T ATOMINĖ ENERGETIKA. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių ... V-46 Radiacinės saugos centras Įsakymas 2019.06.06 Galioja nuo 2019.06.08 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2019.06.08  Teisės aktų registras: 2019-09284-, 2019.
2 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2156 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.10.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-06-11  Teisės aktų registras: 2019-09408-, 2019.
3 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 408 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.24 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-07020-, 2019.
4 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo 44646 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-01439-, 2019.
5 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėj ... 44642 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2019.01.29 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-01275-, 2019.
6 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 1V-457 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 15 straipsnį“ pakeitimo 1V-92 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.01.25 Galioja nuo 2019.01.26  Teisės aktų registras: 2019-01172-, 2019.
7 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“ pakeitimo 44639 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-01067-, 2019.
8 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 22.3-206 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2016 „Branduolinės energetikos objektų pastatų ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems ... 44638 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2019.01.23 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-01022-, 2019.
9 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 22.3-99 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos  ... 44637 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2019.01.23 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-01021-, 2019.
10 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 15, 16 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1913 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.01.11 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-00846-, 2019.
11 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą“ pakeitimo 14 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.16  Teisės aktų registras: 2019-00519-, 2019.
12 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešojo saugumo ... 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.11  Teisės aktų registras: 2019-00373-, 2019.
13 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-338 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.12.28 Galioja nuo 2018.12.29 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21753-, 2018.
14 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos ap ... 22.3-339 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.12.28 Galioja nuo 2018.12.29 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21752-, 2018.
15 Dėl Fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo 1414 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00152-, 2019.
16 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-204 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ... 22.3-310 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.12.12 Galioja nuo 2018.12.14  Teisės aktų registras: 2018-20368-, 2018.
17 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.8-2018 „Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo 22.3-309 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.12.12 Galioja nuo 2018.12.14  Teisės aktų registras: 2018-20367-, 2018.
18 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 22.3-85 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo apie mokslinius tyrimus ir t ... 22.3-308 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.12.11 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2018-12-12  Teisės aktų registras: 2018-20242-, 2018.
19 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1255 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.05 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20515-, 2018.
20 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 22.3-22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-299 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.12.04 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2018-19721-, 2018.
21 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-298 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.12.04 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2018-19720-, 2018.
22 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-297 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.12.04 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2018-19719-, 2018.
23 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į ra ... 22.3-296 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.12.04 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2018-19718-, 2018.
24 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo 22.3-295 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.12.04 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2018-19717-, 2018.
25 Dėl branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos, laikinojo leidimo, prašymo registruoti šią veiklą ar išduoti laikinąjį leidimą, paraiškos išduoti licenciją ir registruojamos veiklos duomenų formų  ... 22.3-290 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19333-, 2018.
26 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-285 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.11.22 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įsakymas, išskyrus 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12 ir 1.13 papunkčius, įsigalioja 2019 m. gegužės 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2018-18844-, 2018.
27 Dėl pagrįstos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rūšių sąrašo patvirtinimo 22.3-263 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.11.05 Galioja nuo 2018.11.06  Teisės aktų registras: 2018-17820-, 2018.
28 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo 1085 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.08  Teisės aktų registras: 2018-17985-, 2018.
29 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 18 D. NUTARIMO NR. 99 „DĖL VALSTYBINIO GYVENTOJŲ APSAUGOS PLANO BRANDUOLINĖS AVARIJOS ATVEJU PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 1085 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.10.31    
30 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1594 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.10.25 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2018-11-13  Teisės aktų registras: 2018-18208-, 2018.
31 Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijoje nurodytiems Lietuvos Respublikos pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1062   Nutarimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17481-, 2018.
32 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-71 „Dėl Avarinio aušinimo ir šilumos nuvedimo nuo branduolinio reaktoriaus galutiniam sugėrikliui sistemų projektavimo, įrengimo ir eksploatavim ... 22.3-243 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.10.23 Galioja nuo 2018.10.25  Teisės aktų registras: 2018-16556-, 2018.
33 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2000 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 13 „Dėl Saugos pagrindimo ir eksploatacinės kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 22.3-242 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.10.23 Galioja nuo 2018.10.25  Teisės aktų registras: 2018-16555-, 2018.
