T PAVOJINGI ĮRENGINIAI. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-779 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.07.04 Galioja nuo 2019.07.05  Teisės aktų registras: 2019-11037-, 2019.
2 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo EV-197 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.06.28 Galioja nuo 2019.06.29  Teisės aktų registras: 2019-10566-, 2019.
3 Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo O3E-233 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.27 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-10459-, 2019.
4 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo O3E-231 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.27 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-10457-, 2019.
5 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-180 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.06.27 Galioja nuo 2019.07.02  Teisės aktų registras: 2019-10318-, 2019.
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 673 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.26 Galioja nuo 2019.07.05  Teisės aktų registras: 2019-11080-, 2019.
7 Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo EV-178 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.06.06 Galioja nuo 2019.06.08  Teisės aktų registras: 2019-09286-, 2019.
8 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-115 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-419 „Dėl licencijuojamos potencialiai  ... EV-149 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.05.13 Galioja nuo 2019.05.14  Teisės aktų registras: 2019-07599-, 2019.
9 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. EV-231 „Dėl administracinės paslaugos Nr. 8 „Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos išdavimas ir pakeitimas“ aprašymo ir  ... EV-141 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.05.02 Galioja nuo 2019.05.04  Teisės aktų registras: 2019-07251-, 2019.
10 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažym ... 1V-38 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2019.04.23 Galioja nuo 2019.05.02  Teisės aktų registras: 2019-07075-, 2019.
11 Dėl Darbų sustabdymo ir draudimo naudoti darbo ir asmeninės apsaugos priemones tvarkos aprašo patvirtinimo EV-116 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.04.23 Galioja nuo 2019.04.24  Teisės aktų registras: 2019-06585-, 2019.
12 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8283-3-61-3-01781-2018-1 2019-04-03 Nr. AB-8283-3-61-3-01781-2018-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.04.03 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-06019-, 2019.
13 Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų patvirtinimo EV-84 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.25 Galioja nuo 2019.03.27  Teisės aktų registras: 2019-04590-, 2019.
14 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-158 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.03.20 Galioja nuo 2019.03.21  Teisės aktų registras: 2019-04320-, 2019.
15 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos XIII-1999 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2019.03.19 Galioja nuo 2019.03.26  Teisės aktų registras: 2019-04646-, 2019.
16 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. EV-231 „Dėl administracinės paslaugos Nr. 8 „Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos išdavimas ir pakeitimas“ aprašymo ir  ... EV-58 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.08 Galioja nuo 2019.03.09  Teisės aktų registras: 2019-03834-, 2019.
17 Nuasmeninta nutartis 2019-03-05 Nr. BB-1216-1-62-1-00288-2014-5 2019-03-05 Nr. BB-1216-1-62-1-00288-2014-5 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05  Teisės aktų registras: 2019-04123-, 2019.
18 Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 1V-16 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.03.15  Teisės aktų registras: 2019-02548-, 2019.
19 Nuasmeninta nutartis 2019-01-30 Nr. AB-3688-3-61-3-03324-2016-4 2019-01-30 Nr. AB-3688-3-61-3-03324-2016-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.30 Galioja nuo 2019.01.30  Teisės aktų registras: 2019-02581-, 2019.
20 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 29 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.22  Teisės aktų registras: 2019-00860-, 2019.
21 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.11 . Išimtys: Nutarimo 2.8 ir 2.13 papunkčiai įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-00372-, 2019.
22 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažym ... 1V-148 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00041-, 2019.
23 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-470 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Aprašas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-22053-, 2018.
24 Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-468 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.22 . Išimtys: Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas įsigalioja 2019-01-01  Teisės aktų registras: 2018-21268-, 2018.
25 Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-464 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21259-, 2018.
26 Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-459 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.22 . Išimtys: Aprašas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. 3-5 punktai įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-21253-, 2018.
27 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1170 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.28 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19560-, 2018.
28 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1642 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.11.15 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-18681-, 2018.
29 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo EV-288 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.11.08 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18381-, 2018.
30 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-615 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.05 Galioja nuo 2018.11.07  Teisės aktų registras: 2018-17912-, 2018.
