T SUTARTINIAI SANTYKIAI, DARBO KODEKSAS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" PROJEKTAS 2-4969 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.11    
2 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1-83 „Dėl Skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 1-167 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.06.06 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-09600-, 2019.
3 Dėl Simono Gentvilo ir Egidijaus Vareikio dalyvavimo Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rengiamos kampanijos prieš imigrantų vaikų sulaikymą darbo grupėje SV-S-1271 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2019.06.05 Galioja nuo 2019.06.07  Teisės aktų registras: 2019-09307-, 2019.
4 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo s ... 4-356 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2019.06.05 Galioja nuo 2019.06.06  Teisės aktų registras: 2019-09136-, 2019.
5 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-464 „Dėl Lietuvos socialinio darbo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-322 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.06.04 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-09038-, 2019.
6 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 1S-64 (2019) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-08852-, 2019.
7 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties ir pasirašyti Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 529 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.29 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-09035-, 2019.
8 Dėl 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų Darbo partijos Šilutės rajono rinkimų apygardoje Nr. 47 kandidatų sąrašo išlaidų už politinės reklamos skleidimą interneto svetainėje www.silutes ... Sp-283 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2019.05.21    
9 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-281 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.05.20 Galioja nuo 2019.05.21  Teisės aktų registras: 2019-08005-, 2019.
10 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-271 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.05.15 Galioja nuo 2019.05.17  Teisės aktų registras: 2019-07723-, 2019.
11 Dėl Informacijos apie pažeidimus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-40 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.05.15 Galioja nuo 2019.05.16  Teisės aktų registras: 2019-07712-, 2019.
12 Dėl užsienio reikalų ministro, ekonomikos ir inovacijų ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro pavadavimo 102 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2019.05.09 Galioja nuo 2019.05.10  Teisės aktų registras: 2019-07529-, 2019.
13 Dėl 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų Darbo partijos Širvintų rajono rinkimų apygardoje Nr. 48 kandidatų sąrašo išlaidų už politinės reklamos skleidimą interneto svetainėje www.krasto ... Sp-265 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2019.05.09    
14 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 458 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.08 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-07648-, 2019.
15 Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus susirgti vėžiu įvertinimą EV-144 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.05.07 Galioja nuo 2019.05.09  Teisės aktų registras: 2019-07428-, 2019.
16 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties 430 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.07  Teisės aktų registras: 2019-07334-, 2019.
17 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2092 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.05.08  Teisės aktų registras: 2019-07402-, 2019.
18 Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų informacijos pagal pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-72 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.04.19 Galioja nuo 2019.05.17  Teisės aktų registras: 2019-07816-, 2019.
19 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1B-643 "Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo p ... 1B-361 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2019.04.18 Galioja nuo 2019.04.20  Teisės aktų registras: 2019-06506-, 2019.
20 Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 5-V-928 „Dėl Apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos polic ... 5-V-321 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.04.16 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-06266-, 2019.
21 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 1K-1614 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2019.04.16 Galioja nuo 2019.04.17  Teisės aktų registras: 2019-06209-, 2019.
22 Dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 343 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.15 Galioja nuo 2019.04.17  Teisės aktų registras: 2019-06255-, 2019.
23 DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO 343 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.15    
24 Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. VE-18 (1.3E) „Dėl Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo VE-105 (1.3 E) VĮ Registrų centras Įsakymas 2019.04.11 Galioja nuo 2019.04.12  Teisės aktų registras: 2019-05919-, 2019.
25 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-195 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2019.04.08 Galioja nuo 2019.04.08  Teisės aktų registras: 2019-05774-, 2019.
26 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario  28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pag ... 1V-332 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.04.04 Galioja nuo 2019.04.05  Teisės aktų registras: 2019-05557-, 2019.
27 Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 319 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.03 Galioja nuo 2019.04.12  Teisės aktų registras: 2019-05967-, 2019.
28 DĖL KREIPIMOSI Į RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO SUSITARIMĄ DĖL ĮDARBINIMO IR BENDRADARBIAVIMO DARBO MIGRACIJOS SRITYJE 319 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.03    
29 Dėl leidimo V. Montvydaitei dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį 300 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.03 Galioja nuo 2019.04.09  Teisės aktų registras: 2019-05739-, 2019.
30 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-945 „Dėl darbo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje“ pakeitimo 3D-200 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.04.03 Galioja nuo 2019.04.05  Teisės aktų registras: 2019-05540-, 2019.
31 Dėl Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimų privalomosios formos aprašo ir Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimų išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir pas ... 1B-293 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.27  Teisės aktų registras: 2019-06844-, 2019.
32 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigyb ... 274 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.04.01  Teisės aktų registras: 2019-04857-, 2019.
33 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-98/ 1V-320 „Dėl darbo grupės kelionės dokumentų, pripažįstamų tinkamais vykti į Lietuvos Respubliką, sąrašo pakeitimo i ... V-85/ 1V-298 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2019.03.26 Galioja nuo 2019.04.01  Teisės aktų registras: 2019-04819-, 2019.
34 Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-140 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.22 Galioja nuo 2019.03.23  Teisės aktų registras: 2019-04499-, 2019.
35 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, tvarkos aprašo patvirtinimo 2V-66 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.22 Galioja nuo 2019.03.23  Teisės aktų registras: 2019-04497-, 2019.
36 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2009 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.03.21 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05337-, 2019.
37 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo EV-72 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.19 Galioja nuo 2019.03.21 . Išimtys: Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2019 m. gegužės 2 d.  Teisės aktų registras: 2019-04334-, 2019.
38 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-192 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2019.03.19 Galioja nuo 2019.03.19  Teisės aktų registras: 2019-04293-, 2019.
39 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-578 „Dėl Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-153 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.03.18 Galioja nuo 2019.03.19  Teisės aktų registras: 2019-04260-, 2019.
40 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 4-176 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2019.03.18 Galioja nuo 2019.03.19  Teisės aktų registras: 2019-04249-, 2019.
41 Dėl Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo VE-18 (1.3E) VĮ Registrų centras Įsakymas 2019.03.13 Galioja nuo 2019.03.29  Teisės aktų registras: 2019-04842-, 2019.
42 Dėl Seimo valdybos 2012 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. SV-S-1737 „Dėl Darbo su įslaptinta informacija Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo SV-S-1140 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2019.03.13 Galioja nuo 2019.03.16  Teisės aktų registras: 2019-04180-, 2019.
43 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymo  Nr. 2V-15 (1.4) „Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio k ... 2V-45 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03704-, 2019.
44 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-133 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-03591-, 2019.
45 DĖL Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priė ... A1-132 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-03590-, 2019.
46 DĖL Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-131 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-03589-, 2019.
47 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdav ... V-227 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02887-, 2019.
48 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių paga ... 1V-177 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02765-, 2019.
49 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 553 "Dėl Geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo gautų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 133 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.13 Galioja nuo 2019.02.15 . Išimtys: Nutarimo 1 punktas ir 2.3 papunktis įsigalioja 2019 m. gruodžio 8 d.; nutarimo 2.4 papunktis įsigalioja 2019 m. birželio 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-02347-, 2019.
50 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms,  ... 132 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.13 Galioja nuo 2019.02.15  Teisės aktų registras: 2019-02341-, 2019.
51 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS, EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS,  ... 132 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.13    
52 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-343 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo A1-83 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02077-, 2019.
53 Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-103 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01962-, 2019.
54 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-1069 „Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-141 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2019.02.04 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01760-, 2019.
55 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 649 „Dėl įgaliojimų pasirašyti bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios 102 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01769-, 2019.
56 Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-60 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01466-, 2019.
57 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl 2020 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties parengimo 45 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.23 Galioja nuo 2019.01.25  Teisės aktų registras: 2019-01074-, 2019.
58 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-31 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.01.16 Galioja nuo 2019.01.17  Teisės aktų registras: 2019-00625-, 2019.
59 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-509 „Dėl Perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias programas, prekių, pasl ... 3D-21 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.16  Teisės aktų registras: 2019-00543-, 2019.
60 Dėl Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo V-17 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.16  Teisės aktų registras: 2019-00528-, 2019.
61 Dėl Lietuvos socialdemokratų darbo partijos įregistravimo dalyvauti 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose Sp-2 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2019.01.02    
62 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 1350 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21809-, 2018.
63 Dėl Lietuvos socialdemokratų darbo partijos įregistravimo dalyvauti 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose Sp-214 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2018.12.21    
64 Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių prašymų leisti užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį nagrinėjimo  ... V-1229 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21447-, 2018.
65 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 31 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1847 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21878-, 2018.
66 Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ paketimo V-686 Lietuvos mokslo taryba Įsakymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21031-, 2018.
67 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-279 „Dėl Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo bei Sutarties dėl subsidijos iš ... A1-736 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20871-, 2018.
68 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 1S-166 (2018) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20855-, 2018.
69 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo  Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018-2019 metais konkurso nuosta ... 2V-209 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.12.14 Galioja nuo 2018.12.15  Teisės aktų registras: 2018-20530-, 2018.
70 Dėl Darbo partijos įregistravimo dalyvauti 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose Sp-199 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2018.12.13    
71 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso Nr. IX-926 162 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4833 1284 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.12 Galioja nuo 2018.12.19  Teisės aktų registras: 2018-20680-, 2018.
72 Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. V-47 „Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete 2019 metais projektų vertinimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo V-66 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.12.12 Galioja nuo 2018.12.13  Teisės aktų registras: 2018-20360-, 2018.
73 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 222 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1759 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-19  Teisės aktų registras: 2018-20740-, 2018.
74 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-181 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2018.12.11 Galioja nuo 2018.12.11  Teisės aktų registras: 2018-20226-, 2018.
75 Dėl Lietuvos Respublikos ministro pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos tarybos, Europos komisijos, stojimo į Eur ... 242 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2018.12.11 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20217-, 2018.
76 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Susitarimas 2018.12.07    
77 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-689 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.12.04 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19800-, 2018.
78 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-688 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.12.04 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19799-, 2018.
79 Dėl savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimų apylinkių ribas, rinkimų komisijų būstines, darbo laiką, balsavimo patalpas ir kitais klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo Sp-175 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2018.12.04    
80 Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo V-1387 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.12.03 Galioja nuo 2018.12.05  Teisės aktų registras: 2018-19662-, 2018.
81 Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2018 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 4-231 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų mi ... 4-531 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19358-, 2018.
82 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 1162 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.28 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19348-, 2018.
83 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-178 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.23  Teisės aktų registras: 2018-18917-, 2018.
84 Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo V-560 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.24  Teisės aktų registras: 2018-18874-, 2018.
85 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priė ... A1-639 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.19 Galioja nuo 2018.11.21  Teisės aktų registras: 2018-18684-, 2018.
86 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-638 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.19 Galioja nuo 2018.11.21  Teisės aktų registras: 2018-18683-, 2018.
87 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-578 „Dėl Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-632 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.21  Teisės aktų registras: 2018-18682-, 2018.
88 Dėl teisingumo ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1R-9 „Dėl Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 1R-245 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.16  Teisės aktų registras: 2018-18436-, 2018.
89 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-496 „Dėl Asmens informavimo apie jo įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmenis, tapusius pensijų fondo dalyviais, tvarkos aprašo  ... A1-630 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.11.13 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-18336-, 2018.
90 Dėl Apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos policijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 5-V-928 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.08  Teisės aktų registras: 2018-18025-, 2018.
91 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo ... V-1234 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.06 Galioja nuo 2018.11.07  Teisės aktų registras: 2018-17930-, 2018.
92 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo 1S-147 (2018) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimas 2018.10.30 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17443-, 2018.
93 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-573 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informavimo ir ženklo naudojimo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo A1-603 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.10.30 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17324-, 2018.
94 Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-41 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų tvirtinimo ... V-141 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.10.30 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17257-, 2018.
95 Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 5-V-427 „Dėl Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 5-V-876 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-16563-, 2018.
96 Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34, 80, 83, 87, 137, 163, 166, 175-1,  ... 1040   Nutarimas 2018.10.17 Galioja nuo 2018.10.23  Teisės aktų registras: 2018-16492-, 2018.
97 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016  m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-604 „Dėl Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-583 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.10.17 Galioja nuo 2018.10.20  Teisės aktų registras: 2018-16400-, 2018.
98 Dėl įgaliojimų pasirašyti nacionalinę kolektyvinę sutartį dėl pareiginės algos bazinio dydžio suteikimo 1026   Nutarimas 2018.10.16 Galioja nuo 2018.10.17  Teisės aktų registras: 2018-16269-, 2018.
