2019.11.10 45-a  savaitė  
  Elementai Pe Y sav mėn met  
N A U J A U S I 9 pagrindiniai dokumentai per savaitę.            
●● Dujos.

     Gamtinių dujų perdavimas, suskystintos gamtinės dujos (SGD), SGD terminalas. Paieška gali apimti kai kuriuos savivaldybių dokumentus.
     ... Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių ...
  ●   1 7 138  
●● Elektra.

     Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos dokumentai, priskiriami elektros energijos sričiai, VIAP. Kitų konkurencingumą įtakojančių sričių dokumentų, pvz. klimato kaitos, valstybės pagalbos, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių ...
     ... Dėl Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklių ...
  ●   ●● 2 8 155  
● Atsinaujinantys ištekliai.
     Atsinaujinantys ištekliai.
     ... Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimui ...
  ●   1 4 93  
●● Saulės.

     Saulės energetika, fotovoltaika.
     ... Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimui ...
     ... Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal koncepciją „Klimato kaitos švelninimas ir technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos patirtį ...
     ... Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo ...
  ●   ●●● 3 8 49  
● Atominė energetika.

      Atominė energetika, branduolinė sauga. Paieška neapima IAE uždarymo temos.
     ... Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų ...
     ... Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.2-2016 „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų verčiantis branduolinės energetikos ...
     ... Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos  ...
     ... Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.6-2018 „Branduolinės elektrinės projektas“ ...
  ●    ●●●● 4 9 66  
Energetika.              
● Energetikos politika.

     Energetikos politika, energetikos strategijos.   ●     0 0 21  
●● Šiluma.

     Šilumos gamyba ir perdavimas. Paieška neapima komunalinių, rajonų, miestų ir savivaldybių dokumentų.   ●     0 3 36  
●● Biokuras ir biodegalai.
     Biokuras, biodegalai, bioetanolis ir biodyzelinas. Nuorodos pateikiamos ir aplinkos apsaugos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 0 1  
●● Biomasė.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėta biomasė.   ●     0 2 54  
●● Geoterminiai.

     Geoterminė energetika, geoterminiai įrenginiai.   ●     0 3 38  
●● Hidro.

     Hidroenergetika, hidroelektrinės. Nuorodos neapima vandens taršos arba kokybės reikalavimų.    ●     0 0 5  
●● Vėjo.

     Vėjo energetika.   ●     0 0 4  
● Ekologiškas transportas.

     Ekologiškas transportas, elektromobiliai.   ●     0 2 24  
Papildomi skyriai.              
● Vanduo.

     Vandens tiekimas vartotojams, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos dokumentai. Kitų su tema susijusių dokumentų, pvz. vandens taršos, TIPK, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.   ●     0 5 114  
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.