T VANDENS TARŠA. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Jotainių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-76 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.14 Galioja nuo 2019.03.15  Teisės aktų registras: 2019-04099-, 2019.
2 Dėl Skemų socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-77 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.14 Galioja nuo 2019.03.15  Teisės aktų registras: 2019-04100-, 2019.
3 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-70 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.07 Galioja nuo 2019.03.08  Teisės aktų registras: 2019-03784-, 2019.
4 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-69 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.07 Galioja nuo 2019.03.08  Teisės aktų registras: 2019-03783-, 2019.
5 Nuasmeninta nutartis 2019-03-06 Nr. AB-5952-3-63-3-01607-2016-8 2019-03-06 Nr. AB-5952-3-63-3-01607-2016-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.03.06 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-04121-, 2019.
6 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-78 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2019.03.06 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03934-, 2019.
7 Nuasmeninta nutartis 2019-02-28 Nr. AB-5611-3-61-3-04817-2016-2 2019-02-28 Nr. AB-5611-3-61-3-04817-2016-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.28 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03921-, 2019.
8 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-55 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-03359-, 2019.
9 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-54 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-03358-, 2019.
10 Nuasmeninta nutartis 2019-02-27 Nr. AB-5469-3-63-3-00383-2017-9 2019-02-27 Nr. AB-5469-3-63-3-00383-2017-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.27 Galioja nuo 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2019-03904-, 2019.
11 Nuasmeninta nutartis 2019-02-27 Nr. CB-1862-2-55-3-02364-2016-9 2019-02-27 Nr. CB-1862-2-55-3-02364-2016-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.02.27 Galioja nuo 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2019-03802-, 2019.
12 Nuasmeninta nutartis 2019-02-27 Nr. CB-1901-2-06-3-02888-2017-7 2019-02-27 Nr. CB-1901-2-06-3-02888-2017-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.02.27 Galioja nuo 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2019-03801-, 2019.
13 Dėl Nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 204 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.27 Galioja nuo 2019.03.05  Teisės aktų registras: 2019-03531-, 2019.
14 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo 3D-107 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.02.27 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03224-, 2019.
15 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-103 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03112-, 2019.
16 Nuasmeninta nutartis 2019-02-21 Nr. AB-4960-3-61-3-01434-2017-5 2019-02-21 Nr. AB-4960-3-61-3-01434-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-03503-, 2019.
17 Nuasmeninta nutartis 2019-02-21 Nr. CB-1567-2-47-3-02183-2017-0 2019-02-21 Nr. CB-1567-2-47-3-02183-2017-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-03419-, 2019.
18 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-512 „Dėl Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis, ir Europos bendrijos vidaus vande ... 3-89 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02886-, 2019.
19 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-184 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02847-, 2019.
20 Nuasmeninta nutartis 2019-02-20 Nr. AB-4904-3-65-3-00055-2016-6 2019-02-20 Nr. AB-4904-3-65-3-00055-2016-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.20  Teisės aktų registras: 2019-03488-, 2019.
21 Nuasmeninta nutartis 2019-02-20 Nr. AB-4683-3-61-3-02965-2018-6 2019-02-20 Nr. AB-4683-3-61-3-02965-2018-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.20  Teisės aktų registras: 2019-03309-, 2019.
22 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 157 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02866-, 2019.
23 Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo A1-103 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.02.19 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02891-, 2019.
24 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1975 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-02-27  Teisės aktų registras: 2019-03174-, 2019.
25 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo XIII-1978 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02650-, 2019.
26 Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 1V-15 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.03.15  Teisės aktų registras: 2019-02547-, 2019.
27 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-53 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.16  Teisės aktų registras: 2019-02386-, 2019.
28 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-52 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.16  Teisės aktų registras: 2019-02385-, 2019.
29 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-49 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.15  Teisės aktų registras: 2019-02345-, 2019.
30 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-42 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.15  Teisės aktų registras: 2019-02342-, 2019.
31 Nuasmeninta nutartis 2019-02-13 Nr. AB-4371-3-61-3-03956-2018-7 2019-02-13 Nr. AB-4371-3-61-3-03956-2018-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.13 Galioja nuo 2019.02.13  Teisės aktų registras: 2019-03139-, 2019.
32 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2019-02-13 Nr. DBT-11-2-56-3-00538-2018-3 2019-02-13 Nr. DBT-11-2-56-3-00538-2018-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis dėl teismingumo 2019.02.13 Galioja nuo 2019.02.13  Teisės aktų registras: 2019-02781-, 2019.
33 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-704 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo“ pakeitimo D1-84 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.13 Galioja nuo 2019.02.15  Teisės aktų registras: 2019-02331-, 2019.
34 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-36 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01990-, 2019.
35 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-34 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09 . Išimtys: Nutarimo 1 punkte nurodyta perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina galioja 12 mėnesių nuo šios kainos įsigaliojimo dienos.  Teisės aktų registras: 2019-01988-, 2019.
36 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-33 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01987-, 2019.
37 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-32 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01986-, 2019.
38 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-31 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01985-, 2019.
39 Nuasmeninta nutartis 2019-02-06 Nr. AB-3331-3-64-3-00245-2016-6 2019-02-06 Nr. AB-3331-3-64-3-00245-2016-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.06 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-02384-, 2019.
40 Dėl 2019 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo 3D-58 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.02.04 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01758-, 2019.
41 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-56 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01475-, 2019.
42 Nuasmeninta nutartis 2019-01-30 Nr. AB-3280-3-61-3-01032-2016-8 2019-01-30 Nr. AB-3280-3-61-3-01032-2016-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.30 Galioja nuo 2019.01.30  Teisės aktų registras: 2019-02380-, 2019.
43 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 98 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01755-, 2019.
44 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-109 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01342-, 2019.
45 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-24 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.25  Teisės aktų registras: 2019-01089-, 2019.
46 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-22 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.25  Teisės aktų registras: 2019-01087-, 2019.
47 Dėl dokumentų, kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, sąrašų patvirtinimo 2BE-19 Lietuvos transporto saugos administracija Įsakymas 2019.01.23 Galioja nuo 2019.01.24  Teisės aktų registras: 2019-00992-, 2019.
48 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-11 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.19  Teisės aktų registras: 2019-00740-, 2019.
49 Dėl Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-10 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.19  Teisės aktų registras: 2019-00739-, 2019.
50 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-9 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.19 . Išimtys: Nutarimo 2 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo kainų įsigaliojimo dienos  Teisės aktų registras: 2019-00738-, 2019.
51 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-8 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.19 . Išimtys: Nutarimo 2 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo kainų įsigaliojimo dienos  Teisės aktų registras: 2019-00737-, 2019.
52 Nuasmeninta nutartis 2019-01-16 Nr. AB-1477-3-61-3-01322-2017-1 2019-01-16 Nr. AB-1477-3-61-3-01322-2017-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.16 Galioja nuo 2019.01.16  Teisės aktų registras: 2019-01054-, 2019.
53 Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2019-2021 metų veiksmų plano patvirtinimo 3D-18 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.16  Teisės aktų registras: 2019-00551-, 2019.
54 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 29 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.22  Teisės aktų registras: 2019-00860-, 2019.
55 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 16 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.16  Teisės aktų registras: 2019-00521-, 2019.
56 DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALIES (KARINIO POLIGONO IR KARINIO MOKYMO TERITORIJOS PABRADĖS SENIŪNIJOJE)  BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 5 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09    
57 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-31 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.10  Teisės aktų registras: 2019-00316-, 2019.
58 Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo 43471 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.10  Teisės aktų registras: 2019-00289-, 2019.
59 Nuasmeninta nutartis 2019-01-08 Nr. CB-201-2-24-3-02543-2014-2 2019-01-08 Nr. CB-201-2-24-3-02543-2014-2 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.01.08 Galioja nuo 2019.01.08  Teisės aktų registras: 2019-00576-, 2019.
60 Nuasmeninta nutartis 2019-01-02 Nr. AB-145-3-61-3-00813-2017-5 2019-01-02 Nr. AB-145-3-61-3-00813-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.02 Galioja nuo 2019.01.02  Teisės aktų registras: 2019-00395-, 2019.
61 Nuasmeninta nutartis 2019-01-02 Nr. AB-76-3-61-3-01909-2017-2 2019-01-02 Nr. AB-76-3-61-3-01909-2017-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.02 Galioja nuo 2019.01.02  Teisės aktų registras: 2019-00393-, 2019.
62 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-476 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Nutarimo 1.2.4 ir 1.2.5 papunkčiai įsigalioja 2019-05-01  Teisės aktų registras: 2018-22068-, 2018.
63 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-475 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22066-, 2018.
64 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pake ... O3E-472 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22055-, 2018.
65 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-470 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Aprašas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-22053-, 2018.
66 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-469 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.28 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21843-, 2018.
67 Nuasmeninta nutartis 2018-12-27 Nr. AB-23843-3-61-3-00431-2016-0 2018-12-27 Nr. AB-23843-3-61-3-00431-2016-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.27  Teisės aktų registras: 2019-00282-, 2019.
68 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-959 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21651-, 2018.
69 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį Vytauto Didžiojo universitetui 1355 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21823-, 2018.
70 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1V-693 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-973 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21502-, 2018.
71 Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo O3E-465 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21260-, 2018.
72 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-462 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21257-, 2018.
73 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-460 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21254-, 2018.
74 Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-459 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.22 . Išimtys: Aprašas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. 3-5 punktai įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-21253-, 2018.
75 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkto, 7 dalies, 24 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT24-N14/ 2018 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21226-, 2018.
76 Nuasmeninta nutartis 2018-12-20 Nr. AB-23668-3-62-3-02607-2017-9 2018-12-20 Nr. AB-23668-3-62-3-02607-2017-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-21977-, 2018.
77 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1893 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-00099-, 2019.
78 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir pri ... XIII-1892 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.05.02 . Išimtys: Įstatymo 21 straipsnio 2 ir 4 dalys įsigalioja 2019-01-04.  Įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje išdėstytas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 13 punktas ir šio įstatymo 9 straipsnyje išdėstytas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 6 punktas įsigalioja 2021-03-01  Teisės aktų registras: 2019-00098-, 2019.
79 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymas XIII-1826 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.11.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-01-09  Teisės aktų registras: 2019-00216-, 2019.
