T SUTARTINIAI SANTYKIAI, DARBO KODEKSAS. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-578 „Dėl Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-440 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.05.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10815. Įsigalioja nuo 2020-05-22.
2 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-358 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių, kuriuos jų savininkai gali pagal sutartis perduoti administruoti juridiniams asmenims, nustatymo“ pripažini ... A1-432 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.05.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10672. Įsigalioja nuo 2020-05-21.
3 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-422 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.05.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10607. Įsigalioja nuo 2020-05-20.
4 Dėl 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. G1-28 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo G1-51 Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10358. Įsigalioja nuo 2020-05-15.
5 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. EV-13 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje  taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo EV-131 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10261. Įsigalioja nuo 2020-05-14.
6 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2889 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2020.05.07   Teisės aktų registras, 2020-10790. Įsigalioja nuo 2020-07-30.
7 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas XIII-2888 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2020.05.07   Teisės aktų registras, 2020-10789. Įsigalioja nuo 2020-07-30. Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020-05-22.
8 Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-34 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.05.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09817. Įsigalioja nuo 2020-05-08.
9 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-170 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ... V-193 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.05.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09689. Įsigalioja nuo 2020-05-07.
10 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-139 „Dėl Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu karantino metu  ... V-185 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09209. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
11 Dėl Tipinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formos patvirtinimo V-177 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08760. Įsigalioja nuo 2020-04-28. Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.
12 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 1B-593 „Dėl TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto darbo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1B-299 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2020.04.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08678. Įsigalioja nuo 2020-04-25.
13 DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU NACIONALINĖMIS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL 2021 METŲ NACIONALINĖS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO 407 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.22    
14 DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU NACIONALINĖMIS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL 2021 METŲ NACIONALINĖS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO 407 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.22    
15 Dėl įgaliojimų derėtis su nacionalinėmis profesinių sąjungų organizacijomis dėl 2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties parengimo 407 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08519. Įsigalioja nuo 2020-04-23.
16 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf ... V-170 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.04.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08278. Įsigalioja nuo 2020-04-22. Įsakymo 1.2, 1.4 ir 1.6 papunkčiai įsigalioja 2020-05-07 d., 1.8 ir 1.10 papunkčiai įsigalioja 2020-07-01.  Įsakymo įsigaliojimas pakeistas 2020-05-06 įsakymu Nr. V-193.
17 Dėl Nacionalinės antidopingo programos įgyvendinimo finansavimo ir valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimo išvadų ir rekomendacijų rengimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo V-580 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2020.04.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08228. Įsigalioja nuo 2020-04-21.
18 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 518 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 376 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07963. Įsigalioja nuo 2020-05-01. Nutarimo 1.2.6 papunktis įsigalioja 2020-04-17.
19 Dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo santykių skirtingose asmens sveikatos priežiūros įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu V-858 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07893. Įsigalioja nuo 2020-04-15.
20 Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 4-356 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“  ... 4-213 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2020.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07478. Įsigalioja nuo 2020-04-10.
21 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 4-341 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4. ... 4-212 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2020.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07477. Įsigalioja nuo 2020-04-10.
22 Dėl savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimus (referendumą) tvarkos aprašo patvirtinimo Sp-40 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2020.04.07    
23 Dėl rekomendacinės darbo sutarties dviems darbdaviams formos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms V-727 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Sprendimas 2020.04.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07160. Įsigalioja nuo 2020-04-07.
24 Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo G1-28 Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.04.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07130. Įsigalioja nuo 2020-04-07.
25 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. A1-198 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-285 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.04.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06826. Įsigalioja nuo 2020-04-02.
26 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2832 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2020.03.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07195. Įsigalioja nuo 2020-04-08.
27 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 2V-195 (1.4) „Dėl Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų ir šio ko ... 2V-66 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06575. Įsigalioja nuo 2020-03-31.
28 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 2V-263 (1.4) „Dėl Užsienio Lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio ... 2V-65 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06572. Įsigalioja nuo 2020-03-31.
29 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 2V-235 (1.4) „Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 m ... 2V-64 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06571. Įsigalioja nuo 2020-03-31.
30 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 283 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06115. Įsigalioja nuo 2020-03-27.
31 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 13, 24, 35, 37, 41, 42, 44 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-22 ... 282 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06114. Įsigalioja nuo 2020-03-27.
32 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-464 „Dėl Lietuvos socialinio darbo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-261 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06036. Įsigalioja nuo 2020-03-26.
33 Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-5 „Dėl Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekc ... 1V-40 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2020.03.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05969. Įsigalioja nuo 2020-03-25.
34 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-344 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmo ... A1-238 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.03.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05728. Įsigalioja nuo 2020-03-20.
35 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-308 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos R ... A1-237 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.03.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05724. Įsigalioja nuo 2020-03-20.
36 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A1-16 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-236 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.03.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05723. Įsigalioja nuo 2020-03-20. Įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.
37 Dėl teisingumo ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1R-9 „Dėl Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 1R-84 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2020.03.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05621. Įsigalioja nuo 2020-03-19.
38 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 2V-36 (1.4) „Dėl Stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose,  ... 2V-53 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.03.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05604. Įsigalioja nuo 2020-03-18.
39 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2821 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2020.03.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05702. Įsigalioja nuo 2020-03-19.
40 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 19 straipsnių, III skyriaus pavadinimo pake ... 216 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.03.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05476. Įsigalioja nuo 2020-03-17.
41 Dėl Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 III skyriaus pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 26 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 stra ... 199 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.03.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05379. Įsigalioja nuo 2020-03-14.
42 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-208 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.03.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05249. Įsigalioja nuo 2020-03-11.
43 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-584 „Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo ... A1-194 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.03.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04775. Įsigalioja nuo 2020-03-05.
44 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-279/ A1-196 „Dėl Užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patv ... 1V-184/ A1-190 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.03.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04878. Įsigalioja nuo 2020-03-06.
45 Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo VE-160 (1.3 E) VĮ Registrų centras Įsakymas 2020.03.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04595. Įsigalioja nuo 2020-03-03.
46 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. A1-260 „Dėl Užimtumo tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-179 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.03.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04576. Įsigalioja nuo 2020-03-03.
47 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos nuostatų patvirtinimo“  ... V-96 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.02.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04257. Įsigalioja nuo 2020-02-28. 1 punktas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.
48 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 225, 228 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPI ... 162 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.02.26    
49 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 225, 228 straipsnių pakeitimo ir kodekso papi ... 162 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.02.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04391. Įsigalioja nuo 2020-02-29.
50 Dėl techninės klaidos ištaisymo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakyme Nr. A1-198 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ A1-153 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.02.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03986. Įsigalioja nuo 2020-02-26.
51 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarkos, nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-147 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.02.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03980. Įsigalioja nuo 2020-02-26.
52 Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 4-356 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“  ... 4-122 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2020.02.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03948. Įsigalioja nuo 2020-02-25.
53 Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... V-55 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.02.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03906. Įsigalioja nuo 2020-02-25.
54 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. A1-392 „Dėl  Komisijos užsieniečių integracijos įgyvendinimui koordinuoti personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-144 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.02.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03632. Įsigalioja nuo 2020-02-21.
55 Dėl darbo grupės informacijos jaunimo politikos klausimais sklaidai ir jaunimo dialogo plėtrai užtikrinti sudarymo A1-136 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.02.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03594. Įsigalioja nuo 2020-02-20.
56 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymo  Nr. 2V-263 (1.4) „Dėl Užsienio Lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir š ... 2V-30 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.02.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03548. Įsigalioja nuo 2020-02-19.
57 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. A1-198 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-124 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.02.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03400. Įsigalioja nuo 2020-02-15.
58 Dėl darbo grupės - Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudarymo 4-92 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2020.02.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03217. Įsigalioja nuo 2020-02-14.
59 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio darbo rinkos mokymo centrui 123 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.02.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03453. Įsigalioja nuo 2020-02-18.
60 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 1V-673 „Dėl Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos personalinės sudėties ir kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veikloje dalyvaujančių ministerij ... 1V-89 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.02.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02416. Įsigalioja nuo 2020-02-04.
61 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-279 „Dėl Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo bei sutarties dėl subsidijos iš ... A1-76 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.01.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02092. Įsigalioja nuo 2020-01-31.
62 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vi ... 1V-48 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.01.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00983. Įsigalioja nuo 2020-02-01.
63 Dėl Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-01 (metinės), Architektūros paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-05 (kas 2 metai), Inžinerijos paslaugų ir susijusių techninių konsultacijų įmonės pajam ... DĮ-25 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2020.01.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00921. Įsigalioja nuo 2020-01-22.
64 Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo EV-13 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00767. Įsigalioja nuo 2020-04-01.
65 Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-40 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00706. Įsigalioja nuo 2020-02-01.
66 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-35 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00577. Įsigalioja nuo 2020-01-16.
67 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 2V-195 (1.4) „Dėl Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų ir šio ko ... 2V-03 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.01.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00246. Įsigalioja nuo 2020-01-09.
68 Dėl Seimo valdybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. SV-S-1515 „Dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį išdavimo Daivai Raudonienei“ pripažinimo netekusiu galios SV-S-1520 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2020.01.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00248. Įsigalioja nuo 2020-01-09.
69 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo  ... D1-4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.01.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00172. Įsigalioja nuo 2020-01-08.
70 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. A1-392 „Dėl Komisijos užsieniečių integracijos įgyvendinimui koordinuoti personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-4 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.01.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00012. Įsigalioja nuo 2020-01-03.
71 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ... 2-208 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2019.12.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21818. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
72 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. VA-126 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, kon ... VA-118 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2019.12.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21762. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
73 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vi ... 1V-1034 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21655. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
74 Dėl Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinės komisijos personalinės sudėties ir asmenų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 4-747 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2019.12.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21188. Įsigalioja nuo 2019-12-24.
75 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-40 ... V-462 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21090. Įsigalioja nuo 2019-12-24.
76 Dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį išdavimo Daivai Raudonienei SV-S-1515 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2019.12.20 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-20972. Įsigalioja nuo 2019-12-20 iki 2020-01-08. Negalioja nuo 2020-01-09.
77 Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmo ... XIII-2709 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21556. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
78 Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos žvalgybos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių pažymėjimų blankų privalomųjų formų aprašo tvirtinimo V-152 Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.12.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21055. Įsigalioja nuo 2019-12-24.
