T PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJA. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2020 metais grafiko pat ... 1-517 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20548. Įsigalioja nuo 2019-12-20.
2 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1/ 2015-412 „Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų, Valstybinės reikšmės ir pav ... 1-472 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.11.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18335. Įsigalioja nuo 2019-11-16.
3 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo 1-414 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.10.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15863. Įsigalioja nuo 2019-10-05.
4 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 503 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08373. Įsigalioja nuo 2019-05-28. Nutarimo 1.1, 1.6?1.9 papunkčiai įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.
5 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 1382 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-22015. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
6 Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2019 metais grafiko pat ... 1-455 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20069. Įsigalioja nuo 2018-12-08.
7 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 1226 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20309. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
8 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1-383 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spa ... 1-418 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18727. Įsigalioja nuo 2018-11-22.
9 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 22 D. NUTARIMO NR. 560 „DĖL GYVENTOJŲ INFORMAVIMO PRAMONINIŲ AVARIJŲ ATVEJAIS TVARKOS PATVIRTINIMO“  PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 1148 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.21    
10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 22 D. NUTARIMO NR. 560 „DĖL GYVENTOJŲ INFORMAVIMO PRAMONINIŲ AVARIJŲ ATVEJAIS TVARKOS PATVIRTINIMO“  PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 1148 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.21    
11 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. 560 „Dėl Gyventojų informavimo pramoninių avarijų atvejais tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 1148 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19111. Įsigalioja nuo 2018-11-28.
12 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės aps ... 1-383 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17540. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
13 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 802   Nutarimas 2018.08.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13230. Įsigalioja nuo 2018-08-22.
14 Dėl Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 67 „Dėl Notifikacijos apie augalus, augalinius produktus, kitus objektus ar kenksmingus organizmus, keliančius fitosanitarinį pavojų, tvarkos“ pakeitimo A1-137 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2018.03.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04670. Įsigalioja nuo 2018-03-29.
15 Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija 1-467 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20936. Įsigalioja nuo 2017-12-23.
16 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1-182 „Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro anketų patvirtinimo“pakeitimo 1-453 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20130. Įsigalioja nuo 2017-12-15.
17 Dėl Pavojingojo objekto avarijų prevencijos plano parengimo ir pavojingojo objekto saugos valdymo sistemos formavimo rekomendacijų patvirtinimo 1-439 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20128. Įsigalioja nuo 2017-12-15.
18 Dėl Skubių veiksmų įvykus civilinio orlaivio avarijai plano patvirtinimo 246 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05805. Įsigalioja nuo 2017-04-08.
19 Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo 1-428 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29018. Įsigalioja nuo 2016-12-17.
20 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-81 „Pavojingojo objekto vidaus avarinio plano sudarymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 1-322 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.10.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24830. Įsigalioja nuo 2016-10-08.
21 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės aps ... 1-283 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.09.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23219. Įsigalioja nuo 2016-09-06.
22 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-397 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytiesiems ... 1-114 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.04.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-08644. Įsigalioja nuo 2016-04-12.
23 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsau ... 1-7 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-00524. Įsigalioja nuo 2016-01-13.
24 Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų, Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro naudotojų admin ... 1/ 2015-412 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-00020. Įsigalioja nuo 2016-01-05.
25 Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus ar juos viršija, planinių patikrinimų 2016 metais grafiko pat ... 1-397 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.12.29 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20869. Įsigalioja nuo 2015-12-30.
26 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 1394 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21114. Įsigalioja nuo 2016-04-01.
27 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiag ... 517 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.05.27 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-08354. Įsigalioja nuo 2015-06-01.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.