T GAMTINĖS DUJOS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1-92 „Dėl Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-172 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.06.12 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-09545-, 2019.
2 Nuasmeninta nutartis 2019-06-04 Nr. AB-12236-3-61-3-06003-2015-0 2019-06-04 Nr. AB-12236-3-61-3-06003-2015-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.06.04 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-09490-, 2019.
3 Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymas XIII-2159 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.11 . Išimtys: Įstatymo 11 straipsnis, 13 straipsnio 2 ir 3 dalys, 19 straipsnio 1 ir 3 dalys, 28, 32 straipsniai įsigalioja 2019-11-01  Teisės aktų registras: 2019-09412-, 2019.
4 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas XIII-2158 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.11 . Išimtys: Įstatymo 10, 12, 14 straipsniai, 16 straipsnio 2, 3 dalys, 22 straipsnis, 24 straipsnio 1, 3 dalys, 32, 36 straipsniai įsigalioja 2019-11-01  Teisės aktų registras: 2019-09411-, 2019.
5 Dėl UAB „SGD terminalas“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo O3E-167 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.05.31 . Išimtys: Taisyklės įsigalioja 2019 m. liepos 1 d., esant Komisijos išduotai UAB „SGD terminalas“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo licencijai.  Teisės aktų registras: 2019-08581-, 2019.
6 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-1324 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO NR. IX-1672 2 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS R ... 509 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.22    
7 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-1324 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO NR. IX-1672 2 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS R ... 509 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.22    
8 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-159 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.05.21 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-08053-, 2019.
9 Dėl Dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo bei kilmės garantijų naudojimo priežiūros ir kontrolės ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvo ... 1-158 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.05.21 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08047-, 2019.
10 Nuasmeninta nutartis 2019-05-08 Nr. AB-10655-3-61-3-03957-2016-6 2019-05-08 Nr. AB-10655-3-61-3-03957-2016-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.05.08 Galioja nuo 2019.05.08  Teisės aktų registras: 2019-07729-, 2019.
11 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo 3D-285 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.05.07 Galioja nuo 2019.05.08  Teisės aktų registras: 2019-07382-, 2019.
12 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.06 Galioja nuo 2019.05.08  Teisės aktų registras: 2019-07360-, 2019.
13 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.06    
14 Nuasmeninta nutartis 2019-04-24 Nr. AB-10129-3-61-3-04859-2016-8 2019-04-24 Nr. AB-10129-3-61-3-04859-2016-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.04.24 Galioja nuo 2019.04.24  Teisės aktų registras: 2019-07302-, 2019.
15 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 398 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.24 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-06968-, 2019.
16 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažym ... 1V-38 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2019.04.23 Galioja nuo 2019.05.02  Teisės aktų registras: 2019-07075-, 2019.
17 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-108 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.18 Galioja nuo 2019.04.20  Teisės aktų registras: 2019-06496-, 2019.
18 DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO PATVIRTINIMO 371 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17    
19 Nuasmeninta nutartis 2019-04-02 Nr. AB-8239-3-61-3-00176-2017-7 2019-04-02 Nr. AB-8239-3-61-3-00176-2017-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.04.02 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05900-, 2019.
20 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo ... O3E-94 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.01 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05222-, 2019.
21 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-90 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.03.28  Teisės aktų registras: 2019-04734-, 2019.
22 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 14 ir 22-1 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2018 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.03.21 Galioja nuo 2019.04.03 . Išimtys: Įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2019-06-01  Teisės aktų registras: 2019-05353-, 2019.
23 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-2017 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.03.21 Galioja nuo 2019.06.01 . Išimtys: Įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4 dalys įsigalioja 2019-04-03.  Įstatymo 9 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2020-01-01  Teisės aktų registras: 2019-05352-, 2019.
24 Seimo narių klausimai užsienio reikalų ministrui KLA-14 Lietuvos Respublikos Seimas Klausimas 2019.03.13    
25 Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.3.1-LVPA-V-104-02-0003, finansuojamam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendin ... 1-63 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.03.07 Galioja nuo 2019.03.14  Teisės aktų registras: 2019-04036-, 2019.
26 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-78 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2019.03.06 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03934-, 2019.
27 Nuasmeninta nutartis 2019-02-21 Nr. AB-4960-3-61-3-01434-2017-5 2019-02-21 Nr. AB-4960-3-61-3-01434-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-03503-, 2019.
28 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1B-142 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2019.02.19 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-02750-, 2019.
29 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo VA-16 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2019.02.18 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-02542-, 2019.
30 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10-1, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1974 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 21 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-02-27  Teisės aktų registras: 2019-03173-, 2019.
31 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymas XIII-1971 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 54 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-02-27  Teisės aktų registras: 2019-03169-, 2019.
32 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16-1, 19, 19-1, 22, 23, 24-1, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34-1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 22 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-02-27  Teisės aktų registras: 2019-03166-, 2019.
33 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios O3E-51 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.15  Teisės aktų registras: 2019-02348-, 2019.
34 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-49 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.15  Teisės aktų registras: 2019-02345-, 2019.
35 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios O3E-46 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.15  Teisės aktų registras: 2019-02344-, 2019.
36 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Naudojimosi AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo“ pripažinimo netekusiu galios O3E-45 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.15  Teisės aktų registras: 2019-02343-, 2019.
37 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-36 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01990-, 2019.
38 Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonę „Gamtinių dujų skirstymo s ... 43488 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.25 Galioja nuo 2019.01.26  Teisės aktų registras: 2019-01151-, 2019.
39 Dėl AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo licencijos galiojimo panaikinimo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-557 „Dėl akcinės bendrovės „Achema“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės rib ... O3E-25 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.25  Teisės aktų registras: 2019-01090-, 2019.
40 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-22 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.25  Teisės aktų registras: 2019-01087-, 2019.
41 Nuasmeninta nutartis 2019-01-23 Nr. AB-2133-3-61-3-03957-2016-6 2019-01-23 Nr. AB-2133-3-61-3-03957-2016-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.23 Galioja nuo 2019.01.23  Teisės aktų registras: 2019-01482-, 2019.
42 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 58 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.23 Galioja nuo 2019.01.26  Teisės aktų registras: 2019-01171-, 2019.
43 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-465 „Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ klaidos ištaisymo O3E-7 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.19  Teisės aktų registras: 2019-00736-, 2019.
44 Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo 43474 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.18  Teisės aktų registras: 2019-00734-, 2019.
45 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 43473 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.18  Teisės aktų registras: 2019-00692-, 2019.
46 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-23 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.01.11 Galioja nuo 2019.02.01 . Išimtys: Šio įsakymo 1.19 papunktis įsigalioja 2019 m. gegužės 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2019-00444-, 2019.
47 DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALIES (KARINIO POLIGONO IR KARINIO MOKYMO TERITORIJOS PABRADĖS SENIŪNIJOJE)  BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 5 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09    
48 Nuasmeninta nutartis 2019-01-02 Nr. AB-76-3-61-3-01909-2017-2 2019-01-02 Nr. AB-76-3-61-3-01909-2017-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.02 Galioja nuo 2019.01.02  Teisės aktų registras: 2019-00393-, 2019.
49 Nuasmeninta nutartis 2019-01-02 Nr. CB-35-2-06-3-06012-2017-0 2019-01-02 Nr. CB-35-2-06-3-06012-2017-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.01.02 Galioja nuo 2019.01.02  Teisės aktų registras: 2019-00328-, 2019.
50 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažym ... 1V-148 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00041-, 2019.
51 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų,turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-445 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22123-, 2018.
52 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-446 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22119-, 2018.
53 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-106 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 1V-147 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22112-, 2018.
54 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. O3E-405 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2019 metams“ pakeitimo O3E-479 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22071-, 2018.
55 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. O3E-396 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Litgas“ paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kainos 2019 metams“ pripažinimo netekusiu galios O3E-478 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22070-, 2018.
56 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-477 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22069-, 2018.
57 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pake ... O3E-474 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22064-, 2018.
58 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pake ... O3E-472 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22055-, 2018.
59 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-438 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21945-, 2018.
60 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-469 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.28 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21843-, 2018.
61 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-397 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21785-, 2018.
62 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-365 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21767-, 2018.
63 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-363 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21751-, 2018.
64 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-366 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21750-, 2018.
65 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistem ... 1-364 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21749-, 2018.
66 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3E-363 „Dėl tikslinės gamtinių dujų kainos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios O3E-467 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21267-, 2018.
67 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-650 „Dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios O3E-466 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21266-, 2018.
68 Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo O3E-465 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21260-, 2018.
69 Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-464 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21259-, 2018.
70 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų adminis ... O3E-463 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21258-, 2018.
71 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-462 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21257-, 2018.
72 Nuasmeninta nutartis 2018-12-20 Nr. AB-23613-3-61-3-06003-2015-0 2018-12-20 Nr. AB-23613-3-61-3-06003-2015-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-21667-, 2018.
73 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 33, 64, 99, 108, 109, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, ... XIII-1835 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 60 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-29  Teisės aktų registras: 2018-21857-, 2018.
74 Dėl naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo O3E-458 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2018-21027-, 2018.
75 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1786 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.18 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys ir 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-22  Teisės aktų registras: 2018-21236-, 2018.
76 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymas XIII-1785 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.18 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 7 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2018-12-22  Teisės aktų registras: 2018-21230-, 2018.
77 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1784 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.18 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-22  Teisės aktų registras: 2018-21229-, 2018.
78 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1783 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.18 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 ir 5 dalys įsigalioja 2018-12-22  Teisės aktų registras: 2018-21217-, 2018.
79 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37-1, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju-1 skirsniu įstatymas XIII-1782 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.18 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 17 straipsnio 7 dalis įsigalioja 2018-12-22. Įstatymo 2, 13, 15 straipsniai ir 11 straipsnio 1 ir 3 dalys įsigalioja 2019-05-01.  Teisės aktų registras: 2018-21216-, 2018.
80 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo 1-324 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.12 Negalioja nuo 2019.07.01 Galioja nuo 2019.01.01 iki 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2018-20607-, 2018.
81 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo 1209 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.05 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20153-, 2018.
82 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  1B-1074 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2018.12.05 Galioja nuo 2019.03.01 iki 2019.02.28 Negalioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2018-19963-, 2018.
83 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-54 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamint ... O3E-433 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19505-, 2018.
84 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. O3-604 „Dėl gamtinių dujų sistemos balansavimo kainos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios O3E-427 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19498-, 2018.
85 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. O3E-395 „Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainų tvirtinimo“ pakeitimo O3E-417 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19472-, 2018.
86 Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Res ... 1139 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.24  Teisės aktų registras: 2018-18945-, 2018.
87 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju-1 skirsniu įstatymas XIII-1630 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.11.15 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įstatymo 20 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-11-24  Teisės aktų registras: 2018-18920-, 2018.
88 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1626 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.11.15 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-11-23  Teisės aktų registras: 2018-18859-, 2018.
89 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19-1, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-1 straipsniu įstatymas XIII-1625 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.11.15 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įstatymo 7 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-11-23  Teisės aktų registras: 2018-18858-, 2018.
90 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1- LVPA-V-104 priemonę „Gamtinių ... 1-295 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.16  Teisės aktų registras: 2018-18500-, 2018.
91 Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19-1, 22, 24-1, 25, 26, 31, 32, 34, 34-1, 36 ir 37 straipsni ... 1117 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.16  Teisės aktų registras: 2018-18530-, 2018.
92 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 1-296 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18391-, 2018.
