T PRIEŠGAISRINĖ SAUGA IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimo (parengties) gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus užtikrinimo nuostatų patvirtinimo 1-342 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.08.05 Galioja nuo 2019.08.06  Teisės aktų registras: 2019-12835-, 2019.
2 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1-44 „Dėl Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-311 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.07.15 Galioja nuo 2019.11.01  Teisės aktų registras: 2019-11642-, 2019.
3 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1-268 „Dėl Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo patvi ... 1-304 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.07.10 Galioja nuo 2019.07.11  Teisės aktų registras: 2019-11421-, 2019.
4 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1-142 „Dėl Savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ p ... 1-303 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.07.10 Galioja nuo 2019.07.11  Teisės aktų registras: 2019-11420-, 2019.
5 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 1-161 „Dėl Bendrojo pagalbos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-293 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.06.28 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-10563-, 2019.
6 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų  ... 1-267 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.06.14 Galioja nuo 2019.06.18  Teisės aktų registras: 2019-09709-, 2019.
7 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-803/ V-1140 „Dėl Operatyviojo greitosios medicinos pagalbos tarnybos pajėgų ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų va ... 1V-479/ V-616 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.23 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-08244-, 2019.
8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 500 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.22 Galioja nuo 2019.05.28  Teisės aktų registras: 2019-08363-, 2019.
9 Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro, valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direkto ... 5-V-401/ 4-228/ 1-231/ 47V-660 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.05.17 Galioja nuo 2019.05.21  Teisės aktų registras: 2019-07982-, 2019.
10 Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijų patvirtinimo V-455 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.04.23 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-06700-, 2019.
11 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1-348 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mo ... 1-199 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.04.18 Galioja nuo 2019.04.20  Teisės aktų registras: 2019-06439-, 2019.
12 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio sub ... 1-196 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.04.18 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-06373-, 2019.
13 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1-44 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir  ... 1-177 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.04.10 Galioja nuo 2019.04.11  Teisės aktų registras: 2019-05869-, 2019.
14 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-271 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos s ... 1-155 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.03.26 Galioja nuo 2019.03.27  Teisės aktų registras: 2019-04627-, 2019.
15 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-359 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.03.25 Galioja nuo 2019.03.27  Teisės aktų registras: 2019-04641-, 2019.
16 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3-26(1.5 E) „Dėl Laivų radijo, navigacinės, priešgaisrinės ir gelbėjimo įrangos patikros periodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-135 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2019.03.20 Galioja nuo 2019.03.21  Teisės aktų registras: 2019-04342-, 2019.
17 Dėl Seimo valdybos 2011 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. SV-S-1206 „Dėl Įslaptintos informacijos, saugomos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, evakuacijos arba sunaikinimo karo, nepaprastosios padėties ar ekstremaliųjų situacijų atveju plano pat ... SV-S-1142 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2019.03.13 Galioja nuo 2019.03.16  Teisės aktų registras: 2019-04185-, 2019.
18 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. ĮV-145 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos gelbėjimo darbų vadovo paskyrimo“ pakeitimo ĮV-155 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2019.03.01 Galioja nuo 2019.03.20  Teisės aktų registras: 2019-04266-, 2019.
19 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-454 „Dėl dalyvavimo teritorijų planavimo procese“ pakeitimo 1-98 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.02.20 Negalioja nuo 2019.07.30 Galioja nuo 2019.02.21 iki 2019.07.29  Teisės aktų registras: 2019-02715-, 2019.
20 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-222 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.18 Galioja nuo 2019.02.20  Teisės aktų registras: 2019-02658-, 2019.
21 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio  4 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-79 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.02.11 Galioja nuo 2019.11.01  Teisės aktų registras: 2019-02080-, 2019.
22 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1-160 „Dėl Savanorio ugniagesio pažymėjimo, savanorio ugniagesio atpažinimo ženklo ir savanorio ugniagesio pasižymėji ... 43494 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.18  Teisės aktų registras: 2019-00717-, 2019.
23 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-183 „Dėl Savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 43493 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.18  Teisės aktų registras: 2019-00716-, 2019.
24 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1-142 „Dėl Savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ p ... 43492 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.18  Teisės aktų registras: 2019-00715-, 2019.
25 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-390 „Dėl Tipinės savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vy ... 43491 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.18  Teisės aktų registras: 2019-00714-, 2019.
26 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1-404 „Dėl Skelbimo apie planuojamą asmenų priėmimą į laisvas savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės prie ... 43484 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.16  Teisės aktų registras: 2019-00529-, 2019.
