T ATSAKOMYBĖ UŽ NELAIMINGUS ATSITIKIMUS IR PROFESINES LIGAS. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo EV-234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.08.02 Galioja nuo 2019.08.03  Teisės aktų registras: 2019-12767-, 2019.
2 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirt ... EV-221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.07.24 Galioja nuo 2019.07.25  Teisės aktų registras: 2019-12151-, 2019.
3 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 18 ir 18-1 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2233 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.13 Galioja nuo 2020.01.01  Teisės aktų registras: 2019-10350-, 2019.
4 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. EV-173 „Dėl greitosios medicinos pagalbos įstaigų ir įmonių prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją ... EV-176 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.06.03 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08896-, 2019.
5 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisiją“ pakeitimo A1-297 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.05.30  Teisės aktų registras: 2019-08460-, 2019.
6 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-39 „Dėl Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos ... A1-254 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.05.07 Galioja nuo 2019.05.08  Teisės aktų registras: 2019-07367-, 2019.
7 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. EV-111 „Dėl Administracinės paslaugos teikimo „Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05“ aprašymo ir adm ... EV-133 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-07015-, 2019.
8 Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams EV-119 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.04.23 Galioja nuo 2019.04.24  Teisės aktų registras: 2019-06590-, 2019.
9 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių  darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvir ... EV-108 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.04.11 Galioja nuo 2019.04.12 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-05942-, 2019.
10 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos  ... A1-186 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.04.01 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05257-, 2019.
11 Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų patvirtinimo EV-84 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.25 Galioja nuo 2019.03.27  Teisės aktų registras: 2019-04590-, 2019.
12 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių  darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvir ... EV-83 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.25 Galioja nuo 2019.03.26  Teisės aktų registras: 2019-04572-, 2019.
13 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-158 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.03.20 Galioja nuo 2019.03.21  Teisės aktų registras: 2019-04320-, 2019.
14 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus  2016 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. EV-111 „Dėl administracinės paslaugos teikimo „Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05“ aprašymo ir ad ... EV-54 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-03595-, 2019.
15 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416  „Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo EV-40 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.02.19 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02716-, 2019.
16 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1087 „Dėl Profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo" pakeitimo V-15 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.03 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00140-, 2019.
17 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1362 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21862-, 2018.
18 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 44 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1746 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-19  Teisės aktų registras: 2018-20719-, 2018.
19 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1723 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20977-, 2018.
20 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 20 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1722 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20976-, 2018.
21 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“ pakeitimo A1-679 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19363-, 2018.
22 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 "Dėl Žinių  darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvir ... EV-265 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.10.16 Galioja nuo 2018.10.17  Teisės aktų registras: 2018-16232-, 2018.
23 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-257 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.06  Teisės aktų registras: 2018-15832-, 2018.
24 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-538 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.10.03 Galioja nuo 2018.10.06  Teisės aktų registras: 2018-15840-, 2018.
25 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-850 "Dėl Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo V-978 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.06  Teisės aktų registras: 2018-13993-, 2018.
26 Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-850 "Dėl Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo V-978 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.09.04    
27 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 641   Nutarimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.12  Teisės aktų registras: 2018-11725-, 2018.
28 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-240 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės ... EV-171 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.07.02 Galioja nuo 2018.07.04  Teisės aktų registras: 2018-11112-, 2018.
29 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 15, 19, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1339 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.28 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 1, 4 straipsniai ir 6 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2018-07-06  Teisės aktų registras: 2018-11434-, 2018.
30 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-102 ,,Dėl Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotinio pasitikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo EV-164 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.06.28  Teisės aktų registras: 2018-10633-, 2018.
31 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komisiją“ pakeitimo A1-225 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.21 Galioja nuo 2018.06.22  Teisės aktų registras: 2018-08182-, 2018.
32 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 5, 8, 12, 21, 27, 44, 45, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1158 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.07.01 . Išimtys: Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-05-29.  Teisės aktų registras: 2018-08529-, 2018.
33 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-776 "Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo V-551 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.07 Galioja nuo 2018.05.09  Teisės aktų registras: 2018-07404-, 2018.
34 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 238 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.14 Galioja nuo 2018.03.21  Teisės aktų registras: 2018-04211-, 2018.
35 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-66 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.03.13 Galioja nuo 2018.03.14  Teisės aktų registras: 2018-03853-, 2018.
36 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 997 „Dėl Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 179 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.21 Galioja nuo 2018.02.27  Teisės aktų registras: 2018-02961-, 2018.
37 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo EV-40 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.02.09 Galioja nuo 2018.02.10  Teisės aktų registras: 2018-02121-, 2018.
38 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių  darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvir ... EV-13 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.01.16 Galioja nuo 2018.01.17  Teisės aktų registras: 2018-00635-, 2018.
