T KOSMETIKOS PRIEMONĖS. 2019.10.13 41-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 600 „Dėl 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/ 2009 dėl kosmetikos gaminių įgyvendinimo“ pakeitimo 24 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.03 Galioja nuo 2018.01.10  Teisės aktų registras: 2018-00346-, 2018.
2 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64:2016 „Kosmetikos gaminiai. Mikrobinio užterštumo ribinės vertės“ patvirtinimo“ pakeitimo V-559 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.16 Galioja nuo 2017.05.18  Teisės aktų registras: 2017-08280-, 2017.
3 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64:2016 „Kosmetikos gaminiai. Mikrobinio užterštumo ribinės vertės“ patvirtinimo“ pakeitimo“ V-559 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.16    
4 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64:2016 „Kosmetikos gaminiai. Mikrobinio užterštumo ribinės vertės“ patvirtinimo“ pakeitimo“ V-559 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.16    
5 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-473 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 "Kosmetikos ir asmens ... V-557 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.16 Galioja nuo 2017.05.18  Teisės aktų registras: 2017-08270-, 2017.
6 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“ patvirtinimo“ pakeitimo V-473 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.04.29  Teisės aktų registras: 2017-07162-, 2017.
7 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1090 „Dėl Informacijos apie kosmetikos gaminio rimtą nepageidaujamą poveikį teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ V-380 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.22 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-06306-, 2016.
8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 600 „Dėl 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/ 2009 dėl kosmetikos gaminių įgyvendinimo“ pakeitimo 1285 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.09 Galioja nuo 2016.01.01 . Išimtys: Šio nutarimo 1.1?1.3 papunkčiai įsigalioja 2016-04-01; 1.4 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2016-01-01.  Teisės aktų registras: 2015-19818-, 2015.
9 Dėl Informacijos apie kosmetikos gaminio rimtą nepageidaujamą poveikį teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-1090 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.09.28    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.