T HIDRO ENERGETIKA. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-182 „Dėl Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos ir Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės ve ... D1-344 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.06.04 Galioja nuo 2019.06.07  Teisės aktų registras: 2019-09194-, 2019.
2 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“ pakeitimo D1-179 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.26 Galioja nuo 2019.03.28 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d. Įsakymo 2 punktas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-04685-, 2019.
3 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 3-564 „Dėl įgaliojimų atlikti susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens  ... 3-625 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.12.17 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20644-, 2018.
4 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ p ... D1-584 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.26 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10726-, 2018.
5 Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-192 ,,Dėl Ūkio subjektų, kurių veiklos priežiūra priskirta Lietuvos saugios laivybos administracijai, veiklos patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos a ... V-187 Lietuvos saugios laivybos administracija Įsakymas 2017.11.03 Galioja nuo 2017.11.04  Teisės aktų registras: 2017-17439-, 2017.
6 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. D1-29 „Dėl statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų teisinių žinių egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-63 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.20  Teisės aktų registras: 2017-01137-, 2017.
7 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-775 „Dėl Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirt ... D1-35 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.10 Galioja nuo 2017.01.13  Teisės aktų registras: 2017-00819-, 2017.
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-775 „Dėl Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirt ... D1-35 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.10    
9 Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 71 straipsnio pakeitimo ir 70, 72 straipsnių pripažinimo netekusiu galios įstatymas XII-2599 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.09.13 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-23693-, 2016.
10 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 1, 2, 3 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-2309 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.04.14 Galioja nuo 2016.08.01 . Išimtys: Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-04-27.  Teisės aktų registras: 2016-10417-, 2016.
11 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 43489 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.02.03 Galioja nuo 2016.02.11  Teisės aktų registras: 2016-02609-, 2016.
12 Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 straipsnio ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas XII-2148 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.12.08 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-19625-, 2015.
13 Dėl Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1629(2) ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1803(2) 51 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.01.28 Galioja nuo 2015.01.31  Teisės aktų registras: 2015-01358-, 2015.
14 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 3-211-(E) „Dėl bendrosios Lietuvos ir rusijos komisijos Lietuvos dalies sudarymo“ pakeitimo 3-437-(E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2014.11.18 Galioja nuo 2014.11.19  Teisės aktų registras: 2014-17050-, 2014.
15 Dėl Rekomendacinių privažiuojamųjų geležinkelio kelių statinių apžiūros dokumentų formų patvirtinimo V-173 Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2014.11.10 Galioja nuo 2014.11.11  Teisės aktų registras: 2014-16341-, 2014.
16 Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-258 ,,Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo “ pakeitimo 3D-829 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2014.11.05 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-16087-, 2014.
17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-815 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.10.08 Galioja nuo 2014.10.11 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2014-13962-, 2014.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.