T VANDENS TARŠA. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-494 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.05.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10769. Įsigalioja nuo 2020-05-22.
2 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirti ... O3E-440 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.05.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10802. Įsigalioja nuo 2020-05-22.
3 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-439 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.05.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10801. Įsigalioja nuo 2020-05-22.
4 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-438 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.05.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10800. Įsigalioja nuo 2020-05-22.
5 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-437 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.05.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10799. Įsigalioja nuo 2020-05-22.
6 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-491 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.05.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10611. Įsigalioja nuo 2020-05-20.
7 Dėl Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-67 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2020.05.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10541. Įsigalioja nuo 2020-05-19.
8 Dėl 2020 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 498 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10614. Įsigalioja nuo 2020-05-20.
9 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 3-99 „Dėl pavedimo Lietuvos saugios laivybos administracijai“ pakeitimo 3-314 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2020.05.13   Teisės aktų registras, 2020-10256. Įsigalioja nuo 2020-10-01.
10 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1134 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10265. Įsigalioja nuo 2020-05-14.
11 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-276 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.05.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10178. Įsigalioja nuo 2020-05-13.
12 Dėl teisingumo ministro 2016 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1R-94 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1R-127 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2020.05.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-10025. Įsigalioja nuo 2020-05-12.
13 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2897 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2020.05.07    
14 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas XIII-2895 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2020.05.07    
15 Dėl UAB „Panevėžio gatvės“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-379 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.05.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09856. Įsigalioja nuo 2020-05-08.
16 Dėl UAB „Sūduvos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-378 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.05.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09855. Įsigalioja nuo 2020-05-08.
17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-939 „Dėl UAB „Inspecta“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo D1-265 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.05.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09782. Įsigalioja nuo 2020-05-08.
18 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-261 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.05.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09640. Įsigalioja nuo 2020-05-07.
19 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-423 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09128. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
20 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-370 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09250. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
21 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 20-1, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63-1, 64 straipsnių ir priedo pakeitimo, 11-1 straip ... XIII-2869 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2020.04.28   Teisės aktų registras, 2020-09588. Įsigalioja nuo 2020-05-31. Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis, 15 straipsnio 1 dalis ir 39 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2020-05-07. Įstatymo 1 straipsnis, 2 straipsnio 1, 2, 4, 10?14 dalys, 5, 6, 8, 22, 23, 24, 26, 27, 29?35, 38 straipsniai įsigalioja 2021-06-30.
22 Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-350 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.04.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08686. Įsigalioja nuo 2020-04-25.
23 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-284 „Dėl UAB „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ pakeitimo O3E-349 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.04.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08685. Įsigalioja nuo 2020-04-25.
24 Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 422 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08694. Įsigalioja nuo 2020-04-25.
25 DĖL EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO LĖŠŲ VALSTYBINĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ REKONSTRUKCIJOS, TAISYMO (REMONTO) DARBAMS PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 422 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.22    
26 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Telšių regioniniam profesinio mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei dalininko kapitalo didinimo 416 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08636. Įsigalioja nuo 2020-04-25.
27 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo D1-238 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.04.22   Teisės aktų registras, 2020-08495. Įsigalioja nuo 2020-11-01.
28 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-236 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.04.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08466. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
29 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-37 „Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-94 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2020.04.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08497. Įsigalioja nuo 2020-05-01. Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 19 punktas įsigalioja 2021 m. lapkričio 12 d.
30 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo XIII-2849 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2020.04.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08531. Įsigalioja nuo 2020-04-23.
31 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pa ... V-913 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08196. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
32 Dėl UAB „Šakių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-318 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.04.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08001. Įsigalioja nuo 2020-04-17.
33 Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-317 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.04.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08000. Įsigalioja nuo 2020-04-17.
34 Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V1-140 „Dėl Statybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo V1-47 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2020.04.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08089. Įsigalioja nuo 2020-04-18.
35 Dėl UAB „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-287 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07534. Įsigalioja nuo 2020-04-10.
36 Dėl Skemų socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-286 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07533. Įsigalioja nuo 2020-04-10.
37 Dėl UAB „Grinda“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-285 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07532. Įsigalioja nuo 2020-04-10.
38 Dėl UAB „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-284 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07531. Įsigalioja nuo 2020-04-10.
39 Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-187 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.04.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07071. Įsigalioja nuo 2020-04-04.
40 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 339 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.04.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07251. Įsigalioja nuo 2020-04-08. Nutarimo 5 punktas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.
41 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties g ... O3E-262 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.03.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06714. Įsigalioja nuo 2020-04-01.
42 Dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-258 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.03.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06696. Įsigalioja nuo 2020-04-01.
43 Dėl UAB „Kauno vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-226 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06579. Įsigalioja nuo 2020-03-31.
44 Dėl UAB „Visagino būstas“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-225 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06578. Įsigalioja nuo 2020-03-31.
45 Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-224 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06577. Įsigalioja nuo 2020-03-30.
46 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 285 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-06132. Įsigalioja nuo 2020-03-28.
47 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo O3E-194 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05449. Įsigalioja nuo 2020-03-14.
48 Dėl UAB „Didma“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-192 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05444. Įsigalioja nuo 2020-03-14.
49 Dėl Jotainių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-191 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05443. Įsigalioja nuo 2020-03-14.
50 Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo D1-143 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.03.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05363. Įsigalioja nuo 2020-03-13.
51 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“ pakeitimo 193 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.03.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05250. Įsigalioja nuo 2020-03-11.
52 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-181 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.03.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04591. Įsigalioja nuo 2020-03-03.
53 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-178 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.02.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04494. Įsigalioja nuo 2020-03-03.
54 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-178 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.02.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04452. Įsigalioja nuo 2020-02-29.
55 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo B1-149 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2020.02.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04521. Įsigalioja nuo 2020-03-03.
56 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1V-693 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-170 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.02.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-04117. Įsigalioja nuo 2020-02-27.
57 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“ pakeitimo D1-103 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.02.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03905. Įsigalioja nuo 2020-02-25.
58 Dėl UAB „Jurbarko vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-162 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.02.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03864. Įsigalioja nuo 2020-02-25.
59 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-157 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03731. Įsigalioja nuo 2020-02-22.
60 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-156 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03741. Įsigalioja nuo 2020-02-22.
61 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-149 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03673. Įsigalioja nuo 2020-02-21.
62 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ p ... D1-102 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03738. Įsigalioja nuo 2020-03-01.
63 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-47 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2020.02.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03725. Įsigalioja nuo 2020-02-22.
64 Dėl Prūdiškių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-147 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.02.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03495. Įsigalioja nuo 2020-02-18.
65 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos 126 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.02.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03479. Įsigalioja nuo 2020-02-18.
66 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio darbo rinkos mokymo centrui 123 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.02.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03453. Įsigalioja nuo 2020-02-18.
67 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“pakeitimo 1V-131 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.02.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03599. Įsigalioja nuo 2020-02-20.
68 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 3D-979„Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvir ... 3D-85 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2020.02.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03041. Įsigalioja nuo 2020-02-12.
69 Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-123 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.02.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-03049. Įsigalioja nuo 2020-02-13.
70 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo A1-86 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.02.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02504. Įsigalioja nuo 2020-02-05.