79 Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panai ... V-455 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.12.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20323. Įsigalioja nuo 2019-12-18.
80 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 61 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2680 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.12.12   Teisės aktų registras, 2019-21321. Įsigalioja nuo 2020-07-01.
81 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1225 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.12.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19796. Įsigalioja nuo 2019-12-10.
82 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. BALANDŽIO 27 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS  2014-2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 1225 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.12.04    
83 Dėl Asmenų pranešimų ir skundų nagrinėjimo Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje taisyklių patvirtinimo KS-324 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija Sprendimas 2019.12.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20035. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
84 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2595 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.12.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20027. Įsigalioja nuo 2020-01-01. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-12-13.
85 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymo  Nr. 2V-263 (1.4) „Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir š ... 2V-264 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.12.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19264. Įsigalioja nuo 2019-12-03.
86 Dėl Teisėjų tarybos 2017 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 13P-30-(7.1.2) „Dėl Teisėjų tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 13P-185-(7.1.2) Teisėjų taryba Nutarimas 2019.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19460. Įsigalioja nuo 2020-01-01. Nutarimo 1.1 ir 1.6 papunkčiai įsigalioja 2020-11-01.
87 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 2V-195 (1.4) „Dėl Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų ir šio ko ... 2V-261 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.11.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18994. Įsigalioja nuo 2019-11-29.
88 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo  ... 1180 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.11.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19246. Įsigalioja nuo 2019-12-03.
89 Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. VE-18 (1.3E) „Dėl Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo VE-589 (1.3 E) VĮ Registrų centras Įsakymas 2019.11.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18883. Įsigalioja nuo 2019-11-28.
90 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtini ... A1-708 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.11.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18734. Įsigalioja nuo 2019-11-26.
91 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 1137 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.11.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18282. Įsigalioja nuo 2019-11-15.
92 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. BALANDŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 343 „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 1137 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.11.13    
93 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. BALANDŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 343 „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 1137 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.11.13    
94 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-945„Dėl darbo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje“ pakeitimo 3D-618 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.11.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18131. Įsigalioja nuo 2019-11-14.
95 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3E-239 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo O3E-714   Nutarimas 2019.11.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18123. Įsigalioja nuo 2019-11-13.
96 Dėl Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1104 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17872. Įsigalioja nuo 2019-11-08.
97 Dėl Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo  ... 1100 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17863. Įsigalioja nuo 2019-11-08.
98 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. A1-198 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-672 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17897. Įsigalioja nuo 2019-11-09.
99 Dėl Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-400 „Dėl Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo V-425 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.11.04 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-17739. Įsigalioja nuo 2019-11-07 iki 2019-12-23. Negalioja nuo 2019-12-24.
100 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 1083 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.10.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17708. Įsigalioja nuo 2020-01-01. Nutarimo 2 ir 3 punktai įsigalioja 2019 m. lapkričio 7 d.
101 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų atvirtinim ... A1-641 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.10.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16884. Įsigalioja nuo 2019-10-25.
102 Dėl Užimtumo tarybos prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo V-408 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.10.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16514. Įsigalioja nuo 2019-10-18.
103 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomų informacinių sistemų saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo EV-293 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.10.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16233. Įsigalioja nuo 2019-10-12.
104 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-78 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REKALŲ MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO V-281 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2019.10.08    
105 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-281 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2019.10.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16149. Įsigalioja nuo 2019-10-11.
106 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 1B-593 „Dėl TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto darbo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1B-883 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2019.10.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15748. Įsigalioja nuo 2019-10-04.
107 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vi ... 1V-811 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.09.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15463. Įsigalioja nuo 2019-10-01.
108 Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirti ... V-1062 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.09.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15112. Įsigalioja nuo 2019-09-27.
109 Dėl teisingumo ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1R-9 „Dėl Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 1R-262 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2019.09.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14809. Įsigalioja nuo 2019-09-20.
110 Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. VE-18 (1.3E) „Dėl Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo VE-448 (1.3 E) VĮ Registrų centras Įsakymas 2019.09.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14832. Įsigalioja nuo 2019-09-20.
111 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-229/ 1V-289/ V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustaty ... A1-538/ 1V-780/ V-1067 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.09.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14932. Įsigalioja nuo 2019-09-21.
112 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-537 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.09.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14699. Įsigalioja nuo 2019-09-18.
113 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-536 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.09.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14698. Įsigalioja nuo 2019-09-18.
114 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priė ... A1-534 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.09.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14703. Įsigalioja nuo 2019-09-18.
115 Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2264 36, 44, 70, 75 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 70-1 straipsniu ir 42 straipsnio pripažinimo net ... 952 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.09.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14822. Įsigalioja nuo 2019-09-20.
116 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo V-376 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.09.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14467. Įsigalioja nuo 2019-09-12.
117 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. A1-198 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-499 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.09.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14255. Įsigalioja nuo 2019-09-07.
118 Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. VE-18 (1.3E) „Dėl Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo VE-420 (1.3 E) VĮ Registrų centras Įsakymas 2019.08.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13884. Įsigalioja nuo 2019-09-03.
119 Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-560 „Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-378 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.08.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13717. Įsigalioja nuo 2019-09-01.
120 Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. A1-198 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-471 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.08.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13482. Įsigalioja nuo 2019-08-27.
121 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2415 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.08.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13753. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
122 Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-17 „Dėl Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerij ... V-366 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.08.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13327. Įsigalioja nuo 2019-08-22.
123 Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-5 „Dėl Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekc ... 1V-141 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2019.08.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13021. Įsigalioja nuo 2019-08-12.
124 Dėl 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų Lietuvos socialdemokratų darbo partijos ir jos keltų kandidatų sąrašų išlaidų Sp-347 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2019.08.01    
125 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-464 „Dėl Lietuvos socialinio darbo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-428 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.07.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12542. Įsigalioja nuo 2019-07-31.
126 Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. I-222 „Dėl Prokuratūros darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo I-225 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Įsakymas 2019.07.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12416. Įsigalioja nuo 2019-07-30.
127 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 680 „Dėl Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 785 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12664. Įsigalioja nuo 2019-08-02.
128 Dėl prokuratūros darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio tvarkos aprašo patvirtinimo I-222 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Įsakymas 2019.07.24    
129 Dėl prokuratūros darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio tvarkos aprašo patvirtinimo I-222 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Įsakymas 2019.07.24    
130 Dėl Prokuratūros darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio tvarkos aprašo patvirtinimo I-222 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Įsakymas 2019.07.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12434. Įsigalioja nuo 2019-07-30.
131 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal dar ... 1V-655 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.07.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12087. Įsigalioja nuo 2019-07-24.
132 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo 742 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12037. Įsigalioja nuo 2019-07-23.
133 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo XIII-2337 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.07.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12527. Įsigalioja nuo 2019-07-31.
134 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-759 „Dėl Nacionalinės sporto tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-818 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.07.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11562. Įsigalioja nuo 2019-07-13.
135 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių paga ... 1V-626 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.07.11 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-11473. Įsigalioja nuo 2019-07-12 iki 2019-07-23. Negalioja nuo 2019-07-24.
136 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 25 ir 139 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2327 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.07.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12397. Įsigalioja nuo 2019-07-27.
137 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtini ... A1-379 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.07.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11001. Įsigalioja nuo 2019-07-05.
138 Dėl laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties nustatytiems kriterijams ir ketinimo tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą pranešimo pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai EV-199 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.07.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10806. Įsigalioja nuo 2019-07-03.
139 Dėl Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo A1-374 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.07.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10775. Įsigalioja nuo 2019-07-03.
140 Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo 1-191 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Įsakymas 2019.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10564. Įsigalioja nuo 2019-06-29.
141 Dėl Nacionalinės sporto tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo V-759 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10517. Įsigalioja nuo 2019-06-29.
142 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbo reglamento patvirtinimo O3E-239 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10554. Įsigalioja nuo 2019-07-01.
143 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo EV-197 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10566. Įsigalioja nuo 2019-06-29.
144 Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo O3E-225 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10448. Įsigalioja nuo 2019-07-01.
145 Dėl įgaliojimų pasirašyti 2020 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį suteikimo 623 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10423. Įsigalioja nuo 2019-06-28.
146 Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2013 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1.4-89.8.1 „Dėl Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 1.4-45.7.6.1 Lietuvos auditorių rūmai Nutarimas 2019.06.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13286. Įsigalioja nuo 2019-08-21.
147 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 22 d. Nr. V-60 „Dėl Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos s ... V-735 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.06.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10101. Įsigalioja nuo 2019-06-26.
148 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-413 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos R ... A1-355 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.06.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10171. Įsigalioja nuo 2019-06-26.
149 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 617 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10399. Įsigalioja nuo 2019-06-28.
150 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3218 616 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10398. Įsigalioja nuo 2019-06-28.
151 Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-41 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų tvirtinimo ... V-57 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.06.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09877. Įsigalioja nuo 2019-06-20.
152 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-174 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2019.06.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13522. Įsigalioja nuo 2019-08-28.
153 Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019-2023 programos koordinavimo tarybos ir Nepriklausomų ekspertų (patarėjų, konsultantų) grupės sudarymo ir Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019-2023 metų programos koordinavimo tarybos darbo reglamento patvirtinimo V-717 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09737. Įsigalioja nuo 2019-06-19.
154 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62, 63, 149 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2224 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10338. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
155 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“PROJEKTAS 2-4969 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.11    
156 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1-83 „Dėl Skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 1-167 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09600. Įsigalioja nuo 2019-07-01.
157 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo s ... 4-356 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2019.06.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09136. Įsigalioja nuo 2019-06-06.
158 Dėl Simono Gentvilo ir Egidijaus Vareikio dalyvavimo Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rengiamos kampanijos prieš imigrantų vaikų sulaikymą darbo grupėje SV-S-1271 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2019.06.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09307. Įsigalioja nuo 2019-06-07.
159 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-464 „Dėl Lietuvos socialinio darbo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-322 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.06.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09038. Įsigalioja nuo 2019-06-05.
160 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 1S-64 (2019) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimas 2019.05.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08852. Įsigalioja nuo 2019-07-01.
161 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties ir pasirašyti Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 529 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09035. Įsigalioja nuo 2019-06-05.