80 Nuasmeninta nutartis 2018-12-20 Nr. CB-11249-2-59-3-00232-2017-6 2018-12-20 Nr. CB-11249-2-59-3-00232-2017-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-21674-, 2018.
81 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 pakeitimo įstatymas XIII-1860 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.02.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2019-01-03.  Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 10 straipsnio 8 dalis įsigalioja 2020-07-01. Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 ir 11 dalys įsigalioja 2019-04-18  Teisės aktų registras: 2019-00020-, 2019.
82 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-456 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21026-, 2018.
83 Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-455 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21025-, 2018.
84 Nuasmeninta nutartis 2018-12-19 Nr. AB-23503-3-64-3-00248-2017-0 2018-12-19 Nr. AB-23503-3-64-3-00248-2017-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.19  Teisės aktų registras: 2018-21685-, 2018.
85 Nuasmeninta nutartis 2018-12-19 Nr. CB-11169-2-06-3-05184-2015-7 2018-12-19 Nr. CB-11169-2-06-3-05184-2015-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.19  Teisės aktų registras: 2018-21630-, 2018.
86 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei santaros klinikoms 1330 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21042-, 2018.
87 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-940 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.19  Teisės aktų registras: 2018-20687-, 2018.
88 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-444 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.14  Teisės aktų registras: 2018-20463-, 2018.
89 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų va ... 1-466 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.13 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2018-20446-, 2018.
90 Nuasmeninta nutartis 2018-12-12 Nr. AB-22771-3-63-3-01680-2016-9 2018-12-12 Nr. AB-22771-3-63-3-01680-2016-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.12 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-21580-, 2018.
91 Nuasmeninta nutartis 2018-12-12 Nr. AB-22831-3-63-3-00646-2017-1 2018-12-12 Nr. AB-22831-3-63-3-00646-2017-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.12 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-21335-, 2018.
92 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1259 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.12 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20520-, 2018.
93 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1258 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.12 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20519-, 2018.
94 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 1258 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.12    
95 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. O3E-409 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo pasla ... O3E-440 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.07 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20103-, 2018.
96 Nuasmeninta nutartis 2018-12-06 Nr. CB-10777-2-30-3-00684-2016-5 2018-12-06 Nr. CB-10777-2-30-3-00684-2016-5 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-20498-, 2018.
97 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-1055 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20065-, 2018.
98 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-1065 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20066-, 2018.
99 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-446 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1061 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20035-, 2018.
100 Nuasmeninta nutartis 2018-12-05 Nr. AB-22187-3-62-3-01801-2016-3 2018-12-05 Nr. AB-22187-3-62-3-01801-2016-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.05 Galioja nuo 2018.12.05  Teisės aktų registras: 2018-20401-, 2018.
101 Nuasmeninta nutartis 2018-12-05 Nr. AB-22275-3-61-3-00667-2017-2 2018-12-05 Nr. AB-22275-3-61-3-00667-2017-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.05 Galioja nuo 2018.12.05  Teisės aktų registras: 2018-20379-, 2018.
102 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo 1209 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.05 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20153-, 2018.
103 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-430 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19501-, 2018.
104 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-1015 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19507-, 2018.
105 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-1015 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.30    
106 Nuasmeninta nutartis 2018-11-29 Nr. CB-10553-2-68-3-04000-2018-4 2018-11-29 Nr. CB-10553-2-68-3-04000-2018-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.29  Teisės aktų registras: 2018-20024-, 2018.
107 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1006 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19784-, 2018.
108 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-413 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19320-, 2018.
109 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-409 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19308-, 2018.
110 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 599 „Dėl 2018 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo 1163 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.28 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19355-, 2018.
111 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-867 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.24  Teisės aktų registras: 2018-18963-, 2018.
112 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3-234 „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio 2018 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-581 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18732-, 2018.
113 Dėl rinkimų apylinkių ribų Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Mažeikių, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, ... Sp-140 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2018.11.20 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19241-, 2018.
114 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-973 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.20 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18726-, 2018.
115 Dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-968/ 3D-821 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.20 Galioja nuo 2018.11.23  Teisės aktų registras: 2018-18801-, 2018.
116 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos E-015-18-LSIS patvirtinimo D1-964 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.19 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18722-, 2018.
117 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-388 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.16 Galioja nuo 2018.11.17  Teisės aktų registras: 2018-18589-, 2018.
118 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-387 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.16 Galioja nuo 2018.11.17  Teisės aktų registras: 2018-18585-, 2018.
119 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju-1 skirsniu įstatymas XIII-1630 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.11.15 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įstatymo 20 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-11-24  Teisės aktų registras: 2018-18920-, 2018.
120 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 9, 26, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1629 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.11.15 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-11-24  Teisės aktų registras: 2018-18919-, 2018.
121 Nuasmeninta nutartis 2018-11-14 Nr. AB-20694-3-65-3-00144-2017-6 2018-11-14 Nr. AB-20694-3-65-3-00144-2017-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.14  Teisės aktų registras: 2018-18890-, 2018.
122 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 „ Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtin ... D1-946 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.14  Teisės aktų registras: 2018-18292-, 2018.
123 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-384 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2018.11.08 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18376-, 2018.
124 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-369 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.08 Galioja nuo 2018.11.09  Teisės aktų registras: 2018-18090-, 2018.
125 Nuasmeninta nutartis 2018-11-07 Nr. AB-21990-3-61-3-05214-2015-3 2018-11-07 Nr. AB-21990-3-61-3-05214-2015-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.07  Teisės aktų registras: 2018-20283-, 2018.
126 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 1096 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.09  Teisės aktų registras: 2018-18119-, 2018.
127 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-927 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.02 Galioja nuo 2018.11.07  Teisės aktų registras: 2018-17916-, 2018.
128 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 1108 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.14  Teisės aktų registras: 2018-18293-, 2018.
129 Nuasmeninta nutartis 2018-10-26 Nr. CB-9626-2-55-3-01762-2016-0 2018-10-26 Nr. CB-9626-2-55-3-01762-2016-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.10.26 Galioja nuo 2018.10.26  Teisės aktų registras: 2018-17882-, 2018.
130 Nuasmeninta nutartis 2018-10-25 Nr. AB-19179-3-61-3-02781-2018-2 2018-10-25 Nr. AB-19179-3-61-3-02781-2018-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.25  Teisės aktų registras: 2018-17761-, 2018.
131 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baisogalos bioenergija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-354 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16695-, 2018.
132 Dėl Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-352 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16693-, 2018.
133 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 1088 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.11.08  Teisės aktų registras: 2018-17976-, 2018.
134 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2018-10-24 Nr. DBT-261-2-13-3-04407-2017-4 2018-10-24 Nr. DBT-261-2-13-3-04407-2017-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis dėl teismingumo 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.24  Teisės aktų registras: 2018-17752-, 2018.
135 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-762 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.10.18 Galioja nuo 2018.10.19  Teisės aktų registras: 2018-16349-, 2018.
136 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 1047   Nutarimas 2018.10.17 Galioja nuo 2018.10.24  Teisės aktų registras: 2018-16546-, 2018.
137 Dėl Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos patvirtinimo D1-889 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.16    
138 DĖL KLAIPĖDOS APSKRITIES MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMOS PATVIRTINIMO D1-889 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.16    
139 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-758 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.10.16 Galioja nuo 2018.10.18  Teisės aktų registras: 2018-16290-, 2018.
140 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-719 „Dėl Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-757 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.10.16 Galioja nuo 2018.10.18  Teisės aktų registras: 2018-16279-, 2018.
141 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-322 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.17 . Išimtys: Šio nutarimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.  Teisės aktų registras: 2018-16223-, 2018.
142 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-321 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.17  Teisės aktų registras: 2018-16222-, 2018.
143 Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-319 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-16221-, 2018.
144 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-318 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-16220-, 2018.
145 Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-317 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-16219-, 2018.
146 Nuasmeninta nutartis 2018-10-11 Nr. CB-9099-2-08-3-01794-2017-4 2018-10-11 Nr. CB-9099-2-08-3-01794-2017-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.10.11 Galioja nuo 2018.10.11  Teisės aktų registras: 2018-16781-, 2018.
147 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo 3D-721 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.10.08 Galioja nuo 2018.10.09  Teisės aktų registras: 2018-15947-, 2018.
148 Nuasmeninta nutartis 2018-10-05 Nr. CB-8913-2-06-3-08654-2016-3 2018-10-05 Nr. CB-8913-2-06-3-08654-2016-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.05  Teisės aktų registras: 2018-17373-, 2018.
149 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-315 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.09  Teisės aktų registras: 2018-15888-, 2018.
150 Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo O3E-314 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.09  Teisės aktų registras: 2018-15887-, 2018.
151 Nuasmeninta nutartis 2018-10-03 Nr. AB-17591-3-61-3-01274-2016-6 2018-10-03 Nr. AB-17591-3-61-3-01274-2016-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.10.03 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-16933-, 2018.
152 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos patvirtinimo 996   Nutarimas 2018.10.03 Galioja nuo 2018.10.06  Teisės aktų registras: 2018-15880-, 2018.
153 Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-711 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-15621-, 2018.
154 Nuasmeninta nutartis 2018-09-27 Nr. CB-8695-2-69-3-14744-2016-9 2018-09-27 Nr. CB-8695-2-69-3-14744-2016-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.27  Teisės aktų registras: 2018-16996-, 2018.
155 Nuasmeninta nutartis 2018-09-27 Nr. AB-16766-3-62-3-02514-2016-5 2018-09-27 Nr. AB-16766-3-62-3-02514-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.27  Teisės aktų registras: 2018-16721-, 2018.
156 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-296 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.28  Teisės aktų registras: 2018-15221-, 2018.
157 Nuasmeninta nutartis 2018-09-26 Nr. AB-16787-3-61-3-03163-2016-5 2018-09-26 Nr. AB-16787-3-61-3-03163-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.09.26 Galioja nuo 2018.09.26  Teisės aktų registras: 2018-17389-, 2018.
158 Nuasmeninta nutartis 2018-09-26 Nr. AB-16791-3-62-3-00854-2017-1 2018-09-26 Nr. AB-16791-3-62-3-00854-2017-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.09.26 Galioja nuo 2018.09.26  Teisės aktų registras: 2018-17015-, 2018.
159 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/ 550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo B1-814/ D1-853 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.26 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-16313-, 2018.