31 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės aps ... 1-383 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-17540-, 2018.
32 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. A1-198 „Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos formos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo m ... A1-529 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15509-, 2018.
33 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XIII-1482 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.09.18 Galioja nuo 2018.09.20  Teisės aktų registras: 2018-14781-, 2018.
34 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1-295 „Dėl Įgaliojimų suteikimo tikrinti garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos techninę būklę“ pakeitimo 1-250 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.09.11 Galioja nuo 2018.09.14  Teisės aktų registras: 2018-14497-, 2018.
35 Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimo, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo ir įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nu ... EV-230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.09.10 Galioja nuo 2018.09.13  Teisės aktų registras: 2018-14377-, 2018.
36 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-248 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.09.10 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-14338-, 2018.
37 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ... D1-780/ A1-442/ 3-431 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13849-, 2018.
38 Dėl Lietuvos elektros energetikos asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos patvirtinimo D1-771 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.08.25  Teisės aktų registras: 2018-13385-, 2018.
39 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos 829   Nutarimas 2018.08.22 Galioja nuo 2018.08.25  Teisės aktų registras: 2018-13347-, 2018.
40 Dėl Teisinės pagalbos paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 1R-124 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2018.07.16 Galioja nuo 2018.07.17  Teisės aktų registras: 2018-11986-, 2018.
41 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo 673   Nutarimas 2018.07.11 Galioja nuo 2018.07.17 . Išimtys: Nutarimo 1 punkte nurodyto nutarimo 3.2 papunktis galioja iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Nutarimo 1 punkte nurodyto nutarimo 3.3 papunktis įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-12025-, 2018.
42 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-339 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.01 . Išimtys: Šio įsakymo 1.4 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-10951-, 2018.
43 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 527   Nutarimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09452-, 2018.
44 Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo 1-148 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.24  Teisės aktų registras: 2018-08261-, 2018.
45 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 5-1 ir 10-1 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1159 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.07.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-05-29  Teisės aktų registras: 2018-08531-, 2018.
46 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 5, 8, 12, 21, 27, 44, 45, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1158 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.07.01 . Išimtys: Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-05-29.  Teisės aktų registras: 2018-08529-, 2018.
47 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo EV-95 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.04.20 Negalioja nuo 2019.06.29 Galioja nuo 2018.04.24 iki 2019.06.28  Teisės aktų registras: 2018-06460-, 2018.
48 Dėl 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/ 424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/ 9/ EB, įgyvendinimo A1-175 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.04.20 Galioja nuo 2018.04.24  Teisės aktų registras: 2018-06390-, 2018.
49 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techni ... 3-79 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.02.19 Galioja nuo 2018.05.20  Teisės aktų registras: 2018-02503-, 2018.
50 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4-838 „Dėl Komisijos išvadoms dėl įgaliojimų suteikimo tikrinti slėginių indų ir jų įrangos, pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrengi ... 4-60 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.02.02 Galioja nuo 2018.02.03  Teisės aktų registras: 2018-01680-, 2018.
51 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr.1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 656 „Dėl Li ... 85 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.24 Galioja nuo 2018.01.30  Teisės aktų registras: 2018-01296-, 2018.
52 Nuasmeninta nutartis 2017-12-28 Nr. CB-11560-2-13-3-00749-2016-8 2017-12-28 Nr. CB-11560-2-13-3-00749-2016-8 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.12.28 Galioja nuo 2017.12.28  Teisės aktų registras: 2018-00234-, 2018.
53 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. VA-22 „Dėl Nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms tiekiančių /  naudojančių asm ... VA-110 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.12.18 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-20316-, 2017.
54 Dėl Pavojingojo objekto avarijų prevencijos plano parengimo ir pavojingojo objekto saugos valdymo sistemos formavimo rekomendacijų patvirtinimo 1-439 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.06 Galioja nuo 2017.12.15  Teisės aktų registras: 2017-20128-, 2017.
55 Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo 1V-154 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.11.27 Galioja nuo 2017.12.18  Teisės aktų registras: 2017-19261-, 2017.