93 Nuasmeninta nutartis 2018-11-09 Nr. CB-10018-2-57-3-00546-2016-1 2018-11-09 Nr. CB-10018-2-57-3-00546-2016-1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.09  Teisės aktų registras: 2018-18650-, 2018.
94 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. VA-80 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo VA-89 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2018.11.08 Galioja nuo 2018.11.09  Teisės aktų registras: 2018-18080-, 2018.
95 Dėl Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 8 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vidau ... 1080 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.06  Teisės aktų registras: 2018-17819-, 2018.
96 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės aps ... 1-383 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-17540-, 2018.
97 Nuasmeninta nutartis 2018-10-30 Nr. AB-19570-3-61-3-05550-2015-6 2018-10-30 Nr. AB-19570-3-61-3-05550-2015-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.10.30 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-18039-, 2018.
98 Nuasmeninta nutartis 2018-10-30 Nr. AB-19541-3-61-3-04347-2017-1 2018-10-30 Nr. AB-19541-3-61-3-04347-2017-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.10.30 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17960-, 2018.
99 Nuasmeninta nutartis 2018-10-30 Nr. AB-19535-3-61-3-04961-2014-0 2018-10-30 Nr. AB-19535-3-61-3-04961-2014-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.10.30 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17957-, 2018.
100 Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo 1-382 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.30 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17284-, 2018.
101 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-344 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.25  Teisės aktų registras: 2018-16564-, 2018.
102 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 „Dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija O3E-329 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.16 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2018-16263-, 2018.
103 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 1018   Nutarimas 2018.10.16    
104 Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rink ... 1015   Nutarimas 2018.10.10 Galioja nuo 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-16211-, 2018.
105 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-315 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.09  Teisės aktų registras: 2018-15888-, 2018.
106 Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo O3E-314 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.09  Teisės aktų registras: 2018-15887-, 2018.
107 Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju-1 skirsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 998   Nutarimas 2018.10.03 Galioja nuo 2018.10.06  Teisės aktų registras: 2018-15882-, 2018.
108 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1-253 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V ... 1-262 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.10.04  Teisės aktų registras: 2018-15683-, 2018.
109 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K- ... 1-265 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.10.04  Teisės aktų registras: 2018-15681-, 2018.
110 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XIII-1482 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.09.18 Galioja nuo 2018.09.20  Teisės aktų registras: 2018-14781-, 2018.
111 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-248 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.09.10 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-14338-, 2018.
112 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3-246 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3-435 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-13499-, 2018.
113 Dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo O3E-263 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.08.24 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-13399-, 2018.
114 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos 829   Nutarimas 2018.08.22 Galioja nuo 2018.08.25  Teisės aktų registras: 2018-13347-, 2018.
115 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1- LVPA-V-104 priemonę „Gamtinių ... 1-232 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.08.22 Galioja nuo 2018.08.24  Teisės aktų registras: 2018-13306-, 2018.
116 Nuasmeninta nutartis 2018-08-10 Nr. AB-14162-3-61-3-00942-2018-9 2018-08-10 Nr. AB-14162-3-61-3-00942-2018-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.08.10 Galioja nuo 2018.08.10  Teisės aktų registras: 2018-13187-, 2018.
117 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V- ... 1-216 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.08.07 Galioja nuo 2018.08.09  Teisės aktų registras: 2018-12923-, 2018.
118 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „GET Baltic“ aukciono organizavimo nuostatų derinimo O3E-242 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.27 Galioja nuo 2018.07.28  Teisės aktų registras: 2018-12528-, 2018.
119 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios a ... O3E-237 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.26 Galioja nuo 2018.07.27  Teisės aktų registras: 2018-12449-, 2018.
120 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl nacionaliniam saugumui svarbių apsaugos zonų nustatymo“ pakeitimo 746   Nutarimas 2018.07.25 Galioja nuo 2018.08.03  Teisės aktų registras: 2018-12762-, 2018.
121 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo D1-668 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.11 Galioja nuo 2018.07.12  Teisės aktų registras: 2018-11798-, 2018.
122 Nuasmeninta nutartis 2018-07-10 Nr. AB-12927-3-61-3-01485-2018-2 2018-07-10 Nr. AB-12927-3-61-3-01485-2018-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.07.10 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-12263-, 2018.
123 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 256 „Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms“ pakeitimo 635   Nutarimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.06  Teisės aktų registras: 2018-11475-, 2018.
124 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 13-3 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1457 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-07-12  Teisės aktų registras: 2018-11770-, 2018.
125 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymas XIII-1455 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 8 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2018-07-12  Teisės aktų registras: 2018-11768-, 2018.
126 Nuasmeninta nutartis 2018-06-28 Nr. AB-12369-3-63-3-00026-2015-1 2018-06-28 Nr. AB-12369-3-63-3-00026-2015-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.06.28 Galioja nuo 2018.06.28  Teisės aktų registras: 2018-11596-, 2018.
127 Dėl 2017 metų finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje O3E-208 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-10735-, 2018.
128 Dėl UAB GET Baltic Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo O3E-207 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-10734-, 2018.
129 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-187 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.06.25 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10449-, 2018.
130 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo XIII-1288 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10958-, 2018.
131 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavim ... 4-366 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.23  Teisės aktų registras: 2018-10247-, 2018.
132 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti s ... 620   Nutarimas 2018.06.20 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10870-, 2018.
133 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K- ... 1-181 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.06.20 Galioja nuo 2018.06.21  Teisės aktų registras: 2018-10118-, 2018.
134 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19-1, 23 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 16-1 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Liet ... 565   Nutarimas 2018.06.13 Galioja nuo 2018.06.16  Teisės aktų registras: 2018-09981-, 2018.
135 Dėl Gamtinių dujų kainų statistinės ataskaitos KA-06 (pusmetinės) ir Elektros energijos kainų statistinės ataskaitos KA-07 (pusmetinės) statistinių formuliarų patvirtinimo DĮ-132 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2018.06.07 Galioja nuo 2018.06.09  Teisės aktų registras: 2018-09579-, 2018.
136 Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo 558   Nutarimas 2018.06.06 Galioja nuo 2018.06.12  Teisės aktų registras: 2018-09731-, 2018.
137 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1256 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.05 Galioja nuo 2018.06.15  Teisės aktų registras: 2018-09924-, 2018.
138 Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 pakeitimo įstatymas XIII-1234 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.05 Galioja nuo 2018.06.15 . Išimtys: Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Finansinių priemonių rinkų įstatymo 85 straipsnio 4, 5 ir 6 dalys įsigalioja 2019-09-03  Teisės aktų registras: 2018-09854-, 2018.
139 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-160 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-08998-, 2018.
140 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-161 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-08994-, 2018.
141 Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo O3E-177 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.07.02  Teisės aktų registras: 2018-08915-, 2018.
142 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-156 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.05.23 Galioja nuo 2018.06.01  Teisės aktų registras: 2018-08896-, 2018.
143 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo VA-35 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2018.05.23 Galioja nuo 2018.09.15 . Išimtys: Įsakymo 1.1 papunktis galioja 2018-05-24.  Teisės aktų registras: 2018-08230-, 2018.
144 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 12, 29, 64, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, ... 484   Nutarimas 2018.05.23    
145 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 12, 29, 64, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, ... 484   Nutarimas 2018.05.23    
146 Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos elektros impulsinio prietaiso Taser naudojimo tvarkos patvirtinimo 47V-610 Viešojo saugumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.05.18 Galioja nuo 2018.05.19  Teisės aktų registras: 2018-08047-, 2018.
147 Nuasmeninta nutartis 2018-05-16 Nr. AB-9799-3-61-3-02789-2017-9 2018-05-16 Nr. AB-9799-3-61-3-02789-2017-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.16 Galioja nuo 2018.05.16  Teisės aktų registras: 2018-08382-, 2018.
148 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 12, 15, 23, 31, 38, 39, 39-1, 40, 41, ... 473   Nutarimas 2018.05.16 Galioja nuo 2018.05.19  Teisės aktų registras: 2018-08061-, 2018.
149 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-153 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.16 Galioja nuo 2018.05.18  Teisės aktų registras: 2018-07880-, 2018.
150 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-148 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.12  Teisės aktų registras: 2018-07612-, 2018.
151 Nuasmeninta nutartis 2018-05-09 Nr. AB-9398-3-61-3-03407-2016-6 2018-05-09 Nr. AB-9398-3-61-3-03407-2016-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.09 Galioja nuo 2018.05.09  Teisės aktų registras: 2018-08071-, 2018.
152 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvi ... 4-257 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.02 Galioja nuo 2018.05.04  Teisės aktų registras: 2018-07004-, 2018.
153 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V- ... 1-137 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.04.30 Galioja nuo 2018.05.09  Teisės aktų registras: 2018-07435-, 2018.
154 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1-253 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V ... 1-131 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.04.27 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06897-, 2018.
155 Dėl Lietuvos stabilumo 2018 metų programos 387 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.04.28  Teisės aktų registras: 2018-06785-, 2018.
156 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 385 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.18 Galioja nuo 2018.04.28  Teisės aktų registras: 2018-06780-, 2018.
157 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ  PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 385 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.18    
158 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų svarbių valstybės objektų“ pakeitimo 370 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.18 Galioja nuo 2018.04.25  Teisės aktų registras: 2018-06490-, 2018.
159 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. SPALIO 19 D. NUTARIMO NR. 1090 „DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES ĮSTAIGŲ SAUGOMŲ SVARBIŲ VALSTYBĖS OBJEKTŲ“ PAKEITIMO 370 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.18    
160 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-107 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.04.13 Galioja nuo 2018.04.14  Teisės aktų registras: 2018-06046-, 2018.
161 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-160 „Dėl Leistinos netekties apskaičiavimo suskystintų gamtinių dujų terminale aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-77 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.11  Teisės aktų registras: 2018-05754-, 2018.
162 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 10, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1063 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-05881-, 2018.
163 Dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 2, 6, 8, 11, 21-1, 42, 43, 47 straipsnių, 1 ir 3 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 17-1, 42-1, 43-1, 43-2, 43-3, 43-4, 43-5 , 43-6 ir 43-7 straipsniais ir septintuoju-3 skirsniu įstatymo  ... 279 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.21 Galioja nuo 2018.03.29  Teisės aktų registras: 2018-04690-, 2018.
164 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XIII-1031 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.20  Teisės aktų registras: 2018-04196-, 2018.
165 Nuasmeninta nutartis 2018-03-13 Nr. CB-2444-2-70-3-01128-2016-3 2018-03-13 Nr. CB-2444-2-70-3-01128-2016-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.03.13 Galioja nuo 2018.03.13  Teisės aktų registras: 2018-04311-, 2018.
166 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-65 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.08 Galioja nuo 2018.03.09  Teisės aktų registras: 2018-03699-, 2018.
167 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. O3-149 „Dėl Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo ir laikymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai patvirtinimo“ pakeitimo O3E-64 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.08 Galioja nuo 2018.03.09  Teisės aktų registras: 2018-03698-, 2018.
168 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų adminis ... O3E-63 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.08 Galioja nuo 2018.03.09  Teisės aktų registras: 2018-03697-, 2018.
169 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. O3-90 „Dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-62 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.08 Galioja nuo 2018.03.09  Teisės aktų registras: 2018-03696-, 2018.
170 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS GELMIŲ ĮSTATYMO NR. I-1034 PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMO  NR. I-446 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO NR. I-301 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO,  ... 216 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.07    
171 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į Eur ... 44 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2018.03.05 Galioja nuo 2018.03.05  Teisės aktų registras: 2018-03545-, 2018.
172 Nuasmeninta nutartis 2018-02-28 Nr. AB-4009-3-61-3-00238-2016-5 2018-02-28 Nr. AB-4009-3-61-3-00238-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.28 Galioja nuo 2018.02.28  Teisės aktų registras: 2018-03669-, 2018.
