2019.03.17 11-a  savaitė  
  Elementai Pe Y sav mėn met  
N A U J A U S I 4 pagrindiniai dokumentai per savaitę.            
●● Dujos.

     Gamtinių dujų perdavimas, suskystintos gamtinės dujos (SGD), SGD terminalas. Paieška gali apimti kai kuriuos savivaldybių dokumentus.
     ... Seimo narių klausimai užsienio reikalų ministrui [Astravo atominės elektrinės ... transformavimas į dujinę] ...
  ●   1 6 140  
●● Elektra.

     Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos dokumentai, priskiriami elektros energijos sričiai, VIAP. Kitų konkurencingumą įtakojančių sričių dokumentų, pvz. klimato kaitos, valstybės pagalbos, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... Dėl ... elektros energetikos įstatymo 16 str ...
  ●   1 6 110  
● Vanduo.

     Vandens tiekimas vartotojams, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos dokumentai. Kitų su tema susijusių dokumentų, pvz. vandens taršos, TIPK, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... Dėl ... socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens ... bazinių kainų [2x] ...
  ●   ●● 2 7 113  
Energetika.              
● Energetikos politika.

     Energetikos politika, energetikos strategijos.   ●     0 0 25  
●● Šiluma.

     Šilumos gamyba ir perdavimas. Paieška neapima komunalinių, rajonų, miestų ir savivaldybių dokumentų.   ●     0 4 34  
● Atsinaujinantys ištekliai.
     Atsinaujinantys ištekliai.   ●     0 6 79  
●● Biokuras ir biodegalai.
     Biokuras, biodegalai, bioetanolis ir biodyzelinas. Nuorodos pateikiamos ir aplinkos apsaugos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 0 2  
●● Biomasė.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėta biomasė.   ●     0 2 45  
●● Geoterminiai.

     Geoterminė energetika, geoterminiai įrenginiai.   ●     0 10 33  
●● Hidro.

     Hidroenergetika, hidroelektrinės. Nuorodos neapima vandens taršos arba kokybės reikalavimų.    ●     0 0 2  
●● Saulės.

     Saulės energetika, fotovoltaika.   ●     0 3 32  
●● Vėjo.

     Vėjo energetika.   ●     0 0 5  
● Ekologiškas transportas.

     Ekologiškas transportas, elektromobiliai.   ●     0 1 26  
● Atominė energetika.

      Atominė energetika, branduolinė sauga. Paieška neapima IAE uždarymo temos.   ●     0 0 71  
Papildomi skyriai.              
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.