162 Dėl 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų Darbo partijos Šilutės rajono rinkimų apygardoje Nr. 47 kandidatų sąrašo išlaidų už politinės reklamos skleidimą interneto svetainėje www.silutes ... Sp-283 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2019.05.21    
163 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-281 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.05.20 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-08005. Įsigalioja nuo 2019-05-21 iki 2019-10-21. Negalioja nuo 2019-10-22.
164 Dėl Informacijos apie pažeidimus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-40 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07712. Įsigalioja nuo 2019-05-16.
165 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-271 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.05.15 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-07723. Įsigalioja nuo 2019-05-17 iki 2019-10-21. Negalioja nuo 2019-10-22.
166 Dėl 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų Darbo partijos Širvintų rajono rinkimų apygardoje Nr. 48 kandidatų sąrašo išlaidų už politinės reklamos skleidimą interneto svetainėje www.krasto ... Sp-265 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2019.05.09    
167 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 458 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07648. Įsigalioja nuo 2019-07-01.
168 Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus susirgti vėžiu įvertinimą EV-144 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.05.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07428. Įsigalioja nuo 2019-05-09.
169 Dėl Informacijos apie pažeidimus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo BV-156 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.05.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13645. Įsigalioja nuo 2019-08-30.
170 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties 430 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07334. Įsigalioja nuo 2019-05-07.
171 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2092 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.04.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07402. Įsigalioja nuo 2019-05-08.
172 Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų informacijos pagal pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-72 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.04.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07816. Įsigalioja nuo 2019-05-17.
173 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1B-643„Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos apr ... 1B-361 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2019.04.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06506. Įsigalioja nuo 2019-04-20.
174 Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 5-V-928 „Dėl Apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos polic ... 5-V-321 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.04.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06266. Įsigalioja nuo 2019-05-01.
175 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 1K-1614 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2019.04.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06209. Įsigalioja nuo 2019-04-17.
176 Dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 343 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06255. Įsigalioja nuo 2019-04-17.
177 DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO 343 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.15    
178 Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. VE-18 (1.3E) „Dėl Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo VE-105 (1.3 E) VĮ Registrų centras Įsakymas 2019.04.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05919. Įsigalioja nuo 2019-04-12.
179 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario  28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pag ... 1V-332 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.04.04 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-05557. Įsigalioja nuo 2019-04-05 iki 2019-07-23. Negalioja nuo 2019-07-24.
180 DĖL KREIPIMOSI Į RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO SUSITARIMĄ DĖL ĮDARBINIMO IR BENDRADARBIAVIMO DARBO MIGRACIJOS SRITYJE 319 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.03    
181 Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 319 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05967. Įsigalioja nuo 2019-04-12.
182 Dėl leidimo V. Montvydaitei dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį 300 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05739. Įsigalioja nuo 2019-04-09.
183 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-945 „Dėl darbo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje“ pakeitimo 3D-200 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.04.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05540. Įsigalioja nuo 2019-04-05.
184 Dėl Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimų privalomosios formos aprašo ir Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimų išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir pas ... 1B-293 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2019.03.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06844. Įsigalioja nuo 2019-04-27.
185 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigyb ... 274 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04857. Įsigalioja nuo 2019-04-01.
186 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-98/ 1V-320 „Dėl darbo grupės kelionės dokumentų, pripažįstamų tinkamais vykti į Lietuvos Respubliką, sąrašo pakeitimo i ... V-85/ 1V-298 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2019.03.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04819. Įsigalioja nuo 2019-04-01.
187 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, tvarkos aprašo patvirtinimo 2V-66 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.22 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-04497. Įsigalioja nuo 2019-03-23 iki 2020-02-27. Negalioja nuo 2020-02-28.
188 Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-140 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04499. Įsigalioja nuo 2019-03-23.
189 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2009 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.03.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05337. Įsigalioja nuo 2019-04-03.
190 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo EV-72 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.19 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-04334. Įsigalioja nuo 2019-03-21 iki 2020-03-31. Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2019 m. gegužės 2 d. Negalioja nuo 2020-04-01.
191 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 4-176 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2019.03.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04249. Įsigalioja nuo 2019-03-19.
192 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-578 „Dėl Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-153 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.03.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04260. Įsigalioja nuo 2019-03-19.
193 Dėl Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo VE-18 (1.3E) VĮ Registrų centras Įsakymas 2019.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04842. Įsigalioja nuo 2019-03-29.
194 Dėl Seimo valdybos 2012 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. SV-S-1737 „Dėl Darbo su įslaptinta informacija Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo SV-S-1140 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2019.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04180. Įsigalioja nuo 2019-03-16.
195 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymo  Nr. 2V-15 (1.4) „Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio k ... 2V-45 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03704. Įsigalioja nuo 2019-03-07.
196 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-133 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.03.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03591. Įsigalioja nuo 2019-03-06.
197 DĖL Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priė ... A1-132 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.03.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03590. Įsigalioja nuo 2019-03-06.
198 DĖL Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-131 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.03.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03589. Įsigalioja nuo 2019-03-06.
199 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių paga ... 1V-177 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.02.20 Negalioja. Teisės aktų registras, 2019-02765. Įsigalioja nuo 2019-02-21 iki 2019-07-23. Negalioja nuo 2019-07-24.
200 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdav ... V-227 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02887. Įsigalioja nuo 2019-02-22.
201 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 553„Dėl Geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo gautų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 133 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02347. Įsigalioja nuo 2019-02-15. Nutarimo 1 punktas ir 2.3 papunktis įsigalioja 2019 m. gruodžio 8 d.; nutarimo 2.4 papunktis įsigalioja 2019 m. birželio 1 d.
202 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms,  ... 132 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02341. Įsigalioja nuo 2019-02-15.
203 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS, EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS,  ... 132 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.13    
204 Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-103 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01962. Įsigalioja nuo 2019-02-09.
205 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-343 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo A1-83 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02077. Įsigalioja nuo 2019-02-12.
206 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-1069 „Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-141 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01760. Įsigalioja nuo 2019-02-06.
207 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 649 „Dėl įgaliojimų pasirašyti bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios 102 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01769. Įsigalioja nuo 2019-02-06.
208 Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-60 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.01.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01466. Įsigalioja nuo 2019-02-01.
209 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl 2020 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties parengimo 45 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01074. Įsigalioja nuo 2019-01-25.
210 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-31 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00625. Įsigalioja nuo 2019-01-17.
211 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-509 „Dėl Perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias programas, prekių, pasl ... 3D-21 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00543. Įsigalioja nuo 2019-01-16.
212 Dėl Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo V-17 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00528. Įsigalioja nuo 2019-01-16.
213 Dėl Lietuvos socialdemokratų darbo partijos įregistravimo dalyvauti 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose Sp-2 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2019.01.02    
214 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 1350 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21809. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
215 Dėl Lietuvos socialdemokratų darbo partijos įregistravimo dalyvauti 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose Sp-214 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2018.12.21    
216 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 31 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1847 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21878. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
217 Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ paketimo V-686 Lietuvos mokslo taryba Įsakymas 2018.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21031. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
218 Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių prašymų leisti užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį nagrinėjimo  ... V-1229 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21447. Įsigalioja nuo 2018-12-28.
219 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 1S-166 (2018) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimas 2018.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20855. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
220 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-279 „Dėl Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo bei Sutarties dėl subsidijos iš ... A1-736 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20871. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
221 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo  Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018-2019 metais konkurso nuosta ... 2V-209 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.12.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20530. Įsigalioja nuo 2018-12-15.
222 Dėl Darbo partijos įregistravimo dalyvauti 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose Sp-199 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2018.12.13    
223 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso Nr. IX-926 162 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4833 1284 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20680. Įsigalioja nuo 2018-12-19.
224 Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. V-47 „Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete 2019 metais projektų vertinimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo V-66 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.12.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20360. Įsigalioja nuo 2018-12-13.
225 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 222 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1759 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20740. Įsigalioja nuo 2019-07-01. Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-19.
226 Dėl savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimų apylinkių ribas, rinkimų komisijų būstines, darbo laiką, balsavimo patalpas ir kitais klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo Sp-175 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2018.12.04    
227 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-689 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.12.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19800. Įsigalioja nuo 2018-12-06.
228 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-688 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.12.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19799. Įsigalioja nuo 2018-12-06.
229 Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo V-1387 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19662. Įsigalioja nuo 2018-12-05.
230 Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2018 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 4-231 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų mi ... 4-531 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19358. Įsigalioja nuo 2018-11-30.
231 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 1162 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19348. Įsigalioja nuo 2018-12-01.
232 Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo V-560 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.11.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18874. Įsigalioja nuo 2018-11-24.
233 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priė ... A1-639 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18684. Įsigalioja nuo 2018-11-21.
234 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-638 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18683. Įsigalioja nuo 2018-11-21.
235 Dėl teisingumo ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1R-9 „Dėl Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 1R-245 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2018.11.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18436. Įsigalioja nuo 2018-11-16.
236 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-578 „Dėl Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-632 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18682. Įsigalioja nuo 2018-11-21.
237 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-496 „Dėl Asmens informavimo apie jo įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmenis, tapusius pensijų fondo dalyviais, tvarkos aprašo  ... A1-630 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18336. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
238 Dėl Apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos policijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 5-V-928 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18025. Įsigalioja nuo 2018-11-08.
239 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo ... V-1234 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17930. Įsigalioja nuo 2018-11-07.
240 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“pakeitimo 1S-147 (2018) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimas 2018.10.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17443. Įsigalioja nuo 2018-11-01.
241 Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-41 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų tvirtinimo ... V-141 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.10.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17257. Įsigalioja nuo 2018-10-31.
242 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-573 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informavimo ir ženklo naudojimo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo A1-603 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.10.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17324. Įsigalioja nuo 2018-10-31.
243 Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 5-V-427 „Dėl Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 5-V-876 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16563. Įsigalioja nuo 2018-11-01.
244 Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34, 80, 83, 87, 137, 163, 166, 175-1,  ... 1040   Nutarimas 2018.10.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16492. Įsigalioja nuo 2018-10-23.
245 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016  m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-604 „Dėl Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-583 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.10.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16400. Įsigalioja nuo 2018-10-20.
246 Dėl įgaliojimų pasirašyti nacionalinę kolektyvinę sutartį dėl pareiginės algos bazinio dydžio suteikimo 1026   Nutarimas 2018.10.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16269. Įsigalioja nuo 2018-10-17.