71 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19-1, 19-2, 47, 55, 126, 127 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 55-1 straipsniu įstatymas XIII-2795 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2020.01.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02846. Įsigalioja nuo 2020-05-01. Įstatymo 10 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2020-02-08. Įstatymo 2 ir 7 straipsniai įsigalioja 2022-01-01.
72 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-2794 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2020.01.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02845. Įsigalioja nuo 2020-05-01. Įstatymo 7 straipsnio 3 ir 4 dalys  įsigalioja 2020-02-08.  Įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2021-01-01.
73 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. O3E-14 „Dėl UAB „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ patikslinimo O3E-60 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.01.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-01958. Įsigalioja nuo 2020-01-29.
74 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-939 „Dėl UAB „Inspecta“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo D1-50 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.01.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02089. Įsigalioja nuo 2020-01-31.
75 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-42/ 3D-39 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.01.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-01136. Įsigalioja nuo 2020-01-25.
76 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-58 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.01.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-01032. Įsigalioja nuo 2020-01-24.
77 Dėl 2020 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo 42 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.01.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-01101. Įsigalioja nuo 2020-01-25.
78 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 22.3-206 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2016 „Branduolinės energetikos objektų pastatų ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems ... 22.3-26 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2020.01.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00964. Įsigalioja nuo 2020-01-23.
79 Dėl UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-33 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00678. Įsigalioja nuo 2020-01-17.
80 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-28 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00677. Įsigalioja nuo 2020-01-17.
81 Dėl UAB „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-14 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimas 2020.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00673. Įsigalioja nuo 2020-01-17.
82 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-601 „Dėl Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00959. Įsigalioja nuo 2020-01-23.
83 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Palangos reabilitacijos ligoninei 31 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00862. Įsigalioja nuo 2020-01-21.
84 Dėl Klientams teikiamų paslaugų kokybės tyrimo, vertinimo ir sklaidos metodikos patvirtinimo V-5 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2020.01.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00344. Įsigalioja nuo 2020-01-11.
85 Dėl 2020 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo 3D-7 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2020.01.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00183. Įsigalioja nuo 2020-01-08.
86 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.01.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00192. Įsigalioja nuo 2020-01-08.
87 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-5 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2020.01.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00115. Įsigalioja nuo 2020-01-07.
88 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 1337 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21742. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
89 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1325 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21666. Įsigalioja nuo 2019-12-31.
90 Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-1032 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21637. Įsigalioja nuo 2019-12-31.
91 Dėl UAB „Kretingos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-920   Nutarimas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21630. Įsigalioja nuo 2019-12-31.
92 Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-917   Nutarimas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21599. Įsigalioja nuo 2019-12-31.
93 Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-916   Nutarimas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21598. Įsigalioja nuo 2019-12-31.
94 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-775 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.12.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21829. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
95 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-1025 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21414. Įsigalioja nuo 2019-12-28.
96 Dėl Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo V3-23 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2019.12.27   Teisės aktų registras, 2019-21537. Įsigalioja nuo 2019-12-31. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2019-12-31.
97 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9 ir 9-1 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2767 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-21573. Įsigalioja nuo 2019-12-31.
98 Dėl UAB „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-902   Nutarimas 2019.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20967. Įsigalioja nuo 2019-12-21.
99 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo O3E-895   Nutarimas 2019.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20962. Įsigalioja nuo 2019-12-21.
100 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-894   Nutarimas 2019.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20959. Įsigalioja nuo 2019-12-21.
101 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo ... O3E-893   Nutarimas 2019.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20958. Įsigalioja nuo 2019-12-21.
102 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir pap ... O3E-891   Nutarimas 2019.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20956. Įsigalioja nuo 2019-12-21.
103 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-885   Nutarimas 2019.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20953. Įsigalioja nuo 2019-12-21.
104 Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įrašų keitimo Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre aprašo patvirtinimo 3D-711 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20591. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
105 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-719 „Dėl Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-1017 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20727. Įsigalioja nuo 2019-12-21.
106 Dėl Telšių apskrities miškų tvarkymo schemos patvirtinimo D1-763 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.12.19    
107 Dėl Mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimų patvirtinimo B1-953 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20919. Įsigalioja nuo 2019-12-21.
108 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvir ... B1-945 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.12.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20482. Įsigalioja nuo 2019-12-19. Įsakymo 1.23 ir 1.24 papunkčiai įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
109 Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo 3D-700 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.12.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20240. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
110 Dėl Nekilnojamojo turto registro duomenų tvarkymo programoje naudojamų klasifikatorių VE-633 (1.3 E) VĮ Registrų centras Įsakymas 2019.12.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-02833. Įsigalioja nuo 2020-02-08.
111 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-747 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.12.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20302. Įsigalioja nuo 2019-12-18.
112 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 904 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo“ pakeitimo 1272 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20428. Įsigalioja nuo 2019-12-19.
113 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo“ pakeitimo 1270 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20426. Įsigalioja nuo 2019-12-19.
114 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo 1248 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.12.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20145. Įsigalioja nuo 2019-12-14. Nutarimo 3 punktas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
115 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-981 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.12.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19906. Įsigalioja nuo 2019-12-12.
116 Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymas XIII-2647 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.12.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20988. Įsigalioja nuo 2020-01-01. Įstatymo 19 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-12-22.
117 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-376 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2019.12.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19897. Įsigalioja nuo 2019-12-11.
118 Dėl profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą metodinių rekomendacijų patvirtinimo V3-22 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2019.12.06   Teisės aktų registras, 2019-20256. Įsigalioja nuo 2019-12-17. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2019-12-17.
119 Dėl UAB „Kėdainių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-809   Nutarimas 2019.12.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19627. Įsigalioja nuo 2019-12-06.
120 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-133„Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011„Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvir ... V-1372 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.12.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19474. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
121 Dėl UAB „Didma“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-793   Nutarimas 2019.11.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19002. Įsigalioja nuo 2019-11-29.
122 Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-787   Nutarimas 2019.11.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18998. Įsigalioja nuo 2019-11-29.
123 Dėl UAB „Baisogalos bioenergija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-779   Nutarimas 2019.11.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18985. Įsigalioja nuo 2019-11-29. Nutarimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.
124 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1183 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.11.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19263. Įsigalioja nuo 2019-12-03.
125 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1V-693 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-941 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.11.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18574. Įsigalioja nuo 2019-11-22.
126 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-936 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.11.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18513. Įsigalioja nuo 2019-11-21.
127 Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-935 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.11.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18512. Įsigalioja nuo 2019-11-21.
128 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-934 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.11.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18509. Įsigalioja nuo 2019-11-21.
129 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-929 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.11.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18437. Įsigalioja nuo 2019-11-19.
130 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-679 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.11.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18454. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
131 Dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų O3E-735   Nutarimas 2019.11.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18372. Įsigalioja nuo 2019-11-19.
132 Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-731   Nutarimas 2019.11.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18370. Įsigalioja nuo 2019-11-19.
133 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1V-122 „Dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-914 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.11.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18114. Įsigalioja nuo 2019-11-13.
134 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-911 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.11.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18105. Įsigalioja nuo 2019-11-13.
135 Dėl UAB „Druskininkų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-689   Nutarimas 2019.11.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17990. Įsigalioja nuo 2019-11-09.
136 Dėl UAB „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-688   Nutarimas 2019.11.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17988. Įsigalioja nuo 2019-11-09.
