T VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE APLINKĄ. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/ V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos ... D1-711/ V-830 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.24 Galioja nuo 2018.07.27  Teisės aktų registras: 2018-12456-, 2018.
2 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-904 „Dėl Nepalankių teršalų išsisklaidymo sąlygų nustatymo kriterijų ir savivaldybių vykdomųjų institucijų, stacionarių taršos šaltinių naudotojų ir visuomenės informavim ... D-487 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.11 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09766-, 2018.
3 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-386/ D1-391 „Dėl Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašo patvir ... V-363/ D1-243 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.03.31  Teisės aktų registras: 2018-04956-, 2018.
4 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-381 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pak ... D1-632 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.27 Galioja nuo 2017.07.28  Teisės aktų registras: 2017-12706-, 2017.
5 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/ V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos ... D1-172/ V-335 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.09 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-04510-, 2016.
6 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-386/ D1-391 „Dėl Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašo patvir ... V-1439/ D1-915 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.14 Galioja nuo 2016.01.05  Teisės aktų registras: 2016-00027-, 2016.
7 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-497 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.23 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-10145-, 2015.
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. D1-265 „Dėl Informacijos apie upių baseinų rajonus teikimo visuomenei, vandens naudotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-285 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.07 Galioja nuo 2015.04.11  Teisės aktų registras: 2015-05503-, 2015.
9 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-455 „Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavi ... D1-208 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.03.09    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.