T ATSINAUJINANTYS IŠTEKLIAI. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-132 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.08 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03956-, 2019.
2 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-78 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2019.03.06 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03934-, 2019.
3 Dėl Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo D1-114 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.02  Teisės aktų registras: 2019-03440-, 2019.
4 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 209 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.27 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-03614-, 2019.
5 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 182 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2019-03209-, 2019.
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 157 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02866-, 2019.
7 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10-1, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1974 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 21 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-02-27  Teisės aktų registras: 2019-03173-, 2019.
8 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymas XIII-1971 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 54 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-02-27  Teisės aktų registras: 2019-03169-, 2019.
9 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16-1, 19, 19-1, 22, 23, 24-1, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34-1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 22 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-02-27  Teisės aktų registras: 2019-03166-, 2019.
10 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-36 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01990-, 2019.
11 Nuasmeninta nutartis 2019-01-30 Nr. AB-2752-3-61-3-04818-2016-3 2019-01-30 Nr. AB-2752-3-61-3-04818-2016-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.30 Galioja nuo 2019.01.30  Teisės aktų registras: 2019-01886-, 2019.
12 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr.  1-247 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudoji ... 43495 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01341-, 2019.
13 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojim ... 43491 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.01.29  Teisės aktų registras: 2019-01238-, 2019.
14 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių ištekl ... 43478 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.18 Galioja nuo 2019.01.23  Teisės aktų registras: 2019-00914-, 2019.
15 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finan ... 43477 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.23  Teisės aktų registras: 2019-00915-, 2019.
16 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 43473 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.18  Teisės aktų registras: 2019-00692-, 2019.
17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-23 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.01.11 Galioja nuo 2019.02.01 . Išimtys: Šio įsakymo 1.19 papunktis įsigalioja 2019 m. gegužės 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2019-00444-, 2019.
18 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonė ... 3D-3 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.01.03 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00119-, 2019.
19 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir na ... 43530 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2019.01.03 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00068-, 2019.
20 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudoj ... 43525 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2019.01.02 Galioja nuo 2019.01.03  Teisės aktų registras: 2019-00008-, 2019.
21 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-442 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22120-, 2018.
22 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-475 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22066-, 2018.
23 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-470 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Aprašas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-22053-, 2018.
24 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1403 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22086-, 2018.
25 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  JŪROS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-512 3, 4, 5 STRAIPSNIŲ IR 3 PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 1 PRIEDO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 1379 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27    
26 Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-468 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.22 . Išimtys: Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas įsigalioja 2019-01-01  Teisės aktų registras: 2018-21268-, 2018.
27 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-1095 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21461-, 2018.
28 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20-1, 21 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 63-1 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-1890 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja (po sąlygų įvykdymo). Išimtys: Įstatymo 14 straipsnio 12 dalis įsigalioja 2019-01-09. Įstatymas įsigalioja 2019-05-01, kai Europos Komisijos pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas gaunamas iki 2019-05-01. Įstatymas įsigalioja praėjus 2 mėnesiams po Europos Komisijos pritarimo, kai Europos Komisijos pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas gaunamas po 2019-05-01.  Teisės aktų registras: 2019-00247-, 2019.
29 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. D1-500 „Dėl Jūros aplinkos būklės įvertinimo, Baltijos jūros geros aplinkos būklės savybių, jūros aplinkos apsaugos tikslų, stebėsenos programos ir priemonių nustatymo tvark ... D1-1072 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.07 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-20227-, 2018.
30 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-1050 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.05 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19836-, 2018.
31 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-29 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsin ... 1-315 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.04 Galioja nuo 2018.12.07  Teisės aktų registras: 2018-19914-, 2018.
32 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-436 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.04 Galioja nuo 2018.12.05 . Išimtys: 1.2 papunkčiu pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos 19.3 papunktis įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d., o 25 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-19682-, 2018.
33 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-54 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamint ... O3E-433 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19505-, 2018.
34 Nuasmeninta nutartis 2018-11-28 Nr. AB-21678-3-61-3-00569-2017-3 2018-11-28 Nr. AB-21678-3-61-3-00569-2017-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.11.28 Galioja nuo 2018.11.28  Teisės aktų registras: 2018-19906-, 2018.
35 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 1-296 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18391-, 2018.
36 Nuasmeninta nutartis 2018-10-30 Nr. AB-19570-3-61-3-05550-2015-6 2018-10-30 Nr. AB-19570-3-61-3-05550-2015-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.10.30 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-18039-, 2018.
37 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-762 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.10.18 Galioja nuo 2018.10.19  Teisės aktų registras: 2018-16349-, 2018.
38 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 1018   Nutarimas 2018.10.16    
39 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo ... 1-266 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.10.04  Teisės aktų registras: 2018-15682-, 2018.
40 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir na ... 3-454 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.09.07 Galioja nuo 2018.09.08  Teisės aktų registras: 2018-14221-, 2018.
41 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir ... 3-448 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13820-, 2018.
42 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-023 priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo techninė para ... D1-792 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.08.31  Teisės aktų registras: 2018-13639-, 2018.
43 Dėl Lietuvos vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos programų strategijos patvirtinimo 3D-583 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.08.30  Teisės aktų registras: 2018-13551-, 2018.
44 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos 829   Nutarimas 2018.08.22 Galioja nuo 2018.08.25  Teisės aktų registras: 2018-13347-, 2018.
45 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-601 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja nuo 2018.08.22  Teisės aktų registras: 2018-13213-, 2018.
46 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-589 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.13 Negalioja nuo 2018.08.22 Galioja nuo 2018.08.14 iki 2018.08.21  Teisės aktų registras: 2018-13041-, 2018.
47 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-417 „Dėl Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-512 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.08.07 Galioja nuo 2018.08.08  Teisės aktų registras: 2018-12889-, 2018.
48 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-754 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.06 Galioja nuo 2018.08.08  Teisės aktų registras: 2018-12897-, 2018.
49 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios a ... O3E-237 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.26 Galioja nuo 2018.07.27  Teisės aktų registras: 2018-12449-, 2018.
50 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių past ... 1-204 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.07.17 Galioja nuo 2018.07.19  Teisės aktų registras: 2018-12137-, 2018.
51 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1-247 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojim ... 1-198 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.07.11 Galioja nuo 2018.07.12  Teisės aktų registras: 2018-11775-, 2018.
52 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo D1-668 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.11 Galioja nuo 2018.07.12  Teisės aktų registras: 2018-11798-, 2018.
53 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 12, 15, 23, 38, 39, 39-1, 40, 41, 43, 44, 46, 51, 58, 61, 67, 68, 69, 74, 75, 75-2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 74-1 straipsniu įstatymas XIII-1456 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja nuo 2018.11.01 . Išimtys: Įstatymo 23 straipsnio 8 dalis įsigalioja 2018-07-12. Įstatymo 1 straipsnio 2 ir 3 dalys, 16 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalies 3 punkto ir 7-1 dalies nuostatos, 21 ir 22 straipsniai įsigalioja 2019-01-01. Įstatymo 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 ir 15 straipsniai įsigalioja 2018-09-01. Įstatymo 11 straipsnis, išskyrus 11 straipsnyje išdėstytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas, įsigalioja 2018-09-01. Įstatymo 11 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatos įsigalioja ir yra taikomos nuo 2018-08-01  Teisės aktų registras: 2018-11769-, 2018.
54 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo XIII-1288 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10958-, 2018.
55 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavim ... 4-366 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.23  Teisės aktų registras: 2018-10247-, 2018.
56 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniu ... D1-497 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.12 Galioja nuo 2018.06.14  Teisės aktų registras: 2018-09806-, 2018.
57 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-467 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.06 Galioja nuo 2018.06.07  Teisės aktų registras: 2018-09470-, 2018.
58 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir ... 3-272 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.06.05 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09356-, 2018.
59 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1-143 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojim ... 1-155 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.05.22 Galioja nuo 2018.05.24  Teisės aktų registras: 2018-08228-, 2018.
60 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-153 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.16 Galioja nuo 2018.05.18  Teisės aktų registras: 2018-07880-, 2018.
61 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-281 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.07 Galioja nuo 2018.05.09  Teisės aktų registras: 2018-07436-, 2018.
62 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-187 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efek ... 4-266 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.04 Galioja nuo 2018.05.05  Teisės aktų registras: 2018-07215-, 2018.
63 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojim ... 1-140 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.05.03 Galioja nuo 2018.05.05  Teisės aktų registras: 2018-07180-, 2018.
64 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 1-130 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.04.27 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06895-, 2018.
65 Dėl Lietuvos stabilumo 2018 metų programos 387 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.04.28  Teisės aktų registras: 2018-06785-, 2018.
66 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo ... 4-240 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.24 Galioja nuo 2018.04.26  Teisės aktų registras: 2018-06527-, 2018.
67 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ  PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 385 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.18    
68 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-226 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.18 Galioja nuo 2018.04.20  Teisės aktų registras: 2018-06251-, 2018.
69 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-298 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.16 Galioja nuo 2018.04.20  Teisės aktų registras: 2018-06247-, 2018.
70 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-730 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS PAGAL FINANSAVIMO PRIEMONĘ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS AR KT., IŠSKYRUS BIOKURO) PANAUD ... Nr. D1-298 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.16    
71 Dėl Teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "LEADER“ veiklos sritį "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo 2018 metais taisyklių patvirtinimo 3D-218 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.11 Galioja nuo 2018.04.13  Teisės aktų registras: 2018-05897-, 2018.
72 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3-463 „Dėl finansavimo skyrimo projektams Nr. 04.5.1-TID-K-519-01-0001 „Keltuvų judėjimo negalią turintiems žmonėms, dviračių laikiklių ir švieslenčių įrengimas autobusuose“ ... 3-166 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.04.11 Galioja nuo 2018.04.12  Teisės aktų registras: 2018-05837-, 2018.
