T SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 339 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07251. Įsigalioja nuo 2020-04-08. Nutarimo 5 punktas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.
2 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1248 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO 339 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.01    
3 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 97 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.02.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03030. Įsigalioja nuo 2020-02-12.
4 Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įrašų keitimo Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre aprašo patvirtinimo 3D-711 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20591. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
5 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-757 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.12.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20431. Įsigalioja nuo 2019-12-19. Šio įsakymo 1.19, 1.30, 1.37, 1.42, 1.44 ir 1.45 papunkčiai įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.
6 Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo 3D-700 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.12.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20240. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
7 Dėl Nekilnojamojo turto registro duomenų tvarkymo programoje naudojamų klasifikatorių VE-633 (1.3 E) VĮ Registrų centras Įsakymas 2019.12.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02833. Įsigalioja nuo 2020-02-08.
8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1254 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20192. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
9 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios V-1417 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19908. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
10 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo V-1416 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19907. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
11 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų n ... V-1378 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19479. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
12 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-817 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo B1-776 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.11.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18275. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
13 Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2194 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09852. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
14 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2192 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09848. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
15 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2167 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09939. Įsigalioja nuo 2020-01-01. Įstatymo 1 straipsnio 2 dalis ir 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2023-01-01. Įstatymo 1 straipsnio 3 dalis ir 3 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2025-01-01.
16 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas XIII-2166 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09862. Įsigalioja nuo 2020-01-01. Įstatymo 140 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2019-06-20.  Įstatymo III skyriaus septintasis skirsnis ir 142 straipsnis įsigalioja 2023-01-01. Įstatymo 143 straipsnis įsigalioja 2025-01-01.
17 Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvir ... 1P-131-(1.3 E.) Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2019.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07707. Įsigalioja nuo 2019-05-16.
18 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių“ pakeitimo D1-273 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07460. Įsigalioja nuo 2019-05-10.
19 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1341 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21778. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
20 Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo Nr. IX-929 pakeitimo įstatymas XIII-1830 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21715. Įsigalioja nuo 2019-01-01. Įstatymo 3 straipsnis ir 2 straipsnio 2, 3, 4, 5 ir 6 dalys įsigalioja 2018-12-29.
21 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo 1235 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.05 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-20319. Įsigalioja nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31. Negalioja nuo 2020-01-01.
22 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos E-015-18-LSIS patvirtinimo D1-964 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18722. Įsigalioja nuo 2018-11-22.
23 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės aps ... 1-383 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17540. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
24 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1116 „Dėl Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1083 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15964. Įsigalioja nuo 2018-11-01.
25 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo V-886 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13208. Įsigalioja nuo 2018-09-01.
26 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniem ... 521   Nutarimas 2018.05.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09339. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
27 Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo 1P-238-(1.3 E.) Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2018.05.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07840. Įsigalioja nuo 2018-05-17.
28 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 255 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04420. Įsigalioja nuo 2018-03-24.
29 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1037 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-20240. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
30 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo D1-885 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-17241. Įsigalioja nuo 2017-11-03. Šis įsakymas taikomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymui Nr. XIII-529.  Iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtoms planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūroms taikomas iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojęs teisinis reguliavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-529 2 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju.
31 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-783 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14970. Įsigalioja nuo 2017-09-23.
32 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-704 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13961. Įsigalioja nuo 2017-09-02.
33 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo 167 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04172. Įsigalioja nuo 2017-03-14.
34 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-775 „Dėl Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirt ... D1-35 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00819. Įsigalioja nuo 2017-01-13.
35 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-775 „Dėl Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirt ... D1-35 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.10    
36 Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 3D-536 „Dėl Bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veiklos licencijavimo taisyklių ir Licencijuotų bulvių, daržovių ir vaisių sandėlių saugyklų ir patalpų higienos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-771 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29624. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
37 Dėl Sprogmenų gamybos saugos, atitikties vertinimo ir sprogmenų techninių dokumentų suderinimo taisyklių patvirtinimo 5-V-1089 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.12.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-29514. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
38 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinima ... D1-878 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28700. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
39 Dėl žemės ūkio ministro 2002m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl Licencijuoto sandėlio grūdų saugyklų techninių, technologinių, veterinarijos ir higienos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-732 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28620. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
40 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1249 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28714. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
41 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-821 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-858 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.07 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-28388. Įsigalioja nuo 2016-12-08 iki 2017-09-01. Negalioja nuo 2017-09-02.
42 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-730 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26264. Įsigalioja nuo 2016-11-05.
43 Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo 3-306(1.5 E)/ D1-632 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.09.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23823. Įsigalioja nuo 2016-09-22.
