T VANDENS TARŠA. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-488 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.08.14 Galioja nuo 2019.08.15  Teisės aktų registras: 2019-13160-, 2019.
2 Dėl Lietuvos urbanistinės politikos pagrindinių krypčių ir jų įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo D1-485 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.08.13 Galioja nuo 2019.08.15  Teisės aktų registras: 2019-13159-, 2019.
3 Dėl Atitinkamų apgyvendinimo paslaugų rūšių klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo 4-462 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2019.08.08 Galioja nuo 2019.08.09  Teisės aktų registras: 2019-12990-, 2019.
4 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų verti ... O3E-303 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2019.08.02 Galioja nuo 2019.08.03  Teisės aktų registras: 2019-12795-, 2019.
5 Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo O3E-296 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2019.08.02 Galioja nuo 2019.08.03  Teisės aktų registras: 2019-12784-, 2019.
6 Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-293 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2019.08.02 Galioja nuo 2019.08.03 . Išimtys: 1 punkte nurodytos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.  Teisės aktų registras: 2019-12782-, 2019.
7 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-265 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2019.07.25 Galioja nuo 2019.07.26 . Išimtys: Nutarimo 1.2.33 papunktis įsigalioja gavus Europos Komisijos pritarimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas, dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatų.  Teisės aktų registras: 2019-12261-, 2019.
8 Dėl Tytuvėnų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo 775 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.24 Galioja nuo 2019.07.27  Teisės aktų registras: 2019-12341-, 2019.
9 DĖL TYTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (RIBŲ IR TVARKYMO PLANŲ) PATVIRTINIMO 775 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.24    
10 Dėl Dubysos regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo 770 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.24 Galioja nuo 2019.07.27  Teisės aktų registras: 2019-12324-, 2019.
11 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 „Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ pakeitimo 768 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.24 Galioja nuo 2019.07.27  Teisės aktų registras: 2019-12321-, 2019.
12 Nuasmeninta nutartis 2019-07-23 Nr. BB-4333-1-05-2-00216-2017-7 2019-07-23 Nr. BB-4333-1-05-2-00216-2017-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.07.23 Galioja nuo 2019.07.23  Teisės aktų registras: 2019-12647-, 2019.
13 Dėl UAB „Raseinių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-249 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2019.07.19 Galioja nuo 2019.07.23  Teisės aktų registras: 2019-11992-, 2019.
14 Dėl UAB „Ignalinos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-247 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2019.07.19 Galioja nuo 2019.07.23  Teisės aktų registras: 2019-11991-, 2019.
15 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-250 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2019.07.19 Galioja nuo 2019.07.23  Teisės aktų registras: 2019-11993-, 2019.
16 Nuasmeninta nutartis 2019-07-18 Nr. AB-14600-3-61-3-04333-2017-6 2019-07-18 Nr. AB-14600-3-61-3-04333-2017-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.07.18 Galioja nuo 2019.07.18  Teisės aktų registras: 2019-12567-, 2019.
17 Nuasmeninta nutartis 2019-07-17 Nr. AB-14476-3-62-3-02111-2018-0 2019-07-17 Nr. AB-14476-3-62-3-02111-2018-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.07.17 Galioja nuo 2019.07.17  Teisės aktų registras: 2019-12317-, 2019.
18 Nuasmeninta nutartis 2019-07-17 Nr. AB-14458-3-61-3-01579-2017-5 2019-07-17 Nr. AB-14458-3-61-3-01579-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.07.17 Galioja nuo 2019.07.17  Teisės aktų registras: 2019-12313-, 2019.
19 Nuasmeninta nutartis 2019-07-17 Nr. AB-14422-3-63-3-00993-2017-6 2019-07-17 Nr. AB-14422-3-63-3-00993-2017-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.07.17 Galioja nuo 2019.07.17  Teisės aktų registras: 2019-12223-, 2019.
20 Dėl Nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai veisiejų technologijos ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 736 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.17 Galioja nuo 2019.07.20  Teisės aktų registras: 2019-11972-, 2019.
21 Dėl Aplinkos apsaugos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-141 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.07.15 Galioja nuo 2019.07.16  Teisės aktų registras: 2019-11628-, 2019.
22 Dėl Statybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-140 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.07.12 Galioja nuo 2019.07.13  Teisės aktų registras: 2019-11554-, 2019.
23 Nuasmeninta nutartis 2019-07-11 Nr. AB-14227-3-61-3-00431-2016-0 2019-07-11 Nr. AB-14227-3-61-3-00431-2016-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.07.11 Galioja nuo 2019.07.11  Teisės aktų registras: 2019-11863-, 2019.
24 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 2 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2314 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.07.11 Galioja nuo 2019.07.24  Teisės aktų registras: 2019-12112-, 2019.
25 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 758 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja nuo 2019.11.01  Teisės aktų registras: 2019-12412-, 2019.
26 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. 89 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 758 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10    
27 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei 735 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja nuo 2019.07.20  Teisės aktų registras: 2019-11946-, 2019.
28 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 730 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja nuo 2019.07.19  Teisės aktų registras: 2019-11837-, 2019.
29 Dėl Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019-2027 metų programos patvirtinimo 728 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja nuo 2019.07.19  Teisės aktų registras: 2019-11827-, 2019.
30 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei pagal panaudos sutartį 726 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja nuo 2019.07.18  Teisės aktų registras: 2019-11766-, 2019.
31 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 722 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja nuo 2019.07.18  Teisės aktų registras: 2019-11762-, 2019.
32 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 702 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja nuo 2019.07.16  Teisės aktų registras: 2019-11609-, 2019.
33 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO NR. 1138 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 702 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10    
34 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo 3D-414 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.07.09 Galioja nuo 2019.07.10  Teisės aktų registras: 2019-11354-, 2019.
35 Nuasmeninta nutartis 2019-07-08 Nr. CB-6890-2-70-3-07947-2015-7 2019-07-08 Nr. CB-6890-2-70-3-07947-2015-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.07.08 Galioja nuo 2019.07.08  Teisės aktų registras: 2019-11735-, 2019.
36 Nuasmeninta nutartis 2019-07-04 Nr. CB-6736-2-68-3-42535-2017-8 2019-07-04 Nr. CB-6736-2-68-3-42535-2017-8 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.07.04 Galioja nuo 2019.07.04  Teisės aktų registras: 2019-11593-, 2019.
37 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-779 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.07.04 Galioja nuo 2019.07.05  Teisės aktų registras: 2019-11037-, 2019.
38 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-393 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.07.01 Galioja nuo 2019.11.01  Teisės aktų registras: 2019-10818-, 2019.
39 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-172 „Dėl Požeminio vandens telkinių būklės vertinimo kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-387 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.07.01 Galioja nuo 2019.11.01  Teisės aktų registras: 2019-10676-, 2019.
40 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-237 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.28 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-10552-, 2019.
41 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbo reglamento patvirtinimo O3E-239 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.28 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-10554-, 2019.
42 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-238 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.28 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-10553-, 2019.
43 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-379 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.06.27 Galioja nuo 2019.07.18 . Išimtys: Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo (toliau ? Aprašas) 12 punktas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.; Aprašo IV skyrius įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-11746-, 2019.
44 Nuasmeninta nutartis 2019-06-27 Nr. CB-6408-2-68-3-37034-2016-5 2019-06-27 Nr. CB-6408-2-68-3-37034-2016-5 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.06.27 Galioja nuo 2019.06.27  Teisės aktų registras: 2019-11114-, 2019.
45 Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo O3E-226 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.27 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-10449-, 2019.
46 Dėl 2018 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo O3E-222 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.27 Galioja nuo 2019.06.28  Teisės aktų registras: 2019-10424-, 2019.
47 Dėl 2018 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių O3E-216 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.27 Galioja nuo 2019.06.28  Teisės aktų registras: 2019-10422-, 2019.
48 Dėl UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-213 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.27 Galioja nuo 2019.06.28  Teisės aktų registras: 2019-10415-, 2019.
49 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-587 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.06.27 Galioja nuo 2019.06.28  Teisės aktų registras: 2019-10364-, 2019.
50 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-586 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.06.27 Galioja nuo 2019.06.28  Teisės aktų registras: 2019-10352-, 2019.
51 Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo A1-365 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.06.27 Galioja nuo 2019.06.28  Teisės aktų registras: 2019-10285-, 2019.
52 Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos komitetų sąrašo patvirtinimo, komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų paskyrimo bei komitetų pagrindinių veiklos krypčių VN-01 Lietuvos savivaldybių asociacija Nutarimas 2019.06.26 Galioja nuo 2019.06.26   
53 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 611 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.26 Galioja nuo 2019.06.28  Teisės aktų registras: 2019-10382-, 2019.
54 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos laivininkų mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 600 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.19 Galioja nuo 2019.06.26  Teisės aktų registras: 2019-10153-, 2019.
55 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo V-725 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.17 Galioja nuo 2019.06.19  Teisės aktų registras: 2019-09781-, 2019.
56 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-366 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.06.14 Galioja nuo 2019.11.01  Teisės aktų registras: 2019-09712-, 2019.
57 Nuasmeninta nutartis 2019-06-13 Nr. CB-5847-2-68-3-11117-2017-0 2019-06-13 Nr. CB-5847-2-68-3-11117-2017-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.06.13 Galioja nuo 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2019-10011-, 2019.
58 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų teikėjų atrankos taisyklių patvir ... 3D-375 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.06.13 Galioja nuo 2019.06.15  Teisės aktų registras: 2019-09631-, 2019.
59 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 204 „Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo“ pakeitimo 615 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.12 Galioja nuo 2019.06.28  Teisės aktų registras: 2019-10397-, 2019.
60 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl valstybinio Baltijos jūros talasologinio draustinio įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo“ pakeitimo 587 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.12 Galioja nuo 2019.06.21  Teisės aktų registras: 2019-09922-, 2019.
61 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 558 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.12 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-09762-, 2019.
62 Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-198 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.12 Galioja nuo 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2019-09537-, 2019.
63 Dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo O3E-197 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.12 Galioja nuo 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2019-09536-, 2019.