160 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/ 550 „Dėl veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo B1-814/ D1-853 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.26    
161 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-847 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.25 Galioja nuo 2019.11.01  Teisės aktų registras: 2018-15266-, 2018.
162 Nuasmeninta nutartis 2018-09-21 Nr. AB-16184-3-62-3-02222-2015-0 2018-09-21 Nr. AB-16184-3-62-3-02222-2015-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.09.21 Galioja nuo 2018.09.21  Teisės aktų registras: 2018-15392-, 2018.
163 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-292 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.21 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14890-, 2018.
164 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-290 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14806-, 2018.
165 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Trakų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-289 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14805-, 2018.
166 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-288 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14804-, 2018.
167 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XIII-1482 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.09.18 Galioja nuo 2018.09.20  Teisės aktų registras: 2018-14781-, 2018.
168 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl Riešės upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-829 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.17 Galioja nuo 2018.09.20  Teisės aktų registras: 2018-14669-, 2018.
169 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-625 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvar ... D1-828 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.13 Galioja nuo 2018.09.18  Teisės aktų registras: 2018-14554-, 2018.
170 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-819 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.12 Galioja nuo 2018.09.14  Teisės aktų registras: 2018-14454-, 2018.
171 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-248 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.09.10 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-14338-, 2018.
172 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-648 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.09.10 Galioja nuo 2018.09.12  Teisės aktų registras: 2018-14319-, 2018.
173 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-446 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo D1-811 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.07 Galioja nuo 2018.09.13  Teisės aktų registras: 2018-14396-, 2018.
174 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo D1-807 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.06 Galioja nuo 2018.09.08  Teisės aktų registras: 2018-14232-, 2018.
175 Dėl Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 3D-637/ D1-804 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.06 Galioja nuo 2018.09.08  Teisės aktų registras: 2018-14185-, 2018.
176 Dėl topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 3D-637/ D1-804 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.06    
177 Nuasmeninta nutartis 2018-08-29 Nr. AB-14830-3-61-3-02838-2016-3 2018-08-29 Nr. AB-14830-3-61-3-02838-2016-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.08.29 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-14073-, 2018.
178 Nuasmeninta nutartis 2018-08-29 Nr. AB-14845-3-61-3-01331-2016-0 2018-08-29 Nr. AB-14845-3-61-3-01331-2016-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.08.29 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-14069-, 2018.
179 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei 860   Nutarimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13924-, 2018.
180 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Respublikinei Kauno ligoninei 859   Nutarimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13923-, 2018.
181 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-892 „Dėl Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms, susidarančioms veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, išskyrus tokią ... V-940 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13504-, 2018.
182 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-260 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.08.24  Teisės aktų registras: 2018-13320-, 2018.
183 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-259 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.08.24  Teisės aktų registras: 2018-13319-, 2018.
184 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 3D-574 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.08.24  Teisės aktų registras: 2018-13317-, 2018.
185 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos 829   Nutarimas 2018.08.22 Galioja nuo 2018.08.25  Teisės aktų registras: 2018-13347-, 2018.
186 Nuasmeninta nutartis 2018-08-21 Nr. AB-14454-3-61-3-01992-2018-5 2018-08-21 Nr. AB-14454-3-61-3-01992-2018-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.08.21 Galioja nuo 2018.08.21  Teisės aktų registras: 2018-13536-, 2018.
187 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-601 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja nuo 2018.08.22  Teisės aktų registras: 2018-13213-, 2018.
188 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-600 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja nuo 2018.08.22  Teisės aktų registras: 2018-13214-, 2018.
189 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-599 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja nuo 2018.08.22  Teisės aktų registras: 2018-13215-, 2018.
190 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 475/ 3D-397 „Dėl Informacijos apie vandens taršą iš žemės ūkio šaltinių teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo D1-761/ 3D-567 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja nuo 2018.08.28  Teisės aktų registras: 2018-13412-, 2018.
191 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-589 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.13 Negalioja nuo 2018.08.22 Galioja nuo 2018.08.14 iki 2018.08.21  Teisės aktų registras: 2018-13041-, 2018.
192 Dėl Kempingų klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo V-138   Įsakymas 2018.08.10 Galioja nuo 2018.08.15  Teisės aktų registras: 2018-13078-, 2018.
193 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo V-886 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.03 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13208-, 2018.
194 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-719 „Dėl Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-545 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.07.31 Galioja nuo 2018.08.01  Teisės aktų registras: 2018-12640-, 2018.
195 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios a ... O3E-237 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.26 Galioja nuo 2018.07.27  Teisės aktų registras: 2018-12449-, 2018.
196 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl nacionaliniam saugumui svarbių apsaugos zonų nustatymo“ pakeitimo 746   Nutarimas 2018.07.25 Galioja nuo 2018.08.03  Teisės aktų registras: 2018-12762-, 2018.
197 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 3D-496 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.07.23 Galioja nuo 2018.07.25  Teisės aktų registras: 2018-12311-, 2018.
198 Dėl 2017 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo O3E-232 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.07.24  Teisės aktų registras: 2018-12256-, 2018.
199 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3E-202 „Dėl 2017 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių“ pa ... O3E-231 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.07.24  Teisės aktų registras: 2018-12255-, 2018.
200 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-226 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.07.24  Teisės aktų registras: 2018-12249-, 2018.
201 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-225 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.07.21  Teisės aktų registras: 2018-12248-, 2018.
202 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-224 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.07.21  Teisės aktų registras: 2018-12247-, 2018.
203 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-221 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.07.21  Teisės aktų registras: 2018-12243-, 2018.
204 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninei pagal panaudos sutartį 710   Nutarimas 2018.07.18 Galioja nuo 2018.07.26  Teisės aktų registras: 2018-12387-, 2018.
205 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-216 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.12 Galioja nuo 2018.07.13  Teisės aktų registras: 2018-11864-, 2018.
206 Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo A1-360 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.07.11 Galioja nuo 2018.07.13  Teisės aktų registras: 2018-11863-, 2018.
207 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1S-139 (2016)  „Dėl Prašymų dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 1S-97 (2018) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimas 2018.07.10 Galioja nuo 2018.07.14  Teisės aktų registras: 2018-11886-, 2018.
208 Nuasmeninta nutartis 2018-07-05 Nr. AB-12618-3-62-3-01424-2016-4 2018-07-05 Nr. AB-12618-3-62-3-01424-2016-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.07.05 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11921-, 2018.
209 Nuasmeninta nutartis 2018-07-05 Nr. CB-6159-3-63-3-00105-2016-0 2018-07-05 Nr. CB-6159-3-63-3-00105-2016-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.07.05 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11918-, 2018.
210 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 669   Nutarimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.17  Teisės aktų registras: 2018-12020-, 2018.
211 Nuasmeninta nutartis 2018-07-04 Nr. CB-6112-2-55-3-00499-2016-6 2018-07-04 Nr. CB-6112-2-55-3-00499-2016-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.04  Teisės aktų registras: 2018-11836-, 2018.
212 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 637   Nutarimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11647-, 2018.
213 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai ... 3D-445 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.06  Teisės aktų registras: 2018-11383-, 2018.
214 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 256 „Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms“ pakeitimo 635   Nutarimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.06  Teisės aktų registras: 2018-11475-, 2018.
215 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1V-122 „Dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-474 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.07.03 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11225-, 2018.
216 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-473 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.07.03 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11223-, 2018.
217 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-472 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.07.03 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11222-, 2018.
218 Nuasmeninta nutartis 2018-06-29 Nr. CB-6119-2-48-3-03058-2015-1 2018-06-29 Nr. CB-6119-2-48-3-03058-2015-1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.06.29 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-11905-, 2018.
219 Nuasmeninta nutartis 2018-06-29 Nr. CB-5940-2-06-3-12674-2014-8 2018-06-29 Nr. CB-5940-2-06-3-12674-2014-8 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.06.29 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-11601-, 2018.
220 Dėl Sektorinių profesinių komitetų uždavinių, funkcijų, komitetų sudarymo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-610/ 4-401 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.05 . Išimtys: Įsakymo 2 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2018-11224-, 2018.
221 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-213 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-624 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10886-, 2018.
222 Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-210 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-10738-, 2018.
223 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-465 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-10719-, 2018.
224 Dėl 2017 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių O3E-202 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-10713-, 2018.
225 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 177 „Dėl Nuotekų avarinių išleistuvų naudojimo ir plombavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-627 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10865-, 2018.
226 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-626 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10864-, 2018.
227 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-625 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.09.18  Teisės aktų registras: 2018-10863-, 2018.
228 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/ 1K-230 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo D1-616/ 1K-233 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10803-, 2018.
229 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo D1-601 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.06.29 . Išimtys: Šiuo įsakymu patvirtintas Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas statybos produktams, kurių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas atliekamas ne pagal darniąsias technines specifikacijas pirmąjį kartą, pradedamas taikyti 2018 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-10693-, 2018.
230 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-611 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10712-, 2018.
231 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 3D-413 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.26 Galioja nuo 2018.06.28  Teisės aktų registras: 2018-10622-, 2018.
232 Dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-565/ 3D-417 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.26 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10686-, 2018.
233 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti s ... 620   Nutarimas 2018.06.20 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10870-, 2018.
234 Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 604   Nutarimas 2018.06.20 Galioja nuo 2018.06.28  Teisės aktų registras: 2018-10558-, 2018.
235 Dėl 2018 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo 599   Nutarimas 2018.06.20 Galioja nuo 2018.06.27  Teisės aktų registras: 2018-10481-, 2018.
236 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-535 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.19 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10554-, 2018.
237 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 „Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-540 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.19 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10553-, 2018.
238 Nuasmeninta nutartis 2018-06-18 Nr. CB-5465-2-69-3-07183-2016-8 2018-06-18 Nr. CB-5465-2-69-3-07183-2016-8 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.06.18 Galioja nuo 2018.06.18  Teisės aktų registras: 2018-10478-, 2018.
239 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9 ir 9-1 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1275 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.14 Galioja nuo 2018.07.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 3 ir 4 dalys įsigalioja 2018-06-27. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-01-01  Teisės aktų registras: 2018-10517-, 2018.
240 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-199 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.14 Galioja nuo 2018.06.19  Teisės aktų registras: 2018-10019-, 2018.
241 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos vienašališko nustatymo O3E-195 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.14 Galioja nuo 2018.06.15  Teisės aktų registras: 2018-09943-, 2018.
