T SAULĖS ENERGETIKA. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo O3E-197 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.12 Galioja nuo 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2019-09536-, 2019.
2 Dėl VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės projektui „50 kW fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje“ skirtos subsidijos iš Klimato kaitos programos lėšų dalies sumažinimo   D1-336 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.31 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08740-, 2019.
3 Dėl Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-100 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.05.30  Teisės aktų registras: 2019-08495-, 2019.
4 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, fiksuotų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo D1-278 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.09 Galioja nuo 2019.05.10  Teisės aktų registras: 2019-07466-, 2019.
5 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014- 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyv ... 1V-382 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.04.23 Galioja nuo 2019.04.24  Teisės aktų registras: 2019-06616-, 2019.
6 DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO PATVIRTINIMO 371 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17    
7 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-216 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.16  Teisės aktų registras: 2019-06092-, 2019.
8 Dėl Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui skirtos subsidijos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų dalies sumažinimo ir išmokėtų lėšų dalies susigrąžinimo D1-192 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.02 Galioja nuo 2019.04.04  Teisės aktų registras: 2019-05402-, 2019.
9 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ patvirtinimo D1-186 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.04 . Išimtys: 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šiuo įsakymu patvirtinto STR 2.04.01:2018 12.1 papunkčio redakcija:12.1. pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas.  Šiuo įsakymu patvirtinto STR 2.04.01:2018 26.2.1 papunktis ir  32-1 punktas įsigalioja 2021 m. sausio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2019-05376-, 2019.
10 Nuasmeninta nutartis 2019-03-13 Nr. AB-6360-3-61-3-03831-2016-7 2019-03-13 Nr. AB-6360-3-61-3-03831-2016-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.03.13 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-04445-, 2019.
11 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-132 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.08 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03956-, 2019.
12 Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos patvirtinimo D1-129 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.07 Galioja nuo 2019.03.08  Teisės aktų registras: 2019-03769-, 2019.
13 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-78 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2019.03.06 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03934-, 2019.
14 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-36 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01990-, 2019.
15 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1V-894 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties di ... 1V-117 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.02.04 Galioja nuo 2019.02.05  Teisės aktų registras: 2019-01625-, 2019.
16 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių ištekl ... 43478 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.18 Galioja nuo 2019.01.23  Teisės aktų registras: 2019-00914-, 2019.
17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-23 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.01.11 Galioja nuo 2019.02.01 . Išimtys: Šio įsakymo 1.19 papunktis įsigalioja 2019 m. gegužės 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2019-00444-, 2019.
18 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1V-894 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties di ... 1V-978 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.12.28 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21756-, 2018.
19 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkto, 7 dalies, 24 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT24-N14/ 2018 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21226-, 2018.
20 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-1095 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21461-, 2018.
21 Nuasmeninta nutartis 2018-12-19 Nr. AB-23589-3-61-3-04275-2016-0 2018-12-19 Nr. AB-23589-3-61-3-04275-2016-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.19  Teisės aktų registras: 2018-21686-, 2018.
22 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo 4-747 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.12.12 Galioja nuo 2018.12.13  Teisės aktų registras: 2018-20343-, 2018.
23 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+ “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo 4-739 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.07  Teisės aktų registras: 2018-19960-, 2018.
24 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-1050 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.05 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19836-, 2018.
25 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1V-894 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties di ... 1V-901 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.12.04 Galioja nuo 2018.12.05  Teisės aktų registras: 2018-19659-, 2018.
26 Nuasmeninta nutartis 2018-11-23 Nr. CB-10362-2-55-3-01523-2015-4 2018-11-23 Nr. CB-10362-2-55-3-01523-2015-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.23  Teisės aktų registras: 2018-19523-, 2018.
27 Nuasmeninta nutartis 2018-11-22 Nr. AB-22375-3-61-3-04273-2016-8 2018-11-22 Nr. AB-22375-3-61-3-04273-2016-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-20511-, 2018.
28 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-344 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.25  Teisės aktų registras: 2018-16564-, 2018.
29 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų fin ... V-760 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.09.13 Galioja nuo 2018.09.14  Teisės aktų registras: 2018-14470-, 2018.
30 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-754 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.06 Galioja nuo 2018.08.08  Teisės aktų registras: 2018-12897-, 2018.