39 Dėl Nustatymo ir sprendimo priėmimo, ar pareigūno mirtis,sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas priežastiniu ryšiu susijęs su tarnyba, tvarkos aprašo, Lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo sąlygų ir N ... 43501 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2018.01.05 Galioja nuo 2018.01.09  Teisės aktų registras: 2018-00275-, 2018.
40 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-948 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.12.21 Galioja nuo 2018.10.01  Teisės aktų registras: 2017-21640-, 2017.
41 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 2, 3, 7, 11, 12, 13 straipsnių ir antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas XIII-829 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.12.05 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įstatymo 8 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-12-14.  Teisės aktų registras: 2017-20026-, 2017.
42 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2472 2 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-828 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.12.05 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-20045-, 2017.
43 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 13, 15, 19, 20, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-827 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.12.05 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2, 3 straipsniai, 4 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnis įsigalioja 2017-12-14.  Teisės aktų registras: 2017-20025-, 2017.
44 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Rodiklių, apibūdinančių darbdavio (draudėjo) darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, dydžių apskaičiavimo ir jų teikimo Valstybinio socialinio  ... A1-561 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.11.10 Galioja nuo 2017.11.16  Teisės aktų registras: 2017-18006-, 2017.
45 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A1-457/ V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-535/ V-1192 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.10.17 Galioja nuo 2017.10.20 . Išimtys: Įsakymo 2.4 papunktis įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-16548-, 2017.
46 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-150 ,,Dėl Valstybinės darbo inspekcijos nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių li ... EV-183 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.09.15 Galioja nuo 2017.09.16  Teisės aktų registras: 2017-14731-, 2017.
47 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-150 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.08.21 Galioja nuo 2017.08.23 . Išimtys: 1 punktas pradedamas taikyti nuo 2017 m. rugsėjo 15 d.  Teisės aktų registras: 2017-13533-, 2017.
48 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A1-8 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios A1-389 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.17 Galioja nuo 2017.07.19  Teisės aktų registras: 2017-12388-, 2017.
49 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-99 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.07 Galioja nuo 2017.07.11 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas pradedamas taikyti nuo 2017 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-11796-, 2017.
50 Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo A1-387 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.07 Galioja nuo 2017.07.18  Teisės aktų registras: 2017-12252-, 2017.
51 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. A1-117 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios A1-384 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11708-, 2017.
52 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. A1-222 „Dėl Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu g ... A1-385 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11707-, 2017.
53 Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo EV-78 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.23 Negalioja nuo 2019.03.27 Galioja nuo 2017.06.27 iki 2019.03.26 . Išimtys: Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-10637-, 2017.
54 Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo EV-77 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.23 Galioja nuo 2017.06.24 . Išimtys: Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-10624-, 2017.
55 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1528 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą“ pakeitimo 491 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.21 Galioja nuo 2017.06.28 . Išimtys: Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2017-07-01  Teisės aktų registras: 2017-10834-, 2017.
56 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1422 „Dėl Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 490 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.21 Galioja nuo 2017.06.28  Teisės aktų registras: 2017-10832-, 2017.
57 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 488 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.21 Galioja nuo 2017.06.28  Teisės aktų registras: 2017-10822-, 2017.
58 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-287/ V-611 „Dėl Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų pa ... A1-288/ V-658 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.07 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-09833-, 2017.
59 Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo A1-276 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.05 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-09594-, 2017.
60 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos  ... A1-277 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.05 Galioja nuo 2017.06.07  Teisės aktų registras: 2017-09592-, 2017.
61 Dėl Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017-2021 metų veiksmų plano patvirtinimo A1-256/ V-584 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.22 Galioja nuo 2017.05.31  Teisės aktų registras: 2017-09095-, 2017.
62 Dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar grįžtant iš tarnybos registracijos žurnalo formos patvirtinimo 43519 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2017.02.01 Galioja nuo 2017.02.02  Teisės aktų registras: 2017-01893-, 2017.
63 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komisiją“ pakeitimo A1-28 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.20  Teisės aktų registras: 2017-01128-, 2017.
64 Nutarimas dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socilainio draudimo įmokos tarifų grupei DO-2-17 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nutarimas 2016.12.29 Galioja nuo 2017.01.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.01.01   
65 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymo Nr. XII-2607 23 ir 2 ... XIII-146 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.12.20 Galioja nuo 2016.12.30  Teisės aktų registras: 2016-29846-, 2016.
66 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-367 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.11.22 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Šio įsakymo 3 ir 4 punktai įsigalioja 2016-11-23 d.  Teisės aktų registras: 2016-27213-, 2016.
67 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. EV-111 „Dėl administracinės paslaugos teikimo „Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05“ aprašymo ir adm ... EV-340 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.10.28 Galioja nuo 2016.10.29  Teisės aktų registras: 2016-25869-, 2016.