242 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-835 „Dėl Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių  ... D1-506 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.13 Galioja nuo 2018.07.01 . Išimtys: 2 punktas įsigalioja 2018-06-14  Teisės aktų registras: 2018-09820-, 2018.
243 Nuasmeninta nutartis 2018-06-12 Nr. BB-3876-1-03-2-00540-2015-3 2018-06-12 Nr. BB-3876-1-03-2-00540-2015-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.06.12 Galioja nuo 2018.06.12  Teisės aktų registras: 2018-10187-, 2018.
244 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-194 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.08 Galioja nuo 2018.06.09  Teisės aktų registras: 2018-09660-, 2018.
245 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-191 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.07 Galioja nuo 2018.06.08  Teisės aktų registras: 2018-09566-, 2018.
246 Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo 558   Nutarimas 2018.06.06 Galioja nuo 2018.06.12  Teisės aktų registras: 2018-09731-, 2018.
247 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. D1-451 „Dėl Nemunėlio upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-448 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.04 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09247-, 2018.
248 Nuasmeninta nutartis 2018-06-01 Nr. AB-11041-3-63-3-02445-2016-9 2018-06-01 Nr. AB-11041-3-63-3-02445-2016-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.06.01 Galioja nuo 2018.06.01  Teisės aktų registras: 2018-09798-, 2018.
249 Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių laisvųjų ekonominių zonų verslo planų įgyvendinimo, laisvosiose ekonominėse zonose veikiančių įmonių ir laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovių veiklos rezultatų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Duomenų api ... 4-338 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.01 Galioja nuo 2018.06.12  Teisės aktų registras: 2018-09705-, 2018.
250 Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo krypčių patvirtinimo D1-446 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.01 Galioja nuo 2018.06.08  Teisės aktų registras: 2018-09532-, 2018.
251 Dėl aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei reikalingų laboratorinių tyrimų ir matavimų organizavimo D1-443 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.01 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09238-, 2018.
252 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-181 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.06.01  Teisės aktų registras: 2018-08920-, 2018.
253 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę ... A1-245 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.01  Teisės aktų registras: 2018-08840-, 2018.
254 Nuasmeninta nutartis 2018-05-29 Nr. AB-10881-3-65-3-00101-2018-0 2018-05-29 Nr. AB-10881-3-65-3-00101-2018-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.29 Galioja nuo 2018.05.29  Teisės aktų registras: 2018-09691-, 2018.
255 Nuasmeninta nutartis 2018-05-29 Nr. AB-10725-3-63-3-01832-2016-8 2018-05-29 Nr. AB-10725-3-63-3-01832-2016-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.29 Galioja nuo 2018.05.29  Teisės aktų registras: 2018-09522-, 2018.
256 Nuasmeninta nutartis 2018-05-23 Nr. AB-10210-3-62-3-01897-2014-6 2018-05-23 Nr. AB-10210-3-62-3-01897-2014-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.23 Galioja nuo 2018.05.23  Teisės aktų registras: 2018-08822-, 2018.
257 Nuasmeninta nutartis 2018-05-23 Nr. AB-10225-3-62-3-01814-2016-7 2018-05-23 Nr. AB-10225-3-62-3-01814-2016-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.23 Galioja nuo 2018.05.23  Teisės aktų registras: 2018-08814-, 2018.
258 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-97 „Dėl Bulvių žiedinio puvinio fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-328 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.23 Galioja nuo 2018.05.26  Teisės aktų registras: 2018-08395-, 2018.
259 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-314 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.21 Galioja nuo 2018.05.23  Teisės aktų registras: 2018-08191-, 2018.
260 Nuasmeninta nutartis 2018-05-18 Nr. CB-4598-2-48-3-00350-2016-4 2018-05-18 Nr. CB-4598-2-48-3-00350-2016-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.05.18 Galioja nuo 2018.05.18  Teisės aktų registras: 2018-08551-, 2018.
261 Nuasmeninta nutartis 2018-05-18 Nr. CB-4581-2-08-3-08557-2016-7 2018-05-18 Nr. CB-4581-2-08-3-08557-2016-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.05.18 Galioja nuo 2018.05.18  Teisės aktų registras: 2018-08462-, 2018.
262 Nuasmeninta nutartis 2018-05-17 Nr. CB-4538-2-48-3-00194-2015-9 2018-05-17 Nr. CB-4538-2-48-3-00194-2015-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.17  Teisės aktų registras: 2018-08446-, 2018.
263 Nuasmeninta nutartis 2018-05-17 Nr. CB-4537-2-48-3-00518-2016-0 2018-05-17 Nr. CB-4537-2-48-3-00518-2016-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.17  Teisės aktų registras: 2018-08386-, 2018.
264 Nuasmeninta nutartis 2018-05-17 Nr. CB-4536-2-48-3-00519-2016-1 2018-05-17 Nr. CB-4536-2-48-3-00519-2016-1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.17  Teisės aktų registras: 2018-08366-, 2018.
265 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 10, 12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1164 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.17 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-05-30  Teisės aktų registras: 2018-08638-, 2018.
266 Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo 1-148 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.24  Teisės aktų registras: 2018-08261-, 2018.
267 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-160 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.19  Teisės aktų registras: 2018-07982-, 2018.
268 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-158 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.18  Teisės aktų registras: 2018-07951-, 2018.
269 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų O3E-157 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.18  Teisės aktų registras: 2018-07950-, 2018.
270 Dėl 2018 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo 469   Nutarimas 2018.05.16 Galioja nuo 2018.05.19  Teisės aktų registras: 2018-08039-, 2018.
271 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-156 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.16 Galioja nuo 2018.05.18 . Išimtys: Nutarimo 1.1. papunktis įsigalioja 2018-07-01.  Teisės aktų registras: 2018-07883-, 2018.
272 Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2018 metų sąrašo patvirtinimo 3-234 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.05.16 Galioja nuo 2018.05.17  Teisės aktų registras: 2018-07854-, 2018.
273 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo 3D-303 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.14 Galioja nuo 2018.05.16  Teisės aktų registras: 2018-07759-, 2018.
274 Nuasmeninta nutartis 2018-05-10 Nr. AB-9338-3-63-3-00059-2018-0 2018-05-10 Nr. AB-9338-3-63-3-00059-2018-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.10  Teisės aktų registras: 2018-08013-, 2018.
275 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-148 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.12  Teisės aktų registras: 2018-07612-, 2018.
276 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-147 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.12  Teisės aktų registras: 2018-07611-, 2018.
277 Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-146 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.12  Teisės aktų registras: 2018-07610-, 2018.
278 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-848 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-382 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.12  Teisės aktų registras: 2018-07621-, 2018.
279 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-376 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.15  Teisės aktų registras: 2018-07739-, 2018.
280 Nuasmeninta nutartis 2018-05-09 Nr. AB-9215-3-63-3-02779-2016-9 2018-05-09 Nr. AB-9215-3-63-3-02779-2016-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.09 Galioja nuo 2018.05.09  Teisės aktų registras: 2018-08005-, 2018.
281 Dėl savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo 3D-286 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.08 Galioja nuo 2018.05.11  Teisės aktų registras: 2018-07565-, 2018.
282 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2018-05-03 Nr. DBT-87-3-64-3-02181-2017-8 2018-05-03 Nr. DBT-87-3-64-3-02181-2017-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis dėl teismingumo 2018.05.03 Galioja nuo 2018.05.03  Teisės aktų registras: 2018-07904-, 2018.
283 Nuasmeninta nutartis 2018-05-03 Nr. AB-8777-3-61-3-02898-2014-7 2018-05-03 Nr. AB-8777-3-61-3-02898-2014-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.03 Galioja nuo 2018.05.03  Teisės aktų registras: 2018-07646-, 2018.
284 Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo D1-354 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.03 Galioja nuo 2018.05.08  Teisės aktų registras: 2018-07326-, 2018.
285 Nuasmeninta nutartis 2018-04-26 Nr. AB-8460-3-61-3-03273-2017-8 2018-04-26 Nr. AB-8460-3-61-3-03273-2017-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.04.26 Galioja nuo 2018.04.26  Teisės aktų registras: 2018-07365-, 2018.
286 Nuasmeninta nutartis 2018-04-26 Nr. AB-8385-3-61-3-03381-2016-7 2018-04-26 Nr. AB-8385-3-61-3-03381-2016-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.04.26 Galioja nuo 2018.04.26  Teisės aktų registras: 2018-07123-, 2018.
287 Dėl Lietuvos stabilumo 2018 metų programos 387 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.04.28  Teisės aktų registras: 2018-06785-, 2018.
288 Nuasmeninta nutartis 2018-04-18 Nr. AB-7945-3-62-3-02222-2015-0 2018-04-18 Nr. AB-7945-3-62-3-02222-2015-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.04.18 Galioja nuo 2018.04.18  Teisės aktų registras: 2018-07233-, 2018.
289 Nuasmeninta nutartis 2018-04-17 Nr. AB-7802-3-62-3-00452-2015-3 2018-04-17 Nr. AB-7802-3-62-3-00452-2015-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.04.17 Galioja nuo 2018.04.17  Teisės aktų registras: 2018-07110-, 2018.
290 Nuasmeninta nutartis 2018-04-13 Nr. AB-7584-3-61-3-03211-2015-8 2018-04-13 Nr. AB-7584-3-61-3-03211-2015-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.04.13 Galioja nuo 2018.04.13  Teisės aktų registras: 2018-06414-, 2018.
291 Nuasmeninta nutartis 2018-04-13 Nr. CB-3487-2-57-3-00410-2012-7 2018-04-13 Nr. CB-3487-2-57-3-00410-2012-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.04.13 Galioja nuo 2018.04.13  Teisės aktų registras: 2018-06399-, 2018.
292 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-103 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.04.12 Galioja nuo 2018.04.13  Teisės aktų registras: 2018-05954-, 2018.
293 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų O3E-102 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.04.12 Galioja nuo 2018.04.13  Teisės aktų registras: 2018-05953-, 2018.
294 Dėl Jotainių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-101 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.04.12 Galioja nuo 2018.04.13  Teisės aktų registras: 2018-05951-, 2018.
295 Nuasmeninta nutartis 2018-04-09 Nr. CB-3399-2-69-3-14110-2016-6 2018-04-09 Nr. CB-3399-2-69-3-14110-2016-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.04.09 Galioja nuo 2018.04.09  Teisės aktų registras: 2018-06221-, 2018.
