (prostatos) piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-39 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.15 Galioja nuo 2018.01.17  Teisės aktų registras: 2018-00653-, 2018.
281 Dėl Psoriazinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-37 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.17  Teisės aktų registras: 2018-00620-, 2018.
282 Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų VIII krešėjimo faktorių ir IX krešėjimo faktorių grupių bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo V-35 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.16  Teisės aktų registras: 2018-00594-, 2018.
283 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 ,,Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-34 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.18  Teisės aktų registras: 2018-00700-, 2018.
284 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-27 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.10 Galioja nuo 2018.01.12  Teisės aktų registras: 2018-00422-, 2018.
285 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1440 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-6 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.02 Negalioja nuo 2018.04.01 Galioja nuo 2018.01.11 iki 2018.03.31  Teisės aktų registras: 2018-00113-, 2018.
286 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-5 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.02 Galioja nuo 2018.01.03  Teisės aktų registras: 2018-00098-, 2018.
287 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1493 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.28  Teisės aktų registras: 2017-21265-, 2017.
288 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1494 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.28  Teisės aktų registras: 2017-21259-, 2017.
289 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1440 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1486 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Negalioja nuo 2018.04.01 Galioja nuo 2017.12.23 iki 2018.03.31  Teisės aktų registras: 2017-21054-, 2017.
290 Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų paso ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-264 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.21 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-20745-, 2017.
291 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 1K-182 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių bei įstaigų, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa pr ... 1K-262 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.21 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-20712-, 2017.
292 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E)1A-1484 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.20 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-20479-, 2017.
293 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-937 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.12.19 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-12-30  Teisės aktų registras: 2017-21611-, 2017.
294 Dėl Pavyzdinių vaistų komiteto nuostatų patvirtinimo 1K-255 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.19 Galioja nuo 2017.12.20  Teisės aktų registras: 2017-20423-, 2017.
295 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1453 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.18 Galioja nuo 2017.12.19  Teisės aktų registras: 2017-20345-, 2017.
296 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 ,,Dėl Farmacinių formų, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, Sudėtinių farmacinių formų bei Vart ... (1.72E)-1473 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.15 Galioja nuo 2017.12.19  Teisės aktų registras: 2017-20264-, 2017.
297 Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-1440 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.14 Negalioja nuo 2018.04.01 Galioja nuo 2018.01.01 iki 2018.03.31 . Išimtys: Įsigaliojimo data pakeista 2017-12-22 įsakymu Nr. V-1486.  Teisės aktų registras: 2017-20262-, 2017.
298 Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-1440 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.14    
299 Dėl Vaistinių preparatų įsigijimo, laikymo ir įtraukimo į apskaitą laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo V-538 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įsakymas 2017.12.12 Negalioja nuo 2019.07.12 Galioja nuo 2017.12.13 iki 2019.07.11  Teisės aktų registras: 2017-19953-, 2017.
300 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų lietuvių ka ... (1.72E)1A-1439 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.08 Galioja nuo 2017.12.09  Teisės aktų registras: 2017-19796-, 2017.
301 Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-1081 „Dėl 2017 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1404 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.07 Negalioja nuo 2018.01.02 Galioja nuo 2017.12.12 iki 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-19799-, 2017.
302 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-1390 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.06 Galioja nuo 2017.12.12  Teisės aktų registras: 2017-19879-, 2017.
303 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1389 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.06 Galioja nuo 2017.12.09  Teisės aktų registras: 2017-19792-, 2017.
304 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-644 „Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų Salmeterolum, Formoterolum ir Indacaterolum grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirt ... V-1351 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.28 Galioja nuo 2017.11.30  Teisės aktų registras: 2017-18989-, 2017.
305 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių auga ... V-1336 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.28 Galioja nuo 2017.11.30  Teisės aktų registras: 2017-18983-, 2017.
306 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-226 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.11.28 Galioja nuo 2017.11.30  Teisės aktų registras: 2017-18817-, 2017.
307 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl Tipinės kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fond ... 1K-222 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.11.22 Galioja nuo 2017.11.23  Teisės aktų registras: 2017-18407-, 2017.
308 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-1323 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.22 Galioja nuo 2017.11.23  Teisės aktų registras: 2017-18439-, 2017.
309 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-1301 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.17 Galioja nuo 2017.11.18  Teisės aktų registras: 2017-18244-, 2017.
310 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-738 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.16 Galioja nuo 2018.08.01 . Išimtys: Įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 1, 4, 13 ir 14 dalis, 4 straipsnio 1 dalį ir šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja po 6 mėnesių nuo Europos Komisijos pranešimo, kad 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 536/ 2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/ 20/ EB (OL 2014 L 158, p. 1), 80 straipsnyje nurodytas Europos Sąjungos portalas ir šio reglamento 81 straipsnyje nurodyta Europos Sąjungos duomenų bazė visiškai atlieka savo funkciją ir atitinka šio reglamento 82 straipsnio 1 dalyje nurodytas specifikacijas (toliau ? pranešimas), paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (toliau ? paskelbimas) dienos. Įstatymo 1 straipsnio 1, 4, 13 ir 14 dalys ir 4 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2018-08-01. Įstatymo 16 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2017-11-24. Įstatymo įsigaliojimas pakeistas įstatymu Nr. XIII-1409  Teisės aktų registras: 2017-18510-, 2017.
311 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1299 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.16 Galioja nuo 2017.11.18  Teisės aktų registras: 2017-18243-, 2017.
312 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-871 „Dėl Šlapimo nelaikymo ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1287 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.13 Galioja nuo 2017.11.15  Teisės aktų registras: 2017-17948-, 2017.
