T NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ PREKURSORIAI. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo T1-27 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2020.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09044. Įsigalioja nuo 2020-04-30.
2 Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. T1-39 „Dėl Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos d ... T1-11 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2020.02.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03981. Įsigalioja nuo 2020-02-26.
3 Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. Nr. T1-163 įsakymo „Dėl ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių  ... T1-3 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2020.01.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00383. Įsigalioja nuo 2020-01-11.
4 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ... 143 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02523. Įsigalioja nuo 2019-02-19.
5 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. NUTARIMO NR. 591 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) BEI Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAG ... 143 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.13    
6 Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių ... T1-163 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2018.12.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20641. Įsigalioja nuo 2018-12-18.
7 Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. T1-275 „Dėl Informacijos apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtraukto ... T1-155 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2018.11.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17837. Įsigalioja nuo 2018-11-06.
8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ... 900   Nutarimas 2018.09.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14349. Įsigalioja nuo 2018-09-12.
9 Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-68 „Dėl Pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų  ... T1-85 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2018.06.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10093. Įsigalioja nuo 2018-07-07.
10 Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravi ... T1-42 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2018.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03862. Įsigalioja nuo 2018-03-14.
11 Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-26 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), patikrinimų atlikimo taisyklių pa ... T1-416 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2017.12.27 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-21336. Įsigalioja nuo 2017-12-28 iki 2018-12-17. Negalioja nuo 2018-12-18.
12 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 349 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.05.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08248. Įsigalioja nuo 2017-05-17.
13 Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijavimo ir registravim ... T1-137 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2017.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05012. Įsigalioja nuo 2017-03-30.
14 Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-26 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), patikrinimų atlikimo taisyklių pa ... T1-403 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2016.12.27 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-29638. Įsigalioja nuo 2017-01-01 iki 2018-12-17. Negalioja nuo 2018-12-18.
15 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 3 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-160 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29854. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
16 Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravi ... T1-349 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2016.11.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26398. Įsigalioja nuo 2016-11-08.
17 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 992 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.10.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24920. Įsigalioja nuo 2016-10-12.
18 Dėl Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo formos patvirtinimo T1-309 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2016.09.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24235. Įsigalioja nuo 2016-09-30.
19 Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-68 „Dėl Pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų  ... T1-297 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2016.09.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23707. Įsigalioja nuo 2016-09-20.
20 Dėl Duomenų apie Lietuvos Respublikoje gaminamus, importuojamus, platinamus, eksportuojamus ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje fizinių ir juridinių asmenų naudojamus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į ... T1-119 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2016.04.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-06889. Įsigalioja nuo 2016-04-02.
21 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 142 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencij ... 309 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-06746. Įsigalioja nuo 2016-04-01.
22 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ... 308 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-06745. Įsigalioja nuo 2016-04-01.
23 Dėl Duomenų apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų teisėtos apyvartos kontrolę, vaistų (vaistinių preparatų), kurių sudėtyje yra pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), teisėtą apyvartą pateikimo formos pat ... T1-103 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2016.03.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-05460. Įsigalioja nuo 2016-03-22.
24 Dėl Duomenų apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka vykdomos cheminių medžiagų tvarkymo kontrolės metu nustatytus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų naudoj ... T1-102 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2016.03.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-05459. Įsigalioja nuo 2016-03-22.
25 Dėl Duomenų apie rinkoje esančius pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), kurie naudojami veterinarinių vaistų, pašarų priedų ir pašarų gamybai, pateikimo formos patvirtinimo T1-101 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2016.03.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-05458. Įsigalioja nuo 2016-03-22.
26 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veik ... 142 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03339. Įsigalioja nuo 2016-02-23. Nutarimo 2 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną. Įsigaliojimo sąlyga pakeista 2016-03-30 nutarimu Nr. 309.
27 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patv ... 1402 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21122. Įsigalioja nuo 2015-12-31.
28 Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravi ... T1-276 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2015.10.30 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17207. Įsigalioja nuo 2015-11-03.
29 Dėl Informacijos apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos a ... T1-275 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2015.10.30   Teisės aktų registras. 2015. 2015-17197. Įsigalioja nuo 2015-11-01. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015-11-01.
30 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patv ... 996 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.09.16 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14042. Įsigalioja nuo 2015-09-23.
31 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 pakeitimo įstatymas XII-1903 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.25 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11089. Įsigalioja nuo 2015-11-01. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-07-08.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.