T GEOTERMINĖ ENERGETIKA. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo O3E-197 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.12 Galioja nuo 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2019-09536-, 2019.
2 Dėl VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės projektui „50 kW fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje“ skirtos subsidijos iš Klimato kaitos programos lėšų dalies sumažinimo   D1-336 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.31 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08740-, 2019.
3 Nuasmeninta nutartis 2019-05-29 Nr. AB-12085-3-61-3-01773-2017-1 2019-05-29 Nr. AB-12085-3-61-3-01773-2017-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.05.29 Galioja nuo 2019.05.29  Teisės aktų registras: 2019-09258-, 2019.
4 Dėl Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-100 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.05.30  Teisės aktų registras: 2019-08495-, 2019.
5 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-325 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.24 Galioja nuo 2019.05.28  Teisės aktų registras: 2019-08316-, 2019.
6 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.06 Galioja nuo 2019.05.08  Teisės aktų registras: 2019-07360-, 2019.
7 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.06    
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-234 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.04.30  Teisės aktų registras: 2019-06963-, 2019.
9 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 382 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.24 Galioja nuo 2019.04.27 . Išimtys: Nutarimo 1 punktas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.; nutarimo 2 punktas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-06880-, 2019.
10 Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo 371 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17 Galioja nuo 2019.04.27  Teisės aktų registras: 2019-06860-, 2019.
11 DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO PATVIRTINIMO 371 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17    
12 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-216 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.16  Teisės aktų registras: 2019-06092-, 2019.
13 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-199 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.04 Galioja nuo 2019.04.06  Teisės aktų registras: 2019-05674-, 2019.
14 Dėl Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui skirtos subsidijos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų dalies sumažinimo ir išmokėtų lėšų dalies susigrąžinimo D1-192 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.02 Galioja nuo 2019.04.04  Teisės aktų registras: 2019-05402-, 2019.
15 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-132 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.08 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03956-, 2019.
16 Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos patvirtinimo D1-129 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.07 Galioja nuo 2019.03.08  Teisės aktų registras: 2019-03769-, 2019.
17 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-78 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2019.03.06 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03934-, 2019.
18 Dėl Valstybės investicijų 2019-2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) 222 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.03.06 Galioja nuo 2019.03.09  Teisės aktų registras: 2019-03890-, 2019.
19 Dėl Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo D1-114 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.02  Teisės aktų registras: 2019-03440-, 2019.
20 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 209 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.27 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-03614-, 2019.
21 Dėl Nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 204 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.27 Galioja nuo 2019.03.05  Teisės aktų registras: 2019-03531-, 2019.
22 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui skirtos subsidijos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų dalies sumažinimo D1-112 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.27 Galioja nuo 2019.03.05  Teisės aktų registras: 2019-03512-, 2019.
23 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui skirtos subsidijos iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų dalies sumažinimo   2019 m. vasario 27 d. Nr. D1-112 Vilnius D1-112 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.27    
24 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-91 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.18 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02533-, 2019.
25 Nuasmeninta nutartis 2019-01-30 Nr. AB-2752-3-61-3-04818-2016-3 2019-01-30 Nr. AB-2752-3-61-3-04818-2016-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.01.30 Galioja nuo 2019.01.30  Teisės aktų registras: 2019-01886-, 2019.
26 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finan ... 43477 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.23  Teisės aktų registras: 2019-00915-, 2019.
27 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkto, 7 dalies, 24 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT24-N14/ 2018 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21226-, 2018.
28 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-1095 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21461-, 2018.
29 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-1086 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.13 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20471-, 2018.
30 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo 1281 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.12 Galioja nuo 2018.12.18 . Išimtys: Nutarimo 1. 1 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-20656-, 2018.
31 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-1050 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.05 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19836-, 2018.
32 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-344 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.25  Teisės aktų registras: 2018-16564-, 2018.
33 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 1018   Nutarimas 2018.10.16    
34 Dėl Lietuvos vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos programų strategijos patvirtinimo 3D-583 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.08.30  Teisės aktų registras: 2018-13551-, 2018.
35 Dėl Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinei mokyklai skirtos subsidijos iš Klimato kaitos specialiosios programos išmokėtų lėšų dalies susigrąžinimo D1-753 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.06 Galioja nuo 2018.08.08  Teisės aktų registras: 2018-12895-, 2018.
36 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-754 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.06 Galioja nuo 2018.08.08  Teisės aktų registras: 2018-12897-, 2018.
37 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo V-886 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.03 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13208-, 2018.
38 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo D1-668 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.11 Galioja nuo 2018.07.12  Teisės aktų registras: 2018-11798-, 2018.
39 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo XIII-1288 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10958-, 2018.