313 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo V-1289 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.13 Galioja nuo 2017.11.15  Teisės aktų registras: 2017-17934-, 2017.
314 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-136 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo ir keitimo, šių preparatų ir priemonių įsigijimo ir asmens sveika ... V-1283 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.09 Galioja nuo 2017.11.14  Teisės aktų registras: 2017-17832-, 2017.
315 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-210 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.11.08 Galioja nuo 2017.12.01  Teisės aktų registras: 2017-17635-, 2017.
316 Dėl Būtinų visuomenės sveikatai apsaugoti priemonių taikymo tiekiant registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis Europos ekonominės erdvės valstybės kalba lotyniškuoju raidynu asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir duomenų (informacijos) apie toki ... V-1274 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.07 Galioja nuo 2017.11.10  Teisės aktų registras: 2017-17637-, 2017.
317 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-228 „Dėl Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-1277 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.07 Galioja nuo 2017.11.10  Teisės aktų registras: 2017-17638-, 2017.
318 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1264 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.06 Galioja nuo 2017.11.08  Teisės aktų registras: 2017-17545-, 2017.
319 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 1A-49 „Dėl Vaistinių ir jų filialų patikrinimų taisyklių ir geros vaistinių praktikos tikrinimo pažymos, va ... (1.72E)1A-1304 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.10.26 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-16932-, 2017.
320 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m.  rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-1081 „Dėl 2017 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1227 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.26 Negalioja nuo 2018.01.02 Galioja nuo 2017.11.02 iki 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-16898-, 2017.
321 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-1221 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.25 Galioja nuo 2017.10.27  Teisės aktų registras: 2017-16877-, 2017.
322 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 ,,Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-1221 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.25    
323 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-206 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.10.24 Galioja nuo 2017.10.27  Teisės aktų registras: 2017-16790-, 2017.
324 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1A-12 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos d ... (1.72E)1A-1287 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.10.24 Galioja nuo 2017.10.25  Teisės aktų registras: 2017-16745-, 2017.
325 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 ,,Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo V-1206 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.23 Galioja nuo 2017.10.25  Teisės aktų registras: 2017-16760-, 2017.
326 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų, talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, sudėtinių farmacinių formų bei varto ... (1.72E)1A-1269 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.10.17 Galioja nuo 2017.10.18  Teisės aktų registras: 2017-16405-, 2017.
327 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1184 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.16 Galioja nuo 2017.10.18  Teisės aktų registras: 2017-16411-, 2017.
328 Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų Apixabanum, Dabigatranum ir Rivaroxabanum grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo V-1170 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.13 Galioja nuo 2017.10.17  Teisės aktų registras: 2017-16302-, 2017.
329 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 8, 15, 17 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-671 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.10.12 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-10-24.  Teisės aktų registras: 2017-16701-, 2017.
330 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1168 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.10 Galioja nuo 2017.10.13  Teisės aktų registras: 2017-16187-, 2017.
331 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1168 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.10    
332 Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-1157 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.05 Galioja nuo 2017.10.10  Teisės aktų registras: 2017-15960-, 2017.
333 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-1081 „Dėl 2017 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1122 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.27 Negalioja nuo 2018.01.02 Galioja nuo 2017.10.05 iki 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-15221-, 2017.
334 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 11 „Dėl Farmacinės veiklos su narkotiniais ar psichotropiniais vaistais ir vaistinėmis medžiagomis licencijavimo“ pakeitimo V-1105 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.21 Galioja nuo 2017.09.23  Teisės aktų registras: 2017-14984-, 2017.
335 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl Vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ar siuntimo paštu fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių patvirt ... V-1102 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.19 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-14862-, 2017.
336 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-189 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.09.19 Galioja nuo 2017.09.23  Teisės aktų registras: 2017-14816-, 2017.
337 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49   „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo V-1094 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.18 Galioja nuo 2017.09.19  Teisės aktų registras: 2017-14763-, 2017.
338 Dėl Sisteminės raudonosios vilkligės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-1090 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.14 Galioja nuo 2017.09.19  Teisės aktų registras: 2017-14762-, 2017.
339 Dėl 2017 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-1081 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.14 Negalioja nuo 2018.01.02 Galioja nuo 2017.10.01 iki 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-14734-, 2017.
340 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-277 „Dėl Gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašų rengimo reikalavimų ir Gydymo  ... V-1077 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.12 Galioja nuo 2017.09.19  Teisės aktų registras: 2017-14761-, 2017.
341 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-935 „Dėl leidimo reklamuoti vakcinas, kai vaistinių preparatų gamintojai vykdo gyventojų skiepijimo programą" pakeitimo V-1073 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.11 Galioja nuo 2017.09.13  Teisės aktų registras: 2017-14512-, 2017.
342 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-1050 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.04 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-14218-, 2017.
343 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-1049 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.04 Galioja nuo 2017.09.06  Teisės aktų registras: 2017-14212-, 2017.
344 Dėl Jaunatvinio (juvenilinio) artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-1015 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2017-13882-, 2017.
345 Dėl Psoriazės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-1014 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2017-13881-, 2017.
346 Dėl Vaistų politikos gairių patvirtinimo V-1008 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.28 Galioja nuo 2017.08.30  Teisės aktų registras: 2017-13766-, 2017.
347 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-935 „Dėl leidimo reklamuoti vakcinas, kai vaistinių preparatų gamintojai vykdo gyventojų skiepijimo programą" pakeitimo V-989 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja nuo 2017.08.26  Teisės aktų registras: 2017-13630-, 2017.
348 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-937 „Dėl Vaistinių preparatų gamintojų ar jų atstovų pateiktos gyventojų skiepijimo programos vertinimo komisijos vardinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo V-988 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja nuo 2017.08.26  Teisės aktų registras: 2017-13640-, 2017.