34 Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 32 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1565 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.10.18 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-17485-, 2018.
35 Dėl Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąrašo patvirtinimo V-60 Radiacinės saugos centras Įsakymas 2018.10.16 Galioja nuo 2018.10.20 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.10.20  Teisės aktų registras: 2018-16393-, 2018.
36 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-117 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.4-2011 „Branduolinės elektrinės saugos analizės ataskaitos rengimas ir naudojimas“ patvirtinim ... 22.3-238 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.10.15 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2018-16214-, 2018.
37 Dėl Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-1059 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15538-, 2018.
38 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-149 „Dėl paraiškų branduolinės energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui išduoti, licencijai ar leidimui pakeisti, licencijos ar leidimo ... 22.3-221 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.09.19 Galioja nuo 2018.09.20  Teisės aktų registras: 2018-14706-, 2018.
39 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-149 „Dėl paraiškų branduolinės energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui išduoti, licencijai ar leidimui pakeisti, licencijos ar leidimo ... 22.3-216 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.09.14 Galioja nuo 2018.09.18  Teisės aktų registras: 2018-14555-, 2018.
40 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-205 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13689-, 2018.
41 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. gegužės 27  d. įsakymo Nr. 22.3-103 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną kriterijai ... 22.3-206 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.01 . Išimtys: Įsakymo 1.1-1.5, 1.9, 1.10 papunkčiai įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.; Įsakymo 1.6-1.8 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13688-, 2018.
42 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į ra ... 22.3-208 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13687-, 2018.
43 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-207 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13685-, 2018.
44 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.7-2018 „Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybos pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo 22.3-203 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13684-, 2018.
45 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pripažinimas ir šios veiklos vykdytojų konsultavimosi su radiacinės saugos ekspertu p ... 22.3-204 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13683-, 2018.
46 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus lei ... V-951 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13503-, 2018.
47 Dėl Veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant vartojimo gaminių gamybą, importą ir numatomą naudojimą, pagrįstumo vertinimo tvarkos a ... V-941 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13508-, 2018.
48 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-892 „Dėl Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms, susidarančioms veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, išskyrus tokią ... V-940 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13504-, 2018.
49 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.2-2016 „Patvirtintų rašytinių ir viešai paskelbtų konsultacijų teikimo tvarkos aprašas“ patvirti ... 22.3-193 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.08.22 Galioja nuo 2018.08.24  Teisės aktų registras: 2018-13294-, 2018.
50 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl Branduolinės (atominės) elektrinės statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 790   Nutarimas 2018.08.13 Galioja nuo 2018.08.18  Teisės aktų registras: 2018-13166-, 2018.
51 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.5-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pagrįstumo vertinimas“ patvirtinimo 22.3-182 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.08.08 Galioja nuo 2018.09.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-12940-, 2018.
52 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-136/ 22.3-15 „Dėl Pasikeitimo informacija ypatingų radiacinių situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtini ... D1-750/ 22.3-181 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.06 Galioja nuo 2018.08.08  Teisės aktų registras: 2018-12893-, 2018.
53 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo 22.3-169 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.07.25 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-12397-, 2018.
54 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-172 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.07.25 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-12396-, 2018.
55 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-173 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.07.25 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-12395-, 2018.
56 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į ra ... 22.3-170 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.07.25 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-12394-, 2018.
57 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 1999 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 21 „Dėl Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių sistemų ir elementų senėjimo valdymo reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 22.3-171 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.07.25 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-12380-, 2018.
58 Dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 690   Nutarimas 2018.07.11 Galioja nuo 2018.07.19  Teisės aktų registras: 2018-12157-, 2018.
59 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-151 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-10723-, 2018.
60 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į ra ... 22.3-150 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-10722-, 2018.
61 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-149 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-10721-, 2018.
62 Dėl Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 14-1, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 67-1, 70, 70-1, ... 596   Nutarimas 2018.06.20 Galioja nuo 2018.06.26  Teisės aktų registras: 2018-10444-, 2018.
63 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-149 „Dėl paraiškų branduolinės energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui išduoti, licencijai ar leidimui, jų galiojimo sąlygoms pakeisti ... 22.3-134 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.06.14 Galioja nuo 2018.06.15  Teisės aktų registras: 2018-09948-, 2018.
