T ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-276 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.05.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10178. Įsigalioja nuo 2020-05-13.
2 Dėl klimato kaitos programos priemonės „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ valstybės pagalbos s ... D1-270 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.05.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10053. Įsigalioja nuo 2020-05-12.
3 Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo D1-269 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.05.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10014. Įsigalioja nuo 2020-05-12.
4 Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo pat ... D1-223 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.04.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07982. Įsigalioja nuo 2020-04-17.
5 Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašo patvirtinimo D1-201 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.04.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07226. Įsigalioja nuo 2020-04-08.
6 Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-187 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.04.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07071. Įsigalioja nuo 2020-04-04.
7 Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo D1-175 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.03.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06763. Įsigalioja nuo 2020-04-02.
8 Dėl Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo D1-144 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.03.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05370. Įsigalioja nuo 2020-03-13.
9 Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo D1-143 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.03.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05363. Įsigalioja nuo 2020-03-13.
10 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-43 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.01.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-01214. Įsigalioja nuo 2020-01-28.
11 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių pa ... D1-774 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21606. Įsigalioja nuo 2019-12-31.
12 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-741 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19939. Įsigalioja nuo 2019-12-12.
13 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-740 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19953. Įsigalioja nuo 2019-12-12.
14 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-721 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.12.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19508. Įsigalioja nuo 2019-12-05.
15 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio e ... D1-720 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.12.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19507. Įsigalioja nuo 2019-12-05.
16 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-819/ 3D-790 „Dėl Duomenų surinkimo ir absorbuojamų bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skaičiavimo žemės naudoji ... D1-705/ 3D-647 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.11.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18979. Įsigalioja nuo 2019-11-29.
17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-692 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.11.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18511. Įsigalioja nuo 2019-11-21.
18 Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo D1-680 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.11.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18432. Įsigalioja nuo 2019-11-19.
19 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-666 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.11.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18043. Įsigalioja nuo 2019-11-12.
20 Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos ti ... D1-662 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17758. Įsigalioja nuo 2019-11-07.
21 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-661 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17759. Įsigalioja nuo 2019-11-07.
22 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-613 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.10.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16416. Įsigalioja nuo 2019-10-17.
23 Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo D1-605 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.10.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16258. Įsigalioja nuo 2019-10-12.
24 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-957 „Dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ribojimo, naudojimo, surinkimo ir suardymo reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimo“ pakeitimo D1-563 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.09.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15113. Įsigalioja nuo 2019-09-27.
25 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-425 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.07.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11745. Įsigalioja nuo 2019-07-18.
26 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-749 „DĖL VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS, FINANSUOJAMOS IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO D1-425 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.07.17    
27 Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-275 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07467. Įsigalioja nuo 2019-05-10.
28 Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo D1-267 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.06    
29 Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo D1-267 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07388. Įsigalioja nuo 2019-05-08.
30 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07360. Įsigalioja nuo 2019-05-08.
31 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.06    
32 Dėl Lietuvos sveikatos universiteto ligoninei Kauno klinikoms skirtos subsidijos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų sumažinimo ir išmokėtų grąžinimo D1-259 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07177. Įsigalioja nuo 2019-05-03.
33 Dėl klimato kaitos specialiosios programos subsidijos lėšų, skirtų všį „Klaipėdos jūrininkų ligoninė“, teikimo nutraukimo ir išmokėtų lėšų grąžinimo D1-252 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07176. Įsigalioja nuo 2019-05-03.
34 Dėl Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui skirtos subsidijos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų dalies sumažinimo ir išmokėtų lėšų dalies susigrąžinimo D1-192 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05402. Įsigalioja nuo 2019-04-04.
35 Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos patvirtinimo D1-129 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03769. Įsigalioja nuo 2019-03-08.
36 Dėl Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo D1-114 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03440. Įsigalioja nuo 2019-03-02.
37 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui skirtos subsidijos iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų dalies sumažinimo   2019 m. vasario 27 d. Nr. D1-112 Vilnius D1-112 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.27    
38 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui skirtos subsidijos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų dalies sumažinimo D1-112 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03512. Įsigalioja nuo 2019-03-05.