349 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-923 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.31 Galioja nuo 2017.08.01  Teisės aktų registras: 2017-12878-, 2017.
350 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m.  birželio 2 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl 2017 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-900 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.24 Negalioja nuo 2017.10.01 Galioja nuo 2017.07.31 iki 2017.09.30  Teisės aktų registras: 2017-12630-, 2017.
351 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-144 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.07.14 Galioja nuo 2017.07.18  Teisės aktų registras: 2017-12294-, 2017.
352 Dėl Šlapimo nelaikymo ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-871 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.14 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-12320-, 2017.
353 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-862 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.12 Galioja nuo 2017.07.13  Teisės aktų registras: 2017-12044-, 2017.
354 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1538 „Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo ... V-859 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.12 Negalioja nuo 2018.01.30 Galioja nuo 2017.07.13 iki 2018.01.29  Teisės aktų registras: 2017-12042-, 2017.
355 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-856 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.07 Galioja nuo 2017.07.12  Teisės aktų registras: 2017-11864-, 2017.
356 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1053 „Dėl Farmacinės veiklos licencijų paraiškų formų patvirtinimo“ pakeitimo V-847 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.12  Teisės aktų registras: 2017-11865-, 2017.
357 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-765 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.03    
358 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-818 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11192-, 2017.
359 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl 2017 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo" pakeitimo V-810 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.29 Negalioja nuo 2017.10.01 Galioja nuo 2017.07.04 iki 2017.09.30  Teisės aktų registras: 2017-11104-, 2017.
360 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1A-1019 „Dėl II sąrašo narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų bei vaistinių preparatų, kurių sudėtyje y ... (1.72E)1A-720 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.06.26 Galioja nuo 2017.06.27  Teisės aktų registras: 2017-10714-, 2017.
361 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E)1A-710 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.06.22 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-10530-, 2017.
362 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-752 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.19 Galioja nuo 2017.06.21  Teisės aktų registras: 2017-10288-, 2017.
363 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-747 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.15 Galioja nuo 2017.06.17  Teisės aktų registras: 2017-10149-, 2017.
364 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-228 „Dėl Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-673 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.07 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-09938-, 2017.
365 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-277 „Dėl Ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašų rengimo reikalavimų ir Ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašų ... V-637 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.02 Galioja nuo 2017.06.10  Teisės aktų registras: 2017-09724-, 2017.
366 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-642 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.02 Galioja nuo 2017.06.08  Teisės aktų registras: 2017-09630-, 2017.
367 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-277 "Dėl ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašų rengimo reikalavimų ir ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašų ... V-637 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.02    
368 Dėl 2017 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-636 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.02 Negalioja nuo 2017.10.01 Galioja nuo 2017.07.03 iki 2017.09.30  Teisės aktų registras: 2017-09475-, 2017.
369 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 61 ir 63 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-393 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.01 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-06-08.  Teisės aktų registras: 2017-09672-, 2017.
370 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-174 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos  ... V-597 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.29 Galioja nuo 2017.05.31  Teisės aktų registras: 2017-09130-, 2017.
371 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-588 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.25 Galioja nuo 2017.05.31  Teisės aktų registras: 2017-09127-, 2017.
372 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 "Dėl labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-588 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.25    
373 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-591 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.25 Galioja nuo 2017.05.27  Teisės aktų registras: 2017-08885-, 2017.
374 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-106 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.05.17 Galioja nuo 2017.06.02  Teisės aktų registras: 2017-08273-, 2017.
375 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymas  XIII-362 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.05.11 Galioja nuo 2017.07.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-05-25.  Teisės aktų registras: 2017-08721-, 2017.
376 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo. darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-513 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.08 Galioja nuo 2017.05.11  Teisės aktų registras: 2017-07869-, 2017.
377 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-99 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.05.02 Galioja nuo 2017.06.01  Teisės aktų registras: 2017-07252-, 2017.
378 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-983 „Dėl 2016 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-479 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.28 Negalioja nuo 2017.07.03 Galioja nuo 2017.05.11 iki 2017.07.02  Teisės aktų registras: 2017-07173-, 2017.
379 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 323 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.26 Galioja nuo 2017.05.04  Teisės aktų registras: 2017-07438-, 2017.
380 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų lietuvių ka ... (1.72E)1A-499 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.04.25 Galioja nuo 2017.04.26  Teisės aktų registras: 2017-06907-, 2017.
381 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-450 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.19 Galioja nuo 2017.04.21  Teisės aktų registras: 2017-06655-, 2017.
382 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių auga ... V-439 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.14 Galioja nuo 2017.04.19 . Išimtys: Įsakymo 1.2.1, 1.2.2, 1.5.10, 1.6.2, 1.6.4?1.6.7, 1.6.9 papunkčiai įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d. Įsakymo 1.6.14 papunktis įsigalioja 2019 m. vasario 9 d.  Teisės aktų registras: 2017-06528-, 2017.
383 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-407 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.11 Galioja nuo 2017.04.13  Teisės aktų registras: 2017-06259-, 2017.
384 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E)1A-387 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.04.03 Galioja nuo 2017.04.05  Teisės aktų registras: 2017-05511-, 2017.
385 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-365 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.31 Galioja nuo 2017.04.04  Teisės aktų registras: 2017-05474-, 2017.
386 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-363 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.31 Galioja nuo 2017.04.04  Teisės aktų registras: 2017-05358-, 2017.
387 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, Reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų formų patv ... 236 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.29 Galioja nuo 2017.04.04  Teisės aktų registras: 2017-05487-, 2017.
388 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-72 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.03.28 Galioja nuo 2017.03.29  Teisės aktų registras: 2017-04979-, 2017.