137 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-817 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo B1-776 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.11.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18275. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
138 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilniaus technologijų mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 1129 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.11.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18268. Įsigalioja nuo 2019-11-15.
139 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo D1-653 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.11.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17624. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
140 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-652 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.11.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17556. Įsigalioja nuo 2019-11-06.
141 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 702 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1080 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.10.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17602. Įsigalioja nuo 2019-11-06.
142 Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 1V-342 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų veiksmų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1V-889 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.10.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-17166. Įsigalioja nuo 2019-10-30.
143 Dėl UAB „Radviliškio vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-607   Nutarimas 2019.10.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16675. Įsigalioja nuo 2019-10-22.
144 Dėl UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-600   Nutarimas 2019.10.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16613. Įsigalioja nuo 2019-10-22.
145 Dėl UAB „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-594   Nutarimas 2019.10.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16606. Įsigalioja nuo 2019-10-19.
146 Dėl UAB „Plungės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-586   Nutarimas 2019.10.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16601. Įsigalioja nuo 2019-10-19.
147 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-856 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.10.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16360. Įsigalioja nuo 2019-10-16.
148 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymas XIII-2481 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.10.15   Teisės aktų registras, 2019-17357. Įsigalioja nuo 2020-07-01. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-11-01.
149 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-710 „Dėl Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo V-1150 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.10.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16303. Įsigalioja nuo 2019-10-15.
150 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-551   Nutarimas 2019.10.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16174. Įsigalioja nuo 2019-10-12.
151 Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino teorinių žinių patikrinimo testo klausimų sąrašo patvirtinimo ir nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 ... 1P-287-(1.3 E.) Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2019.10.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15758. Įsigalioja nuo 2019-11-01.
152 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 339 „Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto savininko kapitalo didinimo“ pakeitimo 992 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.10.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-16023. Įsigalioja nuo 2019-10-10.
153 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-502 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-577 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.09.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15536. Įsigalioja nuo 2019-10-02. Įsakymo 2 punktas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
154 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-502 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-577 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.09.30   Įsigalioja (po sąlygų įvykdymo). Įsakymo 2 punktas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
155 Dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-460   Nutarimas 2019.09.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15364. Įsigalioja nuo 2019-10-01.
156 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Tauragės profesinio rengimo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 981 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.09.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15466. Įsigalioja nuo 2019-10-01.
157 Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kauno technikos profesinio mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 980 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.09.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15464. Įsigalioja nuo 2019-10-01.
158 Dėl Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo 977 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.09.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-15430. Įsigalioja nuo 2019-10-01.
159 Dėl Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 4-542 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2019.09.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14984. Įsigalioja nuo 2019-09-24.
160 Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-443   Nutarimas 2019.09.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14896. Įsigalioja nuo 2019-09-21.
161 Dėl Ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo B1-690 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.09.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14982. Įsigalioja nuo 2019-12-14.
162 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 951 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.09.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14818. Įsigalioja nuo 2019-09-20.
163 Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos 2019 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. VN - 01 „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos komitetų sąrašo patvirtinimo, komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų paskyrimo bei komitetų pagrindinių veiklos krypčių“ p ... VN-11 Lietuvos savivaldybių asociacija Nutarimas 2019.09.18 Galioja. Įsigalioja nuo 2019-09-18.
164 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos turizmo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 941 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.09.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14632. Įsigalioja nuo 2019-09-17.
165 Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo O3E-386   Nutarimas 2019.09.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13921. Įsigalioja nuo 2019-09-04.
166 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-385   Nutarimas 2019.09.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13923. Įsigalioja nuo 2019-09-04.
167 Dėl UAB „Telšių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-380   Nutarimas 2019.09.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13920. Įsigalioja nuo 2019-09-04. Nutarimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.
168 Dėl Nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 891 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.08.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14112. Įsigalioja nuo 2019-09-05.
169 Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Alytaus profesinio rengimo centrui ir valstybės turto investavimo bei dalininko kapitalo didinimo 890 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.08.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14111. Įsigalioja nuo 2019-09-05.
170 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilniaus statybininkų rengimo centrui ir valstybės turto investavimo bei dalininko kapitalo didinimo 889 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.08.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-14110. Įsigalioja nuo 2019-09-05.
171 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL VALSTYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRUI IR VALSTYBĖS TURTO INVESTAVIMO BEI DALININKO KAPITALO DIDINIMO 889 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.08.28    
172 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 887 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.08.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13942. Įsigalioja nuo 2019-09-04.
173 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ p ... D1-500 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.08.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13530. Įsigalioja nuo 2019-08-28. Įsakymo 1.8, 1.12 ir 1.13 papunkčiai įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.
174 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-260 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2019 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo D1-496 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.08.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13520. Įsigalioja nuo 2019-08-28.
175 Dėl Vartotojų teisių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 1-225 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Įsakymas 2019.08.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13471. Įsigalioja nuo 2019-08-27.
176 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ p ... D1-492 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.08.23    
177 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ p ... D1-492 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.08.23    
178 Dėl Nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį Viešajai įstaigai Joniškio žemės ūkio mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 849 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.08.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13430. Įsigalioja nuo 2019-08-24.
179 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir g ... 3D-485 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.08.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13314. Įsigalioja nuo 2019-08-21.
180 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-488 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.08.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13160. Įsigalioja nuo 2019-08-15.
181 Dėl Lietuvos urbanistinės politikos pagrindinių krypčių ir jų įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo D1-485 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.08.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13159. Įsigalioja nuo 2019-08-15.
182 Dėl Atitinkamų apgyvendinimo paslaugų rūšių klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo 4-462 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymas 2019.08.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12990. Įsigalioja nuo 2019-08-09.
183 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų verti ... O3E-303   Nutarimas 2019.08.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12795. Įsigalioja nuo 2019-08-03.
184 Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo O3E-296   Nutarimas 2019.08.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12784. Įsigalioja nuo 2019-08-03.
185 Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-293   Nutarimas 2019.08.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12782. Įsigalioja nuo 2019-08-03. 1 punkte nurodytos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.
186 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-265   Nutarimas 2019.07.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12261. Įsigalioja nuo 2019-07-26. Nutarimo 1.2.33 papunktis įsigalioja gavus Europos Komisijos pritarimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas, dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatų.
187 DĖL TYTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (RIBŲ IR TVARKYMO PLANŲ) PATVIRTINIMO 775 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.24    
188 Dėl Tytuvėnų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo 775 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12341. Įsigalioja nuo 2019-07-27.
189 Dėl Dubysos regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo 770 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12324. Įsigalioja nuo 2019-07-27.
190 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 „Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ pakeitimo 768 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12321. Įsigalioja nuo 2019-07-27.
191 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-250   Nutarimas 2019.07.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11993. Įsigalioja nuo 2019-07-23.
192 Dėl UAB „Raseinių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-249   Nutarimas 2019.07.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11992. Įsigalioja nuo 2019-07-23.
193 Dėl UAB „Ignalinos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-247   Nutarimas 2019.07.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11991. Įsigalioja nuo 2019-07-23.
194 Dėl Nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai veisiejų technologijos ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 736 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11972. Įsigalioja nuo 2019-07-20.
195 Dėl Aplinkos apsaugos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-141 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.07.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11628. Įsigalioja nuo 2019-07-16.
196 Dėl Statybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-140 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.07.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11554. Įsigalioja nuo 2019-07-13.
