T ATSAKOMYBĖ UŽ NELAIMINGUS ATSITIKIMUS IR PROFESINES LIGAS. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 6, 8, 9, 17, 23, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2890 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2020.05.07   Teisės aktų registras, 2020-10791. Įsigalioja nuo 2020-07-01. Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020-05-22.
2 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-123 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.05.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09850. Įsigalioja nuo 2020-05-08.
3 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. EV-84 „Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais neformaliojo suaugusi ... EV-111 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08844. Įsigalioja nuo 2020-04-29. Šio įsakymo 1.1-1.10 papunkčiai įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 1 d.;.
4 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-104 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.04.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08276. Įsigalioja nuo 2020-04-22. Įsakymo 1.1., 1.5 ?1.6 papunkčiai įsigalioja  2020 m. gegužės 1 d.
5 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V- 416 „Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo EV-100 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.04.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08226. Įsigalioja nuo 2020-04-21.
6 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-330 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.04.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08233. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
7 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 377 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.15   Teisės aktų registras, 2020-07964. Įsigalioja nuo 2021-01-01. Nutarimo 1.2.9 ir 1.2.39 papunkčiai įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.
8 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“ pakeitimo A1-220 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05460. Įsigalioja nuo 2020-03-14.
9 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“ pakeitimo A1-216 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.03.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05283. Įsigalioja nuo 2020-03-11.
10 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-62 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.03.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05180. Įsigalioja nuo 2020-03-10.
11 Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų statistinio tyrimo anketos NAD-02 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo DĮ-87 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2020.02.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04104. Įsigalioja nuo 2020-02-27.
12 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 997 „Dėl Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 95 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.02.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02999. Įsigalioja nuo 2020-02-12.
13 Dėl Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgyvendinimo EV-372 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20770. Įsigalioja nuo 2019-12-21.
14 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-256/ V-584 „Dėl Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017-2021 metų veiksmų plano patvirtinim ... A1-732/ V-1362 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.12.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19660. Įsigalioja nuo 2019-12-07.
15 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 29 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2556 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.11.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19864. Įsigalioja nuo 2020-01-01. Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2019-12-11.
16 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27, 39 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2553 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.11.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19861. Įsigalioja nuo 2020-05-01. Įstatymo 1, 2, 3, 4, 8 straipsniai ir 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-12-11.
17 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl Profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo 1147 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.11.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18426. Įsigalioja nuo 2019-11-19.
18 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-316 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17679. Įsigalioja nuo 2019-11-07.
19 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-296 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.10.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16527. Įsigalioja nuo 2019-10-18. Įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.
20 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2475 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.10.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16485. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
21 Dėl atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams deklaracijų (Teminių ataskaitų) pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos EV-288 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.10.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15981. Įsigalioja nuo 2019-10-09.
22 Dėl atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams deklaracijų (teminių ataskaitų) pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos EV-253 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.09.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14078. Įsigalioja nuo 2019-09-05.
23 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo EV-234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.08.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12767. Įsigalioja nuo 2019-08-03.
24 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirt ... EV-221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.07.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12151. Įsigalioja nuo 2019-07-25.
25 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 18 ir 18-1 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2233 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10350. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
26 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. EV-173 „Dėl greitosios medicinos pagalbos įstaigų ir įmonių prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją ... EV-176 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.06.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08896. Įsigalioja nuo 2019-06-04.
27 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisiją“ pakeitimo A1-297 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.05.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08460. Įsigalioja nuo 2019-05-30.
28 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-39 „Dėl Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos ... A1-254 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.05.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07367. Įsigalioja nuo 2019-05-08.
29 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. EV-111 „Dėl Administracinės paslaugos teikimo „Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05“ aprašymo ir adm ... EV-133 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07015. Įsigalioja nuo 2019-05-01.
30 Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams EV-119 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.04.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06590. Įsigalioja nuo 2019-04-24.
31 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių  darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvir ... EV-108 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.04.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05942. Įsigalioja nuo 2019-04-12. Įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 1 d.
32 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos  ... A1-186 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.04.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05257. Įsigalioja nuo 2019-04-03.