44 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės aps ... 1-283 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.09.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23219. Įsigalioja nuo 2016-09-06.
45 Dėl Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo 769 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.07.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-21059. Įsigalioja nuo 2016-07-28.
46 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymas XII-2573 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-20300. Įsigalioja nuo 2017-01-01. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-07-14.
47 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-839 „Dėl Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-426 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.06.13 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-16601. Įsigalioja nuo 2016-06-15 iki 2018-03-28. Negalioja nuo 2018-03-29.
48 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-542 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.04.28 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-10732. Įsigalioja nuo 2016-04-30 iki 2019-12-31. 1.4.3 papunktis įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d. Negalioja nuo 2020-01-01.
49 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų n ... V-379 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-06066. Įsigalioja nuo 2016-04-01. šis įsakymas, išskyrus 1.2.6?1.2.9, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.17, 1.2.20, 1.2.23, 1.2.26, 1.2.29, 1.2.31 papunkčius, įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.; šio įsakymo 1.2.12 ir 1.2.22 papunkčiai galioja iki 2016 m. balandžio 30 d.; šio įsakymo 1.2.13 ir 1.2.23 papunkčiai įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d. ; šio įsakymo 1.2.13, 1.2.16, 1.2.28 ir 1.2.30 papunkčiai galioja iki 2016 m. spalio 31 d.; šio įsakymo 1.2.6?1.2.9, 1.2.14, 1.2.17, 1.2.20, 1.2.26, 1.2.29, 1.2.31 papunkčiai įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.
50 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo V-369 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-05469. Įsigalioja nuo 2016-04-01. šis įsakymas, išskyrus 2.42 papunktį įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.; šio įsakymo 2.42 papunktis įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.;.
51 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-821 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-201 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.18 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-05494. Įsigalioja nuo 2016-03-23 iki 2017-09-01. Negalioja nuo 2017-09-02.
52 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 3D-518/ D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-85/ D1-135 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-03616. Įsigalioja nuo 2016-02-25.
53 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 108 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02687. Įsigalioja nuo 2016-02-12.
54 Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 11-10-V „Dėl Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo” pakeitimo 23-16-V Valstybinė miškų tarnyba Įsakymas 2016.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02478. Įsigalioja nuo 2016-02-09.
55 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 302 „Dėl Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-122 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02167. Įsigalioja nuo 2016-04-01. Šio įsakymo 1.4 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2016-02-04.
56 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-491„Dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“pakeitimo V-68 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.01.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01346. Įsigalioja nuo 2016-05-01.
57 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsau ... 1-7 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-00524. Įsigalioja nuo 2016-01-13.
58 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo 1400 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21120. Įsigalioja nuo 2016-04-01 iki 2019-12-31. Negalioja nuo 2020-01-01.
59 Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 11 straipsnio (2013 m. gegužės 30 d. redakcija) 2, 4 dalių nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT33-N21/ 2015 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2015.12.16 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19859. Įsigalioja nuo 2015-12-16.
60 Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016-2023 metų plėtros programos patvirtinimo 1291 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.09 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19827. Įsigalioja nuo 2015-12-17.
61 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1171 „Dėl Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašo ir miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo 1249 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.02 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19425. Įsigalioja nuo 2015-12-09.
62 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo 1136 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.11.04 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17683. Įsigalioja nuo 2015-11-06 iki 2019-12-31. Negalioja nuo 2020-01-01.
63 Dėl Visuomenės sveikatos studijų krypties aprašo patvirtinimo V-1034 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.10.05 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14768. Įsigalioja nuo 2015-10-06.
64 Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo 1-226/ D1-683 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.25 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14830. Įsigalioja nuo 2015-10-01.
65 Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo V-1058 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.09.18 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14283. Įsigalioja nuo 2016-04-01. 3 ir 4 punktai įsigalioja nuo 2015-09-29.
66 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-613 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios V-910 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.08.03 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-12162. Įsigalioja nuo 2015-09-01.
67 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-832 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.07.07 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11126. Įsigalioja nuo 2015-07-09 iki 2019-12-31. Negalioja nuo 2020-01-01.
68 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo 659 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.26 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10426. Įsigalioja nuo 2015-07-01 iki 2019-12-31. Negalioja nuo 2020-01-01.
69 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas XII-1869 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.25 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11216. Įsigalioja nuo 2015-07-11. Administracinių nusižengimų kodeksas įsigalioja 2017-01-01.  Kodekso įsigaliojimas pakeistas 2016-03-25 įstatymu Nr. XII-2275.
70 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 51-3 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1785 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.11 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-09822. Įsigalioja nuo 2015-09-01 iki 2016-12-31. Negalioja nuo 2017-01-01.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.