64 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 „ ... 549   Nutarimas 2018.06.06 Galioja nuo 2018.06.09 . Išimtys: Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių 6.23, 7.34, 8.26, 9.16, 18.25 ir 19.12 papunkčiai įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-09663-, 2018.
65 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo ratifikavimo XIII-1194 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.24 Galioja nuo 2018.06.02  Teisės aktų registras: 2018-09078-, 2018.
66 Dėl Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 25 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. ... 410 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.05.04  Teisės aktų registras: 2018-07055-, 2018.
67 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-924 PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. ... 410 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.25    
68 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 22.3-132 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reika ... 22.3-107 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.04.18 Galioja nuo 2018.04.19  Teisės aktų registras: 2018-06204-, 2018.
69 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimą 1K-1272 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2018.04.16 Galioja nuo 2018.04.17  Teisės aktų registras: 2018-06095-, 2018.
70 Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimą 342 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04 Galioja nuo 2018.04.14  Teisės aktų registras: 2018-06018-, 2018.
71 DĖL KREIPIMOSI Į RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS BEI JŲ VALSTYBIŲ NARIŲ IR ARMĖNIJOS RESPUBLIKOS VISAPUSIŠKOS IR TVIRTESNĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ 342 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04    
72 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.6-2018 „Branduolinės elektrinės projektas“ patvirtinimo 22.3-87 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.03.27 Galioja nuo 2018.03.28  Teisės aktų registras: 2018-04638-, 2018.
73 Dėl Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 260 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.21 Galioja nuo 2018.03.27  Teisės aktų registras: 2018-04534-, 2018.
74 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavima ... 22.3-77 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.03.21 Galioja nuo 2018.11.01 . Išimtys: Įsakymo 1.2.30 papunktis įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-04264-, 2018.
75 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-38 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.02.07 Galioja nuo 2018.02.08  Teisės aktų registras: 2018-01928-, 2018.
76 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į ra ... 22.3-37 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.02.07 Galioja nuo 2018.02.08  Teisės aktų registras: 2018-01927-, 2018.
77 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 22.3-206 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2016 „Branduolinės energetikos objektų pastatų ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems ... 22.3-36 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.02.07 Galioja nuo 2018.02.08  Teisės aktų registras: 2018-01926-, 2018.
78 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 22.3-90 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2011 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidaranč ... 22.3-34 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.02.07 Galioja nuo 2018.02.08  Teisės aktų registras: 2018-01924-, 2018.
79 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-35 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.02.07 Galioja nuo 2018.02.08  Teisės aktų registras: 2018-01923-, 2018.
80 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į ra ... 44648 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-01490-, 2018.
81 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo 44649 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-01489-, 2018.
82 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-994 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-01006-, 2018.
83 Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo Nr. X-1231 5 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-993 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-01005-, 2018.
84 Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos, branduolinės energetikos objektų saugos ir nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos įvertinimų tvarkos aprašo patvirtinimo 1116 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.12.20 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-20968-, 2017.
85 DĖL NACIONALINĖS BRANDUOLINĖS SAUGOS REGLAMENTAVIMO IR PRIEŽIŪROS SISTEMOS IR BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ SAUGOS ĮVERTINIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 1116 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.12.20    
86 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimo dėl CERN asocijuotojo nario statuso suteikimo ratifikavimo XIII-847 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.12.07 Galioja nuo 2017.12.14  Teisės aktų registras: 2017-20057-, 2017.
87 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 22.3-58 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.1-2014 „Branduolinės saugos reikalavimų ir branduolinės saugos taisyklių rengimo tvarkos aprašas ... 22.3-238 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.12.06 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-19600-, 2017.
88 Dėl paraiškų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos išduodamiems sertifikatams gauti formų ir šių sertifikatų blankų formų patvirtinimo 22.3-234 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.12.05 Galioja nuo 2017.12.06  Teisės aktų registras: 2017-19523-, 2017.
89 Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimas   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Susitarimas 2017.11.24    
90 Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.3-2017 „Branduolinės energetikos objekto techninė specifikacija“ patvirtinimo 22.3-222 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.11.24 Galioja nuo 2018.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-18645-, 2017.
