2020.02.23 8-a  savaitė  
  Elementai Pe Y sav mėn met  
N A U J A U S I 8 pagrindiniai dokumentai per savaitę.            
● Energetikos politika.

     Energetikos politika, energetikos strategijos.
     ... Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2019-2020 metų veiksmų plano ...
  ●   1 4 16  
●● Dujos.

     Gamtinių dujų perdavimas, suskystintos gamtinės dujos (SGD), SGD terminalas. Paieška gali apimti kai kuriuos savivaldybių dokumentus.
     ... Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 ...
     ... Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo ...
  ●   ●● 2 7 108  
●● Elektra.

     Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos dokumentai, priskiriami elektros energijos sričiai, VIAP. Kitų konkurencingumą įtakojančių sričių dokumentų, pvz. klimato kaitos, valstybės pagalbos, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... DĖL VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ ...
  ●   1 4 137  
●● Šiluma.

     Šilumos gamyba ir perdavimas. Paieška neapima komunalinių, rajonų, miestų ir savivaldybių dokumentų.
     ... Dėl ... atliekų tvarkymo įstatymo ... 2 ir 4 str ... Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo ir pripažinimo tvarkos aprašo ... atitikties ... Konstitucijai ...
  ●   1 1 34  
● Atsinaujinantys ištekliai.
     Atsinaujinantys ištekliai.
     ... Dėl ... atliekų tvarkymo įstatymo ... 2 ir 4 str ... Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo ir pripažinimo tvarkos aprašo ... atitikties ... Konstitucijai ...
     ... Vilniaus ...
  ●   ●● 2 3 83  
●● Geoterminiai.

     Geoterminė energetika, geoterminiai įrenginiai.
     ... DĖL VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ ...
  ●   1 2 38  
●● Saulės.

     Saulės energetika, fotovoltaika.
     ... DĖL VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ ...
  ●   1 1 45  
● Ekologiškas transportas.

     Ekologiškas transportas, elektromobiliai.
     ... Telšių ...
     ... Vilniaus ...
  ●   ●● 2 3 30  
● Vanduo.

     Vandens tiekimas vartotojams, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos dokumentai. Kitų su tema susijusių dokumentų, pvz. vandens taršos, TIPK, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... [Vilniaus] ...
  ●   1 3 99  
Energetika.              
●● Biokuras ir biodegalai.
     Biokuras, biodegalai, bioetanolis ir biodyzelinas. Nuorodos pateikiamos ir aplinkos apsaugos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 0 3  
●● Biomasė.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėta biomasė.   ●     0 0 54  
●● Hidro.

     Hidroenergetika, hidroelektrinės. Nuorodos neapima vandens taršos arba kokybės reikalavimų.    ●     0 0 4  
●● Vėjo.

     Vėjo energetika.   ●     0 0 3  
● Atominė energetika.

      Atominė energetika, branduolinė sauga. Paieška neapima IAE uždarymo temos.   ●     0 0 60  
Papildomi skyriai.              
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.