T PRIEŠGAISRINĖ SAUGA IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų 2020-2022 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo 1-251 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2020.05.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10750. Įsigalioja nuo 2020-05-22.
2 Dėl Objektų priešgaisrinių techninių patikrinimų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente aprašo patvirtinimo 1-249 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2020.05.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10728. Įsigalioja nuo 2020-05-22.
3 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-169 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų ... 1-248 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2020.05.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10720. Įsigalioja nuo 2020-05-22.
4 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams likviduoti plano rengimo i ... 1-247 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2020.05.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10717. Įsigalioja nuo 2020-05-22.
5 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo V-1241 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.21    
6 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1153 „Dėl renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymo būtinų sąlygų“ ... V-1240 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.21    
7 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. V-1184„Dėl ėminių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)  ... V-1226 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10730. Įsigalioja nuo 2020-05-22.
8 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. V-472 „Dėl tam tikrų receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir pardavimo gyventojams“ pakeitimo V-1217 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10624. Įsigalioja nuo 2020-05-20.
9 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės g ... V-1216 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10623. Įsigalioja nuo 2020-05-19.
10 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-876 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslau ... V-1215 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10622. Įsigalioja nuo 2020-05-19.
11 Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo 1-123 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2020.05.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10612. Įsigalioja nuo 2020-05-20.
12 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1141 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo į ... V-1195 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10552. Įsigalioja nuo 2020-05-19.
13 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo V-1194 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10553. Įsigalioja nuo 2020-05-19.
14 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1165 „Dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos būtinų sąlygų“ pakeitimo V-1190 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10504. Įsigalioja nuo 2020-05-16.
15 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/ A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pa ... V-1185/ A1-415 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10538. Įsigalioja nuo 2020-05-19.
16 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės g ... V-1183 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10485. Įsigalioja nuo 2020-05-18.
17 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1-348 „Dėl Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ pakeitimo 1-231 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2020.05.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10339. Įsigalioja nuo 2020-05-15.
18 Dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-973 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų viet ... V-1166 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10407. Įsigalioja nuo 2020-05-18.
19 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnauji ... V-1164 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10401. Įsigalioja nuo 2020-05-15.
20 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro -valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1018 ,,Dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnauji ... V-1163 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10406. Įsigalioja nuo 2020-04-15.
21 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lie ... V-1159 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10403. Įsigalioja nuo 2020-05-15.
22 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. V-1084 „Dėl reikalavimų plukdymui mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradi ... V-1155 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10327. Įsigalioja nuo 2020-05-18.
23 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-972 „Dėl pažintinių ir mokomųjų takų (išskyrus apžvalgos bokštų), parkų, zoologijos, b ... V-1154 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10326. Įsigalioja nuo 2020-05-18.
24 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-970 „Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje“ pakeitimo V-1152 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10324. Įsigalioja nuo 2020-05-18.
25 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo V-1150 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10322. Įsigalioja nuo 2020-05-18.
26 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo V-1143 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10320. Įsigalioja nuo 2020-05-14.
27 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro -valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujin ... V-1137 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10242. Įsigalioja nuo 2020-05-18.
28 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų ir savivaldybėse įsteigtų ... V-1126 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10160. Įsigalioja nuo 2020-05-12.
29 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1019„Dėl Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio at ... V-1121 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10113. Įsigalioja nuo 2020-05-13.
30 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1018 ,,Dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnauj ... V-1120 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.11    
31 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1018„Dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio at ... V-1120 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10130. Įsigalioja nuo 2020-05-18.
32 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. V-732 „Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo ir laidotuvių organizavimo ekstremaliosios situacij ... V-1119 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10112. Įsigalioja nuo 2020-05-13.
33 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-975„Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslau ... V-1117 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10214. Įsigalioja nuo 2020-05-18.
34 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-975 ,,Dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų t ... V-1117 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.11    
35 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-975 ,,Dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų t ... V-1117 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.11    
36 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-975 ,,Dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų t ... V-1117 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.11    
37 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo V-1108 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09991. Įsigalioja nuo 2020-05-09.
38 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387„Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną ... V-1105 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09990. Įsigalioja nuo 2020-05-08.
39 Dėl prevencinių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. V-1052 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso in ... V-1072 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.05 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-09594. Įsigalioja nuo 2020-05-06 iki 2020-05-19. Negalioja nuo 2020-05-20.
40 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. V-1055 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) di ... V-1071 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.05 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-09593. Įsigalioja nuo 2020-05-06 iki 2020-05-19. Negalioja nuo 2020-05-20.
41 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-975 ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų t ... V-1060 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.05.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09500. Įsigalioja nuo 2020-05-05.
42 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1B-271 „Dėl Muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tvarkos“ pakeitimo 1B-321 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2020.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09207. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
43 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387„Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną ... V-1053 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09257. Įsigalioja nuo 2020-04-30.
44 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-984 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nus ... V-1050 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.30 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-09255. Įsigalioja nuo 2020-04-30 iki 2020-05-19. Negalioja nuo 2020-05-20.
45 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 500 „Dėl Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 431 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09134. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
46 Dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-973 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų viet ... V-1026 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09115. Įsigalioja nuo 2020-04-30.
47 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo V-1025 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09114. Įsigalioja nuo 2020-04-30.
48 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-970 „Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje“ pakeitimo V-1024 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09113. Įsigalioja nuo 2020-04-30.
49 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-971 „Dėl transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminų ir aviaci ... V-1023 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.29 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-09112. Įsigalioja nuo 2020-04-30 iki 2020-05-10. Negalioja nuo 2020-05-11.
50 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo V-1022 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09111. Įsigalioja nuo 2020-04-30.
51 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-876„Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir p ... V-1021 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09110. Įsigalioja nuo 2020-04-30.
52 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių p ... 1-208 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2020.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08757. Įsigalioja nuo 2020-04-28.