73 DĖL KREIPIMOSI Į RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS BEI JŲ VALSTYBIŲ NARIŲ IR ARMĖNIJOS RESPUBLIKOS VISAPUSIŠKOS IR TVIRTESNĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ 342 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04    
74 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2017 m. ataskaitos patvirtinimo D1-258 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.30 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05236-, 2018.
75 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymas XIII-1062 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.05.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2018-04-12, 5 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2018-10-01  Teisės aktų registras: 2018-05880-, 2018.
76 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-244 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.03.31  Teisės aktų registras: 2018-04955-, 2018.
77 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr.172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 296 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2018-05181-, 2018.
78 Nuasmeninta nutartis 2018-03-26 Nr. AB-6120-3-61-3-02072-2015-2 2018-03-26 Nr. AB-6120-3-61-3-02072-2015-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.26 Galioja nuo 2018.03.26  Teisės aktų registras: 2018-05271-, 2018.
79 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 255 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.21 Galioja nuo 2018.03.24  Teisės aktų registras: 2018-04420-, 2018.
80 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XIII-1031 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.20  Teisės aktų registras: 2018-04196-, 2018.
81 Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo D1-187 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.12 Galioja nuo 2018.03.14  Teisės aktų registras: 2018-03849-, 2018.
82 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo ... 1-60 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.03.09 Galioja nuo 2018.03.17  Teisės aktų registras: 2018-04095-, 2018.
83 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  20-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 67 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJ ... 202 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.07    
84 Nuasmeninta nutartis 2018-02-28 Nr. AB-4009-3-61-3-00238-2016-5 2018-02-28 Nr. AB-4009-3-61-3-00238-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.28 Galioja nuo 2018.02.28  Teisės aktų registras: 2018-03669-, 2018.
85 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-55 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.03.02 . Išimtys: Nutarimo 1 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-03248-, 2018.
86 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-54 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-03247-, 2018.
87 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 165 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.21 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-03199-, 2018.
88 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. 916 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 165 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.21    
89 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. 916 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 165 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.21    
90 Nuasmeninta nutartis 2018-02-13 Nr. AB-3083-3-61-3-00684-2016-0 2018-02-13 Nr. AB-3083-3-61-3-00684-2016-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.13 Galioja nuo 2018.02.13  Teisės aktų registras: 2018-02731-, 2018.
91 Dėl Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas", įgyvendinimo 2018 metais taisyklių patvirtinimo 3D-93 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.02.13 Galioja nuo 2018.02.15  Teisės aktų registras: 2018-02279-, 2018.
92 Nuasmeninta nutartis 2018-02-12 Nr. AB-2890-3-61-3-05936-2013-2 2018-02-12 Nr. AB-2890-3-61-3-05936-2013-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.12  Teisės aktų registras: 2019-00950-, 2019.
93 Nuasmeninta nutartis 2018-02-12 Nr. AB-2871-3-61-3-01518-2015-6 2018-02-12 Nr. AB-2871-3-61-3-01518-2015-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.12  Teisės aktų registras: 2019-00940-, 2019.
94 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos 152 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02363-, 2018.
95 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 147 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02346-, 2018.
96 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-109 priem ... 43494 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.14  Teisės aktų registras: 2018-02203-, 2018.
97 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-90 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.08 Galioja nuo 2018.02.10  Teisės aktų registras: 2018-02085-, 2018.
98 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. D1-122 „Dėl Žaliųjų pirkimų mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-85 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.06 Galioja nuo 2018.02.09  Teisės aktų registras: 2018-02002-, 2018.
99 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. KOVO 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-122 „DĖL ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO D1-85 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.06    
100 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-187 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efek ... 4-52 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.01.29 Galioja nuo 2018.01.30  Teisės aktų registras: 2018-01323-, 2018.
101 Nuasmeninta nutartis 2018-01-25 Nr. AB-1871-3-61-3-03250-2015-1 2018-01-25 Nr. AB-1871-3-61-3-03250-2015-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.01.25 Galioja nuo 2018.01.25  Teisės aktų registras: 2018-01726-, 2018.
102 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojim ... 43466 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.01.05 Galioja nuo 2018.01.06  Teisės aktų registras: 2018-00263-, 2018.
103 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo ... 1-339 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-21069-, 2017.
104 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1112 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.12.20 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-20950-, 2017.
105 Dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninio sąveikumo specifikacijos įgyvendinimo plano patvirtinimo 3-622 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.12.18 Galioja nuo 2017.12.19  Teisės aktų registras: 2017-20323-, 2017.
106 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 3D-707 „Dėl Žuvininkystės statistinių duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-799 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.12.14 Galioja nuo 2017.12.15  Teisės aktų registras: 2017-20149-, 2017.
107 Dėl Litgrid AB standartinės balansavimo energijos pirkimo?pardavimo sutarties derinimo O3E-592 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.14 Galioja nuo 2017.12.15  Teisės aktų registras: 2017-20143-, 2017.
108 Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje tyrimų ir kitų veiksmų, reikalingų Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos  ... 1-317 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.11 Galioja nuo 2017.12.13  Teisės aktų registras: 2017-19922-, 2017.
109 Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų patvirtinimo 1-310 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.06 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-19830-, 2017.
110 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų f ... 3-562 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.11.28 Galioja nuo 2017.11.29  Teisės aktų registras: 2017-18834-, 2017.
111 Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimas   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Susitarimas 2017.11.24    
112 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 4-558 „Dėl Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4-659 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.11.16 Galioja nuo 2017.11.18  Teisės aktų registras: 2017-18227-, 2017.
113 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 923 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.11.15 Galioja nuo 2017.11.21  Teisės aktų registras: 2017-18304-, 2017.
114 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymas XIII-707 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.07 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnis, 5 straipsnio 5 dalis ir 24 straipsnio 5 ir 6 dalys įsigalioja 2017-11-17.  Teisės aktų registras: 2017-18141-, 2017.
115 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo D1-885 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.31 Galioja nuo 2017.11.03 . Išimtys: Šis įsakymas taikomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymui Nr. XIII-529.  Iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtoms planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūroms taikomas iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojęs teisinis reguliavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-529 2 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju  Teisės aktų registras: 2017-17241-, 2017.
116 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skati ... 1-255 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.09.28 Galioja nuo 2017.09.29  Teisės aktų registras: 2017-15225-, 2017.
117 Nuasmeninta nutartis 2017-09-27 Nr. AB-17349-3-61-3-05912-2015-8 2017-09-27 Nr. AB-17349-3-61-3-05912-2015-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.09.27 Galioja nuo 2017.09.27  Teisės aktų registras: 2017-15796-, 2017.
118 Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro nuostatų patvirtinimo 766 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.09.27 Galioja nuo 2017.10.01 . Išimtys: 1 punktas įsigalioja 2017-09-30  Teisės aktų registras: 2017-15336-, 2017.
119 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrengini ... 1-247 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.09.22 Galioja nuo 2017.09.29  Teisės aktų registras: 2017-15223-, 2017.
120 Dėl finansavimo teikiant subsidiją sumažinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterm ... D1-786 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.21 Galioja nuo 2017.09.26  Teisės aktų registras: 2017-15044-, 2017.
121 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-783 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.20 Galioja nuo 2017.09.23  Teisės aktų registras: 2017-14970-, 2017.
122 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plė ... 1-241 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.09.13 Galioja nuo 2017.09.15  Teisės aktų registras: 2017-14661-, 2017.
123 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-773 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.12 Galioja nuo 2017.09.19  Teisės aktų registras: 2017-14757-, 2017.
124 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-234 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.09.01 Galioja nuo 2017.09.05  Teisės aktų registras: 2017-14143-, 2017.
125 Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, pa ... V-809/ V-188 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2017.08.31 Galioja nuo 2017.09.08  Teisės aktų registras: 2017-14247-, 2017.
126 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos 699 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.09.05  Teisės aktų registras: 2017-14124-, 2017.
127 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-559 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2017-13928-, 2017.
128 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-611 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3- ... 4-504 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.08.31  Teisės aktų registras: 2017-13827-, 2017.
129 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-559 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.08.30    
130 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-559 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.08.30    
131 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-609 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.08.29 Galioja nuo 2017.08.30  Teisės aktų registras: 2017-13735-, 2017.
132 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-704 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.29 Galioja nuo 2017.09.02  Teisės aktų registras: 2017-13961-, 2017.
133 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-686 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.24 Galioja nuo 2017.08.25  Teisės aktų registras: 2017-13613-, 2017.
134 Dėl Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-679 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja nuo 2017.08.30  Teisės aktų registras: 2017-13723-, 2017.
135 Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikatų ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų informacinės sistemos nuostatų, Pastatų energinio naudingumo sertifikatų ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų informacinės sistemos d ... D1-680 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja nuo 2017.08.25  Teisės aktų registras: 2017-13599-, 2017.
136 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-672 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.22 Galioja nuo 2017.08.25  Teisės aktų registras: 2017-13607-, 2017.
137 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, patvirtinimo 3D-508 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.08.01 Galioja nuo 2017.08.03  Teisės aktų registras: 2017-12970-, 2017.
138 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo  ... 1-200 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.27 Galioja nuo 2017.07.29  Teisės aktų registras: 2017-12715-, 2017.
139 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 1-199 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.27 Galioja nuo 2017.07.28  Teisės aktų registras: 2017-12693-, 2017.
140 Dėl Oficialiosios statistikos 2016 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo 602 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.07.26 Galioja nuo 2017.08.01  Teisės aktų registras: 2017-12827-, 2017.
141 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pram ... 4-423 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.07.19 Galioja nuo 2017.07.20  Teisės aktų registras: 2017-12432-, 2017.
