T EKOLOGIŠKAS TRANSPORTAS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-100 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.05.30  Teisės aktų registras: 2019-08495-, 2019.
2 Dėl 2019 metų Nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 461 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.08 Galioja nuo 2019.05.15  Teisės aktų registras: 2019-07654-, 2019.
3 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-231 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.04.27 . Išimtys: Įsakymo 1.49 papunktis įsigalioja 2020 m. kovo 10 d.  Teisės aktų registras: 2019-06856-, 2019.
4 Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-64 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, tais ... V-80 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2019.04.19 Galioja nuo 2019.04.20  Teisės aktų registras: 2019-06529-, 2019.
5 DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO PATVIRTINIMO 371 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17    
6 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-320 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.04.02 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05295-, 2019.
7 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-282 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.03.20 Galioja nuo 2019.03.21  Teisės aktų registras: 2019-04355-, 2019.
8 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-272 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.03.19 Galioja nuo 2019.03.20  Teisės aktų registras: 2019-04301-, 2019.
9 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-271 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.03.19 Galioja nuo 2019.03.20  Teisės aktų registras: 2019-04295-, 2019.
10 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-268 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.03.18 Galioja nuo 2019.03.19  Teisės aktų registras: 2019-04242-, 2019.
11 Dėl Valstybės investicijų 2019-2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) 222 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.03.06 Galioja nuo 2019.03.09  Teisės aktų registras: 2019-03890-, 2019.
12 Nuasmeninta nutartis 2019-01-30 Nr. AB-3119-3-61-3-00111-2017-6 2019-01-30 Nr. AB-3119-3-61-3-00111-2017-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.30 Galioja nuo 2019.01.30  Teisės aktų registras: 2019-02162-, 2019.
13 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-109 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01342-, 2019.
14 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-31 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.10  Teisės aktų registras: 2019-00316-, 2019.
15 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1V-693 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-973 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21502-, 2018.
16 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-891 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.12.03 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19570-, 2018.
17 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-867 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.24  Teisės aktų registras: 2018-18963-, 2018.
18 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl Valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų pro ... 1122 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.21  Teisės aktų registras: 2018-18693-, 2018.
19 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-780 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.26  Teisės aktų registras: 2018-16596-, 2018.
20 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-758 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.10.16 Galioja nuo 2018.10.18  Teisės aktų registras: 2018-16290-, 2018.
21 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 1018   Nutarimas 2018.10.16    
22 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir ... 3-448 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13820-, 2018.
23 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-603 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja nuo 2018.08.22  Teisės aktų registras: 2018-13211-, 2018.
24 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-602 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja nuo 2018.08.22  Teisės aktų registras: 2018-13212-, 2018.
25 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-601 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.20 Galioja nuo 2018.08.22  Teisės aktų registras: 2018-13213-, 2018.
26 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-589 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.08.13 Negalioja nuo 2018.08.22 Galioja nuo 2018.08.14 iki 2018.08.21  Teisės aktų registras: 2018-13041-, 2018.
27 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl Valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų pro ... 781   Nutarimas 2018.08.08 Galioja nuo 2018.08.17  Teisės aktų registras: 2018-13129-, 2018.
28 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1V-122 „Dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-474 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.07.03 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11225-, 2018.
29 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-472 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.07.03 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11222-, 2018.
30 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-465 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-10719-, 2018.
31 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo XIII-1288 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10958-, 2018.
32 Dėl Valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne aglomeracijose, kelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių taikymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 3-300 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.22  Teisės aktų registras: 2018-10218-, 2018.
33 Nuasmeninta nutartis 2018-06-06 Nr. AB-11188-3-61-3-02387-2016-2 2018-06-06 Nr. AB-11188-3-61-3-02387-2016-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.06.06 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2019-00831-, 2019.
34 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir ... 3-272 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.06.05 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09356-, 2018.
35 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1V-252 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.03.30 Galioja nuo 2018.04.03  Teisės aktų registras: 2018-04990-, 2018.
36 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr.172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 296 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2018-05181-, 2018.