99 Dėl Tipinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formos patvirtinimo V-493 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.17 . Išimtys: Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-16227-, 2018.
100 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-279 „Dėl Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo bei Sutarties dėl subsidijos iš ... A1-573 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.10.12 Galioja nuo 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-16172-, 2018.
101 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo užsienyje gyvenantiems Jungtinių Ameri ... V-447 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.06  Teisės aktų registras: 2018-15855-, 2018.
102 Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3D-585 „Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse programų administravimo taisyklių ir darbo grupės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 3D-704 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15469-, 2018.
103 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-522 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15397-, 2018.
104 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 163 „Dėl Savivaldybių bendruomenių vaiko teisių apsaugos tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios A1-509 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.09.24 Galioja nuo 2018.09.26  Teisės aktų registras: 2018-14995-, 2018.
105 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-176 „Dėl Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios A1-508 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.09.24 Galioja nuo 2018.09.26  Teisės aktų registras: 2018-14994-, 2018.
106 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-509 „Dėl Perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias programas, prekių, pasl ... 3D-653 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.10.01  Teisės aktų registras: 2018-14771-, 2018.
107 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 884   Nutarimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.11  Teisės aktų registras: 2018-14298-, 2018.
108 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO 884   Nutarimas 2018.09.04    
109 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-229/ 1V-289/ V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų ... A1-459/ V1-630/ V-971 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14831-, 2018.
110 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 841   Nutarimas 2018.08.22 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-13473-, 2018.
111 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 836   Nutarimas 2018.08.22 Galioja nuo 2018.08.25  Teisės aktų registras: 2018-13363-, 2018.
112 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo V-361 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.08.20 Galioja nuo 2018.08.21  Teisės aktų registras: 2018-13192-, 2018.
113 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 118 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1995 785   Nutarimas 2018.08.08 Galioja nuo 2018.08.18  Teisės aktų registras: 2018-13159-, 2018.
114 Dėl Lietuvos policijos darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo 5-V-706 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.08.02 Galioja nuo 2018.08.03  Teisės aktų registras: 2018-12795-, 2018.
115 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. A1-84 „Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2018 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo ir ... A1-396 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.08.01 Galioja nuo 2018.08.03  Teisės aktų registras: 2018-12782-, 2018.
116 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-384 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.07.27 Galioja nuo 2018.07.31  Teisės aktų registras: 2018-12556-, 2018.
117 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-413 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos R ... A1-383 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.07.27 Galioja nuo 2018.07.31  Teisės aktų registras: 2018-12555-, 2018.
118 Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo V-388 Lietuvos mokslo taryba Įsakymas 2018.07.23 Galioja nuo 2018.07.27  Teisės aktų registras: 2018-12461-, 2018.
119 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 715   Nutarimas 2018.07.18 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-12392-, 2018.
120 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 4-237 „Dėl Užsieniečio profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai, siekiant dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą Lietuvos Respublik ... 4-439 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.07.11 Galioja nuo 2018.07.12  Teisės aktų registras: 2018-11801-, 2018.
121 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-58 „Dėl Elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 1-195 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.07.05 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11657-, 2018.
122 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 210 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1774, Lietuvos Respublikos valstyb ... 639   Nutarimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11699-, 2018.
123 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 150 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1461 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-11776-, 2018.
124 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1430 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja nuo 2018.07.16  Teisės aktų registras: 2018-11737-, 2018.
125 Dėl Pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus registravimo, informavimo ir nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 10 d ... BV-95 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.31  Teisės aktų registras: 2018-12560-, 2018.
126 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-621 „Dėl Medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso priežiūros sistemos įdiegimo bei sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių modernizavimo 201 ... V-749 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.06  Teisės aktų registras: 2018-11391-, 2018.
127 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-338 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10950-, 2018.
128 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-165 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2018.06.27 Galioja nuo 2018.06.28  Teisės aktų registras: 2018-10697-, 2018.
129 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-699 „Dėl Strateginės informavimo ir viešinimo veiklos koordinavimo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 3D-386 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.14 Galioja nuo 2018.06.16  Teisės aktų registras: 2018-10002-, 2018.
130 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 584   Nutarimas 2018.06.13 Galioja nuo 2018.06.23  Teisės aktų registras: 2018-10287-, 2018.
131 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 ir 171 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1314, Lietuvos Respublikos da ... 573   Nutarimas 2018.06.13 Galioja nuo 2018.06.19  Teisės aktų registras: 2018-10031-, 2018.
132 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. A1-71 „Dėl vaiko globėjo (rūpintojo) atstovavimo teisę patvirtinančios pažymos formos patvirtinimo“ pakeitimo A1-269 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.06.08 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09747-, 2018.
133 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. EV-124 „Dėl pranešimų apie darbo tarybos sudarymą ar jos nesudarymą pavyzdinių formų  patvirtinimo“ pakeitimo EV-144 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.06.07 Galioja nuo 2018.06.09  Teisės aktų registras: 2018-09617-, 2018.
134 Dėl Laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties nustatytiems kriterijams ir ketinimo tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą pranešimo pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai EV-124 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.05.25 Galioja nuo 2018.05.26  Teisės aktų registras: 2018-08392-, 2018.
135 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priė ... A1-215 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.18 Galioja nuo 2018.05.22  Teisės aktų registras: 2018-08112-, 2018.
136 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-214 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.18 Galioja nuo 2018.05.22  Teisės aktų registras: 2018-08111-, 2018.
137 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-213 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.18 Galioja nuo 2018.05.22  Teisės aktų registras: 2018-08110-, 2018.
138 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-308 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos R ... A1-211 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.18 Galioja nuo 2018.05.22  Teisės aktų registras: 2018-08108-, 2018.
139 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. V-168 „Dėl Trišalės tarybos prie Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo“ pakeitimo V-206 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.05.10 Negalioja nuo 2019.01.16 Galioja nuo 2018.05.12 iki 2019.01.15  Teisės aktų registras: 2018-07650-, 2018.
140 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-195 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.03 Galioja nuo 2018.05.09  Teisės aktų registras: 2018-07416-, 2018.
141 Dėl įgaliojimų pasirašyti socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 434 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.05.02 Galioja nuo 2018.05.09  Teisės aktų registras: 2018-07462-, 2018.
142 Dėl Praktinio darbo stažo pramoninės nuosavybės apsaugos srityje pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 3R-14 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Įsakymas 2018.04.30 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06900-, 2018.
143 Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 13P-167-(7.1.2) „Dėl Pavyzdinio kompensavimo teisėjams už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis bei budėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 13P-39-(7.1.2) Teisėjų taryba Nutarimas 2018.04.27 Galioja nuo 2018.05.03  Teisės aktų registras: 2018-06934-, 2018.
144 Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-906 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos koordinavimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 3D-269 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.04.28  Teisės aktų registras: 2018-06706-, 2018.
145 Dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 79, 479 ir 589 straipsnių pakeitimo ir 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Liet ... 419 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.05.08  Teisės aktų registras: 2018-07336-, 2018.
146 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties parengimo 402 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06872-, 2018.
147 Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018-2019 metais konkurso nuostatų ... 2V-67 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.04.23 Galioja nuo 2018.04.25  Teisės aktų registras: 2018-06510-, 2018.
148 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo EV-95 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.04.20 Galioja nuo 2018.04.24  Teisės aktų registras: 2018-06460-, 2018.
149 Dėl Trišalės tarybos prie Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo V-168 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.04.19 Negalioja nuo 2019.01.16 Galioja nuo 2018.04.20 iki 2019.01.15  Teisės aktų registras: 2018-06274-, 2018.
150 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 4-226 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.18 Galioja nuo 2018.04.20  Teisės aktų registras: 2018-06248-, 2018.
151 Dėl Lietuvos Respublikos mokslinio darbo stažo nustatymo komisijos prie Švietimo ir mokslo ministerijos sudarymo V-361 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.04.12 Galioja nuo 2018.04.13  Teisės aktų registras: 2018-05940-, 2018.
152 Dėl Leidimo dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo V-153 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.04.11 Negalioja nuo 2019.06.13 Galioja nuo 2018.04.18 iki 2019.06.12  Teisės aktų registras: 2018-06109-, 2018.
153 Dėl išlaidų 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje įdarbintų asmenų darbo užmokesčiui vertinimo Sp-41 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2018.04.10    
154 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programos Lietuvos Respublikoje priežiūros vykdymo planas BV-34 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.04.03 Galioja nuo 2018.04.06  Teisės aktų registras: 2018-05416-, 2018.
155 Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-134 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaug ... V-139 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.04.03 Galioja nuo 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2018-05162-, 2018.
156 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf ... V-134 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.03.30 Galioja nuo 2018.03.31 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018 m. balandžio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-04989-, 2018.
157 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-142 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.03.31  Teisės aktų registras: 2018-04988-, 2018.
158 Dėl Filmų parengiamųjų darbų finansavimo sutarties formos V-32 Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos Įsakymas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.03.31  Teisės aktų registras: 2018-04909-, 2018.
159 Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo 1-52 Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos Įsakymas 2018.03.26 Galioja nuo 2018.03.29  Teisės aktų registras: 2018-04698-, 2018.
160 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos pasl ... A1-120 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.03.26 Galioja nuo 2018.03.29  Teisės aktų registras: 2018-04668-, 2018.
161 Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo 1-53 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Įsakymas 2018.03.16 Galioja nuo 2018.03.17  Teisės aktų registras: 2018-04099-, 2018.
162 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-675 „Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2017-2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-101 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.03.16 Galioja nuo 2018.03.17  Teisės aktų registras: 2018-04087-, 2018.
163 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui 1K-1241 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2018.03.16 Galioja nuo 2018.03.17  Teisės aktų registras: 2018-04079-, 2018.
164 Dėl Lietuvos mokslo tarybos darbo reglamento patvirtinimo V-111 Lietuvos mokslo taryba Įsakymas 2018.03.08 Galioja nuo 2018.03.14  Teisės aktų registras: 2018-03884-, 2018.
165 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 4-341 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4. ... 4-133 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.03.08 Galioja nuo 2018.03.10  Teisės aktų registras: 2018-03710-, 2018.
166 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į Eur ... 44 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2018.03.05 Galioja nuo 2018.03.05  Teisės aktų registras: 2018-03545-, 2018.
167 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 3-523 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų išdavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 3-104 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.03.02 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-03470-, 2018.
168 Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. BV-38 „Dėl Informacijos apie galimą įvaikinti vaiką formos patvirtinimo“ pakeitimo BV-15 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.03.01 Galioja nuo 2018.03.09  Teisės aktų registras: 2018-03634-, 2018.
169 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-46 "Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014-2018 metų programos koordinavimo tarybos ir Nepriklausomų ekspertų (patarėjų, konsultantų) grupės sudarymo ir Nacional ... V-223 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.26 Galioja nuo 2018.02.28  Teisės aktų registras: 2018-03093-, 2018.
170 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1050 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 1V-150 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.02.22 Galioja nuo 2018.02.23  Teisės aktų registras: 2018-02740-, 2018.
171 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-604 „Dėl Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-62 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.02.14 Galioja nuo 2018.02.20  Teisės aktų registras: 2018-02392-, 2018.
172 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-935 „Dėl Medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso priežiūros sistemos įdiegimo bei sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių modernizavimo 2 ... V-165 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.12 Negalioja nuo 2018.07.06 Galioja nuo 2018.02.21 iki 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-02541-, 2018.
173 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 151 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-02358-, 2018.
174 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. V-109 „Dėl klausimynų, skirtų nesaugių darbo įrenginių patekimo į šalies rinką prevencijai, siekiant apsaugoti profesionalų naudotoją (darbuotoją) ... EV-33 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.02.07 Galioja nuo 2018.02.09  Teisės aktų registras: 2018-02009-, 2018.
175 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-46 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.02.05 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01796-, 2018.
176 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir Valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro bei Lie ... V-58 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.02.05 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01774-, 2018.
177 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo 1S-10 (2018) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimas 2018.02.01 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-02273-, 2018.
178 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 150 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 118 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.08  Teisės aktų registras: 2018-01907-, 2018.
179 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms,  ... 113 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-01794-, 2018.
180 Dėl Vartotojų prašymų dėl informacijos suteikimo ir skundų nagrinėjimo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Europos vartotojų centre taisyklių patvirtinimo 43485 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Įsakymas 2018.01.30 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2018-01457-, 2018.
181 Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirban ... 4-40 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.01.29 Galioja nuo 2018.02.03  Teisės aktų registras: 2018-01688-, 2018.