53 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-984 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nus ... V-998 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.27 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-08851. Įsigalioja nuo 2020-04-28 iki 2020-05-19. Negalioja nuo 2020-05-20.
54 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. V-736 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliki ... V-996 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08849. Įsigalioja nuo 2020-04-28.
55 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-984 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nus ... V-991 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.24 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-08756. Įsigalioja nuo 2020-04-27 iki 2020-05-19. Negalioja nuo 2020-05-20.
56 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro -valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-819 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino Lietuvos Respublikos  ... V-986 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08755. Įsigalioja nuo 2020-04-27.
57 Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti patvirtinimo A1-350 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.04.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08727. Įsigalioja nuo 2020-04-25.
58 Dėl pritarimo valstybės rezervo tvarkytojo - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sprendimams panaudoti jo tvarkomas valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargas 426 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08891. Įsigalioja nuo 2020-04-28.
59 DĖL PRITARIMO VALSTYBĖS REZERVO TVARKYTOJO - PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SPRENDIMAMS PANAUDOTI JO TVARKOMAS VALSTYBĖS REZERVO CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ ATSARGAS 426 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.22    
60 DĖL PRITARIMO VALSTYBĖS REZERVO TVARKYTOJO - PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SPRENDIMAMS PANAUDOTI JO TVARKOMAS VALSTYBĖS REZERVO CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ ATSARGAS 426 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.22    
61 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-876„Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir p ... V-961 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08468. Įsigalioja nuo 2020-04-23.
62 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-872„Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuot ... V-957 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.22 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-08395. Įsigalioja nuo 2020-04-22 iki 2020-05-19. Negalioja nuo 2020-05-20.
63 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-826„Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuot ... V-955 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08394. Įsigalioja nuo 2020-04-22.
64 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. V-593 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 ligos (korona ... V-954 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08393. Įsigalioja nuo 2020-04-22.
65 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-868 „Dėl reikalavimų atvirose erdvėse organizuojamiems renginiams automobiliuose“ pake ... V-929 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08272. Įsigalioja nuo 2020-04-21.
66 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. V-902 „Dėl Nemenčinės gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)“ p ... V-926 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08271. Įsigalioja nuo 2020-04-21.
67 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socia ... V-925 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08270. Įsigalioja nuo 2020-04-21.
68 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro -valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-826 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti svei ... V-920 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08201. Įsigalioja nuo 2020-04-20.
69 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės g ... V-919 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08200. Įsigalioja nuo 2020-04-20.
70 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbia ... V-918 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08199. Įsigalioja nuo 2020-04-20.
71 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-867 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio Nemenčinės mieste“ pakeitimo V-901 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08112. Įsigalioja nuo 2020-04-17.
72 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Liet ... V-899 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08109. Įsigalioja nuo 2020-04-17.
73 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro -valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-819 ,,Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino Lietuvos Respublikos ... V-894 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08107. Įsigalioja nuo 2020-04-17.
74 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lie ... V-871 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07959. Įsigalioja nuo 2020-04-16.
75 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lie ... V-869 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07958. Įsigalioja nuo 2020-04-16.
76 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socia ... V-856 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07892. Įsigalioja nuo 2020-04-15.
77 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-654„Dėl pacientų, sergančių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) lengva forma ... V-850 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07891. Įsigalioja nuo 2020-04-15.
78 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Liet ... V-848 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07890. Įsigalioja nuo 2020-04-15.
79 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-847 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07919. Įsigalioja nuo 2020-04-16.
80 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. V-736 ,,Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlik ... V-825 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07716. Įsigalioja nuo 2020-04-11.
81 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. V-736 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliki ... V-823 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07718. Įsigalioja nuo 2020-04-11.
82 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Liet ... V-822 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07719. Įsigalioja nuo 2020-04-11.
83 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. V-472 „Dėl tam tikrų receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir pardavimo gyventojams“ pakeitimo V-815 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07712. Įsigalioja nuo 2020-04-11.
84 Dėl Muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tvarkos 1B-271 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2020.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07654. Įsigalioja nuo 2020-04-11. Įsakymas taikomas, iki bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.
85 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Liet ... V-809 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07616. Įsigalioja nuo 2020-04-10.
86 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. V-736 „ Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlik ... V-794 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07614. Įsigalioja nuo 2020-04-10.
87 Dėl Importo muitų ir pridėtinės vertės mokesčio netaikymo, esant ekstremaliajai situacijai, taisyklių patvirtinimo 1B-263 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2020.04.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07516. Įsigalioja nuo 2020-04-10.
88 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų grįžusių, iš užsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo V-757 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07287. Įsigalioja nuo 2020-04-08.
89 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. V-736 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliki ... V-755 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07286. Įsigalioja nuo 2020-04-08.
90 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų grįžusių, iš užsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo V-735 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07201. Įsigalioja nuo 2020-04-07.
91 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbia ... V-734 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07200. Įsigalioja nuo 2020-04-07.
92 Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo ir laidotuvių organizavimo ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu V-732 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07199. Įsigalioja nuo 2020-04-07.
93 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. V-573 „Dėl mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų veiklos organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo V-710 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07093. Įsigalioja nuo 2020-04-04. Sprendimo 1 punktas įsigalioja 2020-04-05,  2 punktas įsigalioja 2020-04-07.
94 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. V-452 „Dėl nurodymų vairuotojams, ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komerci ... V-684 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06999. Įsigalioja nuo 2020-04-03.
95 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387„Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną ... V-682 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06998. Įsigalioja nuo 2020-04-03.
96 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/ A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pa ... V-660/ A1-282 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.04.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06849. Įsigalioja nuo 2020-04-03.
97 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V-635 „Dėl informacijos apie asmens apsaugos priemones teikimo“ pakeitimo V-700 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07050. Įsigalioja nuo 2020-04-03.
98 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuv ... V-633 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06709. Įsigalioja nuo 2020-03-31.