56 Nuasmeninta nutartis 2017-11-08 Nr. AB-20482-3-63-3-00127-2016-4 2017-11-08 Nr. AB-20482-3-63-3-00127-2016-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.08 Galioja nuo 2017.11.08  Teisės aktų registras: 2017-18211-, 2017.
57 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1-295 „Dėl Įgaliojimų suteikimo tikrinti garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos techninę būklę“ pakeitimo 1-273 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.10.30 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-17185-, 2017.
58 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos XIII-633 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2017.09.14 Galioja nuo 2017.09.20  Teisės aktų registras: 2017-14851-, 2017.
59 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos 699 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.09.05  Teisės aktų registras: 2017-14124-, 2017.
60 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-704 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.29 Galioja nuo 2017.09.02  Teisės aktų registras: 2017-13961-, 2017.
61 Dėl Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-679 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja nuo 2017.08.30  Teisės aktų registras: 2017-13723-, 2017.
62 Nuasmeninta nutartis 2017-08-17 Nr. AB-15314-3-61-3-05420-2015-2 2017-08-17 Nr. AB-15314-3-61-3-05420-2015-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.08.17 Galioja nuo 2017.08.17  Teisės aktų registras: 2017-13689-, 2017.
63 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-99 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.07 Galioja nuo 2017.07.11 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas pradedamas taikyti nuo 2017 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-11796-, 2017.
64 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-147 „Dėl Eskalatorių ir judamųjų takų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-374 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11718-, 2017.
65 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-375 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11717-, 2017.
66 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. A1-287 „Dėl Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-376 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11716-, 2017.
67 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. A1-45 „Dėl Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-377 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11715-, 2017.
68 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl Liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-378 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11714-, 2017.
69 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-454 „Dėl Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-379 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11713-, 2017.
70 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-707 „Dėl Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-380 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11712-, 2017.
71 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-381 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11711-, 2017.
72 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-382 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11710-, 2017.
73 Dėl Reikalavimų darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo A1-333 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11113-, 2017.
74 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-169 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-10970-, 2017.
75 Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo EV-78 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.23 Negalioja nuo 2019.03.27 Galioja nuo 2017.06.27 iki 2019.03.26 . Išimtys: Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-10637-, 2017.
76 Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo A1-276 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.05 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-09594-, 2017.
77 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažym ... 1V-52 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2017.05.31 Negalioja nuo 2019.01.04 Galioja nuo 2017.06.02 iki 2019.01.03  Teisės aktų registras: 2017-09379-, 2017.
78 Dėl Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017-2021 metų veiksmų plano patvirtinimo A1-256/ V-584 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.22 Galioja nuo 2017.05.31  Teisės aktų registras: 2017-09095-, 2017.
79 Nuasmeninta nutartis 2017-04-25 Nr. BB-2378-1-10-9-00569-2014-8 2017-04-25 Nr. BB-2378-1-10-9-00569-2014-8 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.04.25 Galioja nuo 2017.04.25  Teisės aktų registras: 2017-07634-, 2017.
80 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-419 „Dėl Licencijuojamos potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros veiklos sąlygų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ p ... V-115 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.03.31 Galioja nuo 2017.04.01  Teisės aktų registras: 2017-05263-, 2017.
81 Nuasmeninta nutartis 2017-03-03 Nr. CB-2298-2-56-3-00365-2016-9 2017-03-03 Nr. CB-2298-2-56-3-00365-2016-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.03.03 Galioja nuo 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2017-04187-, 2017.
82 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-25 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ... V-79 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.03.02 Galioja nuo 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2017-03550-, 2017.
83 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažym ... 1V-12 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2017.02.13 Negalioja nuo 2017.06.02 Galioja nuo 2017.02.15 iki 2017.06.01  Teisės aktų registras: 2017-02517-, 2017.
84 Nuasmeninta nutartis 2017-01-17 Nr. AB-1265-3-61-3-02796-2015-5 2017-01-17 Nr. AB-1265-3-61-3-02796-2015-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.01.17 Galioja nuo 2017.01.17  Teisės aktų registras: 2017-01456-, 2017.
85 Nuasmeninta nutartis 2017-01-12 Nr. AB-1028-3-61-3-00002-2015-3 2017-01-12 Nr. AB-1028-3-61-3-00002-2015-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.01.12 Galioja nuo 2017.01.12  Teisės aktų registras: 2017-01273-, 2017.