173 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-55 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.03.02 . Išimtys: Nutarimo 1 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-03248-, 2018.
174 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-54 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-03247-, 2018.
175 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 871 „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiu galios 176 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.21 Galioja nuo 2018.02.27  Teisės aktų registras: 2018-02940-, 2018.
176 Nuasmeninta nutartis 2018-02-20 Nr. AB-3414-3-61-3-01381-2016-5 2018-02-20 Nr. AB-3414-3-61-3-01381-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.20 Galioja nuo 2018.02.20  Teisės aktų registras: 2018-03271-, 2018.
177 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-35 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.02.19 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-02592-, 2018.
178 Dėl AB „Amber Grid“ naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos tvarkos derinimo O3E-48 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.15 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02385-, 2018.
179 Nuasmeninta nutartis 2018-02-13 Nr. AB-3083-3-61-3-00684-2016-0 2018-02-13 Nr. AB-3083-3-61-3-00684-2016-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.13 Galioja nuo 2018.02.13  Teisės aktų registras: 2018-02731-, 2018.
180 Nuasmeninta nutartis 2018-02-12 Nr. AB-2820-3-61-3-05659-2015-6 2018-02-12 Nr. AB-2820-3-61-3-05659-2015-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.12  Teisės aktų registras: 2018-02578-, 2018.
181 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos 152 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02363-, 2018.
182 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-650 „Dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-44 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.08 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2018.02.09 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2018-02055-, 2018.
183 Dėl energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo 1V-10 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01711-, 2018.
184 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 99 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.03  Teisės aktų registras: 2018-01678-, 2018.
185 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 43480 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.01.25 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2018-01151-, 2018.
186 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 67 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.17 Galioja nuo 2018.01.23  Teisės aktų registras: 2018-00950-, 2018.
187 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 66 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.17 Galioja nuo 2018.01.23  Teisės aktų registras: 2018-00949-, 2018.
188 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 65 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.17 Galioja nuo 2018.01.23  Teisės aktų registras: 2018-00948-, 2018.
189 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 3 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1009 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-01022-, 2018.
190 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 33 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-997 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-01009-, 2018.
191 Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymas XIII-992 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.03.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2018-01-24.  Teisės aktų registras: 2018-01004-, 2018.
192 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-5 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.13  Teisės aktų registras: 2018-00507-, 2018.
193 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1061 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.29 Galioja nuo 2018.01.03  Teisės aktų registras: 2018-00057-, 2018.
194 Dėl naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistemos taisyklių derinimo O3E-632 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.27 Galioja nuo 2017.12.28  Teisės aktų registras: 2017-21249-, 2017.
195 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-337 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-21131-, 2017.
196 Dėl UAB GET Baltic Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo O3E-606 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.21 Negalioja nuo 2018.06.29 Galioja nuo 2017.12.23 iki 2018.06.28  Teisės aktų registras: 2017-20795-, 2017.
197 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3E-473 „Dėl prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos tvirtinimo“ pakeitimo O3E-607 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.21 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-20794-, 2017.
198 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K- ... 1-326 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.20 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-20859-, 2017.
199 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-559 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2018 metams nustatymo“ pakeitimo O3E-598 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.20 Galioja nuo 2017.12.21  Teisės aktų registras: 2017-20520-, 2017.
200 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Asmenų, turinčių teisę be akcizų įsigyti laivų (orlaivių) degalų, registravimo“ pakeitimo VA-118 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.12.19 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-20443-, 2017.
201 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo VA-112 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.12.19 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-20390-, 2017.
202 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 246 „Dėl Prekybos šildymo kuru taisyklių“ pakeitimo VA-107 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.12.15 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-20299-, 2017.
203 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-125 „Dėl Nuo akcizų atleistų gamtinių dujų naudotojų registravimo ir tokių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ prip ... VA-105 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.12.12 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-19933-, 2017.
204 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo VA-103 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.12.12 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: 3 punktas įsigalioja 2017-12-13  Teisės aktų registras: 2017-19930-, 2017.
205 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-311 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.07 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-19899-, 2017.
206 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. O3E-527 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo“ pakeitimo O3E-583 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.07 Galioja nuo 2017.12.08  Teisės aktų registras: 2017-19733-, 2017.
207 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. O3E-521 „Dėl paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo UAB „Litgas“ parduodamų gamtinių dujų kainos 2018 metams“ pakeitimo O3E-578 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.06 Galioja nuo 2017.12.07  Teisės aktų registras: 2017-19609-, 2017.
208 Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 30, 31, 37, 58-1, 59 straipsnių pakeitimo ir 53 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-814 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.12.05 Galioja nuo 2017.12.14 . Išimtys: Įstatymo 1 ir 2 straipsniai įsigalioja 2018-03-01.  Įstatymo 3, 4, 5 ir 6 straipsniai įsigalioja 2018-01-01.  Teisės aktų registras: 2017-20008-, 2017.
209 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 „Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-306 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.04 Galioja nuo 2017.12.07  Teisės aktų registras: 2017-19593-, 2017.
210 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-293 „Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo “ pakeitimo 1-300 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.02  Teisės aktų registras: 2017-19265-, 2017.
211 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1-92 „Dėl Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-299 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.02  Teisės aktų registras: 2017-19264-, 2017.
212 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1-253 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V ... 1-297 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.01  Teisės aktų registras: 2017-19115-, 2017.
213 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo 967 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.11.29 Galioja nuo 2017.12.02  Teisės aktų registras: 2017-19279-, 2017.
214 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-962 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.11.29 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-19072-, 2017.
215 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų f ... 3-562 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.11.28 Galioja nuo 2017.11.29  Teisės aktų registras: 2017-18834-, 2017.
216 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 1-295 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.24 Galioja nuo 2017.12.02  Teisės aktų registras: 2017-19263-, 2017.
217 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-529 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.24 Galioja nuo 2017.11.25 . Išimtys: Nutarimo 1.6 ir 1.21 papunkčiai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-18653-, 2017.
218 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-290 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.16 Galioja nuo 2017.11.18  Teisės aktų registras: 2017-18228-, 2017.
219 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.10 Galioja nuo 2017.11.11  Teisės aktų registras: 2017-17827-, 2017.
220 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-315 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.08 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-19905-, 2017.
221 Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 58-1 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-711 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.07 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2017-18146-, 2017.
222 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-709 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.07 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2017-11-17  Teisės aktų registras: 2017-18144-, 2017.
223 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-708 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.07 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-11-17  Teisės aktų registras: 2017-18143-, 2017.
224 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymas XIII-707 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.07 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnis, 5 straipsnio 5 dalis ir 24 straipsnio 5 ir 6 dalys įsigalioja 2017-11-17.  Teisės aktų registras: 2017-18141-, 2017.
225 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1-LVPA-V-104 priemonę „Gamtinių  ... 1-278 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.03 Galioja nuo 2017.11.04  Teisės aktų registras: 2017-17446-, 2017.
226 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo D1-885 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.31 Galioja nuo 2017.11.03 . Išimtys: Šis įsakymas taikomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymui Nr. XIII-529.  Iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtoms planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūroms taikomas iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojęs teisinis reguliavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-529 2 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju  Teisės aktų registras: 2017-17241-, 2017.
227 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 854 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.10.18 Galioja nuo 2017.10.24  Teisės aktų registras: 2017-16698-, 2017.
228 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-174/ A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis,  ... D1-850/ A1-537 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.17 Galioja nuo 2017.10.20  Teisės aktų registras: 2017-16526-, 2017.
229 Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo 1K-343 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.10.10 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-16099-, 2017.
230 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-831 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.09 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Atliekų tvarkymo taisyklių 61 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-16089-, 2017.
231 Nuasmeninta nutartis 2017-10-05 Nr. AB-17965-3-61-3-02251-2017-3 2017-10-05 Nr. AB-17965-3-61-3-02251-2017-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.10.05 Galioja nuo 2017.10.05  Teisės aktų registras: 2017-16241-, 2017.
232 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-337 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.09.25 Galioja nuo 2017.10.06  Teisės aktų registras: 2017-15822-, 2017.
233 Dėl energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-248 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.09.22 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-15184-, 2017.
234 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo VA-75 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.09.22 Galioja nuo 2017.09.26  Teisės aktų registras: 2017-15012-, 2017.
235 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-783 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.20 Galioja nuo 2017.09.23  Teisės aktų registras: 2017-14970-, 2017.
236 Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo D1-778 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18 Galioja nuo 2017.09.22  Teisės aktų registras: 2017-14917-, 2017.
237 Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo D1-778 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18    
238 Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo D1-778 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18    
239 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos XIII-633 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2017.09.14 Galioja nuo 2017.09.20  Teisės aktų registras: 2017-14851-, 2017.
240 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1- LVPA-K-107 priemonę „Gamtinių ... 1-242 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.09.14 Galioja nuo 2017.09.15  Teisės aktų registras: 2017-14663-, 2017.
241 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1- LVPA-V-104 priemonę „Gamtinių ... 1-243 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.09.14 Galioja nuo 2017.09.15  Teisės aktų registras: 2017-14662-, 2017.
242 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-235 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.09.04 Galioja nuo 2017.09.06  Teisės aktų registras: 2017-14168-, 2017.
243 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos 699 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.09.05  Teisės aktų registras: 2017-14124-, 2017.
244 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“ pakeitimo V-655 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.08.31  Teisės aktų registras: 2017-13821-, 2017.
245 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-704 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.29 Galioja nuo 2017.09.02  Teisės aktų registras: 2017-13961-, 2017.
246 Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-221 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.08.25 Galioja nuo 2017.09.19  Teisės aktų registras: 2017-14768-, 2017.
247 Dėl Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-679 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja nuo 2017.08.30  Teisės aktų registras: 2017-13723-, 2017.
248 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-372 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.08.17 Galioja nuo 2017.08.19  Teisės aktų registras: 2017-13417-, 2017.
249 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. O3-48 „Dėl Reikalavimų gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios O3E-356 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.08.11 Galioja nuo 2017.08.12  Teisės aktų registras: 2017-13275-, 2017.
250 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2017-08-09 Nr. DBT-134-2-68-3-15820-2017-5 2017-08-09 Nr. DBT-134-2-68-3-15820-2017-5 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis dėl teismingumo 2017.08.09 Galioja nuo 2017.08.09  Teisės aktų registras: 2017-13490-, 2017.
251 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V- ... 1-212 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.08.04 Galioja nuo 2017.08.09  Teisės aktų registras: 2017-13173-, 2017.
252 Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo 1-236 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.07.24 Galioja nuo 2017.07.25  Teisės aktų registras: 2017-12550-, 2017.
253 Nuasmeninta nutartis 2017-07-19 Nr. AB-14197-3-61-3-05706-2015-9 2017-07-19 Nr. AB-14197-3-61-3-05706-2015-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.07.19 Galioja nuo 2017.07.19  Teisės aktų registras: 2017-12809-, 2017.
254 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pram ... 4-423 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.07.19 Galioja nuo 2017.07.20  Teisės aktų registras: 2017-12432-, 2017.
255 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1- LVPA-K-107 priemonę „Gamtinių ... 1-195 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.18 Galioja nuo 2017.07.20  Teisės aktų registras: 2017-12403-, 2017.
256 Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-187 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.14 Galioja nuo 2017.07.18  Teisės aktų registras: 2017-12291-, 2017.
257 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 1026 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo“ ir 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Valstybės reguliuojamų ... 595 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.07.12 Galioja nuo 2017.07.17 . Išimtys: Nutarimo 3 punktas įsigalioja 2017 m. liepos 22 d.  Teisės aktų registras: 2017-12501-, 2017.