247 Dėl Tipinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formos patvirtinimo V-493 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.10.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16227. Įsigalioja nuo 2018-10-17 iki 2020-06-30. Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. Negalioja nuo 2020-07-01.
248 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-279 „Dėl Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo bei Sutarties dėl subsidijos iš ... A1-573 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.10.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16172. Įsigalioja nuo 2018-10-16.
249 Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3D-585 „Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse programų administravimo taisyklių ir darbo grupės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 3D-704 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.10.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15469. Įsigalioja nuo 2018-10-02.
250 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo užsienyje gyvenantiems Jungtinių Ameri ... V-447 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.10.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15855. Įsigalioja nuo 2018-10-06.
251 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-522 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.09.27 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-15397. Įsigalioja nuo 2018-10-02 iki 2019-10-21. Negalioja nuo 2019-10-22.
252 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 163 „Dėl Savivaldybių bendruomenių vaiko teisių apsaugos tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios A1-509 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.09.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14995. Įsigalioja nuo 2018-09-26.
253 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-176 „Dėl Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios A1-508 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.09.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14994. Įsigalioja nuo 2018-09-26.
254 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-509 „Dėl Perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias programas, prekių, pasl ... 3D-653 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.09.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14771. Įsigalioja nuo 2018-10-01.
255 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 884   Nutarimas 2018.09.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14298. Įsigalioja nuo 2018-09-11.
256 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO 884   Nutarimas 2018.09.04    
257 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-229/ 1V-289/ V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų ... A1-459/ V1-630/ V-971 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.08.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14831. Įsigalioja nuo 2018-09-22.
258 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 841   Nutarimas 2018.08.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13473. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
259 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 836   Nutarimas 2018.08.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13363. Įsigalioja nuo 2018-08-25.
260 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo V-361 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.08.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13192. Įsigalioja nuo 2018-08-21.
261 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 118 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1995 785   Nutarimas 2018.08.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13159. Įsigalioja nuo 2018-08-18.
262 Dėl Lietuvos policijos darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo 5-V-706 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.08.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12795. Įsigalioja nuo 2018-08-03.
263 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. A1-84 „Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2018 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo ir ... A1-396 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.08.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12782. Įsigalioja nuo 2018-08-03.
264 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-384 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.07.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12556. Įsigalioja nuo 2018-07-31.
265 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-413 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos R ... A1-383 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.07.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12555. Įsigalioja nuo 2018-07-31.
266 Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo V-388 Lietuvos mokslo taryba Įsakymas 2018.07.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12461. Įsigalioja nuo 2018-07-27.
267 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 715   Nutarimas 2018.07.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12392. Įsigalioja nuo 2018-09-01.
268 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 4-237 „Dėl Užsieniečio profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai, siekiant dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą Lietuvos Respublik ... 4-439 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.07.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11801. Įsigalioja nuo 2018-07-12.
269 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-58 „Dėl Elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 1-195 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.07.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11657. Įsigalioja nuo 2018-07-11.
270 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 210 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1774, Lietuvos Respublikos valstyb ... 639   Nutarimas 2018.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11699. Įsigalioja nuo 2018-07-11.
271 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 150 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1461 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11776. Įsigalioja nuo 2018-09-01.
272 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1430 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11737. Įsigalioja nuo 2018-07-16.
273 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-621 „Dėl Medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso priežiūros sistemos įdiegimo bei sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių modernizavimo 201 ... V-749 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11391. Įsigalioja nuo 2018-07-06.
274 Dėl Pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus registravimo, informavimo ir nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 10 d ... BV-95 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12560. Įsigalioja nuo 2018-07-31.
275 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-338 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.06.29 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-10950. Įsigalioja nuo 2018-07-01 iki 2019-10-21. Negalioja nuo 2019-10-22.
276 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-699 „Dėl Strateginės informavimo ir viešinimo veiklos koordinavimo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 3D-386 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10002. Įsigalioja nuo 2018-06-16.
277 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 584   Nutarimas 2018.06.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10287. Įsigalioja nuo 2018-06-23.
278 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 ir 171 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1314, Lietuvos Respublikos da ... 573   Nutarimas 2018.06.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10031. Įsigalioja nuo 2018-06-19.
279 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. A1-71 „Dėl vaiko globėjo (rūpintojo) atstovavimo teisę patvirtinančios pažymos formos patvirtinimo“ pakeitimo A1-269 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.06.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09747. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
280 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. EV-124 „Dėl pranešimų apie darbo tarybos sudarymą ar jos nesudarymą pavyzdinių formų  patvirtinimo“ pakeitimo EV-144 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.06.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09617. Įsigalioja nuo 2018-06-09.
281 Dėl Laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties nustatytiems kriterijams ir ketinimo tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą pranešimo pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai EV-124 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.05.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08392. Įsigalioja nuo 2018-05-26.
282 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priė ... A1-215 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08112. Įsigalioja nuo 2018-05-22.
283 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-214 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08111. Įsigalioja nuo 2018-05-22.
284 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-213 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08110. Įsigalioja nuo 2018-05-22.
285 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-308 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos R ... A1-211 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08108. Įsigalioja nuo 2018-05-22.
286 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. V-168 „Dėl Trišalės tarybos prie Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo“ pakeitimo V-206 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.05.10 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-07650. Įsigalioja nuo 2018-05-12 iki 2019-01-15. Negalioja nuo 2019-01-16.
287 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-195 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.03 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-07416. Įsigalioja nuo 2018-05-09 iki 2019-10-21. Negalioja nuo 2019-10-22.
288 Dėl įgaliojimų pasirašyti socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 434 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.05.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07462. Įsigalioja nuo 2018-05-09.
289 Dėl Praktinio darbo stažo pramoninės nuosavybės apsaugos srityje pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 3R-14 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Įsakymas 2018.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06900. Įsigalioja nuo 2018-05-01.
290 Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 13P-167-(7.1.2) „Dėl Pavyzdinio kompensavimo teisėjams už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis bei budėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 13P-39-(7.1.2) Teisėjų taryba Nutarimas 2018.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06934. Įsigalioja nuo 2018-05-03.
291 Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-906 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos koordinavimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 3D-269 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06706. Įsigalioja nuo 2018-04-28.
292 Dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 79, 479 ir 589 straipsnių pakeitimo ir 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Liet ... 419 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07336. Įsigalioja nuo 2018-05-08.
293 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties parengimo 402 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06872. Įsigalioja nuo 2018-05-01.
294 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018-2019 metais konkurso nuostatų ... 2V-67 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.04.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06510. Įsigalioja nuo 2018-04-25.
295 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo EV-95 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.04.20 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-06460. Įsigalioja nuo 2018-04-24 iki 2019-06-28. Negalioja nuo 2019-06-29.
296 Dėl Trišalės tarybos prie Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo V-168 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.04.19 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-06274. Įsigalioja nuo 2018-04-20 iki 2019-01-15. Negalioja nuo 2019-01-16.
297 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 4-226 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06248. Įsigalioja nuo 2018-04-20.
298 Dėl Lietuvos Respublikos mokslinio darbo stažo nustatymo komisijos prie Švietimo ir mokslo ministerijos sudarymo V-361 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.04.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05940. Įsigalioja nuo 2018-04-13.
299 Dėl Leidimo dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo V-153 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.04.11 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-06109. Įsigalioja nuo 2018-04-18 iki 2019-06-12. Negalioja nuo 2019-06-13.
300 Dėl išlaidų 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje įdarbintų asmenų darbo užmokesčiui vertinimo Sp-41 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2018.04.10    
301 Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-134 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaug ... V-139 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.04.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05162. Įsigalioja nuo 2018-04-04.
302 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programos Lietuvos Respublikoje priežiūros vykdymo planas BV-34 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.04.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05416. Įsigalioja nuo 2018-04-06.
303 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf ... V-134 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04989. Įsigalioja nuo 2018-03-31. Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018 m. balandžio 1 d.
304 Dėl Filmų parengiamųjų darbų finansavimo sutarties formos V-32 Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos Įsakymas 2018.03.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04909. Įsigalioja nuo 2018-03-31.
305 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-142 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.03.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04988. Įsigalioja nuo 2018-03-31.
306 Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo 1-52 Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos Įsakymas 2018.03.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04698. Įsigalioja nuo 2018-03-29.
307 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos pasl ... A1-120 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.03.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04668. Įsigalioja nuo 2018-03-29.
308 Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo 1-53 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Įsakymas 2018.03.16 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-04099. Negalioja nuo 2019-06-29. Įsigalioja nuo 2018-03-17 iki 2019-06-28.
309 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui 1K-1241 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2018.03.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04079. Įsigalioja nuo 2018-03-17.
310 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-675 „Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2017-2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-101 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.03.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04087. Įsigalioja nuo 2018-03-17.
311 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 4-341 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4. ... 4-133 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.03.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03710. Įsigalioja nuo 2018-03-10.
312 Dėl Lietuvos mokslo tarybos darbo reglamento patvirtinimo V-111 Lietuvos mokslo taryba Įsakymas 2018.03.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03884. Įsigalioja nuo 2018-03-14.
313 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 3-523 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų išdavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 3-104 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.03.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03470. Įsigalioja nuo 2018-11-01.
314 Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. BV-38 „Dėl Informacijos apie galimą įvaikinti vaiką formos patvirtinimo“ pakeitimo BV-15 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.03.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03634. Įsigalioja nuo 2018-03-09.
315 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-46„Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014-2018 metų programos koordinavimo tarybos ir Nepriklausomų ekspertų (patarėjų, konsultantų) grupės sudarymo ir Nac ... V-223 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.26 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-03093. Įsigalioja nuo 2018-02-28 iki 2019-06-18. Negalioja nuo 2019-06-19.
316 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1050 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 1V-150 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.02.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02740. Įsigalioja nuo 2018-02-23.
317 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-604 „Dėl Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-62 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.02.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02392. Įsigalioja nuo 2018-02-20.
318 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 151 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02358. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
319 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-935 „Dėl Medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso priežiūros sistemos įdiegimo bei sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių modernizavimo 2 ... V-165 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.12 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-02541. Įsigalioja nuo 2018-02-21 iki 2018-07-05. Negalioja nuo 2018-07-06.