99 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. V-610 „Dėl informacijos teikimo“ pakeitimo V-620 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06601. Įsigalioja nuo 2020-03-31.
100 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-553 „Dėl asmens apsaugos priemonių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu ... V-619 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.30 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-06600. Įsigalioja nuo 2020-03-31 iki 2020-05-21. Negalioja nuo 2020-05-22.
101 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-553 „Dėl asmens apsaugos priemonių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu ... V-619 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.30    
102 Dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-381 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos vietoms“ pakeitimo V-617 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.30 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-06656. Įsigalioja nuo 2020-03-31 iki 2020-04-15. Negalioja nuo 2020-04-16.
103 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų grįžusių, iš užsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo V-611 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06232. Įsigalioja nuo 2020-03-30.
104 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-553 „Dėl medicininių kaukių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu“ pakeitimo V-605 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.29 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-06550. Įsigalioja nuo 2020-03-30 iki 2020-05-21. Negalioja nuo 2020-05-22.
105 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. V-573 „Dėl mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų veiklos organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo V-595 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06549. Įsigalioja nuo 2020-03-30.
106 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo V-594 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06548. Įsigalioja nuo 2020-03-30.
107 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respubl ... V-555 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06151. Įsigalioja nuo 2020-03-28.
108 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499„Dėl sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo V-552 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06199. Įsigalioja nuo 2020-03-27.
109 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 ,,Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ pakeitimo V-552 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.26    
110 Dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-381 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos vietoms“ pakeitimo V-551 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.26 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-06147. Įsigalioja nuo 2020-03-27 iki 2020-04-15. Negalioja nuo 2020-04-16.
111 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499  „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ pakeitimo V-536 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06049. Įsigalioja nuo 2020-03-26.
112 Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo V-411 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2020.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05992. Įsigalioja nuo 2020-03-26.
113 Dėl  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių  ... 1-138 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2020.03.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05954. Įsigalioja nuo 2020-04-01.
114 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ pakeitimo V-515 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05983. Įsigalioja nuo 2020-03-25.
115 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-386 „Dėl reikalavimų izoliavimo patalpoms“ pakeitimo V-514 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05982. Įsigalioja nuo 2020-03-26.
116 Dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo V-498 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05925. Įsigalioja nuo 2020-03-24.
117 Dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-381 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“ pakeitimo V-494 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.23 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-05923. Įsigalioja nuo 2020-03-24 iki 2020-04-15. Negalioja nuo 2020-04-16.
118 Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo V-483 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05900. Įsigalioja nuo 2020-03-23.
119 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 1-127 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2020.03.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05784. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
120 Dėl teisingumo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1R-76 „Dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos atveju“ pakeitimo 1R-93 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2020.03.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05785. Įsigalioja nuo 2020-03-21.
121 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respubl ... V-476 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05861. Įsigalioja nuo 2020-03-21.
122 Dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-377 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“ pakeitimo V-470 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05857. Įsigalioja nuo 2020-03-21.
123 Dėl Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-399 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą“ pakeitimo V-465 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05843. Įsigalioja nuo 2020-03-20.
124 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respubl ... V-457 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05802. Įsigalioja nuo 2020-03-20.
125 Dėl Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl Savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos“ pakeitimo V-455 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05801. Įsigalioja nuo 2020-03-21.
126 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respubl ... V-448 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05765. Įsigalioja nuo 2020-03-19.
127 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/ A1-170 „Dėl elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situac ... V-445/ A1-241 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.03.19    
128 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/ A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situac ... V-445/ A1-241 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.03.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05779. Įsigalioja nuo 2020-03-20.
129 Dėl teisingumo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1R-76 „Dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos atveju“ pakeitimo 1R-89 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2020.03.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05612. Įsigalioja nuo 2020-03-20.
130 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respubl ... V-439 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05715. Įsigalioja nuo 2020-03-19.
131 Dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo V-436 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.18 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-05713. Įsigalioja nuo 2020-03-19 iki 2020-04-26. Negalioja nuo 2020-04-27.
132 Dėl sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. V-402 „Dėl asmenų transportavimo“ pakeitimo V-410 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05609. Įsigalioja nuo 2020-03-17.
133 Dėl Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-345 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo V-375 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.16    
134 Dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo V-374 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.16 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-05534. Įsigalioja nuo 2020-03-16 iki 2020-04-26. Negalioja nuo 2020-04-27.
135 Dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo V-373 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05533. Įsigalioja nuo 2020-03-16.
136 Dėl Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-348 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo V-369 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.13    
137 Dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-348 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo V-369 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.13 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-05532. Įsigalioja iki 2020-03-15. Negalioja nuo 2020-03-16.
138 Dėl Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-347 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo V-368 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.13    
139 Dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-347 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo V-368 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.13 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-05531. Įsigalioja iki 2020-03-15. Negalioja nuo 2020-03-16.
140 Dėl Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-344 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo V-367 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.13    
141 Dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-344 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo V-367 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.13 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-05530. Įsigalioja iki 2020-03-15. Negalioja nuo 2020-03-16.
142 Dėl Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo V-357 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.03.13    
143 Dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo V-357 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.03.13 Negalioja. Teisės aktų registras, 2020-05524. Įsigalioja nuo 2020-03-16 iki 2020-04-26. Negalioja nuo 2020-04-27.
144 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl Aplinkos ministerijos atsakingų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo valdymo“ pakeitimo D1-130 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.03.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05112. Įsigalioja nuo 2020-03-07.
145 Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-852 „Dėl Krašto apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir kai kurių krašto apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais ga ... V-175 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2020.02.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04464. Įsigalioja nuo 2020-02-29.
146 Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grė ... V-238/ A1-170 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.02.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04386. Įsigalioja nuo 2020-02-29.
147 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-222 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirt ... 1-70 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2020.02.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03535. Įsigalioja nuo 2020-02-19.
148 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2020 metų mobilizacinio mokymo plano patvirtinimo 1-47 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2020.02.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02414. Įsigalioja nuo 2020-02-04.