389 Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų bemiparino natrio druskos ir nadroparino kalcio druskos grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo V-348 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.27 Galioja nuo 2017.04.04  Teisės aktų registras: 2017-05393-, 2017.
390 Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų Eksenatidum, Liksisenatidum ir Liraglutidum grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo V-359 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.27 Galioja nuo 2017.04.01  Teisės aktų registras: 2017-05279-, 2017.
391 Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų bemiparino natrio druskos ir nadroparino kalcio druskos grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo V-348 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.27    
392 Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų bemiparino natrio druskos ir nadroparino kalcio druskos grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo V-348 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.27    
393 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo V-329 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.23 Galioja nuo 2017.03.25  Teisės aktų registras: 2017-04831-, 2017.
394 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-65 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.03.17 Galioja nuo 2017.03.25  Teisės aktų registras: 2017-04557-, 2017.
395 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-306 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.14 Galioja nuo 2017.03.21  Teisės aktų registras: 2017-04553-, 2017.
396 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-307 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.14 Galioja nuo 2017.03.17  Teisės aktų registras: 2017-04439-, 2017.
397 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-306 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.14    
398 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo“ pakeitimo V-285 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.13 Galioja nuo 2017.03.17  Teisės aktų registras: 2017-04374-, 2017.
399 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V-653 „Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apska ... V-263 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.09 Galioja nuo 2017.03.15  Teisės aktų registras: 2017-04266-, 2017.
400 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-653 ,,DĖL PAKAITINIO GYDYMO SKYRIMO IR TAIKYMO PRIKLAUSOMYBEI NUO OPIOIDŲ GYDYTI IR PAKAITINIŲ OPIOIDINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IŠRAŠYMO, IŠDAVIMO, LAIKYMO IR APSK ... V-263 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.09    
401 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-653 ,,DĖL PAKAITINIO GYDYMO SKYRIMO IR TAIKYMO PRIKLAUSOMYBEI NUO OPIOIDŲ GYDYTI IR PAKAITINIŲ OPIOIDINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IŠRAŠYMO, IŠDAVIMO, LAIKYMO IR APSK ... V-263 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.09    
402 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-983 „Dėl 2016 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-228 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.28 Negalioja nuo 2017.07.03 Galioja nuo 2017.03.07 iki 2017.07.02  Teisės aktų registras: 2017-03484-, 2017.
403 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apra ... V-194 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.23 Galioja nuo 2017.03.16  Teisės aktų registras: 2017-03115-, 2017.
404 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-195 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.23 Galioja nuo 2017.02.25  Teisės aktų registras: 2017-03020-, 2017.
405 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-42 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.02.22 Galioja nuo 2017.02.28  Teisės aktų registras: 2017-02916-, 2017.
406 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-174 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.20 Galioja nuo 2017.02.22  Teisės aktų registras: 2017-02832-, 2017.
407 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų  ... V-151 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.17 Galioja nuo 2017.02.21  Teisės aktų registras: 2017-02785-, 2017.
408 Dėl sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-209 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir vaistinių sutarčių dėl kompensuojamųjų vaistų ir medic ... V-148 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.17 Galioja nuo 2017.02.21  Teisės aktų registras: 2017-02786-, 2017.
409 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo V-132 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.13 Galioja nuo 2017.02.18  Teisės aktų registras: 2017-02628-, 2017.
410 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-130 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.10 Galioja nuo 2017.02.11  Teisės aktų registras: 2017-02443-, 2017.
411 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-114 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.06 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-02224-, 2017.
412 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-113 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.06 Galioja nuo 2017.02.08  Teisės aktų registras: 2017-02214-, 2017.
413 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-87 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.01 Galioja nuo 2017.02.03  Teisės aktų registras: 2017-01940-, 2017.
414 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-209 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir vaistinių sutarčių dėl kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveika ... V-67 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.23 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-01310-, 2017.
415 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-17 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.01.20 Galioja nuo 2017.01.28  Teisės aktų registras: 2017-01254-, 2017.
416 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-983 „Dėl 2016 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-56 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.19 Negalioja nuo 2017.07.03 Galioja nuo 2017.02.01 iki 2017.07.02  Teisės aktų registras: 2017-01274-, 2017.
417 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-46 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.13 Galioja nuo 2017.01.18  Teisės aktų registras: 2017-01017-, 2017.
418 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-10 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.01.12 Galioja nuo 2017.01.18  Teisės aktų registras: 2017-00833-, 2017.
419 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-118 „Dėl Papildomų dokumentų importuojant paramai skirtus vaistus ir medicinos gaminius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios V-38 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.12 Galioja nuo 2017.01.14  Teisės aktų registras: 2017-00854-, 2017.
420 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 73 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų grupių pagal bendrinį pavadinimą jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo“ pakeitimo V-28 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.06 Galioja nuo 2017.01.12  Teisės aktų registras: 2017-00761-, 2017.
421 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-935 „Dėl Leidimo reklamuoti vakcinas, kai vaistinių preparatų gamintojai vykdo gyventojų skiepijimo programą“ pakeitimo V-5 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.02 Galioja nuo 2017.01.06  Teisės aktų registras: 2017-00554-, 2017.
422 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-937 „Vaistinių preparatų gamintojų ar jų atstovų pateiktos gyventojų skiepijimo programos vertinimo komisijos vardinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo V-4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.02 Galioja nuo 2017.01.07  Teisės aktų registras: 2017-00558-, 2017.
423 Dėl Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir Farmacijos specialistų teorinių žinių vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-1523 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.12.29 Galioja nuo 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2016-30154-, 2016.
424 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1494 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.12.29 Galioja nuo 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2016-30167-, 2016.