68 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo EV-321 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.10.11 Galioja nuo 2016.10.12  Teisės aktų registras: 2016-24950-, 2016.
69 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymas XII-2607 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.09.14 Galioja nuo 2017.07.01 . Išimtys: Įstatymo 23 straipsnis įsigalioja 2016-09-20. Įstatymo įsigaliojimas pakeistas įstatymu Nr. XIII-146.  Teisės aktų registras: 2016-23712-, 2016.
70 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 896 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.07 Galioja nuo 2016.09.08  Teisės aktų registras: 2016-23330-, 2016.
71 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 895 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.07 Galioja nuo 2016.09.08  Teisės aktų registras: 2016-23328-, 2016.
72 Dėl nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo statistinės informacijos rengimo, analizės, sklaidos ir rodiklių revizijų atlikimo metodikos patvirtinimo EV-229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.08.11 Galioja nuo 2016.08.12  Teisės aktų registras: 2016-22263-, 2016.
73 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, ... 1K-705 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2016.07.05 Galioja nuo 2016.07.06  Teisės aktų registras: 2016-18832-, 2016.
74 Nepasirašytas. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymas XII-2503 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.28    
75 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 pakeitimo įstatymas XII-2472 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.21 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2016-07-06.  Teisės aktų registras: 2016-18827-, 2016.
76 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A1-266/ V-575 „Dėl įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pake ... A1-298/ V-757 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.06.14 Galioja nuo 2016.06.17  Teisės aktų registras: 2016-16903-, 2016.
77 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A-287/ V-611 „Dėl Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų pat ... A1-297/ V-756 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.06.14 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2016.06.17 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2016-16904-, 2016.
78 Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų skyrimo vidaus reikalų statutinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 1V-409 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.05.31 Negalioja nuo 2019.06.14 Galioja nuo 2016.06.01 iki 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2016-14386-, 2016.
79 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komisiją“ pakeitimo A1-263 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.05.20 Galioja nuo 2016.05.24  Teisės aktų registras: 2016-13798-, 2016.
80 Dėl Nelaimingo atsitikimo tyrimo išvados formos patvirtinimo 2-206 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2016.05.10 Galioja nuo 2016.05.11  Teisės aktų registras: 2016-11970-, 2016.
81 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažymų formų ir jų išdavimo tvarkos ap ... A1-239 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.05.05 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-11332-, 2016.
82 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A1-1/ V-2 „Dėl Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padarini ... A1-215/ V-527 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.27 Galioja nuo 2016.04.28 . Išimtys: Šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-10537-, 2016.
83 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos  ... A1-199 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.21 Galioja nuo 2016.04.22  Teisės aktų registras: 2016-10158-, 2016.
84 Dėl administracinės paslaugos teikimo „Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05“ aprašymo ir administracinės paslaugos Nr.5 schemos patvirtinimo EV-111 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.04.13 Galioja nuo 2016.04.15 . Išimtys: Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2017 m. balandžio 1 d. Įsigaliojimo sąlyga pakeista 2016-10-28 įsakymu Nr. EV-340.  Teisės aktų registras: 2016-09299-, 2016.
85 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. A1-183/ V-687 ,,Dėl Apskričių teritorinių ir savivaldybių darbuotojų saugos ir sveikatos komisijų ste ... A1-169/ V-436 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.04 Galioja nuo 2016.04.12  Teisės aktų registras: 2016-08611-, 2016.
86 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1346 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinim ... 284 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.30 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-06690-, 2016.
87 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1991 9 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-2281 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.03.25 Galioja nuo 2016.03.30  Teisės aktų registras: 2016-06432-, 2016.
88 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A1-1/ V-2 „Dėl Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padarini ... A1-91/ V-253 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.02.17 Galioja nuo 2016.02.19 . Išimtys: 1.2.3 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-03069-, 2016.
89 Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atl ... A1-60 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.02.01 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-02060-, 2016.
90 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1395 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2015-21115-, 2015.
91 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1393 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2015-21113-, 2015.
92 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 997 „Dėl Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1347 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.30  Teisės aktų registras: 2015-20850-, 2015.
93 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1346 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2016.01.01 . Išimtys: Šis nutarimas, išskyrus 2.15 ir 2.18 papunkčius, įsigalioja 2016-01-01; 2.15 ir 2.18 papunkčiai įsigalioja 2017-01-01. 2.15 ir 2.18 papunkčių įsigaliojimo data pakeista 2016-03-30 nutarimu Nr. 284.  Teisės aktų registras: 2015-20848-, 2015.
94 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komisiją“ pakeitimo A1-773 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.12.21 Galioja nuo 2015.12.22  Teisės aktų registras: 2015-20129-, 2015.