182 Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo V-60 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.01.22 Galioja nuo 2018.01.23  Teisės aktų registras: 2018-00943-, 2018.
183 Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-31 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.01.19 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2018-01044-, 2018.
184 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 55 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.17 Galioja nuo 2018.01.20  Teisės aktų registras: 2018-00864-, 2018.
185 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-58 „Dėl elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 43474 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.01.17 Galioja nuo 2018.01.18  Teisės aktų registras: 2018-00729-, 2018.
186 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 2-146 „Dėl Asmenų, pareiškusių norą tarnauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje, tikrinimo nuostatų ir pretendentų į Lietuvos Respubli ... 43517 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2018.01.16 Galioja nuo 2018.01.17  Teisės aktų registras: 2018-00636-, 2018.
187 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtin ... EV-10 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.01.11 Galioja nuo 2018.01.13  Teisės aktų registras: 2018-00503-, 2018.
188 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo V-2 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.01.02 Galioja nuo 2018.01.03  Teisės aktų registras: 2018-00068-, 2018.
189 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-573 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informavimo ir ženklo naudojimo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo A1-664 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.28  Teisės aktų registras: 2017-21290-, 2017.
190 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-946 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.12.21 Galioja nuo 2018.10.01  Teisės aktų registras: 2017-21636-, 2017.
191 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo 1085 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.12.20 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-20759-, 2017.
192 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-146 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2017.12.13 Galioja nuo 2017.12.13  Teisės aktų registras: 2017-20052-, 2017.
193 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-464 „Dėl Lietuvos socialinio darbo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-608 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.12.08 Galioja nuo 2017.12.13  Teisės aktų registras: 2017-19936-, 2017.
194 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-485 „Dėl Jaunimo reikalų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-607 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.12.08 Galioja nuo 2017.12.13  Teisės aktų registras: 2017-19935-, 2017.
195 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 955 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.11.22 Galioja nuo 2017.12.01  Teisės aktų registras: 2017-18962-, 2017.
196 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. BALANDŽIO 27 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 955 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.11.22    
197 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-575 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.11.17 Galioja nuo 2017.11.22  Teisės aktų registras: 2017-18353-, 2017.
198 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 4-341 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4. ... 4-655 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.11.14 Galioja nuo 2017.11.17  Teisės aktų registras: 2017-18125-, 2017.
199 Dėl įgaliojimų pasirašyti Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 864 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.10.25 Galioja nuo 2017.10.28  Teisės aktų registras: 2017-16940-, 2017.
200 Dėl Tarpininkų, kurie pasitelkiami sprendžiant kolektyvinį darbo ginčą, sąrašo patvirtinimo A1-544 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.10.25 Galioja nuo 2017.10.27  Teisės aktų registras: 2017-16882-, 2017.
201 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-139 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2017.10.18 Galioja nuo 2017.10.18  Teisės aktų registras: 2017-16440-, 2017.
202 Dėl teisingumo ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1R-9 „Dėl Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 1R-248 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2017.10.13 Galioja nuo 2017.10.14  Teisės aktų registras: 2017-16257-, 2017.
203 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo V-514 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.10.09 Galioja nuo 2017.10.10  Teisės aktų registras: 2017-15998-, 2017.
204 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 808 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.10.04 Galioja nuo 2017.10.11  Teisės aktų registras: 2017-16085-, 2017.
205 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo ... A1-498 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.09.26 Galioja nuo 2017.09.29  Teisės aktų registras: 2017-15254-, 2017.
206 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-308 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos R ... A1-491 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.09.20 Galioja nuo 2017.09.22  Teisės aktų registras: 2017-14870-, 2017.
207 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-478 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.09.13 Galioja nuo 2017.09.19  Teisės aktų registras: 2017-14776-, 2017.
208 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 3-523 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų išdavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 3-413 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.09.11 Negalioja nuo 2018.11.01 Galioja nuo 2017.09.12 iki 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2017-14488-, 2017.
209 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. EV-153 „Dėl Informavimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą tvark ... EV-170 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.09.04 Galioja nuo 2017.09.05  Teisės aktų registras: 2017-14111-, 2017.
210 Dėl Informavimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą tvarkos aprašo patvirtinimo EV-153 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.08.25 Galioja nuo 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2017-13662-, 2017.
211 Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 1, 2, 9, 16, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 straipsnių pakeitimo, papildymo 16-1, 37-7 straipsniais ir 2 priedu ir 35 straipsnio pripaži ... 700 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.08.23 Galioja nuo 2017.09.05  Teisės aktų registras: 2017-14125-, 2017.
212 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 4-341 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4. ... 4-491 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja nuo 2017.08.24  Teisės aktų registras: 2017-13569-, 2017.
213 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 2-146 „Dėl Asmenų, pareiškusių norą tarnauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje, tikrinimo nuostatų ir pretendentų į Lietuvos Respubli ... 2-280 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2017.08.04 Galioja nuo 2017.08.05  Teisės aktų registras: 2017-13080-, 2017.
214 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-935 „Dėl Medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso priežiūros sistemos  įdiegimo bei sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių modernizavimo  ... V-938 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.03 Negalioja nuo 2018.07.06 Galioja nuo 2017.08.05 iki 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2017-13081-, 2017.
215 Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo 1B-643 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.07.28 Galioja nuo 2017.09.12  Teisės aktų registras: 2017-14485-, 2017.
216 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 622 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.07.26 Galioja nuo 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2017-12977-, 2017.
217 Dėl pranešimų apie darbo tarybos sudarymą ar jos nesudarymą pavyzdinių formų patvirtinimo EV-124 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.25 Galioja nuo 2017.07.27  Teisės aktų registras: 2017-12641-, 2017.
218 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-251 „Dėl Konkursų į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sut ... 2BE-126 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2017.07.21 Galioja nuo 2017.07.22  Teisės aktų registras: 2017-12525-, 2017.
219 Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 6P-89-(2.1) Nacionalinė teismų administracija Įsakymas 2017.07.17 Galioja nuo 2017.07.26  Teisės aktų registras: 2017-12616-, 2017.
220 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr.V-250 „Dėl pranešimo apie priimtą dirbti vaiką bei darbo sutarties su juo nutraukimą“ pripažinimo netekusiu galios EV-108 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.14 Galioja nuo 2017.07.18  Teisės aktų registras: 2017-12302-, 2017.
221 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 4-341 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4. ... 4-413 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.07.13 Galioja nuo 2017.07.14  Teisės aktų registras: 2017-12179-, 2017.
222 Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-200 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-167 Lietuvos mokslo taryba Įsakymas 2017.07.11 Negalioja nuo 2018.06.20 Galioja nuo 2017.08.23 iki 2018.06.19  Teisės aktų registras: 2017-13527-, 2017.
223 Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo V-391 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.10 Negalioja nuo 2018.11.24 Galioja nuo 2017.07.13 iki 2018.11.23  Teisės aktų registras: 2017-12023-, 2017.
224 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-176 „Dėl Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-357 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Negalioja nuo 2018.09.26 Galioja nuo 2017.07.06 iki 2018.09.25  Teisės aktų registras: 2017-11571-, 2017.
225 Dėl Teisėjų tarybos 2017 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 13P-30-(7.1.2) "Dėl Teisėjų tarybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo 13P-112-(7.1.2) Teisėjų taryba Nutarimas 2017.06.30 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-11852-, 2017.
226 Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo, Pažymos apie darbo santykių pas ... EV-95 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.30 Galioja nuo 2017.07.06  Teisės aktų registras: 2017-11491-, 2017.
227 Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo A1-344 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11168-, 2017.
228 Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo A1-343 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11167-, 2017.
229 Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. BV-8 „Dėl Informavimo apie ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisių pažeidimais, tva ... BV-46 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.29 Negalioja nuo 2018.07.31 Galioja nuo 2017.07.01 iki 2018.07.30  Teisės aktų registras: 2017-11119-, 2017.
230 Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo patvirtinimo A1-340 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11118-, 2017.
231 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 534 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11190-, 2017.
232 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos ... EV-87 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-10985-, 2017.
233 Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo 518 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11078-, 2017.
234 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2017 m. birželio 20 d. potvarkio Nr. 2K-131 „Dėl darbo vizitų į Nyderlandų Karalystę ir Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje“ pakeitimo 2K-132 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2017.06.27 Galioja nuo 2017.06.27  Teisės aktų registras: 2017-10848-, 2017.
235 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 4-341 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4. ... 4-367 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.06.26 Galioja nuo 2017.06.27  Teisės aktų registras: 2017-10765-, 2017.
236 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo 496 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.21 Galioja nuo 2017.07.01 . Išimtys: Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą ir 4.9 papunktį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2017-10853-, 2017.
237 Dėl Delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-310 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.21 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-10369-, 2017.
238 Dėl darbo vizitų į Nyderlandų Karalystę ir Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-131 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2017.06.20 Galioja nuo 2017.06.20  Teisės aktų registras: 2017-10314-, 2017.
239 Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 4-306 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.06.16 Galioja nuo 2017.06.17  Teisės aktų registras: 2017-10152-, 2017.
240 Dėl įgaliojimų pasirašyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 432 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.14 Negalioja nuo 2018.06.23 Galioja nuo 2017.06.16 iki 2018.06.22  Teisės aktų registras: 2017-10076-, 2017.
241 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-116 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2017.06.09 Galioja nuo 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2017-10839-, 2017.
242 Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakyme Nr. V-281 „Dėl Duomenų apie terminuotas darbo sutartis pateikimo“ V-290 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.09 Galioja nuo 2017.06.10 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.06.10  Teisės aktų registras: 2017-09790-, 2017.
243 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2BE-101 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2017.06.09 Galioja nuo 2017.06.10  Teisės aktų registras: 2017-09770-, 2017.
244 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo s ... 4-341 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.06.08 Galioja nuo 2017.06.10  Teisės aktų registras: 2017-09726-, 2017.
245 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-414 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.06 Galioja nuo 2017.06.15  Teisės aktų registras: 2017-10022-, 2017.
246 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21, 23, 31, 32, 38, 40, 41, 43, 48, 52, 53, 57, 63, 65, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 112, 114, 1 ... XIII-413 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.06 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-10021-, 2017.
247 Dėl duomenų apie terminuotas darbo sutartis pateikimo V-281 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.05 Galioja nuo 2017.06.08 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.06.08  Teisės aktų registras: 2017-09619-, 2017.
248 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-176 „Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2017 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirti ... A1-272 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.05 Galioja nuo 2017.06.07  Teisės aktų registras: 2017-09600-, 2017.
249 Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos Valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją Laikinojo įdarbinimo įmonių veiklai įvertinti EV-43 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.02 Galioja nuo 2017.06.06  Teisės aktų registras: 2017-09497-, 2017.
250 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-258 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.23 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-08938-, 2017.
251 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1B-113 „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo p ... 1B-407 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.05.22 Galioja nuo 2017.09.14  Teisės aktų registras: 2017-14536-, 2017.
252 Dėl Valstybės paramos skyrimo dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams, vykstantiems į mokslines stažuotes užsienyje pagal tarptautines sutartis, tvarkos aprašo patvirtinimo V-376 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.05.17 Galioja nuo 2017.05.19  Teisės aktų registras: 2017-08339-, 2017.
253 Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo A1-253 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.19  Teisės aktų registras: 2017-08371-, 2017.
254 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-252 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.18  Teisės aktų registras: 2017-08295-, 2017.
255 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1V-375 „Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir Regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 1V-367 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.16  Teisės aktų registras: 2017-08155-, 2017.
256 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-699 „Dėl Strateginės informavimo ir viešinimo veiklos koordinavimo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 3D-315 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.05.08 Galioja nuo 2017.05.25  Teisės aktų registras: 2017-08722-, 2017.
257 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-229 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.08 Galioja nuo 2017.05.10  Teisės aktų registras: 2017-07813-, 2017.
258 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-308 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos R ... A1-219 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.04 Galioja nuo 2017.05.05  Teisės aktų registras: 2017-07584-, 2017.
259 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A1-16 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-218 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.05.04 Galioja nuo 2017.05.05  Teisės aktų registras: 2017-07583-, 2017.
260 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Liet ... 338 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.05.03 Galioja nuo 2017.05.10  Teisės aktų registras: 2017-07857-, 2017.
261 Dėl Draudžiamų privalomuoju sveikatos draudimu asmenų skundų nagrinėjimo teritorinėse ligonių kasose taisyklių patvirtinimo 1K-96 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.04.28 Galioja nuo 2017.05.03 . Išimtys: Šio įsakymo 1 punktu patvirtintos taisyklės įsigalioja 2017 m. birželio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-07181-, 2017.