320 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. V-109 „Dėl klausimynų, skirtų nesaugių darbo įrenginių patekimo į šalies rinką prevencijai, siekiant apsaugoti profesionalų naudotoją (darbuotoją) ... EV-33 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.02.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02009. Įsigalioja nuo 2018-02-09.
321 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir Valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro bei Lie ... V-58 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.02.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01774. Įsigalioja nuo 2018-02-06.
322 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-46 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.02.05 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-01796. Įsigalioja nuo 2018-02-06 iki 2019-10-21. Negalioja nuo 2019-10-22.
323 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo 1S-10 (2018) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimas 2018.02.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02273. Įsigalioja nuo 2018-05-01.
324 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 150 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 118 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01907. Įsigalioja nuo 2018-02-08.
325 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms,  ... 113 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01794. Įsigalioja nuo 2018-03-01.
326 Dėl Vartotojų prašymų dėl informacijos suteikimo ir skundų nagrinėjimo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Europos vartotojų centre taisyklių patvirtinimo 1-20 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Įsakymas 2018.01.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01457. Įsigalioja nuo 2018-02-01.
327 Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirban ... 4-40 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.01.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01688. Įsigalioja nuo 2018-02-03.
328 Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo V-60 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.01.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00943. Įsigalioja nuo 2018-01-23.
329 Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-31 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.01.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01044. Įsigalioja nuo 2018-02-01.
330 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 55 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00864. Įsigalioja nuo 2018-01-20.
331 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-58 „Dėl elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 1-9 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00729. Įsigalioja nuo 2018-01-18.
332 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 2-146 „Dėl Asmenų, pareiškusių norą tarnauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje, tikrinimo nuostatų ir pretendentų į Lietuvos Respubli ... 2-21 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2018.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00636. Įsigalioja nuo 2018-01-17.
333 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtin ... EV-10 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.01.11 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-00503. Įsigalioja nuo 2018-01-13 iki 2020-03-31. Negalioja nuo 2020-04-01.
334 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo V-2 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.01.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00068. Įsigalioja nuo 2018-01-03.
335 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-573 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informavimo ir ženklo naudojimo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo A1-664 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21290. Įsigalioja nuo 2017-12-28.
336 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-946 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21636. Įsigalioja nuo 2018-10-01.
337 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo 1085 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20759. Įsigalioja nuo 2017-12-23.
338 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-464 „Dėl Lietuvos socialinio darbo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-608 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.12.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-19936. Įsigalioja nuo 2017-12-13.
339 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-485 „Dėl Jaunimo reikalų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-607 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.12.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-19935. Įsigalioja nuo 2017-12-13.
340 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 955 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.11.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18962. Įsigalioja nuo 2017-12-01.
341 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. BALANDŽIO 27 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 955 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.11.22    
342 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-575 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.11.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18353. Įsigalioja nuo 2017-11-22.
343 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 4-341 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4. ... 4-655 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.11.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18125. Įsigalioja nuo 2017-11-17.
344 Dėl įgaliojimų pasirašyti Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 864 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.10.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16940. Įsigalioja nuo 2017-10-28.
345 Dėl Tarpininkų, kurie pasitelkiami sprendžiant kolektyvinį darbo ginčą, sąrašo patvirtinimo A1-544 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.10.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16882. Įsigalioja nuo 2017-10-27.
346 Dėl teisingumo ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1R-9 „Dėl Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 1R-248 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2017.10.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16257. Įsigalioja nuo 2017-10-14.
347 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo V-514 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.10.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-15998. Įsigalioja nuo 2017-10-10.
348 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 808 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.10.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16085. Įsigalioja nuo 2017-10-11.
349 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo ... A1-498 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.09.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-15254. Įsigalioja nuo 2017-09-29.
350 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-308 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos R ... A1-491 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.09.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14870. Įsigalioja nuo 2017-09-22.
351 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-478 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.09.13 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-14776. Įsigalioja nuo 2017-09-19 iki 2019-10-21. Negalioja nuo 2019-10-22.
352 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 3-523 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų išdavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 3-413 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.09.11 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-14488. Įsigalioja nuo 2017-09-12 iki 2018-10-31. Negalioja nuo 2018-11-01.
353 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. EV-153 „Dėl Informavimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą tvark ... EV-170 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.09.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14111. Įsigalioja nuo 2017-09-05.
354 Dėl Informavimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą tvarkos aprašo patvirtinimo EV-153 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.08.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13662. Įsigalioja nuo 2017-09-01.
355 Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 1, 2, 9, 16, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 straipsnių pakeitimo, papildymo 16-1, 37-7 straipsniais ir 2 priedu ir 35 straipsnio pripaži ... 700 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.08.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14125. Įsigalioja nuo 2017-09-05.
356 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 4-341 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4. ... 4-491 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13569. Įsigalioja nuo 2017-08-24.
357 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 2-146 „Dėl Asmenų, pareiškusių norą tarnauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje, tikrinimo nuostatų ir pretendentų į Lietuvos Respubli ... 2-280 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2017.08.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13080. Įsigalioja nuo 2017-08-05.
358 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-935 „Dėl Medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso priežiūros sistemos  įdiegimo bei sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių modernizavimo  ... V-938 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.03 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-13081. Įsigalioja nuo 2017-08-05 iki 2018-07-05. Negalioja nuo 2018-07-06.
359 Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo 1B-643 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.07.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14485. Įsigalioja nuo 2017-09-12.
360 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 622 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.07.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12977. Įsigalioja nuo 2017-09-01.
361 Dėl pranešimų apie darbo tarybos sudarymą ar jos nesudarymą pavyzdinių formų patvirtinimo EV-124 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12641. Įsigalioja nuo 2017-07-27.
362 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-251 „Dėl Konkursų į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sut ... 2BE-126 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2017.07.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12525. Įsigalioja nuo 2017-07-22.
363 Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 6P-89-(2.1) Nacionalinė teismų administracija Įsakymas 2017.07.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12616. Įsigalioja nuo 2017-07-26.
364 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr.V-250 „Dėl pranešimo apie priimtą dirbti vaiką bei darbo sutarties su juo nutraukimą“ pripažinimo netekusiu galios EV-108 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12302. Įsigalioja nuo 2017-07-18.
365 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 4-341 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4. ... 4-413 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.07.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12179. Įsigalioja nuo 2017-07-14.
366 Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-200 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-167 Lietuvos mokslo taryba Įsakymas 2017.07.11 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-13527. Įsigalioja nuo 2017-08-23 iki 2018-06-19. Negalioja nuo 2018-06-20.
367 Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo V-391 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.10 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-12023. Įsigalioja nuo 2017-07-13 iki 2018-11-23. Negalioja nuo 2018-11-24.
368 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-176 „Dėl Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-357 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-11571. Įsigalioja nuo 2017-07-06 iki 2018-09-25. Negalioja nuo 2018-09-26.
369 Dėl Teisėjų tarybos 2017 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 13P-30-(7.1.2)„Dėl Teisėjų tarybos darbo reglamento patvirtinimo“pakeitimo 13P-112-(7.1.2) Teisėjų taryba Nutarimas 2017.06.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11852. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
370 Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo, Pažymos apie darbo santykių pas ... EV-95 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11491. Įsigalioja nuo 2017-07-06.
371 Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. BV-8 „Dėl Informavimo apie ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisių pažeidimais, tva ... BV-46 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.29 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-11119. Įsigalioja nuo 2017-07-01 iki 2018-07-30. Negalioja nuo 2018-07-31.
372 Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo A1-344 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11168. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
373 Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo A1-343 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11167. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
374 Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo patvirtinimo A1-340 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11118. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
375 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 534 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11190. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
376 Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo 518 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-11078. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
377 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos ... EV-87 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10985. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
378 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 4-341 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4. ... 4-367 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.06.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10765. Įsigalioja nuo 2017-06-27.
379 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo 496 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10853. Įsigalioja nuo 2017-07-01. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą ir 4.9 papunktį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 dieną.
380 Dėl Delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-310 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10369. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
381 Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 4-306 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.06.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10152. Įsigalioja nuo 2017-06-17.
382 Dėl įgaliojimų pasirašyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 432 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.14 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-10076. Įsigalioja nuo 2017-06-16 iki 2018-06-22. Negalioja nuo 2018-06-23.
383 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2BE-101 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2017.06.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09770. Įsigalioja nuo 2017-06-10.
384 Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakyme Nr. V-281 „Dėl Duomenų apie terminuotas darbo sutartis pateikimo“ V-290 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.09   Teisės aktų registras, 2017-09790. Įsigalioja nuo 2017-06-10. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017-06-10.
385 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-116 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2017.06.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10839. Įsigalioja nuo 2017-09-01.
386 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo s ... 4-341 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.06.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09726. Įsigalioja nuo 2017-06-10.
387 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-414 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10022. Įsigalioja nuo 2017-06-15.
388 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21, 23, 31, 32, 38, 40, 41, 43, 48, 52, 53, 57, 63, 65, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 112, 114, 1 ... XIII-413 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10021. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
389 Dėl duomenų apie terminuotas darbo sutartis pateikimo V-281 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.05   Teisės aktų registras, 2017-09619. Įsigalioja nuo 2017-06-08. Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017-06-08.
390 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-176 „Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2017 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirti ... A1-272 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09600. Įsigalioja nuo 2017-06-07.
391 Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos Valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją Laikinojo įdarbinimo įmonių veiklai įvertinti EV-43 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-09497. Įsigalioja nuo 2017-06-06.
392 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-258 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08938. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
393 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1B-113 „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo p ... 1B-407 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.05.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14536. Įsigalioja nuo 2017-09-14.
394 Dėl Valstybės paramos skyrimo dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams, vykstantiems į mokslines stažuotes užsienyje pagal tarptautines sutartis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-376 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.05.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08339. Įsigalioja nuo 2017-05-19.
395 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1V-375 „Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir Regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 1V-367 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08155. Įsigalioja nuo 2017-05-16.
396 Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo A1-253 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08371. Įsigalioja nuo 2017-05-19.
397 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-252 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08295. Įsigalioja nuo 2017-05-18.
398 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-699 „Dėl Strateginės informavimo ir viešinimo veiklos koordinavimo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 3D-315 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.05.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-08722. Įsigalioja nuo 2017-05-25.