86 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo D1-971 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.30 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-30156-, 2016.
87 Dėl Sprogmenų gamybos saugos, atitikties vertinimo ir sprogmenų techninių dokumentų suderinimo taisyklių patvirtinimo 5-V-1089 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.23 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-29514-, 2016.
88 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1, 6, 8, 9 straipsnių, ketvirtojo-1 skirsnio ir priedo pakeitimo bei 13-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XII-2606 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-135 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.12.20 Galioja nuo 2016.12.30  Teisės aktų registras: 2016-29839-, 2016.
89 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-329 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.12.15 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-29007-, 2016.
90 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinima ... D1-878 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.12 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28700-, 2016.
91 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo D1-848 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.02 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28228-, 2016.
92 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-325 „Dėl Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių  ... VA-147 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2016.12.01 Galioja nuo 2016.12.02  Teisės aktų registras: 2016-27966-, 2016.
93 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 1182 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.30 Galioja nuo 2016.12.02  Teisės aktų registras: 2016-27974-, 2016.
94 Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo D1-748 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.11 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-26719-, 2016.
95 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-285 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.28 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-25879-, 2016.
96 Dėl Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo 4-663 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.27 Galioja nuo 2016.10.28  Teisės aktų registras: 2016-25777-, 2016.
97 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo D1-713 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.27 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27168-, 2016.
98 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1187 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.10.20 Galioja nuo 2016.10.22  Teisės aktų registras: 2016-25542-, 2016.
99 Dėl Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo 1-277 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.20 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių 90.10 punktas įsigalioja 2020 m. sausio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2016-25534-, 2016.
100 Dėl Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo 1-277 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.20 Galioja nuo 2017.01.01   
101 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymas XII-2607 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.09.14 Galioja nuo 2017.07.01 . Išimtys: Įstatymo 23 straipsnis įsigalioja 2016-09-20. Įstatymo įsigaliojimas pakeistas įstatymu Nr. XIII-146.  Teisės aktų registras: 2016-23712-, 2016.
102 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1, 6, 8, 9 straipsnių, ketvirtojo-1 skirsnio ir priedo pakeitimo bei 13-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XII-2606 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.09.14 Galioja nuo 2017.07.01 . Išimtys: Įsigaliojimas pakeistas įstatymu Nr. XIII-135 (2016-12-20).  Teisės aktų registras: 2016-23711-, 2016.
103 Dėl Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtinimo 1-246 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.13 Galioja nuo 2016.10.01  Teisės aktų registras: 2016-23849-, 2016.
104 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymas XII-2573 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.30 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-07-14.  Teisės aktų registras: 2016-20300-, 2016.
105 Nepasirašytas. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymas XII-2503 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.28    
106 Nepasirašytas. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1, 6, 8, 9 straipsnių, ketvirtojo-1 skirsnio ir priedo pakeitimo bei 13-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XII-2469 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.21    
107 Dėl Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo A1-287 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.06.14 Galioja nuo 2016.06.16  Teisės aktų registras: 2016-16830-, 2016.
108 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A-287/ V-611 „Dėl Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų pat ... A1-297/ V-756 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.06.14 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2016.06.17 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2016-16904-, 2016.
109 Dėl Bendro Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo 1-129   Įsakymas 2016.06.06 Galioja nuo 2016.06.07  Teisės aktų registras: 2016-15122-, 2016.
110 Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų skyrimo vidaus reikalų statutinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 1V-409 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.05.31 Negalioja nuo 2019.06.14 Galioja nuo 2016.06.01 iki 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2016-14386-, 2016.
111 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-811 „Dėl VŠĮ Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-376 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.24 Negalioja nuo 2017.08.30 Galioja nuo 2016.05.31 iki 2017.08.29  Teisės aktų registras: 2016-14331-, 2016.
112 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-837 „Dėl Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ p ... D1-377 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.24 Galioja nuo 2016.05.27  Teisės aktų registras: 2016-14062-, 2016.