149 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-831 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1V-85 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.01.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02291. Įsigalioja nuo 2020-02-01.
150 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-31 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2020.01.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00828. Įsigalioja nuo 2020-01-21.
151 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos konsultavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-12 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2020.01.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00544. Įsigalioja nuo 2020-01-15.
152 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1V-368 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 1V-24 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.01.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00391. Įsigalioja nuo 2020-01-11.
153 Dėl Kultūros įstaigų, kuriose saugomos kilnojamosios kultūros vertybės, ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo ĮV-872 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2019.12.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00077. Įsigalioja nuo 2020-01-04.
154 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 1-524 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.12.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21179. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
155 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-266 „Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo  ... 1-516 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20547. Įsigalioja nuo 2019-12-20.
156 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-266 „Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo  ... 1-504 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19916. Įsigalioja nuo 2019-12-12.
157 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 3D-333 „Dėl Žemės ūkio ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-641 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.11.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03590. Įsigalioja nuo 2020-02-20.
158 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1/ 2015-412 „Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų, Valstybinės reikšmės ir pav ... 1-472 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.11.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18335. Įsigalioja nuo 2019-11-16.
159 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1-464 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.11.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18061. Įsigalioja nuo 2019-11-12.
160 Dėl pritarimo valstybės rezervo tvarkytojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sprendimui panaudoti jo tvarkomas valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargas 1112 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18025. Įsigalioja nuo 2019-11-12.
161 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-461 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2019.10.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16345. Įsigalioja nuo 2019-10-16.
162 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-523 „Dėl Nukentėjusiųjų (pacientų) rūšiavimo įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1155 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.10.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16290. Įsigalioja nuo 2019-10-15.
163 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo 1-414 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.10.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15863. Įsigalioja nuo 2019-10-05.
164 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1110 „Dėl Informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1113 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.10.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15983. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
165 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1V-368 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 1V-796 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.09.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15092. Įsigalioja nuo 2019-09-26.
166 Dėl Priešgaisrinės saugos asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-568 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.09.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15134. Įsigalioja nuo 2019-09-27.
167 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-1082 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.09.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15054. Įsigalioja nuo 2019-09-26.
168 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1-3 „Dėl Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-393 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.09.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14734. Įsigalioja nuo 2019-09-19.
169 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1-390 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.09.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14733. Įsigalioja nuo 2019-10-01.
170 Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimo (parengties) gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus užtikrinimo nuostatų patvirtinimo 1-342 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.08.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12835. Įsigalioja nuo 2019-08-06.
171 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1-44 „Dėl Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-311 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.07.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11642. Įsigalioja nuo 2019-11-01.
172 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1-268 „Dėl Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo patvi ... 1-304 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11421. Įsigalioja nuo 2019-07-11.
173 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1-142 „Dėl Savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ p ... 1-303 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11420. Įsigalioja nuo 2019-07-11.
174 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 1-161 „Dėl Bendrojo pagalbos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-293 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10563. Įsigalioja nuo 2019-07-01.
175 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų  ... 1-267 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09709. Įsigalioja nuo 2019-06-18.
176 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-803/ V-1140 „Dėl Operatyviojo greitosios medicinos pagalbos tarnybos pajėgų ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų va ... 1V-479/ V-616 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08244. Įsigalioja nuo 2019-07-01.
177 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 500 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08363. Įsigalioja nuo 2019-05-28.
178 Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro, valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direkto ... 5-V-401/ 4-228/ 1-231/ 47V-660 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.05.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07982. Įsigalioja nuo 2019-05-21.
179 Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijų patvirtinimo V-455 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06700. Įsigalioja nuo 2019-05-01.
180 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1-348 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mo ... 1-199 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.04.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06439. Įsigalioja nuo 2019-04-20.
181 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio sub ... 1-196 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.04.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06373. Įsigalioja nuo 2019-05-01.
182 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1-44 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir  ... 1-177 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05869. Įsigalioja nuo 2019-04-11.
183 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-271 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos s ... 1-155 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.03.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04627. Įsigalioja nuo 2019-03-27.
184 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-359 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04641. Įsigalioja nuo 2019-03-27.
185 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3-26(1.5 E) „Dėl Laivų radijo, navigacinės, priešgaisrinės ir gelbėjimo įrangos patikros periodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-135 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2019.03.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04342. Įsigalioja nuo 2019-03-21.
186 Dėl Seimo valdybos 2011 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. SV-S-1206 „Dėl Įslaptintos informacijos, saugomos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, evakuacijos arba sunaikinimo karo, nepaprastosios padėties ar ekstremaliųjų situacijų atveju plano pat ... SV-S-1142 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2019.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04185. Įsigalioja nuo 2019-03-16.
187 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. ĮV-145 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos gelbėjimo darbų vadovo paskyrimo“ pakeitimo ĮV-155 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2019.03.01 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-04266. Įsigalioja nuo 2019-03-20 iki 2020-04-03. Negalioja nuo 2020-04-04.
188 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-454 „Dėl dalyvavimo teritorijų planavimo procese“ pakeitimo 1-98 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.02.20 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-02715. Įsigalioja nuo 2019-02-21 iki 2019-07-29. Negalioja nuo 2019-07-30.
189 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-222 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02658. Įsigalioja nuo 2019-02-20.
190 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio  4 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-79 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.02.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02080. Įsigalioja nuo 2019-11-01.
191 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1-160 „Dėl Savanorio ugniagesio pažymėjimo, savanorio ugniagesio atpažinimo ženklo ir savanorio ugniagesio pasižymėji ... 1-29 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00717. Įsigalioja nuo 2019-01-18.
192 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-183 „Dėl Savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-28 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00716. Įsigalioja nuo 2019-01-18.
193 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1-142 „Dėl Savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ p ... 1-27 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00715. Įsigalioja nuo 2019-01-18.