262 Dėl Lietuvos Respublikos mokslinio darbo stažo nustatymo komisijos prie Švietimo ir mokslo ministerijos sudarymo V-276 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.04.24 Negalioja nuo 2018.04.13 Galioja nuo 2017.04.25 iki 2018.04.12  Teisės aktų registras: 2017-06819-, 2017.
263 Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo Nr. IX-2031 1, 3, 7, 13, 16 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas XIII-301 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.04.20 Galioja nuo 2017.05.03 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnis, 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnis įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.  Įstatymo 1 straipsnis, 4 straipsnio 2, 3, 4 dalys ir 6 straipsnis įsigalioja 2017 m. spalio 10 d.  Teisės aktų registras: 2017-07279-, 2017.
264 Dėl Asmenų, pareiškusių norą tarnauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje, tikrinimo nuostatų ir pretendentų į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, tikrinimo nuostatų patvirtinimo 2-146 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2017.04.20 Galioja nuo 2017.04.22  Teisės aktų registras: 2017-06672-, 2017.
265 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu p ... 288 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.19 Galioja nuo 2017.04.21  Teisės aktų registras: 2017-06666-, 2017.
266 Dėl Užsieniečio profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai, siekiant dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą Lietuvos Respublikoje, komisijos sudarymo 4-237 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.18 Galioja nuo 2017.04.19  Teisės aktų registras: 2017-06513-, 2017.
267 Dėl darbo vizito į neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-124 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2017.04.14 Galioja nuo 2017.04.14  Teisės aktų registras: 2017-06436-, 2017.
268 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014-2018 metų programos koordinavimo tarybos ir Nepriklausomų ekspertų (patarėjų, konsultantų) grupės sudarymo ir Nacional ... V-429 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.04.13 Galioja nuo 2017.04.19  Teisės aktų registras: 2017-06541-, 2017.
269 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos  ... V-174 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.04.07 Galioja nuo 2017.04.11  Teisės aktų registras: 2017-06095-, 2017.
270 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133 ir 134 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-243 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.03.30 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-05914-, 2017.
271 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-145 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.03.28 Galioja nuo 2017.03.30  Teisės aktų registras: 2017-05014-, 2017.
272 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-489 „Dėl draudėjo kodo priskyrimo ir naudojimo“ pakeitimo V-158 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.03.28 Galioja nuo 2017.03.29  Teisės aktų registras: 2017-04981-, 2017.
273 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-597 "Dėl Konkursų Lietuvos pedagoginiams darbuotojams, vykstantiems į užsienio valstybes dirbti bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą pa ... V-178 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.03.16 Galioja nuo 2017.03.18  Teisės aktų registras: 2017-04460-, 2017.
274 Dėl Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo Nr. IX-2031 1, 3, 13 ir 16 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 159 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.08 Galioja nuo 2017.03.11  Teisės aktų registras: 2017-04149-, 2017.
275 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Nr. XII-2603 patvirtinto darbo kodekso 6 ir 112 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4724, Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigalioj ... 158 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.08 Galioja nuo 2017.03.11  Teisės aktų registras: 2017-04148-, 2017.
276 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-119 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2017.03.06 Galioja nuo 2017.03.06  Teisės aktų registras: 2017-03671-, 2017.
277 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. A1-101 „Dėl Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo ir Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socia ... A1-106 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.03.02 Galioja nuo 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2017-03525-, 2017.
278 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo 1V-159 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.02.28 Galioja nuo 2017.03.04  Teisės aktų registras: 2017-03565-, 2017.
279 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1-83 „Dėl Skundų nagrinėjimo valstybinėje energetikos inspekcijoje prie energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-57 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.02.24 Negalioja nuo 2019.07.01 Galioja nuo 2017.04.01 iki 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2017-03544-, 2017.
280 Dėl Teisėjų tarybos darbo reglamento patvirtinimo 13P-30-(7.1.2) Teisėjų taryba Nutarimas 2017.02.24 Galioja nuo 2017.03.02  Teisės aktų registras: 2017-03356-, 2017.
281 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos nuostatų patvirtinimo“  ... V-99 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.02.24 Galioja nuo 2017.02.28  Teisės aktų registras: 2017-03086-, 2017.
282 Dėl įgaliojimų Kretingos rajono savivaldybės vykdomajai institucijai derėtis su Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje ir švietimo šakoje veikiančiomis profesinių sąjungų organizacijomis dėl teritorinės švietimo kolektyvinės sutarties parengimo ir ... 119 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.22 Galioja nuo 2017.03.01  Teisės aktų registras: 2017-03258-, 2017.
283 Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją nelaimingų atsitikimų darbe prevencijai vykdyti V-74 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.02.21 Galioja nuo 2017.02.23  Teisės aktų registras: 2017-02868-, 2017.
284 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2-46 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Įsakymas 2017.02.17 Galioja nuo 2017.02.18  Teisės aktų registras: 2017-02727-, 2017.
285 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.182, 3.183, 3.210, 3.212, 3.222, 3.224, 3.249, 3.250, 3.252, 3.254, 3.257, 3.262, 3.263, 3.264 ir 3.266 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 3.276-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-288, Lietuvos ... 90 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.08 Galioja nuo 2017.02.11  Teisės aktų registras: 2017-02411-, 2017.
286 Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-140 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymas 2017.02.08 Negalioja nuo 2019.01.16 Galioja nuo 2017.02.10 iki 2019.01.15  Teisės aktų registras: 2017-02305-, 2017.
287 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 3D-734 „Dėl Projektų, vykdomų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“, priežiūros ir vertinimo komisijos ir jos darbo reglamento p ... 3D-90 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.02.08 Galioja nuo 2017.02.09  Teisės aktų registras: 2017-02287-, 2017.
288 Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo 1B-113 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.02.01 Galioja nuo 2017.09.13  Teisės aktų registras: 2017-14520-, 2017.
289 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdav ... V-79 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.27 Galioja nuo 2017.01.31  Teisės aktų registras: 2017-01647-, 2017.
290 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-58 „Dėl elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 43490 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.01.26 Galioja nuo 2017.01.28  Teisės aktų registras: 2017-01594-, 2017.
291 Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. T1-137 „Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyb ... T1-76 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2017.01.20 Galioja nuo 2017.01.24  Teisės aktų registras: 2017-01282-, 2017.
292 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 4-41 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.01.20 Galioja nuo 2017.01.21  Teisės aktų registras: 2017-01248-, 2017.
293 Dėl savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų darbo, organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimų apylinkių ribas, būstines, darbo laiką, balsavimo patalpas ir kitais klausimais, tvarkos aprašo patvirtinimo Sp-17 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2017.01.19    
294 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-729 „Dėl Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2016-2017 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-29 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.20  Teisės aktų registras: 2017-01129-, 2017.
295 Dėl teisingumo ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1R-9 „Dėl Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 1R-19 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.19  Teisės aktų registras: 2017-01038-, 2017.
296 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 3D-477 „Dėl Ministerijos vykdomų programų informavimo ir viešinimo paslaugų viešųjų pirkimų koordinavimo bei šių paslaugų teikimo sutarčių vykdymo koordinavimo ir kontrolės darbo grupės sudar ... 3D-40 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.01.17 Galioja nuo 2017.01.18  Teisės aktų registras: 2017-01014-, 2017.
297 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo V-31 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.01.16 Galioja nuo 2017.01.18  Teisės aktų registras: 2017-01000-, 2017.
298 Dėl įgaliojimų vesti derybas su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties parengimo 6 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.01.11 Negalioja nuo 2019.06.05 Galioja nuo 2017.01.13 iki 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2017-00806-, 2017.
299 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.182, 3.183, 3.210, 3.212, 3.222, 3.224, 3.249, 3.250, 3.252, 3.254, 3.257, 3.262, 3.263, 3.264 ir 3.266 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 3.276-1 straipsniu įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos c ... 1K-847 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2017.01.11 Galioja nuo 2017.01.12  Teisės aktų registras: 2017-00735-, 2017.
300 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų viešosios informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams, žurnalistams ir (ar) leidėjams tvarkos aprašo patvirtinimo V-25 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.01.10 Galioja nuo 2017.01.25  Teisės aktų registras: 2017-01348-, 2017.
301 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A1-388 „Dėl Atstovų delegavimo į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą“ pakeitimo A1-13 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.01.09 Galioja nuo 2017.01.10  Teisės aktų registras: 2017-00657-, 2017.
302 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo ... A1-7 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.01.04 Galioja nuo 2017.01.06  Teisės aktų registras: 2017-00535-, 2017.
303 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo  ... D1-11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.03 Galioja nuo 2017.01.05  Teisės aktų registras: 2017-00461-, 2017.
304 Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo ir sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo V-1001 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.12.30 Negalioja nuo 2019.06.13 Galioja nuo 2017.01.03 iki 2019.06.12  Teisės aktų registras: 2017-00084-, 2017.
305 Dėl pavyzdinio darbdavių, kurie įdarbina užsieniečius pagal leidimus dirbti Lietuvos Respublikoje, patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-998 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.12.30 Negalioja nuo 2017.09.12 Galioja nuo 2017.01.03 iki 2017.09.11 . Išimtys: 1 ir 4 punktai įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-00081-, 2017.
306 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 3-523 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų išdavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 3-457(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.12.30 Negalioja nuo 2018.11.01 Galioja nuo 2016.12.31 iki 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2016-30168-, 2016.
307 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf ... V-724 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.12.30 Galioja nuo 2016.12.31 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-30095-, 2016.
308 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo V-716 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.12.29 Galioja nuo 2016.12.31 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas ir 3.1 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-30054-, 2016.
309 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1192 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtintą Lietuvos ... 1279 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.28 Negalioja nuo 2017.06.28 Galioja nuo 2016.12.30 iki 2017.06.27  Teisės aktų registras: 2016-29902-, 2016.
310 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-604 „Dėl Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-684 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.27 Galioja nuo 2016.12.28  Teisės aktų registras: 2016-29595-, 2016.
311 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. A1-584 „Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais s ... A1-682 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.22 Galioja nuo 2016.12.24  Teisės aktų registras: 2016-29401-, 2016.
312 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-130 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.12.20 Galioja nuo 2016.12.29  Teisės aktų registras: 2016-29769-, 2016.
313 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-69(2) ir su juo susijusių įstatymų projektų 1259 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.14 Galioja nuo 2016.12.15  Teisės aktų registras: 2016-28896-, 2016.
314 Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 03-185 Lietuvos bankas Nutarimas 2016.12.13 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2016-28843-, 2016.
315 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2012 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 1-77 „Dėl Pažymėjimo, suteikiančio teisę juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojui dirbti ar  ... 1-147 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Įsakymas 2016.12.07 Galioja nuo 2016.12.14  Teisės aktų registras: 2016-28819-, 2016.
316 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-113 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2016.12.07 Galioja nuo 2016.12.07  Teisės aktų registras: 2016-28371-, 2016.
317 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-651 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.06 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28306-, 2016.
318 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priė ... A1-650 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.06 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28305-, 2016.
319 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-649 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.06 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28304-, 2016.
320 Dėl Lietuvos Respublikos ministro pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į Eur ... 213 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2016.12.02 Galioja nuo 2016.12.06 . Išimtys: Potvarkio 1.2.7 ir 1.2.8 papunkčiai įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2016-28245-, 2016.
321 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. VA-126 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, kon ... VA-148 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2016.12.02 Galioja nuo 2016.12.06  Teisės aktų registras: 2016-28159-, 2016.
322 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 553 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1197 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.30 Galioja nuo 2016.12.06  Teisės aktų registras: 2016-28208-, 2016.
323 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtintą Lietuvos Respublikos darbo kodeksą 1192 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.30 Negalioja nuo 2017.06.28 Galioja nuo 2016.12.03 iki 2017.06.27 . Išimtys: Nutarimo 4 punktas įsigalioja 2017 m. liepos 1 dieną. Įsigaliojimo išimtis pakeista 2016-12-28 nutarimu Nr. 1279.  Teisės aktų registras: 2016-28142-, 2016.
324 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-313 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2016.11.30 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27938-, 2016.
325 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-413 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos R ... A1-585 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.11.03 Galioja nuo 2016.11.05  Teisės aktų registras: 2016-26316-, 2016.
326 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 6, 56, 57, 66, 112, 115, 120, 128, 138, 149, 217 straipsnių pakeitimo ir VI skyriaus ketvir ... XII-2688 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.03 Galioja nuo 2016.11.10  Teisės aktų registras: 2016-26498-, 2016.