39 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 158 „Dėl Atsiskaitymo nauju ilgalaikiu materialiuoju turtu už nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetus aplinkosauginės ir finansinės naudos reikšmingumo pag ... 160 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02869. Įsigalioja nuo 2019-02-22.
40 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ... 159 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02868. Įsigalioja nuo 2019-02-22.
41 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo 158 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02867. Įsigalioja nuo 2019-02-22.
42 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 157 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02866. Įsigalioja nuo 2019-02-22.
43 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-565 „Dėl su klimato kaita susijusių ligų (alerginių ir infekcinių) 2015-2020 metų profilaktikos programos patvirtinimo“ pakeitimo V-147 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02154. Įsigalioja nuo 2019-02-13.
44 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-1130 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-22056. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
45 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio e ... D1-1129 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21853. Įsigalioja nuo 2018-12-29.
46 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 3D-681 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konk ... 3D-835 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.11.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18846. Įsigalioja nuo 2018-11-23.
47 Dėl Kęstučio Mažeikos ir Petro Nevulio dalyvavimo Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijos renginiuose ir parlamentiniame susitikime SV-S-997 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2018.11.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19024. Įsigalioja nuo 2018-11-26.
48 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-981 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18701. Įsigalioja nuo 2018-11-22.
49 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. D1-61 „Dėl Nacionalinės išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos, prognozių, strateginių dokumentų įgyvendinimo, klimato kaitos priemonių finansavimo duom ... D1-917 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17800. Įsigalioja nuo 2018-11-06.
50 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-912 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17511. Įsigalioja nuo 2018-11-01.
51 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos subsidijos lėšų, skirtų UAB „Palangos šilumos tinklai“ sumažinimo ir išmokėtų lėšų grąžinimo D1-895 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16414. Įsigalioja nuo 2018-10-20.
52 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-867 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.05 Galioja. Įsigalioja nuo 2018-10-05.
53 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-867 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.05 Galioja. Įsigalioja nuo 2018-10-05.
54 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-867 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16132. Įsigalioja nuo 2018-10-13.
55 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D1-467 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-848 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15162. Įsigalioja nuo 2018-09-28.
56 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos subsidijos lėšų, skirtų Respublikinei Kauno ligoninei sumažinimo ir išmokėtų lėšų grąžinimo   D1-801 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13978. Įsigalioja nuo 2018-09-06.
57 Dėl 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ komiteto sudarymo 2018/ 8-196 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra Įsakymas 2018.08.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13249. Įsigalioja nuo 2018-08-22.
58 Dėl Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinei mokyklai skirtos subsidijos iš Klimato kaitos specialiosios programos išmokėtų lėšų dalies susigrąžinimo D1-753 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12895. Įsigalioja nuo 2018-08-08.
59 Dėl Šilutės r. Vainuto gimnazijai skirtos subsidijos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų sumažinimo ir išmokėtų grąžinimo D1-752 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12896. Įsigalioja nuo 2018-08-08.
60 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-664 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11741. Įsigalioja nuo 2018-07-12.
61 Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 2, 9, 10 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas XIII-1466 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11504. Įsigalioja nuo 2019-01-01. Įstatymo 4, 5 straipsniai ir 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-07-06.
62 Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių orlaivių naudotojų 2017-2023 metų laikotarpiu sąrašo patvirtinimo D1-534 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10127. Įsigalioja nuo 2018-06-21.
63 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-969 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2012 m. birželio 21 d. reglamentą (ES) Nr. 600/ 2012 dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio atask ... D1-522 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10126. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
64 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D1-467 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-517 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10051. Įsigalioja nuo 2018-06-19.
65 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-957 „Dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ribojimo, naudojimo, surinkimo ir suardymo reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimo“ pakeitimo D1-501 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.12 Galioja. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
66 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-467 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09470. Įsigalioja nuo 2018-06-07.
67 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įran ... D1-466 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09556. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
68 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio e ... D1-429 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09259. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
69 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-428 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09258. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
70 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatos patvirtinimo D1-328 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06569. Įsigalioja nuo 2018-04-26.