194 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-390 „Dėl Tipinės savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vy ... 1-26 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00714. Įsigalioja nuo 2019-01-18.
195 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1-404 „Dėl Skelbimo apie planuojamą asmenų priėmimą į laisvas savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės prie ... 1-19 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00529. Įsigalioja nuo 2019-01-16.
196 Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo 1-6 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00289. Įsigalioja nuo 2019-01-10.
197 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1289 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-2019 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo V-4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00155. Įsigalioja nuo 2019-01-05.
198 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 354 „Dėl Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 1387 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-22021. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
199 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1385 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-22019. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
200 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1381 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-22013. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
201 Dėl Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Panevėžio apskrities prieš ... 1V-965/ 1-480 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21434. Įsigalioja nuo 2018-12-28.
202 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-831 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1V-953 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21071. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
203 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-1472 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21186. Įsigalioja nuo 2018-12-22.
204 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1345 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21789. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
205 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo 1-469 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05094. Įsigalioja nuo 2020-03-07.
206 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų va ... 1-466 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20446. Įsigalioja nuo 2019-05-01.
207 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1767 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20878. Įsigalioja nuo 2019-01-01. Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-20.
208 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1-436 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kai kurių struktūrini ... 1-458 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20096. Įsigalioja nuo 2018-12-08.
209 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos apraš ... 1-456 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20093. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
210 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Ikiteisminio tyrimo pradžios registravimo, ikiteisminio tyrimo vykdymo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo ... 1-453 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20036. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
211 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-62 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašo patvirt ... 1-452 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19994. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
212 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-451 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19993. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
213 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kai kurių struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo 1-436 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19641. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
214 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1-383 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spa ... 1-418 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18727. Įsigalioja nuo 2018-11-22.
215 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-259/ 1V-126 „Dėl Kauno apskrities priešgaisrinės gel ... 1-412/ 1V-183 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18431. Įsigalioja nuo 2018-11-15.
216 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-257/ V-197 „Dėl Klaipėdos apskrities priešgaisri ... 1-404/ V-279 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18177. Įsigalioja nuo 2018-11-10.
217 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-268/ 1-105„Dėl Alytaus apskrities priešgaisr ... 1-403/ 1-148 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18170. Įsigalioja nuo 2018-11-10.
218 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-267/ 1-88 „Dėl Utenos apskrities priešgaisrinės gel ... 1-402/ 1-113 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18169. Įsigalioja nuo 2018-11-10.
219 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1-275/ 7-59 „Dėl Marijampolės apskrities prie ... 1-401/ 7-80 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18168. Įsigalioja nuo 2018-11-10.
220 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d.  įsakymo Nr. 1-269/ V1-129 „Dėl Panevėžio apskrities priešgais ... 1-400/ V1-175 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18167. Įsigalioja nuo 2018-11-10.
221 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-262/ V-89 „Dėl Tauragės apskrities priešgaisrinės ... 1-399/ V-114 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18166. Įsigalioja nuo 2018-11-10.
222 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-263/ V-135 „Dėl Šiaulių apskrities priešgaisrinės  ... 1-398/ V-187 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18165. Įsigalioja nuo 2018-11-10.
223 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-266/ 1-38„Dėl Mažeikių objektinės priešgais ... 1-397/ 1-65 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18163. Įsigalioja nuo 2018-11-10.
224 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 1-274/ 1-213 „Dėl Vilniaus apskrities priešgaisri ... 1-396/ 1-277 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18162. Įsigalioja nuo 2018-11-10.
225 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-264/ 4-212 „ Dėl Specialiosios priešgaisrinės gelbėji ... 1-395/ 4-257 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18161. Įsigalioja nuo 2018-11-10.
226 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-260/ V-138 „Dėl Telšių apskrities priešgaisrinės ge ... 1-394/ V-225 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18160. Įsigalioja nuo 2018-11-10.
227 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-270/ 1-151 „Dėl Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos r ... 1-393/ 1-187 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18176. Įsigalioja nuo 2018-11-10.
228 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1-276/ 1V-82 „Dėl Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyb ... 1V-408/ 1V-114 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18179. Įsigalioja nuo 2018-11-10.
229 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-14 „Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-390 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18105. Įsigalioja nuo 2018-11-09.
230 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaug ... 1-388 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18027. Įsigalioja nuo 2018-11-08. Įsakymo 1.2.24, 1.2.25, 1.2.27, 1.2.32, 1.2.40, 1.2.43, 1.2.46, 1.2.50, 1.2.51, 1.2.69, 1.2.72, 1.2.74, 1.2.84, 1.2.92, 1.2.94, 1.2.97, 1.2.99 papunkčiai  įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.
231 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės aps ... 1-383 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17540. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
232 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 825 „Dėl Priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 1084 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17877. Įsigalioja nuo 2018-11-07.
233 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos minimalių priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1-363 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.15 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-16225. Įsigalioja nuo 2018-10-17 iki 2019-01-09. Negalioja nuo 2019-01-10.
234 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-445 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos priešgaisrinę saugą ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai l ... 1-358 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15817. Įsigalioja nuo 2018-10-05.
235 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1-348 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mo ... 1-356 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15547. Įsigalioja nuo 2018-10-03.
236 Dėl Atlygio už pažymų, liudijančių su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, išdavimą kompensavimo taisyklių patvirtinimo 3D-662 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.09.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14865. Įsigalioja nuo 2018-10-15.
237 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-1002 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.09.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14451. Įsigalioja nuo 2018-09-14.
238 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-64„Dėl Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“pakeitimo 1-248 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.07.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12304. Įsigalioja nuo 2018-11-01.
239 Dėl sutikimo reorganizuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžias įstaigas 587   Nutarimas 2018.06.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10295. Įsigalioja nuo 2018-06-23.
240 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-280 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09442. Įsigalioja nuo 2018-06-07.
