T ENERGETIKOS POLITIKA. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2019-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo 1V-451 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.05.14 Galioja nuo 2019.05.15  Teisės aktų registras: 2019-07661-, 2019.
2 Dėl Lietuvos Respublikai 2019 metais prioritetinių tarptautinių organizacijų komitetų, komisijų, sesijų, konferencijų ir darbo grupių sąrašo patvirtinimo 84 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2019.04.18 Galioja nuo 2019.04.18  Teisės aktų registras: 2019-06412-, 2019.
3 DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO PATVIRTINIMO 371 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17    
4 Nuasmeninta nutartis 2019-04-17 Nr. CB-3753-2-55-3-00729-2014-0 2019-04-17 Nr. CB-3753-2-55-3-00729-2014-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.04.17 Galioja nuo 2019.04.17  Teisės aktų registras: 2019-06716-, 2019.
5 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 120 „Dėl delegavimo prioritetų ir preliminarių lėšų paskirstymo proporcijų nustatymo“ pakeitimo 345 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17 Galioja nuo 2019.04.18  Teisės aktų registras: 2019-06304-, 2019.
6 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8171-3-61-3-05550-2015-6 2019-04-03 Nr. AB-8171-3-61-3-05550-2015-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.04.03 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05904-, 2019.
7 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16-1, 19, 19-1, 22, 23, 24-1, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34-1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 22 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-02-27  Teisės aktų registras: 2019-03166-, 2019.
8 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-49 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.15  Teisės aktų registras: 2019-02345-, 2019.
9 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 29 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.22  Teisės aktų registras: 2019-00860-, 2019.
10 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-469 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.28 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21843-, 2018.
11 Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-468 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.22 . Išimtys: Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas įsigalioja 2019-01-01  Teisės aktų registras: 2018-21268-, 2018.
12 Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-464 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21259-, 2018.
13 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkto, 7 dalies, 24 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT24-N14/ 2018 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21226-, 2018.
14 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20-1, 21 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 63-1 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-1890 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įstatymo 14 straipsnio 12 dalis įsigalioja 2019-01-09. Įstatymas įsigalioja 2019-05-01, kai Europos Komisijos pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas gaunamas iki 2019-05-01. Įstatymas įsigalioja praėjus 2 mėnesiams po Europos Komisijos pritarimo, kai Europos Komisijos pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas gaunamas po 2019-05-01.  Teisės aktų registras: 2019-00247-, 2019.
15 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1786 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.18 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys ir 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-22  Teisės aktų registras: 2018-21236-, 2018.
16 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo 1-324 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.12 Negalioja nuo 2019.07.01 Galioja nuo 2019.01.01 iki 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2018-20607-, 2018.
17 Nuasmeninta nutartis 2018-12-05 Nr. AB-22143-3-66-3-00018-2018-8 2018-12-05 Nr. AB-22143-3-66-3-00018-2018-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.05 Galioja nuo 2018.12.05  Teisės aktų registras: 2018-20380-, 2018.
18 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. D1-61 „Dėl Nacionalinės išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos, prognozių, strateginių dokumentų įgyvendinimo, klimato kaitos priemonių finansavimo duom ... D1-917 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.06  Teisės aktų registras: 2018-17800-, 2018.
19 Nuasmeninta nutartis 2018-10-30 Nr. AB-19569-3-61-3-04988-2016-1 2018-10-30 Nr. AB-19569-3-61-3-04988-2016-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.10.30 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-18045-, 2018.
20 Nuasmeninta nutartis 2018-10-30 Nr. AB-19570-3-61-3-05550-2015-6 2018-10-30 Nr. AB-19570-3-61-3-05550-2015-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.10.30 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-18039-, 2018.
21 Nuasmeninta nutartis 2018-10-30 Nr. AB-19541-3-61-3-04347-2017-1 2018-10-30 Nr. AB-19541-3-61-3-04347-2017-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.10.30 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17960-, 2018.
22 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 1018   Nutarimas 2018.10.16    
23 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-867 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.13  Teisės aktų registras: 2018-16132-, 2018.
24 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-315 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.09  Teisės aktų registras: 2018-15888-, 2018.
25 Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo O3E-314 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.09  Teisės aktų registras: 2018-15887-, 2018.