31 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo 4-454 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.07.18 Galioja nuo 2018.07.20  Teisės aktų registras: 2018-12191-, 2018.
32 Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, fiksuotų dydžių patvirtinimo D1-674 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.12 Galioja nuo 2018.07.13  Teisės aktų registras: 2018-11858-, 2018.
33 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo D1-668 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.11 Galioja nuo 2018.07.12  Teisės aktų registras: 2018-11798-, 2018.
34 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-291/ 4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios ... V-617/ 4-408 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10904-, 2018.
35 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo XIII-1288 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10958-, 2018.
36 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektų finansavimo  ... 4-367 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.23  Teisės aktų registras: 2018-10246-, 2018.
37 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvi ... 4-257 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.02 Galioja nuo 2018.05.04  Teisės aktų registras: 2018-07004-, 2018.
38 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 4-250 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.27 Galioja nuo 2018.04.28  Teisės aktų registras: 2018-06715-, 2018.
39 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 4-241 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.24 Galioja nuo 2018.04.26  Teisės aktų registras: 2018-06526-, 2018.
40 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-855 „Intelektas LT-2“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirt ... 4-222 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.18 Galioja nuo 2018.04.19  Teisės aktų registras: 2018-06184-, 2018.
41 DĖL KREIPIMOSI Į RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS BEI JŲ VALSTYBIŲ NARIŲ IR ARMĖNIJOS RESPUBLIKOS VISAPUSIŠKOS IR TVIRTESNĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ 342 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04    
42 Dėl Darniųjų standartų sąrašo skelbimo Teisės aktų registre V-28 Lietuvos standartizacijos departamentas Įsakymas 2018.03.21 Negalioja nuo 2019.01.30 Galioja nuo 2018.03.23 iki 2019.01.29  Teisės aktų registras: 2018-04327-, 2018.
43 Nuasmeninta nutartis 2018-02-28 Nr. AB-4054-3-61-3-01424-2014-1 2018-02-28 Nr. AB-4054-3-61-3-01424-2014-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.28 Galioja nuo 2018.02.28  Teisės aktų registras: 2018-03727-, 2018.
44 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-291/ 4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios ... V-202/ 4-112 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.03.09  Teisės aktų registras: 2018-03688-, 2018.
45 Nuasmeninta nutartis 2018-02-12 Nr. AB-2890-3-61-3-05936-2013-2 2018-02-12 Nr. AB-2890-3-61-3-05936-2013-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.12  Teisės aktų registras: 2019-00950-, 2019.
46 Nuasmeninta nutartis 2018-02-12 Nr. AB-2871-3-61-3-01518-2015-6 2018-02-12 Nr. AB-2871-3-61-3-01518-2015-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.12  Teisės aktų registras: 2019-00940-, 2019.
47 Dėl energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo 1V-10 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01711-, 2018.
48 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakym ... D1-1059 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.29 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-21697-, 2017.
49 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 923 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.11.15 Galioja nuo 2017.11.21  Teisės aktų registras: 2017-18304-, 2017.
50 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų fin ... V-810 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.10.23 Galioja nuo 2017.10.24  Teisės aktų registras: 2017-16675-, 2017.
51 Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo 1K-343 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.10.10 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-16099-, 2017.
52 Nuasmeninta nutartis 2017-09-27 Nr. AB-17349-3-61-3-05912-2015-8 2017-09-27 Nr. AB-17349-3-61-3-05912-2015-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.09.27 Galioja nuo 2017.09.27  Teisės aktų registras: 2017-15796-, 2017.
53 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-251 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priem ... V-656 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.08.31  Teisės aktų registras: 2017-13822-, 2017.
54 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo 4-499 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.08.28 Galioja nuo 2017.08.29  Teisės aktų registras: 2017-13699-, 2017.
55 Dėl Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-679 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja nuo 2017.08.30  Teisės aktų registras: 2017-13723-, 2017.
56 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-186 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.14 Galioja nuo 2017.07.18  Teisės aktų registras: 2017-12292-, 2017.
57 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų  ... 4-373/ V-530 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2017-10918-, 2017.
58 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo  D1-543 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.26 Galioja nuo 2017.06.29  Teisės aktų registras: 2017-10909-, 2017.
59 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 4-363 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.06.20 Galioja nuo 2017.06.21  Teisės aktų registras: 2017-10282-, 2017.