40 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti s ... 620   Nutarimas 2018.06.20 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10870-, 2018.
41 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-516 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.18 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10054-, 2018.
42 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniu ... D1-497 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.12 Galioja nuo 2018.06.14  Teisės aktų registras: 2018-09806-, 2018.
43 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo 554   Nutarimas 2018.06.06 Galioja nuo 2018.06.12  Teisės aktų registras: 2018-09721-, 2018.
44 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-467 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.06 Galioja nuo 2018.06.07  Teisės aktų registras: 2018-09470-, 2018.
45 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-298 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.16 Galioja nuo 2018.04.20  Teisės aktų registras: 2018-06247-, 2018.
46 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-730 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS PAGAL FINANSAVIMO PRIEMONĘ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS AR KT., IŠSKYRUS BIOKURO) PANAUD ... Nr. D1-298 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.16    
47 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2017 m. ataskaitos patvirtinimo D1-258 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.30 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05236-, 2018.
48 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-192 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.13 Galioja nuo 2018.03.14  Teisės aktų registras: 2018-03883-, 2018.
49 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS GELMIŲ ĮSTATYMO NR. I-1034 PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMO  NR. I-446 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO NR. I-301 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO,  ... 216 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.07    
50 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 147 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02346-, 2018.
51 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Geoterma“ privatizavimo programos sustabdymo 2V-1(733) Privatizavimo komisija Sprendimas 2018.01.18 Galioja nuo 2018.01.24  Teisės aktų registras: 2018-00991-, 2018.
52 Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymas XIII-992 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.03.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2018-01-24.  Teisės aktų registras: 2018-01004-, 2018.
53 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-18 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.16  Teisės aktų registras: 2018-00582-, 2018.
54 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.10 Galioja nuo 2018.01.16  Teisės aktų registras: 2018-00575-, 2018.
55 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-450 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-997 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.14 Galioja nuo 2017.12.16  Teisės aktų registras: 2017-20210-, 2017.
56 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. D1-450 „DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2017 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO D1-997 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.14    
57 Dėl pritarimo privatizavimo programų projektams 2V-4(732) Privatizavimo komisija Sprendimas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.06  Teisės aktų registras: 2017-19530-, 2017.
58 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-942 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.11.20 Galioja nuo 2017.11.22  Teisės aktų registras: 2017-18365-, 2017.
59 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 923 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.11.15 Galioja nuo 2017.11.21  Teisės aktų registras: 2017-18304-, 2017.
60 Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo 1K-343 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.10.10 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-16099-, 2017.
61 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-805 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.02 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-15563-, 2017.
62 Dėl finansavimo teikiant subsidiją sumažinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterm ... D1-786 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.21 Galioja nuo 2017.09.26  Teisės aktų registras: 2017-15044-, 2017.
63 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-773 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.12 Galioja nuo 2017.09.19  Teisės aktų registras: 2017-14757-, 2017.
64 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-686 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.24 Galioja nuo 2017.08.25  Teisės aktų registras: 2017-13613-, 2017.
65 Dėl Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-679 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja nuo 2017.08.30  Teisės aktų registras: 2017-13723-, 2017.
66 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pram ... 4-423 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.07.19 Galioja nuo 2017.07.20  Teisės aktų registras: 2017-12432-, 2017.
67 Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 1-170 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11012-, 2017.
68 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-169 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-10970-, 2017.
69 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo D1-560 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.06.29  Teisės aktų registras: 2017-10901-, 2017.
70 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymas XIII-529 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.27 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-07-06.  Teisės aktų registras: 2017-11562-, 2017.
71 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-526 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.21 Galioja nuo 2017.06.23  Teisės aktų registras: 2017-10492-, 2017.
72 Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2, 3, 4, 10 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas XIII-428 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.08 Galioja nuo 2017.07.01 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2018-12-31.  Teisės aktų registras: 2017-10029-, 2017.
73 Nuasmeninta nutartis 2017-05-30 Nr. AB-11113-3-62-3-01886-2015-5 2017-05-30 Nr. AB-11113-3-62-3-01886-2015-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.05.30 Galioja nuo 2017.05.30  Teisės aktų registras: 2017-09682-, 2017.
74 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-450 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.26 Galioja nuo 2017.05.30  Teisės aktų registras: 2017-08939-, 2017.
75 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-297 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.11 Galioja nuo 2017.04.25  Teisės aktų registras: 2017-06867-, 2017.
76 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatos patvirtinimo D1-279 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.04 Galioja nuo 2017.04.08  Teisės aktų registras: 2017-05998-, 2017.
77 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 197 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.15 Galioja nuo 2017.03.24  Teisės aktų registras: 2017-04761-, 2017.