91 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-225 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.11.24 Galioja nuo 2018.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-18617-, 2017.
92 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-224 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.11.24 Galioja nuo 2018.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-18616-, 2017.
93 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į ra ... 22.3-223 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.11.24 Galioja nuo 2018.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-18615-, 2017.
94 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimą dėl CERN asocijuotojo nario statuso suteikimo 1K-1155 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2017.11.23 Galioja nuo 2017.11.24  Teisės aktų registras: 2017-18486-, 2017.
95 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimą dėl CERN asocijuotojo nario statuso suteikimo 929 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.11.15 Galioja nuo 2017.11.22  Teisės aktų registras: 2017-18374-, 2017.
96 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-203 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.10.31 Galioja nuo 2018.02.06 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2017-17212-, 2017.
97 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 22.3-103 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną kriterijai“ ... 22.3-202 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.10.31 Galioja nuo 2018.02.06 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2017-17211-, 2017.
98 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-201 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.10.31 Galioja nuo 2018.02.06 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2017-17210-, 2017.
99 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-200 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.10.31 Galioja nuo 2018.02.06 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2017-17209-, 2017.
100 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-199 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.10.31 Galioja nuo 2018.02.06 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2017-17208-, 2017.
101 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 22.3-89 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.1-2011 „Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavima ... 22.3-198 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.10.31 Galioja nuo 2018.02.06 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2017-17207-, 2017.
102 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-149 „Dėl paraiškų branduolinės energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui išduoti, licencijai ar leidimui, jų galiojimo sąlygoms pakeisti ... 22.3-194 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.10.30 Galioja nuo 2017.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-17112-, 2017.
103 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo 22.3-182 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.10.23 Galioja nuo 2017.10.25  Teisės aktų registras: 2017-16717-, 2017.
104 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos  ... 22.3-173 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.10.05 Galioja nuo 2018.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-15830-, 2017.
105 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 50-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-287 7 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-658 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.09.28 Galioja nuo 2017.10.10  Teisės aktų registras: 2017-16017-, 2017.
106 Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 2, 3, 9, 11, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 50 straipsnių, septintojo skyriaus pavadinimo ir 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1 ir 39-1 straipsniais  ... XIII-655 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.09.28 Galioja nuo 2017.10.10 . Išimtys: Įstatymo 2 ir 4 straipsniai, 8 straipsnio 1 ir 2 dalys, 9 straipsnio 2 ir 3 dalys, 11 straipsnis, 13 straipsnio 12 dalis ir 22 straipsnis įsigalioja 2017-11-01.  Teisės aktų registras: 2017-16012-, 2017.
107 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7, 15, 17, 21, 23, 24, 30, 39 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 45 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-654 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.09.28 Galioja nuo 2017.10.10 . Išimtys: Įstatymo 1, 2, 3, 5 ir 6 straipsniai, 7 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys, 8 ir 9 straipsniai įsigalioja 2017-11-01. Įstatymo 7 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-05-01.  Teisės aktų registras: 2017-16004-, 2017.
108 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-169 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.09.26 Galioja nuo 2017.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-15095-, 2017.
109 Dėl valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 22.3-141 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.5-2015 „Branduolinės elektrinės pripažinimas tinkama eksploatuoti“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-162 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.09.20 Negalioja nuo 2019.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.11.01 Galioja nuo 2017.11.01 iki 2019.04.30  Teisės aktų registras: 2017-14861-, 2017.
110 Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“ patvirtinimo 22.3-160 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.09.20 Galioja nuo 2017.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-14856-, 2017.
111 Dėl Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo nesaugios branduolinės elektrinės, kuri yra statoma Baltarusijos Respublikoje ir kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai, įgyvendinimo veiksmų plano ... 739 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.09.13 Galioja nuo 2017.09.16  Teisės aktų registras: 2017-14707-, 2017.
112 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų bsr-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavima ... 22.3-142 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.08.16 Galioja nuo 2017.08.18 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.08.18  Teisės aktų registras: 2017-13369-, 2017.
113 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 22.3-141 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.5-2015 „Branduolinės elektrinės pripažinimas tinkama eksploatuoti“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-141 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.08.16 Negalioja nuo 2019.05.01 Galioja nuo 2017.08.18 iki 2019.04.30 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.08.18  Teisės aktų registras: 2017-13368-, 2017.