60 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 4-353 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.06.16 Galioja nuo 2017.06.17  Teisės aktų registras: 2017-10111-, 2017.
61 Nuasmeninta nutartis 2017-05-30 Nr. AB-11113-3-62-3-01886-2015-5 2017-05-30 Nr. AB-11113-3-62-3-01886-2015-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.05.30 Galioja nuo 2017.05.30  Teisės aktų registras: 2017-09682-, 2017.
62 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „E ... 3D-267 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.04.29  Teisės aktų registras: 2017-07066-, 2017.
63 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-291/ 4-176 „Dėl prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios ... V-303/ 4-258 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.04.26 Galioja nuo 2017.05.04  Teisės aktų registras: 2017-07393-, 2017.
64 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pa ... 4-238 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.18 Galioja nuo 2017.04.20  Teisės aktų registras: 2017-06551-, 2017.
65 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-297 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.11 Galioja nuo 2017.04.25  Teisės aktų registras: 2017-06867-, 2017.
66 Nuasmeninta nutartis 2017-04-05 Nr. AB-7836-3-61-3-02123-2015-9 2017-04-05 Nr. AB-7836-3-61-3-02123-2015-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.04.05 Galioja nuo 2017.04.05  Teisės aktų registras: 2017-06484-, 2017.
67 Nuasmeninta nutartis 2017-04-03 Nr. AB-7813-3-61-3-03784-2014-2 2017-04-03 Nr. AB-7813-3-61-3-03784-2014-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.04.03 Galioja nuo 2017.04.03  Teisės aktų registras: 2017-06461-, 2017.
68 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo 4-169 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.28 Galioja nuo 2017.03.29  Teisės aktų registras: 2017-04980-, 2017.
69 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 4-128 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.06 Galioja nuo 2017.03.07  Teisės aktų registras: 2017-03669-, 2017.
70 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+ “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo 4-126 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.03 Galioja nuo 2017.03.04  Teisės aktų registras: 2017-03620-, 2017.
71 Dėl darniųjų standartų sąrašo skelbimo Teisės aktų registre V-21 Lietuvos standartizacijos departamentas Įsakymas 2017.02.24 Negalioja nuo 2018.03.23 Galioja nuo 2017.02.25 iki 2018.03.22  Teisės aktų registras: 2017-03066-, 2017.
72 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo 4?109 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.02.22 Galioja nuo 2017.02.24  Teisės aktų registras: 2017-02932-, 2017.
73 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų ve ... V-97 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.02.22 Galioja nuo 2017.02.23  Teisės aktų registras: 2017-02923-, 2017.
74 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-775 „Dėl Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirt ... D1-35 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.10 Galioja nuo 2017.01.13  Teisės aktų registras: 2017-00819-, 2017.
75 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-775 „Dėl Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirt ... D1-35 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.10    
76 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 43559 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.01.05 Galioja nuo 2017.01.06  Teisės aktų registras: 2017-00552-, 2017.
77 Nuasmeninta nutartis 2016-12-21 Nr. AB-24830-3-61-3-03801-2014-2 2016-12-21 Nr. AB-24830-3-61-3-03801-2014-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.12.21 Galioja nuo 2016.12.21  Teisės aktų registras: 2017-00613-, 2017.
78 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos XIII-82 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.12.13 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28737-, 2016.
79 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-776 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.21 Galioja nuo 2016.11.24  Teisės aktų registras: 2016-27326-, 2016.
80 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo D1-754 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.11 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27896-, 2016.
81 Nuasmeninta nutartis 2016-11-02 Nr. AB-20740-3-61-3-03153-2015-3 2016-11-02 Nr. AB-20740-3-61-3-03153-2015-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.11.02 Galioja nuo 2016.11.02  Teisės aktų registras: 2016-26607-, 2016.
82 Dėl Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo patvirtinimo 1-281 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.26 Galioja nuo 2016.11.15  Teisės aktų registras: 2016-26262-, 2016.
83 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-650 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.03 Galioja nuo 2016.10.07  Teisės aktų registras: 2016-24671-, 2016.
84 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūro ... V-768 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.09.13 Galioja nuo 2016.09.14  Teisės aktų registras: 2016-23558-, 2016.
85 Nuasmeninta nutartis 2016-07-11 Nr. AB-14374-3-61-3-02466-2014-8 2016-07-11 Nr. AB-14374-3-61-3-02466-2014-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.07.11 Galioja nuo 2016.07.11  Teisės aktų registras: 2016-20898-, 2016.