95 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1991 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.11.05 Galioja nuo 2016.01.01 . Išimtys: Įstatymo 9 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2015-11-18. Įstatymo 6 straipsnis įsigalioja 2017-01-01 (įsigaliojimas pakeistas 2016-03-25 įstatymu Nr. XII-2281).  Teisės aktų registras: 2015-18258-, 2015.
96 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 20 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-1967 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.10.20 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-17119-, 2015.
97 Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizių skyrimo tiriant įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai, ir profesines ligas, tvarkos aprašo patvirtinimo V-290 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.10.01 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-14806-, 2015.
98 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 957 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinim ... 759 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.29 Galioja nuo 2015.08.05  Teisės aktų registras: 2015-11942-, 2015.
99 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 683 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.01 Galioja nuo 2015.07.03  Teisės aktų registras: 2015-10725-, 2015.
100 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 1V-116 „Dėl mirtinų ir sunkių buitinių nelaimingų atsitikimų, susijusių su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais ir kenksmin ... 1V-48 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2015.06.19 Galioja nuo 2015.06.20  Teisės aktų registras: 2015-09802-, 2015.
101 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 41, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1806 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.18 Galioja nuo 2015.11.01 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-06-30.  Teisės aktų registras: 2015-10367-, 2015.
102 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 43, 44 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1709 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.05.14 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2015-08041-, 2015.
103 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-305 "Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atestavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo V-149 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.04.30 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2015.05.05 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2015-06606-, 2015.
104 Dėl Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programos patvirtinimo A1-222 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.04.24 Negalioja nuo 2017.07.08 Galioja nuo 2015.04.25 iki 2017.07.07  Teisės aktų registras: 2015-06209-, 2015.
105 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašo ir Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir ... 315 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.01 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2015.04.03 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2015-05034-, 2015.
106 Dėl darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotino pasitikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-102 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.03.30 Galioja nuo 2015.04.01  Teisės aktų registras: 2015-04827-, 2015.
107 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 8, 13 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1581 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.03.26 Galioja nuo 2015.04.14  Teisės aktų registras: 2015-05694-, 2015.
108 Dėl Nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašo bei pataisos pareigūnams lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo sąlygų patvirtinimo 1R-49 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2015.02.26 Negalioja nuo 2019.01.05 Galioja nuo 2015.03.01 iki 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2015-02976-, 2015.
109 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 13 „Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 65 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.01.28 Galioja nuo 2015.02.02  Teisės aktų registras: 2015-01381-, 2015.
110 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos 2014 m. gruodžio 18 dienos nutarimo Nr.11-2 Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei" pakeitimo DO-2-2 Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba Nutarimas 2015.01.21 Galioja nuo 2015.01.24 . Išimtys: Šis nutarimas taikomas, apskaičiuojant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-00937-, 2015.
111 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A1-8 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-34 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.01.21 Negalioja nuo 2017.07.19 Galioja nuo 2015.01.23 iki 2017.07.18  Teisės aktų registras: 2015-00918-, 2015.
112 Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V- 416, pakeitimo V-16 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.01.20 Galioja nuo 2015.01.21  Teisės aktų registras: 2015-00888-, 2015.
113 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-529 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-356 įsakymo „Dėl Informacijos apie darbuoto ... V-539 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2014.12.31 . Išimtys: Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-21101-, 2014.
114 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 "Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... V-529 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.12.17 Galioja nuo 2014.12.20 . Išimtys: Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-20107-, 2014.
115 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1437 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.12.16 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20565-, 2014.
116 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 25 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-1368 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.12.02 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2014-12-13.  Teisės aktų registras: 2014-19555-, 2014.
117 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1422 „Dėl Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1205 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.11.05 Negalioja nuo 2017.06.28 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2017.06.27  Teisės aktų registras: 2014-16259-, 2014.
118 Dėl Profesinių ligų priežasčių tyrimo reglamento pripažinimo netekusiu galios V-440 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.10.03 Galioja nuo 2014.10.04  Teisės aktų registras: 2014-13611-, 2014.
119 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-850 "Dėl Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo V-988 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2014.09.25 Galioja nuo 2014.10.08  Teisės aktų registras: 2014-13791-, 2014.
120 Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo V-416 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.09.22 Galioja nuo 2014.09.25  Teisės aktų registras: 2014-12792-, 2014.
121 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komisiją“ pakeitimo A1-447 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2014.09.15 Galioja nuo 2014.09.16  Teisės aktų registras: 2014-12308-, 2014.
122 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 881 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.09.03    
123 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 913 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.09.03 Galioja nuo 2014.09.12  Teisės aktų registras: 2014-12108-, 2014.
124 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 881 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.09.03 Galioja nuo 2014.09.09  Teisės aktų registras: 2014-11970-, 2014.
125 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-153 "Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo V-917 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2014.09.01    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.