197 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 2 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2314 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.07.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12112. Įsigalioja nuo 2019-07-24.
198 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 758 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12412. Įsigalioja nuo 2019-11-01.
199 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. 89 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 758 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10    
200 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei 735 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11946. Įsigalioja nuo 2019-07-20.
201 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 730 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11837. Įsigalioja nuo 2019-07-19.
202 Dėl Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019-2027 metų programos patvirtinimo 728 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11827. Įsigalioja nuo 2019-07-19.
203 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei pagal panaudos sutartį 726 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11766. Įsigalioja nuo 2019-07-18.
204 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 722 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11762. Įsigalioja nuo 2019-07-18.
205 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO NR. 1138 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 702 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10    
206 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 702 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11609. Įsigalioja nuo 2019-07-16.
207 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo 3D-414 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.07.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11354. Įsigalioja nuo 2019-07-10.
208 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-779 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11037. Įsigalioja nuo 2019-07-05.
209 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-393 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.07.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10818. Įsigalioja nuo 2019-11-01.
210 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-172 „Dėl Požeminio vandens telkinių būklės vertinimo kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-387 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.07.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10676. Įsigalioja nuo 2019-11-01.
211 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbo reglamento patvirtinimo O3E-239 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10554. Įsigalioja nuo 2019-07-01.
212 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-238 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10553. Įsigalioja nuo 2019-07-01.
213 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-237 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10552. Įsigalioja nuo 2019-07-01.
214 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-587 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10364. Įsigalioja nuo 2019-06-28.
215 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-586 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10352. Įsigalioja nuo 2019-06-28.
216 Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo O3E-226 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10449. Įsigalioja nuo 2019-07-01.
217 Dėl 2018 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo O3E-222 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10424. Įsigalioja nuo 2019-06-28.
218 Dėl 2018 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių O3E-216 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10422. Įsigalioja nuo 2019-06-28.
219 Dėl UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-213 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10415. Įsigalioja nuo 2019-06-28.
220 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-379 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11746. Įsigalioja nuo 2019-07-18. Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo (toliau ? Aprašas) 12 punktas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.; Aprašo IV skyrius įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.
221 Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo A1-365 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10285. Įsigalioja nuo 2019-06-28.
222 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 611 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10382. Įsigalioja nuo 2019-06-28.
223 Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos komitetų sąrašo patvirtinimo, komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų paskyrimo bei komitetų pagrindinių veiklos krypčių VN-01 Lietuvos savivaldybių asociacija Nutarimas 2019.06.26 Galioja. Įsigalioja nuo 2019-06-26.
224 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos laivininkų mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 600 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10153. Įsigalioja nuo 2019-06-26.
225 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“pakeitimo V-725 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09781. Įsigalioja nuo 2019-06-19.
226 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-366 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09712. Įsigalioja nuo 2019-11-01.
227 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų teikėjų atrankos taisyklių patvir ... 3D-375 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.06.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09631. Įsigalioja nuo 2019-06-15.
228 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 204 „Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo“ pakeitimo 615 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-10397. Įsigalioja nuo 2019-06-28.
229 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl valstybinio Baltijos jūros talasologinio draustinio įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo“ pakeitimo 587 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09922. Įsigalioja nuo 2019-06-21.
230 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 558 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09762. Įsigalioja nuo 2019-07-01.
231 Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-198 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09537. Įsigalioja nuo 2019-06-13.
232 Dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo O3E-197 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09536. Įsigalioja nuo 2019-06-13.
233 Dėl UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-191 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09519. Įsigalioja nuo 2019-06-13.
234 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų verti ... O3E-188 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09445. Įsigalioja nuo 2019-06-12.
235 Dėl UAB „Tauragės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-187 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09442. Įsigalioja nuo 2019-06-12.
236 Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-183 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09441. Įsigalioja nuo 2019-06-12.
237 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-182 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09439. Įsigalioja nuo 2019-06-12.
238 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-260 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2019 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo D1-361 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.06.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09514. Įsigalioja nuo 2019-06-13.
239 Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo 1-176 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Įsakymas 2019.06.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09395. Įsigalioja nuo 2019-06-11.
240 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 2, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-2178 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09957. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
241 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas XIII-2166 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09862. Įsigalioja nuo 2020-01-01. Įstatymo 140 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2019-06-20.  Įstatymo III skyriaus septintasis skirsnis ir 142 straipsnis įsigalioja 2023-01-01. Įstatymo 143 straipsnis įsigalioja 2025-01-01.
242 Dėl Salantų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo 573 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09828. Įsigalioja nuo 2019-06-20.
243 Dėl Rambyno regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo 570 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09797. Įsigalioja nuo 2019-06-19.
244 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Jonavos politechnikos mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 542 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09330. Įsigalioja nuo 2019-06-08.
245 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-332 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08562. Įsigalioja nuo 2019-05-31.
246 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-159 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08300. Įsigalioja nuo 2019-05-25.
247 Dėl UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-155 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08296. Įsigalioja nuo 2019-05-25.
248 Dėl SĮ „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-154 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08295. Įsigalioja nuo 2019-05-25.
249 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 „Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo” pakeitimo D1-310 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08085. Įsigalioja nuo 2019-11-01.
250 Dėl UAB „Varėnos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-140 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07964. Įsigalioja nuo 2019-05-20.
251 Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo V-590 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.17    
252 Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo V-590 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.05.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-08223. Įsigalioja nuo 2019-05-24.
253 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-543 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo”  ... D1-294 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07641. Įsigalioja nuo 2019-05-14.
254 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-279 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07626. Įsigalioja nuo 2019-05-14.
255 Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo pat ... 3D-292 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.05.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07514. Įsigalioja nuo 2019-05-11.
256 Dėl UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-137 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07401. Įsigalioja nuo 2019-05-08.
257 Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2019 m. finansavimo krypčių patvirtinimo D1-260 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07223. Įsigalioja nuo 2019-05-04.
258 Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir su jiems nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra  ... D1-257 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07357. Įsigalioja nuo 2019-05-07.
259 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 445 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07552. Įsigalioja nuo 2019-05-11.
260 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-639 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-250 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07085. Įsigalioja nuo 2019-05-02. Įsakymo 1.8 papunktis įsigalioja 2019-11-01.
261 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-244 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07005. Įsigalioja nuo 2019-05-02.
262 Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-126 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06907. Įsigalioja nuo 2019-04-27.
263 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-231 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06856. Įsigalioja nuo 2019-04-27. Įsakymo 1.49 papunktis įsigalioja 2020 m. kovo 10 d.
264 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015  m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-384 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.04.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06621. Įsigalioja nuo 2019-04-24.
265 Dėl UAB„Jurbarko vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-109 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06497. Įsigalioja nuo 2019-04-20.
266 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-107 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06495. Įsigalioja nuo 2019-04-20.
267 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-106 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06494. Įsigalioja nuo 2019-04-20.
268 Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-105 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06493. Įsigalioja nuo 2019-04-20.
269 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 374 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06871. Įsigalioja nuo 2019-05-02.
270 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 373 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06870. Įsigalioja nuo 2019-05-02.
271 DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO PATVIRTINIMO 371 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17    
272 Dėl 2019 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo 328 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06138. Įsigalioja nuo 2019-04-16.
273 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-103 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05875. Įsigalioja nuo 2019-04-11.