86 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-291/ 4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios ... V-593/ 4-436 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.06.23 Galioja nuo 2016.06.28  Teisės aktų registras: 2016-17697-, 2016.
87 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo prog ... V-490 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.05.26 Galioja nuo 2016.05.27  Teisės aktų registras: 2016-14097-, 2016.
88 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 4-368 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.05.23 Galioja nuo 2016.05.24  Teisės aktų registras: 2016-13796-, 2016.
89 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 4-346 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.05.05 Galioja nuo 2016.05.06  Teisės aktų registras: 2016-11334-, 2016.
90 Nuasmeninta nutartis 2016-05-03 Nr. AB-9827-3-61-3-02460-2014-2 2016-05-03 Nr. AB-9827-3-61-3-02460-2014-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.05.03 Galioja nuo 2016.05.03  Teisės aktų registras: 2016-12568-, 2016.
91 Nuasmeninta nutartis 2016-05-03 Nr. AB-9824-3-61-3-02422-2014-0 2016-05-03 Nr. AB-9824-3-61-3-02422-2014-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.05.03 Galioja nuo 2016.05.03  Teisės aktų registras: 2016-12547-, 2016.
92 Nuasmeninta nutartis 2016-05-03 Nr. AB-9830-3-61-3-00173-2014-1 2016-05-03 Nr. AB-9830-3-61-3-00173-2014-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.05.03 Galioja nuo 2016.05.03  Teisės aktų registras: 2016-12546-, 2016.
93 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo D1-284 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.28 Galioja nuo 2016.04.30  Teisės aktų registras: 2016-10670-, 2016.
94 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+ “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 4-280 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.12 Galioja nuo 2016.04.13  Teisės aktų registras: 2016-08683-, 2016.
95 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo D1-241 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.06 Negalioja nuo 2018.07.13 Galioja nuo 2016.04.13 iki 2018.07.12  Teisės aktų registras: 2016-08666-, 2016.
96 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+ “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 4-244 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.03.25 Galioja nuo 2016.03.26  Teisės aktų registras: 2016-06311-, 2016.
97 Nuasmeninta nutartis 2016-03-23 Nr. AB-6691-3-61-3-03608-2013-6 2016-03-23 Nr. AB-6691-3-61-3-03608-2013-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.03.23 Galioja nuo 2016.03.23  Teisės aktų registras: 2016-08374-, 2016.
98 Nuasmeninta nutartis 2016-03-23 Nr. AB-6693-3-61-3-01320-2014-6 2016-03-23 Nr. AB-6693-3-61-3-01320-2014-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.03.23 Galioja nuo 2016.03.23  Teisės aktų registras: 2016-08300-, 2016.
99 Nuasmeninta nutartis 2016-03-23 Nr. AB-6699-3-61-3-03594-2013-0 2016-03-23 Nr. AB-6699-3-61-3-03594-2013-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.03.23 Galioja nuo 2016.03.23  Teisės aktų registras: 2016-08297-, 2016.
100 Nuasmeninta nutartis 2016-03-23 Nr. AB-6589-3-61-3-03193-2014-6 2016-03-23 Nr. AB-6589-3-61-3-03193-2014-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.03.23 Galioja nuo 2016.03.23  Teisės aktų registras: 2016-07095-, 2016.
101 Nuasmeninta nutartis 2016-03-23 Nr. AB-6591-3-61-3-02469-2014-1 2016-03-23 Nr. AB-6591-3-61-3-02469-2014-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.03.23 Galioja nuo 2016.03.23  Teisės aktų registras: 2016-07075-, 2016.
102 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-291/ 4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios ... V-101/ 4-179 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.03.03 Galioja nuo 2016.03.05  Teisės aktų registras: 2016-04264-, 2016.
103 Nuasmeninta nutartis 2016-03-02 Nr. AB-5034-3-61-3-07852-2013-1 2016-03-02 Nr. AB-5034-3-61-3-07852-2013-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.03.02 Galioja nuo 2016.03.02  Teisės aktų registras: 2016-04937-, 2016.
104 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-139 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.02.26  Teisės aktų registras: 2016-03722-, 2016.