258 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo ... O3E-318 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.07.12 Galioja nuo 2017.07.14  Teisės aktų registras: 2017-12088-, 2017.
259 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 5, 13, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-613 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.11 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys įsigalioja 2017-07-18.  Teisės aktų registras: 2017-12335-, 2017.
260 Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo 1-181 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.07 Galioja nuo 2017.08.01  Teisės aktų registras: 2017-12845-, 2017.
261 Nuasmeninta nutartis 2017-07-05 Nr. CB-6740-2-55-3-00143-2015-1 2017-07-05 Nr. CB-6740-2-55-3-00143-2015-1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-12363-, 2017.
262 Nuasmeninta nutartis 2017-07-05 Nr. CB-6740-2-55-3-00143-2015-1 2017-07-05 Nr. CB-6740-2-55-3-00143-2015-1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-12274-, 2017.
263 Dėl Gamtinių dujų kainų statistinės ataskaitos KA-06 (pusmetinės) ir Elektros energijos kainų statistinės ataskaitos KA-07 (pusmetinės) formų patvirtinimo DĮ-151 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2017.07.05 Negalioja nuo 2018.06.09 Galioja nuo 2017.07.08 iki 2018.06.08  Teisės aktų registras: 2017-11672-, 2017.
264 Nuasmeninta nutartis 2017-07-03 Nr. AB-13116-3-63-3-02476-2015-2 2017-07-03 Nr. AB-13116-3-63-3-02476-2015-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.07.03 Galioja nuo 2017.07.03  Teisės aktų registras: 2017-11989-, 2017.
265 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. O3-178 „Dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms patvirtinimo“ pakeitimo O3E-291 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.06.30 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11207-, 2017.
266 Dėl 2016 metų finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje O3E-285 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.06.30 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11197-, 2017.
267 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-283 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.06.30 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11196-, 2017.
268 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 28 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-555 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.29 Galioja nuo 2017.07.17 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2017-07-13.  Teisės aktų registras: 2017-12058-, 2017.
269 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 534 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11190-, 2017.
270 Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 1-170 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11012-, 2017.
271 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-169 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-10970-, 2017.
272 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymas XIII-529 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.27 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-07-06.  Teisės aktų registras: 2017-11562-, 2017.
273 Dėl UAB GET Baltic Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo O3E-273 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.06.22 Negalioja nuo 2017.12.23 Galioja nuo 2017.06.24 iki 2017.12.22  Teisės aktų registras: 2017-10561-, 2017.
274 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 1-158 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.20 Galioja nuo 2017.06.21  Teisės aktų registras: 2017-10305-, 2017.
275 Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX- ... 457 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.19 Galioja nuo 2017.06.22  Teisės aktų registras: 2017-10340-, 2017.
276 Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo Nr. I-1510 pakeitimo įstatymas XIII-440 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.15 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2, 4 ir 6 dalys įsigalioja 2017-06-28.  Teisės aktų registras: 2017-10801-, 2017.
277 Dėl Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų pateikimo  ... 454 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.14 Galioja nuo 2017.06.21  Teisės aktų registras: 2017-10309-, 2017.
278 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V- ... 1-155 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.14 Galioja nuo 2017.06.17  Teisės aktų registras: 2017-10117-, 2017.
279 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1-253 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V ... 1-150 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.12 Galioja nuo 2017.06.16  Teisės aktų registras: 2017-10045-, 2017.
280 Nuasmeninta nutartis 2017-06-02 Nr. AB-11379-3-61-3-00238-2016-5 2017-06-02 Nr. AB-11379-3-61-3-00238-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.06.02 Galioja nuo 2017.06.02  Teisės aktų registras: 2017-09825-, 2017.
281 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 6, 38, 58 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas XIII-406 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.01 Galioja nuo 2017.06.10 . Išimtys: Įstatymo 1, 3 ir 6 straipsniai įsigalioja 2017 -07-01. Įstatymo 4 ir 5 straipsniai įsigalioja 2017-09-10.  Teisės aktų registras: 2017-09791-, 2017.
282 Dėl naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo O3E-163 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.05.31 Negalioja nuo 2018.07.02 Galioja nuo 2017.06.01 iki 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2017-09273-, 2017.
283 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3-246 ,,Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių“ pakeitimo 3-255 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.05.29 Galioja nuo 2017.06.01  Teisės aktų registras: 2017-09077-, 2017.
284 Nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Haupas“ gamtinių dujų tiekimo kainos viršutinės ribos Druskininkų savivaldybės teritorijoje koregavimo O3E-155 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.05.26 Galioja nuo 2017.05.27  Teisės aktų registras: 2017-08888-, 2017.
285 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo 2BE-88 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2017.05.23 Galioja nuo 2018.05.20 . Išimtys: 1 priedo X skyrius ir 2 priedo 10 skyrius įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-08635-, 2017.
286 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo VA-42 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2017.05.18 Galioja nuo 2017.05.19  Teisės aktų registras: 2017-08342-, 2017.
287 Dėl Profesinių ir teisinių žinių egzamino fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, programos patvirtinimo D1-426 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.18 Galioja nuo 2017.05.19  Teisės aktų registras: 2017-08374-, 2017.
288 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-144 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08188-, 2017.
289 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V ... 1-135 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.05.11 Galioja nuo 2017.05.13  Teisės aktų registras: 2017-08098-, 2017.
290 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 347 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.05.10 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08227-, 2017.
291 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę „Gamtinių  ... 1-130 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.05.04 Galioja nuo 2017.05.09  Teisės aktų registras: 2017-07755-, 2017.
292 Dėl Švietimo įstaigų modernizavimo programos patvirtinimo V-320 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.05.02 Galioja nuo 2017.05.04  Teisės aktų registras: 2017-07381-, 2017.
293 Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas XIII-328 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.05.02 Galioja nuo 2017.07.01 . Išimtys: Įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 11 punktas, 104 straipsnis ir 114 straipsnio 3, 4 ir 7 dalys įsigalioja 2017-05-05. Įstatymo 31 straipsnio 6 dalis ir 100 straipsnio 8 dalis įsigalioja 2023-01-01 (įsigaliojimas pakeistas įstatymu Nr. XIII-2159).  Teisės aktų registras: 2017-07551-, 2017.
294 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas XIII-327 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.05.02 Galioja nuo 2017.07.01 . Išimtys: Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 6 dalis ir 92 straipsnio 9 dalis įsigalioja 2023-01-01 (įsigaliojimas pakeistas Įstatymu Nr. XIII-321). Įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2023-01-01 (įsigaliojimas pakeistas Įstatymu Nr. XIII-321). Įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2018-01-01. Įstatymo 4 straipsnio 5 ir 6 dalys įsigalioja 2017-05-05.  Teisės aktų registras: 2017-07550-, 2017.
295 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-118 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-07120-, 2017.
296 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-119 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-07119-, 2017.
297 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistem ... 1-120 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-07118-, 2017.
298 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-121 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-07117-, 2017.
299 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-222 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.05.01 . Išimtys: Atestavimo taisyklių 12(1) punkto nustatyti reikalavimai taikomi nuo 2017 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-07116-, 2017.
300 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-123 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-07115-, 2017.
301 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „E ... 3D-267 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.04.29  Teisės aktų registras: 2017-07066-, 2017.
302 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 5, 8, 16 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 6, 9, 55 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų  ... 324 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.26 Galioja nuo 2017.05.06  Teisės aktų registras: 2017-07672-, 2017.
303 Dėl 2017 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 317 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.26 Galioja nuo 2017.04.29  Teisės aktų registras: 2017-07169-, 2017.
304 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“ pakeitimo 3-185 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.04.24 Galioja nuo 2017.05.07  Teisės aktų registras: 2017-06833-, 2017.
305 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-108 priemonės „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas  ... 1-108 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.20 Galioja nuo 2017.04.26  Teisės aktų registras: 2017-06892-, 2017.
306 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 245 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių sąrašo ir taikymo principų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 296 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.19 Galioja nuo 2017.04.22  Teisės aktų registras: 2017-06750-, 2017.
307 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-650 „Dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-111 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.04.14 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2017.04.15 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2017-06438-, 2017.
308 Nuasmeninta nutartis 2017-04-12 Nr. AB-8269-3-61-3-03290-2014-4 2017-04-12 Nr. AB-8269-3-61-3-03290-2014-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.04.12 Galioja nuo 2017.04.12  Teisės aktų registras: 2017-06783-, 2017.
309 Nuasmeninta nutartis 2017-04-05 Nr. AB-7820-3-61-3-04685-2014-3 2017-04-05 Nr. AB-7820-3-61-3-04685-2014-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.04.05 Galioja nuo 2017.04.05  Teisės aktų registras: 2017-06467-, 2017.
310 Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-61 „Dėl Reikalavimų keleiviniams laivams patvirtinimo“ pakeitimo V-46 Lietuvos saugios laivybos administracija Įsakymas 2017.04.04 Galioja nuo 2017.04.06  Teisės aktų registras: 2017-05625-, 2017.
311 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių pa ... D1-270 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.31 Galioja nuo 2017.04.20  Teisės aktų registras: 2017-05589-, 2017.
312 Nepasirašytas. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas XIII-251 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.03.30    
313 Nepasirašytas. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas XIII-250 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.03.30    
314 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 20  straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1, 13-2, 13-3 straipsniais įstatymas XIII-267 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.03.30 Galioja nuo 2017.05.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-04-08.  Teisės aktų registras: 2017-05921-, 2017.
315 Dėl Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytų 2017 metų kapitalo investicijų paskirstymo 233 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.29 Galioja nuo 2017.04.01  Teisės aktų registras: 2017-05323-, 2017.
316 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavim ... 4-165 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.27 Galioja nuo 2017.03.28  Teisės aktų registras: 2017-04909-, 2017.
317 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos XIII-226 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2017.03.16 Galioja nuo 2017.03.23  Teisės aktų registras: 2017-04749-, 2017.
318 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-022 priemonės „Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra“ proj ... D1-224 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.15 Galioja nuo 2017.03.16  Teisės aktų registras: 2017-04354-, 2017.
319 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo 167 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.13 Galioja nuo 2017.03.14  Teisės aktų registras: 2017-04172-, 2017.
320 Nuasmeninta nutartis 2017-03-07 Nr. AB-5233-3-61-3-05140-2014-0 2017-03-07 Nr. AB-5233-3-61-3-05140-2014-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.03.07 Galioja nuo 2017.03.07  Teisės aktų registras: 2017-04303-, 2017.
321 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl tiekėjų, kurie į rinką tiekia degalus ir energiją, būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų teikim ... D1-203 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.06 Galioja nuo 2017.04.20  Teisės aktų registras: 2017-03719-, 2017.
322 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-59 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.03.01 Galioja nuo 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2017-03530-, 2017.
323 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 3-476 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų įrenginių (terminalų), kuriuose turi būti paskirti apsaugos pareigūnai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-80 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.02.28 Galioja nuo 2017.03.01  Teisės aktų registras: 2017-03269-, 2017.
324 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1-83 „Dėl Skundų nagrinėjimo valstybinėje energetikos inspekcijoje prie energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-57 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.02.24 Negalioja nuo 2019.07.01 Galioja nuo 2017.04.01 iki 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2017-03544-, 2017.
325 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos 112 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.22 Galioja nuo 2017.02.28  Teisės aktų registras: 2017-03201-, 2017.
326 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos S ... 1-45 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.02.21 Galioja nuo 2017.02.23  Teisės aktų registras: 2017-02907-, 2017.