327 Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo A1-584 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.10.28 Negalioja nuo 2016.12.24 Galiojaiki 2016.12.23  Teisės aktų registras: 2016-26108-, 2016.
328 Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. T1-137 „Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyb ... T1-1782 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2016.10.28 Galioja nuo 2016.10.29 . Išimtys: Šiuo įsakymu patvirtinto Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo 37 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-25849-, 2016.
329 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos nuostatų patvirtinimo“  ... V-556 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.10.27 Galioja nuo 2016.10.29 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-25827-, 2016.
330 Dėl Seimo valdybos 2012 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. SV-S-1737 „Dėl Darbo su įslaptinta informacija Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo SV-S-1717 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.10.26 Galioja nuo 2016.10.28  Teisės aktų registras: 2016-25747-, 2016.
331 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-464 „Dėl Lietuvos socialinio darbo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-575 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.10.24 Galioja nuo 2016.10.25  Teisės aktų registras: 2016-25574-, 2016.
332 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-238 „Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinim ... A1-570 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.10.20 Galioja nuo 2016.10.25  Teisės aktų registras: 2016-25572-, 2016.
333 Dėl Konkursų į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas taisyklių patvirtinimo 2BE-251 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2016.10.20 Negalioja nuo 2017.07.22 Galioja nuo 2016.10.22 iki 2017.07.21  Teisės aktų registras: 2016-25476-, 2016.
334 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1426 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1042 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.10.19 Galioja nuo 2016.10.26  Teisės aktų registras: 2016-25634-, 2016.
335 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 4-630 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.13 Galioja nuo 2016.10.14  Teisės aktų registras: 2016-25105-, 2016.
336 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-110 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2016.10.13 Galioja nuo 2016.10.13  Teisės aktų registras: 2016-25075-, 2016.
337 Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-906 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistemos koordinavimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 3D-576 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.11 Galioja nuo 2016.10.12  Teisės aktų registras: 2016-24932-, 2016.
338 Dėl įgaliojimų Panevėžio miesto savivaldybės vykdomajai institucijai derėtis su Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje ir švietimo šakoje veikiančiomis profesinių sąjungų organizacijomis dėl teritorinės švietimo kolektyvinės sutarties parengimo ir ... 968 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.28 Galioja nuo 2016.10.06  Teisės aktų registras: 2016-24540-, 2016.
339 DĖL ĮGALIOJIMŲ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMAJAI INSTITUCIJAI DERĖTIS SU PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IR ŠVIETIMO ŠAKOJE VEIKIANČIOMIS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL TERITORINĖS ŠVIETIMO KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR ... 968 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.28    
340 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ISAK-268 „Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos sudarymo  ... V-835 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.09.27 Negalioja nuo 2018.01.23 Galioja nuo 2016.09.28 iki 2018.01.22  Teisės aktų registras: 2016-24091-, 2016.
341 Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo 1V-113 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2016.09.19 Galioja nuo 2016.10.01  Teisės aktų registras: 2016-23673-, 2016.
342 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas XII-2603 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.09.14 Galioja nuo 2017.07.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2016-09-20. Darbo kodekso 72 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-07-01. Įsigaliojimas keistas 2016-12-20 įstatymu Nr. XIII-130 ir 2017-06-06 įstatymu Nr. XIII-414.  Teisės aktų registras: 2016-23709-, 2016.
343 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos analitinių ir informacinių darbų, einamosios ir bibliografinės informacijos užsakymo, rengimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo SV-S-1661 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.09.14 Galioja nuo 2016.09.16  Teisės aktų registras: 2016-23615-, 2016.
344 Dėl Perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias programas, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo 3D-509 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.09.08 Galioja nuo 2016.09.09  Teisės aktų registras: 2016-23390-, 2016.
345 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, socialinės reabilitacijos pasl ... A1-509 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.09.07 Galioja nuo 2016.09.09  Teisės aktų registras: 2016-23406-, 2016.
346 Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 03-126 Lietuvos bankas Nutarimas 2016.09.06 Galioja nuo 2016.09.15  Teisės aktų registras: 2016-23580-, 2016.
347 Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-50 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.09.06 Galioja nuo 2016.09.07  Teisės aktų registras: 2016-23281-, 2016.
348 Dėl nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo statistinės informacijos rengimo, analizės, sklaidos ir rodiklių revizijų atlikimo metodikos patvirtinimo EV-229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.08.11 Galioja nuo 2016.08.12  Teisės aktų registras: 2016-22263-, 2016.
349 Dėl teisingumo ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1R-9 „Dėl Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 1R-231 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2016.08.09 Galioja nuo 2016.08.10  Teisės aktų registras: 2016-21832-, 2016.
350 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-370 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.07.22 Galioja nuo 2016.07.27  Teisės aktų registras: 2016-21042-, 2016.
351 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, Užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo ... A1-369 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.23  Teisės aktų registras: 2016-20916-, 2016.
352 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir jos finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biud ... 1V-507 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.07.20 Negalioja nuo 2017.03.04 Galioja nuo 2016.07.21 iki 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2016-20826-, 2016.
353 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtin ... EV-203 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.07.13 Galioja nuo 2016.07.15  Teisės aktų registras: 2016-20551-, 2016.
354 Dėl Asmenų pedagoginės veiklos laikotarpio lituanistinio švietimo srityje užsienyje įskaitymo į pedagoginio darbo stažą tvarkos aprašo patvirtinimo V-630 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.07.07 Galioja nuo 2016.07.09  Teisės aktų registras: 2016-19466-, 2016.
355 Dėl atstovavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų 38-ajame Atviros sudėties darbo grupės susitikime ir 3-iajame neeiliniame Monrealio protokolo šalių susitikime 116 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2016.07.07 Galioja nuo 2016.07.08  Teisės aktų registras: 2016-19393-, 2016.
356 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šiaulių darbo rinkos mokymo centrui 685 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.29 Galioja nuo 2016.07.05  Teisės aktų registras: 2016-18466-, 2016.
357 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A1-16 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-317 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.06.27 Galioja nuo 2016.06.28  Teisės aktų registras: 2016-17728-, 2016.
358 Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3D-585 ,,Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse programų administravimo taisyklių ir darbo grupės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 3D-386 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.06.23 Galioja nuo 2016.06.28  Teisės aktų registras: 2016-17564-, 2016.
359 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-1069 ,,Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-602 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.22 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-17556-, 2016.
360 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2016 m. gegužės 26 d. potvarkio Nr. 2K-87 „Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje“ pakeitimo 2K-90 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2016.06.22 Galioja nuo 2016.06.22  Teisės aktų registras: 2016-17437-, 2016.
361 Nepasirašytas. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas XII-2462 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.21    
362 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98-1 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-2436 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.16 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2016.07.01 iki 2017.06.30 . Išimtys: Įstatymas taikomas, kai nelegaliai Lietuvos Respublikoje esantys trečiųjų šalių piliečiai įdarbinami po įstatymo Nr. XII-2436 įsigaliojimo dienos.  Teisės aktų registras: 2016-17709-, 2016.
363 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Ginčų komisijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-294 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.06.14 Galioja nuo 2016.09.01  Teisės aktų registras: 2016-16836-, 2016.
364 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdav ... V-741 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.09 Galioja nuo 2016.06.24  Teisės aktų registras: 2016-17481-, 2016.
365 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-229/ 1V-289/ V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustaty ... A1-284/ 1V-425/ V-739 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.06.09 Galioja nuo 2016.06.15  Teisės aktų registras: 2016-16359-, 2016.
366 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 34, 35, 36, 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2045, Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išs ... 571 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.08 Galioja nuo 2016.06.11  Teisės aktų registras: 2016-16052-, 2016.
367 Dėl Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinės komisijos personalinės sudėties ir asmenų skundų nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo 4-397 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.06.07 Galioja nuo 2016.06.09  Teisės aktų registras: 2016-15415-, 2016.
368 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-87 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2016.05.26 Galioja nuo 2016.05.26  Teisės aktų registras: 2016-14071-, 2016.
369 Dėl įgaliojimų Marijampolės savivaldybės vykdomajai institucijai derėtis su Marijampolės savivaldybės teritorijoje ir švietimo šakoje veikiančiomis profesinių sąjungų organizacijomis dėl teritorinės švietimo kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašymo 514 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.05.25 Galioja nuo 2016.05.28  Teisės aktų registras: 2016-14158-, 2016.
370 Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir Regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo 1V-375 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.05.19 Galioja nuo 2016.05.20  Teisės aktų registras: 2016-13652-, 2016.
371 Dėl apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimų apygardų ir apylinkių ribas, būstines, darbo laiką, balsavimo patalpas ir kitais klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo Sp-53 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2016.05.18    
372 Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo O3-123 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.13 Galioja nuo 2016.05.17  Teisės aktų registras: 2016-12852-, 2016.
373 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-281 „Dėl neVyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-247 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.05.09 Negalioja nuo 2017.02.09 Galioja nuo 2016.05.11 iki 2017.02.08  Teisės aktų registras: 2016-11730-, 2016.
374 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-171 „Dėl Ginčų dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-242 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.05.05 Galioja nuo 2016.05.06  Teisės aktų registras: 2016-11333-, 2016.
375 Dėl pagrįstos nuomonės dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/ 71/ EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemo ... XII-2327 Lietuvos Respublikos Seimas Rezoliucija 2016.05.03 Galioja nuo 2016.05.05  Teisės aktų registras: 2016-11230-, 2016.
376 Dėl Seimo valdybos 2013 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. SV-S-68 „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso projektui parengti sudarymo“ pakeitimo SV-S-1488 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.04.27 Galioja nuo 2016.04.28 . Išimtys: Šio sprendimo 1.2 papunktis įsigalioja 2016 m. liepos 2 d.  Teisės aktų registras: 2016-10602-, 2016.
377 Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-906 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistemos koordinavimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 3D-254 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.27 Galioja nuo 2016.04.28  Teisės aktų registras: 2016-10516-, 2016.
378 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 129 ''Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento'' pakeitimo 1S-51/ 2016 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimas 2016.04.26 Negalioja nuo 2018.05.01 Galioja nuo 2016.05.01 iki 2018.04.30  Teisės aktų registras: 2016-10414-, 2016.
379 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/ 71/ EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo  ... ES-16-41 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2016.04.20    
380 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės aspaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A1-16 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Resp ... A1-194 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.15 Galioja nuo 2016.04.16  Teisės aktų registras: 2016-09564-, 2016.
381 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos ... A1-175 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.04 Galioja nuo 2016.04.05  Teisės aktų registras: 2016-07365-, 2016.
382 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-174 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.04 Galioja nuo 2016.04.05 . Išimtys: 1.2 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-07364-, 2016.
383 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-173 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.04 Galioja nuo 2016.04.05 . Išimtys: 1.2 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-07363-, 2016.
384 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 12-1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 314 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.30 Galioja nuo 2016.04.02  Teisės aktų registras: 2016-06926-, 2016.
385 Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. T-156 „Dėl bendro visų galimų eksponuoti tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose tarpžinybinės  ... T-17 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2016.03.21 Galioja nuo 2016.03.23  Teisės aktų registras: 2016-05495-, 2016.
386 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2016 m. kovo 9 d. potvarkio Nr. 2K-79 „Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje“ pakeitimo 2K-80 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2016.03.15 Galioja nuo 2016.03.15  Teisės aktų registras: 2016-04891-, 2016.
387 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-754 „Dėl Pavyzdinio remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-161 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.03.10 Negalioja nuo 2017.09.12 Galioja nuo 2016.03.16 iki 2017.09.11  Teisės aktų registras: 2016-04878-, 2016.
388 Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo V-159 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.03.10 Negalioja nuo 2017.07.13 Galioja nuo 2016.03.15 iki 2017.07.12  Teisės aktų registras: 2016-04562-, 2016.
389 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-79 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2016.03.09 Galioja nuo 2016.03.10  Teisės aktų registras: 2016-04439-, 2016.
390 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl užsieniečių apgyvendinimo pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo ... A1-125 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.03.09 Galioja nuo 2016.03.11  Teisės aktų registras: 2016-04470-, 2016.
391 Dėl skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo 1-83 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.08 Negalioja nuo 2019.07.01 Galioja nuo 2016.03.10 iki 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2016-04429-, 2016.
392 Dėl darbo vizito į neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-78 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2016.03.02 Galioja nuo 2016.03.02  Teisės aktų registras: 2016-04110-, 2016.
