T KOSMETIKOS PRIEMONĖS. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 600 „Dėl 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/ 2009 dėl kosmetikos gaminių įgyvendinimo“ pakeitimo 24 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00346. Įsigalioja nuo 2018-01-10.
2 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64:2016 „Kosmetikos gaminiai. Mikrobinio užterštumo ribinės vertės“ patvirtinimo“ pakeitimo V-559 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08280. Įsigalioja nuo 2017-05-18.
3 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64:2016 „Kosmetikos gaminiai. Mikrobinio užterštumo ribinės vertės“ patvirtinimo“ pakeitimo“ V-559 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.16    
4 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64:2016 „Kosmetikos gaminiai. Mikrobinio užterštumo ribinės vertės“ patvirtinimo“ pakeitimo“ V-559 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.16    
5 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-473 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001„Kosmetikos ir a ... V-557 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08270. Įsigalioja nuo 2017-05-18.
6 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“ patvirtinimo“ pakeitimo V-473 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07162. Įsigalioja nuo 2017-04-29.
7 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1090 „Dėl Informacijos apie kosmetikos gaminio rimtą nepageidaujamą poveikį teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ V-380 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-06306. Įsigalioja nuo 2016-04-01.
8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 600 „Dėl 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/ 2009 dėl kosmetikos gaminių įgyvendinimo“ pakeitimo 1285 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.09 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19818. Įsigalioja nuo 2016-01-01. Šio nutarimo 1.1?1.3 papunkčiai įsigalioja 2016-04-01; 1.4 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2016-01-01.
9 Dėl Informacijos apie kosmetikos gaminio rimtą nepageidaujamą poveikį teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-1090 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.09.28 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14819. Įsigalioja nuo 2015-10-08.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.