142 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“ projektų finansavimo sąlygų apraš ... A1-390 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.17 Galioja nuo 2017.07.19  Teisės aktų registras: 2017-12389-, 2017.
143 Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-187 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.14 Galioja nuo 2017.07.18  Teisės aktų registras: 2017-12291-, 2017.
144 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo ... O3E-318 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.07.12 Galioja nuo 2017.07.14  Teisės aktų registras: 2017-12088-, 2017.
145 Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo 1-181 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.07 Galioja nuo 2017.08.01  Teisės aktų registras: 2017-12845-, 2017.
146 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 41, 42, 49, 54, 56, 58, 65 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 33 straipsnio pripažinim ... XIII-605 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.04 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 25 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2017-07-18.  Teisės aktų registras: 2017-12306-, 2017.
147 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39-1 straipsniu įstatymas XIII-604 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.04 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 13 straipsnis ir 19 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2018-01-01, 29 straipsnio 3 dalis įsigalioja  2017-07-18.  Teisės aktų registras: 2017-12305-, 2017.
148 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonė ... 3D-439 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja nuo 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2017-11022-, 2017.
149 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 539 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-11472-, 2017.
150 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo D1-560 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.06.29  Teisės aktų registras: 2017-10901-, 2017.
151 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo ... 4-365 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.06.22 Galioja nuo 2017.06.24  Teisės aktų registras: 2017-10560-, 2017.
152 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-526 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.21 Galioja nuo 2017.06.23  Teisės aktų registras: 2017-10492-, 2017.
153 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 1-158 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.20 Galioja nuo 2017.06.21  Teisės aktų registras: 2017-10305-, 2017.
154 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-185 „Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-156 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.19 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-11452-, 2017.
155 Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo Nr. I-1510 pakeitimo įstatymas XIII-440 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.15 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2, 4 ir 6 dalys įsigalioja 2017-06-28.  Teisės aktų registras: 2017-10801-, 2017.
156 Nuasmeninta nutartis 2017-06-02 Nr. AB-11379-3-61-3-00238-2016-5 2017-06-02 Nr. AB-11379-3-61-3-00238-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.06.02 Galioja nuo 2017.06.02  Teisės aktų registras: 2017-09825-, 2017.
157 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-109 priemonės „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energ ... 1-143 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.01 Galioja nuo 2017.06.02  Teisės aktų registras: 2017-09349-, 2017.
158 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39-1 straipsniu įstatymo projekto Nr ... 403 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.05.29 Galioja nuo 2017.06.08  Teisės aktų registras: 2017-09644-, 2017.
159 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-187 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efek ... 4-323 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.05.29 Galioja nuo 2017.05.31  Teisės aktų registras: 2017-09109-, 2017.
160 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-450 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.26 Galioja nuo 2017.05.30  Teisės aktų registras: 2017-08939-, 2017.
161 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-373 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.05.17 Galioja nuo 2017.05.18  Teisės aktų registras: 2017-08271-, 2017.
162 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 347 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.05.10 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08227-, 2017.
163 Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas XIII-328 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.05.02 Galioja nuo 2017.07.01 . Išimtys: Įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 11 punktas, 104 straipsnis ir 114 straipsnio 3, 4 ir 7 dalys įsigalioja 2017-05-05. Įstatymo 31 straipsnio 6 dalis ir 100 straipsnio 8 dalis įsigalioja 2020-07-01.  Teisės aktų registras: 2017-07551-, 2017.
164 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „E ... 3D-267 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.04.29  Teisės aktų registras: 2017-07066-, 2017.
165 Dėl 2017 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 317 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.26 Galioja nuo 2017.04.29  Teisės aktų registras: 2017-07169-, 2017.
166 Dėl Lietuvos stabilumo 2017 metų programos 315 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.26 Galioja nuo 2017.04.29  Teisės aktų registras: 2017-07124-, 2017.
167 Dėl Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2017-2021 metų programų patvirtinimo V-273 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.04.24 Galioja nuo 2017.05.03  Teisės aktų registras: 2017-07232-, 2017.
168 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-K-519 priemonės „Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didin ... 3-183 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.04.21 Galioja nuo 2017.04.22  Teisės aktų registras: 2017-06722-, 2017.
169 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-108 priemonės „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas  ... 1-108 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.20 Galioja nuo 2017.04.26  Teisės aktų registras: 2017-06892-, 2017.
170 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-297 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.11 Galioja nuo 2017.04.25  Teisės aktų registras: 2017-06867-, 2017.
171 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-288 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkure ... 3D-239 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.07 Galioja nuo 2017.04.12  Teisės aktų registras: 2017-06140-, 2017.
172 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-36 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkuren ... 3D-238 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.07 Galioja nuo 2017.04.08  Teisės aktų registras: 2017-06030-, 2017.
173 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-149 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-94 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.06 Galioja nuo 2017.04.12  Teisės aktų registras: 2017-06168-, 2017.
174 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-260 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.04.05 Galioja nuo 2017.04.06  Teisės aktų registras: 2017-05701-, 2017.
175 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-222 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.31 Galioja nuo 2017.04.06  Teisės aktų registras: 2017-05679-, 2017.
176 Nepasirašytas. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas XIII-251 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.03.30    
177 Dėl Lietuvos Respublikai 2017 metais prioritetinių tarptautinių organizacijų komitetų, komisijų, sesijų, konferencijų ir darbo grupių sąrašo patvirtinimo 66 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2017.03.28 Galioja nuo 2017.03.28  Teisės aktų registras: 2017-05001-, 2017.
178 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavim ... 4-165 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.27 Galioja nuo 2017.03.28  Teisės aktų registras: 2017-04909-, 2017.
179 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo 2017 metais taisyklių patvirtinimo 3D-196 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.23 Galioja nuo 2017.03.24  Teisės aktų registras: 2017-04787-, 2017.
180 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-209 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.03.23 Galioja nuo 2017.03.24  Teisės aktų registras: 2017-04759-, 2017.
181 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-232 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.17 Galioja nuo 2017.03.21  Teisės aktų registras: 2017-04618-, 2017.
182 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo 167 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.13 Galioja nuo 2017.03.14  Teisės aktų registras: 2017-04172-, 2017.
183 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl tiekėjų, kurie į rinką tiekia degalus ir energiją, būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų teikim ... D1-203 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.06 Galioja nuo 2017.04.20  Teisės aktų registras: 2017-03719-, 2017.
184 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-197 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.03 Galioja nuo 2017.03.04  Teisės aktų registras: 2017-03609-, 2017.
185 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-59 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.03.01 Galioja nuo 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2017-03530-, 2017.
186 Dėl Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo 1-46 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.02.22 Galioja nuo 2017.02.28  Teisės aktų registras: 2017-03102-, 2017.
187 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos 112 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.22 Galioja nuo 2017.02.28  Teisės aktų registras: 2017-03201-, 2017.
188 Nuasmeninta nutartis 2017-02-08 Nr. AB-3181-3-61-3-03638-2014-0 2017-02-08 Nr. AB-3181-3-61-3-03638-2014-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.02.08 Galioja nuo 2017.02.08  Teisės aktų registras: 2017-02701-, 2017.
189 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo 43477 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Įsakymas 2017.02.03 Galioja nuo 2017.02.07  Teisės aktų registras: 2017-02031-, 2017.
190 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 86 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.01 Galioja nuo 2017.02.07  Teisės aktų registras: 2017-02180-, 2017.
191 Nuasmeninta nutartis 2017-01-24 Nr. AB-1812-3-61-3-00126-2011-6 2017-01-24 Nr. AB-1812-3-61-3-00126-2011-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.01.24 Galioja nuo 2017.01.24  Teisės aktų registras: 2017-02144-, 2017.
192 Nuasmeninta nutartis 2017-01-19 Nr. CB-972-2-55-3-00039-2014-4 2017-01-19 Nr. CB-972-2-55-3-00039-2014-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.01.19 Galioja nuo 2017.01.19  Teisės aktų registras: 2017-02200-, 2017.
193 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-60 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.21  Teisės aktų registras: 2017-01252-, 2017.
194 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo XIII-202 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2017.01.17 Galioja nuo 2017.01.26  Teisės aktų registras: 2017-01424-, 2017.
195 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-775 „Dėl Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirt ... D1-35 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.10 Galioja nuo 2017.01.13  Teisės aktų registras: 2017-00819-, 2017.
196 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-775 „Dėl Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirt ... D1-35 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.10    
197 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-5 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.01.04 Galioja nuo 2017.01.07  Teisės aktų registras: 2017-00587-, 2017.
198 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skati ... 1-338 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.12.30 Galioja nuo 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2016-30057-, 2016.
199 Nuasmeninta nutartis 2016-12-21 Nr. AB-24830-3-61-3-03801-2014-2 2016-12-21 Nr. AB-24830-3-61-3-03801-2014-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.12.21 Galioja nuo 2016.12.21  Teisės aktų registras: 2017-00613-, 2017.
200 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos XIII-82 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.12.13 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28737-, 2016.
201 Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Susitarimas 2016.12.12    
202 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinima ... D1-878 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.12 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28700-, 2016.
203 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priem ... 3-421(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.12.08 Galioja nuo 2016.12.09  Teisės aktų registras: 2016-28473-, 2016.
204 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atn ... 3-420(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.12.08 Galioja nuo 2016.12.09  Teisės aktų registras: 2016-28472-, 2016.
205 Nuasmeninta nutartis 2016-12-07 Nr. AB-23277-3-61-3-03638-2014-0 2016-12-07 Nr. AB-23277-3-61-3-03638-2014-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.12.07 Galioja nuo 2016.12.07  Teisės aktų registras: 2016-29100-, 2016.
206 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“ pakeitimo 1247 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.07 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28711-, 2016.
207 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 293 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1225 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.07 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28532-, 2016.