113 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-837 „DĖL LIETUVOS ŠILUMINĖS TECHNIKOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ P ... D1-377 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.24    
114 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-811 „Dėl všį Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-376 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.24    
115 Nuasmeninta nutartis 2016-05-17 Nr. AB-10924-3-61-3-02555-2014-7 2016-05-17 Nr. AB-10924-3-61-3-02555-2014-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.05.17 Galioja nuo 2016.05.17  Teisės aktų registras: 2016-14011-, 2016.
116 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr.V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo EV-151 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.05.16 Galioja nuo 2016.05.17  Teisės aktų registras: 2016-12871-, 2016.
117 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ... D1-350/ A1-250/ 3-171(1.5 E) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.12 Galioja nuo 2016.05.13  Teisės aktų registras: 2016-13730-, 2016.
118 Nuasmeninta nutartis 2016-05-10 Nr. BB-2014-1-80-1-00045-2011-3 2016-05-10 Nr. BB-2014-1-80-1-00045-2011-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2016.05.10 Galioja nuo 2016.05.10  Teisės aktų registras: 2016-13400-, 2016.
119 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 232 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-336 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.09 Negalioja nuo 2017.01.01 Galioja nuo 2016.05.11 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2016-11945-, 2016.
120 Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo 3D-286 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.05.06 Galioja nuo 2016.06.01  Teisės aktų registras: 2016-12853-, 2016.
121 Nuasmeninta nutartis 2016-05-03 Nr. AB-9705-3-61-3-04532-2014-4 2016-05-03 Nr. AB-9705-3-61-3-04532-2014-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.05.03 Galioja nuo 2016.05.03  Teisės aktų registras: 2016-12291-, 2016.
122 Nuasmeninta nutartis 2016-04-27 Nr. AB-9437-3-62-3-00160-2015-9 2016-04-27 Nr. AB-9437-3-62-3-00160-2015-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.04.27 Galioja nuo 2016.04.27  Teisės aktų registras: 2016-11739-, 2016.
123 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 351 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 "Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo D1-219 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.25 Negalioja nuo 2017.01.01 Galioja nuo 2016.04.05 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2016-07360-, 2016.
124 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 351 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-219 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.25    
125 Dėl Juridinių asmenų, norinčių gauti nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją, pateiktų paraiškų ir dokumentų įvertinimo komisijos sudarymo ir kitų dokumentų patvirtinimo 1-85   Įsakymas 2016.03.22 Galioja nuo 2016.03.30  Teisės aktų registras: 2016-06419-, 2016.
126 Dėl Įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašo patvirtinimo A1-141 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.03.21 Negalioja nuo 2018.10.03 Galioja nuo 2016.03.23 iki 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2016-05502-, 2016.
127 Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo EV-81 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.03.16 Negalioja nuo 2019.06.08 Galioja nuo 2016.03.19 iki 2019.06.07  Teisės aktų registras: 2016-05339-, 2016.
128 Dėl Uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijų aprašo patvirtinimo V-362 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.14 Negalioja nuo 2018.09.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2016.05.01 Galioja nuo 2016.05.01 iki 2018.08.31  Teisės aktų registras: 2016-05109-, 2016.
129 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teikiamų administracinių paslaugų bendro sąrašo patvirtinimo 1-70   Įsakymas 2016.02.29 Negalioja nuo 2016.06.07 Galioja nuo 2016.03.03 iki 2016.06.06  Teisės aktų registras: 2016-04105-, 2016.
130 Nuasmeninta nutartis 2016-02-18 Nr. AB-4508-3-61-3-04201-2014-7 2016-02-18 Nr. AB-4508-3-61-3-04201-2014-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.02.18 Galioja nuo 2016.02.18  Teisės aktų registras: 2016-04405-, 2016.
131 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 43489 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.02.03 Galioja nuo 2016.02.11  Teisės aktų registras: 2016-02609-, 2016.
132 Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atl ... A1-60 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.02.01 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-02060-, 2016.
133 dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo NR.1-178 Dėl registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatoriaus patvirtinimo pakeitimo EV-29 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.01.28 Galioja nuo 2016.01.30  Teisės aktų registras: 2016-01808-, 2016.