71 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2018 metais finansavimo dydžio nustatymo 368 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06487. Įsigalioja nuo 2018-04-25.
72 Dėl aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių duj ... D1-268 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05428. Įsigalioja nuo 2018-04-06.
73 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 306 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05659. Įsigalioja nuo 2018-04-10.
74 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2017 m. ataskaitos patvirtinimo D1-258 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05236. Įsigalioja nuo 2018-04-05.
75 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. D1-817 „Dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo nete ... D1-254 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05410. Įsigalioja nuo 2018-04-06.
76 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-253 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05406. Įsigalioja nuo 2018-04-06.
77 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-252 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05408. Įsigalioja nuo 2018-04-06.
78 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-251 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05409. Įsigalioja nuo 2018-04-06.
79 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-565 „Dėl Su klimato kaita susijusių ligų (alerginių ir infekcinių) 2015-2020 metų profilaktikos programos patvirtinimo“ pakeitimo V-178 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02808. Įsigalioja nuo 2018-02-23.
80 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 147 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02346. Įsigalioja nuo 2018-02-16.
81 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 3D-681 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konk ... 3D-50 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.02.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01617. Įsigalioja nuo 2018-02-02.
82 Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konk ... 3D-21 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00672. Įsigalioja nuo 2018-01-17.
83 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. D1-450 „DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2017 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO D1-997 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.14    
84 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-450 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-997 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20210. Įsigalioja nuo 2017-12-16.
85 Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 14 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-775 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18829. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
86 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, išmokėtų Mažeikių r. Ukrinų pradinei mokyklai, grąžinimo   D1-882 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-17189. Įsigalioja nuo 2017-11-01.
87 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-538 „Dėl Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinim ... D1-843 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16393. Įsigalioja nuo 2017-10-18.
88 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-839 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16403. Įsigalioja nuo 2017-10-18.
89 Dėl Kęstučio Mažeikos dalyvavimo Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijos renginiuose ir Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestago bei Tarpparlamentinės Sąjungos organizuojamame parlamentų narių susitikime SV-S-397 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2017.09.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-15239. Įsigalioja nuo 2017-09-28.
90 Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų, išmokėtų Mažeikių r. Renavo pradinei mokyklai, grąžinimo   D1-785 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-15043. Įsigalioja nuo 2017-09-26.
91 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-561 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10908. Įsigalioja nuo 2017-06-29.
92 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-450 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08939. Įsigalioja nuo 2017-05-30.
93 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „E ... 3D-267 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07066. Įsigalioja nuo 2017-04-29.
94 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatos patvirtinimo D1-279 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05998. Įsigalioja nuo 2017-04-08.
95 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių pa ... D1-270 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05589. Įsigalioja nuo 2017-04-20.
96 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2017 metais finansavimo dydžio nustatymo 231 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05218. Įsigalioja nuo 2017-03-31.
97 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl tiekėjų, kurie į rinką tiekia degalus ir energiją, būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų teikim ... D1-203 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03719. Įsigalioja nuo 2017-04-20.
98 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2016 m. ataskaitos patvirtinimo D1-193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03600. Įsigalioja nuo 2017-03-04.
99 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų Bendrąją klimato kaitos konvenciją, ratifikavimo XIII-184 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.12.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29897. Įsigalioja nuo 2016-12-30.
100 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-957 „Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ribojimo, naudojimo, surinkimo ir suardymo reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimo“ pakeitimo D1-897 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29270. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
101 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją 1K-831 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2016.12.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28884. Įsigalioja nuo 2016-12-15.
102 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „E ... 3D-681 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.11.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-27016. Įsigalioja nuo 2016-11-18.
103 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. D1-165 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-742 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26550. Įsigalioja nuo 2016-11-11.
104 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. D1-130 „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo D1-729 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26260. Įsigalioja nuo 2016-11-05.
105 Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją 1084 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26240. Įsigalioja nuo 2016-11-04.
