T SLĖGINIAI INDAI. 2020.06.07 23-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-148 „Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-99 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2020.04.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08501. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
2 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1-102 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-98 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2020.04.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08500. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
3 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-97 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2020.04.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08499. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
4 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1-102 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-22 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01181. Įsigalioja nuo 2019-01-26.
5 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-321 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19918. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
6 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1-295 „Dėl Įgaliojimų suteikimo tikrinti garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos techninę būklę“ pakeitimo 1-250 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.09.11 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-14497. Įsigalioja nuo 2018-09-14 iki 2020-04-30. Negalioja nuo 2020-05-01.
7 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-243 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.09.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14587. Įsigalioja nuo 2018-09-18.
8 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 4-366 „Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-334 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09004. Įsigalioja nuo 2018-06-02.
9 Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo 1-148 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.05.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08261. Įsigalioja nuo 2018-05-24.
10 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 223 „Dėl Elektrinių ir katilinių technologinių parametrų matavimo tikslumo normų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-163 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04334. Įsigalioja nuo 2018-03-23.
11 Dėl AB „Amber Grid“ naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos tvarkos derinimo O3E-48 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02385. Įsigalioja nuo 2018-02-16.
12 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4-838 „Dėl Komisijos išvadoms dėl įgaliojimų suteikimo tikrinti slėginių indų ir jų įrangos, pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrengi ... 4-60 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.02.02 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-01680. Įsigalioja nuo 2018-02-03 iki 2020-06-02. Negalioja nuo 2020-06-03.
13 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1-295 „Dėl Įgaliojimų suteikimo tikrinti garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos techninę būklę“ pakeitimo 1-273 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.10.30 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-17185. Įsigalioja nuo 2017-11-01 iki 2020-04-30. Negalioja nuo 2020-05-01.
14 Dėl finansavimo teikiant subsidiją nutraukimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį „Biokuro katilų nuo 500 kw iki 5 mw galingumo įrengimui centralizuotam ši ... D1-656 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24819. Įsigalioja nuo 2016-10-08.
15 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-585 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.09.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23879. Įsigalioja nuo 2016-10-01.
16 Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo 1-249 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23715. Įsigalioja nuo 2016-10-01.
17 Dėl finansavimo teikiant subsidiją nutraukimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį „Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimui centralizuotam ši ... D1-588 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.09.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23279. Įsigalioja nuo 2016-09-07.
18 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 4-720 „Dėl UAB „Inspecta“ skyrimo atlikti Slėginių įrenginių techniniame reglamente nustatytas atitikties įvertinimo procedūras“ pripažinimo netekusiu galios 4-503 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.07.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-21151. Įsigalioja nuo 2016-07-30.
19 Dėl finansavimo teikiant subsidiją sumažinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D-783 „Dėl finansavimo skyrimo biokuro katilų iki 500 kw galingumo įrengimui visuomeninės paskirties pastatuose“ pakeitimo D1-409 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.06.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-14831. Įsigalioja nuo 2016-06-04.
20 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 4-204 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 4-189 „Dėl Laikinųjų besiūlių dujų balionų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu ... 4-344 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.05.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-11424. Įsigalioja nuo 2016-05-07.
21 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 431 „Dėl Paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo 4-238 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-06312. Įsigalioja nuo 2016-04-20. Įsakymo 2.1 papunktis ir  įsakymo 1 punktu nauja redakcija išdėstyto įsakymo 1 punktu patvirtinto Paprastųjų slėginių indų techninio reglamento I skyrius, IV skyriaus antrasis skirsnis, V skyrius, 2?3 priedai įsigalioja 2016-03-26.
22 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos  ... 1-76 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-04353. Įsigalioja nuo 2016-03-08.
23 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 262 „Dėl Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-106 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.02.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02533. Įsigalioja nuo 2016-03-01.
24 Dėl Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodikos patvirtinimo 1-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.02.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02477. Įsigalioja nuo 2016-03-01.
25 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo 4-51 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.01.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01775. Įsigalioja nuo 2016-07-19. Įsakymo 1 punktu nauja redakcija išdėstyto įsakymo 1 punktu patvirtinto Slėginės įrangos techninio reglamento II, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV skyriai, XV skyriaus pirmasis skirsnis, 2 ir 3 priedai įsigalioja 2016-01-30.
26 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 4-472 „Dėl Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 4-769 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.12.04 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19333. Įsigalioja nuo 2015-12-05.
27 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 4-472 „Dėl Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 4-732 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.11.20 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18480. Įsigalioja nuo 2015-11-21.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.