134 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsau ... 43472 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.12 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-00524-, 2016.
135 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1393 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2015-21113-, 2015.
136 Nuasmeninta nutartis 2015-12-22 Nr. BB-5276-1-96-1-01023-2013-9 2015-12-22 Nr. BB-5276-1-96-1-01023-2013-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.12.22 Galioja nuo 2015.12.22  Teisės aktų registras: 2016-00131-, 2016.
137 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. A1-246 „Dėl Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo ... A1-780 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.12.22 Galioja nuo 2015.12.23  Teisės aktų registras: 2015-20208-, 2015.
138 Dėl Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo D1-851 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.26 Negalioja nuo 2017.08.30 Galioja nuo 2015.11.27 iki 2017.08.29  Teisės aktų registras: 2015-18767-, 2015.
139 Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas VIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.11.19 Aktuali nuo 2015.11.26   
140 Nuasmeninta nutartis 2015-11-11 Nr. AB-21889-3-61-3-06035-2013-3 2015-11-11 Nr. AB-21889-3-61-3-06035-2013-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.11.11 Galioja nuo 2015.11.11  Teisės aktų registras: 2015-18519-, 2015.
141 Nuasmeninta nutartis 2015-11-10 Nr. BB-4522-1-10-9-00017-2010-2 2015-11-10 Nr. BB-4522-1-10-9-00017-2010-2 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.11.10 Galioja nuo 2015.11.10  Teisės aktų registras: 2015-18279-, 2015.
142 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 391 „Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1152 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.11.04 Negalioja nuo 2018.07.17 Galioja nuo 2016.01.01 iki 2018.07.16  Teisės aktų registras: 2015-17800-, 2015.
143 Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas VIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.10.20 Aktuali nuo 2015.10.28 iki 2015.11.25   
144 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai“ patvirtinimo“ pakeitimo A1-529 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.09.17 Galioja nuo 2016.04.20  Teisės aktų registras: 2015-14103-, 2015.
145 Dėl Statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo 1V-153 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2015.09.15 Negalioja nuo 2017.12.18 Galioja nuo 2016.01.29 iki 2017.12.17  Teisės aktų registras: 2015-14872-, 2015.
146 Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams likviduoti plano rengimo instrukcijos, Įvykio likvidavimo plano rengimo tvarkos aprašo 1-228 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.08.14 Galioja nuo 2015.10.01  Teisės aktų registras: 2015-12540-, 2015.
147 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 831 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.05 Galioja nuo 2015.08.13 . Išimtys: Šiuo nutarimu nauja redakcija išdėstytų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 4.5, 4.6.1 ir 4.6.3 papunkčiai įsigalioja 2015 m. gruodžio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2015-12236-, 2015.
148 Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo 4-432/ 1R-169 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2015.07.03 Galioja nuo 2015.07.17  Teisės aktų registras: 2015-11382-, 2015.
149 Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo 4-432/ 1R-169 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2015.07.03    
150 Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas VIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.06.25 Aktuali nuo 2015.07.11 iki 2015.10.27   
151 Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas VIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.06.25 Aktuali nuo 2015.07.10 iki 2015.07.10   
152 Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas VIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.06.23 Aktuali nuo 2015.07.02 iki 2015.07.09   
153 Dėl teisingumo ministro ir ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 1R-235/ 4-892 „Dėl rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių, kontrolinio klausimyno rengimo ir naudojimo ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių v ... 1R-159/ 4-402 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2015.06.22    
154 Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymas XII-1793 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.16 Galioja nuo 2015.09.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2015-07-01. Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 17, 18 ir 20 straipsniai įsigalioja 2015-11-01.  Teisės aktų registras: 2015-10382-, 2015.
155 Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas VIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.06.11 Aktuali nuo 2015.06.19 iki 2015.07.01   
156 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas IX-926 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.05.14 Aktuali nuo 2015.05.27   
157 Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas VIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.05.07 Aktuali nuo 2015.05.19 iki 2015.06.18   
158 Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas VIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.04.23 Aktuali nuo 2015.05.01 iki 2015.05.18   
159 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas IX-926 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.04.16 Aktuali nuo 2015.04.22 iki 2015.05.26   
160 Dėl garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo 1-102 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.04.08 Galioja nuo 2015.04.11  Teisės aktų registras: 2015-05530-, 2015.