327 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K- ... 1-43 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.02.15 Galioja nuo 2017.02.22  Teisės aktų registras: 2017-02815-, 2017.
328 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-38 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.02.13 Galioja nuo 2017.03.01  Teisės aktų registras: 2017-02711-, 2017.
329 Nuasmeninta nutartis 2017-02-08 Nr. CB-1375-2-11-3-00603-2015-4 2017-02-08 Nr. CB-1375-2-11-3-00603-2015-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.02.08 Galioja nuo 2017.02.08  Teisės aktų registras: 2017-02646-, 2017.
330 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 86 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.01 Galioja nuo 2017.02.07  Teisės aktų registras: 2017-02180-, 2017.
331 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1-150 „Dėl Nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo Druskininkų savivaldybės vartotojams užtikrinimo 2016-2017 metais veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 43481 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.24  Teisės aktų registras: 2017-01275-, 2017.
332 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 43473 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.01.13 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-00924-, 2017.
333 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistem ... 43466 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.01.04 Galioja nuo 2017.01.07  Teisės aktų registras: 2017-00590-, 2017.
334 Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1V-106 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2016.12.30 Galioja nuo 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2016-30097-, 2016.
335 Nuasmeninta nutartis 2016-12-28 Nr. CB-11921-2-68-3-07599-2015-7 2016-12-28 Nr. CB-11921-2-68-3-07599-2015-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2016.12.28 Galioja nuo 2016.12.28  Teisės aktų registras: 2017-00501-, 2017.
336 Dėl Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos EN-12 (mėnesinės), Gamtinių dujų balanso statistinės ataskaitos EN-15 (mėnesinės) formų patvirtinimo DĮ-302 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2016.12.27 Galioja nuo 2017.02.01  Teisės aktų registras: 2016-29678-, 2016.
337 Nuasmeninta nutartis 2016-12-22 Nr. AB-24422-3-61-3-03290-2014-4 2016-12-22 Nr. AB-24422-3-61-3-03290-2014-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.12.22 Galioja nuo 2016.12.22  Teisės aktų registras: 2017-00237-, 2017.
338 Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo O3-450 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.12.22 Galioja nuo 2017.03.01  Teisės aktų registras: 2016-29330-, 2016.
339 Nuasmeninta nutartis 2016-12-21 Nr. AB-24167-3-61-3-03135-2014-2 2016-12-21 Nr. AB-24167-3-61-3-03135-2014-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.12.21 Galioja nuo 2016.12.21  Teisės aktų registras: 2017-00158-, 2017.
340 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1-LVPA-K-107 priemonę „Gamtinių  ... 1-332 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.12.21 Galioja nuo 2016.12.24  Teisės aktų registras: 2016-29300-, 2016.
341 Nuasmeninta nutartis 2016-12-20 Nr. AB-24057-3-61-3-04685-2014-3 2016-12-20 Nr. AB-24057-3-61-3-04685-2014-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.12.20 Galioja nuo 2016.12.20  Teisės aktų registras: 2017-00257-, 2017.
342 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-329 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.12.15 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-29007-, 2016.
343 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-214 „Dėl Viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos atliekamų paslaugų kainų nustatymo taisyklių ir viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnyb ... A1-667 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.12.13 Galioja nuo 2016.12.14  Teisės aktų registras: 2016-28802-, 2016.
344 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos XIII-82 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.12.13 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28737-, 2016.
345 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinima ... D1-878 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.12 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28700-, 2016.
346 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3-133 „Dėl Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arb ... O3-426 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.12.09 Galioja nuo 2017.06.15  Teisės aktų registras: 2016-28586-, 2016.
347 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priem ... 3-421(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.12.08 Galioja nuo 2016.12.09  Teisės aktų registras: 2016-28473-, 2016.
348 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atn ... 3-420(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.12.08 Galioja nuo 2016.12.09  Teisės aktų registras: 2016-28472-, 2016.
349 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“ pakeitimo 1247 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.07 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28711-, 2016.
350 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 75 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 75-1, 75-2 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIP-4550(2) ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įsta ... 1239 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.07 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28673-, 2016.
351 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881  2, 75 STRAIPSNIŲ, DVYLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 75-1, 75-2 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4550(2) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮST ... 1239 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.07    
352 Dėl Gamtinių dujų tiekimo statistinės ataskaitos PD-11 (mėnesinės) formos patvirtinimo DĮ-261 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2016.12.02 Galioja nuo 2017.02.01  Teisės aktų registras: 2016-28140-, 2016.
353 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo D1-848 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.02 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28228-, 2016.
354 Dėl Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo O3-399 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.11.29 Negalioja nuo 2017.12.28 Galioja nuo 2017.01.01 iki 2017.12.27  Teisės aktų registras: 2016-27722-, 2016.
355 Nutarimas dėl biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo 2017 metams O3-396 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.11.29 Galioja nuo 2016.11.29  Teisės aktų registras: 2016-27713-, 2016.
356 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-310 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.24 Galioja nuo 2016.12.06  Teisės aktų registras: 2016-28168-, 2016.
357 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-309 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.24 Galioja nuo 2016.12.06  Teisės aktų registras: 2016-28167-, 2016.
358 Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 1169 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.23 Galioja nuo 2016.11.30  Teisės aktų registras: 2016-27739-, 2016.
359 Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. DĮ-215 „Dėl Elektros energijos gamybos statistinės ataskaitos PEG-11 (mėnesinės), Elektros energijos perdavimo statistinės ataskaitos PEP-11 (mėnesinės) ... DĮ-245 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2016.11.22 Galioja nuo 2016.11.23  Teisės aktų registras: 2016-27224-, 2016.
360 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl gamtinių dujų pažangių matavimo sistemų įdiegimo darbotvarkės patvirtinimo“ pakeitimo 1-302 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.21 Galioja nuo 2016.11.22  Teisės aktų registras: 2016-27159-, 2016.
361 Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 2018-2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo V-1289 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.11.17 Galioja nuo 2016.11.23  Teisės aktų registras: 2016-27206-, 2016.
362 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1132 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.16 Galioja nuo 2016.11.19  Teisės aktų registras: 2016-27111-, 2016.
363 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 1-297 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.14 Galioja nuo 2016.11.16  Teisės aktų registras: 2016-26822-, 2016.
364 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo D1-754 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.11 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27896-, 2016.
365 Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo D1-748 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.11 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-26719-, 2016.
366 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-2782 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.10 Galioja nuo 2017.07.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-11-17.  Teisės aktų registras: 2016-26878-, 2016.
367 Dėl įstatymų projektų išvadų SV-S-1732 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.11.09 Galioja nuo 2016.11.10  Teisės aktų registras: 2016-26553-, 2016.
368 Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo D1-738 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.07 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Įsakymo 2 punktas įsigalioja 2016 m. lapkričio 12 d.  Teisės aktų registras: 2016-26687-, 2016.
369 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1-283 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-293 „Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 1-290 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.04 Galioja nuo 2016.11.03  Teisės aktų registras: 2016-26358-, 2016.
370 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 57 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas XII-2706 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.03 Galioja nuo 2016.11.15 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2016-11-10. Įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2017-07-01.  Teisės aktų registras: 2016-26488-, 2016.
371 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 1094 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.02 Galioja nuo 2016.11.08  Teisės aktų registras: 2016-26394-, 2016.
372 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-285 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.28 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-25879-, 2016.
373 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-293 „Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-283 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.28 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-25870-, 2016.
374 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo D1-713 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.27 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27168-, 2016.
375 Nuasmeninta nutartis 2016-10-26 Nr. AB-20416-2-68-3-25524-2014-4 2016-10-26 Nr. AB-20416-2-68-3-25524-2014-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.10.26 Galioja nuo 2016.10.26  Teisės aktų registras: 2016-26270-, 2016.
376 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pram ... 4-647 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.20 Galioja nuo 2016.10.21  Teisės aktų registras: 2016-25464-, 2016.
377 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-632 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinim ... 3D-579 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.12 Galioja nuo 2016.10.14  Teisės aktų registras: 2016-25025-, 2016.
378 Nuasmeninta nutartis 2016-10-10 Nr. AB-19555-3-61-3-01529-2015-8 2016-10-10 Nr. AB-19555-3-61-3-01529-2015-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.10.10 Galioja nuo 2016.10.10  Teisės aktų registras: 2016-25409-, 2016.
379 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-266 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.05 Galioja nuo 2016.10.07  Teisės aktų registras: 2016-24687-, 2016.
380 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 973 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.10.05 Galioja nuo 2016.10.06  Teisės aktų registras: 2016-24620-, 2016.
381 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-37 „Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-263 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.05 Galioja nuo 2016.11.18  Teisės aktų registras: 2016-24591-, 2016.
382 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1-150 „Dėl Nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo Druskininkų savivaldybės vartotojams užtikrinimo 2016-2017 metais veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-257 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.26 Galioja nuo 2016.10.05  Teisės aktų registras: 2016-24455-, 2016.
383 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1220 „Dėl Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo 944 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.26 Galioja nuo 2016.09.28  Teisės aktų registras: 2016-24119-, 2016.
384 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų fin ... 1-253 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.23 Galioja nuo 2016.09.24  Teisės aktų registras: 2016-24000-, 2016.
385 Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo 1-249 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.19 Galioja nuo 2016.10.01  Teisės aktų registras: 2016-23715-, 2016.
386 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos XII-2602 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.09.14 Galioja nuo 2016.09.20  Teisės aktų registras: 2016-23800-, 2016.
387 Dėl Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtinimo 1-246 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.13 Galioja nuo 2016.10.01  Teisės aktų registras: 2016-23849-, 2016.
388 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-632 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.09.08 Galioja nuo 2016.09.09  Teisės aktų registras: 2016-23383-, 2016.
389 Dėl Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 22, 31, 35 ... 905 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.07 Galioja nuo 2016.09.13  Teisės aktų registras: 2016-23510-, 2016.
390 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884  2, 6 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881  2, 7, 22, 31,  ... 905 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.07    
391 Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 904 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.09.07 Galioja nuo 2016.09.10  Teisės aktų registras: 2016-23471-, 2016.
392 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-264 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.09.06 Galioja nuo 2016.09.08 . Išimtys: Šio nutarimo 3 punktas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-23284-, 2016.
393 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 861 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.25 Galioja nuo 2016.08.30  Teisės aktų registras: 2016-22818-, 2016.
394 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos 848 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.25 Galioja nuo 2016.08.27  Teisės aktų registras: 2016-22696-, 2016.
395 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Get Baltic“ aukciono organizavimo nuostatų derinimo O3-250 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.08.12 Negalioja nuo 2018.07.28 Galioja nuo 2016.08.13 iki 2018.07.27  Teisės aktų registras: 2016-22310-, 2016.
396 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo 2BE-203 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2016.08.04 Galioja nuo 2016.08.05  Teisės aktų registras: 2016-21300-, 2016.
397 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų fina ... 1-221 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.07.29 Galioja nuo 2016.08.03  Teisės aktų registras: 2016-21224-, 2016.
398 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo 1-209 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.07.26 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2016.07.28 iki 2018.12.31 . Išimtys: Nuostatai įsigalioja įregistravus juos Juridinių asmenų registre. Nuostatų 3 punktas, 12.10 ir 20.5 papunkčiai įsigalioja 2017 m. sausio 1 d. Nuostatų 3-1 punktas, 12.10-1 ir 20.5-1 papunkčiai galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.  Teisės aktų registras: 2016-21052-, 2016.
399 Dėl Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo 769 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.28  Teisės aktų registras: 2016-21059-, 2016.
400 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3988 766 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.26  Teisės aktų registras: 2016-21024-, 2016.