425 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1489 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.12.29 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-29932-, 2016.
426 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1052 „Dėl Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymo į sąrašą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-1490 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.12.29 Galioja nuo 2016.12.30  Teisės aktų registras: 2016-29935-, 2016.
427 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-1491 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.12.29 Galioja nuo 2016.12.30  Teisės aktų registras: 2016-29934-, 2016.
428 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1477 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.12.27 Galioja nuo 2016.12.30  Teisės aktų registras: 2016-29832-, 2016.
429 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-755 „Dėl paraiškų registruoti vaistinį preparatą, perregistruoti vaistinį preparatą, pakeisti regi ... (1.72E)1A-1157 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.12.23 Galioja nuo 2016.12.24  Teisės aktų registras: 2016-29425-, 2016.
430 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-360 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.12.22 Galioja nuo 2016.12.24  Teisės aktų registras: 2016-29392-, 2016.
431 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų, talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, sudėtinių farmacinių formų bei varto ... (1.72E)1A-1145 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.12.21 Galioja nuo 2016.12.22  Teisės aktų registras: 2016-29246-, 2016.
432 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E)1A-1132 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.12.19 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-29126-, 2016.
433 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1431 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.12.12 Galioja nuo 2016.12.14 . Išimtys: Įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-28788-, 2016.
434 Dėl Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių,  Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro veiklos tęstinumo valdymo plano, Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro naudotojų ... V-1418 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.12.09 Galioja nuo 2016.12.14  Teisės aktų registras: 2016-28797-, 2016.
435 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-983 „Dėl 2016 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1415 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.12.09 Negalioja nuo 2017.07.03 Galioja nuo 2016.12.27 iki 2017.07.02  Teisės aktų registras: 2016-28699-, 2016.
436 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Išsėtinės sklerozės gydymo ligą modifikuojančiais vaistais, kompensuojamais iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, skyrimo tvarkos aprašo tvi ... V-1361 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.12.05 Galioja nuo 2016.12.15  Teisės aktų registras: 2016-28834-, 2016.
437 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1362 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.12.05 Galioja nuo 2016.12.07  Teisės aktų registras: 2016-28325-, 2016.
438 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 ,,Dėl farmacinių formų, talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, sudėtinių farmacinių formų bei vart ... (1.72E)1A-1049 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.11.30 Galioja nuo 2016.12.02  Teisės aktų registras: 2016-27934-, 2016.
439 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-983 „Dėl 2016 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1344 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.29 Galioja nuo 2016.12.22   
440 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-983 „Dėl 2016 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1344 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.29 Negalioja nuo 2017.07.03 Galioja nuo 2016.12.22 iki 2017.07.02  Teisės aktų registras: 2016-28150-, 2016.
441 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1345 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.29 Galioja nuo 2016.12.08  Teisės aktų registras: 2016-28370-, 2016.
442 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-983 „Dėl 2016 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1344 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.29 Galioja nuo 2016.12.22   
443 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-333 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.11.23 Galioja nuo 2016.11.28  Teisės aktų registras: 2016-27308-, 2016.
444 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1319 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.23 Galioja nuo 2016.11.24  Teisės aktų registras: 2016-27319-, 2016.
445 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1304 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.21 Galioja nuo 2016.11.23  Teisės aktų registras: 2016-27221-, 2016.
446 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m.rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1301 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.21 Galioja nuo 2016.11.23  Teisės aktų registras: 2016-27220-, 2016.
447 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1300 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.21 Galioja nuo 2016.11.23  Teisės aktų registras: 2016-27219-, 2016.
448 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo V-1284 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.17 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27109-, 2016.
449 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-1285 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.17 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27110-, 2016.
450 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 158:2016 „Gydytojas klinikinis farmakologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo V-1276 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.16 Galioja nuo 2016.11.26  Teisės aktų registras: 2016-27452-, 2016.
451 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 158:2016 „Gydytojas klinikinis farmakologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo V-1276 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.16    
452 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-1238 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.08 Galioja nuo 2016.11.11  Teisės aktų registras: 2016-26566-, 2016.
453 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-983 „Dėl 2016 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1228 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.07 Negalioja nuo 2017.07.03 Galioja nuo 2016.11.18 iki 2017.07.02  Teisės aktų registras: 2016-26442-, 2016.
454 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1206 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.10.26 Galioja nuo 2016.10.29  Teisės aktų registras: 2016-25825-, 2016.
455 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-312 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.10.25 Galioja nuo 2016.10.30  Teisės aktų registras: 2016-25648-, 2016.
456 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1197 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.10.24 Galioja nuo 2016.11.04  Teisės aktų registras: 2016-26245-, 2016.
457 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų lietuvių ka ... (1.72E)1A-873 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.10.14 Galioja nuo 2016.10.15  Teisės aktų registras: 2016-25146-, 2016.
458 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1178 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.10.13 Galioja nuo 2016.10.18  Teisės aktų registras: 2016-25220-, 2016.
459 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1166 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.10.11 Galioja nuo 2016.10.14  Teisės aktų registras: 2016-25074-, 2016.
460 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-1162 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.10.11 Galioja nuo 2016.10.12  Teisės aktų registras: 2016-24948-, 2016.
461 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-299 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.10.07 Galioja nuo 2016.10.15  Teisės aktų registras: 2016-24845-, 2016.
462 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-1158 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.10.07 Galioja nuo 2016.10.12  Teisės aktų registras: 2016-24922-, 2016.
463 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-983 „Dėl 2016 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo “ pakeitimo V-1147 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.10.07 Negalioja nuo 2017.07.03 Galioja nuo 2016.10.19 iki 2017.07.02  Teisės aktų registras: 2016-24886-, 2016.