241 Dėl Lietuvos kariuomenės vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-589/ 1-198„Dėl Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo depa ... V-749/ 1-187 Lietuvos kariuomenė Įsakymas 2018.05.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08895. Įsigalioja nuo 2018-06-01.
242 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-380 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1V-368 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.05.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08258. Įsigalioja nuo 2018-05-24.
243 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-169„Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situ ... 1-125 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05766. Įsigalioja nuo 2018-04-11.
244 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1-256„Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-124 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05765. Įsigalioja nuo 2018-04-11.
245 Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2018-2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo 1R-42 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2018.03.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03703. Įsigalioja nuo 2018-03-09.
246 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-107 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.02.06 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-01841. Įsigalioja nuo 2018-02-07 iki 2020-03-25. Negalioja nuo 2020-03-26.
247 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 107 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01693. Įsigalioja nuo 2018-02-03.
248 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-20 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00600. Įsigalioja nuo 2018-01-16.
249 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo 1-7 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.01.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00260. Įsigalioja nuo 2018-02-01.
250 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1-25 „Dėl apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-5 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.01.05 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-00238. Įsigalioja nuo 2018-01-06 iki 2018-12-31. Negalioja nuo 2019-01-01.
251 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-296 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus  ... 1-476 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.29 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-21705. Įsigalioja nuo 2018-02-01 iki 2018-11-28. Negalioja nuo 2018-11-29.
252 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie  ... 1-472 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21257. Įsigalioja nuo 2018-05-01.
253 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1-107„Dėl Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-469 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21142. Įsigalioja nuo 2018-02-01.
254 Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-852 „Dėl Krašto apsaugos ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir kai kurių krašto apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais ga ... V-1218 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20534. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
255 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-222 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirt ... 1-454 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20137. Įsigalioja nuo 2017-12-15.
256 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1-182 „Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro anketų patvirtinimo“pakeitimo 1-453 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20130. Įsigalioja nuo 2017-12-15.
257 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 68 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ugn ... 1-435 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-19333. Įsigalioja nuo 2018-02-01.
258 Dėl  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2016 m. gruodžio  13 d. įsakymo Nr. 1-419 „Dėl  Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų tarnybų  ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuot ... 1-434 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-19332. Įsigalioja nuo 2017-12-05.
259 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1-368 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos gaisrinių tyrimų centro ... 1-433 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-19331. Įsigalioja nuo 2018-02-01.
260 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Priešgaisrinės gelbėjimo ... 1-425 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.11.24 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-18608. Įsigalioja nuo 2017-12-01 iki 2018-12-31. Negalioja nuo 2019-01-01.
261 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1-184„Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės ge ... 1-424 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.11.24 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-18607. Įsigalioja nuo 2017-12-01 iki 2018-12-31. Negalioja nuo 2019-01-01.
262 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1-25 „Dėl apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-423 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.11.24 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-18604. Įsigalioja nuo 2017-12-01 iki 2018-12-31. Negalioja nuo 2019-01-01.
263 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 1-295 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.24 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-19263. Negalioja nuo 2020-05-22. Įsigalioja nuo 2017-12-02 iki 2020-05-21.
264 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-549 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.11.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18483. Įsigalioja nuo 2017-11-24.
265 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir  ... D1-943 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.11.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18302. Įsigalioja nuo 2017-11-21.
266 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1-419 „Dėl savivaldybių Priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų įvadinio  ... 1-408 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.11.16 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-18124. Negalioja nuo 2017-12-05. Įsigalioja nuo 2017-11-17 iki 2017-12-04.
267 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1-3 „Dėl Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-391 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.11.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-17445. Įsigalioja nuo 2017-11-04.
268 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašymo 782 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.09.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-15811. Įsigalioja nuo 2017-10-06.
269 DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYMO 782 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.09.27    
270 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-169 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų ... 1-305 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.09.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14656. Įsigalioja nuo 2017-09-15.
271 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1-256 „Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-304 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.09.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14655. Įsigalioja nuo 2017-09-15.
272 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 1-112 „Dėl Pretendentų dirbti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos pagal ... 1-287 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.09.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13976. Įsigalioja nuo 2017-09-02.
273 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos apraš ... 1-271 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.08.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13493. Įsigalioja nuo 2017-09-01.
274 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1-68 „Dėl Informacijos perdavimo valstybinėje priešgaisrinėje tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-268 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.08.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13407. Įsigalioja nuo 2017-08-18.
275 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos departamento prie  ... 1-265 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.08.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13385. Įsigalioja nuo 2017-11-01.
276 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1-264 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.08.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13356. Įsigalioja nuo 2017-08-17.
277 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 100 „Dėl Gaisrinės įrangos atitikties ženklo naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 1-226 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.07.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12395. Įsigalioja nuo 2017-07-19.
278 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius tvarkos  ... V-863 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12045. Įsigalioja nuo 2017-07-13.
279 Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direkto ... 5-V-623/ 4-338/ 1-214/ 47V-691 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13679. Įsigalioja nuo 2017-08-26.
280 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos apraš ... 1-195 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.06.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10748. Įsigalioja nuo 2017-08-01.
281 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1-25 „Dėl Apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-165 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.06.14 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-10011. Įsigalioja nuo 2017-06-15 iki 2018-12-31. Negalioja nuo 2019-01-01.
282 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1-206 „Dėl Ūkio subjektų, kurių vadovai privalo įrengti perspėjimo sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu ... 1-160 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09891. Įsigalioja nuo 2017-06-14.
283 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų  ... 1-146 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.06.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09350. Įsigalioja nuo 2017-06-02.
284 Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-135 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.05.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09112. Įsigalioja nuo 2017-05-31.
285 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-271 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos s ... 1-131 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.05.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08429. Įsigalioja nuo 2017-05-20.
286 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo 1V-368 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08601. Įsigalioja nuo 2017-05-24.
287 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-123 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.05.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07959. Įsigalioja nuo 2017-05-12.