274 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-102 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05874. Įsigalioja nuo 2019-04-11.
275 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-101 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05873. Įsigalioja nuo 2019-05-02.
276 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-198 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05672. Įsigalioja nuo 2019-11-01. Įsakymo 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 ir 2.9 papunkčiai įsigalioja 2019 m. gegužės 2 d..
277 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-320 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.04.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05295. Įsigalioja nuo 2019-04-03.
278 Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Savivaldybės mobilizacijos plano rengimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo V-58 Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.04.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05349. Įsigalioja nuo 2019-04-03.
279 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-96 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05219. Įsigalioja nuo 2019-04-02.
280 Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje Energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo O3E-93 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05217. Įsigalioja nuo 2019-04-02.
281 Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo O3E-91 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05216. Įsigalioja nuo 2019-05-02.
282 Dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo 279 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05001. Įsigalioja nuo 2019-03-30.
283 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-88 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04735. Įsigalioja nuo 2019-03-28.
284 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo B1-205 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.03.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04656. Įsigalioja nuo 2019-03-28.
285 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-80 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04516. Įsigalioja nuo 2019-03-23.
286 Dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-169/ 3D-167 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04466. Įsigalioja nuo 2019-03-23.
287 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-283 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.03.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04356. Įsigalioja nuo 2019-03-21.
288 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-282 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.03.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04355. Įsigalioja nuo 2019-03-21.
289 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos XIII-1999 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2019.03.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04646. Įsigalioja nuo 2019-03-26.
290 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-268 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.03.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04242. Įsigalioja nuo 2019-03-19.
291 Dėl Skemų socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-77 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04100. Įsigalioja nuo 2019-03-15.
292 Dėl Jotainių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-76 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-04099. Įsigalioja nuo 2019-03-15.
293 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-70 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03784. Įsigalioja nuo 2019-03-08.
294 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-69 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03783. Įsigalioja nuo 2019-03-08.
295 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-78 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2019.03.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03934. Įsigalioja nuo 2019-03-13.
296 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-55 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03359. Įsigalioja nuo 2019-03-01.
297 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-54 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03358. Įsigalioja nuo 2019-03-01.
298 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo 3D-107 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.02.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03224. Įsigalioja nuo 2019-02-28.
299 Dėl Nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 204 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03531. Įsigalioja nuo 2019-03-05.
300 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-103 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03112. Įsigalioja nuo 2019-02-26.
301 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-512 „Dėl Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis, ir Europos bendrijos vidaus vande ... 3-89 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2019.02.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02886. Įsigalioja nuo 2019-02-22.
302 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-184 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.02.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02847. Įsigalioja nuo 2019-02-22.
303 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 157 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02866. Įsigalioja nuo 2019-02-22.
304 Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo A1-103 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.02.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02891. Įsigalioja nuo 2019-02-22.
305 Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 1V-15 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2019.02.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02547. Įsigalioja nuo 2019-03-15.
306 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo XIII-1978 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2019.02.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02650. Įsigalioja nuo 2019-02-19.
307 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1975 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.02.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-03174. Įsigalioja nuo 2019-07-01. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-02-27.
308 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-53 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02386. Įsigalioja nuo 2019-02-16.
309 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-52 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02385. Įsigalioja nuo 2019-02-16.
310 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-49 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02345. Įsigalioja nuo 2019-02-15.
311 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-42 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02342. Įsigalioja nuo 2019-02-15.
312 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-704 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo“ pakeitimo D1-84 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-02331. Įsigalioja nuo 2019-02-15.
313 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-36 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01990. Įsigalioja nuo 2019-02-09.
314 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-34 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01988. Įsigalioja nuo 2019-02-09. Nutarimo 1 punkte nurodyta perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina galioja 12 mėnesių nuo šios kainos įsigaliojimo dienos.
315 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-33 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01987. Įsigalioja nuo 2019-02-09.
316 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-32 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01986. Įsigalioja nuo 2019-02-09.
317 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-31 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01985. Įsigalioja nuo 2019-02-09.
318 Dėl 2019 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo 3D-58 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.02.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01758. Įsigalioja nuo 2019-02-06.
319 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-56 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.01.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01475. Įsigalioja nuo 2019-02-02.
320 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 98 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01755. Įsigalioja nuo 2019-02-06.
321 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-109 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.01.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01342. Įsigalioja nuo 2019-01-31.
322 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-24 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01089. Įsigalioja nuo 2019-01-25.
323 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-22 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-01087. Įsigalioja nuo 2019-01-25.
324 Dėl dokumentų, kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, sąrašų patvirtinimo 2BE-19 Lietuvos transporto saugos administracija Įsakymas 2019.01.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00992. Įsigalioja nuo 2019-01-24.
325 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-9 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00738. Įsigalioja nuo 2019-01-19. Nutarimo 2 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo kainų įsigaliojimo dienos.
326 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-8 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00737. Įsigalioja nuo 2019-01-19. Nutarimo 2 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo kainų įsigaliojimo dienos.
327 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-11 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00740. Įsigalioja nuo 2019-01-19.
328 Dėl Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-10 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00739. Įsigalioja nuo 2019-01-19.
329 Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2019-2021 metų veiksmų plano patvirtinimo 3D-18 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00551. Įsigalioja nuo 2019-01-16.
330 DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALIES (KARINIO POLIGONO IR KARINIO MOKYMO TERITORIJOS PABRADĖS SENIŪNIJOJE)  BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 5 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09    
331 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 29 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00860. Įsigalioja nuo 2019-01-22.
332 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 16 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00521. Įsigalioja nuo 2019-01-16.
333 Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo 1-6 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00289. Įsigalioja nuo 2019-01-10.
334 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-31 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.01.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00316. Įsigalioja nuo 2019-01-10.
335 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-476 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-22068. Įsigalioja nuo 2019-01-01. Nutarimo 1.2.4 ir 1.2.5 papunkčiai įsigalioja 2019-05-01.
336 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-475 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-22066. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
337 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pake ... O3E-472 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-22055. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
338 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-470 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-22053. Įsigalioja nuo 2019-01-01. Aprašas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
339 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-469 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21843. Įsigalioja nuo 2018-12-29.
340 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-959 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21651. Įsigalioja nuo 2018-12-29.
341 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį Vytauto Didžiojo universitetui 1355 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21823. Įsigalioja nuo 2018-12-29.
342 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1V-693 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-973 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21502. Įsigalioja nuo 2018-12-28.
343 Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo O3E-465 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21260. Įsigalioja nuo 2018-12-22.
344 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-462 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21257. Įsigalioja nuo 2018-12-22.
345 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-460 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21254. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
346 Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-459 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21253. Įsigalioja nuo 2018-12-22. Aprašas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. 3-5 punktai įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.
347 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkto, 7 dalies, 24 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT24-N14/ 2018 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2018.12.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21226. Įsigalioja nuo 2018-12-21.
348 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1893 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00099. Įsigalioja nuo 2019-05-01.
349 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir pri ... XIII-1892 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00098. Įsigalioja nuo 2019-05-02. Įstatymo 21 straipsnio 2 ir 4 dalys įsigalioja 2019-01-04.  Įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje išdėstytas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 13 punktas ir šio įstatymo 9 straipsnyje išdėstytas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 6 punktas įsigalioja 2021-03-01.
