T STRATEGINĖS IR DVIGUBO PANAUDOJIMO PREKĖS. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. LIEPOS 22 D. NUTARIMO NR. 932 „DĖL STRATEGINIŲ PREKIŲ EKSPORTO, IMPORTO, TRANZITO, TARPININKAVIMO IR SIUNTIMO EUROPOS SĄJUNGOJE LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ, STRATEGINIŲ PREKIŲ KONTROLĖS VYKDYMO TAISYKLIŲ IR SER ... 313 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.03.25    
2 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Ser ... 313 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06687. Įsigalioja nuo 2020-04-01.
3 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 4-588 „Dėl Komisijos strateginių prekių licencijų išdavimo klausimams spręsti personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 4-1 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00215. Įsigalioja nuo 2018-01-06.
4 Dėl Komisijos strateginių prekių licencijų išdavimo klausimams spręsti personalinės sudėties patvirtinimo 4-588 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.10.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16026. Įsigalioja nuo 2017-10-10.
5 Dėl Komisijos strateginių prekių licencijų išdavimo klausimams spręsti personalinės sudėties patvirtinimo 4-637 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.18 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-25340. Įsigalioja nuo 2016-10-19 iki 2017-10-09. Negalioja nuo 2017-10-10.
6 Dėl Komisijos strateginių prekių licencijų išdavimo klausimams spręsti personalinės sudėties patvirtinimo 4-217 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.03.15 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-04885. Negalioja nuo 2016-10-19. Įsigalioja nuo 2016-03-16 iki 2016-10-18.
7 Dėl Komisijos strateginių prekių licencijų išdavimo klausimams spręsti personalinės sudėties patvirtinimo 4-145 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.02.22 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-03399. Įsigalioja nuo 2016-02-23 iki 2016-03-15. Negalioja nuo 2016-03-16.
8 Dėl Komisijos strateginių prekių licencijų išdavimo klausimams spręsti personalinės sudėties patvirtinimo 4-589 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.09.21 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14069. Įsigalioja nuo 2015-09-23 iki 2016-02-22. Negalioja nuo 2016-02-23.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.