399 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-229 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07813. Įsigalioja nuo 2017-05-10.
400 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-308 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos R ... A1-219 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07584. Įsigalioja nuo 2017-05-05.
401 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A1-16 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-218 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07583. Įsigalioja nuo 2017-05-05.
402 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Liet ... 338 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.05.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07857. Įsigalioja nuo 2017-05-10.
403 Dėl Draudžiamų privalomuoju sveikatos draudimu asmenų skundų nagrinėjimo teritorinėse ligonių kasose taisyklių patvirtinimo 1K-96 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.04.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07181. Įsigalioja nuo 2017-05-03. Šio įsakymo 1 punktu patvirtintos taisyklės įsigalioja 2017 m. birželio 1 d.
404 Dėl Lietuvos Respublikos mokslinio darbo stažo nustatymo komisijos prie Švietimo ir mokslo ministerijos sudarymo V-276 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.04.24 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-06819. Įsigalioja nuo 2017-04-25 iki 2018-04-12. Negalioja nuo 2018-04-13.
405 Dėl Asmenų, pareiškusių norą tarnauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje, tikrinimo nuostatų ir pretendentų į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, tikrinimo nuostatų patvirtinimo 2-146 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2017.04.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06672. Įsigalioja nuo 2017-04-22.
406 Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo Nr. IX-2031 1, 3, 7, 13, 16 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas XIII-301 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.04.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07279. Įsigalioja nuo 2017-05-03. Įstatymo 2 straipsnis, 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnis įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.  Įstatymo 1 straipsnis, 4 straipsnio 2, 3, 4 dalys ir 6 straipsnis įsigalioja 2017 m. spalio 10 d.
407 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu p ... 288 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06666. Įsigalioja nuo 2017-04-21.
408 Dėl Užsieniečio profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai, siekiant dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą Lietuvos Respublikoje, komisijos sudarymo 4-237 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06513. Įsigalioja nuo 2017-04-19.
409 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014-2018 metų programos koordinavimo tarybos ir Nepriklausomų ekspertų (patarėjų, konsultantų) grupės sudarymo ir Nacional ... V-429 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.13 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-06541. Įsigalioja nuo 2017-04-19 iki 2019-06-18. Negalioja nuo 2019-06-19.
410 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos  ... V-174 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.04.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06095. Įsigalioja nuo 2017-04-11.
411 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133 ir 134 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-243 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-05914. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
412 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-489 „Dėl draudėjo kodo priskyrimo ir naudojimo“ pakeitimo V-158 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04981. Įsigalioja nuo 2017-03-29.
413 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-145 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.03.28 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-05014. Įsigalioja nuo 2017-03-30 iki 2019-10-21. Negalioja nuo 2019-10-22.
414 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-597„Dėl Konkursų Lietuvos pedagoginiams darbuotojams, vykstantiems į užsienio valstybes dirbti bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švieti ... V-178 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.03.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04460. Įsigalioja nuo 2017-03-18.
415 Dėl Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo Nr. IX-2031 1, 3, 13 ir 16 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 159 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04149. Įsigalioja nuo 2017-03-11.
416 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Nr. XII-2603 patvirtinto darbo kodekso 6 ir 112 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4724, Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigalioj ... 158 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04148. Įsigalioja nuo 2017-03-11.
417 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. A1-101 „Dėl Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo ir Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socia ... A1-106 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.03.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03525. Įsigalioja nuo 2017-03-03.
418 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo 1V-159 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.02.28 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-03565. Įsigalioja nuo 2017-03-04 iki 2019-07-23. Negalioja nuo 2019-07-24.
419 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1-83 „Dėl Skundų nagrinėjimo valstybinėje energetikos inspekcijoje prie energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-57 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.02.24 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-03544. Įsigalioja nuo 2017-04-01 iki 2019-06-30. Negalioja nuo 2019-07-01.
420 Dėl Teisėjų tarybos darbo reglamento patvirtinimo 13P-30-(7.1.2) Teisėjų taryba Nutarimas 2017.02.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03356. Įsigalioja nuo 2017-03-02.
421 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos nuostatų patvirtinimo“  ... V-99 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.02.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03086. Įsigalioja nuo 2017-02-28 iki 2020-06-30. Negalioja nuo 2020-07-01.
422 Dėl įgaliojimų Kretingos rajono savivaldybės vykdomajai institucijai derėtis su Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje ir švietimo šakoje veikiančiomis profesinių sąjungų organizacijomis dėl teritorinės švietimo kolektyvinės sutarties parengimo ir ... 119 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-03258. Įsigalioja nuo 2017-03-01.
423 Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją nelaimingų atsitikimų darbe prevencijai vykdyti V-74 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.02.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02868. Įsigalioja nuo 2017-02-23.
424 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2-46 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2017.02.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02727. Įsigalioja nuo 2017-02-18.
425 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.182, 3.183, 3.210, 3.212, 3.222, 3.224, 3.249, 3.250, 3.252, 3.254, 3.257, 3.262, 3.263, 3.264 ir 3.266 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 3.276-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-288, Lietuvos ... 90 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02411. Įsigalioja nuo 2017-02-11.
426 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 3D-734 „Dėl Projektų, vykdomų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“, priežiūros ir vertinimo komisijos ir jos darbo reglamento p ... 3D-90 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02287. Įsigalioja nuo 2017-02-09.
427 Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-140 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2017.02.08 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-02305. Įsigalioja nuo 2017-02-10 iki 2019-01-15. Negalioja nuo 2019-01-16.
428 Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo 1B-113 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.02.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14520. Įsigalioja nuo 2017-09-13.
429 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdav ... V-79 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01647. Įsigalioja nuo 2017-01-31.
430 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-58 „Dėl elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 1-25 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.01.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01594. Įsigalioja nuo 2017-01-28.
431 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 4-41 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.01.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01248. Įsigalioja nuo 2017-01-21.
432 Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. T1-137 „Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyb ... T1-76 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.01.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01282. Įsigalioja nuo 2017-01-24.
433 Dėl savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų darbo, organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimų apylinkių ribas, būstines, darbo laiką, balsavimo patalpas ir kitais klausimais, tvarkos aprašo patvirtinimo Sp-17 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2017.01.19    
434 Dėl teisingumo ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1R-9 „Dėl Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 1R-19 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01038. Įsigalioja nuo 2017-01-19.
435 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-729 „Dėl Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2016-2017 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-29 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01129. Įsigalioja nuo 2017-01-20.
436 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 3D-477 „Dėl Ministerijos vykdomų programų informavimo ir viešinimo paslaugų viešųjų pirkimų koordinavimo bei šių paslaugų teikimo sutarčių vykdymo koordinavimo ir kontrolės darbo grupės sudar ... 3D-40 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01014. Įsigalioja nuo 2017-01-18.
437 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo V-31 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01000. Įsigalioja nuo 2017-01-18.
438 Dėl įgaliojimų vesti derybas su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties parengimo 6 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.01.11 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-00806. Įsigalioja nuo 2017-01-13 iki 2019-06-04. Negalioja nuo 2019-06-05.
439 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.182, 3.183, 3.210, 3.212, 3.222, 3.224, 3.249, 3.250, 3.252, 3.254, 3.257, 3.262, 3.263, 3.264 ir 3.266 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 3.276-1 straipsniu įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos c ... 1K-847 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2017.01.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00735. Įsigalioja nuo 2017-01-12.
440 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų viešosios informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams, žurnalistams ir (ar) leidėjams tvarkos aprašo patvirtinimo V-25 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.01.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01348. Įsigalioja nuo 2017-01-25.
441 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A1-388 „Dėl Atstovų delegavimo į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą“ pakeitimo A1-13 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.01.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00657. Įsigalioja nuo 2017-01-10.
442 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo ... A1-7 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.01.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00535. Įsigalioja nuo 2017-01-06.
443 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo  ... D1-11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00461. Įsigalioja nuo 2017-01-05.
444 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 3-523 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų išdavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 3-457(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.12.30 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-30168. Įsigalioja nuo 2016-12-31 iki 2018-10-31. Negalioja nuo 2018-11-01.
445 Dėl pavyzdinio darbdavių, kurie įdarbina užsieniečius pagal leidimus dirbti Lietuvos Respublikoje, patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-998 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.12.30 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-00081. Įsigalioja nuo 2017-01-03 iki 2017-09-11. 1 ir 4 punktai įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d. Negalioja nuo 2017-09-12.
446 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf ... V-724 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-30095. Įsigalioja nuo 2016-12-31. Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.
447 Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo ir sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo V-1001 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.12.30 Negalioja. Teisės aktų registras, 2017-00084. Įsigalioja nuo 2017-01-03 iki 2019-06-12. Negalioja nuo 2019-06-13.
448 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo V-716 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.12.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-30054. Įsigalioja nuo 2016-12-31. Įsakymo 1 punktas ir 3.1 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.
449 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1192 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtintą Lietuvos ... 1279 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.28 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-29902. Įsigalioja nuo 2016-12-30 iki 2017-06-27. Negalioja nuo 2017-06-28.
450 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-604 „Dėl Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-684 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29595. Įsigalioja nuo 2016-12-28.
451 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. A1-584 „Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais s ... A1-682 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29401. Įsigalioja nuo 2016-12-24.
452 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-130 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29769. Įsigalioja nuo 2016-12-29.
453 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-69(2) ir su juo susijusių įstatymų projektų 1259 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28896. Įsigalioja nuo 2016-12-15.
454 Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 03-185 Lietuvos bankas Nutarimas 2016.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28843. Įsigalioja nuo 2017-07-01.
455 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2012 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 1-77 „Dėl Pažymėjimo, suteikiančio teisę juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojui dirbti ar  ... 1-147 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Įsakymas 2016.12.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28819. Įsigalioja nuo 2016-12-14.
456 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-651 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28306. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
457 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priė ... A1-650 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28305. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
458 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-649 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28304. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
459 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. VA-126 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, kon ... VA-148 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2016.12.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28159. Įsigalioja nuo 2016-12-06.
460 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 553 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1197 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28208. Įsigalioja nuo 2016-12-06.
461 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtintą Lietuvos Respublikos darbo kodeksą 1192 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.30 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-28142. Įsigalioja nuo 2016-12-03 iki 2017-06-27. Nutarimo 4 punktas įsigalioja 2017 m. liepos 1 dieną. Įsigaliojimo išimtis pakeista 2016-12-28 nutarimu Nr. 1279. Negalioja nuo 2017-06-28.