33 Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų patvirtinimo EV-84 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04590. Įsigalioja nuo 2019-03-27.
34 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių  darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvir ... EV-83 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04572. Įsigalioja nuo 2019-03-26.
35 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-158 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.03.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04320. Įsigalioja nuo 2019-03-21.
36 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus  2016 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. EV-111 „Dėl administracinės paslaugos teikimo „Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05“ aprašymo ir ad ... EV-54 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03595. Įsigalioja nuo 2019-03-06.
37 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416  „Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo EV-40 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.02.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02716. Įsigalioja nuo 2019-02-21.
38 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1087 „Dėl Profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo“pakeitimo V-15 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00140. Įsigalioja nuo 2019-01-05.
39 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1362 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21862. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
40 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 44 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1746 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20719. Įsigalioja nuo 2019-07-01. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-19.
41 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1723 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20977. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
42 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 20 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1722 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20976. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
43 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“ pakeitimo A1-679 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19363. Įsigalioja nuo 2018-11-30.
44 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77„Dėl Žinių  darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo p ... EV-265 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.10.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16232. Įsigalioja nuo 2018-10-17.
45 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-257 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.10.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15832. Įsigalioja nuo 2018-10-06.
46 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-538 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.10.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15840. Įsigalioja nuo 2018-10-06.
47 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-850„Dėl Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“pakeitimo V-978 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.09.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13993. Įsigalioja nuo 2018-09-06.
48 Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-850„Dėl Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“pakeitimo V-978 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.09.04    
49 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 641   Nutarimas 2018.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11725. Įsigalioja nuo 2018-07-12.
50 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-240 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės ... EV-171 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.07.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11112. Įsigalioja nuo 2018-07-04.
51 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 15, 19, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1339 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11434. Įsigalioja nuo 2019-01-01. Įstatymo 1, 4 straipsniai ir 6 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2018-07-06.
52 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-102 ,,Dėl Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotinio pasitikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo EV-164 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10633. Įsigalioja nuo 2018-06-28.
53 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komisiją“ pakeitimo A1-225 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08182. Įsigalioja nuo 2018-06-22.
54 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 5, 8, 12, 21, 27, 44, 45, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1158 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08529. Įsigalioja nuo 2018-07-01. Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-05-29.
55 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-776„Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“pakeitimo V-551 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.05.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07404. Įsigalioja nuo 2018-05-09.
56 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 238 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04211. Įsigalioja nuo 2018-03-21.
57 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-66 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03853. Įsigalioja nuo 2018-03-14.
58 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 997 „Dėl Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 179 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02961. Įsigalioja nuo 2018-02-27.
59 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo EV-40 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.02.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02121. Įsigalioja nuo 2018-02-10.
60 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių  darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvir ... EV-13 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00635. Įsigalioja nuo 2018-01-17.
61 Dėl Nustatymo ir sprendimo priėmimo, ar pareigūno mirtis,sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas priežastiniu ryšiu susijęs su tarnyba, tvarkos aprašo, Lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo sąlygų ir N ... 2-5 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2018.01.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00275. Įsigalioja nuo 2018-01-09.
62 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-948 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21640. Įsigalioja nuo 2018-10-01.
63 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 2, 3, 7, 11, 12, 13 straipsnių ir antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas XIII-829 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.12.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20026. Įsigalioja nuo 2018-01-01. Įstatymo 8 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-12-14.
64 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2472 2 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-828 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.12.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20045. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
65 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 13, 15, 19, 20, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-827 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.12.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20025. Įsigalioja nuo 2018-01-01. Įstatymo 2, 3 straipsniai, 4 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnis įsigalioja 2017-12-14.
66 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Rodiklių, apibūdinančių darbdavio (draudėjo) darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, dydžių apskaičiavimo ir jų teikimo Valstybinio socialinio  ... A1-561 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.11.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18006. Įsigalioja nuo 2017-11-16.
67 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A1-457/ V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-535/ V-1192 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.10.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16548. Įsigalioja nuo 2017-10-20. Įsakymo 2.4 papunktis įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.