393 Dėl leidimo K. Bubnytei dirbti kitą darbą 189 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.03.04  Teisės aktų registras: 2016-04177-, 2016.
394 Dėl Seimo valdybos 2012 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. SV-S-1737 „Dėl Darbo su įslaptinta informacija Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo SV-S-1389 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.02.27  Teisės aktų registras: 2016-03812-, 2016.
395 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A1-556 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento bei Atlygio mokėjimo darbuotojų ir darbdavių atstovams darbo ginčų komi ... A1-100 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.02.23 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2016.02.24 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2016-03455-, 2016.
396 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2016 m. vasario 10 d. potvarkio Nr. 2K-72 „Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje“ pakeitimo 2K-75 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2016.02.22 Galioja nuo 2016.02.22  Teisės aktų registras: 2016-03354-, 2016.
397 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtini ... A1-88 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.02.15 Galioja nuo 2016.02.19 . Išimtys: Šio įsakymo 2, 3 ir 4 punktai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-03073-, 2016.
398 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2016 m. vasario 10 d. potvarkio Nr. 2K-72 „Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje“ pakeitimo 2K-74 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2016.02.15 Galioja nuo 2016.02.15  Teisės aktų registras: 2016-02881-, 2016.
399 Dėl įgaliojimų pasirašyti Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 130 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.10 Negalioja nuo 2018.08.25 Galioja nuo 2016.02.18 iki 2018.08.24  Teisės aktų registras: 2016-02996-, 2016.
400 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-72 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2016.02.10 Galioja nuo 2016.02.10  Teisės aktų registras: 2016-02596-, 2016.
401 Dėl Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-01 (metinės), Architektūros paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-05 (kas 2 metai), Inžinerijos paslaugų ir susijusių techninių konsultacijų įmonės pajam ... DĮ-25 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2016.01.29 Galioja nuo 2016.01.30  Teisės aktų registras: 2016-01811-, 2016.
402 Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 43540 Lietuvos bankas Nutarimas 2016.01.28 Galioja nuo 2016.02.01  Teisės aktų registras: 2016-01780-, 2016.
403 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priė ... A1-40 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.01.26 Galioja nuo 2016.01.27  Teisės aktų registras: 2016-01606-, 2016.
404 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Liet ... 84 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.20 Galioja nuo 2016.01.29  Teisės aktų registras: 2016-01711-, 2016.
405 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-238 „Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-27 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.01.19 Negalioja nuo 2016.10.25 Galioja nuo 2016.01.20 iki 2016.10.24  Teisės aktų registras: 2016-01200-, 2016.
406 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-25 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.01.18 Galioja nuo 2016.01.20  Teisės aktų registras: 2016-01186-, 2016.
407 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir jos finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biud ... 1V-19 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.01.12 Negalioja nuo 2017.03.04 Galioja nuo 2016.01.13 iki 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2016-00554-, 2016.
408 Dėl Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo EV-3 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2016.01.11 Galioja nuo 2016.01.14  Teisės aktų registras: 2016-00590-, 2016.
409 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A1-162 „Dėl Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ ... A1-5 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.01.06 Galioja nuo 2016.01.08  Teisės aktų registras: 2016-00409-, 2016.
410 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Bedarbių, eksportuojančių nedarbo socialinio draudimo išmokas, informavimo“ pripažinimo netekusiu galios V-798 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.12.31 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-21232-, 2015.
411 Dėl Vidaus reikalų ministerijos tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo 1V-1050 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.12.28 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-20623-, 2015.
412 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. gruodžio 17 d. potvarkio Nr. 237 „Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato L ... 244 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.28  Teisės aktų registras: 2015-20608-, 2015.
413 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo V-648 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.12.22 Galioja nuo 2015.12.23  Teisės aktų registras: 2015-20218-, 2015.
414 Dėl Pranešimo apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius ar dirbusius Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos juridinio asmens su užsienio valstybių juridiniais asmenimis sudarytas laikinojo įdarbinimo sutartis, FR1147 formos ir jos FR1147U, FR11 ... VA-117 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2015.12.21 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-20180-, 2015.
415 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-1069 „Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1324 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2015.12.21 Galioja nuo 2015.12.31  Teisės aktų registras: 2015-20929-, 2015.
416 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, Užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo ... A1-776 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.12.21 Galioja nuo 2015.12.22  Teisės aktų registras: 2015-20131-, 2015.
417 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į Eur ... 237 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2015.12.17 Galioja nuo 2016.01.01 . Išimtys: Šis potvarkis, išskyrus 1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.3, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.18, 1.2.24 papunkčius, įsigalioja 2016-01-01; 1.1.4, 1.2.17, 1.2.23 papunkčiai galioja iki 2016-03-31;  1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.3, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.18, 1.2.24 papunkčiai įsigalioja 2016-04-01.  Teisės aktų registras: 2015-19878-, 2015.
418 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-65 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.12.11 Galioja nuo 2015.12.11  Teisės aktų registras: 2015-19678-, 2015.
419 Specializuoto komiteto išvada dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 2016 m. Komisijos darbo programa 2015 m. gruodžio 9 d. ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.09    
420 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašymo 1274 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.09 Galioja nuo 2015.12.12  Teisės aktų registras: 2015-19691-, 2015.
421 Išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016 metų komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“ 2015 m. gruodžio 9 d. Nr. 11 ... ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.09    
422 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016 m. Komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“ 2015 m. ... ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.09    
423 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016 m. Komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“  2015 m ... ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.09    
424 Dėl įgaliojimų Joniškio rajono savivaldybės vykdomajai institucijai derėtis su Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje ir švietimo šakoje veikiančiomis profesinių sąjungų organizacijomis dėl teritorinės švietimo kolektyvinės sutarties parengimo ir p ... 1263 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.09 Galioja nuo 2015.12.11  Teisės aktų registras: 2015-19635-, 2015.
425 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016 metų komisijos darbo programa Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“ 2015 m ... ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.09    
426 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 2016 m. Komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus 2015 m. g ... ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.09    
427 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016 m. Komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“ 2015 m. ... ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.09    
428 Išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016 metų Komisijos darbo programa“ 2015 m. gruodžio 9 d. ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.09    
429 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-281 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-734 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.12.08 Negalioja nuo 2017.02.09 Galioja nuo 2015.12.11 iki 2017.02.08  Teisės aktų registras: 2015-19536-, 2015.
430 Specializuoto komiteto išvada dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016 m. Komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“  Nr. 109-P-43 ES-15-51 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.12.02    
431 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-530 „Dėl sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir sutarties dėl profesinės reabilitacijos pas ... V-733 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.12.02 Galioja nuo 2015.12.03  Teisės aktų registras: 2015-19187-, 2015.
432 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-258 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2015.11.27 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2016-01330-, 2016.
433 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-258 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2015.11.27    
434 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 2015 m. lapkričio 25 d. Nr. 103-P-39 ES-15-40 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.11.25    
435 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2015 m. lapkričio 24 d. potvarkio Nr. 2K-63 „Dėl darbo vizitų į neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje ir Prancūzijos Respubliką“ pakeitimo 2K-64 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.11.25 Galioja nuo 2015.11.25  Teisės aktų registras: 2015-18713-, 2015.
436 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 3-523 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų išdavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 3-482(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.11.25 Negalioja nuo 2018.11.01 Galioja nuo 2015.11.26 iki 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2015-18684-, 2015.
437 Dėl darbo vizitų į neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje ir Prancūzijos Respubliką 2K-63 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.11.24 Galioja nuo 2015.11.24  Teisės aktų registras: 2015-18608-, 2015.
438 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-677 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.11.23 Galioja nuo 2015.11.24 . Išimtys: 1.7 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-18552-, 2015.
439 Dėl darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašo, pažymos apie darbo santykių pasibaigimą formos VDI-DSSPP-15 ir prašymo dėl darbo santykių pasibai ... V-342 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.11.20 Negalioja nuo 2017.07.06 Galioja nuo 2015.11.21 iki 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2015-18489-, 2015.
440 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo V-574 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.11.19 Galioja nuo 2015.11.20 . Išimtys: 1 punktas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-18406-, 2015.
441 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-238 „Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-668 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.11.18 Negalioja nuo 2016.10.25 Galioja nuo 2015.11.20 iki 2016.10.24  Teisės aktų registras: 2015-18359-, 2015.
442 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-231 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2015.11.09 Galioja nuo 2015.11.11  Teisės aktų registras: 2015-17851-, 2015.
443 Dėl Seimo valdybos 2013 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. SV-S-68 „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso projektui parengti sudarymo“ pakeitimo SV-S-1223 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.10.14 Galioja nuo 2015.10.15  Teisės aktų registras: 2015-15281-, 2015.
444 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2015 m. spalio 9 d. potvarkio Nr. 2K-53 „Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje“ pakeitimo 2K-54 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.10.13 Galioja nuo 2015.10.13  Teisės aktų registras: 2015-15080-, 2015.
445 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-53 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.10.09 Galioja nuo 2015.10.09  Teisės aktų registras: 2015-14992-, 2015.
446 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo 1026 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.09.28 Galioja nuo 2015.10.02 . Išimtys: Šio nutarimo 1.10 papunktis įsigalioja 2015 m. spalio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2015-14569-, 2015.
447 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-176 „Dėl Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-552 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.09.28 Negalioja nuo 2018.09.26 Galioja nuo 2015.09.30 iki 2018.09.25  Teisės aktų registras: 2015-14378-, 2015.
448 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ISAK-268 „Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos sudarymo  ... V-1013 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.09.25 Negalioja nuo 2018.01.23 Galioja nuo 2015.09.29 iki 2018.01.22  Teisės aktų registras: 2015-14281-, 2015.
449 Dėl darbo vizito į Neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-51 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.09.21 Galioja nuo 2015.09.21  Teisės aktų registras: 2015-14019-, 2015.
450 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl Leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo“ pakeitimo V-541 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.09.17 Negalioja nuo 2017.01.03 Galioja nuo 2015.09.18 iki 2017.01.02 . Išimtys: 1 punktas įsigalioja nuo 2015-11-01.  Teisės aktų registras: 2015-13938-, 2015.
451 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl informacijos apie mažųjų bendrijų narius pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos t ... V-469 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.09.14 Galioja nuo 2015.09.15  Teisės aktų registras: 2015-13814-, 2015.
452 Dėl asociacijos atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalės komisijos darbo grupę VN-02 Lietuvos savivaldybių asociacija Nutarimas 2015.09.02 Galioja nuo 2015.09.02   
453 Dėl Darbo partijos įregistravimo dalyvauti 2015 m. lapkričio 8 d. naujuose Telšių rajono savivaldybės tarybos nario - mero rinkimuose Sp-289 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2015.09.02    
454 Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo 1V-129 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2015.08.31 Galioja nuo 2016.01.29  Teisės aktų registras: 2015-14541-, 2015.
455 Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo 1V-132 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2015.08.31 Negalioja nuo 2016.10.01 Galioja nuo 2016.01.29 iki 2016.09.30  Teisės aktų registras: 2015-14538-, 2015.
456 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-488 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.08.31 Galioja nuo 2015.09.03 . Išimtys: Šio įsakymo 1.9 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-13371-, 2015.
457 Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 163 „Dėl Savivaldybių bendruomenių vaiko teisių apsaugos tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-463 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.08.12 Negalioja nuo 2018.09.26 Galioja nuo 2015.08.14 iki 2018.09.25  Teisės aktų registras: 2015-12255-, 2015.
458 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Liet ... 840 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.12 Galioja nuo 2015.08.14  Teisės aktų registras: 2015-12270-, 2015.
459 Dėl Medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso priežiūros sistemos įdiegimo bei sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių modernizavimo 2016-2025 metų programos įgyvendinimo koordinavimo tarybos sudarymo ir Medicinos prietaisų steril ... V-935 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.08.11 Negalioja nuo 2018.07.06 Galioja nuo 2015.08.18 iki 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2015-12344-, 2015.
460 Dėl įgaliojimų vesti derybas su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties parengimo 778 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.29 Negalioja nuo 2018.06.23 Galioja nuo 2015.08.05 iki 2018.06.22  Teisės aktų registras: 2015-11970-, 2015.
461 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrui 765 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.29 Galioja nuo 2015.08.05  Teisės aktų registras: 2015-11948-, 2015.
462 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir jos finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biud ... 1V-556 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.07.17 Negalioja nuo 2017.03.04 Galioja nuo 2015.07.18 iki 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2015-11459-, 2015.