296 Nuasmeninta nutartis 2018-04-09 Nr. CB-3315-2-69-3-14110-2016-6 2018-04-09 Nr. CB-3315-2-69-3-14110-2016-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.04.09 Galioja nuo 2018.04.09  Teisės aktų registras: 2018-06177-, 2018.
297 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 352 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.09 Galioja nuo 2018.04.14  Teisės aktų registras: 2018-06041-, 2018.
298 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo 351 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.09 Galioja nuo 2018.04.14  Teisės aktų registras: 2018-06040-, 2018.
299 Nuasmeninta nutartis 2018-04-05 Nr. BB-2280-1-10-9-00012-2012-9 2018-04-05 Nr. BB-2280-1-10-9-00012-2012-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.04.05 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-06077-, 2018.
300 DĖL KREIPIMOSI Į RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS BEI JŲ VALSTYBIŲ NARIŲ IR ARMĖNIJOS RESPUBLIKOS VISAPUSIŠKOS IR TVIRTESNĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ 342 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04    
301 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 306 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04 Galioja nuo 2018.04.10  Teisės aktų registras: 2018-05659-, 2018.
302 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-91 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.03.30  Teisės aktų registras: 2018-04780-, 2018.
303 Nuasmeninta nutartis 2018-03-28 Nr. AB-6434-3-61-3-01264-2016-5 2018-03-28 Nr. AB-6434-3-61-3-01264-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.28 Galioja nuo 2018.03.28  Teisės aktų registras: 2018-05550-, 2018.
304 Nuasmeninta nutartis 2018-03-28 Nr. AB-6391-3-61-3-05540-2015-5 2018-03-28 Nr. AB-6391-3-61-3-05540-2015-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.28 Galioja nuo 2018.03.28  Teisės aktų registras: 2018-05375-, 2018.
305 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 297 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05310-, 2018.
306 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr.172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 296 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2018-05181-, 2018.
307 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-871 „Dėl įstaigų, atliekančių trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, paskyrimo“ pakeitimo D1-232 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.03.30  Teisės aktų registras: 2018-04760-, 2018.
308 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo V-342 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.26 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-04614-, 2018.
309 Dl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-82 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.22 Galioja nuo 2018.03.24  Teisės aktų registras: 2018-04372-, 2018.
310 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-81 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.22 Galioja nuo 2018.03.24  Teisės aktų registras: 2018-04371-, 2018.
311 Dėl Skemų socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-80 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.22 Galioja nuo 2018.03.24  Teisės aktų registras: 2018-04370-, 2018.
312 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-79 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.22 Galioja nuo 2018.03.24  Teisės aktų registras: 2018-04369-, 2018.
313 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai "Rokiškio psichiatrijos ligoninė“ 273 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.21 Galioja nuo 2018.03.28  Teisės aktų registras: 2018-04626-, 2018.
314 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 761 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 262 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.21 Galioja nuo 2018.03.27  Teisės aktų registras: 2018-04536-, 2018.
315 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 255 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.21 Galioja nuo 2018.03.24  Teisės aktų registras: 2018-04420-, 2018.
316 Dėl Darniųjų standartų sąrašo skelbimo Teisės aktų registre V-28 Lietuvos standartizacijos departamentas Įsakymas 2018.03.21 Negalioja nuo 2019.01.30 Galioja nuo 2018.03.23 iki 2019.01.29  Teisės aktų registras: 2018-04327-, 2018.
317 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-218 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.21 Galioja nuo 2019.11.01 . Išimtys: Įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-04326-, 2018.
318 Nuasmeninta nutartis 2018-03-19 Nr. AB-5585-3-61-3-03943-2015-0 2018-03-19 Nr. AB-5585-3-61-3-03943-2015-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.19 Galioja nuo 2018.03.19  Teisės aktų registras: 2019-01193-, 2019.
319 Nuasmeninta nutartis 2018-03-16 Nr. CB-2580-2-58-3-00072-2016-6 2018-03-16 Nr. CB-2580-2-58-3-00072-2016-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.03.16 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-04502-, 2018.
320 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XIII-1031 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.20  Teisės aktų registras: 2018-04196-, 2018.
321 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos vienašališko nustatymo O3E-74 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-03993-, 2018.
322 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-73 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-03992-, 2018.
323 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-72 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-03991-, 2018.
324 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-71 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-03990-, 2018.
325 Nuasmeninta nutartis 2018-03-14 Nr. AB-5365-3-61-3-02375-2016-9 2018-03-14 Nr. AB-5365-3-61-3-02375-2016-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.14 Galioja nuo 2018.03.14  Teisės aktų registras: 2018-04491-, 2018.
326 Nuasmeninta nutartis 2018-03-14 Nr. AB-5181-3-61-3-03785-2015-4 2018-03-14 Nr. AB-5181-3-61-3-03785-2015-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.14 Galioja nuo 2018.03.14  Teisės aktų registras: 2018-04401-, 2018.
327 Nuasmeninta nutartis 2018-03-14 Nr. AB-5191-3-64-3-00776-2016-5 2018-03-14 Nr. AB-5191-3-64-3-00776-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.14 Galioja nuo 2018.03.14  Teisės aktų registras: 2018-04374-, 2018.
328 Dėl Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros plano patvirtinimo 4-142 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.03.14 Galioja nuo 2018.03.15  Teisės aktų registras: 2018-03915-, 2018.
329 Nuasmeninta nutartis 2018-03-13 Nr. CB-2444-2-70-3-01128-2016-3 2018-03-13 Nr. CB-2444-2-70-3-01128-2016-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.03.13 Galioja nuo 2018.03.13  Teisės aktų registras: 2018-04311-, 2018.
330 Nuasmeninta nutartis 2018-03-07 Nr. AB-4415-3-63-3-02193-2016-9 2018-03-07 Nr. AB-4415-3-63-3-02193-2016-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.07 Galioja nuo 2018.03.07  Teisės aktų registras: 2018-03962-, 2018.
331 Nuasmeninta nutartis 2018-03-07 Nr. CB-2280-2-44-3-00376-2013-5 2018-03-07 Nr. CB-2280-2-44-3-00376-2013-5 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.03.07 Galioja nuo 2018.03.07  Teisės aktų registras: 2018-03957-, 2018.
332 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į Eur ... 44 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2018.03.05 Galioja nuo 2018.03.05  Teisės aktų registras: 2018-03545-, 2018.
333 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-58 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.01 Galioja nuo 2018.03.02  Teisės aktų registras: 2018-03359-, 2018.
334 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-57 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.01 Galioja nuo 2018.03.02  Teisės aktų registras: 2018-03358-, 2018.
335 Nuasmeninta nutartis 2018-02-28 Nr. AB-3995-3-61-3-02975-2016-5 2018-02-28 Nr. AB-3995-3-61-3-02975-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.28 Galioja nuo 2018.02.28  Teisės aktų registras: 2018-03655-, 2018.
336 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-149 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.03.02 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.03.02  Teisės aktų registras: 2018-03345-, 2018.
337 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-52 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.26 Galioja nuo 2018.02.27  Teisės aktų registras: 2018-03000-, 2018.
338 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-49 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.22 Galioja nuo 2018.02.24  Teisės aktų registras: 2018-02821-, 2018.
339 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-86 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2018.02.21 Galioja nuo 2018.02.24  Teisės aktų registras: 2018-02871-, 2018.
340 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ pakeitimo 3D-96 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.02.20 Galioja nuo 2018.02.24  Teisės aktų registras: 2018-02817-, 2018.
341 Nuasmeninta nutartis 2018-02-19 Nr. CB-1516-2-56-3-00810-2015-3 2018-02-19 Nr. CB-1516-2-56-3-00810-2015-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.02.19 Galioja nuo 2018.02.19  Teisės aktų registras: 2018-03038-, 2018.
342 Nuasmeninta nutartis 2018-02-12 Nr. AB-2820-3-61-3-05659-2015-6 2018-02-12 Nr. AB-2820-3-61-3-05659-2015-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.12  Teisės aktų registras: 2018-02578-, 2018.
343 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos 152 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02363-, 2018.
344 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 147 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02346-, 2018.
345 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-650 „Dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-44 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.08 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2018.02.09 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2018-02055-, 2018.
346 Dėl Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo V-135 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.07 Galioja nuo 2018.02.08  Teisės aktų registras: 2018-01941-, 2018.
347 Nuasmeninta nutartis 2018-02-06 Nr. AB-2563-3-61-3-05901-2015-6 2018-02-06 Nr. AB-2563-3-61-3-05901-2015-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.06 Galioja nuo 2018.02.05  Teisės aktų registras: 2018-02305-, 2018.
348 Nuasmeninta nutartis 2018-02-06 Nr. AB-2589-3-61-3-05214-2015-3 2018-02-06 Nr. AB-2589-3-61-3-05214-2015-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.06 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-02304-, 2018.
349 Nuasmeninta nutartis 2018-02-05 Nr. AB-2445-3-61-3-04006-2017-3 2018-02-05 Nr. AB-2445-3-61-3-04006-2017-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.05 Galioja nuo 2018.02.05  Teisės aktų registras: 2018-02263-, 2018.
350 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-37 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.02 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01717-, 2018.
351 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-36 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.02 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01716-, 2018.
352 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-30 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.02 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01714-, 2018.
353 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 318 „Dėl Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 116 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.07  Teisės aktų registras: 2018-01844-, 2018.
354 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 111 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.03  Teisės aktų registras: 2018-01707-, 2018.
355 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 99 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.03  Teisės aktų registras: 2018-01678-, 2018.
356 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-75 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.02  Teisės aktų registras: 2018-01594-, 2018.
357 Dėl Savivaldybės mobilizacijos plano sudarymo metodinių nurodymų pakeitimo V-16 Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.01.30 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01799-, 2018.
358 Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2018-2019 metais konkurso nuostatų patvirtinimo 2V-08 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.01.30 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2018-01502-, 2018.
359 Dėl Savivaldybės mobilizacijos plano sudarymo metodinių nurodymų pakeitimo V-16 Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.01.30    
360 Nuasmeninta nutartis 2018-01-25 Nr. CB-719-2-68-3-20426-2014-0 2018-01-25 Nr. CB-719-2-68-3-20426-2014-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.01.25 Galioja nuo 2018.01.25  Teisės aktų registras: 2018-01666-, 2018.