462 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-313 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2016.11.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-27938. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
463 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 6, 56, 57, 66, 112, 115, 120, 128, 138, 149, 217 straipsnių pakeitimo ir VI skyriaus ketvir ... XII-2688 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26498. Įsigalioja nuo 2016-11-10.
464 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-413 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos R ... A1-585 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.11.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26316. Įsigalioja nuo 2016-11-05.
465 Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. T1-137 „Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyb ... T1-1782 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.10.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25849. Įsigalioja nuo 2016-10-29. Šiuo įsakymu patvirtinto Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo 37 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.
466 Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-584 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.10.28 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-26108. Įsigalioja iki 2016-12-23. Negalioja nuo 2016-12-24.
467 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos nuostatų patvirtinimo“  ... V-556 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.10.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25827. Įsigalioja nuo 2016-10-29 iki 2020-06-30. Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d. Negalioja nuo 2020-07-01.
468 Dėl Seimo valdybos 2012 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. SV-S-1737 „Dėl Darbo su įslaptinta informacija Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo SV-S-1717 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.10.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25747. Įsigalioja nuo 2016-10-28.
469 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-464 „Dėl Lietuvos socialinio darbo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-575 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.10.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25574. Įsigalioja nuo 2016-10-25.
470 Dėl Konkursų į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas taisyklių patvirtinimo 2BE-251 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2016.10.20 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-25476. Įsigalioja nuo 2016-10-22 iki 2017-07-21. Negalioja nuo 2017-07-22.
471 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-238 „Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinim ... A1-570 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.10.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25572. Įsigalioja nuo 2016-10-25.
472 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1426 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1042 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.10.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25634. Įsigalioja nuo 2016-10-26.
473 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 4-630 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25105. Įsigalioja nuo 2016-10-14.
474 Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-906 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistemos koordinavimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 3D-576 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24932. Įsigalioja nuo 2016-10-12.
475 Dėl įgaliojimų Panevėžio miesto savivaldybės vykdomajai institucijai derėtis su Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje ir švietimo šakoje veikiančiomis profesinių sąjungų organizacijomis dėl teritorinės švietimo kolektyvinės sutarties parengimo ir ... 968 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24540. Įsigalioja nuo 2016-10-06.
476 DĖL ĮGALIOJIMŲ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMAJAI INSTITUCIJAI DERĖTIS SU PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IR ŠVIETIMO ŠAKOJE VEIKIANČIOMIS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL TERITORINĖS ŠVIETIMO KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR ... 968 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.28    
477 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ISAK-268 „Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos sudarymo  ... V-835 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.09.27 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-24091. Įsigalioja nuo 2016-09-28 iki 2018-01-22. Negalioja nuo 2018-01-23.
478 Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo 1V-113 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2016.09.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23673. Įsigalioja nuo 2016-10-01.
479 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas XII-2603 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.09.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23709. Įsigalioja nuo 2017-07-01. Įstatymo 6 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2016-09-20. Darbo kodekso 72 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-07-01. Įsigaliojimas keistas 2016-12-20 įstatymu Nr. XIII-130 ir 2017-06-06 įstatymu Nr. XIII-414.
480 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos analitinių ir informacinių darbų, einamosios ir bibliografinės informacijos užsakymo, rengimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo SV-S-1661 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.09.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23615. Įsigalioja nuo 2016-09-16.
481 Dėl Perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias programas, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo 3D-509 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.09.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23390. Įsigalioja nuo 2016-09-09.
482 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, socialinės reabilitacijos pasl ... A1-509 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.09.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23406. Įsigalioja nuo 2016-09-09.
483 Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 03-126 Lietuvos bankas Nutarimas 2016.09.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23580. Įsigalioja nuo 2016-09-15.
484 Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-50 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.09.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23281. Įsigalioja nuo 2016-09-07.
485 Dėl nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo statistinės informacijos rengimo, analizės, sklaidos ir rodiklių revizijų atlikimo metodikos patvirtinimo EV-229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.08.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-22263. Įsigalioja nuo 2016-08-12.
486 Dėl teisingumo ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1R-9 „Dėl Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 1R-231 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2016.08.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-21832. Įsigalioja nuo 2016-08-10.
487 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-370 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.07.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-21042. Įsigalioja nuo 2016-07-27.
488 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir jos finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biud ... 1V-507 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.07.20 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-20826. Įsigalioja nuo 2016-07-21 iki 2017-03-03. Negalioja nuo 2017-03-04.
489 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, Užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo ... A1-369 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.07.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-20916. Įsigalioja nuo 2016-07-23.
490 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtin ... EV-203 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.07.13 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-20551. Įsigalioja nuo 2016-07-15 iki 2020-03-31. Negalioja nuo 2020-04-01.
491 Dėl Asmenų pedagoginės veiklos laikotarpio lituanistinio švietimo srityje užsienyje įskaitymo į pedagoginio darbo stažą tvarkos aprašo patvirtinimo V-630 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.07.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-19466. Įsigalioja nuo 2016-07-09.
492 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šiaulių darbo rinkos mokymo centrui 685 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-18466. Įsigalioja nuo 2016-07-05.
493 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A1-16 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-317 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-17728. Įsigalioja nuo 2016-06-28.
494 Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3D-585 ,,Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse programų administravimo taisyklių ir darbo grupės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 3D-386 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.06.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-17564. Įsigalioja nuo 2016-06-28.
495 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-1069 ,,Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-602 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-17556. Įsigalioja nuo 2016-07-01.
496 Nepasirašytas. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas XII-2462 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.21    
497 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98-1 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-2436 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.16 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-17709. Negalioja nuo 2017-07-01. Įsigalioja nuo 2016-07-01 iki 2017-06-30. Įstatymas taikomas, kai nelegaliai Lietuvos Respublikoje esantys trečiųjų šalių piliečiai įdarbinami po įstatymo Nr. XII-2436 įsigaliojimo dienos.
498 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Ginčų komisijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-294 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-16836. Įsigalioja nuo 2016-09-01.
499 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdav ... V-741 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-17481. Įsigalioja nuo 2016-06-24.
500 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-229/ 1V-289/ V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustaty ... A1-284/ 1V-425/ V-739 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.06.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-16359. Įsigalioja nuo 2016-06-15.
501 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 34, 35, 36, 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2045, Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išs ... 571 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-16052. Įsigalioja nuo 2016-06-11.
502 Dėl Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinės komisijos personalinės sudėties ir asmenų skundų nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo 4-397 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.06.07 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-15415. Įsigalioja nuo 2016-06-09 iki 2019-12-23. Negalioja nuo 2019-12-24.
503 Dėl įgaliojimų Marijampolės savivaldybės vykdomajai institucijai derėtis su Marijampolės savivaldybės teritorijoje ir švietimo šakoje veikiančiomis profesinių sąjungų organizacijomis dėl teritorinės švietimo kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašymo 514 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.05.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-14158. Įsigalioja nuo 2016-05-28.
504 Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir Regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo 1V-375 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.05.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-13652. Įsigalioja nuo 2016-05-20.
505 Dėl apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimų apygardų ir apylinkių ribas, būstines, darbo laiką, balsavimo patalpas ir kitais klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo Sp-53 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2016.05.18    
506 Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo O3-123 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.13 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-12852. Įsigalioja nuo 2016-05-17 iki 2019-06-30. Negalioja nuo 2019-07-01.
507 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-281 „Dėl neVyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-247 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.05.09 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-11730. Įsigalioja nuo 2016-05-11 iki 2017-02-08. Negalioja nuo 2017-02-09.
508 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-171 „Dėl Ginčų dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-242 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.05.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-11333. Įsigalioja nuo 2016-05-06.
509 Dėl pagrįstos nuomonės dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/ 71/ EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemo ... XII-2327 Lietuvos Respublikos Seimas Rezoliucija 2016.05.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-11230. Įsigalioja nuo 2016-05-05.
510 Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-906 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistemos koordinavimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 3D-254 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10516. Įsigalioja nuo 2016-04-28.
511 Dėl Seimo valdybos 2013 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. SV-S-68 „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso projektui parengti sudarymo“ pakeitimo SV-S-1488 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10602. Įsigalioja nuo 2016-04-28. Šio sprendimo 1.2 papunktis įsigalioja 2016 m. liepos 2 d.
512 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 129 ''Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento'' pakeitimo 1S-51/ 2016 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimas 2016.04.26 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-10414. Įsigalioja nuo 2016-05-01 iki 2018-04-30. Negalioja nuo 2018-05-01.
513 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės aspaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A1-16 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-194 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-09564. Įsigalioja nuo 2016-04-16.
514 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos ... A1-175 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-07365. Įsigalioja nuo 2016-04-05.
515 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-174 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-07364. Įsigalioja nuo 2016-04-05. 1.2 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.
516 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-173 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-07363. Įsigalioja nuo 2016-04-05. 1.2 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.
517 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 12-1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 314 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-06926. Įsigalioja nuo 2016-04-02.
518 Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. T-156 „Dėl bendro visų galimų eksponuoti tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose tarpžinybinės  ... T-17 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2016.03.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-05495. Įsigalioja nuo 2016-03-23.
519 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-754 „Dėl Pavyzdinio remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-161 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.03.10 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-04878. Įsigalioja nuo 2016-03-16 iki 2017-09-11. Negalioja nuo 2017-09-12.
520 Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo V-159 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.03.10 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-04562. Įsigalioja nuo 2016-03-15 iki 2017-07-12. Negalioja nuo 2017-07-13.
521 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl užsieniečių apgyvendinimo pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo ... A1-125 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.03.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-04470. Įsigalioja nuo 2016-03-11.
522 Dėl skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo 1-83 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.08 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-04429. Įsigalioja nuo 2016-03-10 iki 2019-06-30. Negalioja nuo 2019-07-01.
523 Dėl leidimo K. Bubnytei dirbti kitą darbą 189 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-04177. Įsigalioja nuo 2016-03-04.
524 Dėl Seimo valdybos 2012 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. SV-S-1737 „Dėl Darbo su įslaptinta informacija Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo SV-S-1389 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.02.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03812. Įsigalioja nuo 2016-02-27.