64 Dėl UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-191 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.12 Galioja nuo 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2019-09519-, 2019.
65 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-260 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2019 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo D1-361 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.06.11 Galioja nuo 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2019-09514-, 2019.
66 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų verti ... O3E-188 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.11 Galioja nuo 2019.06.12  Teisės aktų registras: 2019-09445-, 2019.
67 Dėl UAB „Tauragės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-187 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.11 Galioja nuo 2019.06.12  Teisės aktų registras: 2019-09442-, 2019.
68 Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-183 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.11 Galioja nuo 2019.06.12  Teisės aktų registras: 2019-09441-, 2019.
69 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-182 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.11 Galioja nuo 2019.06.12  Teisės aktų registras: 2019-09439-, 2019.
70 Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo 1-176 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Įsakymas 2019.06.07 Galioja nuo 2019.06.11  Teisės aktų registras: 2019-09395-, 2019.
71 Nuasmeninta nutartis 2019-06-06 Nr. CB-5609-2-57-3-00537-2016-1 2019-06-06 Nr. CB-5609-2-57-3-00537-2016-1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.06.06 Galioja nuo 2019.06.06  Teisės aktų registras: 2019-09705-, 2019.
72 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 2, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-2178 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja nuo 2020.01.01  Teisės aktų registras: 2019-09957-, 2019.
73 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas XIII-2166 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja nuo 2020.01.01 . Išimtys: Įstatymo 140 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2019-06-20.  Įstatymo III skyriaus septintasis skirsnis ir 142 straipsnis įsigalioja 2023-01-01. Įstatymo 143 straipsnis įsigalioja 2025-01-01  Teisės aktų registras: 2019-09862-, 2019.
74 Dėl Salantų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo 573 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.05 Galioja nuo 2019.06.20  Teisės aktų registras: 2019-09828-, 2019.
75 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12540-3-63-3-00894-2017-6 2019-06-05 Nr. AB-12540-3-63-3-00894-2017-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.06.05 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-09742-, 2019.
76 Dėl Rambyno regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo 570 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.05 Galioja nuo 2019.06.19  Teisės aktų registras: 2019-09797-, 2019.
77 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. CB-5546-2-06-3-08661-2017-2 2019-06-05 Nr. CB-5546-2-06-3-08661-2017-2 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.06.05 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-09565-, 2019.
78 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. CB-5548-2-55-3-02352-2015-5 2019-06-05 Nr. CB-5548-2-55-3-02352-2015-5 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.06.05 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-09564-, 2019.
79 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Jonavos politechnikos mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 542 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.05 Galioja nuo 2019.06.08  Teisės aktų registras: 2019-09330-, 2019.
80 Nuasmeninta nutartis 2019-05-30 Nr. AB-12145-3-61-3-03090-2017-5 2019-05-30 Nr. AB-12145-3-61-3-03090-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.05.30 Galioja nuo 2019.05.30  Teisės aktų registras: 2019-09268-, 2019.
81 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-332 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.29 Galioja nuo 2019.05.31  Teisės aktų registras: 2019-08562-, 2019.
82 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-159 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.24 Galioja nuo 2019.05.25  Teisės aktų registras: 2019-08300-, 2019.
83 Dėl UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-155 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.24 Galioja nuo 2019.05.25  Teisės aktų registras: 2019-08296-, 2019.
84 Dėl SĮ „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-154 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.24 Galioja nuo 2019.05.25  Teisės aktų registras: 2019-08295-, 2019.
85 Nuasmeninta nutartis 2019-05-23 Nr. CB-5036-2-68-3-08672-2016-1 2019-05-23 Nr. CB-5036-2-68-3-08672-2016-1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.05.23 Galioja nuo 2019.05.23  Teisės aktų registras: 2019-08618-, 2019.
86 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2019-05-22 Nr. DBT-66-3-64-3-00123-2019-4 2019-05-22 Nr. DBT-66-3-64-3-00123-2019-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis dėl teismingumo 2019.05.22 Galioja nuo 2019.05.22  Teisės aktų registras: 2019-09572-, 2019.
87 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2019-05-22 Nr. DBT-68-3-63-3-00850-2017-8 2019-05-22 Nr. DBT-68-3-63-3-00850-2017-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis dėl teismingumo 2019.05.22 Galioja nuo 2019.05.22  Teisės aktų registras: 2019-09557-, 2019.
88 Nuasmeninta nutartis 2019-05-22 Nr. AB-11645-3-61-3-00882-2017-1 2019-05-22 Nr. AB-11645-3-61-3-00882-2017-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.05.22 Galioja nuo 2019.05.22  Teisės aktų registras: 2019-08521-, 2019.
89 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 „Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo” pakeitimo D1-310 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.22 Galioja nuo 2019.11.01  Teisės aktų registras: 2019-08085-, 2019.
90 Dėl UAB „Varėnos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-140 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.20 Galioja nuo 2019.05.20  Teisės aktų registras: 2019-07964-, 2019.
91 Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo V-590 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.17 Galioja nuo 2019.05.24  Teisės aktų registras: 2019-08223-, 2019.
92 Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo V-590 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.17    
93 Nuasmeninta nutartis 2019-05-14 Nr. AB-11021-3-61-3-03904-2017-9 2019-05-14 Nr. AB-11021-3-61-3-03904-2017-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.05.14 Galioja nuo 2019.05.14  Teisės aktų registras: 2019-08101-, 2019.
94 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-543 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo”  ... D1-294 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.13 Galioja nuo 2019.05.14  Teisės aktų registras: 2019-07641-, 2019.
95 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-279 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.13 Galioja nuo 2019.05.14  Teisės aktų registras: 2019-07626-, 2019.
96 Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo pat ... 3D-292 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.05.10 Galioja nuo 2019.05.11  Teisės aktų registras: 2019-07514-, 2019.
97 Nuasmeninta nutartis 2019-05-09 Nr. AB-10922-3-61-3-00585-2017-1 2019-05-09 Nr. AB-10922-3-61-3-00585-2017-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.05.09 Galioja nuo 2019.05.09  Teisės aktų registras: 2019-07930-, 2019.
98 Nuasmeninta nutartis 2019-05-08 Nr. AB-10756-3-61-3-03744-2017-1 2019-05-08 Nr. AB-10756-3-61-3-03744-2017-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.05.08 Galioja nuo 2019.05.08  Teisės aktų registras: 2019-07853-, 2019.
99 Dėl UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-137 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.07 Galioja nuo 2019.05.08  Teisės aktų registras: 2019-07401-, 2019.
100 Nuasmeninta nutartis 2019-05-02 Nr. CB-4325-2-69-3-21900-2016-1 2019-05-02 Nr. CB-4325-2-69-3-21900-2016-1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.05.02 Galioja nuo 2019.05.02  Teisės aktų registras: 2019-07658-, 2019.
101 Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir su jiems nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra  ... D1-257 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.02 Galioja nuo 2019.05.07  Teisės aktų registras: 2019-07357-, 2019.
102 Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2019 m. finansavimo krypčių patvirtinimo D1-260 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.02 Galioja nuo 2019.05.04  Teisės aktų registras: 2019-07223-, 2019.
103 Nuasmeninta nutartis 2019-04-30 Nr. AB-10406-3-61-3-03738-2016-3 2019-04-30 Nr. AB-10406-3-61-3-03738-2016-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.04.30 Galioja nuo 2019.04.30  Teisės aktų registras: 2019-07657-, 2019.
104 Nuasmeninta nutartis 2019-04-30 Nr. BB-2552-1-01-1-12736-2017-2 2019-04-30 Nr. BB-2552-1-01-1-12736-2017-2 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.04.30 Galioja nuo 2019.04.30  Teisės aktų registras: 2019-07589-, 2019.
105 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 445 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.11  Teisės aktų registras: 2019-07552-, 2019.
106 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-639 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-250 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.02 . Išimtys: Įsakymo 1.8 papunktis įsigalioja 2019-11-01  Teisės aktų registras: 2019-07085-, 2019.
107 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-244 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.29 Galioja nuo 2019.05.02  Teisės aktų registras: 2019-07005-, 2019.
108 Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-126 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.04.27  Teisės aktų registras: 2019-06907-, 2019.
109 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-231 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.04.27 . Išimtys: Įsakymo 1.49 papunktis įsigalioja 2020 m. kovo 10 d.  Teisės aktų registras: 2019-06856-, 2019.
110 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015  m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-384 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.04.23 Galioja nuo 2019.04.24  Teisės aktų registras: 2019-06621-, 2019.
111 Dėl UAB„Jurbarko vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-109 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.18 Galioja nuo 2019.04.20  Teisės aktų registras: 2019-06497-, 2019.
112 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-107 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.18 Galioja nuo 2019.04.20  Teisės aktų registras: 2019-06495-, 2019.
113 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-106 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.18 Galioja nuo 2019.04.20  Teisės aktų registras: 2019-06494-, 2019.
114 Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-105 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.18 Galioja nuo 2019.04.20  Teisės aktų registras: 2019-06493-, 2019.
115 Nuasmeninta nutartis 2019-04-17 Nr. AB-9728-3-63-3-00210-2017-8 2019-04-17 Nr. AB-9728-3-63-3-00210-2017-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.04.17 Galioja nuo 2019.04.17  Teisės aktų registras: 2019-06809-, 2019.
116 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 374 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17 Galioja nuo 2019.05.02  Teisės aktų registras: 2019-06871-, 2019.
117 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 373 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17 Galioja nuo 2019.05.02  Teisės aktų registras: 2019-06870-, 2019.
118 DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO PATVIRTINIMO 371 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17    
119 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9403-3-62-3-01096-2017-0 2019-04-10 Nr. AB-9403-3-62-3-01096-2017-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.04.10 Galioja nuo 2019.04.10  Teisės aktų registras: 2019-06715-, 2019.
120 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-8926-3-61-3-01141-2017-0 2019-04-10 Nr. AB-8926-3-61-3-01141-2017-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.04.10 Galioja nuo 2019.04.10  Teisės aktų registras: 2019-06350-, 2019.