37 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo V-64 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2018.03.16 Galioja nuo 2018.03.17  Teisės aktų registras: 2018-04075-, 2018.
38 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 2BE-88 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2B-290 „Dėl Tec ... 2BE-88 Lietuvos transporto saugos administracija Įsakymas 2018.03.05 Galioja nuo 2018.05.20  Teisės aktų registras: 2018-03520-, 2018.
39 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 147 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02346-, 2018.
40 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų f ... 3-562 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.11.28 Galioja nuo 2017.11.29  Teisės aktų registras: 2017-18834-, 2017.
41 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-734 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.10.25 Galioja nuo 2017.10.26  Teisės aktų registras: 2017-16793-, 2017.
42 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1V-690 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.10.09 Galioja nuo 2018.04.01  Teisės aktų registras: 2017-15984-, 2017.
43 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-626 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.09.11 Galioja nuo 2017.09.13  Teisės aktų registras: 2017-14513-, 2017.
44 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“ pakeitimo V-655 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.08.31  Teisės aktų registras: 2017-13821-, 2017.
45 Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-160 „Dėl Lietuvos valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo V-368 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2017.08.24 Negalioja nuo 2018.08.30 Galioja nuo 2017.08.25 iki 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2017-13605-, 2017.
46 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-616 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.08.22 Galioja nuo 2017.09.02  Teisės aktų registras: 2017-14070-, 2017.
47 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-593 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.08.17 Galioja nuo 2017.08.23  Teisės aktų registras: 2017-13528-, 2017.
48 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir ... 3-346 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.08.02 Galioja nuo 2017.08.03  Teisės aktų registras: 2017-12990-, 2017.
49 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 4-309 „Dėl Inovatyvios ekonomikos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 4-404 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.07.10 Galioja nuo 2017.07.13  Teisės aktų registras: 2017-11974-, 2017.
50 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1V-122 „Dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-458 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.06.27 Galioja nuo 2017.06.28  Teisės aktų registras: 2017-10808-, 2017.
51 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 350 „Dėl Kurorto statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms reikalavimų aprašo, Kurortinės teritorijos statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms reikalavimų aprašo ir Kurorto ar  ... 499 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.21 Galioja nuo 2017.06.30 . Išimtys: Šio nutarimo 1 punktas įsigalioja 2017-07-01.  Teisės aktų registras: 2017-10984-, 2017.
52 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-424 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.06.12 Galioja nuo 2017.06.13  Teisės aktų registras: 2017-09844-, 2017.
53 Nuasmeninta nutartis 2017-06-06 Nr. BB-3272-1-20-1-00156-2012-1 2017-06-06 Nr. BB-3272-1-20-1-00156-2012-1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.06.06 Galioja nuo 2017.06.06  Teisės aktų registras: 2017-10033-, 2017.
54 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 6, 38, 58 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas XIII-406 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.01 Galioja nuo 2017.06.10 . Išimtys: Įstatymo 1, 3 ir 6 straipsniai įsigalioja 2017 -07-01. Įstatymo 4 ir 5 straipsniai įsigalioja 2017-09-10.  Teisės aktų registras: 2017-09791-, 2017.
55 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo 2BE-88 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2017.05.23 Galioja nuo 2018.05.20 . Išimtys: 1 priedo X skyrius ir 2 priedo 10 skyrius įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-08635-, 2017.
56 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-125 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-07114-, 2017.
57 Dėl Lietuvos valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukcijos patvirtinimo V-160 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2017.04.18 Galioja nuo 2017.04.19  Teisės aktų registras: 2017-06546-, 2017.
58 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3-173 (1.5 E) „Dėl Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros rekomendacijų ir Šalia valstybinės reikšmės kelių numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrov ... 3-125 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.03.20 Galioja nuo 2017.03.21  Teisės aktų registras: 2017-04605-, 2017.
59 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo 167 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.13 Galioja nuo 2017.03.14  Teisės aktų registras: 2017-04172-, 2017.