208 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-512 priemonės „Miestų transporto infrastruktūros vystymas įgyvendinant valstybei svarbi ... 3-406(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.11.29 Galioja nuo 2016.11.30  Teisės aktų registras: 2016-27720-, 2016.
209 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrima ... 3-399(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.11.22 Galioja nuo 2016.11.23  Teisės aktų registras: 2016-27217-, 2016.
210 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-776 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.21 Galioja nuo 2016.11.24  Teisės aktų registras: 2016-27326-, 2016.
211 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1149 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.16 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27376-, 2016.
212 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-808 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.11.16 Galioja nuo 2016.11.17  Teisės aktų registras: 2016-26906-, 2016.
213 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 1-297 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.14 Galioja nuo 2016.11.16  Teisės aktų registras: 2016-26822-, 2016.
214 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo D1-754 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.11 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27896-, 2016.
215 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-821 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-753 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.11 Negalioja nuo 2017.09.02 Galioja nuo 2016.11.12 iki 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2016-26718-, 2016.
216 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. D1-165 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-742 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.09 Galioja nuo 2016.11.11  Teisės aktų registras: 2016-26550-, 2016.
217 Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo D1-738 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.07 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Įsakymo 2 punktas įsigalioja 2016 m. lapkričio 12 d.  Teisės aktų registras: 2016-26687-, 2016.
218 Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS)   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Susitarimas 2016.10.30    
219 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo D1-713 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.27 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27168-, 2016.
220 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pram ... 4-647 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.20 Galioja nuo 2016.10.21  Teisės aktų registras: 2016-25464-, 2016.
221 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-739 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.10.20 Galioja nuo 2016.10.21  Teisės aktų registras: 2016-25439-, 2016.
222 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 24-1, 25, 27, 29, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32-1 straipsniu įstatymas XII-2683 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.10.18 Galioja nuo 2017.05.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 19 straipsnis ir 20 straipsnio 4 ir 6 dalys įsigalioja 2016-11-01.  Teisės aktų registras: 2016-25850-, 2016.
223 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 4-611 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.07 Galioja nuo 2016.10.08  Teisės aktų registras: 2016-24812-, 2016.
224 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-266 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.05 Galioja nuo 2016.10.07  Teisės aktų registras: 2016-24687-, 2016.
225 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-686 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.10.03 Galioja nuo 2016.10.05  Teisės aktų registras: 2016-24454-, 2016.
226 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-650 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.03 Galioja nuo 2016.10.07  Teisės aktų registras: 2016-24671-, 2016.
227 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-649 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.03 Galioja nuo 2016.10.04  Teisės aktų registras: 2016-24430-, 2016.
228 Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo 3D-544 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.09.21 Galioja nuo 2016.09.22  Teisės aktų registras: 2016-23859-, 2016.
229 Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo 1-249 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.19 Galioja nuo 2016.10.01  Teisės aktų registras: 2016-23715-, 2016.
230 Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su JT Bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimo ratifikavimu, projektų derinimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2016.09.14    
231 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-632 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.09.08 Galioja nuo 2016.09.09  Teisės aktų registras: 2016-23383-, 2016.
232 Nuasmeninta nutartis 2016-09-01 Nr. AB-16707-3-61-3-01853-2014-7 2016-09-01 Nr. AB-16707-3-61-3-01853-2014-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.09.01 Galioja nuo 2016.09.01  Teisės aktų registras: 2016-23487-, 2016.
233 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 846 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.17 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-22692-, 2016.
234 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-187 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efek ... 4-516 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.08.05 Galioja nuo 2016.08.06  Teisės aktų registras: 2016-21360-, 2016.
235 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir p ... 3-265(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.07.28 Galioja nuo 2016.07.30  Teisės aktų registras: 2016-21102-, 2016.
236 Dėl Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo 769 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.28  Teisės aktų registras: 2016-21059-, 2016.
237 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 4-558 „Dėl Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4-472 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.07.13 Galioja nuo 2016.07.14  Teisės aktų registras: 2016-20298-, 2016.
238 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-204 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.07.12 Galioja nuo 2016.07.14  Teisės aktų registras: 2016-20243-, 2016.
239 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pas ... 1-194 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.07.04 Galioja nuo 2016.07.06  Teisės aktų registras: 2016-18776-, 2016.
240 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir  ... 3D-403 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.07.01 Galioja nuo 2016.07.08  Teisės aktų registras: 2016-18850-, 2016.
241 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymas XII-2573 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.30 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-07-14.  Teisės aktų registras: 2016-20300-, 2016.
242 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-513 priemonės „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ projektų fina ... 3-215(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.06.29 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-17864-, 2016.
243 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo ... 4-432 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.06.22 Galioja nuo 2016.06.24  Teisės aktų registras: 2016-17438-, 2016.
244 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-837 „Dėl Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ p ... D1-377 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.24 Galioja nuo 2016.05.27  Teisės aktų registras: 2016-14062-, 2016.
245 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-837 „DĖL LIETUVOS ŠILUMINĖS TECHNIKOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ P ... D1-377 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.24    
246 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo s ... ĮV-371 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.05.06 Galioja nuo 2016.05.10  Teisės aktų registras: 2016-11702-, 2016.
247 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonė ... 3D-288 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.05.06 Galioja nuo 2016.05.10  Teisės aktų registras: 2016-11470-, 2016.
248 Nuasmeninta nutartis 2016-05-03 Nr. AB-9830-3-61-3-00173-2014-1 2016-05-03 Nr. AB-9830-3-61-3-00173-2014-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.05.03 Galioja nuo 2016.05.03  Teisės aktų registras: 2016-12546-, 2016.
249 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-318 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.02 Galioja nuo 2016.05.04  Teisės aktų registras: 2016-11059-, 2016.
250 Dėl Energetinio verslo ginčų sprendimo VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo (VTNKA) specializuotame Energetikos arbitražo teisme tvarkos aprašo patvirtinimo 2009.01.16 Lietuvos arbitražo asociacija Sprendimas 2016.04.29 Galioja nuo 2016.06.22 . Išimtys: Tvarkos aprašas įsigalioja nuo jo paskelbimo Teisės aktų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2016-17355-, 2016.
251 Dėl LAA Tarptautinio komercinio arbitražo procedūros reglamento atnaujintos (aktualios) redakcijos patvirtinimo 2013.01.16 Lietuvos arbitražo asociacija Sprendimas 2016.04.29 Galioja nuo 2016.06.04  Teisės aktų registras: 2016-14814-, 2016.
252 Dėl LAA Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamento atnaujintos (aktualios) redakcijos patvirtinimo 2014.01.16 Lietuvos arbitražo asociacija Sprendimas 2016.04.29 Galioja nuo 2016.06.04  Teisės aktų registras: 2016-14813-, 2016.
253 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo D1-284 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.28 Galioja nuo 2016.04.30  Teisės aktų registras: 2016-10670-, 2016.
254 Dėl 2016 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 443 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.04.27 Galioja nuo 2016.05.05  Teisės aktų registras: 2016-11233-, 2016.
255 Dėl Lietuvos stabilumo 2016 metų programos 417 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.04.27 Galioja nuo 2016.04.29  Teisės aktų registras: 2016-10666-, 2016.
256 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1-3 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo sk ... 1-142 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.04.26 Galioja nuo 2016.04.30  Teisės aktų registras: 2016-10743-, 2016.
257 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo p ... 3D-245 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.25 Galioja nuo 2016.04.27  Teisės aktų registras: 2016-10386-, 2016.
258 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvir ... 3-140(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.04.25 Galioja nuo 2016.04.27  Teisės aktų registras: 2016-10349-, 2016.
259 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2016 metų, patvirtinimo 3D-215 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.15 Galioja nuo 2016.04.16  Teisės aktų registras: 2016-09574-, 2016.
260 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-260 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.04.06 Galioja nuo 2016.04.07  Teisės aktų registras: 2016-07973-, 2016.
261 Dėl Vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų techninių taisyklių patvirtinimo 1-99 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.25 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-10139-, 2016.
262 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-821 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-201 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.18 Negalioja nuo 2017.09.02 Galioja nuo 2016.03.23 iki 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2016-05494-, 2016.
263 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos XII-2251 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.03.15 Galioja nuo 2016.03.21  Teisės aktų registras: 2016-05472-, 2016.
264 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo ... 4-210 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.03.10 Galioja nuo 2016.03.11  Teisės aktų registras: 2016-04553-, 2016.
265 Dėl Valstybinių kolegijų studijų infrastruktūros tobulinimo veiksmų plano patvirtinimo V-177 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.03.09 Galioja nuo 2016.03.11  Teisės aktų registras: 2016-04444-, 2016.
266 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-165 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.07 Galioja nuo 2016.03.11  Teisės aktų registras: 2016-04449-, 2016.
267 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas ... 4-187 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.03.07 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04346-, 2016.
268 Lietuvos mokslo tarybos 2015 metų veiklos ATASKAITA +Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programos baigiamoji ataskaita   Lietuvos mokslo taryba Ataskaita 2016.03.02    
269 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-61 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.02.26 Galioja nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-03903-, 2016.
270 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-139 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.02.26  Teisės aktų registras: 2016-03722-, 2016.
271 Dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo 1V-122 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.02.19 Galioja nuo 2016.02.23  Teisės aktų registras: 2016-03207-, 2016.
272 Nuasmeninta nutartis 2016-02-18 Nr. AB-3858-3-61-3-02366-2013-6 2016-02-18 Nr. AB-3858-3-61-3-02366-2013-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.02.18 Galioja nuo 2016.02.18  Teisės aktų registras: 2016-04061-, 2016.
273 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos 161 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.18 Galioja nuo 2016.02.26  Teisės aktų registras: 2016-03707-, 2016.
274 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas i ... 1-33 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.02.12 Galioja nuo 2016.02.16  Teisės aktų registras: 2016-02844-, 2016.
275 Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo 1V-102 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.02.12 Galioja nuo 2016.02.13  Teisės aktų registras: 2016-02796-, 2016.