78 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo 167 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.13 Galioja nuo 2017.03.14  Teisės aktų registras: 2017-04172-, 2017.
79 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-197 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.03 Galioja nuo 2017.03.04  Teisės aktų registras: 2017-03609-, 2017.
80 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014-2020 m. viešinimo priemonių programos patvirtinimo“ pakeitimo“ D1-163 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.27 Galioja nuo 2017.03.04  Teisės aktų registras: 2017-03601-, 2017.
81 Nuasmeninta nutartis 2017-02-22 Nr. CB-1866-2-55-3-00613-2014-2 2017-02-22 Nr. CB-1866-2-55-3-00613-2014-2 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.02.22 Galioja nuo 2017.02.22  Teisės aktų registras: 2017-03816-, 2017.
82 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-775 „Dėl Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirt ... D1-35 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.10 Galioja nuo 2017.01.13  Teisės aktų registras: 2017-00819-, 2017.
83 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-775 „Dėl Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirt ... D1-35 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.10    
84 Nuasmeninta nutartis 2017-01-09 Nr. AB-987-3-61-3-01829-2014-0 2017-01-09 Nr. AB-987-3-61-3-01829-2014-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.01.09 Galioja nuo 2017.01.09  Teisės aktų registras: 2017-01185-, 2017.
85 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 238 „Dėl Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 1206 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.30 Galioja nuo 2016.12.08  Teisės aktų registras: 2016-28389-, 2016.
86 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. KOVO 12 D. NUTARIMO NR. 238 „DĖL LIETUVOS TURIZMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 1206 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.30    
87 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo 22.3-188 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2016.11.30 Galioja nuo 2017.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2016-27877-, 2016.
88 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-776 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.21 Galioja nuo 2016.11.24  Teisės aktų registras: 2016-27326-, 2016.
89 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-767 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.21 Galioja nuo 2016.11.24  Teisės aktų registras: 2016-27325-, 2016.
90 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1119 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.09 Galioja nuo 2016.11.16  Teisės aktų registras: 2016-26821-, 2016.
91 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. D1-165 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-742 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.09 Galioja nuo 2016.11.11  Teisės aktų registras: 2016-26550-, 2016.
92 Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas XII-2702 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.03 Galioja nuo 2016.11.15 . Išimtys: Įstatymo 23 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2016-11-10.  Teisės aktų registras: 2016-26481-, 2016.
93 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. D1-130 „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo D1-729 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.03 Galioja nuo 2016.11.05  Teisės aktų registras: 2016-26260-, 2016.
94 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pram ... 4-647 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.20 Galioja nuo 2016.10.21  Teisės aktų registras: 2016-25464-, 2016.
95 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-650 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.03 Galioja nuo 2016.10.07  Teisės aktų registras: 2016-24671-, 2016.
96 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 846 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.17 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-22692-, 2016.
97 Nuasmeninta nutartis 2016-07-29 Nr. AB-15256-3-61-3-03131-2014-8 2016-07-29 Nr. AB-15256-3-61-3-03131-2014-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.07.29 Galioja nuo 2016.07.29  Teisės aktų registras: 2016-21608-, 2016.
98 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. D1-165 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-509 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.07.25 Galioja nuo 2016.07.27  Teisės aktų registras: 2016-21038-, 2016.
99 Dėl Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo 769 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.28  Teisės aktų registras: 2016-21059-, 2016.
100 Nuasmeninta nutartis 2016-07-07 Nr. AB-13970-3-61-3-04837-2014-2 2016-07-07 Nr. AB-13970-3-61-3-04837-2014-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.07.07 Galioja nuo 2016.07.07  Teisės aktų registras: 2016-20590-, 2016.
101 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-408 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.06.03 Galioja nuo 2016.06.04  Teisės aktų registras: 2016-14830-, 2016.
102 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo D1-284 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.28 Galioja nuo 2016.04.30  Teisės aktų registras: 2016-10670-, 2016.
103 Nuasmeninta nutartis 2016-03-22 Nr. AB-6557-3-61-3-04872-2014-1 2016-03-22 Nr. AB-6557-3-61-3-04872-2014-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.03.22 Galioja nuo 2016.03.22  Teisės aktų registras: 2016-06828-, 2016.
104 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-165 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.07 Galioja nuo 2016.03.11  Teisės aktų registras: 2016-04449-, 2016.
105 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-139 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.02.26  Teisės aktų registras: 2016-03722-, 2016.
106 Nuasmeninta nutartis 2016-01-25 Nr. AB-1760-3-63-3-01416-2014-4 2016-01-25 Nr. AB-1760-3-63-3-01416-2014-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.01.25 Galioja nuo 2016.01.25  Teisės aktų registras: 2016-02148-, 2016.
