T VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE APLINKĄ. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 528/ 490 „Dėl Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo valstybės valdymo ir savival ... D1-710/ V-1361 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.11.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-19209. Įsigalioja nuo 2019-11-30.
2 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/ V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos ... D1-711/ V-830 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12456. Įsigalioja nuo 2018-07-27.
3 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-904 „Dėl Nepalankių teršalų išsisklaidymo sąlygų nustatymo kriterijų ir savivaldybių vykdomųjų institucijų, stacionarių taršos šaltinių naudotojų ir visuomenės informavim ... D-487 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09766. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
4 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-386/ D1-391 „Dėl Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašo patvir ... V-363/ D1-243 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04956. Įsigalioja nuo 2018-03-31.
5 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-381 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pak ... D1-632 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12706. Įsigalioja nuo 2017-07-28.
6 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/ V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos ... D1-172/ V-335 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-04510. Įsigalioja nuo 2016-04-01.
7 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-386/ D1-391 „Dėl Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašo patvir ... V-1439/ D1-915 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-00027. Įsigalioja nuo 2016-01-05.
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-497 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10145. Įsigalioja nuo 2015-11-01.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.