T PLOVIKLIAI. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Tekstilės, aprangos ir odos dirbinių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-123 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.06.26 Galioja nuo 2019.06.27  Teisės aktų registras: 2019-10209-, 2019.
2 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas XIII-2166 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja nuo 2020.01.01 . Išimtys: Įstatymo 140 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2019-06-20.  Įstatymo III skyriaus septintasis skirsnis ir 142 straipsnis įsigalioja 2023-01-01. Įstatymo 143 straipsnis įsigalioja 2025-01-01  Teisės aktų registras: 2019-09862-, 2019.
3 Dėl Mažoms maisto produktų parduotuvėms taikomų maisto tvarkymo reikalavimų patvirtinimo B1-367 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.05.24 Galioja nuo 2019.05.28  Teisės aktų registras: 2019-08383-, 2019.
4 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-150 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Įsakymas 2019.05.16 Galioja nuo 2019.05.18  Teisės aktų registras: 2019-07874-, 2019.
5 Nuasmeninta nutartis 2019-05-15 Nr. AB-11467-3-61-3-04152-2017-5 2019-05-15 Nr. AB-11467-3-61-3-04152-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.05.15 Galioja nuo 2019.05.15  Teisės aktų registras: 2019-08402-, 2019.
6 Nuasmeninta nutartis 2019-04-17 Nr. AB-9760-3-61-3-03742-2017-9 2019-04-17 Nr. AB-9760-3-61-3-03742-2017-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.04.17 Galioja nuo 2019.04.17  Teisės aktų registras: 2019-06813-, 2019.
7 Nuasmeninta nutartis 2019-01-11 Nr. AB-1169-3-62-3-01339-2017-0 2019-01-11 Nr. AB-1169-3-62-3-01339-2017-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.11 Galioja nuo 2019.01.11  Teisės aktų registras: 2019-00941-, 2019.
8 Nuasmeninta nutartis 2018-10-16 Nr. BB-5805-1-01-1-48731-2016-5 2018-10-16 Nr. BB-5805-1-01-1-48731-2016-5 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.10.16 Galioja nuo 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-17193-, 2018.
9 Dėl Dokumentų restauravimo, konservavimo ir įrišimo darbų atlikimo valstybės archyvuose tvarkos aprašo patvirtinimo VE-74 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Įsakymas 2018.09.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-15185-, 2018.
10 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-213 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-624 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10886-, 2018.
11 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, Sudėtinių farmacinių formų bei Varto ... (1.72E)1A-446 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.04.19 Galioja nuo 2018.04.20  Teisės aktų registras: 2018-06264-, 2018.
12 Nuasmeninta nutartis 2018-03-14 Nr. AB-5166-3-62-3-01557-2016-1 2018-03-14 Nr. AB-5166-3-62-3-01557-2016-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.14 Galioja nuo 2018.03.14  Teisės aktų registras: 2018-04322-, 2018.
13 Nuasmeninta nutartis 2018-03-07 Nr. AB-4596-3-61-3-03075-2016-7 2018-03-07 Nr. AB-4596-3-61-3-03075-2016-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.07 Galioja nuo 2018.03.07  Teisės aktų registras: 2018-04056-, 2018.
14 Nuasmeninta nutartis 2018-03-07 Nr. AB-4670-3-61-3-03498-2016-6 2018-03-07 Nr. AB-4670-3-61-3-03498-2016-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.07 Galioja nuo 2018.03.07  Teisės aktų registras: 2018-04052-, 2018.
15 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į Eur ... 44 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2018.03.05 Galioja nuo 2018.03.05  Teisės aktų registras: 2018-03545-, 2018.
16 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 2BE-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2B-290 „Dėl Tec ... 2BE-88 Lietuvos transporto saugos administracija Įsakymas 2018.03.05 Galioja nuo 2018.05.20  Teisės aktų registras: 2018-03520-, 2018.
17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1061 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.29 Galioja nuo 2018.01.03  Teisės aktų registras: 2018-00057-, 2018.
18 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 ,,Dėl Farmacinių formų, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, Sudėtinių farmacinių formų bei Vart ... (1.72E)-1473 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.12.15 Galioja nuo 2017.12.19  Teisės aktų registras: 2017-20264-, 2017.
19 Nuasmeninta nutartis 2017-12-13 Nr. AB-23685-3-61-3-04730-2016-6 2017-12-13 Nr. AB-23685-3-61-3-04730-2016-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.12.13 Galioja nuo 2017.12.13  Teisės aktų registras: 2017-21174-, 2017.
20 Nuasmeninta nutartis 2017-12-13 Nr. AB-23477-3-61-3-00048-2017-5 2017-12-13 Nr. AB-23477-3-61-3-00048-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.12.13 Galioja nuo 2017.12.13  Teisės aktų registras: 2017-20880-, 2017.
21 Nuasmeninta nutartis 2017-12-13 Nr. AB-23385-3-61-3-03282-2016-7 2017-12-13 Nr. AB-23385-3-61-3-03282-2016-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.12.13 Galioja nuo 2017.12.13  Teisės aktų registras: 2017-20869-, 2017.
22 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-831 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.09 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Atliekų tvarkymo taisyklių 61 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-16089-, 2017.
