T SLĖGINIAI INDAI. 2020.02.23 8-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1-102 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 43852 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.26  Teisės aktų registras: 2019-01181-, 2019.
2 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-321 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.05 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19918-, 2018.
3 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1-295 „Dėl Įgaliojimų suteikimo tikrinti garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos techninę būklę“ pakeitimo 1-250 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.09.11 Galioja nuo 2018.09.14  Teisės aktų registras: 2018-14497-, 2018.
4 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-243 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.09.05 Galioja nuo 2018.09.18  Teisės aktų registras: 2018-14587-, 2018.
5 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 4-366 „Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-334 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.01 Galioja nuo 2018.06.02  Teisės aktų registras: 2018-09004-, 2018.
6 Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo 1-148 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.24  Teisės aktų registras: 2018-08261-, 2018.
7 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 223 „Dėl Elektrinių ir katilinių technologinių parametrų matavimo tikslumo normų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-163 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.03.22 Galioja nuo 2018.03.23  Teisės aktų registras: 2018-04334-, 2018.
8 Dėl AB „Amber Grid“ naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos tvarkos derinimo O3E-48 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.15 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02385-, 2018.
9 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4-838 „Dėl Komisijos išvadoms dėl įgaliojimų suteikimo tikrinti slėginių indų ir jų įrangos, pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrengi ... 4-60 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.02.02 Galioja nuo 2018.02.03  Teisės aktų registras: 2018-01680-, 2018.
10 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1-295 „Dėl Įgaliojimų suteikimo tikrinti garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos techninę būklę“ pakeitimo 1-273 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.10.30 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-17185-, 2017.
11 Dėl finansavimo teikiant subsidiją nutraukimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį „Biokuro katilų nuo 500 kw iki 5 mw galingumo įrengimui centralizuotam ši ... D1-656 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.05 Galioja nuo 2016.10.08  Teisės aktų registras: 2016-24819-, 2016.
12 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-585 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.09.22 Galioja nuo 2016.10.01  Teisės aktų registras: 2016-23879-, 2016.
13 Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo 1-249 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.19 Galioja nuo 2016.10.01  Teisės aktų registras: 2016-23715-, 2016.
14 Dėl finansavimo teikiant subsidiją nutraukimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį „Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimui centralizuotam ši ... D1-588 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.09.06 Galioja nuo 2016.09.07  Teisės aktų registras: 2016-23279-, 2016.
15 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 4-720 „Dėl UAB „Inspecta“ skyrimo atlikti Slėginių įrenginių techniniame reglamente nustatytas atitikties įvertinimo procedūras“ pripažinimo netekusiu galios 4-503 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.07.29 Galioja nuo 2016.07.30  Teisės aktų registras: 2016-21151-, 2016.
16 Dėl finansavimo teikiant subsidiją sumažinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D-783 „Dėl finansavimo skyrimo biokuro katilų iki 500 kw galingumo įrengimui visuomeninės paskirties pastatuose“ pakeitimo D1-409 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.06.03 Galioja nuo 2016.06.04  Teisės aktų registras: 2016-14831-, 2016.
17 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 4-204 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 4-189 „Dėl Laikinųjų besiūlių dujų balionų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu ... 4-344 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.05.05 Galioja nuo 2016.05.07  Teisės aktų registras: 2016-11424-, 2016.
18 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 431 „Dėl Paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo 4-238 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.03.25 Galioja nuo 2016.04.20 . Išimtys: Įsakymo 2.1 papunktis ir  įsakymo 1 punktu nauja redakcija išdėstyto įsakymo 1 punktu patvirtinto Paprastųjų slėginių indų techninio reglamento I skyrius, IV skyriaus antrasis skirsnis, V skyrius, 2?3 priedai įsigalioja 2016-03-26.  Teisės aktų registras: 2016-06312-, 2016.
19 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos  ... 1-76 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.01 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04353-, 2016.
20 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 262 „Dėl Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-106 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.02.09 Galioja nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-02533-, 2016.
21 Dėl Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodikos patvirtinimo 43856 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.02.05 Galioja nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-02477-, 2016.
22 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo 4-51 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.01.25 Galioja nuo 2016.07.19 . Išimtys: Įsakymo 1 punktu nauja redakcija išdėstyto įsakymo 1 punktu patvirtinto Slėginės įrangos techninio reglamento II, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV skyriai, XV skyriaus pirmasis skirsnis, 2 ir 3 priedai įsigalioja 2016-01-30.  Teisės aktų registras: 2016-01775-, 2016.
23 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 4-472 „Dėl Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 4-769 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.12.04 Galioja nuo 2015.12.05  Teisės aktų registras: 2015-19333-, 2015.
24 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 4-472 „Dėl Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 4-732 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.11.20 Galioja nuo 2015.11.21  Teisės aktų registras: 2015-18480-, 2015.
25 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 45 „Dėl Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo 4-335 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.05.20 Galioja nuo 2015.09.26  Teisės aktų registras: 2015-07755-, 2015.
26 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 4-6 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-243 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.04.21 Galioja nuo 2015.04.22  Teisės aktų registras: 2015-06067-, 2015.
27 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo 4-241 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.04.17 Galioja nuo 2015.06.01  Teisės aktų registras: 2015-05899-, 2015.
28 Dėl garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo 1-102 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.04.08 Galioja nuo 2015.04.11  Teisės aktų registras: 2015-05530-, 2015.
29 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 4-189 „Dėl Laikinųjų besiūlių dujų balionų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-204 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.04.03 Galioja nuo 2015.04.04 iki 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2015-05055-, 2015.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.