26 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-867 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.05   
27 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-867 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.05   
28 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos patvirtinimo 996   Nutarimas 2018.10.03 Galioja nuo 2018.10.06  Teisės aktų registras: 2018-15880-, 2018.
29 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 1V-653 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.09.10 Galioja nuo 2018.09.12  Teisės aktų registras: 2018-14324-, 2018.
30 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo XIII-1288 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10958-, 2018.
31 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“ pakeitimo D1-550 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10211-, 2018.
32 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos XIII-1031 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.20  Teisės aktų registras: 2018-04196-, 2018.
33 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 1V-200 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-03988-, 2018.
34 Dėl Lietuvos Respublikai 2018 metais prioritetinių tarptautinių organizacijų komitetų, komisijų, sesijų, konferencijų ir darbo grupių sąrašo patvirtinimo 50 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2018.03.09 Galioja nuo 2018.03.12  Teisės aktų registras: 2018-03822-, 2018.
35 Nuasmeninta nutartis 2018-02-28 Nr. AB-4009-3-61-3-00238-2016-5 2018-02-28 Nr. AB-4009-3-61-3-00238-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.28 Galioja nuo 2018.02.28  Teisės aktų registras: 2018-03669-, 2018.
36 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos 152 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02363-, 2018.
37 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 147 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02346-, 2018.
38 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos XIII-633 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2017.09.14 Galioja nuo 2017.09.20  Teisės aktų registras: 2017-14851-, 2017.
39 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos 699 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.09.05  Teisės aktų registras: 2017-14124-, 2017.
40 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 41, 42, 49, 54, 56, 58, 65 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 33 straipsnio pripažinim ... XIII-605 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.04 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 25 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2017-07-18.  Teisės aktų registras: 2017-12306-, 2017.
41 Nuasmeninta nutartis 2017-06-20 Nr. AB-12316-3-61-3-00378-2015-9 2017-06-20 Nr. AB-12316-3-61-3-00378-2015-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.06.20 Galioja nuo 2017.06.20  Teisės aktų registras: 2017-10862-, 2017.
42 Nuasmeninta nutartis 2017-06-02 Nr. AB-11379-3-61-3-00238-2016-5 2017-06-02 Nr. AB-11379-3-61-3-00238-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.06.02 Galioja nuo 2017.06.02  Teisės aktų registras: 2017-09825-, 2017.
43 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-144 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08188-, 2017.
44 Nuasmeninta nutartis 2017-04-05 Nr. AB-7820-3-61-3-04685-2014-3 2017-04-05 Nr. AB-7820-3-61-3-04685-2014-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.04.05 Galioja nuo 2017.04.05  Teisės aktų registras: 2017-06467-, 2017.
45 Dėl Lietuvos Respublikai 2017 metais prioritetinių tarptautinių organizacijų komitetų, komisijų, sesijų, konferencijų ir darbo grupių sąrašo patvirtinimo 66 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2017.03.28 Galioja nuo 2017.03.28  Teisės aktų registras: 2017-05001-, 2017.
46 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos XIII-226 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2017.03.16 Galioja nuo 2017.03.23  Teisės aktų registras: 2017-04749-, 2017.
47 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos 112 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.22 Galioja nuo 2017.02.28  Teisės aktų registras: 2017-03201-, 2017.
48 Nuasmeninta nutartis 2017-02-14 Nr. AB-3725-3-61-3-03492-2014-8 2017-02-14 Nr. AB-3725-3-61-3-03492-2014-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.02.14 Galioja nuo 2017.02.14  Teisės aktų registras: 2017-03961-, 2017.
49 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 86 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.01 Galioja nuo 2017.02.07  Teisės aktų registras: 2017-02180-, 2017.
50 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo XIII-202 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2017.01.17 Galioja nuo 2017.01.26  Teisės aktų registras: 2017-01424-, 2017.
51 Nuasmeninta nutartis 2016-12-20 Nr. AB-24057-3-61-3-04685-2014-3 2016-12-20 Nr. AB-24057-3-61-3-04685-2014-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.12.20 Galioja nuo 2016.12.20  Teisės aktų registras: 2017-00257-, 2017.
52 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos XIII-82 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.12.13 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28737-, 2016.
53 Dėl Lietuvos Respublikai 2016 metais prioritetinių tarptautinių organizacijų komitetų, komisijų, sesijų, konferencijų ir darbo grupių sąrašo patvirtinimo 186 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2016.10.24 Galioja nuo 2016.10.24  Teisės aktų registras: 2016-25570-, 2016.
