T VETERINARINIAI VAISTAI. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto registracijos panaikinimo B1-570 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.08.05 Galioja nuo 2019.08.07  Teisės aktų registras: 2019-12883-, 2019.
2 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“ pakeitimo B1-555 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.07.31 Galioja nuo 2019.11.01  Teisės aktų registras: 2019-12630-, 2019.
3 Dėl Veterinarinių vaistų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-515 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.07.23 Galioja nuo 2019.07.24  Teisės aktų registras: 2019-12120-, 2019.
4 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 749 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.17 Galioja nuo 2019.07.24  Teisės aktų registras: 2019-12129-, 2019.
5 Dėl Informacijos apie pavojingus gaminius ir produktų saugos rinkoje priežiūros valstybės institucijas ir jų įgaliojimus teikimo Europos Komisijai ir (ar) Europos Sąjungos valstybėms narėms tvarkos aprašo patvirtinimo 1-198 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Įsakymas 2019.07.15 Galioja nuo 2019.08.09  Teisės aktų registras: 2019-13007-, 2019.
6 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-756/ B1-573 „Dėl Vaistinių preparatų pardavimo pagal veterinarinių vaistų receptus ir paraiškas vaistinė ... V-721/ B1-428 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.17 Galioja nuo 2019.06.21  Teisės aktų registras: 2019-09929-, 2019.
7 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-756/ B1-573 „Dėl vaistinių preparatų pardavimo pagal veterinarinių vaistų receptus ir paraiškas vaistinė ... V-792/ B1-428 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.17    
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-340 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.06.03 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-09018-, 2019.
9 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-385 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.05.31 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08758-, 2019.
10 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-337 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.05.15 Galioja nuo 2019.05.16  Teisės aktų registras: 2019-07719-, 2019.
11 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 445 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.11  Teisės aktų registras: 2019-07552-, 2019.
12 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo 444 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.09.01 . Išimtys: Nutarimo 1 punktas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.; 2 punktas įsigalioja 2019 m. gruodžio 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-07551-, 2019.
13 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo B1-294 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-07044-, 2019.
14 Dėl veterinarinių vaistų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-253 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.04.10 Galioja nuo 2019.04.12  Teisės aktų registras: 2019-05924-, 2019.
15 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl Pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto veiklos priežiūrą formų patvirtinimo“ pakeitimo B1-237 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.04.03 Galioja nuo 2019.04.05  Teisės aktų registras: 2019-05460-, 2019.
16 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl Pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto veiklos priežiūrą formų patvirtinimo“ pakeitimo B1-166 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.03.08 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03893-, 2019.
17 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-157 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.03.06 Galioja nuo 2019.03.08  Teisės aktų registras: 2019-03723-, 2019.
18 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-136 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.02.23  Teisės aktų registras: 2019-02993-, 2019.
19 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ... 143 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.13 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02523-, 2019.
20 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. NUTARIMO NR. 591 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) BEI Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAG ... 143 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.13    
21 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. B1-803 „Dėl Veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo“ pakeitimo B1-102 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01993-, 2019.
22 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. B1-28 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo“ pak ... B1-103 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01991-, 2019.
23 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 16 d. įsakymo nr. B1-397 „Dėl Nesaugių veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo B1-82 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01428-, 2019.
24 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-28 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2019.01.11 Galioja nuo 2019.01.12  Teisės aktų registras: 2019-00418-, 2019.
25 Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte I priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. 2019 m. draudžiamasis sąrašas“   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Tarptautinio dokumento protokolas 2019.01.01 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2019-01389-, 2019.
26 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-997 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19491-, 2018.
27 Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1611 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.11.08 Galioja nuo 2019.03.01 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-11-16  Teisės aktų registras: 2018-18506-, 2018.
28 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. B1-200 „Dėl Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo B1-903 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17096-, 2018.
29 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo B1-905 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.10.26 Negalioja nuo 2020.01.01 . Išimtys: nuo 2020 m. sausio 1 d. netenka galios. Galioja nuo 2018.10.30 iki 2019.12.31  Teisės aktų registras: 2018-17061-, 2018.
30 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-844 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.10.11 Galioja nuo 2018.10.12  Teisės aktų registras: 2018-16078-, 2018.
31 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo 941   Nutarimas 2018.09.19 Galioja nuo 2018.10.01  Teisės aktų registras: 2018-14915-, 2018.
32 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-766 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13806-, 2018.
33 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-589 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10921-, 2018.
34 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. B1-180 „Dėl Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo B1-407 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.05.23 Galioja nuo 2018.05.25  Teisės aktų registras: 2018-08330-, 2018.
35 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-375 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.05.07 Galioja nuo 2018.05.09  Teisės aktų registras: 2018-07402-, 2018.
36 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-251 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.03.14 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-03986-, 2018.
37 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. B1-50 „Dėl Gyvūnų gerovės reikalavimų atliekant kai kurias veterinarines procedūras patvirtinimo“ pakeitimo B1-249 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.03.14 Galioja nuo 2018.03.15  Teisės aktų registras: 2018-03917-, 2018.
38 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į Eur ... 44 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2018.03.05 Galioja nuo 2018.03.05  Teisės aktų registras: 2018-03545-, 2018.
39 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto registracijos panaikinimo B1-160 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.02.08 Galioja nuo 2018.02.09  Teisės aktų registras: 2018-02050-, 2018.
40 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. B1-714 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. B1-804 „Dėl Gyvūno augintinio pasų įforminimo tvarkos  ... B1-118 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.01.24 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2018-01088-, 2018.
41 Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo B1-58 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.16  Teisės aktų registras: 2018-00531-, 2018.
42 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-772 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.01  Teisės aktų registras: 2017-19151-, 2017.
43 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-738 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.16 Galioja nuo 2018.08.01 . Išimtys: Įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 1, 4, 13 ir 14 dalis, 4 straipsnio 1 dalį ir šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja po 6 mėnesių nuo Europos Komisijos pranešimo, kad 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 536/ 2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/ 20/ EB (OL 2014 L 158, p. 1), 80 straipsnyje nurodytas Europos Sąjungos portalas ir šio reglamento 81 straipsnyje nurodyta Europos Sąjungos duomenų bazė visiškai atlieka savo funkciją ir atitinka šio reglamento 82 straipsnio 1 dalyje nurodytas specifikacijas (toliau ? pranešimas), paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (toliau ? paskelbimas) dienos. Įstatymo 1 straipsnio 1, 4, 13 ir 14 dalys ir 4 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2018-08-01. Įstatymo 16 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2017-11-24. Įstatymo įsigaliojimas pakeistas įstatymu Nr. XIII-1409  Teisės aktų registras: 2017-18510-, 2017.
44 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. B1-804 „Dėl Gyvūno augintinio pasų įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo B1-714 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.11.02 Galioja nuo 2017.12.14 . Išimtys: Įsigaliojimo sąlygos pakeistos remiantis 2017-12-13 įsakymu  Nr. B1-797. 1. Šio įsakymo 1 punktas, 2.1 papunktis įsigalioja 2018 m. vasario 1 d.;  2. Šio įsakymo 2.2 papunktis įsigalioja 2018 m. vasario 16 d.  Teisės aktų registras: 2017-17337-, 2017.
45 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo B1-713 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.11.02 Negalioja nuo 2018.02.13 Galiojaiki 2018.02.12  Teisės aktų registras: 2017-17336-, 2017.
46 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto registracijos panaikinimo B1-692 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.10.24 Galioja nuo 2017.10.25  Teisės aktų registras: 2017-16766-, 2017.
47 Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. Draudžiamasis sąrašas“   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Tarptautinio dokumento protokolas 2017.09.24 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-20395-, 2017.
48 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 11 „Dėl Farmacinės veiklos su narkotiniais ar psichotropiniais vaistais ir vaistinėmis medžiagomis licencijavimo“ pakeitimo V-1105 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.09.21 Galioja nuo 2017.09.23  Teisės aktų registras: 2017-14984-, 2017.
49 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto registracijos panaikinimo B1-586 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.09.19 Galioja nuo 2017.09.20  Teisės aktų registras: 2017-14810-, 2017.
50 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-484 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.08.04 Galioja nuo 2017.08.08  Teisės aktų registras: 2017-13103-, 2017.
51 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-482 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.07.21 Galioja nuo 2017.07.22  Teisės aktų registras: 2017-12524-, 2017.
52 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. B1-897 „Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo B1-417 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.07.10 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-11861-, 2017.
53 Dėl Antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017-2021 metų veiksmų plano patvirtinimo V-857 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.07 Galioja nuo 2017.07.14  Teisės aktų registras: 2017-12090-, 2017.
54 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VETERINARIJOS ĮSTATYMO NR. I-2110  5 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MAISTO ĮSTATYMO NR. VIII-1608  11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 572 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.07.05    
55 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1053 „Dėl Farmacinės veiklos licencijų paraiškų formų patvirtinimo“ pakeitimo V-847 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.12  Teisės aktų registras: 2017-11865-, 2017.
56 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-395 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.06.23 Galioja nuo 2017.06.24  Teisės aktų registras: 2017-10626-, 2017.
57 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.05.19 Galioja nuo 2017.05.23  Teisės aktų registras: 2017-08477-, 2017.
58 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių 2014 metams patvirtinimo“ pakeitimo B1-342 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.05.19 Galioja nuo 2017.05.20  Teisės aktų registras: 2017-08437-, 2017.
59 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-274 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.04.13 Galioja nuo 2017.04.15  Teisės aktų registras: 2017-06362-, 2017.
60 Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo B1-140 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.03.17 Negalioja nuo 2018.01.01 Galioja nuo 2017.03.21 iki 2017.12.31  Teisės aktų registras: 2017-04594-, 2017.
61 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo B1-120 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.03.08 Galioja nuo 2017.03.10  Teisės aktų registras: 2017-04022-, 2017.
62 Dėl Veterinarinių vaistų lygiagretaus importo tvarkos aprašo patvirtinimo B1-67 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.02.08 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-02257-, 2017.
63 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-74 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.02.01 Galioja nuo 2017.02.03  Teisės aktų registras: 2017-01945-, 2017.
64 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto registracijos panaikinimo B1-49 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.01.31 Galioja nuo 2017.02.01  Teisės aktų registras: 2017-01770-, 2017.
65 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-18 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų  ... V-64 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.01.19 Galioja nuo 2017.01.27  Teisės aktų registras: 2017-01489-, 2017.
66 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 43 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.20  Teisės aktų registras: 2017-01164-, 2017.
67 Dėl Mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir mažai pavojingų veikų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo B1-2 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.01.03 Galioja nuo 2017.01.04  Teisės aktų registras: 2017-00425-, 2017.
68 Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. T1-275 „Dėl Informacijos apie veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, teikim ... T1-409 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2016.12.30 Galioja nuo 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2016-30031-, 2016.
69 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. B1-268 „Dėl Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo B1-971 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.12.29 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-29933-, 2016.
70 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl Pavedimo atlikti ūkio subjekto tikrinimą formos patvirtinimo“ pakeitimo B1-960 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.12.28 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-29805-, 2016.
71 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-84 „Dėl Veterinarinio vaisto registracijos liudijimo formos patvirtinimo“ pakeitimo B1-938 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.12.20 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-29166-, 2016.
72 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. B1-594 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo B1-936 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.12.19 Galioja nuo 2016.12.21  Teisės aktų registras: 2016-29154-, 2016.
73 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro B1-903 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.11.30 Galioja nuo 2016.12.02  Teisės aktų registras: 2016-27930-, 2016.
74 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. B1-281 „Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės“ pakeitimo B1-873 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.11.17 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27088-, 2016.
75 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, perregistravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo B1-851 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.11.08 Galioja nuo 2016.11.09  Teisės aktų registras: 2016-26440-, 2016.
76 Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. Draudžiamasis sąrašas“   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Tarptautinio dokumento protokolas 2016.10.14 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28229-, 2016.
77 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro B1-704 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.09.08 Galioja nuo 2016.09.10  Teisės aktų registras: 2016-23427-, 2016.
78 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos 848 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.25 Galioja nuo 2016.08.27  Teisės aktų registras: 2016-22696-, 2016.
79 Dėl Atsakingo antimikrobinių medžiagų naudojimo pienininkystės ūkiuose programos patvirtinimo B1-613 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.07.29 Galioja nuo 2016.08.02  Teisės aktų registras: 2016-21196-, 2016.
80 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, perregistravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo B1-570 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.07.13 Galioja nuo 2016.07.14  Teisės aktų registras: 2016-20332-, 2016.
81 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. B1-594 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo B1-569 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.07.13 Galioja nuo 2016.07.14  Teisės aktų registras: 2016-20330-, 2016.
82 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. B1-358 „Dėl Leidimo atlikti bandymo su gyvūnais projektą formos patvirtinimo“ pakeitimo B1-568 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.07.13 Galioja nuo 2016.07.14  Teisės aktų registras: 2016-20327-, 2016.
83 Dėl veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių viešbučiams patvirtinimo B1-445 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.06.10 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-16312-, 2016.
84 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-740 „Dėl Radiacinės saugos veterinarijos praktikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-732 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.06.07 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-15670-, 2016.
85 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, perregistravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo B1-397 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.05.20 Galioja nuo 2016.05.21  Teisės aktų registras: 2016-13733-, 2016.
86 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš veterinarinių vaistų registro B1-348 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.04.29 Galioja nuo 2016.04.30  Teisės aktų registras: 2016-10785-, 2016.
87 Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto administracijos struktūros patvirtinimo 1A-66 Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas Įsakymas 2016.04.12 Galioja nuo 2016.04.15  Teisės aktų registras: 2016-09292-, 2016.
88 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro B1-279 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.04.04 Galioja nuo 2016.04.06  Teisės aktų registras: 2016-07622-, 2016.
89 Dėl Duomenų apie rinkoje esančius pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), kurie naudojami veterinarinių vaistų, pašarų priedų ir pašarų gamybai, pateikimo formos patvirtinimo T1-101 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2016.03.21 Galioja nuo 2016.03.22  Teisės aktų registras: 2016-05458-, 2016.
90 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro B1-159 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2016.02.26 Galioja nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-03907-, 2016.
91 Dėl Administracinės naštos mažinimo 2016-2017 metais priemonių plano patvirtinimo 124 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.10 Galioja nuo 2016.02.13  Teisės aktų registras: 2016-02832-, 2016.
92 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-360 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-37 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.22 Galioja nuo 2016.01.28  Teisės aktų registras: 2016-01666-, 2016.
93 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Leidimų atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-27 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.01.08 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-00522-, 2016.
94 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1053 „Dėl Farmacinės veiklos licencijų paraiškų formų patvirtinimo“ pakeitimo V-1532 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.12.29 Galioja nuo 2016.01.06  Teisės aktų registras: 2016-00059-, 2016.
95 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patv ... 1402 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.31  Teisės aktų registras: 2015-21122-, 2015.
96 Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 pakeitimo įstatymas XII-2233 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.12.22 Galioja nuo 2016.01.18 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2, 4 ir 5 dalys įsigalioja 2016-01-07.  Teisės aktų registras: 2016-00361-, 2016.
97 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, perregistravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo B1-1100 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.12.15 Galioja nuo 2015.12.16  Teisės aktų registras: 2015-19813-, 2015.
98 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš veterinarinių vaistų registro B1-1081 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.12.08 Galioja nuo 2015.12.09  Teisės aktų registras: 2015-19466-, 2015.