463 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. A1-528 „Dėl 2014?2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“  ... A1-421 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.07.13 Galioja nuo 2015.07.15  Teisės aktų registras: 2015-11301-, 2015.
464 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1B-180 „Dėl Leidimų atlikti prekių muitinį tikrinimą muitinės posto darbo (nedarbo) laiku asmens pageidaujamoje vietoje iš ... 1B-575 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2015.07.10 Galioja nuo 2015.07.15  Teisės aktų registras: 2015-11341-, 2015.
465 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdav ... V-846 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.07.10 Galioja nuo 2015.07.14  Teisės aktų registras: 2015-11287-, 2015.
466 Dėl darbo vizito į neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-45 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.07.09 Galioja nuo 2015.07.09  Teisės aktų registras: 2015-11173-, 2015.
467 Dėl darbo vizito į neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-44 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.07.07 Galioja nuo 2015.07.07  Teisės aktų registras: 2015-11021-, 2015.
468 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir specialiųjų misijų darbuotojų užsienio kalbų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo V-149 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2015.07.02 Galioja nuo 2015.07.28  Teisės aktų registras: 2015-11668-, 2015.
469 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 1A-1303 „Dėl asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo Valstybinėje vaistų kontrolės tarny ... (1.72E)1A-708 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2015.06.30 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-10434-, 2015.
470 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 736 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2778 ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 225 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2779 650 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.26 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-10388-, 2015.
471 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitim ... S1-296(1.7) Valstybinė lietuvių kalbos komisija Išvada 2015.06.26    
472 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-754 „Dėl Pavyzdinio remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-377 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.06.25 Negalioja nuo 2017.09.12 Galioja nuo 2015.06.26 iki 2017.09.11  Teisės aktų registras: 2015-10133-, 2015.
473 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtini ... A1-362 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.06.23 Galioja nuo 2015.07.03  Teisės aktų registras: 2015-10645-, 2015.
474 Dėl darbo vizito į neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-42 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.06.19 Galioja nuo 2015.06.19  Teisės aktų registras: 2015-09800-, 2015.
475 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-554 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslinio darbo stažo nustatymo komisijos prie Švietimo ir mokslo ministerijos sudarymo“ pakeitimo V-633 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.06.17 Negalioja nuo 2017.04.25 Galioja nuo 2015.06.19 iki 2017.04.24  Teisės aktų registras: 2015-09719-, 2015.
476 Specializuoto komiteto išvada dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Komisijos Komunikato Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Geresnis reglamentavimas - geresni rezultatai. ES darbotva ... ES-15-25 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.06.17    
477 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2015 m. birželio 5 d. potvarkio Nr. 2K-39 „Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje“ pakeitimo 2K-40 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.06.15 Galioja nuo 2015.06.15  Teisės aktų registras: 2015-09315-, 2015.
478 Specializuoto komiteto išvada dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Komisijos Komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos migracijos darbotvarkė“ (ES-15-22) dokumento Nr.:  ... ES-15-22 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.06.10    
479 Specializuoto komiteto išvada dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Europos saugumo darbotvarkė (ES-15-21) dokumento Nr.: KOM(2015 ... ES-15-21 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.06.10    
480 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos migracijos darbotvarkė“ (Nr. ES-15-22) dokumento Nr.: KOM (2015) 240 galutinis ES-15-22 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.06.10    
481 Dėl įgaliojimų vesti derybas su profesinių sąjungų organizacijomis dėl teritorinės švietimo kolektyvinės sutarties parengimo 580 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.09 Galioja nuo 2015.06.16  Teisės aktų registras: 2015-09272-, 2015.
482 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstat ... 560 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.09 Galioja nuo 2015.06.14  Teisės aktų registras: 2015-09229-, 2015.
483 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-464 „Dėl Lietuvos socialinio darbo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-331 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.06.09 Galioja nuo 2015.06.11  Teisės aktų registras: 2015-09091-, 2015.
484 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-281 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-322 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.06.08 Negalioja nuo 2017.02.09 Galioja nuo 2015.06.10 iki 2017.02.08  Teisės aktų registras: 2015-09020-, 2015.
485 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-39 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.06.05 Galioja nuo 2015.06.05  Teisės aktų registras: 2015-08945-, 2015.
486 Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komitetas išvada dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos migracijos  ... ES-15-22 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.06.03    
487 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo V-264 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.05.27 Galioja nuo 2015.05.29  Teisės aktų registras: 2015-08175-, 2015.
488 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 129 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento“ pakeitimo 1S-52/ 2015 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimas 2015.05.19 Negalioja nuo 2018.05.01 Galioja nuo 2015.05.21 iki 2018.04.30  Teisės aktų registras: 2015-07682-, 2015.
489 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas IX-926 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.05.14 Aktuali nuo 2015.05.27   
490 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-1712 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.05.14 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2016.04.01 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2015-08052-, 2015.
491 Dėl įgaliojimų vesti derybas su socialinės apsaugos sektoriuje veikiančių profesinių sąjungų organizacijomis dėl socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties parengimo 469 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.05.06 Galioja nuo 2015.05.12  Teisės aktų registras: 2015-07089-, 2015.
492 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-1069 „Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-459 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2015.05.05 Galioja nuo 2015.05.07  Teisės aktų registras: 2015-06799-, 2015.
493 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-400 „Dėl Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo V-263 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.05.04 Galioja nuo 2015.05.07  Teisės aktų registras: 2015-06775-, 2015.
494 Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuv ... 478 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.27 Galioja nuo 2015.05.15  Teisės aktų registras: 2015-07323-, 2015.
495 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties parengimo 395 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.23 Negalioja nuo 2018.08.25 Galioja nuo 2015.04.24 iki 2018.08.24  Teisės aktų registras: 2015-06151-, 2015.
496 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl Leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo“ pakeitimo V-242 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.04.22 Negalioja nuo 2017.01.03 Galioja nuo 2015.04.24 iki 2017.01.02  Teisės aktų registras: 2015-06124-, 2015.
497 Dėl Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo pakeitimo 1.4-24.13.2 Lietuvos auditorių rūmai Nutarimas 2015.04.21 Galioja nuo 2016.02.23  Teisės aktų registras: 2016-03403-, 2016.
498 Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-906 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistemos koordinavimo darbo grupės sudarymo ir įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo 3D-294 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.04.21 Galioja nuo 2015.04.22  Teisės aktų registras: 2015-06068-, 2015.
499 Dėl darbo vizito į neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-34 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.04.21 Galioja nuo 2015.04.21  Teisės aktų registras: 2015-06053-, 2015.
500 Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-200 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-85 Lietuvos mokslo taryba Įsakymas 2015.04.17 Negalioja nuo 2018.06.20 Galioja nuo 2015.04.21 iki 2018.06.19  Teisės aktų registras: 2015-05997-, 2015.
501 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas IX-926 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.04.16 Aktuali nuo 2015.04.22 iki 2015.05.26   
502 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98 ir 98-1 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1616 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.04.16 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2015.04.22 iki 2017.06.30 . Išimtys: Įstatymas taikomas, kai nelegaliai Lietuvos Respublikoje esantys trečiųjų šalių piliečiai įdarbinami po įstatymo XII-1616 įsigaliojimo dienos.  Teisės aktų registras: 2015-06060-, 2015.
503 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 4-232 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.04.16 Galioja nuo 2015.04.17  Teisės aktų registras: 2015-05850-, 2015.
504 Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-31 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.04.15 Galioja nuo 2015.04.16  Teisės aktų registras: 2015-05803-, 2015.
505 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-464 „Dėl Lietuvos socialinio darbo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-194 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.04.10 Galioja nuo 2015.04.11  Teisės aktų registras: 2015-05537-, 2015.
506 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1426 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   347 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.08 Galioja nuo 2015.04.11  Teisės aktų registras: 2015-05552-, 2015.
507 Dėl įgaliojimų vesti derybas su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties parengimo 342 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.08 Galioja nuo 2015.04.11  Teisės aktų registras: 2015-05546-, 2015.
508 Dėl Darbo partijos įregistravimo dalyvauti 2015 m. birželio 7 d. pakartotiniuose Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario - mero rinkimuose Sp-177 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2015.04.08    
509 Dėl Darbo partijos įregistravimo dalyvauti 2015 m. birželio 21 d. pakartotiniuose Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimuose Sp-159 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2015.04.02    
510 Dėl Darbo partijos įregistravimo dalyvauti 2015 m. birželio 7 d. pakartotiniuose Trakų rajono savivaldybės tarybos rinkimuose Sp-153 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2015.04.02    
511 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo KODEKSAS IX-926 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.03.26 Aktuali nuo 2015.04.14 iki 2015.04.21   
512 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-1572 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.03.26 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2015.04.14 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2015-05686-, 2015.
513 Dėl Seimo valdybos 2012 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. SV-S-1737 „Dėl Darbo su įslaptinta informacija Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo SV-S-976 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.03.25 Galioja nuo 2015.03.27  Teisės aktų registras: 2015-04313-, 2015.
514 Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo vykdymo V-176 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2015.03.24 Negalioja nuo 2017.01.03 Galioja nuo 2015.03.26 iki 2017.01.02  Teisės aktų registras: 2015-04243-, 2015.
515 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. A1-223/ 1V-310 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiui, jam esant Lietuvos Respublikoje, išdavimo sąlygų ir tvarko ... A1-142/ 1V-204 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.03.20 Galioja nuo 2015.03.27  Teisės aktų registras: 2015-04338-, 2015.
516 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. A1-223/ 1V-310 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiui, jam esant Lietuvos Respublikoje, išdavimo sąlygų ir tvarko ... A1-142/  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.03.20    
517 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-141 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.03.19 Galioja nuo 2015.03.24  Teisės aktų registras: 2015-04040-, 2015.
518 Dėl Darbo partijos atstovo rinkimams skundo Sp-115 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2015.03.19    
519 Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo A1-139 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.03.19 Galioja nuo 2015.03.21  Teisės aktų registras: 2015-04015-, 2015.
520 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95-1, 109, 129, 130, 140, 144, 152 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2028 264 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.21  Teisės aktų registras: 2015-04010-, 2015.
521 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdav ... V-349 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.03.12 Galioja nuo 2015.03.14  Teisės aktų registras: 2015-03765-, 2015.
522 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir jos finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biud ... 1V-180 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.03.12 Negalioja nuo 2017.03.04 Galioja nuo 2015.03.13 iki 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2015-03702-, 2015.
523 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-29 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.03.09 Galioja nuo 2015.03.09  Teisės aktų registras: 2015-03512-, 2015.
524 Dėl Elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo 1-58 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.03.04 Galioja nuo 2015.03.14  Teisės aktų registras: 2015-03734-, 2015.
525 Dėl teisingumo ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1R-9 „Dėl Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 1R-46 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2015.02.20 Galioja nuo 2015.02.25  Teisės aktų registras: 2015-02810-, 2015.
526 Dėl įgaliojimų pasirašyti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 149 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.02.18 Galioja nuo 2015.02.20  Teisės aktų registras: 2015-02528-, 2015.
527 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-238 „Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-74 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.02.13 Negalioja nuo 2016.10.25 Galioja nuo 2015.02.18 iki 2016.10.24  Teisės aktų registras: 2015-02410-, 2015.
528 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-176 „Dėl Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-73 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.02.12 Negalioja nuo 2018.09.26 Galioja nuo 2015.02.14 iki 2018.09.25  Teisės aktų registras: 2015-02176-, 2015.
529 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-17 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos bioetikos komitete taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-6 Lietuvos bioetikos komitetas Įsakymas 2015.02.12 Galioja nuo 2015.02.14  Teisės aktų registras: 2015-02154-, 2015.
530 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1642 ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso įstatymo 187 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2334   124 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.02.11 Galioja nuo 2015.02.14  Teisės aktų registras: 2015-02200-, 2015.
531 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2015 m. vasario 3 d. potvarkio Nr. 2K-25 „Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje“ pakeitimo 2K-26 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.02.10 Galioja nuo 2015.02.10  Teisės aktų registras: 2015-02015-, 2015.
532 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-25 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2015.02.03 Galioja nuo 2015.02.03  Teisės aktų registras: 2015-01676-, 2015.
533 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98 ir 98-1 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768  12-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 44 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.01.28 Galioja nuo 2015.02.02  Teisės aktų registras: 2015-01365-, 2015.
534 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos 2014 m. gruodžio 18 dienos nutarimo Nr.11-2 Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei" pakeitimo DO-2-2 Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba Nutarimas 2015.01.21 Galioja nuo 2015.01.24 . Išimtys: Šis nutarimas taikomas, apskaičiuojant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-00937-, 2015.