121 Dėl 2019 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo 328 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.10 Galioja nuo 2019.04.16  Teisės aktų registras: 2019-06138-, 2019.
122 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-103 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.10 Galioja nuo 2019.04.11  Teisės aktų registras: 2019-05875-, 2019.
123 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-102 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.10 Galioja nuo 2019.04.11  Teisės aktų registras: 2019-05874-, 2019.
124 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-101 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.10 Galioja nuo 2019.05.02  Teisės aktų registras: 2019-05873-, 2019.
125 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-198 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.04 Galioja nuo 2019.11.01 . Išimtys: Įsakymo 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 ir 2.9 papunkčiai įsigalioja 2019 m. gegužės 2 d..  Teisės aktų registras: 2019-05672-, 2019.
126 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-320 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.04.02 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05295-, 2019.
127 Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Savivaldybės mobilizacijos plano rengimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo V-58 Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.04.02 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05349-, 2019.
128 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-96 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.01 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05219-, 2019.
129 Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje Energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo O3E-93 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.01 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05217-, 2019.
130 Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo O3E-91 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.01 Galioja nuo 2019.05.02  Teisės aktų registras: 2019-05216-, 2019.
131 Nuasmeninta nutartis 2019-03-28 Nr. AB-7741-3-62-3-00207-2017-3 2019-03-28 Nr. AB-7741-3-62-3-00207-2017-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.28  Teisės aktų registras: 2019-05608-, 2019.
132 Nuasmeninta nutartis 2019-03-27 Nr. CB-3018-2-13-3-04172-2017-3 2019-03-27 Nr. CB-3018-2-13-3-04172-2017-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.03.27 Galioja nuo 2019.03.27  Teisės aktų registras: 2019-05480-, 2019.
133 Dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo 279 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-05001-, 2019.
134 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-88 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.03.28  Teisės aktų registras: 2019-04735-, 2019.
135 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo B1-205 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.03.25 Galioja nuo 2019.03.28  Teisės aktų registras: 2019-04656-, 2019.
136 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-80 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.22 Galioja nuo 2019.03.23  Teisės aktų registras: 2019-04516-, 2019.
137 Dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-169/ 3D-167 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.21 Galioja nuo 2019.03.23  Teisės aktų registras: 2019-04466-, 2019.
138 Nuasmeninta nutartis 2019-03-20 Nr. AB-6980-3-61-3-03601-2016-2 2019-03-20 Nr. AB-6980-3-61-3-03601-2016-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.03.20 Galioja nuo 2019.03.20  Teisės aktų registras: 2019-04919-, 2019.
139 Nuasmeninta nutartis 2019-03-20 Nr. AB-6881-3-61-3-05540-2015-5 2019-03-20 Nr. AB-6881-3-61-3-05540-2015-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.03.20 Galioja nuo 2019.03.20  Teisės aktų registras: 2019-04817-, 2019.
140 Nuasmeninta nutartis 2019-03-20 Nr. AB-6958-3-61-3-02719-2018-3 2019-03-20 Nr. AB-6958-3-61-3-02719-2018-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.03.20 Galioja nuo 2019.03.20  Teisės aktų registras: 2019-04790-, 2019.
141 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-283 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.03.20 Galioja nuo 2019.03.21  Teisės aktų registras: 2019-04356-, 2019.
142 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-282 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.03.20 Galioja nuo 2019.03.21  Teisės aktų registras: 2019-04355-, 2019.
143 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos XIII-1999 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2019.03.19 Galioja nuo 2019.03.26  Teisės aktų registras: 2019-04646-, 2019.
144 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-268 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.03.18 Galioja nuo 2019.03.19  Teisės aktų registras: 2019-04242-, 2019.
145 Nuasmeninta nutartis 2019-03-14 Nr. CB-2447-2-70-3-07082-2017-9 2019-03-14 Nr. CB-2447-2-70-3-07082-2017-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.03.14 Galioja nuo 2019.03.14  Teisės aktų registras: 2019-04433-, 2019.
146 Dėl Skemų socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-77 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.14 Galioja nuo 2019.03.15  Teisės aktų registras: 2019-04100-, 2019.
147 Dėl Jotainių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-76 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.14 Galioja nuo 2019.03.15  Teisės aktų registras: 2019-04099-, 2019.
148 Nuasmeninta nutartis 2019-03-13 Nr. AB-6368-3-63-3-00944-2017-2 2019-03-13 Nr. AB-6368-3-63-3-00944-2017-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.03.13 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-04456-, 2019.
149 Nuasmeninta nutartis 2019-03-13 Nr. AB-6473-3-61-3-05764-2015-3 2019-03-13 Nr. AB-6473-3-61-3-05764-2015-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.03.13 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-04451-, 2019.
150 Nuasmeninta nutartis 2019-03-13 Nr. AB-6360-3-61-3-03831-2016-7 2019-03-13 Nr. AB-6360-3-61-3-03831-2016-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.03.13 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-04445-, 2019.
151 Nuasmeninta nutartis 2019-03-13 Nr. CB-2353-2-70-3-08096-2017-5 2019-03-13 Nr. CB-2353-2-70-3-08096-2017-5 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.03.13 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-04368-, 2019.
152 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-70 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.07 Galioja nuo 2019.03.08  Teisės aktų registras: 2019-03784-, 2019.
153 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-69 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.07 Galioja nuo 2019.03.08  Teisės aktų registras: 2019-03783-, 2019.
154 Nuasmeninta nutartis 2019-03-06 Nr. AB-5952-3-63-3-01607-2016-8 2019-03-06 Nr. AB-5952-3-63-3-01607-2016-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.03.06 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-04121-, 2019.
155 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-78 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2019.03.06 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03934-, 2019.
156 Nuasmeninta nutartis 2019-02-28 Nr. AB-5611-3-61-3-04817-2016-2 2019-02-28 Nr. AB-5611-3-61-3-04817-2016-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.28 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03921-, 2019.
157 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-55 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-03359-, 2019.
158 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-54 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-03358-, 2019.
159 Nuasmeninta nutartis 2019-02-27 Nr. AB-5469-3-63-3-00383-2017-9 2019-02-27 Nr. AB-5469-3-63-3-00383-2017-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.27 Galioja nuo 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2019-03904-, 2019.
160 Nuasmeninta nutartis 2019-02-27 Nr. CB-1862-2-55-3-02364-2016-9 2019-02-27 Nr. CB-1862-2-55-3-02364-2016-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.02.27 Galioja nuo 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2019-03802-, 2019.
161 Nuasmeninta nutartis 2019-02-27 Nr. CB-1901-2-06-3-02888-2017-7 2019-02-27 Nr. CB-1901-2-06-3-02888-2017-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.02.27 Galioja nuo 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2019-03801-, 2019.
162 Dėl Nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 204 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.27 Galioja nuo 2019.03.05  Teisės aktų registras: 2019-03531-, 2019.
163 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo 3D-107 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.02.27 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03224-, 2019.
164 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-103 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03112-, 2019.
165 Nuasmeninta nutartis 2019-02-21 Nr. AB-4960-3-61-3-01434-2017-5 2019-02-21 Nr. AB-4960-3-61-3-01434-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-03503-, 2019.
166 Nuasmeninta nutartis 2019-02-21 Nr. CB-1567-2-47-3-02183-2017-0 2019-02-21 Nr. CB-1567-2-47-3-02183-2017-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-03419-, 2019.
167 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-512 „Dėl Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis, ir Europos bendrijos vidaus vande ... 3-89 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02886-, 2019.
168 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-184 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02847-, 2019.
169 Nuasmeninta nutartis 2019-02-20 Nr. AB-4904-3-65-3-00055-2016-6 2019-02-20 Nr. AB-4904-3-65-3-00055-2016-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.20  Teisės aktų registras: 2019-03488-, 2019.
170 Nuasmeninta nutartis 2019-02-20 Nr. AB-4683-3-61-3-02965-2018-6 2019-02-20 Nr. AB-4683-3-61-3-02965-2018-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.20  Teisės aktų registras: 2019-03309-, 2019.
171 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 157 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02866-, 2019.
172 Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo A1-103 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.02.19 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02891-, 2019.
173 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1975 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-02-27  Teisės aktų registras: 2019-03174-, 2019.
174 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo XIII-1978 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02650-, 2019.
175 Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 1V-15 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.03.15  Teisės aktų registras: 2019-02547-, 2019.
176 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-53 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.16  Teisės aktų registras: 2019-02386-, 2019.
177 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-52 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.16  Teisės aktų registras: 2019-02385-, 2019.
178 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-49 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.15  Teisės aktų registras: 2019-02345-, 2019.
179 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-42 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.15  Teisės aktų registras: 2019-02342-, 2019.
180 Nuasmeninta nutartis 2019-02-13 Nr. AB-4371-3-61-3-03956-2018-7 2019-02-13 Nr. AB-4371-3-61-3-03956-2018-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.13 Galioja nuo 2019.02.13  Teisės aktų registras: 2019-03139-, 2019.
181 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2019-02-13 Nr. DBT-11-2-56-3-00538-2018-3 2019-02-13 Nr. DBT-11-2-56-3-00538-2018-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis dėl teismingumo 2019.02.13 Galioja nuo 2019.02.13  Teisės aktų registras: 2019-02781-, 2019.
182 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-704 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo“ pakeitimo D1-84 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.13 Galioja nuo 2019.02.15  Teisės aktų registras: 2019-02331-, 2019.
183 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-36 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01990-, 2019.
184 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-34 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09 . Išimtys: Nutarimo 1 punkte nurodyta perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina galioja 12 mėnesių nuo šios kainos įsigaliojimo dienos.  Teisės aktų registras: 2019-01988-, 2019.
185 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-33 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01987-, 2019.
186 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-32 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01986-, 2019.
187 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-31 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01985-, 2019.
188 Nuasmeninta nutartis 2019-02-06 Nr. AB-3331-3-64-3-00245-2016-6 2019-02-06 Nr. AB-3331-3-64-3-00245-2016-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.06 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-02384-, 2019.
189 Dėl 2019 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo 3D-58 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.02.04 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01758-, 2019.
190 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-56 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01475-, 2019.