99 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24-2, 25, 26, 27, 29, 29-3, 29-4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 57, 61, 64 straipsnių, aštuonioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įst ... XII-2131 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.12.03 Galioja nuo 2016.07.01 . Išimtys: Įstatymo 39 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-12-15.  Teisės aktų registras: 2015-19744-, 2015.
100 Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. Draudžiamasis sąrašas“   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Tarptautinio dokumento protokolas 2015.11.06 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2016-01332-, 2016.
101 Dėl Informacijos apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos a ... T1-275 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2015.10.30 Galioja nuo 2015.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-17197-, 2015.
102 Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų paukštininkystės ūkiams patvirtinimo B1-995 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.10.30 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2015-17192-, 2015.
103 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 10, 35 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymas XII-1971 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.10.20 Galioja nuo 2015.11.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-10-28.  Teisės aktų registras: 2015-16901-, 2015.
104 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, supaprastintos tradicinių auga ... V-1158 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.10.15 Galioja nuo 2015.10.23 . Išimtys: 1.1.3, 1.1.5 ir 1.1.7 papunkčiai įsigalioja 2016 m. gegužės 1d.  Teisės aktų registras: 2015-16631-, 2015.
105 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro B1-918 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.10.06 Galioja nuo 2015.10.07  Teisės aktų registras: 2015-14818-, 2015.
106 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. B1-866 „Dėl Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo B1-872 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.09.24 Galioja nuo 2015.09.25  Teisės aktų registras: 2015-14185-, 2015.
107 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijų“ pakeitimo 3D-696 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.09.17 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-13929-, 2015.
108 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 815 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.05 Galioja nuo 2015.08.11  Teisės aktų registras: 2015-12184-, 2015.
109 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš veterinarinių vaistų registro B1-733 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.07.27 Galioja nuo 2015.07.28  Teisės aktų registras: 2015-11664-, 2015.
110 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 1A-33 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  ... (1.72E)1A-784 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2015.07.14 Galioja nuo 2015.07.15  Teisės aktų registras: 2015-11338-, 2015.
111 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-753 „Dėl veterinarijos tikslams naudojamų narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų skyrimo, laikymo, atsargų dydžio nustatymo bei apskaitos tvarkos aprašo p ... V-849 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.07.10 Galioja nuo 2015.07.14 . Išimtys: 1.6 ir 1.7 papunkčiai įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-11286-, 2015.
112 Dėl biologinio saugumo reikalavimų galvijų, avių ir ožkų laikymo vietose patvirtinimo B1-680 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.07.08 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-11161-, 2015.
113 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo B1-649 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.06.29 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-11060-, 2015.
114 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-756/ B1-573 „Dėl Vaistinių preparatų pardavimo pagal veterinarinių vaistų receptus ir paraiškas vaistinė ... V-807/ B1-646 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.06.29 Galioja nuo 2015.07.01 . Išimtys: Įsakymo 1.8 papunktis įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-10489-, 2015.
115 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas XII-1869 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.25 Galioja nuo 2015.07.11 . Išimtys: Administracinių nusižengimų kodeksas įsigalioja 2017-01-01.  Kodekso įsigaliojimas pakeistas 2016-03-25 įstatymu Nr. XII-2275.  Teisės aktų registras: 2015-11216-, 2015.
116 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 pakeitimo įstatymas XII-1903 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.25 Galioja nuo 2015.11.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-07-08.  Teisės aktų registras: 2015-11089-, 2015.
117 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro B1-572 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.06.17 Galioja nuo 2015.06.18  Teisės aktų registras: 2015-09669-, 2015.
118 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-268 „Dėl Vaistinių preparatų ir tiriamųjų vaistinių preparatų geros gamybos praktikos nuostatų patvirtinimo“ V-764 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.06.12 Galioja nuo 2015.06.17 . Išimtys: 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 ir 1.2.6 papunkčiai įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-09604-, 2015.