27 Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo 43471 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.10  Teisės aktų registras: 2019-00289-, 2019.
28 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1289 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-2019 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo V-4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.02 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00155-, 2019.
29 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 354 „Dėl Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 1387 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22021-, 2018.
30 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1385 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22019-, 2018.
31 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1381 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22013-, 2018.
32 Dėl Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Panevėžio apskrities prieš ... 1V-965/ 1-480 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21434-, 2018.
33 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-1472 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21186-, 2018.
34 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-831 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1V-953 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21071-, 2018.
35 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1345 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21789-, 2018.
36 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1767 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.13 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-20  Teisės aktų registras: 2018-20878-, 2018.
37 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų va ... 1-466 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.13 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2018-20446-, 2018.
38 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1-436 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kai kurių struktūrini ... 1-458 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.07 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20096-, 2018.
39 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos apraš ... 1-456 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.07 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20093-, 2018.
40 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Ikiteisminio tyrimo pradžios registravimo, ikiteisminio tyrimo vykdymo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo ... 1-453 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.07 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20036-, 2018.
41 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-62 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašo patvirt ... 1-452 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19994-, 2018.
42 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-451 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19993-, 2018.
43 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kai kurių struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo 1-436 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19641-, 2018.
44 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1-383 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spa ... 1-418 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18727-, 2018.
45 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-259/ 1V-126 „Dėl Kauno apskrities priešgaisrinės gel ... 1-412/ 1V-183 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18431-, 2018.
46 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1-276/ 1V-82 „Dėl Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyb ... 1V-408/ 1V-114 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18179-, 2018.
47 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-257/ V-197 „Dėl Klaipėdos apskrities priešgaisri ... 1-404/ V-279 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18177-, 2018.
48 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-270/ 1-151 „Dėl Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos r ... 1-393/ 1-187 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18176-, 2018.
49 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-268/ 1-105 "Dėl Alytaus apskrities priešgaisrinės  ... 1-403/ 1-148 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18170-, 2018.
50 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-267/ 1-88 „Dėl Utenos apskrities priešgaisrinės gel ... 1-402/ 1-113 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18169-, 2018.
51 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1-275/ 7-59 „Dėl Marijampolės apskrities prie ... 1-401/ 7-80 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18168-, 2018.
52 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d.  įsakymo Nr. 1-269/ V1-129 „Dėl Panevėžio apskrities priešgais ... 1-400/ V1-175 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18167-, 2018.
53 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-262/ V-89 „Dėl Tauragės apskrities priešgaisrinės ... 1-399/ V-114 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18166-, 2018.
54 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-263/ V-135 „Dėl Šiaulių apskrities priešgaisrinės  ... 1-398/ V-187 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18165-, 2018.
55 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-266/ 1-38 "Dėl Mažeikių objektinės priešgaisrinės ... 1-397/ 1-65 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18163-, 2018.
56 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 1-274/ 1-213 „Dėl Vilniaus apskrities priešgaisri ... 1-396/ 1-277 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18162-, 2018.
57 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-264/ 4-212 „ Dėl Specialiosios priešgaisrinės gelbėji ... 1-395/ 4-257 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18161-, 2018.
58 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-260/ V-138 „Dėl Telšių apskrities priešgaisrinės ge ... 1-394/ V-225 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18160-, 2018.
59 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-14 „Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-390 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.08 Galioja nuo 2018.11.09  Teisės aktų registras: 2018-18105-, 2018.
60 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaug ... 1-388 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.08 . Išimtys: Įsakymo 1.2.24, 1.2.25, 1.2.27, 1.2.32, 1.2.40, 1.2.43, 1.2.46, 1.2.50, 1.2.51, 1.2.69, 1.2.72, 1.2.74, 1.2.84, 1.2.92, 1.2.94, 1.2.97, 1.2.99 papunkčiai  įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-18027-, 2018.
61 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 825 „Dėl Priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 1084 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.07  Teisės aktų registras: 2018-17877-, 2018.
62 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės aps ... 1-383 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-17540-, 2018.
63 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos minimalių priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1-363 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.15 Negalioja nuo 2019.01.10 Galioja nuo 2018.10.17 iki 2019.01.09  Teisės aktų registras: 2018-16225-, 2018.
64 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-445 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos priešgaisrinę saugą ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai l ... 1-358 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.04 Galioja nuo 2018.10.05  Teisės aktų registras: 2018-15817-, 2018.
65 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1-348 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mo ... 1-356 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15547-, 2018.
66 Dėl Atlygio už pažymų, liudijančių su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, išdavimą kompensavimo taisyklių patvirtinimo 3D-662 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.09.21 Galioja nuo 2018.10.15  Teisės aktų registras: 2018-14865-, 2018.
