T GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo XIII-2849 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2020.04.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08531. Įsigalioja nuo 2020-04-23.
2 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 198 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-216 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.04.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07909. Įsigalioja nuo 2020-04-16.
3 Dėl Veiksnių keliamos rizikos vertinimo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose metodikos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų  ... V-96 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įsakymas 2020.04.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07310. Įsigalioja nuo 2020-04-09.
4 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Javų, pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-139 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2020.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07482. Įsigalioja nuo 2020-04-10.
5 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. B1-256 „Dėl importuojamų Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ryžių produktų, kurie galėtų būti užteršti genetiškai modifikuotu organizmu „Ll RICE 601“, valst ... B1-202 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2020.03.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05661. Įsigalioja nuo 2020-03-19.
6 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo 3D-167 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2020.03.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05278. Įsigalioja nuo 2020-03-11.
7 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“ pakeitimo 193 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.03.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05250. Įsigalioja nuo 2020-03-11.
8 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-149 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2020.03.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04641. Įsigalioja nuo 2020-03-04.
9 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo B1-142 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2020.02.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04142. Įsigalioja nuo 2020-02-28.
10 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos 126 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.02.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03479. Įsigalioja nuo 2020-02-18.
11 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 20, 37, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas XIII-2803 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2020.01.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02854. Įsigalioja nuo 2020-02-08.
12 Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-612 „Dėl Finansinės priemonės „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo 4-760 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21644. Įsigalioja nuo 2019-12-31.
13 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl Paraiškos atlikti registruotosios arba neregistruotos augalo veislės ūkinio vertingumo tyrimus formos patvirtinimo“ pakeitimo A1-770 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2019.12.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20020. Įsigalioja nuo 2019-12-13.
14 Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (es) Nr. 2017/ 625 įgyvendinimo 1237 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20045. Įsigalioja nuo 2019-12-14. Nutarimo 5 punktas įsigalioja 2019-12-13.
15 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-376 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2019.12.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19897. Įsigalioja nuo 2019-12-11.
16 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 602 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-612 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.10.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16415. Įsigalioja nuo 2019-10-17.
17 Dėl Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 4-542 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2019.09.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14984. Įsigalioja nuo 2019-09-24.
18 Dėl Tikslinių gyventojų grupių sveikos mitybos ir sveikatai palankaus maisto gaminimo mokymų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-1088 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.09.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15002. Įsigalioja nuo 2019-09-24.
19 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo XIII-2426 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2019.09.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14995. Įsigalioja nuo 2019-09-23.
20 Dėl Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo V-1000 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13300. Įsigalioja nuo 2019-11-01. Tvarkos aprašo 7 punktas įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.
21 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių auga ... V-928 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12379. Įsigalioja nuo 2019-07-27. Įsakymo 1.1.2 papunktis įsigalioja 2019 m. rugsėjo 29 d.
22 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 749 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12129. Įsigalioja nuo 2019-07-24.
23 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 681/ 689/ 525/ 753 „Dėl G ... D1-417/ V-824/ 3D-423/ B1-495 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.07.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11560. Įsigalioja nuo 2019-09-29.
24 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO NR. 1138 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 702 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10    
25 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 702 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11609. Įsigalioja nuo 2019-07-16.
26 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. B1-255 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikoma sustiprinta valstybinė maisto kontrolė, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo B1-481 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.07.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11250. Įsigalioja nuo 2019-11-01.
27 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-7 straipsnių, ketvirtojo-1 skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-1, 4-2, 4-3 straipsniais įstatymas XIII-2204 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09728. Įsigalioja nuo 2019-12-14. Įstatymo 18 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-06-18.
28 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas XIII-2166 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09862. Įsigalioja nuo 2020-01-01. Įstatymo 140 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2019-06-20.  Įstatymo III skyriaus septintasis skirsnis ir 142 straipsnis įsigalioja 2023-01-01. Įstatymo 143 straipsnis įsigalioja 2025-01-01.
29 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-345 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.06.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09104. Įsigalioja nuo 2019-06-06.
30 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-343 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.06.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09147. Įsigalioja nuo 2019-06-07.
31 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-340 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.06.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09018. Įsigalioja nuo 2019-06-05.