276 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projek ... ĮV-99 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2016.02.10 Galioja nuo 2016.02.11  Teisės aktų registras: 2016-02606-, 2016.
277 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų pareiškėjams, kurių ūkių ekonominis dydis, išre ... 3D-49 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.02.04 Galioja nuo 2016.02.06  Teisės aktų registras: 2016-02374-, 2016.
278 Nuasmeninta nutartis 2016-02-03 Nr. CB-1083 2016-02-03 Nr. CB-1083 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2016.02.03 Galioja nuo 2016.02.03  Teisės aktų registras: 2016-02662-, 2016.
279 Nuasmeninta nutartis 2016-02-02 Nr. AB-2424-3-61-3-02457-2014-8 2016-02-02 Nr. AB-2424-3-61-3-02457-2014-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.02.02 Galioja nuo 2016.02.02  Teisės aktų registras: 2016-02647-, 2016.
280 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonė ... 3D-36 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.01.28 Galioja nuo 2016.01.29  Teisės aktų registras: 2016-01704-, 2016.
281 Nuasmeninta nutartis 2016-01-26 Nr. AB-2152-3-61-3-06312-2013-1 2016-01-26 Nr. AB-2152-3-61-3-06312-2013-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.01.26 Galioja nuo 2016.01.26  Teisės aktų registras: 2016-02452-, 2016.
282 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo ... 4-49 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.01.25 Galioja nuo 2016.01.26  Teisės aktų registras: 2016-01544-, 2016.
283 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 69 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.20 Galioja nuo 2016.01.27  Teisės aktų registras: 2016-01578-, 2016.
284 Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo 1V-32 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.01.15 Galioja nuo 2016.01.16  Teisės aktų registras: 2016-01098-, 2016.
285 Nuasmeninta nutartis 2016-01-13 Nr. AB-1016-3-61-3-06450-2013-4 2016-01-13 Nr. AB-1016-3-61-3-06450-2013-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.01.13 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-01504-, 2016.
286 Nuasmeninta nutartis 2016-01-13 Nr. AB-1018-3-61-3-01935-2013-7 2016-01-13 Nr. AB-1018-3-61-3-01935-2013-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.01.13 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-01497-, 2016.
287 Nuasmeninta nutartis 2016-01-13 Nr. AB-1006-3-61-3-06332-2013-3 2016-01-13 Nr. AB-1006-3-61-3-06332-2013-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.01.13 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-01489-, 2016.
288 Nuasmeninta nutartis 2016-01-13 Nr. CB-436-2-68-3-19802-2014-6 2016-01-13 Nr. CB-436-2-68-3-19802-2014-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2016.01.13 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-01281-, 2016.
289 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir ... 43468 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.01.06 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-00503-, 2016.
290 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-8 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2016.01.06 Galioja nuo 2016.01.12  Teisės aktų registras: 2016-00486-, 2016.
291 Nuasmeninta nutartis 2016-01-05 Nr. AB-489-3-61-3-06314-2013-3 2016-01-05 Nr. AB-489-3-61-3-06314-2013-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.01.05 Galioja nuo 2016.01.05  Teisės aktų registras: 2016-00713-, 2016.
292 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo ... 4-850 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.12.30 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-21152-, 2015.
293 Nuasmeninta nutartis 2015-12-29 Nr. CB-12287-2-55-3-02905-2013-7 2015-12-29 Nr. CB-12287-2-55-3-02905-2013-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.12.29 Galioja nuo 2015.12.29  Teisės aktų registras: 2016-00705-, 2016.
294 Dėl Valstybės įmonės Energetikos agentūros veiklos strategijos patvirtinimo 1-305 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.29  Teisės aktų registras: 2015-20599-, 2015.
295 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 4, 6, 11, 20, 46 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1 straipsniu įstatymas XII-2231 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.12.22 Galioja nuo 2016.03.01 . Išimtys: Įstatymo 8 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2016-01-06.  Teisės aktų registras: 2016-00089-, 2016.
296 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo ... 4-816 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.12.21 Galioja nuo 2015.12.22  Teisės aktų registras: 2015-20120-, 2015.
297 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 293 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1309 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.16 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-20014-, 2015.
298 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo  D1-914 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.14 Galioja nuo 2015.12.18 . Išimtys: 1.23 papunktis įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-19896-, 2015.
299 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo  D1-914 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.14    
300 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 3D-884 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.11.30 Galioja nuo 2015.12.02  Teisės aktų registras: 2015-19065-, 2015.
301 Nuasmeninta nutartis 2015-11-25 Nr. AB-23069-3-61-3-01193-2014-4 2015-11-25 Nr. AB-23069-3-61-3-01193-2014-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.11.25 Galioja nuo 2015.11.25  Teisės aktų registras: 2015-20452-, 2015.
302 Nuasmeninta nutartis 2015-11-25 Nr. AB-23073-3-61-3-06906-2013-0 2015-11-25 Nr. AB-23073-3-61-3-06906-2013-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.11.25 Galioja nuo 2015.11.25  Teisės aktų registras: 2015-20438-, 2015.
303 Nuasmeninta nutartis 2015-11-24 Nr. AB-23011-3-61-3-02364-2013-4 2015-11-24 Nr. AB-23011-3-61-3-02364-2013-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.11.24 Galioja nuo 2015.11.24  Teisės aktų registras: 2015-20727-, 2015.
304 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvend ... 3-474(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.11.18 Galioja nuo 2015.11.19  Teisės aktų registras: 2015-18315-, 2015.
305 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-265 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.11.18 Galioja nuo 2015.11.19  Teisės aktų registras: 2015-18296-, 2015.
306 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų priorit ... V-1183 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.11.13 Galioja nuo 2015.11.17  Teisės aktų registras: 2015-18155-, 2015.
307 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Parama išsaugoji ... 3D-850 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.11.13 Galioja nuo 2015.11.14  Teisės aktų registras: 2015-18002-, 2015.
308 Nuasmeninta nutartis 2015-11-11 Nr. CB-10643-2-55-3-01911-2013-3 2015-11-11 Nr. CB-10643-2-55-3-01911-2013-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.11.11 Galioja nuo 2015.11.11  Teisės aktų registras: 2015-18332-, 2015.
309 Nuasmeninta nutartis 2015-11-10 Nr. AB-21900-3-61-3-02880-2013-7 2015-11-10 Nr. AB-21900-3-61-3-02880-2013-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.11.10 Galioja nuo 2015.11.10  Teisės aktų registras: 2015-18518-, 2015.
310 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo ... 4-710 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.11.06 Galioja nuo 2015.11.12  Teisės aktų registras: 2015-17901-, 2015.
311 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1156 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.11.04 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-17936-, 2015.
312 Nuasmeninta nutartis 2015-10-29 Nr. AB-21128-3-61-3-00012-2014-3 2015-10-29 Nr. AB-21128-3-61-3-00012-2014-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.29 Galioja nuo 2015.10.29  Teisės aktų registras: 2015-18128-, 2015.
313 Nuasmeninta nutartis 2015-10-29 Nr. AB-21132-3-61-3-01198-2014-9 2015-10-29 Nr. AB-21132-3-61-3-01198-2014-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.29 Galioja nuo 2015.10.29  Teisės aktų registras: 2015-18073-, 2015.
314 Nuasmeninta nutartis 2015-10-29 Nr. AB-21130-3-61-3-00011-2014-2 2015-10-29 Nr. AB-21130-3-61-3-00011-2014-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.29 Galioja nuo 2015.10.29  Teisės aktų registras: 2015-18063-, 2015.
315 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kuriais reguliuojami viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimas ir lėšų administravimas, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublik ... KT28-N17/ 2015 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2015.10.29 Galioja nuo 2015.10.30  Teisės aktų registras: 2015-17072-, 2015.
316 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo VA-89 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2015.10.27 Galioja nuo 2015.10.29  Teisės aktų registras: 2015-16995-, 2015.
317 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1127 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.10.26 Galioja nuo 2015.11.03  Teisės aktų registras: 2015-17345-, 2015.
318 Dėl Energijos vartojimo audito, kurį privalo atlikti įmonės pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/ 27/ ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 8 straipsnio 4 ir 6 dalių bei VI priedo nuostatų reikalavimus, atlikimo gairi ... 1-235 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.10.19 Negalioja nuo 2017.02.28 Galioja nuo 2015.10.21 iki 2017.02.27  Teisės aktų registras: 2015-15776-, 2015.
319 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-742 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.14 Galioja nuo 2015.10.17  Teisės aktų registras: 2015-15511-, 2015.
320 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo O3-542 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.10.14 Galioja nuo 2015.10.15 . Išimtys: 2.2 punktas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-15188-, 2015.
321 nuasmeninta nutartis 2015-10-12 Nr. AB-19871-3-61-3-05197-2013-1 2015-10-12 Nr. AB-19871-3-61-3-05197-2013-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.12 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16847-, 2015.
322 nuasmeninta nutartis 2015-10-12 Nr. AB-19874-3-61-3-02922-2013-4 2015-10-12 Nr. AB-19874-3-61-3-02922-2013-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.12 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16772-, 2015.
323 nuasmeninta nutartis 2015-10-07 Nr. CB-9716-2-55-3-01890-2013-9 2015-10-07 Nr. CB-9716-2-55-3-01890-2013-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.10.07 Galioja nuo 2015.10.17  Teisės aktų registras: 2015-15526-, 2015.
324 nuasmeninta nutartis 2015-10-06 Nr. AB-19226-3-61-3-01712-2014-1 2015-10-06 Nr. AB-19226-3-61-3-01712-2014-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.06 Galioja nuo 2015.10.17  Teisės aktų registras: 2015-15660-, 2015.
325 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-417 „Dėl Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-738 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.10.05 Galioja nuo 2015.10.06  Teisės aktų registras: 2015-14752-, 2015.