191 Nuasmeninta nutartis 2019-01-30 Nr. AB-3280-3-61-3-01032-2016-8 2019-01-30 Nr. AB-3280-3-61-3-01032-2016-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.30 Galioja nuo 2019.01.30  Teisės aktų registras: 2019-02380-, 2019.
192 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 98 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01755-, 2019.
193 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-109 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01342-, 2019.
194 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-24 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.25  Teisės aktų registras: 2019-01089-, 2019.
195 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-22 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.25  Teisės aktų registras: 2019-01087-, 2019.
196 Dėl dokumentų, kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, sąrašų patvirtinimo 2BE-19 Lietuvos transporto saugos administracija Įsakymas 2019.01.23 Galioja nuo 2019.01.24  Teisės aktų registras: 2019-00992-, 2019.
197 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-11 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.19  Teisės aktų registras: 2019-00740-, 2019.
198 Dėl Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-10 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.19  Teisės aktų registras: 2019-00739-, 2019.
199 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-9 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.19 . Išimtys: Nutarimo 2 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo kainų įsigaliojimo dienos  Teisės aktų registras: 2019-00738-, 2019.
200 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-8 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.19 . Išimtys: Nutarimo 2 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo kainų įsigaliojimo dienos  Teisės aktų registras: 2019-00737-, 2019.
201 Nuasmeninta nutartis 2019-01-16 Nr. AB-1477-3-61-3-01322-2017-1 2019-01-16 Nr. AB-1477-3-61-3-01322-2017-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.16 Galioja nuo 2019.01.16  Teisės aktų registras: 2019-01054-, 2019.
202 Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2019-2021 metų veiksmų plano patvirtinimo 3D-18 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.16  Teisės aktų registras: 2019-00551-, 2019.
203 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 29 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.22  Teisės aktų registras: 2019-00860-, 2019.
204 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 16 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.16  Teisės aktų registras: 2019-00521-, 2019.
205 DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALIES (KARINIO POLIGONO IR KARINIO MOKYMO TERITORIJOS PABRADĖS SENIŪNIJOJE)  BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 5 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09    
206 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-31 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.10  Teisės aktų registras: 2019-00316-, 2019.
207 Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo 43471 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.10  Teisės aktų registras: 2019-00289-, 2019.
208 Nuasmeninta nutartis 2019-01-08 Nr. CB-201-2-24-3-02543-2014-2 2019-01-08 Nr. CB-201-2-24-3-02543-2014-2 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.01.08 Galioja nuo 2019.01.08  Teisės aktų registras: 2019-00576-, 2019.
209 Nuasmeninta nutartis 2019-01-02 Nr. AB-145-3-61-3-00813-2017-5 2019-01-02 Nr. AB-145-3-61-3-00813-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.02 Galioja nuo 2019.01.02  Teisės aktų registras: 2019-00395-, 2019.
210 Nuasmeninta nutartis 2019-01-02 Nr. AB-76-3-61-3-01909-2017-2 2019-01-02 Nr. AB-76-3-61-3-01909-2017-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.02 Galioja nuo 2019.01.02  Teisės aktų registras: 2019-00393-, 2019.
211 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-476 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Nutarimo 1.2.4 ir 1.2.5 papunkčiai įsigalioja 2019-05-01  Teisės aktų registras: 2018-22068-, 2018.
212 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-475 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22066-, 2018.
213 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pake ... O3E-472 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22055-, 2018.
214 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-470 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Aprašas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-22053-, 2018.
215 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-469 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.28 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21843-, 2018.
216 Nuasmeninta nutartis 2018-12-27 Nr. AB-23843-3-61-3-00431-2016-0 2018-12-27 Nr. AB-23843-3-61-3-00431-2016-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.27  Teisės aktų registras: 2019-00282-, 2019.
217 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-959 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21651-, 2018.
218 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį Vytauto Didžiojo universitetui 1355 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21823-, 2018.
219 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1V-693 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-973 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21502-, 2018.
220 Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo O3E-465 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21260-, 2018.
221 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-462 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21257-, 2018.
222 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-460 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21254-, 2018.
223 Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-459 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.22 . Išimtys: Aprašas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. 3-5 punktai įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-21253-, 2018.
224 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkto, 7 dalies, 24 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT24-N14/ 2018 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21226-, 2018.
225 Nuasmeninta nutartis 2018-12-20 Nr. AB-23668-3-62-3-02607-2017-9 2018-12-20 Nr. AB-23668-3-62-3-02607-2017-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-21977-, 2018.
226 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1893 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-00099-, 2019.
227 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir pri ... XIII-1892 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.05.02 . Išimtys: Įstatymo 21 straipsnio 2 ir 4 dalys įsigalioja 2019-01-04.  Įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje išdėstytas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 13 punktas ir šio įstatymo 9 straipsnyje išdėstytas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 6 punktas įsigalioja 2021-03-01  Teisės aktų registras: 2019-00098-, 2019.
228 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymas XIII-1826 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.11.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-01-09  Teisės aktų registras: 2019-00216-, 2019.
229 Nuasmeninta nutartis 2018-12-20 Nr. CB-11249-2-59-3-00232-2017-6 2018-12-20 Nr. CB-11249-2-59-3-00232-2017-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-21674-, 2018.
230 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 pakeitimo įstatymas XIII-1860 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.02.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2019-01-03.  Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 10 straipsnio 8 dalis įsigalioja 2020-07-01. Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 ir 11 dalys įsigalioja 2019-04-18  Teisės aktų registras: 2019-00020-, 2019.
231 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-456 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21026-, 2018.
232 Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-455 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21025-, 2018.
233 Nuasmeninta nutartis 2018-12-19 Nr. AB-23503-3-64-3-00248-2017-0 2018-12-19 Nr. AB-23503-3-64-3-00248-2017-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.19  Teisės aktų registras: 2018-21685-, 2018.
234 Nuasmeninta nutartis 2018-12-19 Nr. CB-11169-2-06-3-05184-2015-7 2018-12-19 Nr. CB-11169-2-06-3-05184-2015-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.19  Teisės aktų registras: 2018-21630-, 2018.
235 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei santaros klinikoms 1330 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21042-, 2018.
236 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-940 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.19  Teisės aktų registras: 2018-20687-, 2018.
237 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-444 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.14  Teisės aktų registras: 2018-20463-, 2018.
238 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų va ... 1-466 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.13 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2018-20446-, 2018.
239 Nuasmeninta nutartis 2018-12-12 Nr. AB-22771-3-63-3-01680-2016-9 2018-12-12 Nr. AB-22771-3-63-3-01680-2016-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.12 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-21580-, 2018.
240 Nuasmeninta nutartis 2018-12-12 Nr. AB-22831-3-63-3-00646-2017-1 2018-12-12 Nr. AB-22831-3-63-3-00646-2017-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.12 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-21335-, 2018.
241 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1259 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.12 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20520-, 2018.
242 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1258 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.12 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20519-, 2018.
243 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 1258 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.12    
244 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. O3E-409 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo pasla ... O3E-440 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.07 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20103-, 2018.
245 Nuasmeninta nutartis 2018-12-06 Nr. CB-10777-2-30-3-00684-2016-5 2018-12-06 Nr. CB-10777-2-30-3-00684-2016-5 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-20498-, 2018.
246 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-1055 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20065-, 2018.
247 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-1065 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20066-, 2018.
248 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-446 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1061 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20035-, 2018.
249 Nuasmeninta nutartis 2018-12-05 Nr. AB-22187-3-62-3-01801-2016-3 2018-12-05 Nr. AB-22187-3-62-3-01801-2016-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.05 Galioja nuo 2018.12.05  Teisės aktų registras: 2018-20401-, 2018.
250 Nuasmeninta nutartis 2018-12-05 Nr. AB-22275-3-61-3-00667-2017-2 2018-12-05 Nr. AB-22275-3-61-3-00667-2017-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.05 Galioja nuo 2018.12.05  Teisės aktų registras: 2018-20379-, 2018.
251 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo 1209 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.05 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20153-, 2018.
252 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-430 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19501-, 2018.
253 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-1015 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19507-, 2018.
254 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-1015 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.30    
255 Nuasmeninta nutartis 2018-11-29 Nr. CB-10553-2-68-3-04000-2018-4 2018-11-29 Nr. CB-10553-2-68-3-04000-2018-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.29  Teisės aktų registras: 2018-20024-, 2018.
256 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1006 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19784-, 2018.
257 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-413 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19320-, 2018.
258 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-409 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19308-, 2018.
259 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 599 „Dėl 2018 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo 1163 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.28 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19355-, 2018.
260 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-867 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.24  Teisės aktų registras: 2018-18963-, 2018.
261 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3-234 „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio 2018 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-581 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18732-, 2018.
262 Dėl rinkimų apylinkių ribų Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Mažeikių, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, ... Sp-140 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2018.11.20 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19241-, 2018.
263 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-973 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.20 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18726-, 2018.
264 Dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-968/ 3D-821 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.20 Galioja nuo 2018.11.23  Teisės aktų registras: 2018-18801-, 2018.
265 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos E-015-18-LSIS patvirtinimo D1-964 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.19 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18722-, 2018.
266 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-388 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.16 Galioja nuo 2018.11.17  Teisės aktų registras: 2018-18589-, 2018.
267 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-387 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.16 Galioja nuo 2018.11.17  Teisės aktų registras: 2018-18585-, 2018.
268 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju-1 skirsniu įstatymas XIII-1630 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.11.15 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įstatymo 20 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-11-24  Teisės aktų registras: 2018-18920-, 2018.
269 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 9, 26, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1629 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.11.15 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-11-24  Teisės aktų registras: 2018-18919-, 2018.
270 Nuasmeninta nutartis 2018-11-14 Nr. AB-20694-3-65-3-00144-2017-6 2018-11-14 Nr. AB-20694-3-65-3-00144-2017-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.14  Teisės aktų registras: 2018-18890-, 2018.
271 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 „ Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtin ... D1-946 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.14  Teisės aktų registras: 2018-18292-, 2018.
272 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-384 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2018.11.08 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18376-, 2018.
273 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-369 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.08 Galioja nuo 2018.11.09  Teisės aktų registras: 2018-18090-, 2018.