54 Nuasmeninta nutartis 2016-10-04 Nr. AB-18888-3-61-3-03492-2014-8 2016-10-04 Nr. AB-18888-3-61-3-03492-2014-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.10.04 Galioja nuo 2016.10.04  Teisės aktų registras: 2016-25055-, 2016.
55 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-686 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.10.03 Galioja nuo 2016.10.05  Teisės aktų registras: 2016-24454-, 2016.
56 Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su JT Bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimo ratifikavimu, projektų derinimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2016.09.14    
57 Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veikloje dalyvaujančių ekspertų sąrašo sudarymo ir jo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo V-231 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2016.08.24 Galioja nuo 2016.08.25  Teisės aktų registras: 2016-22602-, 2016.
58 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo 1-209 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.07.26 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2016.07.28 iki 2018.12.31 . Išimtys: Nuostatai įsigalioja įregistravus juos Juridinių asmenų registre. Nuostatų 3 punktas, 12.10 ir 20.5 papunkčiai įsigalioja 2017 m. sausio 1 d. Nuostatų 3-1 punktas, 12.10-1 ir 20.5-1 papunkčiai galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.  Teisės aktų registras: 2016-21052-, 2016.
59 Nuasmeninta nutartis 2016-05-03 Nr. AB-9830-3-61-3-00173-2014-1 2016-05-03 Nr. AB-9830-3-61-3-00173-2014-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.05.03 Galioja nuo 2016.05.03  Teisės aktų registras: 2016-12546-, 2016.
60 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 120 „Dėl delegavimo prioritetų ir preliminarių lėšų paskirstymo proporcijų nustatymo“ pakeitimo 431 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.05.02 Galioja nuo 2016.05.03  Teisės aktų registras: 2016-11003-, 2016.
61 Dėl Lietuvos stabilumo 2016 metų programos 417 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.04.27 Galioja nuo 2016.04.29  Teisės aktų registras: 2016-10666-, 2016.
62 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo 1-105 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.31 Negalioja nuo 2016.07.28 Galioja nuo 2016.04.02 iki 2016.07.27 . Išimtys: Nuostatai įsigalioja įregistravus juos Juridinių asmenų registre. Nuostatų 3 punktas, 12.10 ir 20.5 papunkčiai įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d. Nuostatų 31 punktas, 12.101 ir 20.51 papunkčiai galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.  Teisės aktų registras: 2016-06780-, 2016.
63 Nuasmeninta nutartis 2016-03-23 Nr. AB-6691-3-61-3-03608-2013-6 2016-03-23 Nr. AB-6691-3-61-3-03608-2013-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.03.23 Galioja nuo 2016.03.23  Teisės aktų registras: 2016-08374-, 2016.
64 Nuasmeninta nutartis 2016-03-23 Nr. AB-6699-3-61-3-03594-2013-0 2016-03-23 Nr. AB-6699-3-61-3-03594-2013-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.03.23 Galioja nuo 2016.03.23  Teisės aktų registras: 2016-08297-, 2016.
65 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo 43472 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.01.15 Negalioja nuo 2016.04.02 Galioja nuo 2016.01.19 iki 2016.04.01 . Išimtys: Nuostatai įsigalioja įregistravus juos Juridinių asmenų registre. Nuostatų 3 punktas, 12.11 ir 20.5 papunkčiai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d. Nuostatų 3-1 punktas, 12.11-1 ir 20.5-1 papunkčiai galioja iki 2016 m. kovo 31 d.  Teisės aktų registras: 2016-01141-, 2016.
66 Nuasmeninta nutartis 2016-01-13 Nr. CB-436-2-68-3-19802-2014-6 2016-01-13 Nr. CB-436-2-68-3-19802-2014-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2016.01.13 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-01281-, 2016.
67 Dėl Valstybės įmonės Energetikos agentūros veiklos strategijos patvirtinimo 1-305 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.29  Teisės aktų registras: 2015-20599-, 2015.
68 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kuriais reguliuojami viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimas ir lėšų administravimas, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublik ... KT28-N17/ 2015 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2015.10.29 Galioja nuo 2015.10.30  Teisės aktų registras: 2015-17072-, 2015.