32 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 445 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07552. Įsigalioja nuo 2019-05-11.
33 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3D-404 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos nuostatų ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sist ... 3D-166 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.03.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04351. Įsigalioja nuo 2019-03-21.
34 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 29 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00860. Įsigalioja nuo 2019-01-22.
35 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonė ... 3D-3 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.01.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00119. Įsigalioja nuo 2019-01-05.
36 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-965 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00150. Įsigalioja nuo 2019-01-05.
37 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-959 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21651. Įsigalioja nuo 2018-12-29.
38 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. D1-500 „Dėl Jūros aplinkos būklės įvertinimo, Baltijos jūros geros aplinkos būklės savybių, jūros aplinkos apsaugos tikslų, stebėsenos programos ir priemonių nustatymo tvark ... D1-1072 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20227. Įsigalioja nuo 2018-12-12.
39 Dėl Lietuvos vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos programų strategijos patvirtinimo 3D-583 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13551. Įsigalioja nuo 2018-08-30.
40 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 602 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-695 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12276. Įsigalioja nuo 2018-07-24.
41 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo“ pakeitimo D1-657 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11279. Įsigalioja nuo 2018-07-05.
42 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-416 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08696. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
43 Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 2, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21-1 straipsniu įstatymas XIII-1123 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.04.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06902. Įsigalioja nuo 2018-07-01. Įstatymo 11 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2018-05-01.
44 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo pareiškimo „Dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS)“ XIII-1113 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.04.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06694. Įsigalioja nuo 2018-04-26.
45 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo V-394 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06471. Įsigalioja nuo 2018-09-01.
46 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 352 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06041. Įsigalioja nuo 2018-04-14.
47 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo 351 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06040. Įsigalioja nuo 2018-04-14.
48 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo V-342 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04614. Įsigalioja nuo 2018-05-01.
49 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-183 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.12 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-03841. Įsigalioja nuo 2018-06-01 iki 2018-06-30. Negalioja nuo 2018-07-01.
50 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-143 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.03.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03760. Įsigalioja nuo 2018-03-10.
51 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 147 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02346. Įsigalioja nuo 2018-02-16.
52 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-58 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01081. Įsigalioja nuo 2018-01-25.
53 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-763 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-19187. Įsigalioja nuo 2017-12-02.
54 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A1-457/ V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-535/ V-1192 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.10.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16548. Įsigalioja nuo 2017-10-20. Įsakymo 2.4 papunktis įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.
55 Dėl Embriologo veiklos reikalavimų patvirtinimo V-1134 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-15327. Įsigalioja nuo 2017-10-01.
56 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-780 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14834. Įsigalioja nuo 2017-09-21.
57 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-737 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo 4-481 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.08.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13434. Įsigalioja nuo 2017-08-19.
58 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-511 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.08.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12974. Įsigalioja nuo 2017-08-03. Šio įsakymo 1.5 ir 1.19 papunkčiai įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
59 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“ pakeitimo 601 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.07.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13133. Įsigalioja nuo 2017-08-08.
60 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. A1-325 „Dėl Mėginių ėmimo laboratoriniams genetinės modifikacijos tyrimams metodikos patvirtinimo“ pakeitimo A1-405 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2017.07.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12390. Įsigalioja nuo 2017-07-19.
61 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonė ... 3D-439 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11022. Įsigalioja nuo 2017-06-30.
62 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 250, 268, 303, 312, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 236-1, 243-1, 304-1, 304-2 straipsniais įstatymas XIII-551 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11948. Įsigalioja nuo 2017-09-01.
63 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių 2014 metams patvirtinimo“ pakeitimo B1-342 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.05.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08437. Įsigalioja nuo 2017-05-20.
64 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-323 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.05.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08152. Įsigalioja nuo 2017-05-16.
65 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. A1-6 „Dėl Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių pro ... A1-243 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2017.05.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07446. Įsigalioja nuo 2017-05-05.
66 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-343 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.28 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-07182. Negalioja nuo 2018-07-01. Įsigalioja nuo 2017-05-01 iki 2018-06-30.
67 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-280 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07121. Įsigalioja nuo 2017-04-29.
