T TRĄŠOS. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 3D-292 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pa ... 3D-370 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2020.05.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10365. Įsigalioja nuo 2020-05-15.
2 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo 3D-311 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2020.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08101. Įsigalioja nuo 2020-04-18.
3 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. D1-156/ 3D-154 „Dėl tręšimo sąlygų 2019 metais nustatymo“ pakeitimo D1-682/ 3D-629 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.11.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18457. Įsigalioja nuo 2019-11-20.
4 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 4-124 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2003/ 2003 dėl trąšų įgyvendinimo“ pakeitimo 4-556 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2019.10.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15556. Įsigalioja nuo 2019-10-02.
5 Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo 3D-332 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.05.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08499. Įsigalioja nuo 2019-05-30.
6 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą 479 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07986. Įsigalioja nuo 2019-05-21.
7 Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo pat ... 3D-292 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.05.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07514. Įsigalioja nuo 2019-05-11.
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. D1-156/ 3D-154 „Dėl tręšimo sąlygų 2019 metais nustatymo“ pakeitimo D1-170/ 3D-173 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04523. Įsigalioja nuo 2019-03-23.
9 Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymas XIII-1927 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.01.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00857. Įsigalioja nuo 2019-05-01. Įstatymo 20 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-01-22.
10 Dėl Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos MTP-01 (kas 3 metai) ir Mineralinių trąšų panaudojimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinės anketos MTPŪ-01 (kas 3 metai) statistinių formuliarų patvirtinimo DĮ-273 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2018.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20453. Įsigalioja nuo 2018-12-14.
11 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-611 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10712. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
12 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo 3D-297 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07748. Įsigalioja nuo 2018-05-15.
13 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-167 „Dėl trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo A1-551 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2017.10.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16353. Įsigalioja nuo 2017-10-17.
14 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-354 „Dėl Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 3D-276 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07070. Įsigalioja nuo 2017-04-29.
15 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 4-124 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2003/ 2003 dėl trąšų įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 4-154 „Dėl „Jautr ... 4-778 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28683. Įsigalioja nuo 2016-12-13.
16 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo 3D-662 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.11.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26560. Įsigalioja nuo 2017-01-01. 1.2.13?1.2.15 papunkčiai įsigalioja 2016 m. lapkričio 11 d.
17 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 4-104 „Dėl trąšų techninio reglamentavimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-697 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.11.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26455. Įsigalioja nuo 2016-11-10.
18 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 4-280 „Dėl trąšų bandymų laboratorijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-695 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.11.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26456. Įsigalioja nuo 2016-11-10.
19 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo  D1-517 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.07.28 Galioja. Įsigalioja nuo 2016-08-01. Keičiama tik įsakymo preambulė, Reikalavimai nekeičiami ir nauja redakcija nedėstomi.
20 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo  D1-517 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.07.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-21147. Įsigalioja nuo 2016-08-01.
21 Dėl Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos MTP-01 (kas 3 metai) ir Mineralinių trąšų panaudojimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinės anketos MTPŪ-01 (kas 3 metai) formų patvirtinimo DĮ-124 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2016.06.10 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-16329. Negalioja nuo 2018-12-14. Įsigalioja nuo 2016-06-14 iki 2018-12-13.
22 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-354 „Dėl Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-178 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.01 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-06894. Įsigalioja nuo 2016-04-02 iki 2017-04-28. Negalioja nuo 2017-04-29.
23 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-963 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.23   Teisės aktų registras. 2015. 2015-20395. Įsigalioja nuo 2015-12-29. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015-12-29.
24 Dėl 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-867 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.01 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19095. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
25 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-354 „Dėl Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-801 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.10.28 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-17000. Įsigalioja nuo 2015-10-29 iki 2017-04-28. Negalioja nuo 2017-04-29.
26 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-167 „Dėl trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo A1-536 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2015.07.27 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11693. Įsigalioja nuo 2015-07-29.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.