68 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-150 ,,Dėl Valstybinės darbo inspekcijos nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių li ... EV-183 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.09.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14731. Įsigalioja nuo 2017-09-16.
69 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-150 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.08.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13533. Įsigalioja nuo 2017-08-23. 1 punktas pradedamas taikyti nuo 2017 m. rugsėjo 15 d.
70 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A1-8 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios A1-389 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12388. Įsigalioja nuo 2017-07-19.
71 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-99 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11796. Įsigalioja nuo 2017-07-11. Įsakymo 1 punktas pradedamas taikyti nuo 2017 m. liepos 1 d.
72 Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo A1-387 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12252. Įsigalioja nuo 2017-07-18.
73 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. A1-222 „Dėl Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu g ... A1-385 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11707. Įsigalioja nuo 2017-07-08.
74 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. A1-117 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios A1-384 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11708. Įsigalioja nuo 2017-07-08.
75 Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo EV-78 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.23 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-10637. Įsigalioja nuo 2017-06-27 iki 2019-03-26. Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d. Negalioja nuo 2019-03-27.
76 Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo EV-77 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10624. Įsigalioja nuo 2017-06-24. Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.
77 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1528 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą“ pakeitimo 491 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10834. Įsigalioja nuo 2017-06-28. Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2017-07-01.
78 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1422 „Dėl Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 490 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10832. Įsigalioja nuo 2017-06-28.
79 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 488 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10822. Įsigalioja nuo 2017-06-28.
80 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-287/ V-611 „Dėl Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų pa ... A1-288/ V-658 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09833. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
81 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos  ... A1-277 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09592. Įsigalioja nuo 2017-06-07.
82 Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo A1-276 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09594. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
83 Dėl Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017-2021 metų veiksmų plano patvirtinimo A1-256/ V-584 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09095. Įsigalioja nuo 2017-05-31.
84 Dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar grįžtant iš tarnybos registracijos žurnalo formos patvirtinimo 2-23 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2017.02.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01893. Įsigalioja nuo 2017-02-02.
85 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komisiją“ pakeitimo A1-28 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01128. Įsigalioja nuo 2017-01-20.
86 Nutarimas dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socilainio draudimo įmokos tarifų grupei DO-2-17 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nutarimas 2016.12.29   Įsigalioja nuo 2017-01-01. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017-01-01.
87 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymo Nr. XII-2607 23 ir 2 ... XIII-146 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29846. Įsigalioja nuo 2016-12-30.
88 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-367 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.11.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-27213. Įsigalioja nuo 2017-01-01. Šio įsakymo 3 ir 4 punktai įsigalioja 2016-11-23 d.
89 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. EV-111 „Dėl administracinės paslaugos teikimo „Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05“ aprašymo ir adm ... EV-340 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.10.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25869. Įsigalioja nuo 2016-10-29.
90 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo EV-321 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.10.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24950. Įsigalioja nuo 2016-10-12.
91 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymas XII-2607 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.09.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23712. Įsigalioja nuo 2017-07-01. Įstatymo 23 straipsnis įsigalioja 2016-09-20. Įstatymo įsigaliojimas pakeistas įstatymu Nr. XIII-146.
92 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 896 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23330. Įsigalioja nuo 2016-09-08.
93 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 895 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23328. Įsigalioja nuo 2016-09-08.
94 Dėl nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo statistinės informacijos rengimo, analizės, sklaidos ir rodiklių revizijų atlikimo metodikos patvirtinimo EV-229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.08.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-22263. Įsigalioja nuo 2016-08-12.
95 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, ... 1K-705 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2016.07.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-18832. Įsigalioja nuo 2016-07-06.
96 Nepasirašytas. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymas XII-2503 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.28    
97 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 pakeitimo įstatymas XII-2472 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-18827. Įsigalioja nuo 2017-01-01. Įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2016-07-06.
98 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A1-266/ V-575 „Dėl įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pake ... A1-298/ V-757 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-16903. Įsigalioja nuo 2016-06-17.