107 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo 4-51 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.01.25 Galioja nuo 2016.07.19 . Išimtys: Įsakymo 1 punktu nauja redakcija išdėstyto įsakymo 1 punktu patvirtinto Slėginės įrangos techninio reglamento II, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV skyriai, XV skyriaus pirmasis skirsnis, 2 ir 3 priedai įsigalioja 2016-01-30.  Teisės aktų registras: 2016-01775-, 2016.
108 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-8 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2016.01.06 Galioja nuo 2016.01.12  Teisės aktų registras: 2016-00486-, 2016.
109 Nuasmeninta nutartis 2015-12-29 Nr. BB-8-1-07-1-00404-2011-1 2015-12-29 Nr. BB-8-1-07-1-00404-2011-1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.12.29 Galioja nuo 2015.12.29  Teisės aktų registras: 2016-00943-, 2016.
110 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1156 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.11.04 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-17936-, 2015.
111 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-278 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-684 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.28 Galioja nuo 2015.09.30  Teisės aktų registras: 2015-14437-, 2015.
112 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-858 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo pertvarkymo į biudžetinę įstaigą“ pakeitimo D1-636 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.07 Negalioja nuo 2018.04.05 . Išimtys: Negalioja nuo biudžetinės įstaigos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Galioja nuo 2015.10.09 iki 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2015-14908-, 2015.
113 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-858 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo pertvarkymo į biudžetinę įstaigą“ pakeitimo D1-636 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.07    
114 Dėl ataskaitų apie atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbus pateikimo ir montavimo darbų kokybės patikros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1V-59 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2015.09.03 Galioja nuo 2015.09.04  Teisės aktų registras: 2015-13515-, 2015.
115 Dėl Geologijos studijų krypties aprašo patvirtinimo V-811 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.07.23 Galioja nuo 2015.07.24  Teisės aktų registras: 2015-11585-, 2015.
116 Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo 1K-238 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.07.16 Galioja nuo 2015.07.21  Teisės aktų registras: 2015-11474-, 2015.
117 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-171 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.07.02 Galioja nuo 2015.07.04  Teisės aktų registras: 2015-10743-, 2015.
118 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 619 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.17 Galioja nuo 2015.06.23  Teisės aktų registras: 2015-10033-, 2015.
119 Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančius specialistus, prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1V-42 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2015.05.21 Galioja nuo 2015.05.23  Teisės aktų registras: 2015-07758-, 2015.
120 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių patvirt ... 454 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.05.06 Galioja nuo 2015.05.09 . Išimtys: Šio nutarimo 2.12 ir 2.52 papunkčiai galioja iki 2015 m. spalio 31 dienos; 2.13 ir 2.53 papunkčiai įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2015-07006-, 2015.
121 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-139 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.04.17 Galioja nuo 2015.04.23  Teisės aktų registras: 2015-06116-, 2015.
122 Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo XII-1626 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2015.04.16 Galioja nuo 2015.04.25  Teisės aktų registras: 2015-06178-, 2015.
123 Nuasmeninta nutartis byloje 3K-3-225-686/ 2015 3K-3-225-686/ 2015 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.04.10 Galioja nuo 2015.04.10  Teisės aktų registras: 2015-05918-, 2015.
124 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-278 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.07 Galioja nuo 2015.04.09  Teisės aktų registras: 2015-05384-, 2015.
125 Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo D1-273 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.03 Galioja nuo 2015.04.11  Teisės aktų registras: 2015-05505-, 2015.
126 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 3D-223 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.03.27 Galioja nuo 2015.03.28  Teisės aktų registras: 2015-04375-, 2015.
127 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. Nr. 1-149 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-67 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.03.10 Galioja nuo 2015.03.14  Teisės aktų registras: 2015-03733-, 2015.
128 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo 213 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.02.25 Galioja nuo 2015.02.28  Teisės aktų registras: 2015-03044-, 2015.
129 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-074 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.02.18 Galioja nuo 2015.03.03  Teisės aktų registras: 2015-03255-, 2015.
130 DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2015 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO D1-127 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.02.17    
131 DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2014 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO D1-118 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.02.13    
132 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1-180 „Dėl Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-332 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2015-00049-, 2015.
133 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-331 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.06  Teisės aktų registras: 2015-00042-, 2015.
134 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo 1K-499 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-21106-, 2014.
135 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-811 „Dėl VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-869 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.10.24 Negalioja nuo 2017.08.30 Galioja nuo 2014.11.06 iki 2017.08.29  Teisės aktų registras: 2014-15872-, 2014.
136 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas XI-1375 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.07.10 Aktuali nuo 2014.07.23   
137 Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo 665 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.06.25    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.