288 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) ... 1-117 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.05.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07653. Įsigalioja nuo 2017-05-06.
289 Dėl Pretendentų dirbti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos pagal darbo sutartis atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo 1-112 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.05.03 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-07651. Įsigalioja nuo 2017-05-06 iki 2017-09-01. Negalioja nuo 2017-09-02.
290 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje ratifikavimo XIII-312 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.04.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07061. Įsigalioja nuo 2017-04-28.
291 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir  ... D1-337 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06778. Įsigalioja nuo 2017-04-25.
292 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 270 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06414. Įsigalioja nuo 2017-04-15.
293 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1-65 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūč ... 1-96 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.04.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05883. Įsigalioja nuo 2017-04-08.
294 Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo kriterijų patvirtinimo   Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.03.31    
295 Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo kriterijų patvirtinimo   Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.03.31    
296 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-121 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.03.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04585. Įsigalioja nuo 2017-03-21.
297 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017-2019 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo 1V-190 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04260. Įsigalioja nuo 2017-03-15.
298 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-65 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.03.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04337. Įsigalioja nuo 2017-03-16. Įsakymo 21.3 papunktis įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. Įsigaliojimo sąlyga pakeista 2017-04-06 įsakymu Nr. 1-96.
299 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje 1K-886 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2017.03.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03627. Įsigalioja nuo 2017-03-04.
300 Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų preve ... 126 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03398. Įsigalioja nuo 2017-03-02.
301 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos organizavimo, viršvalandžių apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-44 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.02.17 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-02726. Įsigalioja nuo 2017-02-18 iki 2019-04-10. Negalioja nuo 2019-04-11.
302 Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo V-58 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.02.02 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-01967. Įsigalioja nuo 2017-02-03 iki 2020-03-25. Negalioja nuo 2020-03-26.
303 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno rajono priešgaisrinei saugos tarnybai 79 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01956. Įsigalioja nuo 2017-02-03.
304 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2017 metais atliekamų civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų plano patvirtinimo 1-10 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.01.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00751. Įsigalioja nuo 2017-01-12.
305 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-169 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ekstremaliųjų situacijų ... 1-3 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.01.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00595. Įsigalioja nuo 2017-01-07.
306 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1-256 „Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-2 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.01.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00594. Įsigalioja nuo 2017-01-07.
307 Dėl kriterijų, pagal kuriuos priešgaisrinę saugą ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai laikomi mažai pavojingais, nustatymo 1-445 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29580. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
308 Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-266 „Dėl duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo  ... 1-438 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29302. Įsigalioja nuo 2016-12-24.
309 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-222 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirt ... 1-437 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29296. Įsigalioja nuo 2016-12-24.
310 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Ikiteisminio tyrimo pradžios registravimo, ikiteisminio tyrimo vykdymo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo ... 1-435 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29247. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
311 Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikalavimų darbuotojų kvalifikacijai, šių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir periodiškumo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-420 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28817. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
312 Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų įvadinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-419 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28816. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
313 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio sub ... 1-412 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28328. Įsigalioja nuo 2016-12-08.
314 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1-118 „Dėl Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-406 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28013. Įsigalioja nuo 2016-12-03.
315 Dėl Skelbimo apie planuojamą asmenų priėmimą į laisvas savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo 1-404 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-27996. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
316 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1-359 „Dėl Asmenų, priimamų į savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos dar ... 1-396 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.11.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-27374. Įsigalioja nuo 2016-11-25.
317 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1-119 „Dėl Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-395 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.11.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-27373. Įsigalioja nuo 2016-11-25.
318 Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 2018-2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo V-1289 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-27206. Įsigalioja nuo 2016-11-23.
319 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 1-297 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.14 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-26822. Įsigalioja nuo 2016-11-16 iki 2020-05-21. Negalioja nuo 2020-05-22.
320 Dėl R. Baniulio atleidimo iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pareigų 1112 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26685. Įsigalioja nuo 2016-11-12.
321 Dėl Seimo valdybos 2011 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. SV-S-1206 „Dėl Įslaptintos informacijos, saugomos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, evakuacijos arba sunaikinimo karo, nepaprastosios padėties ar ekstremaliųjų situacijų atveju plano pat ... SV-S-1719 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.10.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25749. Įsigalioja nuo 2016-10-28.
322 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1-117 „Dėl papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas Valstyb ... 1-348 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.10.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25571. Įsigalioja nuo 2016-10-25.
323 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-81 „Pavojingojo objekto vidaus avarinio plano sudarymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 1-322 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.10.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24830. Įsigalioja nuo 2016-10-08.
324 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. B1-385 „Dėl šernų populiacijos dydžio reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje“ p ... B1-781 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Sprendimas 2016.10.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24504. Įsigalioja nuo 2016-10-05.
325 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos minimalių priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1-312 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.09.27 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-24107. Įsigalioja nuo 2016-09-28 iki 2019-01-09. Negalioja nuo 2019-01-10.
326 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir  ... D1-628 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.09.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23852. Įsigalioja nuo 2016-09-22.
327 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ pakeitimo 1-292 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.09.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23468. Įsigalioja nuo 2016-09-10.
328 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-391 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldy ... 1-287 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.09.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23272. Įsigalioja nuo 2016-09-07.
329 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės aps ... 1-283 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.09.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23219. Įsigalioja nuo 2016-09-06.
330 Dėl Lietuvos kariuomenės vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-589/ 1-198 ,,Dėl Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departam ... V-1204a/ 1-275 Lietuvos kariuomenė Įsakymas 2016.08.30    
331 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius tvarkos  ... V-1005 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.08.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-22466. Įsigalioja nuo 2016-08-19.
332 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-272(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.08.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-22363. Įsigalioja nuo 2016-08-17.
333 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-266 „Dėl duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo  ... 1-239 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.07.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-20876. Įsigalioja nuo 2016-07-22.
