T PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMAS. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr. 367 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo 310 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.03 Galioja nuo 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2019-05764-, 2019.
2 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3-124 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo oru Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo 3-639 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20776-, 2018.
3 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr. 367 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo 450 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.05.09 Galioja nuo 2018.07.03  Teisės aktų registras: 2018-07719-, 2018.
4 Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-96 „Dėl Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, asmenų, siekiančių tapti mokytojais, atestavimo tvarko ... 2BE-245 Lietuvos transporto saugos administracija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-21066-, 2017.
5 Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2BE-244 Lietuvos transporto saugos administracija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-21065-, 2017.
6 Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje 367 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.05.17 Galioja nuo 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2017-08560-, 2017.
7 Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 4R-134 patvirtinto Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo tvarkos aprašo pakeitimo 4R-64 Civilinės aviacijos administracija Įsakymas 2017.04.20 Galioja nuo 2017.04.25  Teisės aktų registras: 2017-06809-, 2017.
8 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 2B-406 "Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių kel ... 2BE-242 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2016.09.30 Galioja nuo 2016.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-24308-, 2016.
9 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-547 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, pana ... 3-426(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.10.14 Galioja nuo 2015.10.15  Teisės aktų registras: 2015-15164-, 2015.
10 Dėl Teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo ir panaikinimo procedūrų aprašo patvirtinimo 2B-176 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2015.07.28 Galioja nuo 2015.07.30 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015.07.30  Teisės aktų registras: 2015-11722-, 2015.
11 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2B-313 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo patvirti ... 2B-146 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2015.07.01 Galioja nuo 2015.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-10601-, 2015.
12 Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 4R-134 patvirtinto Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo tvarkos aprašo pakeitimo ir Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio  ... 4R-73 Civilinės aviacijos administracija Įsakymas 2015.04.27 Galioja nuo 2015.04.30  Teisės aktų registras: 2015-06469-, 2015.
13 Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo tvarkos aprašo tvirtinimo 4R-69 Civilinės aviacijos administracija Įsakymas 2015.04.23 Negalioja nuo 2015.04.30 Galiojaiki 2015.04.29  Teisės aktų registras: 2015-06159-, 2015.
14 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 337 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo 401 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.23 Negalioja nuo 2017.06.30 Galioja nuo 2015.07.01 iki 2017.06.29  Teisės aktų registras: 2015-06240-, 2015.
15 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 84 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo 400 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.23 Negalioja nuo 2017.06.30 Galioja nuo 2015.07.01 iki 2017.06.29  Teisės aktų registras: 2015-06239-, 2015.
16 Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-848 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-34 Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2015.02.17 Negalioja nuo 2017.12.23 Galioja nuo 2015.02.19 iki 2017.12.22  Teisės aktų registras: 2015-02447-, 2015.
17 Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-96 „Dėl Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, asmenų, siekiančių tapti mokytojais, atestavimo tvarko ... V-210 Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2014.12.18    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.