60 Dėl Lietuvos nacionalinės alternatyviųjų degalų transporto sektoriuje rinkos plėtros ir atitinkamos infrastruktūros diegimo politikos sistemos įgyvendinimo ataskaitos minimalaus elementų sąrašo patvirtinimo 3-77 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.02.28 Galioja nuo 2017.03.01  Teisės aktų registras: 2017-03234-, 2017.
61 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-112 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.02.10 Galioja nuo 2017.02.14  Teisės aktų registras: 2017-02449-, 2017.
62 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 86 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.01 Galioja nuo 2017.02.07  Teisės aktų registras: 2017-02180-, 2017.
63 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos XIII-82 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.12.13 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28737-, 2016.
64 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo“ pakeitimo D1-839 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.01 Galioja nuo 2016.12.02  Teisės aktų registras: 2016-27965-, 2016.
65 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 238 „Dėl Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 1206 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.30 Galioja nuo 2016.12.08  Teisės aktų registras: 2016-28389-, 2016.
66 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. KOVO 12 D. NUTARIMO NR. 238 „DĖL LIETUVOS TURIZMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 1206 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.30    
67 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrima ... 3-399(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.11.22 Galioja nuo 2016.11.23  Teisės aktų registras: 2016-27217-, 2016.
68 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-709  „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo" pakeitimo 1V-823 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.11.22 Galioja nuo 2016.11.23  Teisės aktų registras: 2016-27210-, 2016.
69 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1V-122 „Dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo" pakeitimo 1V-822 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.11.22 Galioja nuo 2016.11.23  Teisės aktų registras: 2016-27209-, 2016.
70 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1149 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.16 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27376-, 2016.
71 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-808 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.11.16 Galioja nuo 2016.11.17  Teisės aktų registras: 2016-26906-, 2016.
72 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-294 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.04 Galioja nuo 2016.11.18 . Išimtys: įsakymo 2.4, 2.5, 2.6 ir 2.7 papunkčiai įsigalioja 2017 m. lapkričio 18 d.  Teisės aktų registras: 2016-26483-, 2016.
73 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-739 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.10.20 Galioja nuo 2016.10.21  Teisės aktų registras: 2016-25439-, 2016.
74 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1V-693 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-730 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.10.18 Galioja nuo 2016.10.19  Teisės aktų registras: 2016-25335-, 2016.
75 Dėl Lietuvos universitetų botanikos sodų veiklos plėtros gairių aprašo patvirtinimo 1034 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.10.12 Galioja nuo 2016.10.20  Teisės aktų registras: 2016-25405-, 2016.
76 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvend ... 3-337(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.10.11 Galioja nuo 2016.10.12  Teisės aktų registras: 2016-24953-, 2016.
77 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-706 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.10.11 Galioja nuo 2016.10.12  Teisės aktų registras: 2016-24930-, 2016.
78 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1V-122 „Dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo" pakeitimo 1V-666 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.09.23 Galioja nuo 2016.09.24  Teisės aktų registras: 2016-23993-, 2016.
79 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo" pakeitimo 1V-665 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.09.23 Galioja nuo 2016.09.24  Teisės aktų registras: 2016-23992-, 2016.
80 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-662 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.09.23 Galioja nuo 2016.09.24  Teisės aktų registras: 2016-23989-, 2016.
81 Dėl Duomenų teikimo  ir tvarkymo  Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo V-511 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2016.09.15 Negalioja nuo 2017.04.25 Galioja nuo 2016.09.16 iki 2017.04.24  Teisės aktų registras: 2016-23620-, 2016.
82 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1V-693 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-610 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.09.02 Galioja nuo 2016.09.07  Teisės aktų registras: 2016-23250-, 2016.
83 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 846 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.17 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-22692-, 2016.
84 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-504 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.21  Teisės aktų registras: 2016-20813-, 2016.
85 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 676 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.29 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-18005-, 2016.
86 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-336 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.05.04 Galioja nuo 2016.05.05  Teisės aktų registras: 2016-11263-, 2016.
87 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-260 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.04.06 Galioja nuo 2016.04.07  Teisės aktų registras: 2016-07973-, 2016.