274 Nuasmeninta nutartis 2018-11-07 Nr. AB-21990-3-61-3-05214-2015-3 2018-11-07 Nr. AB-21990-3-61-3-05214-2015-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.07  Teisės aktų registras: 2018-20283-, 2018.
275 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 1096 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.09  Teisės aktų registras: 2018-18119-, 2018.
276 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-927 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.02 Galioja nuo 2018.11.07  Teisės aktų registras: 2018-17916-, 2018.
277 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 1108 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.14  Teisės aktų registras: 2018-18293-, 2018.
278 Nuasmeninta nutartis 2018-10-26 Nr. CB-9626-2-55-3-01762-2016-0 2018-10-26 Nr. CB-9626-2-55-3-01762-2016-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.10.26 Galioja nuo 2018.10.26  Teisės aktų registras: 2018-17882-, 2018.
279 Nuasmeninta nutartis 2018-10-25 Nr. AB-19179-3-61-3-02781-2018-2 2018-10-25 Nr. AB-19179-3-61-3-02781-2018-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.25  Teisės aktų registras: 2018-17761-, 2018.
280 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baisogalos bioenergija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-354 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16695-, 2018.
281 Dėl Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-352 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16693-, 2018.
282 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 1088 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.11.08  Teisės aktų registras: 2018-17976-, 2018.
283 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2018-10-24 Nr. DBT-261-2-13-3-04407-2017-4 2018-10-24 Nr. DBT-261-2-13-3-04407-2017-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis dėl teismingumo 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.24  Teisės aktų registras: 2018-17752-, 2018.
284 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-762 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.10.18 Galioja nuo 2018.10.19  Teisės aktų registras: 2018-16349-, 2018.
285 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 1047   Nutarimas 2018.10.17 Galioja nuo 2018.10.24  Teisės aktų registras: 2018-16546-, 2018.
286 Dėl Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos patvirtinimo D1-889 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.16    
287 DĖL KLAIPĖDOS APSKRITIES MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMOS PATVIRTINIMO D1-889 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.16    
288 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-758 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.10.16 Galioja nuo 2018.10.18  Teisės aktų registras: 2018-16290-, 2018.
289 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-719 „Dėl Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-757 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.10.16 Galioja nuo 2018.10.18  Teisės aktų registras: 2018-16279-, 2018.
290 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-322 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.17 . Išimtys: Šio nutarimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.  Teisės aktų registras: 2018-16223-, 2018.
291 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-321 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.17  Teisės aktų registras: 2018-16222-, 2018.
292 Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-319 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-16221-, 2018.
293 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-318 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-16220-, 2018.
294 Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-317 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-16219-, 2018.
295 Nuasmeninta nutartis 2018-10-11 Nr. CB-9099-2-08-3-01794-2017-4 2018-10-11 Nr. CB-9099-2-08-3-01794-2017-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.10.11 Galioja nuo 2018.10.11  Teisės aktų registras: 2018-16781-, 2018.
296 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo 3D-721 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.10.08 Galioja nuo 2018.10.09  Teisės aktų registras: 2018-15947-, 2018.
297 Nuasmeninta nutartis 2018-10-05 Nr. CB-8913-2-06-3-08654-2016-3 2018-10-05 Nr. CB-8913-2-06-3-08654-2016-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.05  Teisės aktų registras: 2018-17373-, 2018.
298 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-315 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.09  Teisės aktų registras: 2018-15888-, 2018.
299 Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo O3E-314 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.09  Teisės aktų registras: 2018-15887-, 2018.
300 Nuasmeninta nutartis 2018-10-03 Nr. AB-17591-3-61-3-01274-2016-6 2018-10-03 Nr. AB-17591-3-61-3-01274-2016-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.10.03 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-16933-, 2018.
301 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos patvirtinimo 996   Nutarimas 2018.10.03 Galioja nuo 2018.10.06  Teisės aktų registras: 2018-15880-, 2018.
302 Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-711 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-15621-, 2018.
303 Nuasmeninta nutartis 2018-09-27 Nr. CB-8695-2-69-3-14744-2016-9 2018-09-27 Nr. CB-8695-2-69-3-14744-2016-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.27  Teisės aktų registras: 2018-16996-, 2018.
304 Nuasmeninta nutartis 2018-09-27 Nr. AB-16766-3-62-3-02514-2016-5 2018-09-27 Nr. AB-16766-3-62-3-02514-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.27  Teisės aktų registras: 2018-16721-, 2018.
305 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-296 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.28  Teisės aktų registras: 2018-15221-, 2018.
306 Nuasmeninta nutartis 2018-09-26 Nr. AB-16787-3-61-3-03163-2016-5 2018-09-26 Nr. AB-16787-3-61-3-03163-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.09.26 Galioja nuo 2018.09.26  Teisės aktų registras: 2018-17389-, 2018.
307 Nuasmeninta nutartis 2018-09-26 Nr. AB-16791-3-62-3-00854-2017-1 2018-09-26 Nr. AB-16791-3-62-3-00854-2017-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.09.26 Galioja nuo 2018.09.26  Teisės aktų registras: 2018-17015-, 2018.
308 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/ 550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo B1-814/ D1-853 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.26 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-16313-, 2018.
309 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/ 550 „Dėl veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo B1-814/ D1-853 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.26    
310 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-847 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.25 Galioja nuo 2019.11.01  Teisės aktų registras: 2018-15266-, 2018.
311 Nuasmeninta nutartis 2018-09-21 Nr. AB-16184-3-62-3-02222-2015-0 2018-09-21 Nr. AB-16184-3-62-3-02222-2015-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.09.21 Galioja nuo 2018.09.21  Teisės aktų registras: 2018-15392-, 2018.
312 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-292 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.21 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14890-, 2018.
313 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-290 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14806-, 2018.
314 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Trakų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-289 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14805-, 2018.
315 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-288 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14804-, 2018.
316 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XIII-1482 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.09.18 Galioja nuo 2018.09.20  Teisės aktų registras: 2018-14781-, 2018.
317 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl Riešės upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-829 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.17 Galioja nuo 2018.09.20  Teisės aktų registras: 2018-14669-, 2018.
318 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-625 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvar ... D1-828 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.13 Galioja nuo 2018.09.18  Teisės aktų registras: 2018-14554-, 2018.
319 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-819 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.12 Galioja nuo 2018.09.14  Teisės aktų registras: 2018-14454-, 2018.
320 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-248 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.09.10 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-14338-, 2018.
321 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-648 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.09.10 Galioja nuo 2018.09.12  Teisės aktų registras: 2018-14319-, 2018.
322 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-446 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo D1-811 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.07 Galioja nuo 2018.09.13  Teisės aktų registras: 2018-14396-, 2018.
323 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo D1-807 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.06 Galioja nuo 2018.09.08  Teisės aktų registras: 2018-14232-, 2018.
324 Dėl Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 3D-637/ D1-804 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.06 Galioja nuo 2018.09.08  Teisės aktų registras: 2018-14185-, 2018.
325 Dėl topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 3D-637/ D1-804 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.06    
326 Nuasmeninta nutartis 2018-08-29 Nr. AB-14830-3-61-3-02838-2016-3 2018-08-29 Nr. AB-14830-3-61-3-02838-2016-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.08.29 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-14073-, 2018.
327 Nuasmeninta nutartis 2018-08-29 Nr. AB-14845-3-61-3-01331-2016-0 2018-08-29 Nr. AB-14845-3-61-3-01331-2016-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.08.29 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-14069-, 2018.
328 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei 860   Nutarimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13924-, 2018.
329 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Respublikinei Kauno ligoninei 859   Nutarimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13923-, 2018.
330 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-892 „Dėl Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms, susidarančioms veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, išskyrus tokią ... V-940 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13504-, 2018.
331 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-260 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.08.24  Teisės aktų registras: 2018-13320-, 2018.
332 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-259 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.08.24  Teisės aktų registras: 2018-13319-, 2018.
333 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 3D-574 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.08.24  Teisės aktų registras: 2018-13317-, 2018.
334 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos 829   Nutarimas 2018.08.22 Galioja nuo 2018.08.25  Teisės aktų registras: 2018-13347-, 2018.
335 Nuasmeninta nutartis 2018-08-21 Nr. AB-14454-3-61-3-01992-2018-5 2018-08-21 Nr. AB-14454-3-61-3-01992-2018-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.08.21 Galioja nuo 2018.08.21  Teisės aktų registras: 2018-13536-, 2018.
336 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-601 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja nuo 2018.08.22  Teisės aktų registras: 2018-13213-, 2018.
337 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-600 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja nuo 2018.08.22  Teisės aktų registras: 2018-13214-, 2018.
338 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-599 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja nuo 2018.08.22  Teisės aktų registras: 2018-13215-, 2018.
339 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 475/ 3D-397 „Dėl Informacijos apie vandens taršą iš žemės ūkio šaltinių teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo D1-761/ 3D-567 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja nuo 2018.08.28  Teisės aktų registras: 2018-13412-, 2018.
340 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-589 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.13 Negalioja nuo 2018.08.22 Galioja nuo 2018.08.14 iki 2018.08.21  Teisės aktų registras: 2018-13041-, 2018.
341 Dėl Kempingų klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo V-138   Įsakymas 2018.08.10 Galioja nuo 2018.08.15  Teisės aktų registras: 2018-13078-, 2018.
342 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo V-886 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.03 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13208-, 2018.
343 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-719 „Dėl Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-545 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.07.31 Galioja nuo 2018.08.01  Teisės aktų registras: 2018-12640-, 2018.
344 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios a ... O3E-237 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.26 Galioja nuo 2018.07.27  Teisės aktų registras: 2018-12449-, 2018.
345 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl nacionaliniam saugumui svarbių apsaugos zonų nustatymo“ pakeitimo 746   Nutarimas 2018.07.25 Galioja nuo 2018.08.03  Teisės aktų registras: 2018-12762-, 2018.
346 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 3D-496 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.07.23 Galioja nuo 2018.07.25  Teisės aktų registras: 2018-12311-, 2018.