326 Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo D1-703 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.02 Galioja nuo 2015.10.17  Teisės aktų registras: 2015-15516-, 2015.
327 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo O3-537 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.10.01 Galioja nuo 2015.10.03  Teisės aktų registras: 2015-14659-, 2015.
328 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo ... 4-614 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.09.30 Galioja nuo 2015.10.02  Teisės aktų registras: 2015-14649-, 2015.
329 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-278 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-684 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.28 Galioja nuo 2015.09.30  Teisės aktų registras: 2015-14437-, 2015.
330 Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo 1-226/ D1-683 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.25 Galioja nuo 2015.10.01  Teisės aktų registras: 2015-14830-, 2015.
331 nuasmeninta nutartis 2015-09-22 Nr. AB-19516-3-61-3-03216-2013-1 2015-09-22 Nr. AB-19516-3-61-3-03216-2013-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.09.22 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16859-, 2015.
332 nuasmeninta nutartis 2015-09-22 Nr. AB-19518-3-61-3-03589-2013-4 2015-09-22 Nr. AB-19518-3-61-3-03589-2013-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.09.22 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16858-, 2015.
333 nuasmeninta nutartis 2015-09-22 Nr. AB-19519-3-61-3-01558-2013-8 2015-09-22 Nr. AB-19519-3-61-3-01558-2013-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.09.22 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16769-, 2015.
334 Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo O3-510 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.22 Galioja nuo 2015.09.24  Teisės aktų registras: 2015-14120-, 2015.
335 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. O3-112 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-507 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.18 Galioja nuo 2015.09.22  Teisės aktų registras: 2015-14018-, 2015.
336 Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo    1V-722 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.09.14 Galioja nuo 2015.09.16  Teisės aktų registras: 2015-13848-, 2015.
337 Dėl Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo 1V-708 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.09.09 Galioja nuo 2015.09.11  Teisės aktų registras: 2015-13695-, 2015.
338 Dėl Technologijų studijų krypčių grupės aprašo patvirtinimo V-922 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.08.27 Galioja nuo 2015.08.28  Teisės aktų registras: 2015-13087-, 2015.
339 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo 3D-659 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.08.21 Galioja nuo 2015.08.22  Teisės aktų registras: 2015-12510-, 2015.
340 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos 874 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.19 Galioja nuo 2015.08.22  Teisės aktų registras: 2015-12495-, 2015.
341 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavim ... 4-499 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.07.31 Galioja nuo 2015.08.01  Teisės aktų registras: 2015-11837-, 2015.
342 Nuasmeninta nutartis byloje A-1301-525/ 2015 A-1301-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.07.15 Galioja nuo 2015.07.17  Teisės aktų registras: 2015-12754-, 2015.
343 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo ... 4-423 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.07.01 Galioja nuo 2015.07.02  Teisės aktų registras: 2015-10605-, 2015.
344 Nuasmeninta nutartis byloje A-1120-858/ 2015 A-1120-858/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.06.26 Galioja nuo 2015.06.30  Teisės aktų registras: 2015-10886-, 2015.
345 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ patvirtinimo XII-1781 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2015.06.11 Galioja nuo 2015.06.18  Teisės aktų registras: 2015-09675-, 2015.
346 Nuasmeninta nutartis byloje A-1006-525/ 2015 A-1006-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.05.14 Galioja nuo 2015.05.19  Teisės aktų registras: 2015-07909-, 2015.
347 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 18, 20, 70 straipsnių pakeitimo ir 21 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XII-1665 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.05.07 Galioja nuo 2015.07.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2015-05-21.  Teisės aktų registras: 2015-07656-, 2015.
348 Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo 3D-343 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.05.04 Galioja nuo 2015.05.06  Teisės aktų registras: 2015-06718-, 2015.
349 Nuasmeninta nutartis byloje A-764-525/ 2015 A-764-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.04.29 Galioja nuo 2015.05.04  Teisės aktų registras: 2015-07266-, 2015.
350 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-356 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.29 Galioja nuo 2015.05.05  Teisės aktų registras: 2015-06622-, 2015.
351 Dėl fizinių asmenų, siekiančių tapti Lietuvos Respublikoje ekspertais, turinčiais teisę atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, mokymo programos patvirtinimo D1-348 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.28    
352 Nuasmeninta nutartis byloje A-1124-624/ 2015 A-1124-624/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.04.27 Galioja nuo 2015.04.30  Teisės aktų registras: 2015-07156-, 2015.
353 Išvada dėl Energetikos sąjungos dokumentų rinkinio: Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios ... ES-15-08/ ES-15-09/ ES-15-14/ ES-15-06 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.04.24    
354 Dėl Pastatų energinio naudindumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo D1-330 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.23 Negalioja nuo 2016.05.27 Galioja nuo 2015.04.25 iki 2016.05.26  Teisės aktų registras: 2015-06222-, 2015.
355 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-139 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.04.17 Galioja nuo 2015.04.23  Teisės aktų registras: 2015-06116-, 2015.
356 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo ... O3-252 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.04.17 Galioja nuo 2015.04.18  Teisės aktų registras: 2015-05895-, 2015.
357 Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo XII-1626 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2015.04.16 Galioja nuo 2015.04.25  Teisės aktų registras: 2015-06178-, 2015.
358 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 382 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.15 Galioja nuo 2015.04.21  Teisės aktų registras: 2015-06043-, 2015.
359 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 359 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.08 Galioja nuo 2015.04.16 . Išimtys: Nutarimo 2 punktas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2015-05812-, 2015.
360 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-278 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.07 Galioja nuo 2015.04.09  Teisės aktų registras: 2015-05384-, 2015.
361 Dėl švietimo ir mokslo ministro ir aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-2551/ D1-1038 „Dėl Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo V-309/ D1-277 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.07 Galioja nuo 2015.04.09  Teisės aktų registras: 2015-05405-, 2015.
362 Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (2012 m. birželio 12 d. redakcija) kai kurių nuostatų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų  ... KT10-N6/ 2015 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2015.04.03 Galioja nuo 2015.04.03  Teisės aktų registras: 2015-05147-, 2015.
363 Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo V-291/ 4-176 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.03.31 Galioja nuo 2015.04.03  Teisės aktų registras: 2015-04984-, 2015.
364 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 3D-223 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.03.27 Galioja nuo 2015.03.28  Teisės aktų registras: 2015-04375-, 2015.
365 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos XII-1556 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2015.03.19 Galioja nuo 2015.03.25  Teisės aktų registras: 2015-04254-, 2015.
366 Nuasmeninta nutartis byloje A-697-525/ 2015 A-697-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.23  Teisės aktų registras: 2015-04543-, 2015.
367 Nuasmeninta nutartis byloje A-453-525/ 2015 A-453-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.23  Teisės aktų registras: 2015-04525-, 2015.
368 Nuasmeninta nutartis byloje A-547-525/ 2015 A-547-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.23  Teisės aktų registras: 2015-04498-, 2015.
369 Nuasmeninta nutartis byloje A-522-525/ 2015 A-522-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.23  Teisės aktų registras: 2015-04454-, 2015.
370 Nuasmeninta nutartis byloje eA-542-525/ 2015 eA-542-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.23  Teisės aktų registras: 2015-04452-, 2015.
371 Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo 284 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.27  Teisės aktų registras: 2015-04339-, 2015.
372 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-216 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.03.16 Galioja nuo 2015.03.28  Teisės aktų registras: 2015-04366-, 2015.
373 Nuasmeninta nutartis byloje A-419-525/ 2015 A-419-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.12 Galioja nuo 2015.03.13  Teisės aktų registras: 2015-03796-, 2015.
374 Nuasmeninta nutartis byloje A-394-525/ 2015 A-394-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.12 Galioja nuo 2015.03.13  Teisės aktų registras: 2015-03795-, 2015.
375 Nuasmeninta nutartis byloje A-449-525/ 2015 A-449-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.12 Galioja nuo 2015.03.13  Teisės aktų registras: 2015-03778-, 2015.
376 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. Nr. 1-149 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-67 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.03.10 Galioja nuo 2015.03.14  Teisės aktų registras: 2015-03733-, 2015.
377 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-64 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.03.10 Galioja nuo 2015.03.13  Teisės aktų registras: 2015-03697-, 2015.
378 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3-209 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.03.06 Galioja nuo 2015.03.07  Teisės aktų registras: 2015-03459-, 2015.
379 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo 228 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Aktuali redakcija 2015.03.02 Aktuali nuo 2015.03.07   
380 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“ pakeitimo 229 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.03.02 Galioja nuo 2015.03.07  Teisės aktų registras: 2015-03435-, 2015.
381 Dėl Lietuvos Respublikai 2015 metais prioritetinių tarptautinių organizacijų komitetų, komisijų, sesijų, konferencijų ir darbo grupių sąrašo patvirtinimo 43 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2015.03.02 Galioja nuo 2015.03.02  Teisės aktų registras: 2015-03271-, 2015.
382 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-074 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.02.18 Galioja nuo 2015.03.03  Teisės aktų registras: 2015-03255-, 2015.
383 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-132 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.02.18 Galioja nuo 2015.02.24  Teisės aktų registras: 2015-02651-, 2015.
384 Nuasmeninta nutartis byloje A-579-502/ 2015 A-579-502/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.17 Galioja nuo 2015.02.20  Teisės aktų registras: 2015-03129-, 2015.
385 Nuasmeninta nutartis byloje A-104-822/ 2015 A-104-822/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.17 Galioja nuo 2015.02.19  Teisės aktų registras: 2015-02772-, 2015.
386 Dėl Valstybės įmonės Energetikos agentūros veiklos strategijos patvirtinimo 1-41 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.02.12 Negalioja nuo 2015.12.29 Galioja nuo 2015.02.19 iki 2015.12.28  Teisės aktų registras: 2015-02450-, 2015.