401 Dėl Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo metodikos patvirtinimo 742 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.07.20 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2016.07.22 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2016-20862-, 2016.
402 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr.VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat la ... VA-102 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2016.07.13 Galioja nuo 2016.07.14 . Išimtys: Šio įsakymo 2.2 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2016-20314-, 2016.
403 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-204 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.07.12 Galioja nuo 2016.07.14  Teisės aktų registras: 2016-20243-, 2016.
404 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-214 „Dėl viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos atliekamų paslaugų kainų nustatymo taisyklių ir paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo A1-331 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.07.05 Galioja nuo 2016.07.08  Teisės aktų registras: 2016-19331-, 2016.
405 Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-2593 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.30 Galioja nuo 2016.07.16  Teisės aktų registras: 2016-20670-, 2016.
406 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. O-152 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams“ pakeitimo O3-197 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.06.30 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-17991-, 2016.
407 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 246 „Dėl prekybos šildymo kuru taisyklių“ pakeitimo VA-94 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2016.06.29 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-17867-, 2016.
408 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Specialių akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlių ir asmenų, turinčių teisę verstis didmenine prek ... VA-93 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2016.06.29 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-17866-, 2016.
409 Nuasmeninta nutartis 2016-06-23 Nr. AB-13266-3-61-3-04510-2014-0 2016-06-23 Nr. AB-13266-3-61-3-04510-2014-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.06.23 Galioja nuo 2016.06.23  Teisės aktų registras: 2016-18564-, 2016.
410 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006 m gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/ VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracij ... D1-449/ VA-85 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.06.23 Galioja nuo 2016.10.01  Teisės aktų registras: 2016-18465-, 2016.
411 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitos pateikimo taisyklių patvi ... VA-90 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2016.06.23 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-17569-, 2016.
412 Dėl 2015 metų finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje O3-194 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.06.21 Galioja nuo 2016.06.23  Teisės aktų registras: 2016-17369-, 2016.
413 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-403 „Dėl Preliminarių tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių paskirstymo 2016 metais pagal aukštąsias mokyklas, studijų programas ir studijų kursus“ pakeitimo V-543 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.06.13 Galioja nuo 2016.06.15  Teisės aktų registras: 2016-16362-, 2016.
414 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo VA-82 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2016.06.10 Galioja nuo 2016.06.14 . Išimtys: Šio įsakymo 1.1, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.11 ir 1.2.17 papunkčiai įsigalioja 2016 m. spalio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2016-16344-, 2016.
415 Nuasmeninta nutartis 2016-06-09 Nr. AB-12259-3-61-3-01421-2014-8 2016-06-09 Nr. AB-12259-3-61-3-01421-2014-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.06.09 Galioja nuo 2016.06.09  Teisės aktų registras: 2016-17229-, 2016.
416 Dėl naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo O3-169 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.06.03 Negalioja nuo 2017.11.29 Galioja nuo 2016.06.07 iki 2017.11.28  Teisės aktų registras: 2016-14837-, 2016.
417 Nutarimas dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams O3-153 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.31 Galioja nuo 2016.06.01  Teisės aktų registras: 2016-14407-, 2016.
418 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansav ... 1-172 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.05.30 Galioja nuo 2016.06.01  Teisės aktų registras: 2016-14388-, 2016.
419 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-403 „Dėl Preliminarių tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas, studijų programas ir studijų kursus“ pakeitimo V-500 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.05.27 Galioja nuo 2016.05.31  Teisės aktų registras: 2016-14235-, 2016.
420 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirt ... VA-73 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2016.05.26 Galioja nuo 2016.10.01  Teisės aktų registras: 2016-14098-, 2016.
421 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 2, 5, 16 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO  NR. VIII-1881 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ PATEIKIMO LI ... 510 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.05.25 Galioja nuo 2016.05.26   
422 Nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Haupas“ gamtinių dujų tiekimo kainos viršutinės ribos Druskininkų savivaldybės teritorijoje nustatymo O3-142 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.25 Galioja nuo 2016.05.26  Teisės aktų registras: 2016-13979-, 2016.
423 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-837 „Dėl Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ p ... D1-377 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.24 Galioja nuo 2016.05.27  Teisės aktų registras: 2016-14062-, 2016.
424 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-837 „DĖL LIETUVOS ŠILUMINĖS TECHNIKOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ P ... D1-377 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.24    
425 Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo 1-162 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.05.17 Galioja nuo 2016.11.01 . Išimtys: Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 12, 13, 16 ir 17 punktų nustatyti reikalavimai taikomi nuo 2017 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-13784-, 2016.
426 Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo O3-123 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.13 Galioja nuo 2016.05.17  Teisės aktų registras: 2016-12852-, 2016.
427 Dėl Preliminarių tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių paskirstymo 2016 metais pagal aukštąsias mokyklas, studijų programas ir studijų kursus V-403 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.05.05 Galioja nuo 2016.05.06  Teisės aktų registras: 2016-11317-, 2016.
428 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Rytų partnerystės programos koncepcijos patvirtinimo SV-S-1510 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2016.05.04 Galioja nuo 2016.05.07  Teisės aktų registras: 2016-11409-, 2016.
429 Dėl Nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo Druskininkų savivaldybės vartotojams užtikrinimo 2016-2017 metais veiksmų plano patvirtinimo 1-150 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.04.29 Galioja nuo 2016.05.03  Teisės aktų registras: 2016-10989-, 2016.
430 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo D1-284 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.28 Galioja nuo 2016.04.30  Teisės aktų registras: 2016-10670-, 2016.
431 Dėl 2016 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 443 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.04.27 Galioja nuo 2016.05.05  Teisės aktų registras: 2016-11233-, 2016.
432 Dėl Lietuvos stabilumo 2016 metų programos 417 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.04.27 Galioja nuo 2016.04.29  Teisės aktų registras: 2016-10666-, 2016.
433 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3-100 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.04.18 Galioja nuo 2016.04.20  Teisės aktų registras: 2016-10078-, 2016.
434 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos ESKIS nuostatų patvirti ... VA-48 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2016.04.08 Galioja nuo 2016.04.09  Teisės aktų registras: 2016-08581-, 2016.
435 Nuasmeninta nutartis 2016-04-06 Nr. AB-7430-3-61-3-00216-2016-1 2016-04-06 Nr. AB-7430-3-61-3-00216-2016-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.04.06 Galioja nuo 2016.04.06  Teisės aktų registras: 2016-09063-, 2016.
436 Nuasmeninta nutartis 2016-04-05 Nr. AB-7381-3-63-3-01146-2013-3 2016-04-05 Nr. AB-7381-3-63-3-01146-2013-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.04.05 Galioja nuo 2016.04.05  Teisės aktų registras: 2016-08806-, 2016.
437 Dėl ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo SV6-12 Studijų kokybės vertinimo centras Įsakymas 2016.04.01 Galioja nuo 2016.04.02 . Išimtys: įsakymo 1.1 punktas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-06933-, 2016.
438 Dėl Degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų rengimo, keitimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo 11V-24 Lietuvos metrologijos inspekcija Įsakymas 2016.04.01 Galioja nuo 2016.04.02  Teisės aktų registras: 2016-06862-, 2016.
439 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo 1-105 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.31 Negalioja nuo 2016.07.28 Galioja nuo 2016.04.02 iki 2016.07.27 . Išimtys: Nuostatai įsigalioja įregistravus juos Juridinių asmenų registre. Nuostatų 3 punktas, 12.10 ir 20.5 papunkčiai įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d. Nuostatų 31 punktas, 12.101 ir 20.51 papunkčiai galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.  Teisės aktų registras: 2016-06780-, 2016.
440 Nuasmeninta nutartis 2016-03-30 Nr. CB-3328-2-55-3-00834-2011-4 2016-03-30 Nr. CB-3328-2-55-3-00834-2011-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2016.03.30 Galioja nuo 2016.03.30  Teisės aktų registras: 2016-08314-, 2016.
441 Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo 332 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.30 Galioja nuo 2016.04.05  Teisės aktų registras: 2016-07374-, 2016.
442 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 19 ir 19-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2342, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2343, Liet ... 316 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.30 Galioja nuo 2016.04.02  Teisės aktų registras: 2016-06954-, 2016.
443 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. O3-70 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sekttori ... O3-84 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.03.25 Galioja nuo 2016.03.26  Teisės aktų registras: 2016-06341-, 2016.
444 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-70 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.03.18 Galioja nuo 2016.03.19  Teisės aktų registras: 2016-05411-, 2016.
445 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-821 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-201 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.18 Negalioja nuo 2017.09.02 Galioja nuo 2016.03.23 iki 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2016-05494-, 2016.
446 Nuasmeninta nutartis 2016-03-16 Nr. CB-3097-2-69-3-11030-2014-2 2016-03-16 Nr. CB-3097-2-69-3-11030-2014-2 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2016.03.16 Galioja nuo 2016.03.16  Teisės aktų registras: 2016-06628-, 2016.
447 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos XII-2251 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.03.15 Galioja nuo 2016.03.21  Teisės aktų registras: 2016-05472-, 2016.
448 Dėl Kitų (ne buitinių) vartotojų ir energetikos įmonių ginčų neteisminio sprendimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos procedūros taisyklių patvirtinimo 1V-27 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2016.03.14 Galioja nuo 2016.03.16  Teisės aktų registras: 2016-04892-, 2016.
449 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 221 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.09 Galioja nuo 2016.06.01  Teisės aktų registras: 2016-04792-, 2016.
450 Dėl skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo 1-83 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.08 Negalioja nuo 2019.07.01 Galioja nuo 2016.03.10 iki 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2016-04429-, 2016.
451 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas ... 4-187 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.03.07 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04346-, 2016.
452 Nuasmeninta nutartis 2016-03-02 Nr. AB-5023-3-66-3-00001-2016-8 2016-03-02 Nr. AB-5023-3-66-3-00001-2016-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.03.02 Galioja nuo 2016.03.02  Teisės aktų registras: 2016-04613-, 2016.
453 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-80 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.01 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04358-, 2016.
454 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistem ... 1-77 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.01 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04355-, 2016.
455 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos  ... 1-76 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.01 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04353-, 2016.
456 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-75 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.01 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04352-, 2016.
457 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-74 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.01 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04351-, 2016.
458 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 „Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-70 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.01 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04336-, 2016.
459 Dėl Elektrinės kuro balanso formos patvirtinimo 1-57 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.02.26 Galioja nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-04013-, 2016.
460 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-61 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.02.26 Galioja nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-03903-, 2016.
461 Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo O3-56 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.02.25 Galioja nuo 2016.02.26  Teisės aktų registras: 2016-03734-, 2016.
462 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1224 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 182 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.02.26  Teisės aktų registras: 2016-03743-, 2016.
463 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos 161 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.18 Galioja nuo 2016.02.26  Teisės aktų registras: 2016-03707-, 2016.
464 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3-44 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.02.11 Galioja nuo 2016.02.13  Teisės aktų registras: 2016-02724-, 2016.
465 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę „Gamtinių  ... 43493 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.02.08 Galioja nuo 2016.02.10  Teisės aktų registras: 2016-02535-, 2016.
466 Nuasmeninta nutartis 2016-02-05 Nr. CB-1241-2-56-3-00288-2013-0 2016-02-05 Nr. CB-1241-2-56-3-00288-2013-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2016.02.05 Galioja nuo 2016.02.05  Teisės aktų registras: 2016-02907-, 2016.
467 Nuasmeninta nutartis 2016-02-03 Nr. CB-1083 2016-02-03 Nr. CB-1083 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2016.02.03 Galioja nuo 2016.02.03  Teisės aktų registras: 2016-02662-, 2016.