347 Dėl 2017 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo O3E-232 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.07.24  Teisės aktų registras: 2018-12256-, 2018.
348 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3E-202 „Dėl 2017 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių“ pa ... O3E-231 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.07.24  Teisės aktų registras: 2018-12255-, 2018.
349 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-226 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.07.24  Teisės aktų registras: 2018-12249-, 2018.
350 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-225 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.07.21  Teisės aktų registras: 2018-12248-, 2018.
351 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-224 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.07.21  Teisės aktų registras: 2018-12247-, 2018.
352 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-221 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.07.21  Teisės aktų registras: 2018-12243-, 2018.
353 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninei pagal panaudos sutartį 710   Nutarimas 2018.07.18 Galioja nuo 2018.07.26  Teisės aktų registras: 2018-12387-, 2018.
354 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-216 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.12 Galioja nuo 2018.07.13  Teisės aktų registras: 2018-11864-, 2018.
355 Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo A1-360 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.07.11 Galioja nuo 2018.07.13  Teisės aktų registras: 2018-11863-, 2018.
356 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1S-139 (2016)  „Dėl Prašymų dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 1S-97 (2018) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimas 2018.07.10 Galioja nuo 2018.07.14  Teisės aktų registras: 2018-11886-, 2018.
357 Nuasmeninta nutartis 2018-07-05 Nr. AB-12618-3-62-3-01424-2016-4 2018-07-05 Nr. AB-12618-3-62-3-01424-2016-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.07.05 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11921-, 2018.
358 Nuasmeninta nutartis 2018-07-05 Nr. CB-6159-3-63-3-00105-2016-0 2018-07-05 Nr. CB-6159-3-63-3-00105-2016-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.07.05 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11918-, 2018.
359 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 669   Nutarimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.17  Teisės aktų registras: 2018-12020-, 2018.
360 Nuasmeninta nutartis 2018-07-04 Nr. CB-6112-2-55-3-00499-2016-6 2018-07-04 Nr. CB-6112-2-55-3-00499-2016-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.04  Teisės aktų registras: 2018-11836-, 2018.
361 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 637   Nutarimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11647-, 2018.
362 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai ... 3D-445 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.06  Teisės aktų registras: 2018-11383-, 2018.
363 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 256 „Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms“ pakeitimo 635   Nutarimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.06  Teisės aktų registras: 2018-11475-, 2018.
364 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1V-122 „Dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-474 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.07.03 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11225-, 2018.
365 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-473 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.07.03 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11223-, 2018.
366 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-472 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.07.03 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11222-, 2018.
367 Nuasmeninta nutartis 2018-06-29 Nr. CB-6119-2-48-3-03058-2015-1 2018-06-29 Nr. CB-6119-2-48-3-03058-2015-1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.06.29 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-11905-, 2018.
368 Nuasmeninta nutartis 2018-06-29 Nr. CB-5940-2-06-3-12674-2014-8 2018-06-29 Nr. CB-5940-2-06-3-12674-2014-8 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.06.29 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-11601-, 2018.
369 Dėl Sektorinių profesinių komitetų uždavinių, funkcijų, komitetų sudarymo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-610/ 4-401 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.05 . Išimtys: Įsakymo 2 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2018-11224-, 2018.
370 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-213 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-624 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10886-, 2018.
371 Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-210 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-10738-, 2018.
372 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-465 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-10719-, 2018.
373 Dėl 2017 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių O3E-202 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-10713-, 2018.
374 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 177 „Dėl Nuotekų avarinių išleistuvų naudojimo ir plombavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-627 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10865-, 2018.
375 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-626 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10864-, 2018.
376 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-625 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.09.18  Teisės aktų registras: 2018-10863-, 2018.
377 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/ 1K-230 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo D1-616/ 1K-233 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10803-, 2018.
378 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo D1-601 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.06.29 . Išimtys: Šiuo įsakymu patvirtintas Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas statybos produktams, kurių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas atliekamas ne pagal darniąsias technines specifikacijas pirmąjį kartą, pradedamas taikyti 2018 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-10693-, 2018.
379 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-611 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10712-, 2018.
380 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 3D-413 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.26 Galioja nuo 2018.06.28  Teisės aktų registras: 2018-10622-, 2018.
381 Dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-565/ 3D-417 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.26 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10686-, 2018.
382 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti s ... 620   Nutarimas 2018.06.20 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10870-, 2018.
383 Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 604   Nutarimas 2018.06.20 Galioja nuo 2018.06.28  Teisės aktų registras: 2018-10558-, 2018.
384 Dėl 2018 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo 599   Nutarimas 2018.06.20 Galioja nuo 2018.06.27  Teisės aktų registras: 2018-10481-, 2018.
385 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-535 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.19 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10554-, 2018.
386 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 „Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-540 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.19 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10553-, 2018.
387 Nuasmeninta nutartis 2018-06-18 Nr. CB-5465-2-69-3-07183-2016-8 2018-06-18 Nr. CB-5465-2-69-3-07183-2016-8 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.06.18 Galioja nuo 2018.06.18  Teisės aktų registras: 2018-10478-, 2018.
388 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9 ir 9-1 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1275 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.14 Galioja nuo 2018.07.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 3 ir 4 dalys įsigalioja 2018-06-27. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-01-01  Teisės aktų registras: 2018-10517-, 2018.
389 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-199 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.14 Galioja nuo 2018.06.19  Teisės aktų registras: 2018-10019-, 2018.
390 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos vienašališko nustatymo O3E-195 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.14 Galioja nuo 2018.06.15  Teisės aktų registras: 2018-09943-, 2018.
391 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-835 „Dėl Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių  ... D1-506 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.13 Galioja nuo 2018.07.01 . Išimtys: 2 punktas įsigalioja 2018-06-14  Teisės aktų registras: 2018-09820-, 2018.
392 Nuasmeninta nutartis 2018-06-12 Nr. BB-3876-1-03-2-00540-2015-3 2018-06-12 Nr. BB-3876-1-03-2-00540-2015-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.06.12 Galioja nuo 2018.06.12  Teisės aktų registras: 2018-10187-, 2018.
393 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-194 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.08 Galioja nuo 2018.06.09  Teisės aktų registras: 2018-09660-, 2018.
394 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-191 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.07 Galioja nuo 2018.06.08  Teisės aktų registras: 2018-09566-, 2018.
395 Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo 558   Nutarimas 2018.06.06 Galioja nuo 2018.06.12  Teisės aktų registras: 2018-09731-, 2018.
396 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. D1-451 „Dėl Nemunėlio upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-448 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.04 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09247-, 2018.
397 Nuasmeninta nutartis 2018-06-01 Nr. AB-11041-3-63-3-02445-2016-9 2018-06-01 Nr. AB-11041-3-63-3-02445-2016-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.06.01 Galioja nuo 2018.06.01  Teisės aktų registras: 2018-09798-, 2018.
398 Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių laisvųjų ekonominių zonų verslo planų įgyvendinimo, laisvosiose ekonominėse zonose veikiančių įmonių ir laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovių veiklos rezultatų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Duomenų api ... 4-338 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.01 Galioja nuo 2018.06.12  Teisės aktų registras: 2018-09705-, 2018.
399 Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo krypčių patvirtinimo D1-446 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.01 Galioja nuo 2018.06.08  Teisės aktų registras: 2018-09532-, 2018.
400 Dėl aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei reikalingų laboratorinių tyrimų ir matavimų organizavimo D1-443 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.01 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09238-, 2018.
401 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-181 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.06.01  Teisės aktų registras: 2018-08920-, 2018.
402 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę ... A1-245 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.01  Teisės aktų registras: 2018-08840-, 2018.
403 Nuasmeninta nutartis 2018-05-29 Nr. AB-10881-3-65-3-00101-2018-0 2018-05-29 Nr. AB-10881-3-65-3-00101-2018-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.29 Galioja nuo 2018.05.29  Teisės aktų registras: 2018-09691-, 2018.
404 Nuasmeninta nutartis 2018-05-29 Nr. AB-10725-3-63-3-01832-2016-8 2018-05-29 Nr. AB-10725-3-63-3-01832-2016-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.29 Galioja nuo 2018.05.29  Teisės aktų registras: 2018-09522-, 2018.
405 Nuasmeninta nutartis 2018-05-23 Nr. AB-10210-3-62-3-01897-2014-6 2018-05-23 Nr. AB-10210-3-62-3-01897-2014-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.23 Galioja nuo 2018.05.23  Teisės aktų registras: 2018-08822-, 2018.
406 Nuasmeninta nutartis 2018-05-23 Nr. AB-10225-3-62-3-01814-2016-7 2018-05-23 Nr. AB-10225-3-62-3-01814-2016-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.23 Galioja nuo 2018.05.23  Teisės aktų registras: 2018-08814-, 2018.
407 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-97 „Dėl Bulvių žiedinio puvinio fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-328 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.23 Galioja nuo 2018.05.26  Teisės aktų registras: 2018-08395-, 2018.
408 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-314 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.21 Galioja nuo 2018.05.23  Teisės aktų registras: 2018-08191-, 2018.
409 Nuasmeninta nutartis 2018-05-18 Nr. CB-4598-2-48-3-00350-2016-4 2018-05-18 Nr. CB-4598-2-48-3-00350-2016-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.05.18 Galioja nuo 2018.05.18  Teisės aktų registras: 2018-08551-, 2018.
410 Nuasmeninta nutartis 2018-05-18 Nr. CB-4581-2-08-3-08557-2016-7 2018-05-18 Nr. CB-4581-2-08-3-08557-2016-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.05.18 Galioja nuo 2018.05.18  Teisės aktų registras: 2018-08462-, 2018.
411 Nuasmeninta nutartis 2018-05-17 Nr. CB-4538-2-48-3-00194-2015-9 2018-05-17 Nr. CB-4538-2-48-3-00194-2015-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.17  Teisės aktų registras: 2018-08446-, 2018.
412 Nuasmeninta nutartis 2018-05-17 Nr. CB-4537-2-48-3-00518-2016-0 2018-05-17 Nr. CB-4537-2-48-3-00518-2016-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.17  Teisės aktų registras: 2018-08386-, 2018.