105 Nuasmeninta nutartis 2016-02-18 Nr. AB-3858-3-61-3-02366-2013-6 2016-02-18 Nr. AB-3858-3-61-3-02366-2013-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.02.18 Galioja nuo 2016.02.18  Teisės aktų registras: 2016-04061-, 2016.
106 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje rinkos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 4-120 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.02.11 Galioja nuo 2016.02.25  Teisės aktų registras: 2016-02672-, 2016.
107 Nuasmeninta nutartis 2016-01-21 Nr. AB-1655-3-61-3-02663-2013-6 2016-01-21 Nr. AB-1655-3-61-3-02663-2013-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.01.21 Galioja nuo 2016.01.21  Teisės aktų registras: 2016-01929-, 2016.
108 Nuasmeninta nutartis 2016-01-13 Nr. AB-1016-3-61-3-06450-2013-4 2016-01-13 Nr. AB-1016-3-61-3-06450-2013-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.01.13 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-01504-, 2016.
109 Nuasmeninta nutartis 2016-01-13 Nr. AB-1018-3-61-3-01935-2013-7 2016-01-13 Nr. AB-1018-3-61-3-01935-2013-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.01.13 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-01497-, 2016.
110 Nuasmeninta nutartis 2016-01-13 Nr. AB-1006-3-61-3-06332-2013-3 2016-01-13 Nr. AB-1006-3-61-3-06332-2013-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.01.13 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-01489-, 2016.
111 Nuasmeninta nutartis 2016-01-13 Nr. CB-436-2-68-3-19802-2014-6 2016-01-13 Nr. CB-436-2-68-3-19802-2014-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2016.01.13 Galioja nuo 2016.01.13  Teisės aktų registras: 2016-01281-, 2016.
112 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+ “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvir ... 43575 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.01.08 Galioja nuo 2016.01.12  Teisės aktų registras: 2016-00471-, 2016.
113 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-8 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2016.01.06 Galioja nuo 2016.01.12  Teisės aktų registras: 2016-00486-, 2016.
114 Nuasmeninta nutartis 2015-12-29 Nr. CB-12287-2-55-3-02905-2013-7 2015-12-29 Nr. CB-12287-2-55-3-02905-2013-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.12.29 Galioja nuo 2015.12.29  Teisės aktų registras: 2016-00705-, 2016.
115 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų  ... 4-822/ V-1323 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.12.22 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20244-, 2015.
116 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingu ... D1-941 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.21 Negalioja nuo 2017.01.01 Galioja nuo 2016.01.06 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2016-00080-, 2016.
117 Nuasmeninta nutartis 2015-12-15 Nr. AB-391-3-61-3-02459-2014-0 2015-12-15 Nr. AB-391-3-61-3-02459-2014-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.12.15 Galioja nuo 2015.12.15  Teisės aktų registras: 2016-00791-, 2016.
118 Nuasmeninta nutartis 2015-12-15 Nr. AB-24353-3-61-3-02463-2014-5 2015-12-15 Nr. AB-24353-3-61-3-02463-2014-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.12.15 Galioja nuo 2015.12.15  Teisės aktų registras: 2016-00306-, 2016.
119 Nuasmeninta nutartis 2015-12-15 Nr. AB-24372-3-61-3-02462-2014-4 2015-12-15 Nr. AB-24372-3-61-3-02462-2014-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.12.15 Galioja nuo 2015.12.15  Teisės aktų registras: 2016-00296-, 2016.
120 Nuasmeninta nutartis 2015-12-15 Nr. AB-24382-3-61-3-02598-2014-4 2015-12-15 Nr. AB-24382-3-61-3-02598-2014-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.12.15 Galioja nuo 2015.12.15  Teisės aktų registras: 2016-00281-, 2016.
121 Nuasmeninta nutartis 2015-12-15 Nr. AB-24361-3-61-3-02465-2014-7 2015-12-15 Nr. AB-24361-3-61-3-02465-2014-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.12.15 Galioja nuo 2015.12.15  Teisės aktų registras: 2016-00255-, 2016.
122 Nuasmeninta nutartis 2015-12-15 Nr. AB-24358-3-61-3-02456-2014-7 2015-12-15 Nr. AB-24358-3-61-3-02456-2014-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.12.15 Galioja nuo 2015.12.15  Teisės aktų registras: 2016-00174-, 2016.