334 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1-107 „Dėl Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-214 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.07.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-19381. Įsigalioja nuo 2016-07-08.
335 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 7 ir 18-2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-2 skyriumi įstatymas XII-2572 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-20299. Įsigalioja nuo 2017-01-01. Įstatymo 5 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2016-07-14.
336 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės gelbėjimo ... 1-201 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.06.23 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-17510. Įsigalioja nuo 2016-06-24 iki 2018-12-31. Negalioja nuo 2019-01-01.
337 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-222 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento 1-194 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.06.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-17206. Įsigalioja nuo 2016-06-18.
338 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-380 ,,Dėl Vidaus reikalų ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1V-438 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-16589. Įsigalioja nuo 2016-06-15.
339 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-171 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos gaisrinių tyrimų centro ... 1-153 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.05.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-13368. Įsigalioja nuo 2016-05-19.
340 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-271 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos s ... 1-152 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.05.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-13106. Įsigalioja nuo 2016-05-18.
341 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio sub ... 1-141 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.05.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-11382. Įsigalioja nuo 2016-05-07.
342 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-182 „Dėl Gaisrinės saugos asociacijos ir priešgaisrinės darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų ... D1-330 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-11946. Įsigalioja nuo 2016-05-11.
343 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 1-230 ,,Dėl perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų, valstybės ir s ... 1-130 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10469. Įsigalioja nuo 2016-04-28.
344 Dėl Papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-117 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.04.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-09553. Įsigalioja nuo 2016-04-16.
345 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-397 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytiesiems ... 1-114 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.04.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-08644. Įsigalioja nuo 2016-04-12.
346 Dėl Gaisrinės saugos asociacijos ir Priešgaisrinės darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo D1-182 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-04655. Įsigalioja nuo 2016-03-15.
347 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-65(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.03.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-04269. Įsigalioja nuo 2016-03-05.
348 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 1-65 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.03.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-04108. Įsigalioja nuo 2016-03-03.
349 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-831 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“pakeitimo 1V-130 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.02.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03530. Įsigalioja nuo 2016-02-25.
350 Dėl Seimo valdybos 2011 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. SV-S-1206 „Dėl Įslaptintos informacijos, saugomos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, evakuacijos arba sunaikinimo karo, nepaprastosios padėties ar ekstremaliųjų situacijų atveju plano pat ... SV-S-1391 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.02.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03814. Įsigalioja nuo 2016-02-27.
351 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-188 „Dėl civilinių pirotechnikos priemonių atitikties esminiams saugos reikalavimams įvertinimo tvarkos aprašo pat ... 1-23 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01597. Įsigalioja nuo 2016-01-27.
352 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-391 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldy ... 1-17 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01245. Įsigalioja nuo 2016-01-21.
353 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 1-11 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-00603. Įsigalioja nuo 2016-05-01.
354 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsau ... 1-7 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-00524. Įsigalioja nuo 2016-01-13.
355 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1-341 „Dėl Civilinės saugos rekomendacijų, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaig ... 1-407 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.12.31 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21207. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
356 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-188 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių atitikties esminiams saugos reikalavimams įvertinimo tvarkos aprašo pat ... 1-400 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.12.30 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21202. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
357 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-187 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-399 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.12.30 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21051. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
358 Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išsiuntimo į įvykio vietą organizavimo ir jų statusų pakeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-396 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.12.29 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20755. Įsigalioja nuo 2015-12-30.
359 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1110 ,,Dėl Informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1483 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-00508. Įsigalioja nuo 2016-04-01.
360 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų va ... 1-356 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.12.07 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19410. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
361 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie  ... 1-345 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.11.24 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18581. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
362 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1V-105 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 1V-897 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.11.12 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17974. Įsigalioja nuo 2015-11-13 iki 2017-05-23. Negalioja nuo 2017-05-24.
363 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 2, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymo Nr. XII-1330 12 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-2008 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.11.12 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18317. Įsigalioja nuo 2015-11-19.
364 Dėl Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų kokybės, saugumo ir panaudojimo galimybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio ... 1-312 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.10.28 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17007. Įsigalioja nuo 2015-10-29.
365 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos apraš ... 1-300 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.10.15 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15237. Įsigalioja nuo 2015-11-01.
366 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir  ... D1-740 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.14 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15190. Įsigalioja nuo 2015-10-15.
367 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-370(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.09.02 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13406. Įsigalioja nuo 2015-09-03.
368 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-387 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant i ... D1-627 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.02 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13491. Įsigalioja nuo 2015-09-04.
369 Dėl Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai nustatymo tvarkos aprašo 1-236 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.08.21 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12521. Įsigalioja nuo 2015-11-01.
370 Dėl Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informav ... 1-230 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.08.14 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12541. Įsigalioja nuo 2015-08-25.
371 Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams likviduoti plano rengimo instrukcijos, Įvykio likvidavimo plano rengimo tvarkos aprašo ir Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, reikalingų gaisrui gesinti, apskaičiavimo meto ... 1-228 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.08.14 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12540. Įsigalioja nuo 2015-10-01.
372 Dėl Tipinės savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-226 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.08.11 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12221. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
373 Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašo patvirtinimo 1-221 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.08.07 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12096. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
374 Dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų (ugniagesių) aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir asmeninių apsaugos priemonių priežiūros rekomendacijų ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimo skaitmeninio radijo ryšio priemonėmi ... 1V-601 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.08.06 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12084. Įsigalioja nuo 2015-08-07.
375 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 2013-2015 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo V-912 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.08.03 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12323. Įsigalioja nuo 2015-08-15.
376 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 746 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.29 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11929. Įsigalioja nuo 2015-09-01.
377 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narų veiklos instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo 1-177 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.06.10 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09102. Įsigalioja nuo 2015-06-11.
378 Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narų veiklos instrukcijos patvirtinimo 1-170 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.06.02 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-08667. Įsigalioja nuo 2015-06-03.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.