387 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-C-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. ... V-95 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.02.09 Galioja nuo 2015.02.13  Teisės aktų registras: 2015-02108-, 2015.
388 Dėl Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ patvirtinimo V-81 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.02.05 Galioja nuo 2015.02.11  Teisės aktų registras: 2015-02005-, 2015.
389 Nuasmeninta nutartis byloje A-381-525/ 2015 A-381-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.04 Galioja nuo 2015.02.09  Teisės aktų registras: 2015-02302-, 2015.
390 Nuasmeninta nutartis byloje A-270-525/ 2015 A-270-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.04 Galioja nuo 2015.02.09  Teisės aktų registras: 2015-02281-, 2015.
391 Nuasmeninta nutartis byloje eA-289-525/ 2015 eA-289-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.04 Galioja nuo 2015.02.09  Teisės aktų registras: 2015-02248-, 2015.
392 Nuasmeninta nutartis byloje A-91-822/ 2015 A-91-822/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.04 Galioja nuo 2015.02.11  Teisės aktų registras: 2015-02233-, 2015.
393 Nuasmeninta nutartis byloje A-271-525/ 2015 A-271-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.04 Galioja nuo 2015.02.09  Teisės aktų registras: 2015-02220-, 2015.
394 Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo 43486 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.01.29 Galioja nuo 2015.03.07  Teisės aktų registras: 2015-03447-, 2015.
395 Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo V-59/ 4-48 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.01.29 Galioja nuo 2015.02.14  Teisės aktų registras: 2015-02146-, 2015.
396 Dėl prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo V-59/ 4-48 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.01.29    
397 DĖL PRIORITETINĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS IR INOVACIJŲ RAIDOS (SUMANIOS SPECIALIZACIJOS) KRYPTIES „AGROINOVACIJOS IR MAISTO TECHNOLOGIJOS“ PRIORITETŲ VEIKSMŲ PLANŲ PATVIRTINIMO V-59/ 4-48 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.01.29    
398 Nuasmeninta nutartis byloje A-152-525/ 2015 A-152-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.28 Galioja nuo 2015.02.02  Teisės aktų registras: 2015-01926-, 2015.
399 Nuasmeninta nutartis byloje A-151-525/ 2015 A-151-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.28 Galioja nuo 2015.02.02  Teisės aktų registras: 2015-01902-, 2015.
400 Nuasmeninta nutartis byloje A-156-525/ 2015 A-156-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.28 Galioja nuo 2015.02.02  Teisės aktų registras: 2015-01868-, 2015.
401 Nuasmeninta nutartis byloje A-180-492/ 2015 A-180-492/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.22 Galioja nuo 2015.01.23  Teisės aktų registras: 2015-01119-, 2015.
402 Nuasmeninta nutartis byloje A-822-1570-14 A-822-1570-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.20 Galioja nuo 2015.01.21  Teisės aktų registras: 2015-01204-, 2015.
403 Nuasmeninta nutartis byloje A-822-1566-14 A-822-1566-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.20 Galioja nuo 2015.01.22  Teisės aktų registras: 2015-01168-, 2015.
404 Nuasmeninta nutartis byloje eA-196-552/ 2015 eA-196-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01201-, 2015.
405 Nuasmeninta nutartis byloje A-266-552/ 2015 A-266-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01182-, 2015.
406 Nuasmeninta nutartis byloje A-246-552/ 2015 A-246-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01163-, 2015.
407 Nuasmeninta nutartis byloje eA-229-552/ 2015 eA-229-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01148-, 2015.
408 Nuasmeninta nutartis byloje A-254-552/ 2015 A-254-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01143-, 2015.
409 Nuasmeninta nutartis byloje A-247-552/ 2015 A-247-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01137-, 2015.
410 Nuasmeninta nutartis byloje A-109-552/ 2015 A-109-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01121-, 2015.
411 Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo O3-6 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.21  Teisės aktų registras: 2015-00846-, 2015.
412 Nuasmeninta nutartis byloje I-438-1-14 I-438-1-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.08 Galioja nuo 2015.01.12  Teisės aktų registras: 2015-00802-, 2015.
413 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1-180 „Dėl Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-332 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2015-00049-, 2015.
414 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 1-325 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.03  Teisės aktų registras: 2015-00019-, 2015.
415 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 1-339 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-21344-, 2014.
416 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo 1K-499 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-21106-, 2014.
417 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 1481 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-21034-, 2014.
418 Nuasmeninta nutartis byloje A-525-1726-14 A-525-1726-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.31  Teisės aktų registras: 2015-00203-, 2015.
419 Nuasmeninta nutartis byloje A-525-1713-14 A-525-1713-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.31  Teisės aktų registras: 2015-00185-, 2015.
420 Nuasmeninta nutartis byloje A-525-1745-14 A-525-1745-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.31  Teisės aktų registras: 2015-00177-, 2015.
421 Nuasmeninta nutartis byloje A-143-1660-14 A-143-1660-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.12.22 Galioja nuo 2014.12.23  Teisės aktų registras: 2015-00195-, 2015.
422 Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių, įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo 4-933 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2014.12.19 Galioja nuo 2014.12.20  Teisės aktų registras: 2014-20132-, 2014.
423 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo D1-1050 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.19 Galioja nuo 2015.01.09  Teisės aktų registras: 2015-00346-, 2015.
424 Nuasmeninta nutartis byloje A-143-1567-14 A-143-1567-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.12.17 Galioja nuo 2014.12.17  Teisės aktų registras: 2014-20238-, 2014.
425 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.12.16 Aktuali nuo 2014.12.22   
426 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 8, 9, 10 19-1 straipsnių ir aštuntojo skirsnio pakeitimo įstatymas XII-1432 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.12.16 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Įstatymo 7 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2014-12-24  Teisės aktų registras: 2014-20609-, 2014.
427 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 1443 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.15 Galioja nuo 2014.12.24 . Išimtys: Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2014-20606-, 2014.
428 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.12.11 Aktuali nuo 2014.12.17 iki 2014.12.21   
429 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 293 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1396 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.10 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-19614-, 2014.
430 Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo 1-298 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.02 Galioja nuo 2014.12.05  Teisės aktų registras: 2014-18981-, 2014.
431 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.12.02 Aktuali nuo 2014.12.03 iki 2014.12.16   
432 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 4-506 „Dėl Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą patvirtinimo“  ... 4-867 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2014.11.28 Galioja nuo 2014.11.29 . Išimtys: Įsakymo 1.1, 1.11, 1.21, 1.30 ir 1.32 papunkčiai įsigalioja 2015-01-01.  Teisės aktų registras: 2014-18155-, 2014.
433 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.11.25 Aktuali nuo 2014.12.01 iki 2014.12.02   
434 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.11.20 Aktuali nuo 2014.11.25 iki 2014.11.30   
435 Nuasmeninta nutartis byloje A-525-1648-14 A-525-1648-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.11.19 Galioja nuo 2014.11.21  Teisės aktų registras: 2014-18855-, 2014.
436 Nuasmeninta nutartis byloje A-525-1661-14 A-525-1661-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.11.19 Galioja nuo 2014.11.21  Teisės aktų registras: 2014-18838-, 2014.
437 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ 1298 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.11.19 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-17973-, 2014.
438 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.11.11 Aktuali nuo 2014.11.14 iki 2014.11.24   
439 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.11.06 Aktuali nuo 2014.11.11 iki 2014.11.13   
440 Nuasmeninta nutartis byloje A-146-1629-14 A-146-1629-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.10.31 Galioja nuo 2014.11.03  Teisės aktų registras: 2014-17622-, 2014.
441 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-811 „Dėl VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-869 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.10.24 Negalioja nuo 2017.08.30 Galioja nuo 2014.11.06 iki 2017.08.29  Teisės aktų registras: 2014-15872-, 2014.
442 Nuasmeninta nutartis byloje A-442-1992-14 A-442-1992-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.10.23 Galioja nuo 2014.10.23  Teisės aktų registras: 2014-15979-, 2014.
443 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.10.21 Aktuali nuo 2014.10.23 iki 2014.11.10   
444 Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 1K-326 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2014.10.16 Galioja nuo 2014.10.21  Teisės aktų registras: 2014-14398-, 2014.
445 Nuasmeninta nutartis byloje A-492-1581-14 A-492-1581-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.10.14 Galioja nuo 2014.10.30  Teisės aktų registras: 2014-17748-, 2014.
446 Nuasmeninta nutartis byloje A-442-1839-14 A-442-1839-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.10.09 Galioja nuo 2014.10.14  Teisės aktų registras: 2014-17572-, 2014.
447 Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo 1K-316 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2014.10.08 Galioja nuo 2014.10.10  Teisės aktų registras: 2014-13940-, 2014.
448 Nuasmeninta nutartis byloje A-502-1657-14 A-502-1657-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.09.23 Galioja nuo 2014.09.29  Teisės aktų registras: 2014-17592-, 2014.
449 Nuasmeninta nutartis byloje A-822-632-14 A-822-632-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.09.23 Galioja nuo 2014.09.23  Teisės aktų registras: 2014-13491-, 2014.
450 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2014.09.18 Galioja nuo 2014.09.25  Teisės aktų registras: 2014-12811-, 2014.
451 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento str 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingu ... D1-735 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.09.15 Negalioja nuo 2017.01.01 Galioja nuo 2014.09.17 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2014-12356-, 2014.
452 Nuasmeninta nutartis byloje A-492-1475-14 A-492-1475-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.09.11 Galioja nuo 2014.09.18  Teisės aktų registras: 2014-17742-, 2014.
453 Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 ,,Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo 1K-282 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2014.09.10 Galioja nuo 2014.09.17  Teisės aktų registras: 2014-12383-, 2014.