114 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavima ... 22.3-136 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.08.04 Galioja nuo 2018.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-13098-, 2017.
115 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-4.1.1-2017 „Branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo sertifikatų išdavimo taisyklės“ patvirtinimo 22.3-133 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.07.31 Galioja nuo 2017.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-12869-, 2017.
116 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2010 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo branduolinės energetikos objektuose iki jų laidojimo re ... 22.3-132 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.07.31 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: 86 punktas įsigalioja 2019 m.  gegužės 1 dieną. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-12866-, 2017.
117 Dėl Atestato, suteikiančio teisę eiti branduolinės energetikos objekto vadovaujančio darbuotojo pareigas, formos patvirtinimo 22.3-118 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-11674-, 2017.
118 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR1.1.4-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos apr ... 22.3-115 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.07.04 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-11628-, 2017.
119 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vykdomų patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo 22.3-113 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.07.03 Galioja nuo 2017.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-11511-, 2017.
120 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-112 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.07.03 Galioja nuo 2017.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-11510-, 2017.
121 Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimas dėl CERN asocijuotojo nario statuso suteikimo   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Susitarimas 2017.06.27 Galioja nuo 2018.01.08 . Išimtys: Susitarimo V straipsnio 4 dalis: "Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kurią Generalinis direktorius diplomatiniais kanalais gauna Lietuvos pranešimą apie tai, kad ji be išlygų užbaigė su šiuo Susitarimu susijusias savo vidaus patvirtinimo procedūras."  Teisės aktų registras: 2018-01084-, 2018.
122 Dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 30, 39 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 45 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539  ... 456 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.19 Galioja nuo 2017.06.22  Teisės aktų registras: 2017-10339-, 2017.
123 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl branduolinės elektrinės, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, pripažinimo nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai XIII-451 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.15 Galioja nuo 2017.06.28  Teisės aktų registras: 2017-10815-, 2017.
124 Dėl branduolinės elektrinės, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, vertinimo ir branduolinės elektrinės, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, pripažinimo nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugum ... 413 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.07 Galioja nuo 2017.06.09  Teisės aktų registras: 2017-09723-, 2017.
125 Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymas XIII-306 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.04.20 Galioja nuo 2017.05.03  Teisės aktų registras: 2017-07282-, 2017.
126 Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 4, 5, 6, 10, 12, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 47, 48 straipsnių ir penktojo skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1, 24-1, 26-1 straipsniais įstatymas XIII-288 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.04.20 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 20 straipsnio 4 ir 5 dalys įsigalioja 2017-05-03.  Teisės aktų registras: 2017-07283-, 2017.
127 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 50-1 straipsniu įstatymas XIII-287 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.04.20 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 19 straipsnio 6 ir 7 dalys įsigalioja 2017-05-03.  Teisės aktų registras: 2017-07277-, 2017.
128 Dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programos statybos inžinieriams, siekiantiems eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, patvirtinimo D1-293 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.10 Galioja nuo 2017.04.13  Teisės aktų registras: 2017-06230-, 2017.
129 Dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 50-1 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų  ... 78 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.01 Galioja nuo 2017.02.03  Teisės aktų registras: 2017-01932-, 2017.
130 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ patvirtinimo“ ... 44640 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.01.31 Galioja nuo 2017.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-01776-, 2017.
131 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“ pakeitimo 44635 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.01.30 Galioja nuo 2017.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-01726-, 2017.
132 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su rbmk-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavima ... 44636 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.01.30 Galioja nuo 2017.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-01725-, 2017.
133 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 22.3-22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų bsr-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo“ pakeitimo 44634 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.01.24 Galioja nuo 2017.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-01349-, 2017.
134 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavima ... 44632 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.01.23 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-01303-, 2017.
135 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavima ... 22.3-211 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.12.27 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2016-29621-, 2016.
136 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 55 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų svarbių saugai sistemų atestacijos reikalavimai“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 22.3-210 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.12.27 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2016-29620-, 2016.