68 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-171 „Dėl Daržovių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-211 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2017.04.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06446. Įsigalioja nuo 2017-04-15.
69 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-170 „Dėl Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-210 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2017.04.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06445. Įsigalioja nuo 2017-04-15.
70 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-288 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkure ... 3D-239 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06140. Įsigalioja nuo 2017-04-12.
71 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-36 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkuren ... 3D-238 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06030. Įsigalioja nuo 2017-04-08.
72 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 215 „Dėl Rinkai tiekiamų sėklinių bulvių privalomųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-219 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05208. Įsigalioja nuo 2017-04-01.
73 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 602 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-258 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05202. Įsigalioja nuo 2017-03-31.
74 Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 224 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo“ pakeitimo 3D-204 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04947. Įsigalioja nuo 2017-04-01.
75 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-203 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04946. Įsigalioja nuo 2017-04-01.
76 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 275 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-202 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04948. Įsigalioja nuo 2017-04-01.
77 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-170 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04349. Įsigalioja nuo 2017-03-16.
78 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. B1-866 „Dėl Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo B1-108 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.03.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03631. Įsigalioja nuo 2017-03-04.
79 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014-2020 m. viešinimo priemonių programos patvirtinimo“ pakeitimo“ D1-163 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03601. Įsigalioja nuo 2017-03-04.
80 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos 112 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03201. Įsigalioja nuo 2017-02-28.
81 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-808 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Plėtros fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo 4-104 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.02.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02900. Įsigalioja nuo 2017-02-23.
82 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-807 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Plėtros fondas I, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo 4-103 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.02.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02620. Įsigalioja nuo 2017-02-16.
83 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-809 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo 4-102 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.02.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02619. Įsigalioja nuo 2017-02-16.
84 Dėl Ekologinės gamybos plėtros tikslų ir jų įgyvendinimo 2017-2020 m. priemonių programos patvirtinimo 3D-88 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02298. Įsigalioja nuo 2017-02-10.
85 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-74 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.02.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01945. Įsigalioja nuo 2017-02-03.
86 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.01.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00822. Įsigalioja nuo 2017-01-13.
87 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. Nr. D1-452 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką ir riboto naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-3 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00475. Įsigalioja nuo 2017-01-05.
88 Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 383 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-778 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-30137. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
89 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-777 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-30138. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
90 Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo 4-809 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29204. Įsigalioja nuo 2016-12-22.
91 Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Plėtros fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo 4-808 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29203. Įsigalioja nuo 2016-12-22.
92 Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Plėtros fondas I, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo 4-807 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29202. Įsigalioja nuo 2016-12-22.
93 Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-692 „Dėl Nacionalinio augalų veislių sąrašo sudarymo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-751 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29188. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
94 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos XIII-82 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28737. Įsigalioja nuo 2016-12-13.
95 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 4-265 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo 4-774 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28678. Įsigalioja nuo 2016-12-13.
96 Dėl rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo 4-737 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-27782. Įsigalioja nuo 2016-12-01.
97 Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-152 „Dėl Paraiškų priėmimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-657 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26470. Įsigalioja nuo 2016-11-10.
98 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 71, 401, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 234-1, 234-2, 270-1 straipsniais įstatymas XII-2747 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26867. Įsigalioja nuo 2016-11-17.
99 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 24-1, 25, 27, 29, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32-1 straipsniu įstatymas XII-2683 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.10.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25850. Įsigalioja nuo 2017-05-01. Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 19 straipsnis ir 20 straipsnio 4 ir 6 dalys įsigalioja 2016-11-01.
100 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 4-660 „Dėl Finansų inžinerijos priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo 4-619 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24878. Įsigalioja nuo 2016-10-11.
101 Dėl Finansinės priemonės „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo 4-612 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24814. Įsigalioja nuo 2016-10-08.
102 Dėl Finansinės priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo 4-608 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24557. Įsigalioja nuo 2016-10-06.
103 Dėl finansinės priemonės „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo 4-607 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24555. Įsigalioja nuo 2016-10-06.
104 Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymas XII-2608 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.09.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23713. Įsigalioja nuo 2017-01-01. Įstatymo 17 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2016-09-20.