413 Nuasmeninta nutartis 2018-05-17 Nr. CB-4536-2-48-3-00519-2016-1 2018-05-17 Nr. CB-4536-2-48-3-00519-2016-1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.17  Teisės aktų registras: 2018-08366-, 2018.
414 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 10, 12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1164 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.17 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-05-30  Teisės aktų registras: 2018-08638-, 2018.
415 Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo 1-148 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.24  Teisės aktų registras: 2018-08261-, 2018.
416 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-160 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.19  Teisės aktų registras: 2018-07982-, 2018.
417 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-158 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.18  Teisės aktų registras: 2018-07951-, 2018.
418 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų O3E-157 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.18  Teisės aktų registras: 2018-07950-, 2018.
419 Dėl 2018 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo 469   Nutarimas 2018.05.16 Galioja nuo 2018.05.19  Teisės aktų registras: 2018-08039-, 2018.
420 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-156 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.16 Galioja nuo 2018.05.18 . Išimtys: Nutarimo 1.1. papunktis įsigalioja 2018-07-01.  Teisės aktų registras: 2018-07883-, 2018.
421 Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2018 metų sąrašo patvirtinimo 3-234 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.05.16 Galioja nuo 2018.05.17  Teisės aktų registras: 2018-07854-, 2018.
422 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo 3D-303 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.14 Galioja nuo 2018.05.16  Teisės aktų registras: 2018-07759-, 2018.
423 Nuasmeninta nutartis 2018-05-10 Nr. AB-9338-3-63-3-00059-2018-0 2018-05-10 Nr. AB-9338-3-63-3-00059-2018-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.10  Teisės aktų registras: 2018-08013-, 2018.
424 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-148 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.12  Teisės aktų registras: 2018-07612-, 2018.
425 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-147 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.12  Teisės aktų registras: 2018-07611-, 2018.
426 Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-146 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.12  Teisės aktų registras: 2018-07610-, 2018.
427 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-848 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-382 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.12  Teisės aktų registras: 2018-07621-, 2018.
428 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-376 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.15  Teisės aktų registras: 2018-07739-, 2018.
429 Nuasmeninta nutartis 2018-05-09 Nr. AB-9215-3-63-3-02779-2016-9 2018-05-09 Nr. AB-9215-3-63-3-02779-2016-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.09 Galioja nuo 2018.05.09  Teisės aktų registras: 2018-08005-, 2018.
430 Dėl savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo 3D-286 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.08 Galioja nuo 2018.05.11  Teisės aktų registras: 2018-07565-, 2018.
431 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2018-05-03 Nr. DBT-87-3-64-3-02181-2017-8 2018-05-03 Nr. DBT-87-3-64-3-02181-2017-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis dėl teismingumo 2018.05.03 Galioja nuo 2018.05.03  Teisės aktų registras: 2018-07904-, 2018.
432 Nuasmeninta nutartis 2018-05-03 Nr. AB-8777-3-61-3-02898-2014-7 2018-05-03 Nr. AB-8777-3-61-3-02898-2014-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.03 Galioja nuo 2018.05.03  Teisės aktų registras: 2018-07646-, 2018.
433 Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo D1-354 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.03 Galioja nuo 2018.05.08  Teisės aktų registras: 2018-07326-, 2018.
434 Nuasmeninta nutartis 2018-04-26 Nr. AB-8460-3-61-3-03273-2017-8 2018-04-26 Nr. AB-8460-3-61-3-03273-2017-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.04.26 Galioja nuo 2018.04.26  Teisės aktų registras: 2018-07365-, 2018.
435 Nuasmeninta nutartis 2018-04-26 Nr. AB-8385-3-61-3-03381-2016-7 2018-04-26 Nr. AB-8385-3-61-3-03381-2016-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.04.26 Galioja nuo 2018.04.26  Teisės aktų registras: 2018-07123-, 2018.
436 Dėl Lietuvos stabilumo 2018 metų programos 387 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.04.28  Teisės aktų registras: 2018-06785-, 2018.
437 Nuasmeninta nutartis 2018-04-18 Nr. AB-7945-3-62-3-02222-2015-0 2018-04-18 Nr. AB-7945-3-62-3-02222-2015-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.04.18 Galioja nuo 2018.04.18  Teisės aktų registras: 2018-07233-, 2018.
438 Nuasmeninta nutartis 2018-04-17 Nr. AB-7802-3-62-3-00452-2015-3 2018-04-17 Nr. AB-7802-3-62-3-00452-2015-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.04.17 Galioja nuo 2018.04.17  Teisės aktų registras: 2018-07110-, 2018.
439 Nuasmeninta nutartis 2018-04-13 Nr. AB-7584-3-61-3-03211-2015-8 2018-04-13 Nr. AB-7584-3-61-3-03211-2015-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.04.13 Galioja nuo 2018.04.13  Teisės aktų registras: 2018-06414-, 2018.
440 Nuasmeninta nutartis 2018-04-13 Nr. CB-3487-2-57-3-00410-2012-7 2018-04-13 Nr. CB-3487-2-57-3-00410-2012-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.04.13 Galioja nuo 2018.04.13  Teisės aktų registras: 2018-06399-, 2018.
441 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-103 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.04.12 Galioja nuo 2018.04.13  Teisės aktų registras: 2018-05954-, 2018.
442 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų O3E-102 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.04.12 Galioja nuo 2018.04.13  Teisės aktų registras: 2018-05953-, 2018.
443 Dėl Jotainių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-101 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.04.12 Galioja nuo 2018.04.13  Teisės aktų registras: 2018-05951-, 2018.
444 Nuasmeninta nutartis 2018-04-09 Nr. CB-3399-2-69-3-14110-2016-6 2018-04-09 Nr. CB-3399-2-69-3-14110-2016-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.04.09 Galioja nuo 2018.04.09  Teisės aktų registras: 2018-06221-, 2018.
445 Nuasmeninta nutartis 2018-04-09 Nr. CB-3315-2-69-3-14110-2016-6 2018-04-09 Nr. CB-3315-2-69-3-14110-2016-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.04.09 Galioja nuo 2018.04.09  Teisės aktų registras: 2018-06177-, 2018.
446 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 352 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.09 Galioja nuo 2018.04.14  Teisės aktų registras: 2018-06041-, 2018.
447 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo 351 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.09 Galioja nuo 2018.04.14  Teisės aktų registras: 2018-06040-, 2018.
448 Nuasmeninta nutartis 2018-04-05 Nr. BB-2280-1-10-9-00012-2012-9 2018-04-05 Nr. BB-2280-1-10-9-00012-2012-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.04.05 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-06077-, 2018.
449 DĖL KREIPIMOSI Į RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS BEI JŲ VALSTYBIŲ NARIŲ IR ARMĖNIJOS RESPUBLIKOS VISAPUSIŠKOS IR TVIRTESNĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ 342 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04    
450 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 306 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04 Galioja nuo 2018.04.10  Teisės aktų registras: 2018-05659-, 2018.
451 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-91 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.03.30  Teisės aktų registras: 2018-04780-, 2018.
452 Nuasmeninta nutartis 2018-03-28 Nr. AB-6434-3-61-3-01264-2016-5 2018-03-28 Nr. AB-6434-3-61-3-01264-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.28 Galioja nuo 2018.03.28  Teisės aktų registras: 2018-05550-, 2018.
453 Nuasmeninta nutartis 2018-03-28 Nr. AB-6391-3-61-3-05540-2015-5 2018-03-28 Nr. AB-6391-3-61-3-05540-2015-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.28 Galioja nuo 2018.03.28  Teisės aktų registras: 2018-05375-, 2018.
454 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 297 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05310-, 2018.
455 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr.172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 296 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2018-05181-, 2018.
456 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-871 „Dėl įstaigų, atliekančių trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, paskyrimo“ pakeitimo D1-232 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.03.30  Teisės aktų registras: 2018-04760-, 2018.
457 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo V-342 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.26 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-04614-, 2018.
458 Dl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-82 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.22 Galioja nuo 2018.03.24  Teisės aktų registras: 2018-04372-, 2018.
459 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-81 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.22 Galioja nuo 2018.03.24  Teisės aktų registras: 2018-04371-, 2018.
460 Dėl Skemų socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-80 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.22 Galioja nuo 2018.03.24  Teisės aktų registras: 2018-04370-, 2018.
461 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-79 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.22 Galioja nuo 2018.03.24  Teisės aktų registras: 2018-04369-, 2018.
462 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai "Rokiškio psichiatrijos ligoninė“ 273 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.21 Galioja nuo 2018.03.28  Teisės aktų registras: 2018-04626-, 2018.
463 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 761 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 262 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.21 Galioja nuo 2018.03.27  Teisės aktų registras: 2018-04536-, 2018.
464 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 255 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.21 Galioja nuo 2018.03.24  Teisės aktų registras: 2018-04420-, 2018.
465 Dėl Darniųjų standartų sąrašo skelbimo Teisės aktų registre V-28 Lietuvos standartizacijos departamentas Įsakymas 2018.03.21 Negalioja nuo 2019.01.30 Galioja nuo 2018.03.23 iki 2019.01.29  Teisės aktų registras: 2018-04327-, 2018.
466 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-218 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.21 Galioja nuo 2019.11.01 . Išimtys: Įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-04326-, 2018.
467 Nuasmeninta nutartis 2018-03-19 Nr. AB-5585-3-61-3-03943-2015-0 2018-03-19 Nr. AB-5585-3-61-3-03943-2015-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.19 Galioja nuo 2018.03.19  Teisės aktų registras: 2019-01193-, 2019.
468 Nuasmeninta nutartis 2018-03-16 Nr. CB-2580-2-58-3-00072-2016-6 2018-03-16 Nr. CB-2580-2-58-3-00072-2016-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.03.16 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-04502-, 2018.
469 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XIII-1031 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.20  Teisės aktų registras: 2018-04196-, 2018.
470 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos vienašališko nustatymo O3E-74 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-03993-, 2018.
471 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-73 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-03992-, 2018.
472 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-72 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-03991-, 2018.
473 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-71 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-03990-, 2018.