161 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo KODEKSAS IX-926 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.03.26 Aktuali nuo 2015.04.14 iki 2015.04.21   
162 Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas VIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.03.19 Aktuali nuo 2015.03.24 iki 2015.04.30   
163 Nuasmeninta nutartis byloje A-1236-662/ 2015 A-1236-662/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.16 Galioja nuo 2015.03.16  Teisės aktų registras: 2015-04128-, 2015.
164 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-81 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.02.19 Galioja nuo 2015.02.24  Teisės aktų registras: 2015-02620-, 2015.
165 Nuasmeninta nutartis byloje 2K-114-696/ 2015 2K-114-696/ 2015 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.02.10 Galioja nuo 2015.02.13  Teisės aktų registras: 2015-02337-, 2015.
166 Nuasmeninta nutartis byloje A-201-143/ 2015 A-201-143/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.10 Galioja nuo 2015.02.12  Teisės aktų registras: 2015-02309-, 2015.
167 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A1-8 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-34 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.01.21 Negalioja nuo 2017.07.19 Galioja nuo 2015.01.23 iki 2017.07.18  Teisės aktų registras: 2015-00918-, 2015.
168 Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo O3-6 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.21  Teisės aktų registras: 2015-00846-, 2015.
169 Dėl aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-20 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.01.08 Galioja nuo 2016.01.12  Teisės aktų registras: 2016-00485-, 2016.
170 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo KODEKSAS IX-926 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.12.23 Aktuali nuo 2015.01.01 iki 2015.04.13   
171 Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis KODEKSAS VIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.12.18 Aktuali nuo 2015.01.01 iki 2015.03.23   
172 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 "Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... V-529 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.12.17 Galioja nuo 2014.12.20 . Išimtys: Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-20107-, 2014.
173 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.12.16 Aktuali nuo 2014.12.22   
174 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1442 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.15 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20140-, 2014.
175 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.12.11 Aktuali nuo 2014.12.17 iki 2014.12.21   
176 Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis KODEKSAS VIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.12.09 Aktuali nuo 2014.12.19 iki 2014.12.31   
177 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 ,,Dėl metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirti ... VA-178 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2014.12.09 Galioja nuo 2014.12.11  Teisės aktų registras: 2014-19368-, 2014.
178 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.12.02 Aktuali nuo 2014.12.03 iki 2014.12.16   
179 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1V-95 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2014.11.27 Galioja nuo 2014.12.04  Teisės aktų registras: 2014-18598-, 2014.
180 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.11.25 Aktuali nuo 2014.12.01 iki 2014.12.02   
181 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.11.20 Aktuali nuo 2014.11.25 iki 2014.11.30   
182 Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis KODEKSAS VIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.11.13 Aktuali nuo 2014.11.22 iki 2014.12.18   
183 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.11.11 Aktuali nuo 2014.11.14 iki 2014.11.24   
184 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-892 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.11.07 Galioja nuo 2014.11.12  Teisės aktų registras: 2014-16609-, 2014.
185 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.11.06 Aktuali nuo 2014.11.11 iki 2014.11.13   
186 Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo 1-261 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.10.24 Galioja nuo 2014.11.26  Teisės aktų registras: 2014-17928-, 2014.
187 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-811 „Dėl VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-869 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.10.24 Negalioja nuo 2017.08.30 Galioja nuo 2014.11.06 iki 2017.08.29  Teisės aktų registras: 2014-15872-, 2014.
188 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.10.21 Aktuali nuo 2014.10.23 iki 2014.11.10   
189 Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo V-416 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.09.22 Galioja nuo 2014.09.25  Teisės aktų registras: 2014-12792-, 2014.
190 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2014.09.18 Galioja nuo 2014.09.25  Teisės aktų registras: 2014-12811-, 2014.
191 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kuri ... 2B-195 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2014.09.15 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-12399-, 2014.
192 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 913 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.09.03 Galioja nuo 2014.09.12  Teisės aktų registras: 2014-12108-, 2014.
193 Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo 1458 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.08.20    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.