535 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2015 m. Komisijos darbo programa. Nauja pradžia“2015 m. sausio 21 d. Nr. 103-P-2 ES-14-85 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.01.21    
536 Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014-2018 metų programos koordinavimo tarybos ir  Nepriklausomų ekspertų (patarėjų, konsultantų) grupės sudarymo ir  Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014-2018 metų programos koordinavimo tarybos darbo reglamento pat ... V-46 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.24  Teisės aktų registras: 2015-00952-, 2015.
537 Dėl Seimo valdybos 2013 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. SV-S-68 „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso projektui parengti sudarymo“ pakeitimo SV-S-896 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.01.14 Galioja nuo 2015.01.15  Teisės aktų registras: 2015-00662-, 2015.
538 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2015 m. Komisijos darbo programa“ ES-14-85 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.01.13    
539 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2015 metų Komisijos darbo programa“ ES-14-85 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.01.13    
540 Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patv ... 5 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2015.01.13 Galioja nuo 2015.01.14  Teisės aktų registras: 2015-00607-, 2015.
541 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2015 m. Komisijos darbo programa. Nauja pradžia“ dokumento  2015 m. sausio 13 d. Nr.  ... ES-14-85 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.01.13    
542 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2015 metų Komisijos darbo programa nauja pradža“ 2015 m. sausio 13 d. Nr. 110-P-1-1 ES-14-85 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.01.13    
543 Dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2015 metų Komisijos darbo programa. Nauja pradžia“ 2015 m. sausio 12 d. Nr. 113-P-1 ES-14-85 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.01.12    
544 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A1-556 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento bei Atlygio mokėjimo darbuotojų ir darbdavių atstovams darbo ginčų komi ... A1-9 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.01.06 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2015.01.08 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2015-00238-, 2015.
545 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-175 „Dėl pasiūlymų, darbdavių teikiamų teritorinėms darbo biržoms aktyvios darbo rinkos politikos remiamojo įdarbinimo priemonių ... V-811 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.12.30 Negalioja nuo 2017.07.06 Galioja nuo 2014.12.31 iki 2017.07.05 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-21067-, 2014.
546 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A1-556 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento bei Atlygio mokėjimo darbuotojų ir darbdavių atstovams darbo ginčų komi ... A1-679 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2014.12.30 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2014.12.31 iki 2017.06.30 . Išimtys: Įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-20980-, 2014.
547 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo KODEKSAS IX-926 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.12.23 Aktuali nuo 2015.01.01 iki 2015.04.13   
548 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 680 „Dėl Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1454 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20821-, 2014.
549 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-279 „Dėl Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo bei sutarties dėl subsidijos iš ... A1-659 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2014.12.19 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20300-, 2014.
550 Dėl Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-01 (metinės), Reklamos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-08 (metinės) ir Įdarbinimo paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-10 (m ... DĮ-376 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2014.12.19 Negalioja nuo 2016.01.30 Galioja nuo 2014.12.23 iki 2016.01.29  Teisės aktų registras: 2014-20284-, 2014.
551 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-175 „Dėl pasiūlymų, darbdavių teikiamų teritorinėms darbo biržoms aktyvios darbo rinkos politikos remiamojo įdarbinimo priemonių ... V-794 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.12.19 Negalioja nuo 2017.07.06 Galioja nuo 2014.12.20 iki 2017.07.05 . Išimtys: Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-20138-, 2014.
552 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-530 „Dėl sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir sutarties dėl profesinės reabilitacijos pas ... V-792 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.12.19 Galioja nuo 2014.12.20 . Išimtys: Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-20135-, 2014.
553 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos nuostatų patvirtinimo“  ... V-802 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.12.18 Galioja nuo 2015.05.06 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2015 m. gegužės 6 d.  Teisės aktų registras: 2014-20323-, 2014.
554 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 75-1, 98, 268, 287, 288, 293 straipsnių pakeitimo ir 301 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XII-1435 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.12.16 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2017.06.30 . Išimtys: Įstatymo 8 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2014-12-24  Teisės aktų registras: 2014-20563-, 2014.
555 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-21 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2014.12.12 Galioja nuo 2014.12.12  Teisės aktų registras: 2014-19562-, 2014.
556 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 1V-798 „Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir Regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 1V-856 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2014.12.12 Negalioja nuo 2016.05.20 Galioja nuo 2014.12.13 iki 2016.05.19  Teisės aktų registras: 2014-19559-, 2014.
557 Dėl Darbo partijos įregistravimo dalyvauti 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimuose Sp-291 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2014.12.09    
558 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-238 „Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-609 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2014.12.05 Negalioja nuo 2016.10.25 Galioja nuo 2014.12.06 iki 2016.10.24  Teisės aktų registras: 2014-19045-, 2014.
559 Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. T1-137 'Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyb ... T1-1771 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2014.11.27 Galioja nuo 2014.12.04  Teisės aktų registras: 2014-18584-, 2014.
560 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 102 „Dėl Grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkto nuostatų ir grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkto gyvenamųjų patalpų terminuotos n ... A1-587 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2014.11.27 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-18131-, 2014.
561 Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. T-156 „Dėl Bendro visų galimų eksponuoti tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose tarpžinybinės  ... T-124 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2014.11.24 Galioja nuo 2014.11.25  Teisės aktų registras: 2014-17421-, 2014.
562 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms,  ... 1270 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.11.19 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-17259-, 2014.
563 Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3D-585 „Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse programų administravimo taisyklių ir darbo grupės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 3D-869 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2014.11.18 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-17181-, 2014.
564 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priė ... A1-543 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2014.11.10 Galioja nuo 2014.11.14  Teisės aktų registras: 2014-16774-, 2014.
565 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 138 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko aprašo, jiems draudžiamų dirbti darbų, ... 1207 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.11.05 Negalioja nuo 2017.07.01 Galioja nuo 2015.06.01 iki 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2014-16263-, 2014.
566 Dėl 2014?2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.3.2 konkretaus uždavinio „Padidinti valstybės įdarbinimo tarnybos veiksmingumą ir labiau orientuoti į re ... A1-528 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2014.11.04 Galioja nuo 2014.11.07  Teisės aktų registras: 2014-16079-, 2014.
567 Dėl savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų darbo, organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimų apylinkių ribas, būstines, darbo laiką, balsavimo patalpas ir kitais klausimais, tvarkos aprašo patvirtinimo Sp-254 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2014.11.04    
568 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdav ... V-1116 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2014.10.30 Galioja nuo 2014.12.18  Teisės aktų registras: 2014-19877-, 2014.
569 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-519 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2014.10.30 Galioja nuo 2014.11.01  Teisės aktų registras: 2014-15296-, 2014.
570 Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-873 „Dėl informacijos, teikiamos apie ekologinės gamybos reikalavimų neatitiktis ir pažeidimus, vertinimo komisijos ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 3D-810 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2014.10.30 Galioja nuo 2014.10.31  Teisės aktų registras: 2014-15156-, 2014.
571 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. A1-223/ 1V-310 "Dėl leidimo dirbti užsieniečiui, jam esant Lietuvos Respublikoje, išdavimo sąlygų ir tvarko ... A1-509/ 1V-729 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2014.10.27 Negalioja nuo 2015.03.27 Galioja nuo 2014.11.01 iki 2015.03.26  Teisės aktų registras: 2014-15055-, 2014.
572 Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V- 41 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų tvirtinim ... V-115 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.10.27 Galioja nuo 2014.10.28  Teisės aktų registras: 2014-14911-, 2014.
573 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos  ... 1137 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.10.22 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-14823-, 2014.
574 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2014 m. spalio 14 d. potvarkio Nr. 2K-14 „Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje“ pakeitimo 2K-15 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2014.10.16 Galioja nuo 2014.10.16  Teisės aktų registras: 2014-14200-, 2014.
575 Dėl projektų, vykdomų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“, priežiūros ir vertinimo komisijos ir jos darbo reglamento patvirtinimo 3D-734 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2014.10.15 Galioja nuo 2014.10.17  Teisės aktų registras: 2014-14245-, 2014.
576 Dėl darbo vizito į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-14 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2014.10.14 Galioja nuo 2014.10.14  Teisės aktų registras: 2014-14062-, 2014.
577 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. A1-291 „Dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos sekretoriato prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtini ... A1-481 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2014.10.13 Galioja nuo 2014.11.01  Teisės aktų registras: 2014-14023-, 2014.
578 Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3D-585 „Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse programų administravimo taisyklių ir darbo grupės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 3D-698 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2014.10.06 Galioja nuo 2014.10.09  Teisės aktų registras: 2014-13895-, 2014.
579 Dėl įgaliojimo Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasirašyti Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinę sutartį 1037 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.09.29 Negalioja nuo 2019.02.06 Galioja nuo 2014.10.01 iki 2019.02.05  Teisės aktų registras: 2014-13208-, 2014.
580 Dėl Valstybės informacinių sistemų pritaikymo darbui su euru projektų rizikos vertinimo metodikos patvirtinimo T-107 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2014.09.25 Galioja nuo 2014.09.27  Teisės aktų registras: 2014-13035-, 2014.
581 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. D1-123 „Dėl aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų panaudojimo tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-767 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.09.22 Galioja nuo 2014.09.24  Teisės aktų registras: 2014-12705-, 2014.
582 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-99 „Dėl Subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavių teikiamų su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko aps ... V-555 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.09.19 Negalioja nuo 2017.07.06 Galioja nuo 2014.09.20 iki 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2014-12538-, 2014.
583 Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso projektui parengti sudarymo SV-S-68 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.09.17 Aktuali nuo 2014.09.19   
584 Dėl Seimo valdybos 2013 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. SV-S-68 „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso projektui parengti sudarymo“ pakeitimo SV-S-754 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2014.09.17 Galioja nuo 2014.09.18  Teisės aktų registras: 2014-12483-, 2014.
585 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdav ... V-960 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2014.09.11 Galioja nuo 2014.09.16  Teisės aktų registras: 2014-12334-, 2014.
586 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 4-60 „Dėl pretendentų į ūkio ministerijos pareigybes, finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiųjų Europos Sąjungos finansinės paramos programų lėšų (Europos Sąjungos ir bendro ... 4-603 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2014.09.09 Galioja nuo 2014.09.10  Teisės aktų registras: 2014-12028-, 2014.
587 Dėl teisingumo ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1R-9 „Dėl Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 1R-280 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2014.09.01 Galioja nuo 2014.09.02  Teisės aktų registras: 2014-11476-, 2014.
588 Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-41 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų tvirtinimo ... V-95 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.08.29 Galioja nuo 2014.08.30  Teisės aktų registras: 2014-11415-, 2014.
589 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-160 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2014.08.28 Galioja nuo 2014.09.09  Teisės aktų registras: 2014-11975-, 2014.
590 Dėl darbo vizito į neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje 2K-9 Lietuvos Respublikos Prezidentas Potvarkis 2014.08.25 Galioja nuo 2014.08.25  Teisės aktų registras: 2014-11199-, 2014.
591 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. VA-126 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, kon ... VA-67 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2014.08.25 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-11186-, 2014.
592 Dėl Ministerijos vykdomų programų informavimo ir viešinimo paslaugų viešųjų pirkimų koordinavimo bei šių paslaugų teikimo sutarčių vykdymo koordinavimo ir kontrolės darbo grupės sudarymo 3D-477 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2014.08.12 Galioja nuo 2014.08.15  Teisės aktų registras: 2014-11076-, 2014.
593 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-509 „Dėl Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo V-485 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.08.12 Galioja nuo 2014.08.13  Teisės aktų registras: 2014-11011-, 2014.
594 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. D1-123 „Dėl aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų panaudojimo tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-624 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.07.30 Galioja nuo 2014.08.06  Teisės aktų registras: 2014-10886-, 2014.
595 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-50 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Aktuali redakcija 2014.07.24 Aktuali nuo 2014.07.25   
596 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf ... V-446 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.07.24 Galioja nuo 2014.07.25  Teisės aktų registras: 2014-10504-, 2014.
597 Dėl įgaliojimų pasirašyti Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo   689 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.07.16 Galioja nuo 2014.07.22  Teisės aktų registras: 2014-10390-, 2014.
598 Dėl įgaliojimų vesti derybas su profesinių sąjungų organizacija dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo šakos kolektyvinės sutarties parengimo 680 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.07.16 Galioja nuo 2014.07.19  Teisės aktų registras: 2014-10344-, 2014.
599 Dėl darbo vizito į neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje