T TARŠOS INTEGRUOTA PREVENCIJA IR KONTROLĖ. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-357 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.06.11 Galioja nuo 2019.11.01  Teisės aktų registras: 2019-09454-, 2019.
2 Dėl Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/ 331, kuriuo nustatomos suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal direktyvos 2003/ 87/ EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, įgyvendinimo D1-220 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.17 Galioja nuo 2019.04.18  Teisės aktų registras: 2019-06288-, 2019.
3 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ... 159 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02868-, 2019.
4 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-1130 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22056-, 2018.
5 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio e ... D1-1129 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.28 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21853-, 2018.
6 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos patvirtinimo 996   Nutarimas 2018.10.03 Galioja nuo 2018.10.06  Teisės aktų registras: 2018-15880-, 2018.
7 Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu ... AV-190 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymas 2018.06.29 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.07.01 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10925-, 2018.
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-621 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10896-, 2018.
9 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-630 „Dėl Ataskaitų apie 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvos 96/ 61/ EB dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimą rengimo ir teikimo Europos Komisija ... D1-538 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.19 Galioja nuo 2018.06.21  Teisės aktų registras: 2018-10132-, 2018.
10 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-537 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.19 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10131-, 2018.
11 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-536 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.19 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10130-, 2018.
12 Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių orlaivių naudotojų 2017-2023 metų laikotarpiu sąrašo patvirtinimo D1-534 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.19 Galioja nuo 2018.06.21  Teisės aktų registras: 2018-10127-, 2018.
13 Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-259 „Dėl Savivaldybių dirvožemio ir požeminio vandens monitoringo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 1-188 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2018.06.12 Galioja nuo 2018.06.14  Teisės aktų registras: 2018-09812-, 2018.
14 Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 1-156 „Dėl Metodinių reikalavimų monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui patvirtinimo“ pakeitimo 1-187 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2018.06.12 Galioja nuo 2018.06.14  Teisės aktų registras: 2018-09811-, 2018.
15 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-428 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09258-, 2018.
16 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio e ... D1-429 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09259-, 2018.
17 Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose nurodytų rekvizitų tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo AV-116 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymas 2018.05.03 Galioja nuo 2018.05.05 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.05.05  Teisės aktų registras: 2018-07187-, 2018.
18 Dėl aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių duj ... D1-268 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.05 Galioja nuo 2018.04.06  Teisės aktų registras: 2018-05428-, 2018.
19 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-251 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.30 Galioja nuo 2018.04.06  Teisės aktų registras: 2018-05409-, 2018.
20 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 160 „Dėl Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-199 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.20  Teisės aktų registras: 2018-04151-, 2018.
21 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-149 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.03.02 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.03.02  Teisės aktų registras: 2018-03345-, 2018.
22 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-75 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.02  Teisės aktų registras: 2018-01594-, 2018.
23 Dėl aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.16 Galioja nuo 2018.01.17  Teisės aktų registras: 2018-00674-, 2018.
24 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-995 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.14 Galioja nuo 2017.12.19 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.12.19  Teisės aktų registras: 2017-20260-, 2017.
25 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-798 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.29 Galioja nuo 2017.10.10  Teisės aktų registras: 2017-15989-, 2017.
26 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   D1-402 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.11 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-08064-, 2017.
27 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   D1-401 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.11 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017-05-13  Teisės aktų registras: 2017-08065-, 2017.
28 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2017 metais 3D-63 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.01.27 Galioja nuo 2017.01.31  Teisės aktų registras: 2017-01622-, 2017.
29 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-845 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.02 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28343-, 2016.
30 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-270 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.21 Galioja nuo 2016.04.29  Teisės aktų registras: 2016-10626-, 2016.
31 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-270 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.21    
32 Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 9 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-2299 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.04.14 Galioja nuo 2016.08.01 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-04-27.  Teisės aktų registras: 2016-10403-, 2016.
33 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-88 „Dėl Neteisėto šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą ar lėšų, gautų už perleistus apyvartinius taršos leidimus ir Kioto vienetus, paskirstymo ir panaudo ... D1-211 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.24 Galioja nuo 2016.03.26  Teisės aktų registras: 2016-06304-, 2016.
34 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-202 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.18 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-05516-, 2016.
35 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2016 metais 3D-61 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.02.09 Galioja nuo 2016.02.11  Teisės aktų registras: 2016-02558-, 2016.
36 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-864 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.30 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-19099-, 2015.
37 Dėl aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-754 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.23 Galioja nuo 2015.12.31  Teisės aktų registras: 2015-16737-, 2015.
38 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“ pakeitimo D1-663 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.21 Galioja nuo 2015.09.22  Teisės aktų registras: 2015-14011-, 2015.
39 Dėl valstybės rinkliavų už taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir taršos leidimų išdavimą ar pakeitimą D1-647 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.10 Galioja nuo 2015.09.15  Teisės aktų registras: 2015-13839-, 2015.
40 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. D1-685 „Dėl Kompleksinio monitoringo vykdymo išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimo ir (arba) naudojimo plote tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios D1-543 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.07.13 Galioja nuo 2015.07.18  Teisės aktų registras: 2015-11456-, 2015.
41 Dėl aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-510 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.30 Galioja nuo 2015.07.02  Teisės aktų registras: 2015-10611-, 2015.
42 Dėl aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-510 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.30    
43 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“ pakeitimo D1-282 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.07 Galioja nuo 2015.04.11  Teisės aktų registras: 2015-05501-, 2015.
44 Dėl aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-252 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.03.30    
45 Dėl aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-252 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.03.30 Galioja nuo 2015.04.01  Teisės aktų registras: 2015-04852-, 2015.
46 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. D1-477/ 3-368 „Dėl apyvartinių taršos leidimų suteikimo iš specialaus orlaivių naudotojams skirto rezervo tvarkos nustatymo“ prip ... D1-192/ 3-85(1.5 E) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.03.02 Galioja nuo 2016.02.09  Teisės aktų registras: 2016-02480-, 2016.
47 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-225/ 4-240 „Dėl Apyvartinių taršos leidimų skyrimo veiklos vykdytojams, planuojantiems eksploatuoti naujus įrenginius, tvarkos aprašo pat ... D1-175/ 4-103 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.02.26 Galioja nuo 2015.02.28  Teisės aktų registras: 2015-03029-, 2015.
48 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-169 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.02.26 Galioja nuo 2015.02.28  Teisės aktų registras: 2015-03031-, 2015.
49 Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos ap ... D1-168 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.02.26 Galioja nuo 2015.02.28  Teisės aktų registras: 2015-03032-, 2015.
50 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2015 metais 3D-61 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.02.04 Galioja nuo 2015.02.05  Teisės aktų registras: 2015-01740-, 2015.
51 Dėl aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-20 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.01.08 Galioja nuo 2016.01.12  Teisės aktų registras: 2016-00485-, 2016.
52 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-865 „Dėl veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, lėšų, gautų ... D1-7 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.01.08 Galioja nuo 2015.01.10  Teisės aktų registras: 2015-00382-, 2015.
53 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1049 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.19 Galioja nuo 2014.12.31  Teisės aktų registras: 2014-20406-, 2014.
54 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. D1-477/ 3-368 „Dėl apyvartinių taršos leidimų suteikimo iš specialaus orlaivių naudotojams skirto rezervo tvarkos nustatymo“ pake ... D1-1014/ 3-507-(E) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.15 Negalioja nuo 2016.02.09 Galioja nuo 2014.12.17 iki 2016.02.08  Teisės aktų registras: 2014-19778-, 2014.
55 Dėl aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-983 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.04 Galioja nuo 2014.12.06  Teisės aktų registras: 2014-19056-, 2014.
56 Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. AV-42 „Dėl Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos, kuriai nereikia gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos apra ... AV-371 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymas 2014.11.21 Galioja nuo 2014.11.26  Teisės aktų registras: 2014-17864-, 2014.
57 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-831 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.10.10 Galioja nuo 2014.11.01 . Išimtys: Šis įsakymas išskyrus jo 2 punktą, įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-15450-, 2014.
58 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. D1-514/ 3-411 „Dėl aviacijos veiklos rūšių įtraukimo į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidim ... D1-728/ 3-359-(E) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.09.15 Negalioja nuo 2016.02.09 Galioja nuo 2014.09.23 iki 2016.02.08  Teisės aktų registras: 2014-12677-, 2014.
59 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. D1-514/ 3-411 „Dėl aviacijos veiklos rūšių įtraukimo į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidim ... D1-728/ 3-359-(E) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.09.15    
60 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-957/ 4-902 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių orlaivi ... D1-729/ 4-672 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.09.15 Galioja nuo 2014.09.17  Teisės aktų registras: 2014-12378-, 2014.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.