67 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-1002 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.09.11 Galioja nuo 2018.09.14  Teisės aktų registras: 2018-14451-, 2018.
68 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-64 "Dėl Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 1-248 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.07.23 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-12304-, 2018.
69 Dėl sutikimo reorganizuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžias įstaigas 587   Nutarimas 2018.06.20 Galioja nuo 2018.06.23  Teisės aktų registras: 2018-10295-, 2018.
70 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-280 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.06.06 Galioja nuo 2018.06.07  Teisės aktų registras: 2018-09442-, 2018.
71 Dėl Lietuvos kariuomenės vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-589/ 1-198 "Dėl Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departame ... V-749/ 1-187 Lietuvos kariuomenė Įsakymas 2018.05.24 Galioja nuo 2018.06.01  Teisės aktų registras: 2018-08895-, 2018.
72 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-380 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1V-368 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.05.23 Galioja nuo 2018.05.24  Teisės aktų registras: 2018-08258-, 2018.
73 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-169 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų ... 1-125 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.04.10 Galioja nuo 2018.04.11  Teisės aktų registras: 2018-05766-, 2018.
74 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1-256 "Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-124 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.04.10 Galioja nuo 2018.04.11  Teisės aktų registras: 2018-05765-, 2018.
75 Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2018-2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo 1R-42 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2018.03.08 Galioja nuo 2018.03.09  Teisės aktų registras: 2018-03703-, 2018.
76 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-107 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.02.06 Galioja nuo 2018.02.07  Teisės aktų registras: 2018-01841-, 2018.
77 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 107 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.03  Teisės aktų registras: 2018-01693-, 2018.
78 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 43544 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.01.15 Galioja nuo 2018.01.16  Teisės aktų registras: 2018-00600-, 2018.
79 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 43472 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.01.05 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2018-00260-, 2018.
80 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1-25 „Dėl apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 43470 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.01.05 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2018.01.06 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2018-00238-, 2018.
81 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-296 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus  ... 1-476 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.29 Negalioja nuo 2018.11.29 Galioja nuo 2018.02.01 iki 2018.11.28  Teisės aktų registras: 2017-21705-, 2017.
82 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie  ... 1-472 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.27 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-21257-, 2017.
83 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1-107 "Dėl Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-469 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2017-21142-, 2017.
84 Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-852 „Dėl Krašto apsaugos ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir kai kurių krašto apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais ga ... V-1218 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.19 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-20534-, 2017.
85 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-222 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirt ... 1-454 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.14 Galioja nuo 2017.12.15  Teisės aktų registras: 2017-20137-, 2017.
86 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1-182 „Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro anketų patvirtinimo" pakeitimo 1-453 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.14 Galioja nuo 2017.12.15  Teisės aktų registras: 2017-20130-, 2017.
87 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 68 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ugn ... 1-435 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.01 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2017-19333-, 2017.
88 Dėl  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2016 m. gruodžio  13 d. įsakymo Nr. 1-419 „Dėl  Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų tarnybų  ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuot ... 1-434 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.01 Galioja nuo 2017.12.05  Teisės aktų registras: 2017-19332-, 2017.
89 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1-368 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos gaisrinių tyrimų centro ... 1-433 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.01 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2017-19331-, 2017.
90 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 1-295 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.24 Galioja nuo 2017.12.02  Teisės aktų registras: 2017-19263-, 2017.
91 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Priešgaisrinės gelbėjimo ... 1-425 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.11.24 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2017.12.01 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2017-18608-, 2017.
92 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1-184 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės gelbėji ... 1-424 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.11.24 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2017.12.01 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2017-18607-, 2017.
93 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1-25 „Dėl apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-423 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.11.24 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2017.12.01 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2017-18604-, 2017.
94 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-549 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.11.23 Galioja nuo 2017.11.24  Teisės aktų registras: 2017-18483-, 2017.
95 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir  ... D1-943 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.11.20 Galioja nuo 2017.11.21  Teisės aktų registras: 2017-18302-, 2017.
96 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1-419 „Dėl savivaldybių Priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų įvadinio  ... 1-408 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.11.16 Negalioja nuo 2017.12.05 Galioja nuo 2017.11.17 iki 2017.12.04  Teisės aktų registras: 2017-18124-, 2017.
97 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1-3 ,,Dėl Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-391 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.11.03 Galioja nuo 2017.11.04  Teisės aktų registras: 2017-17445-, 2017.
98 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašymo 782 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.09.27 Galioja nuo 2017.10.06  Teisės aktų registras: 2017-15811-, 2017.