361 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-58 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.24 Galioja nuo 2018.01.25  Teisės aktų registras: 2018-01081-, 2018.
362 Nuasmeninta nutartis 2018-01-23 Nr. AB-1621-3-61-3-04537-2015-0 2018-01-23 Nr. AB-1621-3-61-3-04537-2015-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.01.23 Galioja nuo 2018.01.23  Teisės aktų registras: 2018-01458-, 2018.
363 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo V-76 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.23 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-01091-, 2018.
364 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-20 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.18 Galioja nuo 2018.01.19  Teisės aktų registras: 2018-00822-, 2018.
365 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų O3E-14 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.18 Galioja nuo 2018.01.19  Teisės aktų registras: 2018-00814-, 2018.
366 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-13 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.18 Galioja nuo 2018.01.19  Teisės aktų registras: 2018-00813-, 2018.
367 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-12 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.18 Galioja nuo 2018.01.19  Teisės aktų registras: 2018-00812-, 2018.
368 Nuasmeninta nutartis 2018-01-17 Nr. AB-1305-3-61-3-05077-2015-0 2018-01-17 Nr. AB-1305-3-61-3-05077-2015-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.01.17 Galioja nuo 2018.01.17  Teisės aktų registras: 2018-01114-, 2018.
369 Dėl aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.16 Galioja nuo 2018.01.17  Teisės aktų registras: 2018-00674-, 2018.
370 Dėl 2018 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo 3D-20 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.15 Galioja nuo 2018.01.18  Teisės aktų registras: 2018-00714-, 2018.
371 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-999 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-01011-, 2018.
372 Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymas XIII-992 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.03.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2018-01-24.  Teisės aktų registras: 2018-01004-, 2018.
373 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-5 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.13  Teisės aktų registras: 2018-00507-, 2018.
374 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-4 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.13  Teisės aktų registras: 2018-00505-, 2018.
375 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo 3D-12 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.11 Galioja nuo 2018.01.13  Teisės aktų registras: 2018-00460-, 2018.
376 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus s ... V-30 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.11 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-00433-, 2018.
377 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.10 Galioja nuo 2018.01.16  Teisės aktų registras: 2018-00575-, 2018.
378 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 3D-8 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.10 Galioja nuo 2018.01.12  Teisės aktų registras: 2018-00394-, 2018.
379 Nuasmeninta nutartis 2018-01-08 Nr. AB-598-3-63-3-00923-2014-6 2018-01-08 Nr. AB-598-3-63-3-00923-2014-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.01.08 Galioja nuo 2018.01.08  Teisės aktų registras: 2018-00677-, 2018.
380 Nuasmeninta nutartis 2018-01-05 Nr. AB-513-3-62-3-01942-2016-9 2018-01-05 Nr. AB-513-3-62-3-01942-2016-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.01.05 Galioja nuo 2018.01.05  Teisės aktų registras: 2018-00625-, 2018.
381 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimtie ... 3D-5 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.05 Galioja nuo 2018.01.06  Teisės aktų registras: 2018-00270-, 2018.
382 Nuasmeninta nutartis 2018-01-04 Nr. AB-446-3-65-3-00351-2017-6 2018-01-04 Nr. AB-446-3-65-3-00351-2017-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.01.04 Galioja nuo 2018.01.04  Teisės aktų registras: 2018-00543-, 2018.
383 Nuasmeninta nutartis 2018-01-04 Nr. CB-84-2-56-3-01530-2016-4 2018-01-04 Nr. CB-84-2-56-3-01530-2016-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.01.04 Galioja nuo 2018.01.04  Teisės aktų registras: 2018-00480-, 2018.
384 Nuasmeninta nutartis 2018-01-04 Nr. CB-82-2-06-3-02986-2015-4 2018-01-04 Nr. CB-82-2-06-3-02986-2015-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.01.04 Galioja nuo 2018.01.04  Teisės aktų registras: 2018-00465-, 2018.
385 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 9 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.03 Galioja nuo 2018.01.09  Teisės aktų registras: 2018-00298-, 2018.
386 Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos ir Georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikacijos patvirtinimo 3D-850 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.12.29 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-21678-, 2017.
387 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1061 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.29 Galioja nuo 2018.01.03  Teisės aktų registras: 2018-00057-, 2018.
388 Nuasmeninta nutartis 2017-12-28 Nr. BB-7836-1-01-1-57220-2015-7 2017-12-28 Nr. BB-7836-1-01-1-57220-2015-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.12.28 Galioja nuo 2017.12.28  Teisės aktų registras: 2018-00278-, 2018.
389 Nuasmeninta nutartis 2017-12-27 Nr. CB-11456-2-68-3-04018-2013-8 2017-12-27 Nr. CB-11456-2-68-3-04018-2013-8 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.12.27 Galioja nuo 2017.12.27  Teisės aktų registras: 2018-00161-, 2018.
390 Nuasmeninta nutartis 2017-12-27 Nr. CB-11460-2-57-3-00286-2016-2 2017-12-27 Nr. CB-11460-2-57-3-00286-2016-2 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.12.27 Galioja nuo 2017.12.27  Teisės aktų registras: 2018-00154-, 2018.
391 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo D1-1045 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.27 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-21396-, 2017.
392 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-625 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-21037-, 2017.
393 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. D1-108 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-1041 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-21076-, 2017.
394 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-361 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2017 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1037 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-21079-, 2017.
395 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. D1-153 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2016 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1036 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-21080-, 2017.
396 Nuasmeninta nutartis 2017-12-21 Nr. AB-24386-3-63-3-02284-2016-0 2017-12-21 Nr. AB-24386-3-63-3-02284-2016-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.12.21 Galioja nuo 2017.12.21  Teisės aktų registras: 2018-00043-, 2018.
397 Nuasmeninta nutartis 2017-12-21 Nr. AB-24398-3-62-3-02342-2016-4 2017-12-21 Nr. AB-24398-3-62-3-02342-2016-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.12.21 Galioja nuo 2017.12.21  Teisės aktų registras: 2018-00014-, 2018.
398 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-604 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.21 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-20797-, 2017.
399 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-605 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.21 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-20796-, 2017.
400 Nuasmeninta nutartis 2017-12-18 Nr. AB-23762-3-63-3-00893-2016-4 2017-12-18 Nr. AB-23762-3-63-3-00893-2016-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.12.18 Galioja nuo 2017.12.18  Teisės aktų registras: 2017-21204-, 2017.
401 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-995 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.14 Galioja nuo 2017.12.19 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.12.19  Teisės aktų registras: 2017-20260-, 2017.
402 Nuasmeninta nutartis 2017-12-13 Nr. CB-11081-2-68-3-23702-2016-2 2017-12-13 Nr. CB-11081-2-68-3-23702-2016-2 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.12.13 Galioja nuo 2017.12.13  Teisės aktų registras: 2017-20881-, 2017.
403 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-586 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.07 Galioja nuo 2017.12.08  Teisės aktų registras: 2017-19736-, 2017.
404 Nuasmeninta nutartis 2017-12-06 Nr. AB-22756-3-65-3-00168-2016-1 2017-12-06 Nr. AB-22756-3-65-3-00168-2016-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.12.06 Galioja nuo 2017.12.06  Teisės aktų registras: 2017-20174-, 2017.
405 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl Aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-968 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.02  Teisės aktų registras: 2017-19266-, 2017.
406 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-553 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.01  Teisės aktų registras: 2017-19118-, 2017.
407 Nuasmeninta nutartis 2017-11-29 Nr. AB-22235-3-62-3-01258-2016-9 2017-11-29 Nr. AB-22235-3-62-3-01258-2016-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.29 Galioja nuo 2017.11.29  Teisės aktų registras: 2017-19655-, 2017.
408 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-763 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.11.29 Galioja nuo 2017.12.02  Teisės aktų registras: 2017-19187-, 2017.
409 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-962 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.11.29 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-19072-, 2017.
410 Nuasmeninta nutartis 2017-11-28 Nr. AB-22068-3-61-3-03273-2017-8 2017-11-28 Nr. AB-22068-3-61-3-03273-2017-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.28 Galioja nuo 2017.11.28  Teisės aktų registras: 2017-19702-, 2017.
411 Nuasmeninta nutartis 2017-11-28 Nr. ANB-966-4-68-3-12947-2016-3 2017-11-28 Nr. ANB-966-4-68-3-12947-2016-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.11.28 Galioja nuo 2017.11.28  Teisės aktų registras: 2017-19683-, 2017.
412 Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo 1V-153 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.11.27 Galioja nuo 2017.12.18  Teisės aktų registras: 2017-19260-, 2017.
413 Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą /  statinio (-ių) jo (jų) dalies (-ių) /  patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo 1V-152 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.11.27 Galioja nuo 2017.12.18  Teisės aktų registras: 2017-19259-, 2017.
414 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-530 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.24 Galioja nuo 2017.11.25  Teisės aktų registras: 2017-18654-, 2017.
415 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-528 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.24 Galioja nuo 2017.11.25  Teisės aktų registras: 2017-18648-, 2017.
416 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-523 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.24 Galioja nuo 2017.11.25  Teisės aktų registras: 2017-18642-, 2017.
417 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1306 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.17 Galioja nuo 2017.11.22  Teisės aktų registras: 2017-18362-, 2017.
418 Dėl Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 21-V „Dėl Kempingų klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo V-226   Įsakymas 2017.11.16 Negalioja nuo 2018.08.15 Galioja nuo 2018.01.01 iki 2018.08.14  Teisės aktų registras: 2017-18236-, 2017.
419 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-498 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.16 Galioja nuo 2017.11.17  Teisės aktų registras: 2017-18138-, 2017.
420 Nuasmeninta nutartis 2017-11-14 Nr. AB-21243-3-61-3-03348-2017-1 2017-11-14 Nr. AB-21243-3-61-3-03348-2017-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.14 Galioja nuo 2017.11.14  Teisės aktų registras: 2017-18703-, 2017.
421 Nuasmeninta nutartis 2017-11-14 Nr. AB-21059-3-61-3-03351-2017-5 2017-11-14 Nr. AB-21059-3-61-3-03351-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.14 Galioja nuo 2017.11.14  Teisės aktų registras: 2017-18558-, 2017.
