T VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE APLINKĄ. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/ V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos ... D1-711/ V-830 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.24 Galioja nuo 2018.07.27  Teisės aktų registras: 2018-12456-, 2018.
2 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-904 „Dėl Nepalankių teršalų išsisklaidymo sąlygų nustatymo kriterijų ir savivaldybių vykdomųjų institucijų, stacionarių taršos šaltinių naudotojų ir visuomenės informavim ... D-487 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.11 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09766-, 2018.
3 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-386/ D1-391 „Dėl Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašo patvir ... V-363/ D1-243 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.03.31  Teisės aktų registras: 2018-04956-, 2018.
4 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-381 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pak ... D1-632 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.27 Galioja nuo 2017.07.28  Teisės aktų registras: 2017-12706-, 2017.
5 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/ V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos ... D1-172/ V-335 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.09 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-04510-, 2016.
6 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-386/ D1-391 „Dėl Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašo patvir ... V-1439/ D1-915 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.14 Galioja nuo 2016.01.05  Teisės aktų registras: 2016-00027-, 2016.
7 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-497 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.23 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-10145-, 2015.
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. D1-265 „Dėl Informacijos apie upių baseinų rajonus teikimo visuomenei, vandens naudotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-285 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.07 Galioja nuo 2015.04.11  Teisės aktų registras: 2015-05503-, 2015.
9 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-455 „Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavi ... D1-208 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.03.09 Galioja nuo 2015.03.11  Teisės aktų registras: 2015-03664-, 2015.
10 Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos 1175 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.06.18    
11 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimo Nr.1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   556 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.06.18 Galioja nuo 2014.06.24  Teisės aktų registras: 2014-08987-, 2014.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.