99 DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYMO 782 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.09.27    
100 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-169 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų ... 1-305 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.09.14 Galioja nuo 2017.09.15  Teisės aktų registras: 2017-14656-, 2017.
101 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1-256 „Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-304 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.09.14 Galioja nuo 2017.09.15  Teisės aktų registras: 2017-14655-, 2017.
102 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 1-112 „Dėl Pretendentų dirbti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos pagal ... 1-287 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.09.01 Galioja nuo 2017.09.02  Teisės aktų registras: 2017-13976-, 2017.
103 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos apraš ... 1-271 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.08.21 Galioja nuo 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2017-13493-, 2017.
104 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1-68 „Dėl Informacijos perdavimo valstybinėje priešgaisrinėje tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-268 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.08.17 Galioja nuo 2017.08.18  Teisės aktų registras: 2017-13407-, 2017.
105 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos departamento prie  ... 1-265 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.08.16 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-13385-, 2017.
106 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1-264 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.08.16 Galioja nuo 2017.08.17  Teisės aktų registras: 2017-13356-, 2017.
107 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 100 „Dėl Gaisrinės įrangos atitikties ženklo naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 1-226 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.07.18 Galioja nuo 2017.07.19  Teisės aktų registras: 2017-12395-, 2017.
108 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius tvarkos  ... V-863 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.12 Galioja nuo 2017.07.13  Teisės aktų registras: 2017-12045-, 2017.
109 Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direkto ... 5-V-623/ 4-338/ 1-214/ 47V-691 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.07.10 Galioja nuo 2017.08.26  Teisės aktų registras: 2017-13679-, 2017.
110 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos apraš ... 1-195 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.06.26 Galioja nuo 2017.08.01  Teisės aktų registras: 2017-10748-, 2017.
111 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1-25 „Dėl Apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-165 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.06.14 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2017.06.15 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2017-10011-, 2017.
112 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1-206 „Dėl Ūkio subjektų, kurių vadovai privalo įrengti perspėjimo sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu ... 1-160 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.06.12 Galioja nuo 2017.06.14  Teisės aktų registras: 2017-09891-, 2017.
113 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų  ... 1-146 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.06.01 Galioja nuo 2017.06.02  Teisės aktų registras: 2017-09350-, 2017.
114 Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-135 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.05.24 Galioja nuo 2017.05.31  Teisės aktų registras: 2017-09112-, 2017.
115 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-271 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos s ... 1-131 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.05.19 Galioja nuo 2017.05.20  Teisės aktų registras: 2017-08429-, 2017.
116 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo 1V-368 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.24  Teisės aktų registras: 2017-08601-, 2017.
117 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-123 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.05.10 Galioja nuo 2017.05.12  Teisės aktų registras: 2017-07959-, 2017.
118 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) ... 1-117 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.05.05 Galioja nuo 2017.05.06  Teisės aktų registras: 2017-07653-, 2017.
119 Dėl Pretendentų dirbti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos pagal darbo sutartis atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo 1-112 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.05.03 Negalioja nuo 2017.09.02 Galioja nuo 2017.05.06 iki 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2017-07651-, 2017.
120 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje ratifikavimo XIII-312 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.04.25 Galioja nuo 2017.04.28  Teisės aktų registras: 2017-07061-, 2017.
121 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir  ... D1-337 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.21 Galioja nuo 2017.04.25  Teisės aktų registras: 2017-06778-, 2017.
122 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 270 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.12 Galioja nuo 2017.04.15  Teisės aktų registras: 2017-06414-, 2017.
123 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1-65 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūč ... 1-96 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.04.06 Galioja nuo 2017.04.08  Teisės aktų registras: 2017-05883-, 2017.
124 Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo kriterijų patvirtinimo   Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.03.31    
125 Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo kriterijų patvirtinimo   Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.03.31    
126 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-121 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.03.20 Galioja nuo 2017.03.21  Teisės aktų registras: 2017-04585-, 2017.
127 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017-2019 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo 1V-190 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.03.13 Galioja nuo 2017.03.15  Teisės aktų registras: 2017-04260-, 2017.
128 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-65 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.03.09 Galioja nuo 2017.03.16 . Išimtys: Įsakymo 21.3 papunktis įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. Įsigaliojimo sąlyga pakeista 2017-04-06 įsakymu Nr. 1-96.  Teisės aktų registras: 2017-04337-, 2017.
129 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje 1K-886 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2017.03.03 Galioja nuo 2017.03.04  Teisės aktų registras: 2017-03627-, 2017.
130 Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų preve ... 126 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.22 Galioja nuo 2017.03.02  Teisės aktų registras: 2017-03398-, 2017.
131 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos organizavimo, viršvalandžių apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-44 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.02.17 Negalioja nuo 2019.04.11 Galioja nuo 2017.02.18 iki 2019.04.10  Teisės aktų registras: 2017-02726-, 2017.
132 Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo V-58 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.02.02 Galioja nuo 2017.02.03  Teisės aktų registras: 2017-01967-, 2017.
133 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno rajono priešgaisrinei saugos tarnybai 79 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.01 Galioja nuo 2017.02.03  Teisės aktų registras: 2017-01956-, 2017.
134 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2017 metais atliekamų civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų plano patvirtinimo 43475 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.01.11 Galioja nuo 2017.01.12  Teisės aktų registras: 2017-00751-, 2017.
135 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-169 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ekstremaliųjų situacijų ... 43468 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.01.06 Galioja nuo 2017.01.07  Teisės aktų registras: 2017-00595-, 2017.
136 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1-256 „Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 43467 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.01.06 Galioja nuo 2017.01.07  Teisės aktų registras: 2017-00594-, 2017.
137 Dėl kriterijų, pagal kuriuos priešgaisrinę saugą ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai laikomi mažai pavojingais, nustatymo 1-445 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.27 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-29580-, 2016.
138 Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-266 „Dėl duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo  ... 1-438 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.22 Galioja nuo 2016.12.24  Teisės aktų registras: 2016-29302-, 2016.
139 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-222 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirt ... 1-437 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.22 Galioja nuo 2016.12.24  Teisės aktų registras: 2016-29296-, 2016.
140 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Ikiteisminio tyrimo pradžios registravimo, ikiteisminio tyrimo vykdymo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo ... 1-435 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.21 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-29247-, 2016.
141 Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikalavimų darbuotojų kvalifikacijai, šių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir periodiškumo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-420 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.13 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28817-, 2016.
142 Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų įvadinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-419 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.13 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28816-, 2016.
143 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio sub ... 1-412 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.06 Galioja nuo 2016.12.08  Teisės aktų registras: 2016-28328-, 2016.
144 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1-118 „Dėl Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-406 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.01 Galioja nuo 2016.12.03  Teisės aktų registras: 2016-28013-, 2016.
145 Dėl Skelbimo apie planuojamą asmenų priėmimą į laisvas savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo 1-404 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.01 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27996-, 2016.
146 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1-119 „Dėl Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-395 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.11.24 Galioja nuo 2016.11.25  Teisės aktų registras: 2016-27373-, 2016.
147 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1-359 „Dėl Asmenų, priimamų į savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos dar ... 1-396 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.11.24 Galioja nuo 2016.11.25  Teisės aktų registras: 2016-27374-, 2016.
148 Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 2018-2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo V-1289 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.17 Galioja nuo 2016.11.23  Teisės aktų registras: 2016-27206-, 2016.
149 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 1-297 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.14 Galioja nuo 2016.11.16  Teisės aktų registras: 2016-26822-, 2016.
150 Dėl R. Baniulio atleidimo iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pareigų 1112 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.09 Galioja nuo 2016.11.12  Teisės aktų registras: 2016-26685-, 2016.
151 Dėl Seimo valdybos 2011 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. SV-S-1206 „Dėl Įslaptintos informacijos, saugomos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, evakuacijos arba sunaikinimo karo, nepaprastosios padėties ar ekstremaliųjų situacijų atveju plano pat ... SV-S-1719 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.10.26 Galioja nuo 2016.10.28  Teisės aktų registras: 2016-25749-, 2016.
152 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1-117 „Dėl papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas Valstyb ... 1-348 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.10.24 Galioja nuo 2016.10.25  Teisės aktų registras: 2016-25571-, 2016.
153 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-81 „Pavojingojo objekto vidaus avarinio plano sudarymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 1-322 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.10.07 Galioja nuo 2016.10.08  Teisės aktų registras: 2016-24830-, 2016.
154 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. B1-385 „Dėl šernų populiacijos dydžio reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje“ p ... B1-781 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Sprendimas 2016.10.04 Galioja nuo 2016.10.05  Teisės aktų registras: 2016-24504-, 2016.
155 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos minimalių priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1-312 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.09.27 Negalioja nuo 2019.01.10 Galioja nuo 2016.09.28 iki 2019.01.09  Teisės aktų registras: 2016-24107-, 2016.
156 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir  ... D1-628 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.09.19 Galioja nuo 2016.09.22  Teisės aktų registras: 2016-23852-, 2016.
157 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ pakeitimo 1-292 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.09.09 Galioja nuo 2016.09.10  Teisės aktų registras: 2016-23468-, 2016.
158 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-391 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldy ... 1-287 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.09.06 Galioja nuo 2016.09.07  Teisės aktų registras: 2016-23272-, 2016.
159 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės aps ... 1-283 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.09.05 Galioja nuo 2016.09.06  Teisės aktų registras: 2016-23219-, 2016.
160 Dėl Lietuvos kariuomenės vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-589/ 1-198 ,,Dėl Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departam ... V-1204a/ 1-275 Lietuvos kariuomenė Įsakymas 2016.08.30    
161 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius tvarkos  ... V-1005 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.08.17 Galioja nuo 2016.08.19  Teisės aktų registras: 2016-22466-, 2016.
162 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-272(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.08.16 Galioja nuo 2016.08.17  Teisės aktų registras: 2016-22363-, 2016.
163 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Susitarimas 2016.07.28 Galioja nuo 2017.06.01 . Išimtys: Susitarimo 17 str. 1 d.: "Šis Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai diplomatiniais kanalais gaunamas paskutinis rašytinis pranešimas apie tai, kad Šalys atliko valstybių vidaus procedūras, reikalingas jam įsigalioti."  Teisės aktų registras: 2017-09137-, 2017.
164 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-266 „Dėl duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo  ... 1-239 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.07.21 Galioja nuo 2016.07.22  Teisės aktų registras: 2016-20876-, 2016.
165 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1-107 „Dėl Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-214 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.07.07 Galioja nuo 2016.07.08  Teisės aktų registras: 2016-19381-, 2016.
166 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 7 ir 18-2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-2 skyriumi įstatymas XII-2572 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.30 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Įstatymo 5 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2016-07-14.  Teisės aktų registras: 2016-20299-, 2016.
167 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės gelbėjimo ... 1-201 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.06.23 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2016.06.24 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2016-17510-, 2016.
168 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-222 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento 1-194 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.06.17 Galioja nuo 2016.06.18  Teisės aktų registras: 2016-17206-, 2016.
169 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-380 ,,Dėl Vidaus reikalų ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1V-438 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.06.14 Galioja nuo 2016.06.15  Teisės aktų registras: 2016-16589-, 2016.
170 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-171 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos gaisrinių tyrimų centro ... 1-153 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.05.18 Galioja nuo 2016.05.19  Teisės aktų registras: 2016-13368-, 2016.
171 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-271 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos s ... 1-152 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.05.17 Galioja nuo 2016.05.18  Teisės aktų registras: 2016-13106-, 2016.
172 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio sub ... 1-141 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.05.06 Galioja nuo 2016.05.07  Teisės aktų registras: 2016-11382-, 2016.
173 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-182 „Dėl Gaisrinės saugos asociacijos ir priešgaisrinės darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų ... D1-330 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.06 Galioja nuo 2016.05.11  Teisės aktų registras: 2016-11946-, 2016.
174 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 1-230 ,,Dėl perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų, valstybės ir s ... 1-130 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.04.27 Galioja nuo 2016.04.28  Teisės aktų registras: 2016-10469-, 2016.
175 Dėl Papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-117 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.04.13 Galioja nuo 2016.04.16  Teisės aktų registras: 2016-09553-, 2016.
176 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-397 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytiesiems ... 1-114 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.04.11 Galioja nuo 2016.04.12  Teisės aktų registras: 2016-08644-, 2016.
177 Dėl Gaisrinės saugos asociacijos ir Priešgaisrinės darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo D1-182 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.14 Galioja nuo 2016.03.15  Teisės aktų registras: 2016-04655-, 2016.
178 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-65(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.03.04 Galioja nuo 2016.03.05  Teisės aktų registras: 2016-04269-, 2016.
179 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 1-65 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.03.02 Galioja nuo 2016.03.03  Teisės aktų registras: 2016-04108-, 2016.
180 Dėl Seimo valdybos 2011 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. SV-S-1206 „Dėl Įslaptintos informacijos, saugomos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, evakuacijos arba sunaikinimo karo, nepaprastosios padėties ar ekstremaliųjų situacijų atveju plano pat ... SV-S-1391 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.02.27  Teisės aktų registras: 2016-03814-, 2016.
181 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-831 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo 1V-130 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.02.25  Teisės aktų registras: 2016-03530-, 2016.
182 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-188 „Dėl civilinių pirotechnikos priemonių atitikties esminiams saugos reikalavimams įvertinimo tvarkos aprašo pat ... 43488 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.26 Galioja nuo 2016.01.27  Teisės aktų registras: 2016-01597-, 2016.