88 Nuasmeninta nutartis 2016-02-22 Nr. AB-4305-3-61-3-06734-2013-9 2016-02-22 Nr. AB-4305-3-61-3-06734-2013-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.02.22 Galioja nuo 2016.02.22  Teisės aktų registras: 2016-04236-, 2016.
89 Dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo 1V-122 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.02.19 Galioja nuo 2016.02.23  Teisės aktų registras: 2016-03207-, 2016.
90 Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo 1V-102 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.02.12 Galioja nuo 2016.02.13  Teisės aktų registras: 2016-02796-, 2016.
91 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 3-249 „Dėl preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 3-22(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.01.27 Galioja nuo 2016.01.29  Teisės aktų registras: 2016-01676-, 2016.
92 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 69 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.20 Galioja nuo 2016.01.27  Teisės aktų registras: 2016-01578-, 2016.
93 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-8 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2016.01.06 Galioja nuo 2016.01.12  Teisės aktų registras: 2016-00486-, 2016.
94 Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta  ... 1V-3 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.01.06 Negalioja nuo 2019.03.08 Galioja nuo 2016.01.07 iki 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2016-00311-, 2016.
95 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvir ... A1-774 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.12.21 Galioja nuo 2015.12.22  Teisės aktų registras: 2015-20130-, 2015.
96 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvend ... 3-474(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.11.18 Galioja nuo 2015.11.19  Teisės aktų registras: 2015-18315-, 2015.
97 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1156 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.11.04 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-17936-, 2015.
98 Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo 1V-720 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.09.11 Galioja nuo 2015.09.15  Teisės aktų registras: 2015-13796-, 2015.
99 Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo 1V-714 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.09.10 Galioja nuo 2015.09.11  Teisės aktų registras: 2015-13724-, 2015.
100 Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo 1V-709 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.09.09 Galioja nuo 2015.09.11  Teisės aktų registras: 2015-13701-, 2015.
101 Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo 1V-693 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.09.04 Galioja nuo 2015.09.05  Teisės aktų registras: 2015-13550-, 2015.
102 Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo 1V-684 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.09.03 Galioja nuo 2015.09.04  Teisės aktų registras: 2015-13476-, 2015.
103 Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751  19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2395 893 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.26 Galioja nuo 2015.08.28  Teisės aktų registras: 2015-13062-, 2015.
104 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 2B-181 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2015.08.03 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-11921-, 2015.
105 Dėl Integralios pagalbos plėtros veiksmų plano patvirtinimo A1-435 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.07.14 Galioja nuo 2015.07.16  Teisės aktų registras: 2015-11355-, 2015.
106 Dėl Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros gairių patvirtinimo 3-173(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.05.06 Galioja nuo 2015.05.07  Teisės aktų registras: 2015-06787-, 2015.
107 Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo XII-1626 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2015.04.16 Galioja nuo 2015.04.25  Teisės aktų registras: 2015-06178-, 2015.
108 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 382 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.15 Galioja nuo 2015.04.21  Teisės aktų registras: 2015-06043-, 2015.
109 Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo 3-108(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.03.13 Galioja nuo 2015.03.14  Teisės aktų registras: 2015-03753-, 2015.
110 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo 228 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Aktuali redakcija 2015.03.02 Aktuali nuo 2015.03.07   
111 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. bendrieji reikalavim ... D1-1059 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.22 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20578-, 2014.
112 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 1443 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.15 Galioja nuo 2014.12.24 . Išimtys: Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2014-20606-, 2014.
113 Nuasmeninta nutartis byloje A-442-1954-14 A-442-1954-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.10.23 Galioja nuo 2014.10.23  Teisės aktų registras: 2014-15949-, 2014.
114 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1086 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.10.03 Galioja nuo 2014.10.11  Teisės aktų registras: 2014-13954-, 2014.
115 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-543 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2014.08.27 Galioja nuo 2014.08.28  Teisės aktų registras: 2014-11310-, 2014.
116 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013-2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 833 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.08.20 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-11533-, 2014.
117 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas XI-1375 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.07.10    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.