137 Dėl Avarinės parengties kategorijų ir jų nustatymo kriterijų rengiantis radiologinėms avarijoms, galinčioms įvykti verčiantis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios s ... V-156 Radiacinės saugos centras Įsakymas 2016.12.23 Galioja nuo 2017.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-00452-, 2017.
138 Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2016 „Branduolinės energetikos objektų pastatų ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams nustatymas“ patvirtinimo 22.3-206 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.12.20 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2016-29185-, 2016.
139 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo 22.3-188 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.11.30 Galioja nuo 2017.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2016-27877-, 2016.
140 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 22.3-103 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną kriterijai“ ... 22.3-189 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.11.30 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2016-27876-, 2016.
141 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1172 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.23 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2016-27751-, 2016.
142 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“ pakeitimo" 22.3-170 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.10.21 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2016-25541-, 2016.
143 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų bsr-1.9.3-2011 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-171 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.10.21 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2016-25540-, 2016.
144 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos ap ... 22.3-165 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.10.10 Galioja nuo 2017.05.01 . Išimtys: Įsakymas, išskyrus 1.2.9?1.2.11 papunkčius, įsigalioja 2017 m. gegužės 1 dieną. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2016-24879-, 2016.
145 Dėl Pacientų apšvitos dozių, gautų rentgenodiagnostikos ir branduolinės medicinos diagnostikos procedūrų metu, vertinimo duomenų ir rezultatų pateikimo Radiacinės saugos centrui tvarkos aprašo patvirtinimo V-135 Radiacinės saugos centras Įsakymas 2016.09.23 Galioja nuo 2017.01.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-24885-, 2016.
146 Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 6 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-2610 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.09.20 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-24184-, 2016.
147 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1040 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 99:2011 „Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1044 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.08.29 Galioja nuo 2016.08.31 . Išimtys: Įsakymo 2.3, 2.5?2.10 papunkčiai įsigalioja 2017 m. sausio 1 d. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2016.08.31  Teisės aktų registras: 2016-22878-, 2016.
148 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 22.3-26 „Dėl dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui gauti, ir licencijos ar laikinojo leidimo formų patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-135 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.07.29 Negalioja nuo 2018.11.30 Galioja nuo 2016.11.01 iki 2018.11.29  Teisės aktų registras: 2016-21150-, 2016.
149 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2010 „Bendrieji reikalavimai panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugyklai“ patvirtinimo“ p ... 22.3-130 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.07.22 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-21046-, 2016.
150 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-72 „Dėl Sprogimo ir lėktuvo kritimo poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-131 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.07.22 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-20969-, 2016.
151 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2006 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-33 „Dėl Seisminio poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 22.3-132 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.07.22 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-20968-, 2016.
152 Dėl Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo 1V-77 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2016.06.15 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-17231-, 2016.
153 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.2-2016 „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, fizinė sauga“ patvirtinimo 22.3-109 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.06.10 Galioja nuo 2016.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-16326-, 2016.
154 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR1.1.2-2011 „Patvirtintų rašytinių ir viešai paskelbtų konsultacijų teikimo tvarkos aprašas“ patvirtin ...  22.3-106 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.06.06 Negalioja nuo 2018.08.24 Galioja nuo 2016.11.01 iki 2018.08.23  Teisės aktų registras: 2016-15116-, 2016.
155 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ pakeitimo 22.3-74 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.05.02 Galioja nuo 2016.05.03 . Išimtys: 1.1 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2016.05.03  Teisės aktų registras: 2016-10981-, 2016.
156 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 22.3-90 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2011 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidaranč ... 22.3-72 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.04.29 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-10827-, 2016.
157 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/ 22.3-139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio ku ... V-553/ 22.1-71 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.04.29 Galioja nuo 2016.05.01 . Išimtys: Įsakymo 1.3, 1.7, 1.10, 1.11, 1.18, 1.19, 1.21, 1.24, 1.25 ir 1.28 papunkčiai įsigalioja 2016 m. rugpjūčio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-10804-, 2016.
158 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikri ... 22.3-73 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.04.29 Galioja nuo 2016.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas Teisės aktų registras: 2016-10794-, 2016.
159 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2011 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos ap ... 22.3-59 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.03.31 Galioja nuo 2017.01.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-06718-, 2016.
160 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1406 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 1014 „Dėl Valstybinės at ... 318 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.30 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-07618-, 2016.
