T PAŠARŲ PRIEDAI. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 749 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.17 Galioja nuo 2019.07.24  Teisės aktų registras: 2019-12129-, 2019.
2 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 445 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.11  Teisės aktų registras: 2019-07552-, 2019.
3 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ... 143 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.13 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02523-, 2019.
4 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. NUTARIMO NR. 591 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) BEI Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAG ... 143 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.13    
5 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priem ... V-630 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.07.03 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11272-, 2018.
6 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-225 „Dėl Pašarų privalomųjų saugos reikalavimų kontrolės įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-280 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.03 Galioja nuo 2018.05.05  Teisės aktų registras: 2018-07208-, 2018.
7 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-202 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.05 Galioja nuo 2018.04.06  Teisės aktų registras: 2018-05438-, 2018.
8 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-838 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-21042-, 2017.
9 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-482 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.07.21 Galioja nuo 2017.07.22  Teisės aktų registras: 2017-12524-, 2017.
10 Dėl Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2016 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1A-1 „Dėl Avinų vertinimo pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1A-30 Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2017.05.12 Negalioja nuo 2018.11.01 Galioja nuo 2017.05.16 iki 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2017-08115-, 2017.
11 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-280 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.04.29  Teisės aktų registras: 2017-07121-, 2017.
12 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-203 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.27 Galioja nuo 2017.04.01  Teisės aktų registras: 2017-04946-, 2017.
13 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-74 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.02.01 Galioja nuo 2017.02.03  Teisės aktų registras: 2017-01945-, 2017.
14 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.01.12 Galioja nuo 2017.01.13  Teisės aktų registras: 2017-00822-, 2017.
15 Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, įregistravimo“ pakeitimo 3D-775 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.29 Galioja nuo 2016.12.30  Teisės aktų registras: 2016-29948-, 2016.
16 Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-606 „Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo“ pakeitimo 3D-774 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.29 Galioja nuo 2016.12.30  Teisės aktų registras: 2016-29947-, 2016.
17 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-774 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ p ... 3D-763 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.22 Galioja nuo 2016.12.24  Teisės aktų registras: 2016-29357-, 2016.
18 Dėl Paskolų trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti teikimo taisyklių patvirtinimo 3D-556 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.09.28 Galioja nuo 2016.09.29  Teisės aktų registras: 2016-24153-, 2016.
19 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A1-562 „Dėl Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-516 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2016.09.06 Galioja nuo 2016.09.07  Teisės aktų registras: 2016-23252-, 2016.
20 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 sausio 14 d. įsakymo Nr. A1-8 „Dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sertifikatų išdavimo ir numerių etiketėms suteikimo procedūros aprašo patvi ... A1-342 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2016.06.01 Galioja nuo 2016.06.02  Teisės aktų registras: 2016-14562-, 2016.
21 Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-313 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.05.20 Galioja nuo 2016.05.24  Teisės aktų registras: 2016-13793-, 2016.
22 Dėl Duomenų apie rinkoje esančius pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), kurie naudojami veterinarinių vaistų, pašarų priedų ir pašarų gamybai, pateikimo formos patvirtinimo T1-101 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2016.03.21 Galioja nuo 2016.03.22  Teisės aktų registras: 2016-05458-, 2016.
23 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. B1-953 „Dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių“ pakeitimo B1-217 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.03.18 Negalioja nuo 2016.12.15 Galioja nuo 2016.03.19 iki 2016.12.14  Teisės aktų registras: 2016-05402-, 2016.
24 Nuasmeninta nutartis 2016-02-09 Nr. ATPB-195-4-69-3-02907-2015-8 2016-02-09 Nr. ATPB-195-4-69-3-02907-2015-8 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2016.02.09 Galioja nuo 2016.02.09  Teisės aktų registras: 2016-02908-, 2016.
25 Dėl Avinų vertinimo pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes taisyklių patvirtinimo 1A-1 Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2016.01.05 Negalioja nuo 2018.11.01 Galioja nuo 2016.01.07 iki 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2016-00333-, 2016.
26 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patv ... 1402 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.31  Teisės aktų registras: 2015-21122-, 2015.
27 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. B1-953 „Dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių“pakeitimo B1-1025 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.11.12 Negalioja nuo 2016.12.15 Galioja nuo 2015.11.13 iki 2016.12.14  Teisės aktų registras: 2015-17973-, 2015.
28 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijų“ pakeitimo 3D-696 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.09.17 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-13929-, 2015.
29 Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-596 „Dėl Pašarų, skirtų specialiosioms gyvūnų mitybos reikmėms, ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-568 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.07.10 Galioja nuo 2015.07.14  Teisės aktų registras: 2015-11259-, 2015.
30 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo B1-649 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.06.29 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-11060-, 2015.
31 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-288 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.04.20 Galioja nuo 2015.04.21  Teisės aktų registras: 2015-06030-, 2015.
32 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos korupcijos prevencijos programos patvirtinimo B1-294 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.03.30 Galioja nuo 2015.04.01  Teisės aktų registras: 2015-04816-, 2015.
33 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. B1-245 „Dėl Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo ir Naciona ... B1-1142 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2014.12.29 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2014-21019-, 2014.
34 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1442 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.15 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20140-, 2014.
35 Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. DĮ-208 „Dėl Pašarų sunaudojimo statistinės ataskaitos ŽŪ-25 (metinės) formos patvirtinimo“ pakeitimo DĮ-261 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2014.10.31 Negalioja nuo 2017.10.25 Galioja nuo 2014.11.01 iki 2017.10.24  Teisės aktų registras: 2014-15241-, 2014.
36 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. B1-114 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių“ pakeitimo B1-939 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2014.10.31 Negalioja nuo 2015.10.17 Galioja nuo 2014.11.01 iki 2015.10.16  Teisės aktų registras: 2014-15225-, 2014.
37 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Agrarinės aplinkosaugos išmokos" programų "Kraštovaizdžio tvarkymas", "Ekologinis ūkininkavimas" ir "Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas" įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 3D-152 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.08.29 Aktuali nuo 2014.08.30   
38 Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo 1458 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.08.20    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.