69 nuasmeninta nutartis 2015-09-22 Nr. AB-19535-3-61-3-03603-2013-1 2015-09-22 Nr. AB-19535-3-61-3-03603-2013-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.09.22 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16756-, 2015.
70 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-518 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.22 Galioja nuo 2015.09.24  Teisės aktų registras: 2015-14115-, 2015.
71 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... O3-509 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.21 Galioja nuo 2015.09.23  Teisės aktų registras: 2015-14070-, 2015.
72 Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo    1V-722 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.09.14 Galioja nuo 2015.09.16  Teisės aktų registras: 2015-13848-, 2015.
73 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-201 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.08.21 Negalioja nuo 2016.01.19 Galioja nuo 2015.08.22 iki 2016.01.18  Teisės aktų registras: 2015-12488-, 2015.
74 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-159 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.06.22 Negalioja nuo 2016.01.19 Galioja nuo 2015.06.23 iki 2016.01.18  Teisės aktų registras: 2015-10039-, 2015.
75 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ patvirtinimo XII-1781 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2015.06.11 Galioja nuo 2015.06.18  Teisės aktų registras: 2015-09675-, 2015.
76 Nuasmeninta nutartis byloje A-765-525/ 2015 A-765-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.04.29 Galioja nuo 2015.05.04  Teisės aktų registras: 2015-07280-, 2015.
77 Nuasmeninta nutartis byloje A-766-525/ 2015 A-766-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.04.29 Galioja nuo 2015.05.04  Teisės aktų registras: 2015-07145-, 2015.
78 Dėl Lietuvos stabilumo 2015 metų programos 440 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.29 Galioja nuo 2015.05.01  Teisės aktų registras: 2015-06572-, 2015.
79 Išvada dėl Energetikos sąjungos dokumentų rinkinio: Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios ... ES-15-08/ ES-15-09/ ES-15-14/ ES-15-06 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.04.24    
80 Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (2012 m. birželio 12 d. redakcija) kai kurių nuostatų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų  ... KT10-N6/ 2015 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2015.04.03 Galioja nuo 2015.04.03  Teisės aktų registras: 2015-05147-, 2015.
81 Nuasmeninta nutartis byloje A-547-525/ 2015 A-547-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.23  Teisės aktų registras: 2015-04498-, 2015.
82 Nuasmeninta nutartis byloje A-522-525/ 2015 A-522-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.23  Teisės aktų registras: 2015-04454-, 2015.
83 Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo 284 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.27  Teisės aktų registras: 2015-04339-, 2015.
84 Nuasmeninta nutartis byloje A-1439-438/ 2015 A-1439-438/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.10 Galioja nuo 2015.03.10  Teisės aktų registras: 2015-03780-, 2015.
85 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo 228 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Aktuali redakcija 2015.03.02 Aktuali nuo 2015.03.07   
86 Dėl Valstybės įmonės Energetikos agentūros veiklos strategijos patvirtinimo 1-41 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.02.12 Negalioja nuo 2015.12.29 Galioja nuo 2015.02.19 iki 2015.12.28  Teisės aktų registras: 2015-02450-, 2015.
87 Nuasmeninta nutartis byloje A-266-552/ 2015 A-266-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01182-, 2015.
88 Nuasmeninta nutartis byloje A-293-552/ 2015 A-293-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01170-, 2015.
89 Nuasmeninta nutartis byloje A-254-552/ 2015 A-254-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01143-, 2015.
90 Nuasmeninta nutartis byloje A-143-1712-14 A-143-1712-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.13 Galioja nuo 2015.01.16  Teisės aktų registras: 2015-00759-, 2015.
91 Nuasmeninta nutartis byloje I-438-1-14 I-438-1-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.08 Galioja nuo 2015.01.12  Teisės aktų registras: 2015-00802-, 2015.
92 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-839 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.10.13 Galioja nuo 2014.10.17  Teisės aktų registras: 2014-14211-, 2014.
93 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-349 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.28 Negalioja nuo 2014.10.17 Galioja nuo 2014.07.30 iki 2014.10.16 . Išimtys: Šis nutarimas, išskyrus nutarimo 1.1 punktą, įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.  Teisės aktų registras: 2014-10626-, 2014.
94 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas XI-1375 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.07.10 Aktuali nuo 2014.07.23   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.