464 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1491 „Dėl Siūlymo parduoti vaistinius preparatus gyventojams nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1121 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.09.30 Galioja nuo 2016.10.07  Teisės aktų registras: 2016-24721-, 2016.
465 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-1119 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.09.30 Galioja nuo 2016.10.07  Teisės aktų registras: 2016-24722-, 2016.
466 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 956 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.28 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-24254-, 2016.
467 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 24, 25, 29-2, 29-3 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-2647 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.09.27 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-24616-, 2016.
468 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-2646 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.09.27 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-10-07.  Teisės aktų registras: 2016-24686-, 2016.
469 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1105 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.09.26 Galioja nuo 2016.09.30  Teisės aktų registras: 2016-24226-, 2016.
470 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1105 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.09.26    
471 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-267 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.09.16 Galioja nuo 2016.09.21  Teisės aktų registras: 2016-23650-, 2016.
472 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1079 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.09.09 Galioja nuo 2016.09.15  Teisės aktų registras: 2016-23574-, 2016.
473 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių auga ... V-1052 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.08.30 Galioja nuo 2016.09.01  Teisės aktų registras: 2016-22963-, 2016.
474 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-983 „Dėl 2016 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-1016 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.08.22 Negalioja nuo 2017.07.03 Galioja nuo 2016.08.23 iki 2017.07.02  Teisės aktų registras: 2016-22535-, 2016.
475 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-244 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.08.19 Galioja nuo 2016.08.20  Teisės aktų registras: 2016-22496-, 2016.
476 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-1015 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.08.19 Galioja nuo 2016.08.20 . Išimtys: 1.2.6 ir 1.2.7 papunkčiai įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-22498-, 2016.
477 Dėl 2016 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-983 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.07.22 Negalioja nuo 2017.07.03 Galioja nuo 2016.08.29 iki 2017.07.02  Teisės aktų registras: 2016-20939-, 2016.
478 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-980 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.07.21 Galioja nuo 2016.07.23  Teisės aktų registras: 2016-20951-, 2016.
479 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-955 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.26  Teisės aktų registras: 2016-21008-, 2016.
480 Dėl Ligų, trukdančių vykdyti vaistininko ar vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines pareigas, sąrašo patvirtinimo V-959 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.23  Teisės aktų registras: 2016-20935-, 2016.
481 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 670 „Dėl Naikintinų vaistinių preparatų priėmimo iš gyventojų ir apmokėjimo už jų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 749 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.23  Teisės aktų registras: 2016-20921-, 2016.
482 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-944 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.07.19 Galioja nuo 2016.07.22  Teisės aktų registras: 2016-20840-, 2016.
483 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V-452 ,,Dėl 2015 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo" pakeitimo V-940 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.07.19 Negalioja nuo 2016.08.29 Galioja nuo 2016.07.25 iki 2016.08.28  Teisės aktų registras: 2016-20784-, 2016.
484 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-931 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.07.13 Galioja nuo 2016.07.14  Teisės aktų registras: 2016-20321-, 2016.
485 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Kartinių vaistinių preparatų išdavimo (pardavimo) gyventojams, gamybinių visuomenės vaistinių filialams, kitoms vaistinėms, jų filialams ir juridiniams a ... V-925 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.07.11 Galioja nuo 2016.07.14  Teisės aktų registras: 2016-20026-, 2016.
486 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo V-922 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.07.11 Galioja nuo 2016.07.13  Teisės aktų registras: 2016-19798-, 2016.
487 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 ,,Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-917 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.07.08 Galioja nuo 2016.07.12  Teisės aktų registras: 2016-19763-, 2016.
488 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-905 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.07.07 Galioja nuo 2016.07.14  Teisės aktų registras: 2016-20248-, 2016.
489 Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų paso ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-205 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.07.01 Galioja nuo 2016.07.02  Teisės aktų registras: 2016-18153-, 2016.
490 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-989 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimų dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukim ... (1.72E)1A-536 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.07.01 Galioja nuo 2016.07.02  Teisės aktų registras: 2016-18111-, 2016.
491 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją ar laiki ... V-883 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.30 Galioja nuo 2016.07.05  Teisės aktų registras: 2016-18213-, 2016.
492 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-389 „Dėl Vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti vaistininko paslaugas Lie ... V-882 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.30 Galioja nuo 2016.07.02  Teisės aktų registras: 2016-18212-, 2016.
493 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1A-12 ,,Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  ... (1.72E)1A-523 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.06.27 Galioja nuo 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2016-17825-, 2016.
494 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 ,,Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikme ... (1.72E)1A-496 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.06.17 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-17212-, 2016.
495 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-821 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.15 Galioja nuo 2016.09.01  Teisės aktų registras: 2016-17245-, 2016.
496 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-820 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.15 Galioja nuo 2016.06.21  Teisės aktų registras: 2016-17244-, 2016.
497 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonų kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-812 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.15 Galioja nuo 2016.06.21  Teisės aktų registras: 2016-17243-, 2016.
498 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-752 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.13 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-17257-, 2016.
499 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-755 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.13 Galioja nuo 2016.06.21  Teisės aktų registras: 2016-17242-, 2016.
500 Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių bei įstaigų, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, padarytos žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo b ... 1K-182 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.06.13 Galioja nuo 2016.06.14  Teisės aktų registras: 2016-16328-, 2016.
501 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 ,,Dėl farmacinių formų, talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, sudėtinių farmacinių formų bei vart ... (1.72E)1A-468 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.06.10 Galioja nuo 2016.06.11  Teisės aktų registras: 2016-16034-, 2016.
502 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Vaistininko ir Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teisių ir pareigų paskirstymo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo V-734 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.07 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-15639-, 2016.