422 Nuasmeninta nutartis 2017-11-14 Nr. AB-21052-3-61-3-03344-2017-7 2017-11-14 Nr. AB-21052-3-61-3-03344-2017-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.14 Galioja nuo 2017.11.14  Teisės aktų registras: 2017-18549-, 2017.
423 Nuasmeninta nutartis 2017-11-14 Nr. AB-20931-3-61-3-03324-2017-5 2017-11-14 Nr. AB-20931-3-61-3-03324-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.14 Galioja nuo 2017.11.14  Teisės aktų registras: 2017-18457-, 2017.
424 Nuasmeninta nutartis 2017-11-14 Nr. AB-20939-3-61-3-02648-2017-3 2017-11-14 Nr. AB-20939-3-61-3-02648-2017-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.14 Galioja nuo 2017.11.14  Teisės aktų registras: 2017-18448-, 2017.
425 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-926 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.11.13 Galioja nuo 2017.11.15  Teisės aktų registras: 2017-17921-, 2017.
426 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl 2016 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių“ pake ... O3E-488 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.10 Galioja nuo 2017.11.11  Teisės aktų registras: 2017-17823-, 2017.
427 Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-484 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.10 Galioja nuo 2017.11.11  Teisės aktų registras: 2017-17804-, 2017.
428 Dėl Valstybės įmonės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų keitimo poreikio O3E-483 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.10 Galioja nuo 2017.11.11  Teisės aktų registras: 2017-17803-, 2017.
429 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-482 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.10 Galioja nuo 2017.11.11  Teisės aktų registras: 2017-17802-, 2017.
430 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2017 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo 3D-719 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.11.09 Galioja nuo 2017.11.11  Teisės aktų registras: 2017-17668-, 2017.
431 Nuasmeninta nutartis 2017-11-08 Nr. AB-20450-3-61-3-03303-2017-2 2017-11-08 Nr. AB-20450-3-61-3-03303-2017-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.08 Galioja nuo 2017.11.08  Teisės aktų registras: 2017-18204-, 2017.
432 Nuasmeninta nutartis 2017-11-08 Nr. AB-20417-3-61-3-00943-2016-8 2017-11-08 Nr. AB-20417-3-61-3-00943-2016-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.08 Galioja nuo 2017.11.08  Teisės aktų registras: 2017-18181-, 2017.
433 Nuasmeninta nutartis 2017-11-08 Nr. AB-20367-3-61-3-03287-2017-3 2017-11-08 Nr. AB-20367-3-61-3-03287-2017-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.08 Galioja nuo 2017.11.08  Teisės aktų registras: 2017-18122-, 2017.
434 Nuasmeninta nutartis 2017-11-08 Nr. AB-20381-3-61-3-03297-2017-4 2017-11-08 Nr. AB-20381-3-61-3-03297-2017-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.08 Galioja nuo 2017.11.08  Teisės aktų registras: 2017-18114-, 2017.
435 Nuasmeninta nutartis 2017-11-08 Nr. AB-20375-3-61-3-03299-2017-6 2017-11-08 Nr. AB-20375-3-61-3-03299-2017-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.08 Galioja nuo 2017.11.08  Teisės aktų registras: 2017-18113-, 2017.
436 Nuasmeninta nutartis 2017-11-08 Nr. AB-20385-3-61-3-03298-2017-5 2017-11-08 Nr. AB-20385-3-61-3-03298-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.08 Galioja nuo 2017.11.08  Teisės aktų registras: 2017-18083-, 2017.
437 Nuasmeninta nutartis 2017-11-08 Nr. AB-20383-3-61-3-03290-2017-7 2017-11-08 Nr. AB-20383-3-61-3-03290-2017-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.11.08 Galioja nuo 2017.11.08  Teisės aktų registras: 2017-18082-, 2017.
438 Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo 904 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.11.08 Galioja nuo 2017.11.15  Teisės aktų registras: 2017-17954-, 2017.
439 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. D1-631 „Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro paskyrimo atitinkamoms statybos produktų sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinim ... D1-894 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.11.03 Galioja nuo 2017.11.07  Teisės aktų registras: 2017-17513-, 2017.
440 Nuasmeninta nutartis 2017-11-02 Nr. CB-9987-2-36-3-00007-2014-8 2017-11-02 Nr. CB-9987-2-36-3-00007-2014-8 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.11.02 Galioja nuo 2017.11.02  Teisės aktų registras: 2017-17736-, 2017.
441 Nuasmeninta nutartis 2017-11-02 Nr. CB-9998-2-68-3-05901-2015-2 2017-11-02 Nr. CB-9998-2-68-3-05901-2015-2 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.11.02 Galioja nuo 2017.11.02  Teisės aktų registras: 2017-17726-, 2017.
442 Nuasmeninta nutartis 2017-11-02 Nr. CB-9996-2-37-3-00810-2016-3 2017-11-02 Nr. CB-9996-2-37-3-00810-2016-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.11.02 Galioja nuo 2017.11.02  Teisės aktų registras: 2017-17687-, 2017.
443 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo B1-713 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.11.02 Negalioja nuo 2018.02.13 Galiojaiki 2018.02.12  Teisės aktų registras: 2017-17336-, 2017.
444 Nuasmeninta nutartis 2017-10-31 Nr. AB-19716-3-61-3-00466-2016-8 2017-10-31 Nr. AB-19716-3-61-3-00466-2016-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.10.31 Galioja nuo 2017.10.31  Teisės aktų registras: 2017-17573-, 2017.
445 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo D1-885 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.31 Galioja nuo 2017.11.03 . Išimtys: Šis įsakymas taikomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymui Nr. XIII-529.  Iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtoms planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūroms taikomas iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojęs teisinis reguliavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-529 2 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju  Teisės aktų registras: 2017-17241-, 2017.
446 Dėl Tradicinių (istorinių) laivų apžiūrų atlikimo ir tradicinio (istorinio) laivo atitikties dokumento išdavimo tvarkos aprašo ir Techninių reikalavimų tradiciniams (istoriniams) laivams patvirtinimo V-181 Lietuvos saugios laivybos administracija Įsakymas 2017.10.30 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-17086-, 2017.
447 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-461 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.10.26 Galioja nuo 2017.10.27  Teisės aktų registras: 2017-16891-, 2017.
448 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1220 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.25 Galioja nuo 2017.10.27  Teisės aktų registras: 2017-16876-, 2017.
449 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1220 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.25    
450 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-734 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.10.25 Galioja nuo 2017.10.26  Teisės aktų registras: 2017-16793-, 2017.
451 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. D1-108 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-868 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.24 Galioja nuo 2017.10.28  Teisės aktų registras: 2017-16946-, 2017.
452 Dėl Transporto priemonių, kuriomis vežami gyvūnai, valymo, plovimo ir dezinfekavimo tvarkos aprašo patvirtinimo B1-684 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.10.20 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-16674-, 2017.
453 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų keitimo poreikio O3E-446 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.10.17 Galioja nuo 2017.10.17  Teisės aktų registras: 2017-16399-, 2017.
454 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-445 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.10.17 Galioja nuo 2017.10.18 . Išimtys: Šio nutarimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.  Teisės aktų registras: 2017-16396-, 2017.
455 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-443 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.10.17 Galioja nuo 2017.12.01 . Išimtys: Šio nutarimo 1.5, 1.7 ir 1.8 papunkčiai taikomi po šio nutarimo įsigaliojimo pateiktiems bazinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų naujam reguliavimo periodui projektams.  Teisės aktų registras: 2017-16394-, 2017.
456 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-436 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.10.16 Galioja nuo 2017.10.18  Teisės aktų registras: 2017-16364-, 2017.
457 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo D1-845 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.16 Galioja nuo 2017.10.18 . Išimtys: Šis įsakymas taikomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymui Nr. XIII-529.  Teisės aktų registras: 2017-16397-, 2017.
458 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-431 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.10.12 Galioja nuo 2017.10.14  Teisės aktų registras: 2017-16206-, 2017.
459 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-837 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.12 Galioja nuo 2017.10.18  Teisės aktų registras: 2017-16406-, 2017.
460 Nuasmeninta nutartis 2017-10-11 Nr. AB-18404-3-65-3-00467-2015-2 2017-10-11 Nr. AB-18404-3-65-3-00467-2015-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.10.11 Galioja nuo 2017.10.11  Teisės aktų registras: 2017-16639-, 2017.
461 Nuasmeninta nutartis 2017-10-10 Nr. BB-5551-1-07-1-00518-2012-8 2017-10-10 Nr. BB-5551-1-07-1-00518-2012-8 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.10.10 Galioja nuo 2017.10.10  Teisės aktų registras: 2017-16502-, 2017.
462 Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo 1K-343 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.10.10 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-16099-, 2017.
463 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-831 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.09 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Atliekų tvarkymo taisyklių 61 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-16089-, 2017.
464 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-819 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.05 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-16525-, 2017.
465 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-367 „DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO D1-819 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.05    
466 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2017-10-04 Nr. DBT-219-3-64-3-01119-2017-8 2017-10-04 Nr. DBT-219-3-64-3-01119-2017-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis dėl teismingumo 2017.10.04 Galioja nuo 2017.10.04  Teisės aktų registras: 2017-16379-, 2017.
467 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-418 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.09.29 Galioja nuo 2017.10.03  Teisės aktų registras: 2017-15422-, 2017.
468 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-417 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.09.29 Galioja nuo 2017.10.03  Teisės aktų registras: 2017-15421-, 2017.
469 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-416 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.09.29 Galioja nuo 2017.09.30  Teisės aktų registras: 2017-15395-, 2017.
470 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-408 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.09.22 Galioja nuo 2017.09.23  Teisės aktų registras: 2017-14988-, 2017.
471 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baisogalos bioenergija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-407 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.09.22 Galioja nuo 2017.09.23  Teisės aktų registras: 2017-14987-, 2017.
472 Nuasmeninta nutartis 2017-09-20 Nr. CB-8804-2-08-3-01453-2016-5 2017-09-20 Nr. CB-8804-2-08-3-01453-2016-5 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.09.20 Galioja nuo 2017.09.20  Teisės aktų registras: 2017-15313-, 2017.
473 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-783 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.20 Galioja nuo 2017.09.23  Teisės aktų registras: 2017-14970-, 2017.