454 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" įgyvendinimo 2011 metais taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) patvirtinimo 3D-698 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.09.03 Aktuali nuo 2014.09.04   
455 Nuasmeninta nutartis byloje A-261-740-14 A-261-740-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.09.03 Galioja nuo 2014.09.03  Teisės aktų registras: 2014-12158-, 2014.
456 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrosios ir trečiosios veiklos sričių įgyvendinimo 2012 metais taisyklių patvirtinimo 3D-471 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.09.02 Aktuali nuo 2014.09.03   
457 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-543 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2014.08.27 Galioja nuo 2014.08.28  Teisės aktų registras: 2014-11310-, 2014.
458 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrosios ir trečiosios veiklos sričių įgyvendinimo 2012 metais taisyklių patvirtinimo 3D-471 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.08.26 Aktuali nuo 2014.08.27 iki 2014.09.02   
459 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013-2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 833 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.08.20 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-11533-, 2014.
460 Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo 787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.08.20 Aktuali nuo 2014.08.26   
461 Nuasmeninta nutartis byloje A-146-1273-14 A-146-1273-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.08.18 Galioja nuo 2014.08.18  Teisės aktų registras: 2014-12238-, 2014.
462 Dėl Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalies patvirtinimo V-735 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2014.08.08 Galioja nuo 2014.09.01  Teisės aktų registras: 2014-10964-, 2014.
463 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" įgyvendinimo 2011 metais taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) patvirtinimo 3D-698 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.08.04 Aktuali nuo 2014.08.05 iki 2014.09.03   
464 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" supaprastintųjų įgyvendinimo 2011 metais taisyklių (kaimo gyventojo individualiojo verslo kūrimas ir (arba) plėtra) patvirtinimo 3D-690 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.08.04 Aktuali nuo 2014.08.05   
465 Nuasmeninta nutartis byloje A-556-1545-14 A-556-1545-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.07.31 Galioja nuo 2014.07.31  Teisės aktų registras: 2014-11870-, 2014.
466 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. O3-123 „Dėl Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustaty ... O3-354 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.28 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Šis nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.  Teisės aktų registras: 2014-10561-, 2014.
467 Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo 277 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.07.22 Aktuali nuo 2014.07.30   
468 Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo 787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.07.22 Aktuali nuo 2014.07.29 iki 2014.08.25   
469 Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo 746 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.07.22 Galioja nuo 2014.08.01  Teisės aktų registras: 2014-10709-, 2014.
470 Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo 534 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.07.22 Aktuali nuo 2014.07.26   
471 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 741 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.07.22 Galioja nuo 2014.07.30 . Išimtys: Šiuo nutarimu patvirtintų taisyklių 11, 72, 45, 111 punktai ir 43.8 papunktis įsigalioja nuo euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos. Šiuo nutarimu patvirtintų taisyklių 11-1, 72-1, 45-1, 111-1 punktai ir 43.8-1 papunktis galioja iki euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos. šiuo nutarimu patvirtintų taisyklių 47, 48, 49, 50, 52, 82 ir 138 punktuose nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos.  Teisės aktų registras: 2014-10618-, 2014.
472 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-233 „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-210 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.11 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną  Teisės aktų registras: 2014-10201-, 2014.
473 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3-223 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.11 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.  Teisės aktų registras: 2014-10193-, 2014.
474 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas XI-1375 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.07.10 Aktuali nuo 2014.07.23   
475 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.07.08 Aktuali nuo 2014.07.10   
476 Dėl Administracinės naštos mažinimo 2014-2015 metais priemonių plano patvirtinimo 630 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.07.02 Galioja nuo 2014.07.08  Teisės aktų registras: 2014-09865-, 2014.
477 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 4-506 „Dėl Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą patvirtinimo“  ... 4-449 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2014.06.30 Galioja nuo 2014.07.01  Teisės aktų registras: 2014-09283-, 2014.
478 Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimas   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Susitarimas 2014.06.27 Ratifikuota nuo 2014.07.08 . Išimtys: Įstatymu N. XII-989   
479 Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimas   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Susitarimas 2014.06.27 Ratifikuota nuo 2014.07.08 . Išimtys: Įstatymu Nr. XII-991   
480 Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimas   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Susitarimas 2014.06.27 Ratifikuota nuo 2014.07.08 . Išimtys: Įstatymu Nr. XII-990   
481 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.06.26 Aktuali nuo 2014.07.03 iki 2014.07.09   
482 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/ D1-1014/ 3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir  ... 1-170/ D1-562/ 3-257-(E) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.06.25 Galioja nuo 2014.06.28  Teisės aktų registras: 2014-09264-, 2014.
483 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.06.19 Aktuali nuo 2014.06.25 iki 2014.06.26   
484 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrosios ir trečiosios veiklos sričių įgyvendinimo 2012 metais taisyklių patvirtinimo 3D-471 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.06.18 Aktuali nuo 2014.06.20 iki 2014.08.26   
485 Nuasmeninta nutartis byloje A-822-306-14 A-822-306-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.06.17 Galioja nuo 2014.06.17  Teisės aktų registras: 2014-09663-, 2014.
486 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.06.17 Aktuali nuo 2014.06.20 iki 2014.06.24   
487 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.06.12 Aktuali nuo 2014.06.18 iki 2014.06.19   
488 Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo 276 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.06.11 Aktuali nuo 2014.06.14   
489 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.06.10 Aktuali nuo 2014.06.27 iki 2014.07.02   
490 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.06.10 Aktuali nuo 2014.06.11 iki 2014.06.17   
491 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.06.05 Aktuali nuo 2014.06.10 iki 2014.06.10   
492 Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą 528 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.06.04 Galioja nuo 2014.10.01 . Išimtys: Šis nutarimas, išskyrus 5 ir 6 punktus, įsigalioja 2014 m. spalio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2014-07652-, 2014.
493 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.06.03 Aktuali nuo 2014.06.05 iki 2014.06.09   
494 Dėl Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo 1-149 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.05.30 Galioja nuo 2014.06.06  Teisės aktų registras: 2014-07169-, 2014.
495 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo O3-153 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.05.30 Galioja nuo 2014.06.01  Teisės aktų registras: 2014-05843-, 2014.
496 Dėl Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo 3D-298 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.05.28 Aktuali nuo 2014.05.30   
497 Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-298 „Dėl Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių“ pakeitimo 3D-318 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2014.05.28 Galioja nuo 2014.05.30  Teisės aktų registras: 2014-05838-, 2014.
498 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. O3-104 „Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kw iki 350 kw ir kurios jungiam ... O3-136 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.05.26 Galioja nuo 2014.05.28  Teisės aktų registras: 2014-05716-, 2014.
499 Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo O3-140 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.05.26 Galioja nuo 2014.11.01  Teisės aktų registras: 2014-05714-, 2014.
500 Dėl Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo 3D-417 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.05.20 Aktuali nuo 2014.05.22   
501 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-417 "Dėl Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-283 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2014.05.20 Galioja nuo 2014.05.22  Teisės aktų registras: 2014-05602-, 2014.
502 Nuasmeninta nutartis byloje A-146-330-14 A-146-330-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.05.14 Galioja nuo 2014.05.14  Teisės aktų registras: 2014-08460-, 2014.
503 Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo 787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.05.14 Aktuali nuo 2014.05.21 iki 2014.07.28   
504 Šilumos ūkio įstatymas IX-1565 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.05.13 Aktuali nuo 2014.05.17   
505 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.05.13 Aktuali nuo 2014.05.16 iki 2014.06.04   
506 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.05.08 Aktuali nuo 2014.05.12 iki 2014.05.15   
507 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.05.06 Aktuali nuo 2014.05.08 iki 2014.05.11   
508 Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo 411 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.04.30 Galioja nuo 2014.05.13  Teisės aktų registras: 2014-05331-, 2014.
509 Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo 787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.04.30 Aktuali nuo 2014.05.07 iki 2014.05.20   
510 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-377 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.04.28 Galioja nuo 2014.04.30 . Išimtys: 2.48 punktas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-04916-, 2014.
511 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo D1-379 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.04.28 Galioja nuo 2014.04.30  Teisės aktų registras: 2014-04914-, 2014.
512 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas XI-1375 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.04.24 Aktuali nuo 2014.05.03 iki 2014.07.22   
513 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.04.22 Aktuali nuo 2014.04.24 iki 2014.05.07   
514 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.04.17 Aktuali nuo 2014.04.24 iki 2014.04.24   
515 Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013-2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo 366 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.04.16 Aktuali nuo 2014.04.19   
516 Dėl Lietuvos konvergencijos 2014 metų programos 346 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.04.16 Galioja nuo 2014.04.23  Teisės aktų registras: 2014-04603-, 2014.
517 Dėl Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo O3-103 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.04.14 Negalioja nuo 2015.06.10 Galioja nuo 2014.04.16 iki 2015.06.09  Teisės aktų registras: 2014-04458-, 2014.
518 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.04.10 Aktuali nuo 2014.04.14 iki 2014.04.23   
519 Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo 534 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.04.01 Aktuali nuo 2014.04.08 iki 2014.07.25   
520 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.03.27 Aktuali nuo 2014.04.07 iki 2014.04.13   
521 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo 228 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.03.26 Aktuali nuo 2014.03.29 iki 2015.03.06   
522 Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo 293 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.03.26 Galioja nuo 2014.04.05  Teisės aktų registras: 2014-04113-, 2014.
523 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“ pakeitimo   276 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.03.26 Galioja nuo 2014.03.29  Teisės aktų registras: 2014-03595-, 2014.
524 Dėl 2014 metų prioritetinių teisėkūros iniciatyvų sąrašo patvirtinimo 258 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.03.19 Galioja nuo 2014.03.28  Teisės aktų registras: 2014-03581-, 2014.
525 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XII-787 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2014.03.18 Galioja nuo 2014.03.27  Teisės aktų registras: 2014-03559-, 2014.
526 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-286 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.03.17    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.