474 Nuasmeninta nutartis 2018-03-14 Nr. AB-5365-3-61-3-02375-2016-9 2018-03-14 Nr. AB-5365-3-61-3-02375-2016-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.14 Galioja nuo 2018.03.14  Teisės aktų registras: 2018-04491-, 2018.
475 Nuasmeninta nutartis 2018-03-14 Nr. AB-5181-3-61-3-03785-2015-4 2018-03-14 Nr. AB-5181-3-61-3-03785-2015-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.14 Galioja nuo 2018.03.14  Teisės aktų registras: 2018-04401-, 2018.
476 Nuasmeninta nutartis 2018-03-14 Nr. AB-5191-3-64-3-00776-2016-5 2018-03-14 Nr. AB-5191-3-64-3-00776-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.14 Galioja nuo 2018.03.14  Teisės aktų registras: 2018-04374-, 2018.
477 Dėl Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros plano patvirtinimo 4-142 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.03.14 Galioja nuo 2018.03.15  Teisės aktų registras: 2018-03915-, 2018.
478 Nuasmeninta nutartis 2018-03-13 Nr. CB-2444-2-70-3-01128-2016-3 2018-03-13 Nr. CB-2444-2-70-3-01128-2016-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.03.13 Galioja nuo 2018.03.13  Teisės aktų registras: 2018-04311-, 2018.
479 Nuasmeninta nutartis 2018-03-07 Nr. AB-4415-3-63-3-02193-2016-9 2018-03-07 Nr. AB-4415-3-63-3-02193-2016-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.07 Galioja nuo 2018.03.07  Teisės aktų registras: 2018-03962-, 2018.
480 Nuasmeninta nutartis 2018-03-07 Nr. CB-2280-2-44-3-00376-2013-5 2018-03-07 Nr. CB-2280-2-44-3-00376-2013-5 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.03.07 Galioja nuo 2018.03.07  Teisės aktų registras: 2018-03957-, 2018.
481 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į Eur ... 44 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2018.03.05 Galioja nuo 2018.03.05  Teisės aktų registras: 2018-03545-, 2018.
482 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-58 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.01 Galioja nuo 2018.03.02  Teisės aktų registras: 2018-03359-, 2018.
483 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-57 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.01 Galioja nuo 2018.03.02  Teisės aktų registras: 2018-03358-, 2018.
484 Nuasmeninta nutartis 2018-02-28 Nr. AB-3995-3-61-3-02975-2016-5 2018-02-28 Nr. AB-3995-3-61-3-02975-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.28 Galioja nuo 2018.02.28  Teisės aktų registras: 2018-03655-, 2018.
485 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-149 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.03.02 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.03.02  Teisės aktų registras: 2018-03345-, 2018.
486 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-52 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.26 Galioja nuo 2018.02.27  Teisės aktų registras: 2018-03000-, 2018.
487 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-49 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.22 Galioja nuo 2018.02.24  Teisės aktų registras: 2018-02821-, 2018.
488 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-86 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2018.02.21 Galioja nuo 2018.02.24  Teisės aktų registras: 2018-02871-, 2018.
489 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ pakeitimo 3D-96 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.02.20 Galioja nuo 2018.02.24  Teisės aktų registras: 2018-02817-, 2018.
490 Nuasmeninta nutartis 2018-02-19 Nr. CB-1516-2-56-3-00810-2015-3 2018-02-19 Nr. CB-1516-2-56-3-00810-2015-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.02.19 Galioja nuo 2018.02.19  Teisės aktų registras: 2018-03038-, 2018.
491 Nuasmeninta nutartis 2018-02-12 Nr. AB-2820-3-61-3-05659-2015-6 2018-02-12 Nr. AB-2820-3-61-3-05659-2015-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.12  Teisės aktų registras: 2018-02578-, 2018.
492 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos 152 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02363-, 2018.
493 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 147 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02346-, 2018.
494 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-650 „Dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-44 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.08 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2018.02.09 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2018-02055-, 2018.
495 Dėl Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo V-135 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.07 Galioja nuo 2018.02.08  Teisės aktų registras: 2018-01941-, 2018.
496 Nuasmeninta nutartis 2018-02-06 Nr. AB-2563-3-61-3-05901-2015-6 2018-02-06 Nr. AB-2563-3-61-3-05901-2015-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.06 Galioja nuo 2018.02.05  Teisės aktų registras: 2018-02305-, 2018.
497 Nuasmeninta nutartis 2018-02-06 Nr. AB-2589-3-61-3-05214-2015-3 2018-02-06 Nr. AB-2589-3-61-3-05214-2015-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.06 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-02304-, 2018.
498 Nuasmeninta nutartis 2018-02-05 Nr. AB-2445-3-61-3-04006-2017-3 2018-02-05 Nr. AB-2445-3-61-3-04006-2017-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.05 Galioja nuo 2018.02.05  Teisės aktų registras: 2018-02263-, 2018.
499 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-37 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.02 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01717-, 2018.
500 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-36 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.02 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01716-, 2018.
501 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-30 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.02 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01714-, 2018.
502 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 318 „Dėl Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 116 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.07  Teisės aktų registras: 2018-01844-, 2018.
503 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 111 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.03  Teisės aktų registras: 2018-01707-, 2018.
504 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 99 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.03  Teisės aktų registras: 2018-01678-, 2018.
505 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-75 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.02  Teisės aktų registras: 2018-01594-, 2018.
506 Dėl Savivaldybės mobilizacijos plano sudarymo metodinių nurodymų pakeitimo V-16 Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.01.30 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01799-, 2018.
507 Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2018-2019 metais konkurso nuostatų patvirtinimo 2V-08 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.01.30 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2018-01502-, 2018.
508 Dėl Savivaldybės mobilizacijos plano sudarymo metodinių nurodymų pakeitimo V-16 Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.01.30    
509 Nuasmeninta nutartis 2018-01-25 Nr. CB-719-2-68-3-20426-2014-0 2018-01-25 Nr. CB-719-2-68-3-20426-2014-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.01.25 Galioja nuo 2018.01.25  Teisės aktų registras: 2018-01666-, 2018.
510 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-58 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.24 Galioja nuo 2018.01.25  Teisės aktų registras: 2018-01081-, 2018.
511 Nuasmeninta nutartis 2018-01-23 Nr. AB-1621-3-61-3-04537-2015-0 2018-01-23 Nr. AB-1621-3-61-3-04537-2015-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.01.23 Galioja nuo 2018.01.23  Teisės aktų registras: 2018-01458-, 2018.
512 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo V-76 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.23 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-01091-, 2018.
513 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-20 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.18 Galioja nuo 2018.01.19  Teisės aktų registras: 2018-00822-, 2018.
514 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų O3E-14 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.18 Galioja nuo 2018.01.19  Teisės aktų registras: 2018-00814-, 2018.
515 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-13 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.18 Galioja nuo 2018.01.19  Teisės aktų registras: 2018-00813-, 2018.
516 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-12 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.18 Galioja nuo 2018.01.19  Teisės aktų registras: 2018-00812-, 2018.
517 Nuasmeninta nutartis 2018-01-17 Nr. AB-1305-3-61-3-05077-2015-0 2018-01-17 Nr. AB-1305-3-61-3-05077-2015-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.01.17 Galioja nuo 2018.01.17  Teisės aktų registras: 2018-01114-, 2018.
518 Dėl aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.16 Galioja nuo 2018.01.17  Teisės aktų registras: 2018-00674-, 2018.
519 Dėl 2018 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo 3D-20 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.15 Galioja nuo 2018.01.18  Teisės aktų registras: 2018-00714-, 2018.
520 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-999 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-01011-, 2018.
521 Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymas XIII-992 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.03.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2018-01-24.  Teisės aktų registras: 2018-01004-, 2018.
522 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-5 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.13  Teisės aktų registras: 2018-00507-, 2018.
523 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-4 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.13  Teisės aktų registras: 2018-00505-, 2018.
524 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo 3D-12 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.11 Galioja nuo 2018.01.13  Teisės aktų registras: 2018-00460-, 2018.
525 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus s ... V-30 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.11 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-00433-, 2018.
526 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.10 Galioja nuo 2018.01.16  Teisės aktų registras: 2018-00575-, 2018.
527 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 3D-8 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.10 Galioja nuo 2018.01.12  Teisės aktų registras: 2018-00394-, 2018.
528 Nuasmeninta nutartis 2018-01-08 Nr. AB-598-3-63-3-00923-2014-6 2018-01-08 Nr. AB-598-3-63-3-00923-2014-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.01.08 Galioja nuo 2018.01.08  Teisės aktų registras: 2018-00677-, 2018.
529 Nuasmeninta nutartis 2018-01-05 Nr. AB-513-3-62-3-01942-2016-9 2018-01-05 Nr. AB-513-3-62-3-01942-2016-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.01.05 Galioja nuo 2018.01.05  Teisės aktų registras: 2018-00625-, 2018.
530 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimtie ... 3D-5 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.05 Galioja nuo 2018.01.06  Teisės aktų registras: 2018-00270-, 2018.
531 Nuasmeninta nutartis 2018-01-04 Nr. AB-446-3-65-3-00351-2017-6 2018-01-04 Nr. AB-446-3-65-3-00351-2017-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.01.04 Galioja nuo 2018.01.04  Teisės aktų registras: 2018-00543-, 2018.
532 Nuasmeninta nutartis 2018-01-04 Nr. CB-84-2-56-3-01530-2016-4 2018-01-04 Nr. CB-84-2-56-3-01530-2016-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.01.04 Galioja nuo 2018.01.04  Teisės aktų registras: 2018-00480-, 2018.
533 Nuasmeninta nutartis 2018-01-04 Nr. CB-82-2-06-3-02986-2015-4 2018-01-04 Nr. CB-82-2-06-3-02986-2015-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.01.04 Galioja nuo 2018.01.04  Teisės aktų registras: 2018-00465-, 2018.
534 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 9 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.03 Galioja nuo 2018.01.09  Teisės aktų registras: 2018-00298-, 2018.
535 Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos ir Georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikacijos patvirtinimo 3D-850