474 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalini ... D1-777 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18 Galioja nuo 2017.09.20 . Išimtys: Įsakymo 1.1, 1.4, 1.5, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35 papunkčiai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-14814-, 2017.
475 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos XIII-633 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2017.09.14 Galioja nuo 2017.09.20  Teisės aktų registras: 2017-14851-, 2017.
476 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrui 736 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.09.13 Galioja nuo 2017.09.15  Teisės aktų registras: 2017-14668-, 2017.
477 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3E-344 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių  ... O3E-397 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.09.05 Galioja nuo 2017.09.06  Teisės aktų registras: 2017-14211-, 2017.
478 Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-385 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.09.04 Galioja nuo 2017.09.06  Teisės aktų registras: 2017-14165-, 2017.
479 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo 1V-618 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.09.01 Galioja nuo 2017.09.05  Teisės aktų registras: 2017-14117-, 2017.
480 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai ... 3D-560 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.09.01 Galioja nuo 2017.09.02  Teisės aktų registras: 2017-14039-, 2017.
481 Nuasmeninta nutartis 2017-08-31 Nr. AB-15848-3-62-3-01776-2014-2 2017-08-31 Nr. AB-15848-3-62-3-01776-2014-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.08.31 Galioja nuo 2017.08.31  Teisės aktų registras: 2017-14372-, 2017.
482 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos 699 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.09.05  Teisės aktų registras: 2017-14124-, 2017.
483 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1034 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2017-13945-, 2017.
484 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-719 „Dėl Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-612 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.08.31  Teisės aktų registras: 2017-13839-, 2017.
485 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-609 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.08.29 Galioja nuo 2017.08.30  Teisės aktų registras: 2017-13735-, 2017.
486 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-704 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.29 Galioja nuo 2017.09.02  Teisės aktų registras: 2017-13961-, 2017.
487 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-616 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.08.22 Galioja nuo 2017.09.02  Teisės aktų registras: 2017-14070-, 2017.
488 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-672 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.22 Galioja nuo 2017.08.25  Teisės aktų registras: 2017-13607-, 2017.
489 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-593 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.08.17 Galioja nuo 2017.08.23  Teisės aktų registras: 2017-13528-, 2017.
490 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-579 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.08.11 Galioja nuo 2017.08.15  Teisės aktų registras: 2017-13292-, 2017.
491 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-361 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.08.11 Galioja nuo 2017.08.12  Teisės aktų registras: 2017-13278-, 2017.
492 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-360 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.08.11 Galioja nuo 2017.08.12  Teisės aktų registras: 2017-13277-, 2017.
493 Nuasmeninta nutartis 2017-08-03 Nr. AB-14855-3-61-3-05216-2014-4 2017-08-03 Nr. AB-14855-3-61-3-05216-2014-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.08.03 Galioja nuo 2017.08.03  Teisės aktų registras: 2017-13307-, 2017.
494 Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uosto priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklių  ... V-117 Lietuvos saugios laivybos administracija Įsakymas 2017.08.03 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2017-13086-, 2017.
495 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2010 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo branduolinės energetikos objektuose iki jų laidojimo re ... 22.3-132 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.07.31 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: 86 punktas įsigalioja 2019 m.  gegužės 1 dieną. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-12866-, 2017.
496 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-345 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.07.27 Galioja nuo 2017.07.29  Teisės aktų registras: 2017-12713-, 2017.
497 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-344 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.07.27 Galioja nuo 2017.07.29  Teisės aktų registras: 2017-12712-, 2017.
498 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-342 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.07.27 Galioja nuo 2017.07.28  Teisės aktų registras: 2017-12700-, 2017.
499 Dėl Naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nut ... O3E-330 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.07.27 Galioja nuo 2017.07.28  Teisės aktų registras: 2017-12699-, 2017.
500 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“ pakeitimo 601 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.07.26 Galioja nuo 2017.08.08  Teisės aktų registras: 2017-13133-, 2017.
501 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. D1-108 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-625 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.25 Galioja nuo 2017.07.26  Teisės aktų registras: 2017-12622-, 2017.
502 Dėl Gelžio ežero gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-622 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.25 Galioja nuo 2017.07.27  Teisės aktų registras: 2017-12639-, 2017.
503 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-618 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.24 Galioja nuo 2017.07.26  Teisės aktų registras: 2017-12578-, 2017.
504 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. O3E-271 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ pak ... O3E-328 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.07.21 Galioja nuo 2017.07.22  Teisės aktų registras: 2017-12512-, 2017.
505 Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo 1-196 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.19 Galioja nuo 2017.07.20  Teisės aktų registras: 2017-12435-, 2017.
506 Nuasmeninta nutartis 2017-07-14 Nr. AB-13842-3-62-3-02094-2015-7 2017-07-14 Nr. AB-13842-3-62-3-02094-2015-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.07.14 Galioja nuo 2017.07.14  Teisės aktų registras: 2017-12579-, 2017.
507 Nuasmeninta nutartis 2017-07-12 Nr. AB-13705-3-61-3-02535-2014-5 2017-07-12 Nr. AB-13705-3-61-3-02535-2014-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.07.12 Galioja nuo 2017.07.12  Teisės aktų registras: 2017-12459-, 2017.
508 Nuasmeninta nutartis 2017-07-12 Nr. AB-13645-3-61-3-01777-2017-5 2017-07-12 Nr. AB-13645-3-61-3-01777-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.07.12 Galioja nuo 2017.07.12  Teisės aktų registras: 2017-12452-, 2017.
509 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-350 „Dėl Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-607 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.12 Galioja nuo 2017.10.31 . Išimtys: Šio įsakymo 1.2, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-17109-, 2017.
510 Nuasmeninta nutartis 2017-07-11 Nr. AB-13692-3-62-3-00790-2016-9 2017-07-11 Nr. AB-13692-3-62-3-00790-2016-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.07.11 Galioja nuo 2017.07.11  Teisės aktų registras: 2017-12442-, 2017.
511 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymas XIII-615 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.11 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 18 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-07-18.  Teisės aktų registras: 2017-12339-, 2017.
512 Dėl Skiauterėtojo tritono (Triturus cristatus) apsaugos plano patvirtinimo D1-597 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.11 Galioja nuo 2017.07.14  Teisės aktų registras: 2017-12134-, 2017.
513 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-361 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2017 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo D1-594 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.11 Galioja nuo 2017.07.13  Teisės aktų registras: 2017-12018-, 2017.
514 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-454 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.07.10 Galioja nuo 2017.07.13  Teisės aktų registras: 2017-11972-, 2017.
515 Dėl 2016 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių O3E-314 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.07.10 Galioja nuo 2017.07.12  Teisės aktų registras: 2017-11874-, 2017.
516 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2017-07-05 Nr. DBT-97-2-68-3-23807-2017-9 2017-07-05 Nr. DBT-97-2-68-3-23807-2017-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis dėl teismingumo 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-12357-, 2017.
517 Nuasmeninta nutartis 2017-07-05 Nr. BB-4168-1-57-1-01021-2012-3 2017-07-05 Nr. BB-4168-1-57-1-01021-2012-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-12356-, 2017.
518 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2017-07-05 Nr. DBT-97-2-68-3-23807-2017-9 2017-07-05 Nr. DBT-97-2-68-3-23807-2017-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis dėl teismingumo 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-12268-, 2017.
519 Nuasmeninta nutartis 2017-07-05 Nr. BB-4168-1-57-1-01021-2012-3 2017-07-05 Nr. BB-4168-1-57-1-01021-2012-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-12267-, 2017.
520 Nuasmeninta nutartis 2017-07-05 Nr. CB-6664-2-36-3-00334-2016-3 2017-07-05 Nr. CB-6664-2-36-3-00334-2016-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-12129-, 2017.
521 Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo A1-363 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11676-, 2017.
522 Nuasmeninta nutartis 2017-06-30 Nr. CB-6551-2-68-3-11501-2013-3 2017-06-30 Nr. CB-6551-2-68-3-11501-2013-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.06.30 Galioja nuo 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2017-11832-, 2017.
523 Dėl 2016 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo O3E-292 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.06.30 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11208-, 2017.
524 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-283 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.06.30 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11196-, 2017.
525 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-281 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.06.30 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11195-, 2017.
526 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 250, 268, 303, 312, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 236-1, 243-1, 304-1, 304-2 straipsniais įstatymas XIII-551 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.29 Galioja nuo 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2017-11948-, 2017.
527 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 539 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-11472-, 2017.
528 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 534 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11190-, 2017.
529 Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 1-170 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11012-, 2017.
530 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-169 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-10970-, 2017.
531 Dėl Raudonpilvės kūmutės (Bombina bombina) apsaugos plano patvirtinimo D1-552 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-11408-, 2017.
532 Dėl Ovaliosios geldutės (Unio crassus) apsaugos plano patvirtinimo D1-553 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-11409-, 2017.
533 Dėl Dvijuostės nendriadusės (Graphoderus bilineatus) apsaugos plano patvirtinimo D1-554 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-11410-, 2017.
534 Dėl Antano Algimanto Miškinio peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo 521 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2017-11081-, 2017.
535 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymas XIII-529 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.27 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-07-06.  Teisės aktų registras: 2017-11562-, 2017.
536 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1V-122 „Dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-458 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.06.27 Galioja nuo 2017.06.28  Teisės aktų registras: 2017-10808-, 2017.
537 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-457 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.06.27 Galioja nuo 2017.06.28  Teisės aktų registras: 2017-10806-, 2017.
538 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. O3E-139 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių ka ... O3E-272 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.06.22 Galioja nuo 2017.06.23  Teisės aktų registras: 2017-10506-, 2017.
539 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-271 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.06.22 Galioja nuo 2017.06.23  Teisės aktų registras: 2017-10505-, 2017.
540 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2017-06-21 Nr. DBT-88-2-68-3-21141-2017-8 2017-06-21 Nr. DBT-88-2-68-3-21141-2017-8 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis dėl teismingumo 2017.06.21 Galioja nuo 2017.06.21  Teisės aktų registras: 2017-12111-, 2017.
541 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 350 „Dėl Kurorto statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms reikalavimų aprašo, Kurortinės teritorijos statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms reikalavimų aprašo ir Kurorto ar  ... 499 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.21 Galioja nuo 2017.06.30 . Išimtys: Šio nutarimo 1 punktas įsigalioja 2017-07-01.  Teisės aktų registras: 2017-