183 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-391 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldy ... 43482 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.20 Galioja nuo 2016.01.21  Teisės aktų registras: 2016-01245-, 2016.
184 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 43476 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.14 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-00603-, 2016.
185 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsau ... 43472 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.12 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-00524-, 2016.
186 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1-341 „Dėl Civilinės saugos rekomendacijų, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaig ... 1-407 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.12.31 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-21207-, 2015.
187 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-188 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių atitikties esminiams saugos reikalavimams įvertinimo tvarkos aprašo pat ... 1-400 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.12.30 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-21202-, 2015.
188 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-187 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-399 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.12.30 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-21051-, 2015.
189 Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išsiuntimo į įvykio vietą organizavimo ir jų statusų pakeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-396 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.12.29 Galioja nuo 2015.12.30  Teisės aktų registras: 2015-20755-, 2015.
190 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1110 ,,Dėl Informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1483 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.12.21 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-00508-, 2016.
191 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų va ... 1-356 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.12.07 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-19410-, 2015.
192 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie  ... 1-345 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.11.24 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-18581-, 2015.
193 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 2, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymo Nr. XII-1330 12 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-2008 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.11.12 Galioja nuo 2015.11.19  Teisės aktų registras: 2015-18317-, 2015.
194 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1V-105 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 1V-897 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.11.12 Negalioja nuo 2017.05.24 Galioja nuo 2015.11.13 iki 2017.05.23  Teisės aktų registras: 2015-17974-, 2015.
195 Dėl Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų kokybės, saugumo ir panaudojimo galimybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio ... 1-312 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.10.28 Galioja nuo 2015.10.29  Teisės aktų registras: 2015-17007-, 2015.
196 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos apraš ... 1-300 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.10.15 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-15237-, 2015.
197 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir  ... D1-740 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.14 Galioja nuo 2015.10.15  Teisės aktų registras: 2015-15190-, 2015.
198 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-387 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant i ... D1-627 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.02 Galioja nuo 2015.09.04  Teisės aktų registras: 2015-13491-, 2015.
199 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-370(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.09.02 Galioja nuo 2015.09.03  Teisės aktų registras: 2015-13406-, 2015.
200 Dėl Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai nustatymo tvarkos aprašo 1-236 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.08.21 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-12521-, 2015.
201 Dėl Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informav ... 1-230 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.08.14 Galioja nuo 2015.08.25  Teisės aktų registras: 2015-12541-, 2015.
202 Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams likviduoti plano rengimo instrukcijos, Įvykio likvidavimo plano rengimo tvarkos aprašo 1-228 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.08.14 Galioja nuo 2015.10.01  Teisės aktų registras: 2015-12540-, 2015.
203 Dėl Tipinės savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-226 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.08.11 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-12221-, 2015.
204 Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašo patvirtinimo 1-221 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.08.07 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-12096-, 2015.
205 Dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų (ugniagesių) aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir asmeninių apsaugos priemonių priežiūros rekomendacijų ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimo skaitmeninio radijo ryšio priemonėmi ... 1V-601 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.08.06 Galioja nuo 2015.08.07  Teisės aktų registras: 2015-12084-, 2015.
206 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 2013-2015 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo V-912 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.08.03 Galioja nuo 2015.08.15  Teisės aktų registras: 2015-12323-, 2015.
207 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 746 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.29 Galioja nuo 2015.09.01  Teisės aktų registras: 2015-11929-, 2015.
208 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narų veiklos instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo 1-177 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.06.10 Galioja nuo 2015.06.11  Teisės aktų registras: 2015-09102-, 2015.
209 Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narų veiklos instrukcijos patvirtinimo 1-170 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.06.02 Galioja nuo 2015.06.03  Teisės aktų registras: 2015-08667-, 2015.
210 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-193 „Dėl Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimo ir in ... 1-154 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.05.14 Negalioja nuo 2015.08.25 Galioja nuo 2015.05.15 iki 2015.08.24  Teisės aktų registras: 2015-07330-, 2015.
211 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gegužės 26 d. įsakymo nr. V-299/ 4-196 „Dėl Ekstremalių situacijų sąlygomis rekomenduojamų maisto produktų ir kitų būtiniausių prekių asortimentinio sąra ... V-548/ 4-254 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.04.24 Galioja nuo 2015.05.23  Teisės aktų registras: 2015-07766-, 2015.
212 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą   380 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.15 Galioja nuo 2015.04.21  Teisės aktų registras: 2015-06033-, 2015.