123 Nuasmeninta nutartis 2015-12-15 Nr. AB-24378-3-61-3-02464-2014-6 2015-12-15 Nr. AB-24378-3-61-3-02464-2014-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.12.15 Galioja nuo 2015.12.15  Teisės aktų registras: 2016-00145-, 2016.
124 Nuasmeninta nutartis 2015-12-10 Nr. AB-24092-3-61-3-06069-2013-0 2015-12-10 Nr. AB-24092-3-61-3-06069-2013-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.12.10 Galioja nuo 2015.12.10  Teisės aktų registras: 2016-00913-, 2016.
125 Nuasmeninta nutartis 2015-12-10 Nr. AB-24094-3-61-3-02681-2013-6 2015-12-10 Nr. AB-24094-3-61-3-02681-2013-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.12.10 Galioja nuo 2015.12.10  Teisės aktų registras: 2016-00881-, 2016.
126 Nuasmeninta nutartis 2015-12-10 Nr. AB-24098-3-61-3-01190-2014-1 2015-12-10 Nr. AB-24098-3-61-3-01190-2014-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.12.10 Galioja nuo 2015.12.10  Teisės aktų registras: 2016-00824-, 2016.
127 Nuasmeninta nutartis 2015-12-10 Nr. AB-24096-3-61-3-02005-2014-7 2015-12-10 Nr. AB-24096-3-61-3-02005-2014-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.12.10 Galioja nuo 2015.12.10  Teisės aktų registras: 2016-00767-, 2016.
128 Nuasmeninta nutartis 2015-12-10 Nr. AB-24090-3-61-3-02599-2014-5 2015-12-10 Nr. AB-24090-3-61-3-02599-2014-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.12.10 Galioja nuo 2015.12.10  Teisės aktų registras: 2016-00761-, 2016.
129 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingu ... D1-885 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.03 Negalioja nuo 2017.01.01 Galioja nuo 2015.12.05 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2015-19297-, 2015.
130 Nuasmeninta nutartis 2015-11-25 Nr. AB-23071-3-61-3-02368-2013-8 2015-11-25 Nr. AB-23071-3-61-3-02368-2013-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.11.25 Galioja nuo 2015.11.25  Teisės aktų registras: 2015-20528-, 2015.
131 Nuasmeninta nutartis 2015-11-25 Nr. AB-23069-3-61-3-01193-2014-4 2015-11-25 Nr. AB-23069-3-61-3-01193-2014-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.11.25 Galioja nuo 2015.11.25  Teisės aktų registras: 2015-20452-, 2015.
132 Nuasmeninta nutartis 2015-11-25 Nr. AB-23073-3-61-3-06906-2013-0 2015-11-25 Nr. AB-23073-3-61-3-06906-2013-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.11.25 Galioja nuo 2015.11.25  Teisės aktų registras: 2015-20438-, 2015.
133 Nuasmeninta nutartis 2015-11-24 Nr. AB-23188-3-61-3-03612-2013-1 2015-11-24 Nr. AB-23188-3-61-3-03612-2013-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.11.24 Galioja nuo 2015.11.24  Teisės aktų registras: 2016-01040-, 2016.
134 Nuasmeninta nutartis 2015-11-24 Nr. AB-23011-3-61-3-02364-2013-4 2015-11-24 Nr. AB-23011-3-61-3-02364-2013-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.11.24 Galioja nuo 2015.11.24  Teisės aktų registras: 2015-20727-, 2015.
135 Nuasmeninta nutartis 2015-11-11 Nr. CB-10643-2-55-3-01911-2013-3 2015-11-11 Nr. CB-10643-2-55-3-01911-2013-3 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.11.11 Galioja nuo 2015.11.11  Teisės aktų registras: 2015-18332-, 2015.
136 Nuasmeninta nutartis 2015-11-10 Nr. AB-21900-3-61-3-02880-2013-7 2015-11-10 Nr. AB-21900-3-61-3-02880-2013-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.11.10 Galioja nuo 2015.11.10  Teisės aktų registras: 2015-18518-, 2015.
137 Nuasmeninta nutartis 2015-10-29 Nr. AB-21128-3-61-3-00012-2014-3 2015-10-29 Nr. AB-21128-3-61-3-00012-2014-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.29 Galioja nuo 2015.10.29  Teisės aktų registras: 2015-18128-, 2015.