350 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 pakeitimo įstatymas XIII-1860 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00020. Įsigalioja nuo 2019-02-01. Įstatymo 2 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2019-01-03.  Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 10 straipsnio 8 dalis įsigalioja 2020-07-01. Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 ir 11 dalys įsigalioja 2019-04-18.
351 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymas XIII-1826 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00216. Įsigalioja nuo 2019-11-01. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-01-09.
352 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-456 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21026. Įsigalioja nuo 2018-12-21.
353 Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-455 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21025. Įsigalioja nuo 2018-12-21.
354 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei santaros klinikoms 1330 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-21042. Įsigalioja nuo 2018-12-21.
355 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-940 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.12.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20687. Įsigalioja nuo 2018-12-19.
356 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų va ... 1-466 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20446. Įsigalioja nuo 2019-05-01.
357 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-444 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20463. Įsigalioja nuo 2018-12-14.
358 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1259 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20520. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
359 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 1258 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.12    
360 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1258 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20519. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
361 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. O3E-409 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo pasla ... O3E-440 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20103. Įsigalioja nuo 2018-12-08.
362 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-1065 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20066. Įsigalioja nuo 2018-12-08.
363 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-446 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1061 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20035. Įsigalioja nuo 2018-12-08.
364 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-1055 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20065. Įsigalioja nuo 2018-12-08.
365 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo 1209 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20153. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
366 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-430 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19501. Įsigalioja nuo 2018-12-01.
367 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-1015 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.30    
368 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-1015 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19507. Įsigalioja nuo 2018-12-01.
369 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-413 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19320. Įsigalioja nuo 2018-11-30.
370 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-409 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19308. Įsigalioja nuo 2018-11-30.
371 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1006 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19784. Įsigalioja nuo 2018-12-06.
372 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 599 „Dėl 2018 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo 1163 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19355. Įsigalioja nuo 2018-11-30.
373 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-867 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.11.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18963. Įsigalioja nuo 2018-11-24.
374 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3-234 „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio 2018 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-581 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.11.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18732. Įsigalioja nuo 2018-11-22.
375 Dėl rinkimų apylinkių ribų Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Mažeikių, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, ... Sp-140 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Sprendimas 2018.11.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19241. Įsigalioja nuo 2018-11-30.
376 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-973 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18726. Įsigalioja nuo 2018-11-22.
377 Dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-968/ 3D-821 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18801. Įsigalioja nuo 2018-11-23.
378 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos E-015-18-LSIS patvirtinimo D1-964 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18722. Įsigalioja nuo 2018-11-22.
379 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-388 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18589. Įsigalioja nuo 2018-11-17.
380 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-387 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18585. Įsigalioja nuo 2018-11-17.
381 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju-1 skirsniu įstatymas XIII-1630 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.11.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18920. Įsigalioja nuo 2019-05-01. Įstatymo 20 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-11-24.
382 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 9, 26, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1629 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.11.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18919. Įsigalioja nuo 2019-05-01. Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-11-24.
383 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 „ Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtin ... D1-946 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18292. Įsigalioja nuo 2018-11-14.
384 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-384 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2018.11.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18376. Įsigalioja nuo 2018-11-15.
385 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-369 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18090. Įsigalioja nuo 2018-11-09.
386 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 1096 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18119. Įsigalioja nuo 2018-11-09.
387 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-927 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17916. Įsigalioja nuo 2018-11-07.
388 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 1108 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18293. Įsigalioja nuo 2018-11-14.
389 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baisogalos bioenergija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-354 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16695. Įsigalioja nuo 2018-10-27.
390 Dėl Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-352 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16693. Įsigalioja nuo 2018-10-27.
391 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 1088 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.10.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-17976. Įsigalioja nuo 2018-11-08.
392 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-762 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.10.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16349. Įsigalioja nuo 2018-10-19.
393 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 1047   Nutarimas 2018.10.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16546. Įsigalioja nuo 2018-10-24.
394 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-758 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.10.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16290. Įsigalioja nuo 2018-10-18.
395 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-719 „Dėl Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-757 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.10.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16279. Įsigalioja nuo 2018-10-18.
396 Dėl Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos patvirtinimo D1-889 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09560. Įsigalioja nuo 2020-05-07.
397 DĖL KLAIPĖDOS APSKRITIES MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMOS PATVIRTINIMO D1-889 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.16    
398 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-322 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16223. Įsigalioja nuo 2018-10-17. Šio nutarimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.
399 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-321 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16222. Įsigalioja nuo 2018-10-17.
400 Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-319 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16221. Įsigalioja nuo 2018-10-16.
401 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-318 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16220. Įsigalioja nuo 2018-10-16.
402 Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-317 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16219. Įsigalioja nuo 2018-10-16.
403 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo 3D-721 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.10.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15947. Įsigalioja nuo 2018-10-09.
404 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-315 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15888. Įsigalioja nuo 2018-10-09.
405 Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo O3E-314 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15887. Įsigalioja nuo 2018-10-09.
406 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos patvirtinimo 996   Nutarimas 2018.10.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15880. Įsigalioja nuo 2018-10-06.
407 Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-711 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.10.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15621. Įsigalioja nuo 2018-11-01.
408 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-296 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15221. Įsigalioja nuo 2018-09-28.
409 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/ 550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo B1-814/ D1-853 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-16313. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
410 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/ 550 „Dėl veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo B1-814/ D1-853 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.26    
411 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-847 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15266. Įsigalioja nuo 2019-11-01.
412 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-292 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14890. Įsigalioja nuo 2018-09-22.
413 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-290 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14806. Įsigalioja nuo 2018-09-22.
414 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Trakų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-289 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14805. Įsigalioja nuo 2018-09-22.
415 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-288 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.09.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14804. Įsigalioja nuo 2018-09-22.
416 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XIII-1482 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.09.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14781. Įsigalioja nuo 2018-09-20.
417 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl Riešės upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-829 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14669. Įsigalioja nuo 2018-09-20.
418 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-625 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvar ... D1-828 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14554. Įsigalioja nuo 2018-09-18.
419 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-819 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14454. Įsigalioja nuo 2018-09-14.
420 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-248 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.09.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14338. Įsigalioja nuo 2018-11-01.
421 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-648 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.09.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14319. Įsigalioja nuo 2018-09-12.
422 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-446 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo D1-811 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14396. Įsigalioja nuo 2018-09-13.
423 Dėl Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 3D-637/ D1-804 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14185. Įsigalioja nuo 2018-09-08.
424 Dėl topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 3D-637/ D1-804 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.06    
425 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo D1-807 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.09.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-14232. Įsigalioja nuo 2018-09-08.
426 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei 860   Nutarimas 2018.08.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13924. Įsigalioja nuo 2018-09-05.
427 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Respublikinei Kauno ligoninei 859   Nutarimas 2018.08.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13923. Įsigalioja nuo 2018-09-05.
428 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-892 „Dėl Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms, susidarančioms veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, išskyrus tokią ... V-940 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13504. Įsigalioja nuo 2018-09-01.
429 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 3D-574 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.08.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13317. Įsigalioja nuo 2018-08-24.
430 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-260 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.08.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13320. Įsigalioja nuo 2018-08-24.
431 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-259 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.08.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13319. Įsigalioja nuo 2018-08-24.
432 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos 829   Nutarimas 2018.08.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13347. Įsigalioja nuo 2018-08-25.