105 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos 848 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-22696. Įsigalioja nuo 2016-08-27.
106 Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veikloje dalyvaujančių ekspertų sąrašo sudarymo ir jo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-231 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2016.08.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-22602. Įsigalioja nuo 2016-08-25.
107 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 846 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-22692. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
108 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. 532 „Dėl Tikrinimą atliekančių valstybės institucijų darbo vežant krovinius geležinkelių transportu per Stasylų-Vaidotų geležinkelio stotis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 801 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-22381. Įsigalioja nuo 2016-08-17.
109 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. d1-12 „Dėl kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-518 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.07.29    
110 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2491 grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti 1K-704 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2016.07.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-18819. Įsigalioja nuo 2016-07-06.
111 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 259-1 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-2557 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.30 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-20294. Įsigalioja nuo 2016-07-14 iki 2016-12-31. Negalioja nuo 2017-01-01.
112 Nepasirašytas. Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymas XII-2491 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.28    
113 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 274 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-361 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.06.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-16338. Įsigalioja nuo 2016-07-01.
114 Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr.  I-1143 1, 2, 4, 4-1, 6, 8, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-7, 9, 13, 15, 16-1, 16-2, 17, 17-1, 19, 26 straipsnių, II skyriaus pavadinimo ir antrojo skirsnio, 2 prie ... XII-2419 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-17405. Įsigalioja nuo 2016-07-01. Įstatymo 25 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2016-06-23. Įstatymo 16 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14-1 straipsnio 2, 3, 4, 5 ir 6 dalių nuostatos cigaretėms ir suktinių tabakui įsigalioja 2019-05-20, kitiems, negu cigaretės ir suktinių tabakas, tabako gaminiams ? 2024-05-20.
115 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-112 „Dėl Sėklinių bulvių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-336 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2016.05.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-14315. Įsigalioja nuo 2016-06-01.
116 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 602 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-317 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-11070. Įsigalioja nuo 2016-05-04.
117 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-313 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-11072. Įsigalioja nuo 2016-05-04.
118 Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto administracijos struktūros patvirtinimo 1A-66 Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas Įsakymas 2016.04.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-09292. Įsigalioja nuo 2016-04-15.
119 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo V-486 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.04.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-09863. Įsigalioja nuo 2016-11-01.
120 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-242 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-08648. Įsigalioja nuo 2016-04-12.
121 Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas“ schemos patvirtinimo 4-265 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-07353. Įsigalioja nuo 2016-04-05.
122 Dėl žemės ūkio minstro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-175 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-06551. Įsigalioja nuo 2016-03-31.
123 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo 3D-131  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.03.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-05119. Įsigalioja nuo 2016-03-18.
124 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vil ... D1-151 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.29 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-04098. Įsigalioja nuo 2016-03-03 iki 2018-06-30. Negalioja nuo 2018-07-01.
125 Dėl dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ... D1-151 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.29    
126 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 421 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-289 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03895. Įsigalioja nuo 2016-02-28. Šiuo įsakymu nauja redakcija dėstomų Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių 6.11 papunktis galioja iki 2016 m. kovo 31 d. Šiuo įsakymu nauja redakcija dėstomų Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių 6.1 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.
127 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-122 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03434. Įsigalioja nuo 2016-02-24.
128 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos 161 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03707. Įsigalioja nuo 2016-02-26.
129 Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“patvirtinimo 4-133 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.02.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02821. Įsigalioja nuo 2016-02-13.
130 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 118 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02788. Įsigalioja nuo 2016-02-13.
131 Dėl Prašymo išduoti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą ir Klinikinio vaistinio preparato tyrimo etinio vertinimo anketos pavyzdinių formų patvirtinimo V-6 Lietuvos bioetikos komitetas Įsakymas 2016.01.25   Teisės aktų registras, 2016-01609. Įsigalioja nuo 2016-01-27. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2016-01-27.
132 Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo D1-31 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.13 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-01807. Įsigalioja nuo 2016-01-30 iki 2016-02-29. 1, 2 ir 4 punktas įsigalioja 2016 m. kovo 1 d. Negalioja nuo 2016-03-01.