161 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1406 „DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LIEPOS 1 D. NUTARIMO NR. 1014 „DĖL VALSTYBINĖS AT ... 318 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.30 Galioja nuo 2016.04.01 Reguliuojantis verslo sąlygas  
162 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1873 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 296 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.30 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-06732-, 2016.
163 Dėl Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 6 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 136 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.18 Galioja nuo 2016.02.23  Teisės aktų registras: 2016-03333-, 2016.
164 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų svarbių saugai sistemų atestacijos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 44641 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.01.29 Negalioja nuo 2017.05.01 Galioja nuo 2016.05.01 iki 2017.04.30  Teisės aktų registras: 2016-01901-, 2016.
165 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 1997 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 69 pakeitimo 44643 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.01.29 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-01900-, 2016.
166 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizin ... 44634 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.01.29 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-01899-, 2016.
167 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų“ patvirtinimo“, pakeitimo 44642 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.01.29 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-01898-, 2016.
168 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-107 „Dėl Avarinės parengties reikalavimų branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai patvirtinimo“ pakeitimo 44639 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.01.29 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-01897-, 2016.
169 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos  ... 44637 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.01.29 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-01896-, 2016.
170 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų pri ... 44636 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.01.29 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-01895-, 2016.
171 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su rbmk-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavima ... 44635 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.01.29 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-01894-, 2016.
172 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2000 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 13 „Dėl saugos pagrindimo ir eksploatacinės kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 44640 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.01.29 Negalioja nuo 2018.10.25 Galioja nuo 2016.05.01 iki 2018.10.24  Teisės aktų registras: 2016-01893-, 2016.
173 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 22.3-22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo“ pakeitimo 44638 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.01.29 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-01892-, 2016.
174 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2010 „Vadybos sistemos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 44633 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.01.29 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-01891-, 2016.
175 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2011 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 44644 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.01.29 Galioja nuo 2016.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-01890-, 2016.
176 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 642 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 77:2002 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1533 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.12.29 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-00424-, 2016.
177 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvos 2011/ 70/ Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Radioaktyviųjų atliekų  ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2015.12.23    
178 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo 22.3-216 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2015.11.30 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2015-19114-, 2015.
179 Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo 1V-136 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2015.08.31 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-14737-, 2015.
180 Dėl Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo 1V-133 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2015.08.31 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2016.01.01 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2015-14736-, 2015.
181 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1165 „Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 858 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.12 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-12359-, 2015.
182 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2011 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos ap ... 22.3-149 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2015.07.30 Galioja nuo 2015.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-11781-, 2015.
183 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 22.3-60 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.1-2010 „Informavimo apie neįprastus įvykius atominėse elektrinėse reikalavimai“ patvirtinimo“ pake ... 22.3-151 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2015.07.30 Galioja nuo 2015.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-11780-, 2015.
184 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-117 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.4-2011 „Branduolinės elektrinės saugos analizės ataskaitos rengimas ir naudojimas“ patvirtinim ... 22.3-148 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2015.07.29 Galioja nuo 2015.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-11753-, 2015.
185 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizin ... 22.3-147 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2015.07.28 Galioja nuo 2015.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-11717-, 2015.
186 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-33 „Dėl „RBMK-1500 reaktoriaus aušinimo sistemos austenitinių vamzdynų, kuriuose galimas tarpkristalinis korozinis trūkinėjimas, veikiant įtemp ... 22.3-142 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2015.07.16 Galioja nuo 2015.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-11425-, 2015.
187 Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.5-2015 „Branduolinės elektrinės pripažinimas tinkama eksploatuoti“ patvirtinimo 22.3-141 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2015.07.16 Negalioja nuo 2019.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015.11.01 Galioja nuo 2015.11.01 iki 2019.04.30  Teisės aktų registras: 2015-11424-, 2015.
188 Dėl įgaliojimų suteikimo  įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo  15 straipsnį 1V-457 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.06.05 Galioja nuo 2015.06.06  Teisės aktų registras: 2015-08937-, 2015.
189 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną kriterijai“ patvirtinimo 22.3-103 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2015.05.27 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-08169-, 2015.