99 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A-287/ V-611 „Dėl Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų pat ... A1-297/ V-756 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.06.14 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-16904. Įsigalioja nuo 2016-06-17 iki 2017-06-30. Negalioja nuo 2017-07-01.
100 Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų skyrimo vidaus reikalų statutinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 1V-409 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.05.31 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-14386. Įsigalioja nuo 2016-06-01 iki 2019-06-13. Negalioja nuo 2019-06-14.
101 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komisiją“ pakeitimo A1-263 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.05.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-13798. Įsigalioja nuo 2016-05-24.
102 Dėl Nelaimingo atsitikimo tyrimo išvados formos patvirtinimo 2-206 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2016.05.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-11970. Įsigalioja nuo 2016-05-11.
103 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažymų formų ir jų išdavimo tvarkos ap ... A1-239 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.05.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-11332. Įsigalioja nuo 2016-07-01.
104 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A1-1/ V-2 „Dėl Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padarini ... A1-215/ V-527 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10537. Įsigalioja nuo 2016-04-28. Šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.
105 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos  ... A1-199 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10158. Įsigalioja nuo 2016-04-22.
106 Dėl administracinės paslaugos teikimo „Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05“ aprašymo ir administracinės paslaugos Nr.5 schemos patvirtinimo EV-111 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.04.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-09299. Įsigalioja nuo 2016-04-15. Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2017 m. balandžio 1 d. Įsigaliojimo sąlyga pakeista 2016-10-28 įsakymu Nr. EV-340.
107 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. A1-183/ V-687 ,,Dėl Apskričių teritorinių ir savivaldybių darbuotojų saugos ir sveikatos komisijų ste ... A1-169/ V-436 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-08611. Įsigalioja nuo 2016-04-12.
108 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1346 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinim ... 284 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-06690. Įsigalioja nuo 2016-04-01.
109 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1991 9 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-2281 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-06432. Įsigalioja nuo 2016-03-30.
110 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A1-1/ V-2 „Dėl Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padarini ... A1-91/ V-253 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.02.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03069. Įsigalioja nuo 2016-02-19. 1.2.3 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.
111 Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atl ... A1-60 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.02.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02060. Įsigalioja nuo 2016-05-01.
112 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1395 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21115. Įsigalioja nuo 2016-04-01.
113 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1393 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21113. Įsigalioja nuo 2016-04-01.
114 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 997 „Dėl Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1347 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20850. Įsigalioja nuo 2015-12-30.
115 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1346 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20848. Įsigalioja nuo 2016-01-01. Šis nutarimas, išskyrus 2.15 ir 2.18 papunkčius, įsigalioja 2016-01-01; 2.15 ir 2.18 papunkčiai įsigalioja 2017-01-01. 2.15 ir 2.18 papunkčių įsigaliojimo data pakeista 2016-03-30 nutarimu Nr. 284.
116 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komisiją“ pakeitimo A1-773 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.12.21 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20129. Įsigalioja nuo 2015-12-22.
117 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1991 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.11.05 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18258. Įsigalioja nuo 2016-01-01. Įstatymo 9 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2015-11-18. Įstatymo 6 straipsnis įsigalioja 2017-01-01 (įsigaliojimas pakeistas 2016-03-25 įstatymu Nr. XII-2281).
118 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 20 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-1967 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.10.20 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17119. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
119 Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizių skyrimo tiriant įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai, ir profesines ligas, tvarkos aprašo patvirtinimo V-290 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.10.01 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14806. Įsigalioja nuo 2015-11-01.
120 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 957 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinim ... 759 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.29 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11942. Įsigalioja nuo 2015-08-05.
121 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 683 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.01 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10725. Įsigalioja nuo 2015-07-03.
122 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 1V-116 „Dėl mirtinų ir sunkių buitinių nelaimingų atsitikimų, susijusių su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais ir kenksmin ... 1V-48 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2015.06.19 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09802. Įsigalioja nuo 2015-06-20 iki 2019-11-08. Negalioja nuo 2019-11-09.
123 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 41, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1806 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.18 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10367. Įsigalioja nuo 2015-11-01. Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-06-30.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.