433 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-601 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13213. Įsigalioja nuo 2018-08-22.
434 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-600 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13214. Įsigalioja nuo 2018-08-22.
435 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-599 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13215. Įsigalioja nuo 2018-08-22.
436 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 475/ 3D-397 „Dėl Informacijos apie vandens taršą iš žemės ūkio šaltinių teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo D1-761/ 3D-567 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13412. Įsigalioja nuo 2018-08-28.
437 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-589 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.13 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-13041. Įsigalioja nuo 2018-08-14 iki 2018-08-21. Negalioja nuo 2018-08-22.
438 Dėl Kempingų klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo V-138 Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Įsakymas 2018.08.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13078. Įsigalioja nuo 2018-08-15.
439 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo V-886 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13208. Įsigalioja nuo 2018-09-01.
440 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-719 „Dėl Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-545 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.07.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12640. Įsigalioja nuo 2018-08-01.
441 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios a ... O3E-237 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12449. Įsigalioja nuo 2018-07-27.
442 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl nacionaliniam saugumui svarbių apsaugos zonų nustatymo“ pakeitimo 746   Nutarimas 2018.07.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12762. Įsigalioja nuo 2018-08-03.
443 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 3D-496 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.07.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12311. Įsigalioja nuo 2018-07-25.
444 Dėl 2017 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo O3E-232 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12256. Įsigalioja nuo 2018-07-24.
445 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3E-202 „Dėl 2017 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių“ pa ... O3E-231 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12255. Įsigalioja nuo 2018-07-24.
446 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-226 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12249. Įsigalioja nuo 2018-07-24.
447 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-225 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12248. Įsigalioja nuo 2018-07-21.
448 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-224 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12247. Įsigalioja nuo 2018-07-21.
449 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-221 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12243. Įsigalioja nuo 2018-07-21.
450 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninei pagal panaudos sutartį 710   Nutarimas 2018.07.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12387. Įsigalioja nuo 2018-07-26.
451 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-216 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11864. Įsigalioja nuo 2018-07-13.
452 Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo A1-360 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.07.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11863. Įsigalioja nuo 2018-07-13.
453 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1S-139 (2016)  „Dėl Prašymų dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo 1S-97 (2018) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimas 2018.07.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11886. Įsigalioja nuo 2018-07-14.
454 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 669   Nutarimas 2018.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12020. Įsigalioja nuo 2018-07-17.
455 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 637   Nutarimas 2018.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11647. Įsigalioja nuo 2018-07-10.
456 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 256 „Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms“ pakeitimo 635   Nutarimas 2018.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11475. Įsigalioja nuo 2018-07-06.
457 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai ... 3D-445 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11383. Įsigalioja nuo 2018-07-06.
458 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1V-122 „Dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-474 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.07.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11225. Įsigalioja nuo 2018-07-05.
459 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-473 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.07.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11223. Įsigalioja nuo 2018-07-05.
460 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-472 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.07.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11222. Įsigalioja nuo 2018-07-05.
461 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-465 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10719. Įsigalioja nuo 2018-06-29.
462 Dėl Sektorinių profesinių komitetų uždavinių, funkcijų, komitetų sudarymo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-610/ 4-401 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-11224. Įsigalioja nuo 2018-07-05. Įsakymo 2 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.
463 Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-210 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10738. Įsigalioja nuo 2018-06-29.
464 Dėl 2017 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių O3E-202 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10713. Įsigalioja nuo 2018-06-29.
465 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 177 „Dėl Nuotekų avarinių išleistuvų naudojimo ir plombavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-627 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10865. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
466 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-626 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10864. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
467 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-625 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10863. Įsigalioja nuo 2018-09-18.
468 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-213 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-624 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10886. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
469 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/ 1K-230 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo D1-616/ 1K-233 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10803. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
470 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-611 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10712. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
471 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo D1-601 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10693. Įsigalioja nuo 2018-06-29. Šiuo įsakymu patvirtintas Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas statybos produktams, kurių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas atliekamas ne pagal darniąsias technines specifikacijas pirmąjį kartą, pradedamas taikyti 2018 m. lapkričio 1 d.
472 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 3D-413 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10622. Įsigalioja nuo 2018-06-28.
473 Dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-565/ 3D-417 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10686. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
474 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti s ... 620   Nutarimas 2018.06.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10870. Įsigalioja nuo 2018-06-30.
475 Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 604   Nutarimas 2018.06.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10558. Įsigalioja nuo 2018-06-28.
476 Dėl 2018 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo 599   Nutarimas 2018.06.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10481. Įsigalioja nuo 2018-06-27.
477 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 „Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-540 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10553. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
478 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-535 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10554. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
479 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9 ir 9-1 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1275 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10517. Įsigalioja nuo 2018-07-01. Įstatymo 3 straipsnio 3 ir 4 dalys įsigalioja 2018-06-27. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-01-01.
480 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-199 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10019. Įsigalioja nuo 2018-06-19.
481 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos vienašališko nustatymo O3E-195 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09943. Įsigalioja nuo 2018-06-15.
482 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-835 „Dėl Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių  ... D1-506 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09820. Įsigalioja nuo 2018-07-01. 2 punktas įsigalioja 2018-06-14.
483 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-194 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09660. Įsigalioja nuo 2018-06-09.
484 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-191 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09566. Įsigalioja nuo 2018-06-08.
485 Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo 558   Nutarimas 2018.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09731. Įsigalioja nuo 2018-06-12.
486 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. D1-451 „Dėl Nemunėlio upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-448 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09247. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
487 Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių laisvųjų ekonominių zonų verslo planų įgyvendinimo, laisvosiose ekonominėse zonose veikiančių įmonių ir laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovių veiklos rezultatų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Duomenų api ... 4-338 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09705. Įsigalioja nuo 2018-06-12.
488 Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo krypčių patvirtinimo D1-446 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09532. Įsigalioja nuo 2018-06-08.
489 Dėl aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei reikalingų laboratorinių tyrimų ir matavimų organizavimo D1-443 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09238. Įsigalioja nuo 2018-06-06.
490 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-181 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08920. Įsigalioja nuo 2018-06-01.
491 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę ... A1-245 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.05.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08840. Įsigalioja nuo 2018-06-01.
492 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-97 „Dėl Bulvių žiedinio puvinio fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-328 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08395. Įsigalioja nuo 2018-05-26.
493 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-314 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08191. Įsigalioja nuo 2018-05-23.
494 Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo 1-148 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.05.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08261. Įsigalioja nuo 2018-05-24.
495 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 10, 12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1164 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08638. Įsigalioja nuo 2019-01-01. Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-05-30.
496 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-160 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07982. Įsigalioja nuo 2018-05-19.
497 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-158 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07951. Įsigalioja nuo 2018-05-18.
498 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų O3E-157 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07950. Įsigalioja nuo 2018-05-18.
499 Dėl 2018 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo 469   Nutarimas 2018.05.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08039. Įsigalioja nuo 2018-05-19.
500 Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2018 metų sąrašo patvirtinimo 3-234 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.05.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07854. Įsigalioja nuo 2018-05-17.
501 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-156 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07883. Įsigalioja nuo 2018-05-18. Nutarimo 1.1. papunktis įsigalioja 2018-07-01.
502 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo 3D-303 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07759. Įsigalioja nuo 2018-05-16.