503 Dėl Farmacinės rūpybos paslaugos įkvepiamuosius vaistinius preparatus vartojantiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-716 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.06 Galioja nuo 2016.06.21  Teisės aktų registras: 2016-17250-, 2016.
504 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl Šviežiai šaldytos plazmos panaudojimo, apskaitos, stebėsenos ir lėšų, gautų už parduotą nepanaudotą gydymui plazmą, paruoštą iš konservuoto kraujo, ir (a ... V-709 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.06 Galioja nuo 2016.06.09  Teisės aktų registras: 2016-15668-, 2016.
505 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-761 „Dėl Etilo alkoholio įsigijimo be akcizų ir naudojimo sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atlieka ... V-706 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.06 Galioja nuo 2016.06.08  Teisės aktų registras: 2016-15410-, 2016.
506 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-203 ,,Dėl Nekompensuojamojo vaistinio preparato registruotojo ar lygiagretaus importo leidimo turėtojo taikomos Lietuvos Respublikai nekompensuojamojo vaistinio prep ... V-704 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.03 Galioja nuo 2016.06.07  Teisės aktų registras: 2016-14840-, 2016.
507 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-700 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.02 Galioja nuo 2016.06.21  Teisės aktų registras: 2016-17259-, 2016.
508 Dėl Imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų Nacionalinei imunoprofilaktikos programai įgyvendinti poreikio skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-699 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.02 Galioja nuo 2016.06.09  Teisės aktų registras: 2016-15669-, 2016.
509 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-698 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.02 Galioja nuo 2016.06.08  Teisės aktų registras: 2016-15409-, 2016.
510 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V-452 „Dėl 2015 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-691 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.02 Negalioja nuo 2016.08.29 Galioja nuo 2016.06.15 iki 2016.08.28  Teisės aktų registras: 2016-14820-, 2016.
511 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1A-12 ,,Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  ... (1.72E)1A-439 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.06.01 Galioja nuo 2016.06.02  Teisės aktų registras: 2016-14573-, 2016.
512 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-682 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.05.31 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-14550-, 2016.
513 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų  ... V-681 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.05.30 Galioja nuo 2016.06.07  Teisės aktų registras: 2016-14839-, 2016.
514 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-168 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.05.30 Galioja nuo 2016.06.05  Teisės aktų registras: 2016-14302-, 2016.
515 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-661 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.05.25 Galioja nuo 2016.05.26  Teisės aktų registras: 2016-13990-, 2016.
516 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 "Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo V-652 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.05.19 Galioja nuo 2016.05.21  Teisės aktų registras: 2016-13734-, 2016.
517 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-650 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.05.19 Galioja nuo 2016.05.21  Teisės aktų registras: 2016-13731-, 2016.
518 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir Leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kon ... V-629 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.05.16 Galioja nuo 2016.05.21 . Išimtys: Šio įsakymo 1.1 papunktis galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.; šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.;  Teisės aktų registras: 2016-13716-, 2016.
519 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V-452 „Dėl 2015 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-633 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.05.16 Negalioja nuo 2016.08.29 Galioja nuo 2016.05.25 iki 2016.08.28  Teisės aktų registras: 2016-13113-, 2016.
520 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl Lėtinio virusinio C hepatito diagnostikos ir ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo V-621 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.05.13 Galioja nuo 2016.05.19  Teisės aktų registras: 2016-13363-, 2016.
521 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-606 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.05.09 Galioja nuo 2016.05.13  Teisės aktų registras: 2016-12516-, 2016.
522 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-605 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.05.09 Galioja nuo 2016.05.13  Teisės aktų registras: 2016-12515-, 2016.
523 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-1046 ,,Dėl Ataskaitų apie Lietuvos Respublikoje parduotų vaistinių preparatų pakuočių kiekį ir turi ... (1.72E)1A-376 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.05.05 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-11703-, 2016.
524 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2016 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Prašymo išduoti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą ir Klinikinio vaistinio preparato tyrimo etinio vertini ... V-12 Lietuvos bioetikos komitetas Įsakymas 2016.05.05 Galioja nuo 2016.05.07 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2016.05.07  Teisės aktų registras: 2016-11337-, 2016.
525 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-585 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.05.04 Galioja nuo 2016.05.06  Teisės aktų registras: 2016-11328-, 2016.
526 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-761 „Dėl Etilo alkoholio įsigijimo be akcizų ir naudojimo sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atlieka ... V-567 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.05.03 Galioja nuo 2016.05.06  Teisės aktų registras: 2016-11326-, 2016.
527 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 ,,Dėl tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų lietuvių k ... (1.72E)1A-347 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.04.29 Galioja nuo 2016.04.30  Teisės aktų registras: 2016-10734-, 2016.
528 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-538 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.04.27 Galioja nuo 2016.04.29  Teisės aktų registras: 2016-10596-, 2016.
529 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-519 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.04.26 Galioja nuo 2016.04.29  Teisės aktų registras: 2016-10591-, 2016.
530 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-130 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.04.21 Galioja nuo 2016.04.27  Teisės aktų registras: 2016-10191-, 2016.
531 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-108 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų paso viršelio formos patvirtinimo“ pakeitimo 1K-120 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.04.13 Galioja nuo 2016.04.14  Teisės aktų registras: 2016-09013-, 2016.
532 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-481 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.04.12 Galioja nuo 2016.04.14  Teisės aktų registras: 2016-09028-, 2016.
533 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-466 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.04.08 Galioja nuo 2016.04.13  Teisės aktų registras: 2016-08675-, 2016.
534 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr.49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-429 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.04.01 Galioja nuo 2016.04.05  Teisės aktų registras: 2016-07339-, 2016.