190 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 726 „Dėl Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymo įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios 324 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.01 Galioja nuo 2015.04.04  Teisės aktų registras: 2015-05113-, 2015.
191 Dėl branduolinės saugos gerinimo, įvertinus įgytą patirtį po avarijos Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje, plano patvirtinimo 22.3-62 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2015.03.24 Galioja nuo 2015.03.26  Teisės aktų registras: 2015-04251-, 2015.
192 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2011 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos  ... 22.3-57 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2015.03.23 Galioja nuo 2015.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-04084-, 2015.
193 Dėl Susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams bei kitiems kroviniams vežti naujos atominės elektrinės statybai, specialiojo plano patvirtinimo 3-50(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.02.05 Galioja nuo 2015.02.06  Teisės aktų registras: 2015-01776-, 2015.
194 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 362 „Dėl Susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams kroviniams vežti naujos branduolinės (atominės) elektrinės statybai, parengimo valstybinės ir vi ... 75 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.01.28 Galioja nuo 2015.02.03  Teisės aktų registras: 2015-01463-, 2015.
195 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavima ... 44621 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2015.01.05 Galioja nuo 2015.05.01  Teisės aktų registras: 2015-00081-, 2015.
196 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 22.3-58 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų bsr-1.1.1-2011 „Branduolinės saugos reikalavimų ir branduolinės saugos taisyklių rengimo tvarkos aprašas ... 22.3-215 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2014.11.28 Galioja nuo 2014.11.29  Teisės aktų registras: 2014-18169-, 2014.
197 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą“ pakeitimo 1303 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.11.19 Galioja nuo 2014.11.28  Teisės aktų registras: 2014-18049-, 2014.
198 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/ 22.3-139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio ku ... V-1164/ 22.3-194 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2014.11.11 Galioja nuo 2015.05.01 . Išimtys: Įsakymo 1.31-1.36, 1.40 ir 1.41 papunkčiai įsigalioja 2014-11-27.  Teisės aktų registras: 2014-17953-, 2014.
199 Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 47 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-1175 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.09.25 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-13572-, 2014.
200 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. XI-1537 42 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-1174 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.09.25 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-13573-, 2014.
201 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375  15 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. XI-1537  42 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos brandu ... 873 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.09.03 Galioja nuo 2014.09.09  Teisės aktų registras: 2014-11981-, 2014.
202 Dėl branduolinės energetikos atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Austrijos Respublikoje pareigybės pavadinimo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1325 „Dėl branduolinės energetikos atašė pareigybės įste ... 801 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.08.20 Galioja nuo 2014.10.01  Teisės aktų registras: 2014-11178-, 2014.
203 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo ratifikavimo XII-991 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.07.08 Galioja nuo 2014.07.12  Teisės aktų registras: 2014-10162-, 2014.
204 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo ratifikavimo XII-990 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.07.08 Galioja nuo 2014.07.12  Teisės aktų registras: 2014-10163-, 2014.
205 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo ratifikavimo XII-989 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.07.08 Galioja nuo 2014.07.12  Teisės aktų registras: 2014-10165-, 2014.
206 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą 1K-1882 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2014.07.03 Galioja nuo 2014.07.03  Teisės aktų registras: 2014-09749-, 2014.
207 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimą 1K-1883 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2014.07.03 Galioja nuo 2014.07.03  Teisės aktų registras: 2014-09748-, 2014.
208 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimą 1K-1884 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2014.07.03 Galioja nuo 2014.07.03  Teisės aktų registras: 2014-09746-, 2014.
209 Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimą 614 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.07.02 Galioja nuo 2014.07.04  Teisės aktų registras: 2014-09775-, 2014.
210 Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimą 613 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.07.02 Galioja nuo 2014.07.04  Teisės aktų registras: 2014-09776-, 2014.
211 Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą 612 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.07.02 Galioja nuo 2014.07.04  Teisės aktų registras: 2014-09777-, 2014.
212 Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimas   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Susitarimas 2014.06.27 Ratifikuota nuo 2014.07.08 . Išimtys: Įstatymu N. XII-989   
213 Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimas   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Susitarimas 2014.06.27 Ratifikuota nuo 2014.07.08 . Išimtys: Įstatymu Nr. XII-991   
214 Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimas   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Susitarimas 2014.06.27    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.