133 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-8 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2016.01.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-00486. Įsigalioja nuo 2016-01-12.
134 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 215 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamų sėklinių bulvių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-938 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.12.18 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20236. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
135 Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo 3D-897 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.12.04 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19377. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
136 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 133-1, 177, 221, 224, 225, 225-2, 237, 240, 246-2, 247-5, 259, 259-1, 269, 320, 321 straipsnių pakeitimo ir 177-2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XII-2049 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.11.19 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19106. Įsigalioja nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31. Negalioja nuo 2017-01-01.
137 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-21 „Dėl Pradinės stadijos rizikos kapitalo fondo ir rizikos kapitalo fondo valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ pakeitimo 4-711 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.11.06 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17902. Įsigalioja nuo 2015-11-12.
138 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1156 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.11.04 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17936. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
139 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 198 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-784 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.30 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17370. Įsigalioja nuo 2015-11-03.
140 Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio 3, 4 ir 7 dalyse nurodytos informacijos pateikimo reklamoje taisyklių patvirtinimo 4-671 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.10.28 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17006. Įsigalioja nuo 2016-02-01.
141 Dėl Finansų inžinerijos priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ schemos patvirtinimo 4-660 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.10.16 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15712. Įsigalioja nuo 2015-10-17.
142 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-742 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.14 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15511. Įsigalioja nuo 2015-10-17.
143 Dėl reikalavimo pereinamuoju laikotarpiu patikslinti kiekvieno genetiškai modifikuotų organizmų leidimo ar pranešimo geografinę taikymo sritį, išbraukiant Lietuvos Respublikos teritoriją D1-679 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.24 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14184. Įsigalioja nuo 2015-09-25.
144 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. B1-866 „Dėl Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo B1-872 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.09.24 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14185. Įsigalioja nuo 2015-09-25.
145 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijų“ pakeitimo 3D-696 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.09.17 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13929. Įsigalioja nuo 2015-11-01.
146 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos XII-1937 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2015.09.17 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14161. Įsigalioja nuo 2015-09-24.
147 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 19 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-659 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.14 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13829. Įsigalioja nuo 2015-09-15.
148 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo V-998 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.08.27 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13116. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
149 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-167 „Dėl trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo A1-536 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2015.07.27 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11693. Įsigalioja nuo 2015-07-29.
150 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nutarimus suteikimo” pakeitimo B1-697 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.07.14 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11348. Įsigalioja nuo 2015-07-16.
151 Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 8, 26 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju 1 priedu įstatymas XII-1918 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.30 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11096. Įsigalioja nuo 2016-05-20. Įstatymo 7 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-07-08.
152 Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 10, 11, 12, 14 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1916 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.30 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11094. Įsigalioja nuo 2016-01-01. Įstatymo 8 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-07-08.
153 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 189-14, 224, 241-1, 259-1, 320 straipsnių pakeitimo ir 189-6 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XII-1893 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.25 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10784. Įsigalioja nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31. Negalioja nuo 2017-01-01.
154 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 44-10 straipsniu ir 224, 259-1 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1876 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.25 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11210. Įsigalioja nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31. Negalioja nuo 2017-01-01.
155 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 172-30, 172-31 ir 247-12 straipsniais ir 224, 259-1 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1873 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.25 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10773. Įsigalioja nuo 2015-11-01 iki 2016-12-31. Negalioja nuo 2017-01-01.
156 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas XII-1869 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.25 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11216. Įsigalioja nuo 2015-07-11. Administracinių nusižengimų kodeksas įsigalioja 2017-01-01.  Kodekso įsigaliojimas pakeistas 2016-03-25 įstatymu Nr. XII-2275.
157 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 90, 224, 242, 244, 259-1, 282 ir 320 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1829 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.23 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10579. Įsigalioja nuo 2015-07-15 iki 2016-12-31. Negalioja nuo 2017-01-01.
158 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo? pakeitimo 3D-517 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.06.18 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09717. Įsigalioja nuo 2015-06-19.
159 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-500 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.06.12 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09258. Įsigalioja nuo 2015-06-14.
160 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, supaprastintos  ... V-710 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.06.08 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09011. Įsigalioja nuo 2015-07-01.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.