2019.09.22 38-a  savaitė  
  Elementai Pe Y sav mėn met  
N A U J A U S I Praėjusią savaitę naujų dokumentų nepaskelbta            
Energetika.              
● Energetikos politika.

     Energetikos politika, energetikos strategijos.   ●     0 2 31  
●● Dujos.

     Gamtinių dujų perdavimas, suskystintos gamtinės dujos (SGD), SGD terminalas. Paieška gali apimti kai kuriuos savivaldybių dokumentus.   ●     0 5 136  
●● Elektra.

     Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos dokumentai, priskiriami elektros energijos sričiai, VIAP. Kitų konkurencingumą įtakojančių sričių dokumentų, pvz. klimato kaitos, valstybės pagalbos, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.   ●     0 9 150  
●● Šiluma.

     Šilumos gamyba ir perdavimas. Paieška neapima komunalinių, rajonų, miestų ir savivaldybių dokumentų.   ●     0 2 35  
● Atsinaujinantys ištekliai.
     Atsinaujinantys ištekliai.   ●     0 7 87  
●● Biokuras ir biodegalai.
     Biokuras, biodegalai, bioetanolis ir biodyzelinas. Nuorodos pateikiamos ir aplinkos apsaugos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 0 0  
●● Biomasė.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėta biomasė.   ●     0 4 57  
●● Geoterminiai.

     Geoterminė energetika, geoterminiai įrenginiai.   ●     0 1 37  
●● Hidro.

     Hidroenergetika, hidroelektrinės. Nuorodos neapima vandens taršos arba kokybės reikalavimų.    ●     0 0 5  
●● Saulės.

     Saulės energetika, fotovoltaika.   ●     0 2 38  
●● Vėjo.

     Vėjo energetika.   ●     0 0 4  
● Ekologiškas transportas.

     Ekologiškas transportas, elektromobiliai.   ●     0 0 24  
● Atominė energetika.

      Atominė energetika, branduolinė sauga. Paieška neapima IAE uždarymo temos.   ●     0 1 63  
Papildomi skyriai.              
● Vanduo.

     Vandens tiekimas vartotojams, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos dokumentai. Kitų su tema susijusių dokumentų, pvz. vandens taršos, TIPK, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.   ●     0 3 119  
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.