T HIGIENOS NORMOS. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1134 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10265. Įsigalioja nuo 2020-05-14.
2 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1040 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 99:2011 „Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1398 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19659. Įsigalioja nuo 2020-04-01.
3 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-133„Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011„Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvir ... V-1372 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19474. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
4 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 112:2001 „Vidinės apšvitos monitoringo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1360 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.11.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19212. Įsigalioja nuo 2020-04-01.
5 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/ A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai d ... V-1203/ A1-646 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.10.24   Teisės aktų registras, 2019-17148. Įsigalioja nuo 2021-01-31. Įsakymo 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.7, 1.2.11, 1.2.13 papunkčiai įsigalioja 2021 m. liepos 11 d.,  1.2.9 papunktis įsigalioja 2023 m. vasario 21 d.,  1.2.3 papunktis įsigalioja 2023 m. liepos 11 d.,  1.2.8 papunktis įsigalioja 2024 m. liepos 11 d.,  1.2.10 papunktis įsigalioja 2026 m. vasario 21 d.,  1.2.5 papunktis įsigalioja 2026 m. liepos 11 d.,  1.2.12 papunktis įsigalioja 2027 m. liepos 11 d.
6 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių p ... V-959 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12683. Įsigalioja nuo 2019-11-01. Įsakymo 1.1.1 papunktis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.
7 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-610 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08221. Įsigalioja nuo 2019-05-24.
8 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1362 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19242. Įsigalioja nuo 2018-11-30.
9 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pa ... V-1183 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17650. Įsigalioja nuo 2018-11-03.
10 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo V-886 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13208. Įsigalioja nuo 2018-09-01.
11 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-696 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10026. Įsigalioja nuo 2018-06-19. Šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d. Šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.
12 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/ A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai d ... V-695/ A1-272 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.12    
13 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/ A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai d ... V-695/ A1-272 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09988. Įsigalioja nuo 2018-08-21. Įsakymo 2.16.2.14, 2.16.2.22, 2.16.2.27, 2.16.2.45, 2.16.2.48, 2.16.2.53, 2.16.2.56, 2.16.2.58 papunkčiai įsigalioja 2020 m. sausio 17 d.; 2.16.2.23 papunktis įsigalioja 2023 m. sausio 17 d.
14 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-518 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06733. Įsigalioja nuo 2018-08-01.
15 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“patvirtinimo“pakeitimo V-399 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06368. Įsigalioja nuo 2018-09-01.
16 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo V-76 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01091. Įsigalioja nuo 2018-05-01.
17 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 671 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 113:2001 „Laivai. Higienos normos ir taisyklės“patvirtinimo“pakeitimo V-49 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00793. Įsigalioja nuo 2018-01-19.
18 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1220 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.25    
19 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1220 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16876. Įsigalioja nuo 2017-10-27.
20 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“ patvirtinimo“ pakeitimo V-473 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07162. Įsigalioja nuo 2017-04-29.
21 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-284 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04264. Įsigalioja nuo 2017-09-01.
22 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-16 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00608. Įsigalioja nuo 2017-01-10. Šio įsakymo 1.2.9 papunktis įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d. Šio įsakymo 1.2.18 ir 1.2.26 papunkčiai įsigalioja 2019 m. vasario 22 d. Šio įsakymo 1.2.1, 1.2.2, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.22 papunkčiai įsigalioja 2020 m. vasario 22 d. Šio įsakymo 1.2.12 ir 1.2.21 papunkčiai įsigalioja 2021 m. vasario 22 d.
23 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2005 „Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“pakeitimo V-1482 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29713. Įsigalioja nuo 2017-05-01.
24 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1334 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-27623. Įsigalioja nuo 2017-05-01. 41 punktas įsigalioja 2018-11-01.
25 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1187 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.10.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25542. Įsigalioja nuo 2016-10-22.
26 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 671 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 113:2001 „Laivai. Higienos normos ir taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo V-385 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-06287. Įsigalioja nuo 2016-03-26.
27 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių p ... V-373 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-05756. Įsigalioja nuo 2016-04-01. Šio įsakymo 2.6 papunktis įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.
28 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-765 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-300 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-04272. Įsigalioja nuo 2016-04-01.
29 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-510 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ pakeitimo V-290 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.24 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-03678. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2016-02-25. Įsigalioja nuo 2016-02-25 iki 2019-02-28. Negalioja nuo 2019-03-01.
30 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai ... V-93 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.01.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01647. Įsigalioja nuo 2016-05-01. Šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 19 ir 71 punktai įsigalioja 2016-11-01. Šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 171 punktas galioja iki 2018-10-31. Šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 17 punktas įsigalioja 2018-11-01.
31 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 642 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 77:2002 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1533 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.12.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-00424. Įsigalioja nuo 2016-05-01.
32 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 902011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“patvirtinimo“pakeitimo V-1457 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.12.17 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21266. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
33 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-114 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“patvirtinimo“pakeitimo V-1441 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.12.14 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21256. Įsigalioja nuo 2016-05-01.
34 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1278 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.11.11 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18015. Įsigalioja nuo 2015-11-28. 1.16, 1.19 ir 1.22 papunkčiai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.
35 Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo V-1208 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.10.30 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17474. Įsigalioja nuo 2016-11-01. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.; šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 111 punktas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d.; šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 48.3 papunktis įsigalioja 2017 m. liepos 1 d. pagal pakeitimą V-1187.
36 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 122:2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ patvirtinimo“  ... V-1085 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.09.28 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14820. Įsigalioja nuo 2015-10-08. 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 ir 1.3.6 papunkčiai įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.
37 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-568 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“ pakeitimo V-1074 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.09.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14285. Įsigalioja nuo 2015-11-01.
38 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1059 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.09.18 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14663. Įsigalioja nuo 2016-05-01.
39 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-911 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.08.03 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12163. Įsigalioja nuo 2015-09-01.
40 Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo V-908 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.08.03 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12321. Įsigalioja nuo 2015-11-01.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.