535 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 "Dėl vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmen ... (1.72E)1A-258 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.04.01 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-07300-, 2016.
536 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 2d. įsakymo Nr. V-452 „Dėl 2015 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-425 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.31 Negalioja nuo 2016.08.29 Galioja nuo 2016.04.04 iki 2016.08.28  Teisės aktų registras: 2016-06885-, 2016.
537 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1K-57 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl tipinė ... 1K-99 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.03.31 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-06677-, 2016.
538 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1K-58 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl asmens ... 1K-98 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.03.31 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-06676-, 2016.
539 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojamai receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-421 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.30 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-06688-, 2016.
540 Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo V-408 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.29 Galioja nuo 2016.04.07  Teisės aktų registras: 2016-07911-, 2016.
541 Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų bemiparino natrio druskos ir nadroparino kalcio druskos grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo V-348 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.27    
542 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr.159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-405 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.25 Galioja nuo 2016.03.30  Teisės aktų registras: 2016-06401-, 2016.
543 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų kompensavimo skyriaus rengiamų ataskaitų formų patvirtinimo 1K-86 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.03.25 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-06303-, 2016.
544 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2013 m. birželio 3 d. įsakymo Nr.(1.4)1A-629 ,,Dėl viešai skelbiamo vaistinio preparato farmacinių, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų dokum ... (1.72E)1A-227 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.03.22 Galioja nuo 2016.03.23  Teisės aktų registras: 2016-05509-, 2016.
545 Dėl Duomenų apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų teisėtos apyvartos kontrolę, vaistų (vaistinių preparatų), kurių sudėtyje yra pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), teisėtą apyvartą pateikimo formos pat ... T1-103 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2016.03.21 Galioja nuo 2016.03.22  Teisės aktų registras: 2016-05460-, 2016.
546 Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V-452 „Dėl 2015 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-347 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.14 Negalioja nuo 2016.08.29 Galioja nuo 2016.03.30 iki 2016.08.28  Teisės aktų registras: 2016-04903-, 2016.
547 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-301 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.03 Galioja nuo 2016.03.05  Teisės aktų registras: 2016-04270-, 2016.
548 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 1K-69 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.03.03 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04190-, 2016.
549 Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V-452 „Dėl 2015 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-291 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.25 Negalioja nuo 2016.08.29 Galioja nuo 2016.03.01 iki 2016.08.28  Teisės aktų registras: 2016-03964-, 2016.
550 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie  ... 1K-58 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.02.24 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Pakeista  2016-03-31 d. Įsakymu Nr. 1K-98, kuriuo remiantis : šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d  Teisės aktų registras: 2016-03522-, 2016.
551 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl tipinės Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fond ... 1K-57 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.02.19 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d. pagal 1K-99 pakeitimą.  Teisės aktų registras: 2016-03184-, 2016.
552 Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo V-269 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.17 Galioja nuo 2016.02.19  Teisės aktų registras: 2016-03022-, 2016.
553 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-234 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.11 Galioja nuo 2016.02.13  Teisės aktų registras: 2016-02798-, 2016.
554 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-230 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.11 Galioja nuo 2016.02.13  Teisės aktų registras: 2016-02797-, 2016.
555 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-227 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.11 Galioja nuo 2016.02.13 . Išimtys: 1.1 papunktis galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.; 1.2 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-02761-, 2016.
556 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apra ... V-210 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.08 Galioja nuo 2016.02.10  Teisės aktų registras: 2016-02555-, 2016.
557 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-158 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.05 Galioja nuo 2016.02.09  Teisės aktų registras: 2016-02464-, 2016.
558 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo form ... V-120 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.01 Galioja nuo 2016.02.04  Teisės aktų registras: 2016-02230-, 2016.
559 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 1K-144 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų skyrimo stebėsenos ir jų skyrimo kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-28 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.02.01 Galioja nuo 2016.02.02  Teisės aktų registras: 2016-01985-, 2016.
560 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinės ... V-112 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.01.28 Galioja nuo 2016.02.02  Teisės aktų registras: 2016-01945-, 2016.
561 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V-452 „Dėl 2015 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo V-102 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.01.27 Negalioja nuo 2016.08.29 Galioja nuo 2016.02.09 iki 2016.08.28  Teisės aktų registras: 2016-01657-, 2016.
562 Dėl Prašymo išduoti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą ir Klinikinio vaistinio preparato tyrimo etinio vertinimo anketos pavyzdinių formų patvirtinimo V-6 Lietuvos bioetikos komitetas Įsakymas 2016.01.25 Galioja nuo 2016.01.27 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2016.01.27  Teisės aktų registras: 2016-01609-, 2016.
563 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-105 „Dėl apeliacinės komisijos skundams dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir vaistinių preparatų, medicinos pagalbos prie ... V-88 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.01.25 Galioja nuo 2016.01.27  Teisės aktų registras: 2016-01568-, 2016.
564 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1538 „Dėl apeliacinės komisijos skundams dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir vaistinių preparatų, medicinos pagalbos pr ... V-89 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.01.25 Negalioja nuo 2018.01.30 Galioja nuo 2016.01.27 iki 2018.01.29  Teisės aktų registras: 2016-01567-, 2016.
565 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-84 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.01.25 Galioja nuo 2016.01.26  Teisės aktų registras: 2016-01554-, 2016.
566 Dėl Lietuvos Respublikos apsaugos ministro 2000 m. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo V-79 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.01.21 Galioja nuo 2016.01.23  Teisės aktų registras: 2016-01437-, 2016.
567 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 61 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.20 Galioja nuo 2016.02.01  Teisės aktų registras: 2016-01453-, 2016.
568 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ...