T NANO MEDŽIAGOS. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl 2020 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 498 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10614. Įsigalioja nuo 2020-05-20.
2 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei brangiųjų ... V-1110 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10132. Įsigalioja nuo 2020-05-13.
3 Dėl Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo 4-240 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2020.04.20   Teisės aktų registras, 2020-08186. Įsigalioja nuo 2020-06-13.
4 Dėl Tyrimų ir procedūrų, atliekamų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaigose skubos tvarka, sąrašo tvirtinimo V-81 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2020.01.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02343. Įsigalioja nuo 2020-02-04.
5 Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo V-1474 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.12.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20057. Įsigalioja nuo 2019-12-13.
6 Dėl Vaizduojamojo meno paslaugų ir dailiųjų dirbinių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-177 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.10.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16410. Įsigalioja nuo 2019-10-17.
7 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. NUTARIMO NR. 411 „DĖL PRIORITETINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS IR INOVACIJŲ RAIDOS (SUMANIOS SPECIALIZACIJOS) KRYPČIŲ IR JŲ PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO  ... 760 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.24    
8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo  ... 760 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12537. Įsigalioja nuo 2019-07-31.
9 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų ba ... V-863 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11930. Įsigalioja nuo 2019-09-01.
10 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei brangiųjų ... V-851 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.07.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11914. Įsigalioja nuo 2019-09-01.
11 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-82 „Dėl nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ patvirtinimo“ pakeitimo V-793 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.07.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11348. Įsigalioja nuo 2019-07-10.
12 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 4-56 „Dėl Vertinimo tvarkos, kuria nustatoma, ar numatomos steigti įmonės veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų  ... 4-362 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2019.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09520. Įsigalioja nuo 2019-07-01.
13 Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo SV6-15 Studijų kokybės vertinimo centras Įsakymas 2019.06.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09203. Įsigalioja nuo 2019-06-07.
14 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priem ... V-659 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.05.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08599. Įsigalioja nuo 2019-05-31.
15 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo V-126 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.02.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02470. Įsigalioja nuo 2019-02-16.
16 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo V-931 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.11.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19178. Įsigalioja nuo 2018-11-29.
17 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priem ... V-890 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.11.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18370. Įsigalioja nuo 2018-11-15.
18 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo V-810 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.10.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16065. Įsigalioja nuo 2018-10-12.
19 Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo SV6-28 Studijų kokybės vertinimo centras Įsakymas 2018.06.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10470. Įsigalioja nuo 2018-06-27.
20 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymas XIII-1283 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11176. Įsigalioja nuo 2018-09-01. Įstatymo 2 straipsnio 3 ir 4 dalys įsigalioja 2018-07-04.  Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 3 ir 4 dalys įsigalioja 2018-11-01.
21 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 4-348 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09787. Įsigalioja nuo 2018-07-06. Įsakymo 1.1 ir 1.2.3 papunkčiai įsigalioja 2018-08-08.
22 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 50 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1212 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09724. Įsigalioja nuo 2018-06-12.
23 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų ba ... V-499 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06428. Įsigalioja nuo 2018-05-01.
24 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų ... V-463 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.04.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06357. Įsigalioja nuo 2018-05-01.
25 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priem ... V-372 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06157. Įsigalioja nuo 2018-04-18.
26 Dėl Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros plano patvirtinimo 4-142 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.03.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03915. Įsigalioja nuo 2018-03-15.
27 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priem ... V-207 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.03.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03483. Įsigalioja nuo 2018-03-06.
28 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo V-122 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02039. Įsigalioja nuo 2018-02-09.
29 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų lietuvių ka ... (1.72E)1A-1439 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-19796. Įsigalioja nuo 2017-12-09.
30 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo V-882 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.11.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18170. Įsigalioja nuo 2017-11-18.
31 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų specializuotoms ambulatorinėms, priėmimo-sku ... V-1278 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-17639. Įsigalioja nuo 2017-11-10.
32 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priem ... V-815 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.10.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16683. Įsigalioja nuo 2017-10-24.
33 Dėl Elektroninio dokumento specifikacijos PDF RC V 1 0 patvirtinimo v-220 VĮ Registrų centras Įsakymas 2017.09.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14213. Įsigalioja nuo 2017-09-06.
34 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. LAPKRIČIO 22 D. NUTARIMO NR. 1468 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 620 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.07.26    
35 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priem ... V-524 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10873. Įsigalioja nuo 2017-06-29.
36 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų ba ... V-721 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10204. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
37 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei brangiųjų ... V-719 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10202. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
38 Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo SV6-13 Studijų kokybės vertinimo centras Įsakymas 2017.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08164. Įsigalioja nuo 2017-05-16.
39 Dėl ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo SV6-12 Studijų kokybės vertinimo centras Įsakymas 2017.05.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07668. Įsigalioja nuo 2017-05-06. Šio įsakymo 1.1 punktas įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
40 Dėl Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2017-2021 metų programų patvirtinimo V-273 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.04.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07232. Įsigalioja nuo 2017-05-03.
41 Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo SV6-10 Studijų kokybės vertinimo centras Įsakymas 2017.04.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05745. Įsigalioja nuo 2017-04-06.
42 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo V-196 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04952. Įsigalioja nuo 2017-03-29.
43 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014-2020 m. viešinimo priemonių programos patvirtinimo“ pakeitimo“ D1-163 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03601. Įsigalioja nuo 2017-03-04.
44 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-23 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sut ... 1K-30 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.02.03 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-02016. Įsigalioja nuo 2017-02-04 iki 2019-01-02. Negalioja nuo 2019-01-03.
45 Dėl Vertinimo tvarkos, kuria nustatoma, ar numatomos steigti įmonės veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir ar šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą kvalifik ... 4-56 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.01.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01482. Įsigalioja nuo 2017-01-27.
46 Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo SV6-52 Studijų kokybės vertinimo centras Įsakymas 2016.12.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29940. Įsigalioja nuo 2016-12-30.
47 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-23 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sut ... 1K-362 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.12.22 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-29393. Įsigalioja nuo 2016-12-24 iki 2019-01-02. Negalioja nuo 2019-01-03.
48 Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo SV6-49 Studijų kokybės vertinimo centras Įsakymas 2016.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-27786. Įsigalioja nuo 2016-12-01.
49 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1018 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmo ... V-1167 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.10.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25225. Įsigalioja nuo 2016-10-18.
50 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų specializuotoms ambulatorinėms, priėmimo-sku ... V-1096 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.09.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23856. Įsigalioja nuo 2016-09-22.
51 Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo  SV6-40 Studijų kokybės vertinimo centras Įsakymas 2016.08.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-22868. Įsigalioja nuo 2016-08-31.
52 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų ... V-782 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-17304. Įsigalioja nuo 2016-07-01.
53 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų ba ... V-777 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-17276. Įsigalioja nuo 2016-07-01.
54 Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo SV6-25 Studijų kokybės vertinimo centras Įsakymas 2016.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-16615. Įsigalioja nuo 2016-06-16.
55 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo prog ... V-490 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.05.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-14097. Įsigalioja nuo 2016-05-27.
56 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos dra ... 1K-153 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.05.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-11727. Įsigalioja nuo 2016-05-11. šiuo įsakymu patvirtinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2016 m. gegužės 1 d.
57 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo prog ... V-402 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.05.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-11318. Įsigalioja nuo 2016-05-06.
58 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos dra ... 1K-143 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.05.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10987. Įsigalioja nuo 2016-05-03.
59 Dėl LAA Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamento atnaujintos (aktualios) redakcijos patvirtinimo 2014.01.16 Lietuvos arbitražo asociacija Sprendimas 2016.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-14813. Įsigalioja nuo 2016-06-04.
60 Dėl LAA Tarptautinio komercinio arbitražo procedūros reglamento atnaujintos (aktualios) redakcijos patvirtinimo 2013.01.16 Lietuvos arbitražo asociacija Sprendimas 2016.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-14814. Įsigalioja nuo 2016-06-04.
61 Dėl Elektroninių-skaitmeninių technologijų srityse kylančių verslo ginčų sprendimo VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo (VTNKA) specializuotame Elektronikos informatikos arbitražo teisme tvarkos aprašo patvirtinimo 2012.01.16 Lietuvos arbitražo asociacija Sprendimas 2016.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-17354. Įsigalioja nuo 2016-06-22.
62 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų ... V-554 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10800. Įsigalioja nuo 2016-05-01.
63 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų ba ... V-550 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.04.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10802. Įsigalioja nuo 2016-05-01.
64 Dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų aerokosmoso srityje plėtros 2016-2020 metų programos patvirtinimo  4-257 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-07335. Įsigalioja nuo 2016-04-05.
65 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. v-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo   2016 m. vasario 10 d. Nr. v-89 Vi ... V-89 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.02.10    
66 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo V-89 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.02.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02782. Įsigalioja nuo 2016-02-13.
67 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. v-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo V-89 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.02.10    
68 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priemonių, prisidedančių prie prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės  ... V-895 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.08.13 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12315. Įsigalioja nuo 2015-08-15.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.