468 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006 m gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/ VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracij ... D1-63/ VA-12 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.29 Galioja nuo 2016.02.05  Teisės aktų registras: 2016-02352-, 2016.
469 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. 1268 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų, atgabenamų į suskystintų gamtinių dujų terminalą, pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 78 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.25 Galioja nuo 2016.01.27  Teisės aktų registras: 2016-01599-, 2016.
470 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę „Gamtinių  ... 43479 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.01.22 Galioja nuo 2016.01.26  Teisės aktų registras: 2016-01458-, 2016.
471 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-360 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-37 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.22 Galioja nuo 2016.01.28  Teisės aktų registras: 2016-01666-, 2016.
472 Nuasmeninta nutartis 2016-01-21 Nr. AB-2735-3-66-3-00001-2016-8 2016-01-21 Nr. AB-2735-3-66-3-00001-2016-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.01.21 Galioja nuo 2016.01.21  Teisės aktų registras: 2016-02916-, 2016.
473 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo 43472 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.01.15 Negalioja nuo 2016.04.02 Galioja nuo 2016.01.19 iki 2016.04.01 . Išimtys: Nuostatai įsigalioja įregistravus juos Juridinių asmenų registre. Nuostatų 3 punktas, 12.11 ir 20.5 papunkčiai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d. Nuostatų 3-1 punktas, 12.11-1 ir 20.5-1 papunkčiai galioja iki 2016 m. kovo 31 d.  Teisės aktų registras: 2016-01141-, 2016.
474 Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo 1V-32 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.01.15 Galioja nuo 2016.01.16  Teisės aktų registras: 2016-01098-, 2016.
475 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsau ... 43472 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.12 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-00524-, 2016.
476 Nuasmeninta nutartis 2016-01-11 Nr. AB-719-3-61-3-05531-2014-4 2016-01-11 Nr. AB-719-3-61-3-05531-2014-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.01.11 Galioja nuo 2016.01.11  Teisės aktų registras: 2016-01225-, 2016.
477 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1197 „Dėl Brandos egzaminų ir įskaitų programų patvirtinimo“ pakeitimo V-9 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.01.07 Galioja nuo 2016.01.09  Teisės aktų registras: 2016-00437-, 2016.
478 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-8 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2016.01.06 Galioja nuo 2016.01.12  Teisės aktų registras: 2016-00486-, 2016.
479 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 43466 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.01.05 Galioja nuo 2016.01.06  Teisės aktų registras: 2016-00092-, 2016.
480 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo VA-2 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2016.01.04 Galioja nuo 2016.01.06  Teisės aktų registras: 2016-00054-, 2016.
481 Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo 1S-215 Viešųjų pirkimų tarnyba Įsakymas 2015.12.31 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-21314-, 2015.
482 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo VA-125 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2015.12.31 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-21198-, 2015.
483 Nuasmeninta nutartis 2015-12-30 Nr. CB-12361-2-57-3-00509-2014-8 2015-12-30 Nr. CB-12361-2-57-3-00509-2014-8 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.12.30 Galioja nuo 2015.12.30  Teisės aktų registras: 2016-00892-, 2016.
484 Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo O3-698 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Negalioja nuo 2018.12.01 Galioja nuo 2016.01.01 iki 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2015-21234-, 2015.
485 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. O3-621 „Dėl AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos bei visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos pas ... O3-697 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Negalioja nuo 2016.06.01 Galioja nuo 2016.01.01 iki 2016.05.31  Teisės aktų registras: 2015-21154-, 2015.
486 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3-626 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos dujų tiekimas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams“ pakeitimo O3-701 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-21144-, 2015.
487 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. O3-619 „Dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-706 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2015.12.31 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2015-21090-, 2015.
488 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. O3-620 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“ 2016 metų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-705 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2015.12.31 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2015-21089-, 2015.
489 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. O3-617 „Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-704 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Galioja nuo 2015.12.31  Teisės aktų registras: 2015-21087-, 2015.
490 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. O3-616 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „E tinklas“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pa ... O3-703 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2015.12.30 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2015-21078-, 2015.
491 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. O3-618 „Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-702 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2015.12.31 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2015-21075-, 2015.
492 Dėl naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo O3-699 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Negalioja nuo 2017.06.01 Galioja nuo 2015.12.31 iki 2017.05.31  Teisės aktų registras: 2015-21064-, 2015.
493 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-582 „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-696 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Negalioja nuo 2016.08.01 Galioja nuo 2015.12.30 iki 2016.07.31  Teisės aktų registras: 2015-21060-, 2015.
494 Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus ar juos viršija, planinių patikrinimų 2016 metais grafiko pat ... 1-397 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.12.29 Galioja nuo 2015.12.30  Teisės aktų registras: 2015-20869-, 2015.
495 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1B-1001 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2015.12.23 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-20967-, 2015.
496 Dėl įstatymų ir nutarimo projektų išvadų SV-S-1306 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.29  Teisės aktų registras: 2015-20792-, 2015.
497 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ pakeitimo VA-119 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.29  Teisės aktų registras: 2015-20593-, 2015.
498 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. O3-590 „Dėl AB „Lesto“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2016 metams nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš  ... O3-688 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20336-, 2015.
499 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-579 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2016 metams nustatymo“ pakeitimo O3-687 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20335-, 2015.
500 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. O3-560 „Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2016 metams nustatymo“ pakeitimo O3-686 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20334-, 2015.
501 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. O3-562 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2016 metams nustatymo“ pakeitimo O3-685 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20333-, 2015.
502 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3-632 „Dėl gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinės ribos (gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomosios dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos) kor ... O3-684 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20332-, 2015.
503 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3-625 „Dėl paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo UAB „Litgas“ gamtinių dujų tiekimo paslaugos kainos 2016 metams“ pakeitimo O3-682 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20330-, 2015.
504 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. O3-609 „Dėl akcinės bendrovės „Amber grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2016 metams tvirtinimo“ pakeitimo O3-680 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.22 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20246-, 2015.
505 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. O3-546  „Dėl elektros energijos rinkos kainos 2016 metams nustatymo“ pakeitimo O3-678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.22 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20245-, 2015.
506 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-654 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.17 Galioja nuo 2015.12.19  Teisės aktų registras: 2015-19928-, 2015.
507 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų adminis ... O3-653 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.17 Galioja nuo 2015.12.18  Teisės aktų registras: 2015-19920-, 2015.
508 Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 11 straipsnio (2013 m. gegužės 30 d. redakcija) 2, 4 dalių nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT33-N21/ 2015 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2015.12.16 Galioja nuo 2015.12.16  Teisės aktų registras: 2015-19859-, 2015.
509 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 1-290 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.12.16 Galioja nuo 2015.12.17  Teisės aktų registras: 2015-19843-, 2015.
510 Dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo O3-650 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.15 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2015.12.16 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2015-19805-, 2015.
511 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo  D1-914 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.14 Galioja nuo 2015.12.18 . Išimtys: 1.23 papunktis įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-19896-, 2015.
512 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo  D1-914 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.14    
513 Dėl Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklių patvirtinimo 4-791 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.12.11 Galioja nuo 2015.12.15  Teisės aktų registras: 2015-19699-, 2015.
514 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-282 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.12.09 Galioja nuo 2015.12.10 . Išimtys: Šio įsakymo 1.9.5 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 20 d.  Teisės aktų registras: 2015-19480-, 2015.
515 Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 straipsnio ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas XII-2148 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.12.08 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-19625-, 2015.
516 Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 48, 53, 57, 58, 58-1, 59, 60 straipsnių ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymas XII-2128 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.12.03 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-19496-, 2015.
517 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingu ... D1-885 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.03 Negalioja nuo 2017.01.01 Galioja nuo 2015.12.05 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2015-19297-, 2015.
518 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1224 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.02 Galioja nuo 2016.01.01 . Išimtys: Šis nutarimas, išskyrus 1.2.19 ir 1.2.21 papunkčius ir 2?4 punktus, įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2015-19295-, 2015.
519 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-861 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.30 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-19145-, 2015.
520 Dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo O3-631 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.11.30 Negalioja nuo 2017.01.01 Galioja nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2015-19018-, 2015.
521 Dėl naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo O3-623 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.11.30 Negalioja nuo 2019.02.01 Galioja nuo 2016.01.01 iki 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2015-18999-, 2015.
522 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-861???? Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.30 Galioja nuo 2016.01.01   
523 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 63 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-2091 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.11.26 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-19369-, 2015.
524 Dėl Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo D1-851 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.26 Negalioja nuo 2017.08.30 Galioja nuo 2015.11.27 iki 2017.08.29  Teisės aktų registras: 2015-18767-, 2015.
525 Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas VIII-1864 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.11.24 Aktuali nuo 2015.12.03 iki 2015.12.14   
526 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-265 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.11.18 Galioja nuo 2015.11.19  Teisės aktų registras: 2015-18296-, 2015.
527 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-2036 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.11.17 Galioja nuo 2016.01.01 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2015-11-26.  Teisės aktų registras: 2015-18708-, 2015.
528 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos S ... 1-262 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.11.12 Galioja nuo 2015.11.17  Teisės aktų registras: 2015-18167-, 2015.
529 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-257 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.11.12 Negalioja nuo 2016.01.19 Galioja (po sąlygų įvykdymo)iki 2016.01.18 . Išimtys: Neteko galios nespėjęs įsigalioti.  Teisės aktų registras: 2015-17961-, 2015.
530 Nuasmeninta nutartis 2015-11-11 Nr. CB-10677-2-68-3-07069-2013-7 2015-11-11 Nr. CB-10677-2-68-3-07069-2013-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.11.11 Galioja nuo 2015.11.11  Teisės aktų registras: 2015-18334-, 2015.
531 Dėl Elektros energijos gamybos statistinės ataskaitos PEG-11 (mėnesinės), Elektros energijos perdavimo statistinės ataskaitos PEP-11 (mėnesinės), Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinės ataskaitos PET-11 (mėnesinės), Gamtinių dujų tiekim ... DĮ-215 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2015.11.11 Galioja nuo 2016.02.01  Teisės aktų registras: 2015-17928-, 2015.
532 Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206  4, 21, 28, 29, 31, 34, 36, 51, 55, 74, 99, 99-1, 100, 104, 105-1, 105-2, 105-4, 141 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIP ... 1163 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.11.11 Galioja nuo 2015.11.13  Teisės aktų registras: 2015-17954-, 2015.
533 Nuasmeninta nutartis 2015-11-10 Nr. CB-10604-2-55-3-01710-2012-9 2015-11-10 Nr. CB-10604-2-55-3-01710-2012-9 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.11.10 Galioja nuo 2015.11.10  Teisės aktų registras: 2015-18280-, 2015.
534 Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo 1-253/ 1V-884 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.11.09 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-17940-, 2015.
535 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. O3-528 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų  ... O3-586 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.11.06 Galioja nuo 2015.11.10  Teisės aktų registras: 2015-17752-, 2015.
536 Dėl Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo procedūrų ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1S-179 Viešųjų pirkimų tarnyba Įsakymas 2015.10.30 Galioja nuo 2015.11.04  Teisės aktų registras: 2015-17415-, 2015.
537 Dėl Skelbimų apie energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1S-178 Viešųjų pirkimų tarnyba Įsakymas 2015.10.30 Galioja nuo 2015.11.04  Teisės aktų registras: 2015-17414-, 2015.
538 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. VA-97 „Dėl leidimo be akcizų įsigyti energinius produktus išdavimo“ pakeitimo VA-92 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2015.10.29 Galioja nuo 2015.10.30  Teisės aktų registras: 2015-17057-, 2015.