525 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A1-556 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento bei Atlygio mokėjimo darbuotojų ir darbdavių atstovams darbo ginčų komi ... A1-100 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.02.23 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-03455. Įsigalioja nuo 2016-02-24 iki 2017-06-30. Negalioja nuo 2017-07-01.
526 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtini ... A1-88 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.02.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03073. Įsigalioja nuo 2016-02-19. Šio įsakymo 2, 3 ir 4 punktai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.
527 Dėl įgaliojimų pasirašyti Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 130 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.10 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-02996. Įsigalioja nuo 2016-02-18 iki 2018-08-24. Negalioja nuo 2018-08-25.
528 Dėl Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-01 (metinės), Architektūros paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-05 (kas 2 metai), Inžinerijos paslaugų ir susijusių techninių konsultacijų įmonės pajam ... DĮ-25 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2016.01.29 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-01811. Įsigalioja nuo 2016-01-30 iki 2020-01-21. Negalioja nuo 2020-01-22.
529 Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 03-16 Lietuvos bankas Nutarimas 2016.01.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01780. Įsigalioja nuo 2016-02-01.
530 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priė ... A1-40 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.01.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01606. Įsigalioja nuo 2016-01-27.
531 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Liet ... 84 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01711. Įsigalioja nuo 2016-01-29.
532 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-238 „Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-27 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.01.19 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-01200. Negalioja nuo 2016-10-25. Įsigalioja nuo 2016-01-20 iki 2016-10-24.
533 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-25 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01186. Įsigalioja nuo 2016-01-20.
534 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir jos finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biud ... 1V-19 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.01.12 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-00554. Įsigalioja nuo 2016-01-13 iki 2017-03-03. Negalioja nuo 2017-03-04.
535 Dėl Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo EV-3 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.01.11 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-00590. Įsigalioja nuo 2016-01-14 iki 2020-03-31. Negalioja nuo 2020-04-01.
536 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A1-162 „Dėl Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ ... A1-5 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.01.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-00409. Įsigalioja nuo 2016-01-08.
537 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Bedarbių, eksportuojančių nedarbo socialinio draudimo išmokas, informavimo“ pripažinimo netekusiu galios V-798 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.12.31 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21232. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
538 Dėl Vidaus reikalų ministerijos tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo 1V-1050 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.12.28 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20623. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
539 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“pakeitimo V-648 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.12.22 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20218. Įsigalioja nuo 2015-12-23.
540 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-1069 „Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1324 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2015.12.21 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20929. Įsigalioja nuo 2015-12-31.
541 Dėl Pranešimo apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius ar dirbusius Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos juridinio asmens su užsienio valstybių juridiniais asmenimis sudarytas laikinojo įdarbinimo sutartis, FR1147 formos ir jos FR1147U, FR11 ... VA-117 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2015.12.21 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20180. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
542 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, Užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo ... A1-776 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.12.21 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-20131. Įsigalioja nuo 2015-12-22.
543 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašymo 1274 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.09 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19691. Įsigalioja nuo 2015-12-12.
544 Dėl įgaliojimų Joniškio rajono savivaldybės vykdomajai institucijai derėtis su Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje ir švietimo šakoje veikiančiomis profesinių sąjungų organizacijomis dėl teritorinės švietimo kolektyvinės sutarties parengimo ir p ... 1263 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.09 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19635. Įsigalioja nuo 2015-12-11.
545 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-281 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-734 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.12.08 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19536. Įsigalioja nuo 2015-12-11 iki 2017-02-08. Negalioja nuo 2017-02-09.
546 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-530 „Dėl sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir sutarties dėl profesinės reabilitacijos pas ... V-733 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.12.02 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19187. Įsigalioja nuo 2015-12-03 iki 2020-03-17. Negalioja nuo 2020-03-18.
547 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-258 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2015.11.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01330. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
548 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-258 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2015.11.27    
549 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 3-523 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų išdavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 3-482(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.11.25 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18684. Įsigalioja nuo 2015-11-26 iki 2018-10-31. Negalioja nuo 2018-11-01.
550 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-677 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.11.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18552. Įsigalioja nuo 2015-11-24. 1.7 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.
551 Dėl darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašo, pažymos apie darbo santykių pasibaigimą formos VDI-DSSPP-15 ir prašymo dėl darbo santykių pasibai ... V-342 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.11.20 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18489. Įsigalioja nuo 2015-11-21 iki 2017-07-05. Negalioja nuo 2017-07-06.
552 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“pakeitimo V-574 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.11.19 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18406. Įsigalioja nuo 2015-11-20. 1 punktas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.
553 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-238 „Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-668 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.11.18 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18359. Įsigalioja nuo 2015-11-20 iki 2016-10-24. Negalioja nuo 2016-10-25.
554 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-231 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2015.11.09 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17851. Įsigalioja nuo 2015-11-11.
555 Dėl Seimo valdybos 2013 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. SV-S-68 „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso projektui parengti sudarymo“ pakeitimo SV-S-1223 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.10.14 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15281. Įsigalioja nuo 2015-10-15.
556 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo 1026 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.09.28 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14569. Įsigalioja nuo 2015-10-02. Šio nutarimo 1.10 papunktis įsigalioja 2015 m. spalio 1 dieną.
557 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-176 „Dėl Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-552 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.09.28 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14378. Įsigalioja nuo 2015-09-30 iki 2018-09-25. Negalioja nuo 2018-09-26.
558 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ISAK-268 „Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos sudarymo  ... V-1013 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.09.25 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14281. Įsigalioja nuo 2015-09-29 iki 2018-01-22. Negalioja nuo 2018-01-23.
559 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl Leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo“ pakeitimo V-541 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.09.17 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13938. Įsigalioja nuo 2015-09-18 iki 2017-01-02. 1 punktas įsigalioja nuo 2015-11-01. Negalioja nuo 2017-01-03.
560 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl informacijos apie mažųjų bendrijų narius pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos t ... V-469 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.09.14 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13814. Įsigalioja nuo 2015-09-15.
561 Dėl asociacijos atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalės komisijos darbo grupę VN-02 Lietuvos savivaldybių asociacija Nutarimas 2015.09.02 Galioja. Įsigalioja nuo 2015-09-02.
562 Dėl Darbo partijos įregistravimo dalyvauti 2015 m. lapkričio 8 d. naujuose Telšių rajono savivaldybės tarybos nario - mero rinkimuose Sp-289 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2015.09.02    
563 Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo 1V-132 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2015.08.31 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14538. Įsigalioja nuo 2016-01-29 iki 2016-09-30. Negalioja nuo 2016-10-01.
564 Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo 1V-129 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2015.08.31 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14541. Įsigalioja nuo 2016-01-29.
565 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-488 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.08.31 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-13371. Įsigalioja nuo 2015-09-03. Šio įsakymo 1.9 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.
566 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Liet ... 840 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.12 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12270. Įsigalioja nuo 2015-08-14.
567 Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 163 „Dėl Savivaldybių bendruomenių vaiko teisių apsaugos tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-463 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.08.12 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12255. Įsigalioja nuo 2015-08-14 iki 2018-09-25. Negalioja nuo 2018-09-26.
568 Dėl Medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso priežiūros sistemos įdiegimo bei sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių modernizavimo 2016-2025 metų programos įgyvendinimo koordinavimo tarybos sudarymo ir Medicinos prietaisų steril ... V-935 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.08.11 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12344. Įsigalioja nuo 2015-08-18 iki 2018-07-05. Negalioja nuo 2018-07-06.
569 Dėl įgaliojimų vesti derybas su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties parengimo 778 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.29 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11970. Įsigalioja nuo 2015-08-05 iki 2018-06-22. Negalioja nuo 2018-06-23.
570 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrui 765 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.29 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11948. Įsigalioja nuo 2015-08-05.
571 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir jos finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biud ... 1V-556 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.07.17 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11459. Įsigalioja nuo 2015-07-18 iki 2017-03-03. Negalioja nuo 2017-03-04.
572 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. A1-528 „Dėl 2014?2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“  ... A1-421 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.07.13 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11301. Įsigalioja nuo 2015-07-15.
573 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1B-180 „Dėl Leidimų atlikti prekių muitinį tikrinimą muitinės posto darbo (nedarbo) laiku asmens pageidaujamoje vietoje iš ... 1B-575 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2015.07.10 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11341. Įsigalioja nuo 2015-07-15 iki 2020-03-02. Negalioja nuo 2020-03-03.
574 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdav ... V-846 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.07.10 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11287. Įsigalioja nuo 2015-07-14.
575 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir specialiųjų misijų darbuotojų užsienio kalbų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo V-149 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2015.07.02 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11668. Įsigalioja nuo 2015-07-28.
576 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 1A-1303 „Dėl asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo Valstybinėje vaistų kontrolės tarny ... (1.72E)1A-708 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2015.06.30 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10434. Įsigalioja nuo 2015-07-01.
577 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 736 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2778 ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 225 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2779 650 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.26 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10388. Įsigalioja nuo 2015-07-01.
578 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-754 „Dėl Pavyzdinio remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-377 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.06.25 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10133. Įsigalioja nuo 2015-06-26 iki 2017-09-11. Negalioja nuo 2017-09-12.
579 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtini ... A1-362 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.06.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10645. Įsigalioja nuo 2015-07-03.
580 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-554 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslinio darbo stažo nustatymo komisijos prie Švietimo ir mokslo ministerijos sudarymo“ pakeitimo V-633 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.06.17 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09719. Įsigalioja nuo 2015-06-19 iki 2017-04-24. Negalioja nuo 2017-04-25.
581 Dėl įgaliojimų vesti derybas su profesinių sąjungų organizacijomis dėl teritorinės švietimo kolektyvinės sutarties parengimo 580 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.09 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09272. Įsigalioja nuo 2015-06-16.
582 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstat ... 560 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.09 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09229. Įsigalioja nuo 2015-06-14.
583 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-464 „Dėl Lietuvos socialinio darbo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-331 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.06.09 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09091. Įsigalioja nuo 2015-06-11.
584 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-281 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-322 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.06.08 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09020. Įsigalioja nuo 2015-06-10 iki 2017-02-08. Negalioja nuo 2017-02-09.
585 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo V-264 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.05.27 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-08175. Įsigalioja nuo 2015-05-29.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.