T PAŠARŲ PRIEDAI. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-67 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2020.05.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10541. Įsigalioja nuo 2020-05-19.
2 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-149 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2020.03.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04641. Įsigalioja nuo 2020-03-04.
3 Dėl Medžiagų liekanų gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose stebėsenos taisyklių patvirtinimo B1-144 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2020.02.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04454. Įsigalioja nuo 2020-02-29.
4 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvir ... B1-945 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.12.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20482. Įsigalioja nuo 2019-12-19. Įsakymo 1.23 ir 1.24 papunkčiai įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
5 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 749 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12129. Įsigalioja nuo 2019-07-24.
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 445 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07552. Įsigalioja nuo 2019-05-11.
7 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. NUTARIMO NR. 591 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) BEI Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAG ... 143 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.13    
8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ... 143 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02523. Įsigalioja nuo 2019-02-19.
9 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priem ... V-630 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.07.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11272. Įsigalioja nuo 2018-07-05.
10 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-225 „Dėl Pašarų privalomųjų saugos reikalavimų kontrolės įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-280 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07208. Įsigalioja nuo 2018-05-05.
11 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-202 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05438. Įsigalioja nuo 2018-04-06.
12 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-838 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21042. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
13 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-482 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.07.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12524. Įsigalioja nuo 2017-07-22.
14 Dėl Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2016 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1A-1 „Dėl Avinų vertinimo pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1A-30 Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2017.05.12 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-08115. Įsigalioja nuo 2017-05-16 iki 2018-10-31. Negalioja nuo 2018-11-01.
15 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-280 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07121. Įsigalioja nuo 2017-04-29.
16 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-203 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04946. Įsigalioja nuo 2017-04-01.
17 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-74 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.02.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01945. Įsigalioja nuo 2017-02-03.
18 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.01.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00822. Įsigalioja nuo 2017-01-13.
19 Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, įregistravimo“ pakeitimo 3D-775 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29948. Įsigalioja nuo 2016-12-30.
20 Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-606 „Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo“ pakeitimo 3D-774 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29947. Įsigalioja nuo 2016-12-30.
21 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-774 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ p ... 3D-763 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29357. Įsigalioja nuo 2016-12-24.
22 Dėl Paskolų trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti teikimo taisyklių patvirtinimo 3D-556 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.09.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24153. Įsigalioja nuo 2016-09-29.
23 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A1-562 „Dėl Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-516 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2016.09.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23252. Įsigalioja nuo 2016-09-07.
24 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 sausio 14 d. įsakymo Nr. A1-8 „Dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sertifikatų išdavimo ir numerių etiketėms suteikimo procedūros aprašo patvi ... A1-342 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2016.06.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-14562. Įsigalioja nuo 2016-06-02.
25 Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-313 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.05.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-13793. Įsigalioja nuo 2016-05-24.
26 Dėl Duomenų apie rinkoje esančius pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), kurie naudojami veterinarinių vaistų, pašarų priedų ir pašarų gamybai, pateikimo formos patvirtinimo T1-101 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2016.03.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-05458. Įsigalioja nuo 2016-03-22.
27 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. B1-953 „Dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių“ pakeitimo B1-217 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.03.18 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-05402. Įsigalioja nuo 2016-03-19 iki 2016-12-14. Negalioja nuo 2016-12-15.
28 Dėl Avinų vertinimo pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes taisyklių patvirtinimo 1A-1 Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2016.01.05 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-00333. Įsigalioja nuo 2016-01-07 iki 2018-10-31. Negalioja nuo 2018-11-01.
29 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patv ... 1402 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21122. Įsigalioja nuo 2015-12-31.
30 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. B1-953 „Dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių“pakeitimo B1-1025 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.11.12 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17973. Įsigalioja nuo 2015-11-13 iki 2016-12-14. Negalioja nuo 2016-12-15.
31 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijų“ pakeitimo 3D-696 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.09.17 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13929. Įsigalioja nuo 2015-11-01.
32 Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-596 „Dėl Pašarų, skirtų specialiosioms gyvūnų mitybos reikmėms, ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-568 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.07.10 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11259. Įsigalioja nuo 2015-07-14.
33 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo B1-649 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.06.29 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11060. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.