106 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 153 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2016 metais finansavimo dydžio nustatymo“ pakeitimo 1058 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.10.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25886. Įsigalioja nuo 2016-11-01.
107 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. D1-165 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-692 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25163. Įsigalioja nuo 2016-10-15.
108 Dėl Darbuotojų, dirbančių su ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių įranga ir izoterminių sunkvežimių ir priekabų šaldymo įrenginiais, mokymo programos pat ... D1-671 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24947. Įsigalioja nuo 2016-10-12.
109 Dėl Darbuotojų, surenkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, mokymo programos patvirtinimo D1-668 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24946. Įsigalioja nuo 2016-10-12.
110 DĖL SU KLIMATO KAITA SUSIJUSIŲ ALERGINIŲ LIGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO V-1146 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Įsakymas 2016.10.06 Galioja. Įsigalioja nuo 2016-10-06.
111 Dėl su klimato kaita susijusių alerginių ligų sąrašo patvirtinimo V-1146 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.10.06    
112 Dėl Su klimato kaita susijusių alerginių ligų sąrašo patvirtinimo V-1146 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.10.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25833. Įsigalioja nuo 2016-10-29.
113 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 846 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-22692. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
114 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. D1-165 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-509 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.07.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-21038. Įsigalioja nuo 2016-07-27.
115 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. D1-165 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-373 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-13953. Įsigalioja nuo 2016-05-26.
116 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-318 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-11059. Įsigalioja nuo 2016-05-04.
117 Dėl Į elektros kainas įtraukiamų išlaidų, susijusių su Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, kompensavimo tvarkos 4-269 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-08579. Įsigalioja nuo 2016-04-09.
118 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-88 „Dėl Neteisėto šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą ar lėšų, gautų už perleistus apyvartinius taršos leidimus ir Kioto vienetus, paskirstymo ir panaudo ... D1-211 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-06304. Įsigalioja nuo 2016-03-26.
119 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-538 „Dėl nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinim ... D1-185 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-04965. Įsigalioja nuo 2016-03-17.
120 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-538 „Dėl nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinim ... D1-185 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.14    
121 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-165 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-04449. Įsigalioja nuo 2016-03-11.
122 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatos patvirtinimo D1-130 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03721. Įsigalioja nuo 2016-02-26.
123 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2015 m. ataskaitos patvirtinimo D1-129 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03611. Įsigalioja nuo 2016-02-25.
124 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2016 metais finansavimo dydžio nustatymo 153 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03587. Įsigalioja nuo 2016-02-25.
125 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 683 „Dėl Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 101 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02618. Įsigalioja nuo 2016-02-11.
126 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 683 „Dėl Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 101 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.03    
127 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-58 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03176. Įsigalioja nuo 2016-02-20.
128 Dėl į Elektros kainas įtraukiamų išlaidų, susijusių su Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, kompensavimo pramonės sektoriams ir pošakiams 2014-2020 m. laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo 4-848 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.12.30 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21159. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
129 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-278 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-853 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.26 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18799. Įsigalioja nuo 2015-11-27.
130 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1156 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.11.04 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17936. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
131 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Islandijos susitarimo dėl Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaito ... XII-1980 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.10.20 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-16932. Įsigalioja nuo 2015-10-28.
132 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos pakeitimo ratifikavimo XII-1979 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.10.20 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17033. Įsigalioja nuo 2015-10-29.
133 Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo D1-749 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.16 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15673. Įsigalioja nuo 2015-10-17.
134 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-278 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-684 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.28 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14437. Įsigalioja nuo 2015-09-30.
135 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Islandijos susitarimą dėl Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus Jungtinių Tautų bendros ... 1K-334 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2015.06.02 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-08669. Įsigalioja nuo 2015-06-03.
136 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos pakeitimą 1K-333 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2015.06.02 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-08668. Įsigalioja nuo 2015-06-03.
137 Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Islandijos susitarimą dėl Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Is ... 534 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.05.27 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-08558. Įsigalioja nuo 2015-06-02.
138 Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos pakeitimą 533 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.05.27 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-08555. Įsigalioja nuo 2015-06-02.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.