503 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-148 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07612. Įsigalioja nuo 2018-05-12.
504 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-147 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07611. Įsigalioja nuo 2018-05-12.
505 Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-146 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07610. Įsigalioja nuo 2018-05-12.
506 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-848 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-382 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07621. Įsigalioja nuo 2018-05-12.
507 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-376 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07739. Įsigalioja nuo 2018-05-15.
508 Dėl savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo 3D-286 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07565. Įsigalioja nuo 2018-05-11.
509 Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo D1-354 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-07326. Įsigalioja nuo 2018-05-08.
510 Dėl Lietuvos stabilumo 2018 metų programos 387 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.25 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06785. Įsigalioja nuo 2018-04-28.
511 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-103 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.04.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05954. Įsigalioja nuo 2018-04-13.
512 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų O3E-102 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.04.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05953. Įsigalioja nuo 2018-04-13.
513 Dėl Jotainių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-101 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.04.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05951. Įsigalioja nuo 2018-04-13.
514 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 352 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06041. Įsigalioja nuo 2018-04-14.
515 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo 351 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-06040. Įsigalioja nuo 2018-04-14.
516 DĖL KREIPIMOSI Į RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS BEI JŲ VALSTYBIŲ NARIŲ IR ARMĖNIJOS RESPUBLIKOS VISAPUSIŠKOS IR TVIRTESNĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ 342 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04    
517 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 306 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05659. Įsigalioja nuo 2018-04-10.
518 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-91 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04780. Įsigalioja nuo 2018-03-30.
519 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 297 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05310. Įsigalioja nuo 2018-04-05.
520 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr.172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 296 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-05181. Įsigalioja nuo 2018-04-04.
521 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-871 „Dėl įstaigų, atliekančių trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, paskyrimo“ pakeitimo D1-232 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04760. Įsigalioja nuo 2018-03-30.
522 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo V-342 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04614. Įsigalioja nuo 2018-05-01.
523 Dl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-82 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04372. Įsigalioja nuo 2018-03-24.
524 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-81 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04371. Įsigalioja nuo 2018-03-24.
525 Dėl Skemų socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-80 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04370. Įsigalioja nuo 2018-03-24.
526 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-79 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04369. Įsigalioja nuo 2018-03-24.
527 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai„Rokiškio psichiatrijos ligoninė“ 273 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04626. Įsigalioja nuo 2018-03-28.
528 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 761 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 262 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04536. Įsigalioja nuo 2018-03-27.
529 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 255 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04420. Įsigalioja nuo 2018-03-24.
530 Dėl Darniųjų standartų sąrašo skelbimo Teisės aktų registre V-28 Lietuvos standartizacijos departamentas Įsakymas 2018.03.21 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-04327. Įsigalioja nuo 2018-03-23 iki 2019-01-29. Negalioja nuo 2019-01-30.
531 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-218 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04326. Įsigalioja nuo 2019-11-01. Įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
532 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XIII-1031 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.03.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04196. Įsigalioja nuo 2018-03-20.
533 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos vienašališko nustatymo O3E-74 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03993. Įsigalioja nuo 2018-03-16.
534 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-73 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03992. Įsigalioja nuo 2018-03-16.
535 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-72 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03991. Įsigalioja nuo 2018-03-16.
536 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-71 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03990. Įsigalioja nuo 2018-03-16.
537 Dėl Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros plano patvirtinimo 4-142 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.03.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03915. Įsigalioja nuo 2018-03-15.
538 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-58 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03359. Įsigalioja nuo 2018-03-02.
539 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-57 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03358. Įsigalioja nuo 2018-03-02.
540 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-149 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.28   Teisės aktų registras, 2018-03345. Įsigalioja nuo 2018-03-02. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018-03-02.
541 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-52 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-03000. Įsigalioja nuo 2018-02-27.
542 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-49 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02821. Įsigalioja nuo 2018-02-24.
543 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-86 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2018.02.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02871. Įsigalioja nuo 2018-02-24.
544 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ pakeitimo 3D-96 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.02.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02817. Įsigalioja nuo 2018-02-24.
545 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos 152 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02363. Įsigalioja nuo 2018-02-16.
546 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 147 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-02346. Įsigalioja nuo 2018-02-16.
547 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-650 „Dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-44 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.08 Negalioja. Teisės aktų registras, 2018-02055. Įsigalioja nuo 2018-02-09 iki 2018-12-31. Negalioja nuo 2019-01-01.
548 Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo V-135 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01941. Įsigalioja nuo 2018-02-08.
549 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-37 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01717. Įsigalioja nuo 2018-02-06.
550 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-36 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01716. Įsigalioja nuo 2018-02-06.
551 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-30 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01714. Įsigalioja nuo 2018-02-06.
552 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 99 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01678. Įsigalioja nuo 2018-02-03.
553 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 318 „Dėl Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 116 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01844. Įsigalioja nuo 2018-02-07.
554 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 111 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01707. Įsigalioja nuo 2018-02-03.
555 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-75 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01594. Įsigalioja nuo 2018-02-02.
556 Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2018-2019 metais konkurso nuostatų patvirtinimo 2V-08 (1.4) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.01.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01502. Įsigalioja nuo 2018-02-01.
557 Dėl Savivaldybės mobilizacijos plano sudarymo metodinių nurodymų pakeitimo V-16 Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.01.30    
558 Dėl Savivaldybės mobilizacijos plano sudarymo metodinių nurodymų pakeitimo V-16 Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos Įsakymas 2018.01.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01799. Įsigalioja nuo 2018-02-06.
559 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-58 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01081. Įsigalioja nuo 2018-01-25.
560 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo V-76 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01091. Įsigalioja nuo 2018-05-01.
561 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-20 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00822. Įsigalioja nuo 2018-01-19.
562 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų O3E-14 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00814. Įsigalioja nuo 2018-01-19.
563 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo O3E-13 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00813. Įsigalioja nuo 2018-01-19.
564 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo O3E-12 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00812. Įsigalioja nuo 2018-01-19.
565 Dėl aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00674. Įsigalioja nuo 2018-01-17.
566 Dėl 2018 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo 3D-20 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00714. Įsigalioja nuo 2018-01-18.
567 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-999 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01011. Įsigalioja nuo 2018-03-01.
568 Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymas XIII-992 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01004. Įsigalioja nuo 2018-03-01. Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2018-01-24.
569 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-5 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00507. Įsigalioja nuo 2018-01-13.
570 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-4 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00505. Įsigalioja nuo 2018-01-13.
571 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo 3D-12 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00460. Įsigalioja nuo 2018-01-13.
572 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus s ... V-30 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.01.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00433. Įsigalioja nuo 2018-05-01.
573 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00575. Įsigalioja nuo 2018-01-16.
574 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 3D-8 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00394. Įsigalioja nuo 2018-01-12.
575 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimtie ... 3D-5 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00270. Įsigalioja nuo 2018-01-06.
576 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 9 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00298. Įsigalioja nuo 2018-01-09.
577 Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos ir Georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikacijos patvirtinimo 3D-850 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.12.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21678. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
578 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1061 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00057. Įsigalioja nuo 2018-01-03.
579 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo D1-1045 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21396. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
580 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo O3E-625 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21037. Įsigalioja nuo 2017-12-23.
581 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. D1-108 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-1041 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21076. Įsigalioja nuo 2017-12-23.
582