T TRĄŠOS. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo 3D-332 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.05.29 Galioja nuo 2019.05.30  Teisės aktų registras: 2019-08499-, 2019.
2 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą 479 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.15 Galioja nuo 2019.05.21  Teisės aktų registras: 2019-07986-, 2019.
3 Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo pat ... 3D-292 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.05.10 Galioja nuo 2019.05.11  Teisės aktų registras: 2019-07514-, 2019.
4 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. D1-156/ 3D-154 „Dėl tręšimo sąlygų 2019 metais nustatymo“ pakeitimo D1-170/ 3D-173 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.22 Galioja nuo 2019.03.23  Teisės aktų registras: 2019-04523-, 2019.
5 Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymas XIII-1927 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.01.11 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įstatymo 20 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-01-22  Teisės aktų registras: 2019-00857-, 2019.
6 Dėl Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos MTP-01 (kas 3 metai) ir Mineralinių trąšų panaudojimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinės anketos MTPŪ-01 (kas 3 metai) statistinių formuliarų patvirtinimo DĮ-273 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.14  Teisės aktų registras: 2018-20453-, 2018.
7 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-611 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10712-, 2018.
8 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo 3D-297 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.14 Galioja nuo 2018.05.15  Teisės aktų registras: 2018-07748-, 2018.
9 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-167 „Dėl trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo A1-551 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2017.10.16 Galioja nuo 2017.10.17  Teisės aktų registras: 2017-16353-, 2017.
10 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-354 „Dėl Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 3D-276 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.04.29  Teisės aktų registras: 2017-07070-, 2017.
11 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 4-124 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2003/ 2003 dėl trąšų įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 4-154 „Dėl „Jautr ... 4-778 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.09 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28683-, 2016.
12 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo 3D-662 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.11.10 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: 1.2.13?1.2.15 papunkčiai įsigalioja 2016 m. lapkričio 11 d.  Teisės aktų registras: 2016-26560-, 2016.
13 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 4-280 „Dėl trąšų bandymų laboratorijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-695 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.11.08 Galioja nuo 2016.11.10  Teisės aktų registras: 2016-26456-, 2016.
14 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 4-104 „Dėl trąšų techninio reglamentavimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-697 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.11.08 Galioja nuo 2016.11.10  Teisės aktų registras: 2016-26455-, 2016.
15 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo  D1-517 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.07.28 Galioja nuo 2016.08.01 . Išimtys: Keičiama tik įsakymo preambulė, Reikalavimai nekeičiami ir nauja redakcija nedėstomi.   
16 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo  D1-517 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.07.28 Galioja nuo 2016.08.01  Teisės aktų registras: 2016-21147-, 2016.
17 Dėl Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos MTP-01 (kas 3 metai) ir Mineralinių trąšų panaudojimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinės anketos MTPŪ-01 (kas 3 metai) formų patvirtinimo DĮ-124 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2016.06.10 Negalioja nuo 2018.12.14 Galioja nuo 2016.06.14 iki 2018.12.13  Teisės aktų registras: 2016-16329-, 2016.
18 Specializuoto komiteto išvada pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/ 2009 ir (EB) Nr. 1107/ 2009 2016 m.  ... ES-16-44 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2016.04.13    
19 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-354 „Dėl Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-178 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.01 Negalioja nuo 2017.04.29 Galioja nuo 2016.04.02 iki 2017.04.28  Teisės aktų registras: 2016-06894-, 2016.
20 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-963 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.29 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015.12.29  Teisės aktų registras: 2015-20395-, 2015.
21 Dėl 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-867 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.01 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-19095-, 2015.
22 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-354 „Dėl Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-801 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.10.28 Negalioja nuo 2017.04.29 Galioja nuo 2015.10.29 iki 2017.04.28  Teisės aktų registras: 2015-17000-, 2015.
23 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-167 „Dėl trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo A1-536 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2015.07.27 Galioja nuo 2015.07.29  Teisės aktų registras: 2015-11693-, 2015.
24 Dėl Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo patvirtinimo 3D-354 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.05.06 Negalioja nuo 2017.04.29 Galiojaiki 2017.04.28  Teisės aktų registras: 2015-06813-, 2015.
25 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-167 „Dėl trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo A1-286 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2015.04.29 Galioja nuo 2015.05.07  Teisės aktų registras: 2015-06782-, 2015.
26 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo 3D-1019 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2014.12.31 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-21303-, 2014.
27 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3D-66 „Dėl Duomenų apie mineralinių trąšų didmeninę prekybą teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-997 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2014.12.23 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20622-, 2014.
28 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl Trąšų laikymo, naudojimo ir apskaitos kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios A1-421 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2014.11.18 Galioja nuo 2015.01.02  Teisės aktų registras: 2014-17314-, 2014.
29 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo 3D-612 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2014.09.16    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.