539 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitos pateikimo taisyklių, FR08 ... VA-87 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2015.10.28 Galioja nuo 2015.10.29  Teisės aktų registras: 2015-16993-, 2015.
540 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo VA-89 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2015.10.27 Galioja nuo 2015.10.29  Teisės aktų registras: 2015-16995-, 2015.
541 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1127 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.10.26 Galioja nuo 2015.11.03  Teisės aktų registras: 2015-17345-, 2015.
542 nuasmeninta nutartis 2015-10-23 Nr. CB-10141-2-60-3-00080-2012-4 2015-10-23 Nr. CB-10141-2-60-3-00080-2012-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.10.23 Galioja nuo 2015.11.03  Teisės aktų registras: 2015-17296-, 2015.
543 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. O3-532 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektor ... O3-559 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.10.22 Galioja nuo 2015.10.24  Teisės aktų registras: 2015-16672-, 2015.
544 Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų svarbių valstybės objektų 1090 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.10.19 Galioja nuo 2016.01.01 . Išimtys: Šis nutarimas, išskyrus 1.1.4, 1.1.5, 1.1.10, 1.1.13, 1.4 ir 2.1 papunkčius, įsigalioja 2016-01-01.  1.1.4, 1.1.5 ir 1.1.13 papunkčiai įsigalioja 2016-07-01; 1.4 papunktis įsigalioja 2017-01-01; 1.1.10 papunktis įsigalioja 2018-01-01; 1.2 papunktis galioja iki 2017-12-31; 1.1.1?1.1.3, 1.1.7 ir 1.3.4 papunkčiai galioja iki 2016-06-30; 1.3.2 papunktis galioja iki 2016-12-31.  Teisės aktų registras: 2015-16595-, 2015.
545 Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas VIII-1864 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.10.15 Aktuali nuo 2015.10.20 iki 2015.12.02   
546 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-234 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.10.15 Galioja nuo 2015.10.20  Teisės aktų registras: 2015-15744-, 2015.
547 Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053  2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 1075 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.10.14 Galioja nuo 2015.10.17  Teisės aktų registras: 2015-15682-, 2015.
548 Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo 1-298 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.10.14 Galioja nuo 2015.10.15  Teisės aktų registras: 2015-15169-, 2015.
549 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1063 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.10.14 Galioja nuo 2015.10.16  Teisės aktų registras: 2015-15200-, 2015.
550 nuasmeninta nutartis 2015-10-07 Nr. AB-19451-3-63-3-01119-2013-3 2015-10-07 Nr. AB-19451-3-63-3-01119-2013-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.07 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16888-, 2015.
551 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1062 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.10.07 Galioja nuo 2015.10.15  Teisės aktų registras: 2015-15189-, 2015.
552 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-532 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.10.01 Galioja nuo 2015.10.03  Teisės aktų registras: 2015-14658-, 2015.
553 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-528 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.10.01 Galioja nuo 2015.10.02  Teisės aktų registras: 2015-14586-, 2015.
554 nuasmeninta nutartis 2015-09-30 Nr. AB-19184-3-61-3-04082-2014-4 2015-09-30 Nr. AB-19184-3-61-3-04082-2014-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.09.30 Galioja nuo 2015.10.17  Teisės aktų registras: 2015-15621-, 2015.
555 nuasmeninta nutartis 2015-09-29 Nr. AB-18809-3-63-3-01145-2013-2 2015-09-29 Nr. AB-18809-3-63-3-01145-2013-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.09.29 Galioja nuo 2015.10.10  Teisės aktų registras: 2015-14987-, 2015.
556 Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato 2016 metais 11V-103 Lietuvos metrologijos inspekcija Įsakymas 2015.09.28 Galioja nuo 2015.09.29  Teisės aktų registras: 2015-14344-, 2015.
557 Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo 1-226/ D1-683 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.25 Galioja nuo 2015.10.01  Teisės aktų registras: 2015-14830-, 2015.
558 Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo O3-510 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.22 Galioja nuo 2015.09.24  Teisės aktų registras: 2015-14120-, 2015.
559 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-518 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.22 Galioja nuo 2015.09.24  Teisės aktų registras: 2015-14115-, 2015.
560 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-514 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.22 Galioja nuo 2015.09.24  Teisės aktų registras: 2015-14110-, 2015.
561 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 4-323 „Dėl Priemonių „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ ir „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašų ir pa ... 4-583 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.09.18 Galioja nuo 2015.09.23  Teisės aktų registras: 2015-14056-, 2015.
562 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 20 d. Nr. O3-895 „Dėl Gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinės ribos (gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos) nustatymo 2015- ... O3-508 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.18 Galioja nuo 2015.09.22  Teisės aktų registras: 2015-14016-, 2015.
563 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų adminis ... O3-506 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.18 Galioja nuo 2015.09.22 . Išimtys: 1.2 punktas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-14015-, 2015.
564 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos XII-1937 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2015.09.17 Galioja nuo 2015.09.24  Teisės aktų registras: 2015-14161-, 2015.
565 Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053  2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 988 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.09.16 Galioja nuo 2015.09.22  Teisės aktų registras: 2015-14022-, 2015.
566 Nuasmeninta nutartis byloje eAS-884-858/ 2015 eAS-884-858/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.09.09 Galioja nuo 2015.09.14  Teisės aktų registras: 2015-15319-, 2015.
567 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-858 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo pertvarkymo į biudžetinę įstaigą“ pakeitimo D1-636 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.07 Negalioja nuo 2018.04.05 . Išimtys: Negalioja nuo biudžetinės įstaigos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Galioja nuo 2015.10.09 iki 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2015-14908-, 2015.
568 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-858 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo pertvarkymo į biudžetinę įstaigą“ pakeitimo D1-636 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.07    
569 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-201 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.08.21 Negalioja nuo 2016.01.19 Galioja nuo 2015.08.22 iki 2016.01.18  Teisės aktų registras: 2015-12488-, 2015.
570 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos 874 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.19 Galioja nuo 2015.08.22  Teisės aktų registras: 2015-12495-, 2015.
571 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavim ... 4-499 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.07.31 Galioja nuo 2015.08.01  Teisės aktų registras: 2015-11837-, 2015.
572 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų fin ... 1-190 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.07.30 Galioja nuo 2015.08.01  Teisės aktų registras: 2015-11796-, 2015.
573 Dėl Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“ tikslą gerinti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokini ... V-857 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.07.30 Galioja nuo 2015.07.31  Teisės aktų registras: 2015-11769-, 2015.
574 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-187 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.07.17 Galioja nuo 2015.07.18  Teisės aktų registras: 2015-11462-, 2015.
575 Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo 1K-238 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.07.16 Galioja nuo 2015.07.21  Teisės aktų registras: 2015-11474-, 2015.
576 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 1-185 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.07.16 Galioja nuo 2015.07.17  Teisės aktų registras: 2015-11422-, 2015.
577 Dėl Paskirtojo tiekėjo prognozuojamos gamtinių dujų įsigijimo kainos energijos gamintojams nustatymo tvarkos derinimo O3-423 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.07.09 Galioja nuo 2015.07.11  Teisės aktų registras: 2015-11217-, 2015.
578 Dėl Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos sudarymo taisyklių patvirtinimo 1K-224 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.07.01 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-11010-, 2015.
579 Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas VIII-1864 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.06.30 Aktuali nuo 2015.07.08 iki 2015.07.09   
580 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Haupas“ taikomos gamtinių dujų kainodaros nebuitiniams vartotojams, sistemų operatoriams ir vertikaliai integruotoms gamtinių dujų įmonėms tvarkos O3-411 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.30 Galioja nuo 2015.07.02  Teisės aktų registras: 2015-10531-, 2015.
581 Dėl 2014 metų finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje O3-405 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.30 Galioja nuo 2015.07.02  Teisės aktų registras: 2015-10526-, 2015.
582 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3-415 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.30 Galioja nuo 2015.07.01 . Išimtys: Šio nutarimo 1.15, 1.16, 1.27 punktai įsigalioja nuo 2015 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-10503-, 2015.
583 Dėl UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 2015?2016 m. taikomos gamtinių dujų kainodaros nebuitiniams vartotojams ir sistemų operatoriams tvarkos O3-389 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.26 Galioja nuo 2015.06.30  Teisės aktų registras: 2015-10247-, 2015.
584 Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas VIII-1864 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.06.25 Aktuali nuo 2015.07.10 iki 2015.10.19   
585 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas XII-1869 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.25 Galioja nuo 2015.07.11 . Išimtys: Administracinių nusižengimų kodeksas įsigalioja 2017-01-01.  Kodekso įsigaliojimas pakeistas 2016-03-25 įstatymu Nr. XII-2275.  Teisės aktų registras: 2015-11216-, 2015.
586 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo D1-505 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.25 Galioja nuo 2015.06.30 . Išimtys: Įsakymo 1.1?1.5, 1.7?1.9, 1.11, 3.12 papunkčiai įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-10320-, 2015.
587 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-245 pakeitimo 1-167 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.06.25 Galioja nuo 2015.07.01 . Išimtys: Šio įsakymo 1.3 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2015 m. spalio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-10118-, 2015.
588 Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas VIII-1864 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2015.06.23 Aktuali nuo 2015.07.02 iki 2015.07.07   
589 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-489 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.23 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-10138-, 2015.
590 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-159 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.06.22 Negalioja nuo 2016.01.19 Galioja nuo 2015.06.23 iki 2016.01.18  Teisės aktų registras: 2015-10039-, 2015.
591 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. O3-744 „Dėl Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3-382 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.22 Galioja nuo 2015.06.23  Teisės aktų registras: 2015-10028-, 2015.
592 Dėl 2015 m. rekomendacijų, susijusių su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams, patvirtinimo O3-373 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.19 Galioja nuo 2015.06.24  Teisės aktų registras: 2015-10084-, 2015.
593 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-368 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.18 Galioja nuo 2015.06.20  Teisės aktų registras: 2015-09815-, 2015.
594 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1276 „Dėl ... 623 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.17 Negalioja nuo 2017.07.17 Galioja nuo 2015.06.23 iki 2017.07.16  Teisės aktų registras: 2015-10038-, 2015.
595 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansav ... 1-152 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.06.15 Galioja nuo 2015.06.18  Teisės aktų registras: 2015-09665-, 2015.
596 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ patvirtinimo XII-1781 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2015.06.11 Galioja nuo 2015.06.18  Teisės aktų registras: 2015-09675-, 2015.
597 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 572 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.09 Galioja nuo 2015.06.16  Teisės aktų registras: 2015-09264-, 2015.
598 Dėl Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657  2, 5, 10, 11, 12, 40 straipsnių, šeštojo skirsnio ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 563 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.09 Galioja nuo 2015.06.14  Teisės aktų registras: 2015-09241-, 2015.
599 Dėl Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo O3-358 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.08 Negalioja nuo 2016.06.07 Galioja nuo 2015.06.10 iki 2016.06.06  Teisės aktų registras: 2015-09014-, 2015.
600 Dėl Gamtinių dujų pažangiųjų tinklų diegimo principų aprašo patvirtinimo 1?146 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.06.05 Galioja nuo 2015.06.06  Teisės aktų registras: 2015-08936-, 2015.
601 Nutarimas dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. O3-251 „Dėl reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reika ... O3-352 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.04 Galioja nuo 2015.06.06  Teisės aktų registras: 2015-08965-, 2015.
602 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-143 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.06.04 Galioja nuo 2015.06.06  Teisės aktų registras: 2015-08935-, 2015.
603 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr.VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat la ... VA-39 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2015.06.04 Galioja nuo 2015.06.05  Teisės aktų