213 Dėl kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžių įstaigų nuostatų pakeitimo 1-113 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.04.01 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2015.04.02 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2015-04901-, 2015.
214 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą 1V-246 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.03.31 Galioja nuo 2015.04.01  Teisės aktų registras: 2015-04845-, 2015.
215 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1-17 „Dėl Ugniagesių gelbėtojų mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-97 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.03.19 Galioja nuo 2015.03.20  Teisės aktų registras: 2015-03989-, 2015.
216 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1-96 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.19  Teisės aktų registras: 2015-03960-, 2015.
217 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Minimalių reikalavimų valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms 1-95 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.19  Teisės aktų registras: 2015-03958-, 2015.
218 Dėl Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuostatų pakeitimo 1-84 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.03.13 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2015.03.14 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2015-03740-, 2015.
219 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 500 „Dėl Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 236 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.03.04 Galioja nuo 2015.03.10  Teisės aktų registras: 2015-03530-, 2015.
220 Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų kvėpavimo organų apsaugos aparatų ir jų papildomos įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-72 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.02.27 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-03068-, 2015.
221 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-188 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių atitikties esminiams saugos reikalavimams įvertinimo tvarkos aprašo pat ... 1-66 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.02.25 Galioja nuo 2016.10.17  Teisės aktų registras: 2015-02954-, 2015.
222 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo 1V-105 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.02.19 Negalioja nuo 2017.05.24 Galioja nuo 2015.02.20 iki 2017.05.23  Teisės aktų registras: 2015-02505-, 2015.
223 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir  ... D1-108 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.02.12 Galioja nuo 2015.02.20  Teisės aktų registras: 2015-02494-, 2015.
224 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 10 d. įsakymo  Nr. 1-118 „Dėl Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-42 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.02.09 Galioja nuo 2015.02.10  Teisės aktų registras: 2015-01977-, 2015.
225 Dėl Laivų radijo, navigacinės, priešgaisrinės ir gelbėjimo įrangos patikros periodų sąrašo patvirtinimo 3-26(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.01.23 Galioja nuo 2015.01.24  Teisės aktų registras: 2015-01006-, 2015.
226 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius tvarkos  ... V-32 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.01.13 Galioja nuo 2015.01.27  Teisės aktų registras: 2015-01015-, 2015.
227 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-4-(E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.01.08 Galioja nuo 2015.01.09  Teisės aktų registras: 2015-00354-, 2015.
228 Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos minimalių priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo 43466 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.01.05 Negalioja nuo 2019.01.10 Galioja nuo 2015.01.06 iki 2019.01.09  Teisės aktų registras: 2015-00044-, 2015.
229 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 1-325 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.03  Teisės aktų registras: 2015-00019-, 2015.
230 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1-25 „Dėl apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-484 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2014.12.23 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2014.12.24 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2014-20590-, 2014.
231 Dėl kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios 1-472 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2014.12.17 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-19854-, 2014.
232 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-222 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirt ... 1-435 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2014.11.21 Galioja nuo 2014.11.22  Teisės aktų registras: 2014-17363-, 2014.
233 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-115 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos povandeninių darbų specialistų žinių patikrinimo tvarkos aprašo ... 1-432 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2014.11.18 Galioja nuo 2014.11.19  Teisės aktų registras: 2014-17065-, 2014.
234 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 2, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymas XII-1330 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.11.13 Galioja nuo 2016.01.01 . Išimtys: Įstatymo 12 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2014-11-27.  Teisės aktų registras: 2014-17985-, 2014.
235 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-222 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirt ... 1-388 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2014.10.20 Galioja nuo 2014.10.21  Teisės aktų registras: 2014-14358-, 2014.
236 Dėl minimalaus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčių pamainų pareigybių skaičiaus patvirtinimo 1-373 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2014.10.14 Galioja nuo 2014.10.15  Teisės aktų registras: 2014-14056-, 2014.
237 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo depar ... 1-374 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2014.10.14 Galioja nuo 2014.10.15  Teisės aktų registras: 2014-14055-, 2014.
238 Dėl Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto vertinimo metodikos patvirtinimo 1-365 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2014.10.08 Galioja nuo 2014.10.09  Teisės aktų registras: 2014-13850-, 2014.
239 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1-406 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų  išvykčių apskaitos taisyklių ir Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išvyktie ... 1-366 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2014.10.08 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-13844-, 2014.
240 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigia ... 964 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.09.17 Galioja nuo 2014.09.23  Teisės aktų registras: 2014-12644-, 2014.
241 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-64 „Dėl Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-311 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2014.08.21    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.