119 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, supaprastintos  ... V-710 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.06.08 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-09011-, 2015.
120 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl Neregistruotų būtinųjų vaistinių preparatų tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-699 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.06.04 Galioja nuo 2015.06.09 . Išimtys: Šio įsakymo 1.3.3-1.3.11 ir 1.3.13 papunkčiai įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-08990-, 2015.
121 Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 3D-405 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.05.20 Galioja nuo 2015.05.21  Teisės aktų registras: 2015-07672-, 2015.
122 Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kailinių gyvūnų laikymo vietose patvirtinimo B1-432 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.05.19 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-14098-, 2015.
123 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 960 „Dėl Etilo alkoholio, naudojamo sveikatinimo reikmėms, pardavimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 460 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.05.06 Galioja nuo 2015.05.09  Teisės aktų registras: 2015-07034-, 2015.
124 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. B1-384 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose“ pakeitimo B1-372 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.04.27 Galioja nuo 2015.05.01 . Išimtys: 1 punktu nauja redakcija dėstomų Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose 5.15 ir 8.1 papunkčiai įsigalioja nuo 2015 m. birželio 1 d., ir 5.14 papunktis ir 21, 22, 23 punktai įsigalioja nuo 2015 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-06468-, 2015.
125 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir išbraukimo iš veterinarinių vaistų registro B1-350 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.04.22 Galioja nuo 2015.04.23  Teisės aktų registras: 2015-06108-, 2015.
126 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-288 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.04.20 Galioja nuo 2015.04.21  Teisės aktų registras: 2015-06030-, 2015.
127 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos korupcijos prevencijos programos patvirtinimo B1-294 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.03.30 Galioja nuo 2015.04.01  Teisės aktų registras: 2015-04816-, 2015.
128 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo,  jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro B1-277 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.03.26 Galioja nuo 2015.03.27  Teisės aktų registras: 2015-04311-, 2015.
129 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 7 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1538 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.03.12 Galioja nuo 2016.01.01 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-03-19.  Teisės aktų registras: 2015-03949-, 2015.
130 Dėl Pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti gyvūnų perdavimo (įskaitant perdavimą kitų asmenų nuosavybėn) ir nugaišinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 3D-62 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.02.04 Galioja nuo 2015.02.05  Teisės aktų registras: 2015-01741-, 2015.
131 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, veterinarinių vaistų perregistravimo ir veterinarinio vaisto išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro B1-64 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2015.01.28 Galioja nuo 2015.02.03  Teisės aktų registras: 2015-01412-, 2015.
132 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. B1-245 „Dėl Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo ir Naciona ... B1-1142 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2014.12.29 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2014-21019-, 2014.
133 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 35-1, 36, 40, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55-1, 56, 56-1, 56-2, 57, 59-1, 61, 62, 64, 66, 67, 68-1, 69, 70, 73, 74 straipsnių ir pen ... XII-1498 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.12.18 Galioja nuo 2015.07.01 . Išimtys: Įstatymo 46 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-01-01.  Teisės aktų registras: 2014-21252-, 2014.
134 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1442 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.15 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20140-, 2014.
135 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-756/ B1-573 „Dėl Vaistinių preparatų pardavimo pagal veterinarinių vaistų receptus ir paraiškas vaistinė ... V-1242/ B1-1022 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2014.11.28 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20015-, 2014.
136 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro B1-1017 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2014.11.26 Galioja nuo 2014.11.27  Teisės aktų registras: 2014-17971-, 2014.
137 Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 27 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-1319 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.11.11 Galioja nuo 2014.11.21  Teisės aktų registras: 2014-17216-, 2014.
138 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš veterinarinių vaistų registro B1-941 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2014.10.31 Galioja nuo 2014.11.01  Teisės aktų registras: 2014-15224-, 2014.
139 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas VIII-500 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.09.23 Aktuali nuo 2014.10.01   
140 Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo 1458 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.08.20    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.