23 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-672 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.22 Galioja nuo 2017.08.25  Teisės aktų registras: 2017-13607-, 2017.
24 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo 2BE-88 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2017.05.23 Galioja nuo 2018.05.20 . Išimtys: 1 priedo X skyrius ir 2 priedo 10 skyrius įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-08635-, 2017.
25 Nuasmeninta nutartis 2017-02-22 Nr. BB-961-1-28-1-00214-2013-5 2017-02-22 Nr. BB-961-1-28-1-00214-2013-5 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.02.22 Galioja nuo 2017.02.22  Teisės aktų registras: 2017-03925-, 2017.
26 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-60 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.21  Teisės aktų registras: 2017-01252-, 2017.
27 Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 3D-536 „Dėl Bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veiklos licencijavimo taisyklių ir Licencijuotų bulvių, daržovių ir vaisių sandėlių saugyklų ir patalpų higienos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-771 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.27 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-29624-, 2016.
28 Dėl žemės ūkio ministro 2002m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl Licencijuoto sandėlio grūdų saugyklų techninių, technologinių, veterinarijos ir higienos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-732 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.08 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28620-, 2016.
29 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 ,,Dėl farmacinių formų, talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, sudėtinių farmacinių formų bei vart ... (1.72E)1A-1049 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.11.30 Galioja nuo 2016.12.02  Teisės aktų registras: 2016-27934-, 2016.
30 Nuasmeninta nutartis 2016-10-04 Nr. AB-19008-3-61-3-01290-2015-3 2016-10-04 Nr. AB-19008-3-61-3-01290-2015-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.10.04 Galioja nuo 2016.10.04  Teisės aktų registras: 2016-25031-, 2016.
31 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 4-317 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.27 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-10523-, 2016.
32 Nuasmeninta nutartis 2016-04-21 Nr. AB-8895-3-61-3-02394-2014-8 2016-04-21 Nr. AB-8895-3-61-3-02394-2014-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.04.21 Galioja nuo 2016.04.21  Teisės aktų registras: 2016-11021-, 2016.
33 Nuasmeninta nutartis 2016-03-22 Nr. AB-6250-3-62-3-00128-2015-3 2016-03-22 Nr. AB-6250-3-62-3-00128-2015-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.03.22 Galioja nuo 2016.03.22  Teisės aktų registras: 2016-06630-, 2016.
34 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 909 „Dėl Geležinkelių transportu vežamų krovinių svorio nuostolio (natūralaus sumažėjimo) normų patvirtinimo“ pakeitimo 185 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-03986-, 2016.
35 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ženklinimo mažareikšmiškumo taikymo, vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą, rekomendacijų patvirtinimo 1-42   Įsakymas 2016.02.03 Galioja nuo 2016.02.09  Teisės aktų registras: 2016-02499-, 2016.
36 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliekamų patikrinimų rūšių sąrašo ir 2016-2018 m. ne maisto produktų rinkos priežiūros prioritetinių sričių sąrašo patvirtinimo 43483   Įsakymas 2016.01.18 Galioja nuo 2016.01.20  Teisės aktų registras: 2016-01177-, 2016.
37 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 43477   Įsakymas 2016.01.04 Negalioja nuo 2019.05.18 Galioja nuo 2016.01.21 iki 2019.05.17  Teisės aktų registras: 2016-01260-, 2016.
38 nuasmeninta nutartis 2015-09-30 Nr. AB-20491-3-64-3-01491-2014-8 2015-09-30 Nr. AB-20491-3-64-3-01491-2014-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.09.30 Galioja nuo 2015.11.03  Teisės aktų registras: 2015-17322-, 2015.
39 Dėl Pasirengimo raupų grėsmei ir raupų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo V-897 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.07.24 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-11902-, 2015.
40 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-489 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.23 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-10138-, 2015.
41 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 118:2015 „Klinikinės toksikologijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo V-683 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.06.01 Galioja nuo 2015.06.06  Teisės aktų registras: 2015-08902-, 2015.
42 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo 481 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.05.13 Galioja nuo 2015.09.26  Teisės aktų registras: 2015-07350-, 2015.
43 Nuasmeninta nutartis byloje A-621-442/ 2015 A-621-442/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.25 Galioja nuo 2015.03.27  Teisės aktų registras: 2015-04453-, 2015.
44 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 "Maisto higiena" patvirtinimo" pakeitimo V-204 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.02.12 Galioja nuo 2015.06.01  Teisės aktų registras: 2015-02617-, 2015.
45 Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/ D1-658 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR052 ... VA-206/ D1-1074 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.23    
46 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 ,,Dėl farmacinių formų, talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, sudėtinių farmacinių formų bei vart ... (1.72E)1A-1335 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2014.11.24 Galioja nuo 2014.11.26  Teisės aktų registras: 2014-17885-, 2014.
47 Nuasmeninta nutartis byloje A-575-1702-14 A-575-1702-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.10.30 Galioja nuo 2014.11.05  Teisės aktų registras: 2014-17627-, 2014.
48 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo 937 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.09.10 Galioja nuo 2014.09.18  Teisės aktų registras: 2014-12421-, 2014.
49 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" įgyvendinimo 2011 metais taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) patvirtinimo 3D-698 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.09.03    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.