138 Nuasmeninta nutartis 2015-10-29 Nr. AB-21126-3-61-3-06630-2013-4 2015-10-29 Nr. AB-21126-3-61-3-06630-2013-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.29 Galioja nuo 2015.10.29  Teisės aktų registras: 2015-18125-, 2015.
139 Nuasmeninta nutartis 2015-10-29 Nr. AB-21132-3-61-3-01198-2014-9 2015-10-29 Nr. AB-21132-3-61-3-01198-2014-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.29 Galioja nuo 2015.10.29  Teisės aktų registras: 2015-18073-, 2015.
140 Nuasmeninta nutartis 2015-10-29 Nr. AB-21130-3-61-3-00011-2014-2 2015-10-29 Nr. AB-21130-3-61-3-00011-2014-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.29 Galioja nuo 2015.10.29  Teisės aktų registras: 2015-18063-, 2015.
141 Nuasmeninta nutartis 2015-10-29 Nr. AB-21134-3-61-3-04438-2014-9 2015-10-29 Nr. AB-21134-3-61-3-04438-2014-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.29 Galioja nuo 2015.10.29  Teisės aktų registras: 2015-18041-, 2015.
142 nuasmeninta nutartis 2015-10-12 Nr. AB-20117-3-61-3-01197-2014-8 2015-10-12 Nr. AB-20117-3-61-3-01197-2014-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.12 Galioja nuo 2015.11.03  Teisės aktų registras: 2015-17311-, 2015.
143 nuasmeninta nutartis 2015-10-12 Nr. AB-19871-3-61-3-05197-2013-1 2015-10-12 Nr. AB-19871-3-61-3-05197-2013-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.12 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16847-, 2015.
144 nuasmeninta nutartis 2015-10-12 Nr. AB-19868-3-61-3-02052-2013-8 2015-10-12 Nr. AB-19868-3-61-3-02052-2013-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.12 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16790-, 2015.
145 nuasmeninta nutartis 2015-10-12 Nr. AB-19874-3-61-3-02922-2013-4 2015-10-12 Nr. AB-19874-3-61-3-02922-2013-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.10.12 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16772-, 2015.
146 nuasmeninta nutartis 2015-09-22 Nr. AB-19516-3-61-3-03216-2013-1 2015-09-22 Nr. AB-19516-3-61-3-03216-2013-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.09.22 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16859-, 2015.
147 nuasmeninta nutartis 2015-09-22 Nr. AB-19518-3-61-3-03589-2013-4 2015-09-22 Nr. AB-19518-3-61-3-03589-2013-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.09.22 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16858-, 2015.
148 nuasmeninta nutartis 2015-09-22 Nr. AB-19519-3-61-3-01558-2013-8 2015-09-22 Nr. AB-19519-3-61-3-01558-2013-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.09.22 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16769-, 2015.
149 nuasmeninta nutartis 2015-09-22 Nr. AB-19573-3-61-3-02600-2014-8 2015-09-22 Nr. AB-19573-3-61-3-02600-2014-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.09.22 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16766-, 2015.
150 nuasmeninta nutartis 2015-09-22 Nr. AB-19535-3-61-3-03603-2013-1 2015-09-22 Nr. AB-19535-3-61-3-03603-2013-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.09.22 Galioja nuo 2015.10.28  Teisės aktų registras: 2015-16756-, 2015.
151 Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į 2015-2020 metų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius 983 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.09.16 Galioja nuo 2015.09.19  Teisės aktų registras: 2015-13981-, 2015.
152 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priemonių, prisidedančių prie prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės  ... V-895 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.08.13 Galioja nuo 2015.08.15  Teisės aktų registras: 2015-12315-, 2015.
153 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūras 2015-2022 metų prioritetų patvirtinimo“ pakeitimo V-894 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.08.13 Galioja nuo 2015.08.15  Teisės aktų registras: 2015-12311-, 2015.
154 Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo 1K-238 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.07.16 Galioja nuo 2015.07.21  Teisės aktų registras: 2015-11474-, 2015.
155 Nuasmeninta nutartis byloje A-1301-525/ 2015 A-1301-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.07.15 Galioja nuo 2015.07.17  Teisės aktų registras: 2015-12754-, 2015.
156 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-171 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.07.02 Galioja nuo 2015.07.04  Teisės aktų registras: 2015-10743-, 2015.
157 Nuasmeninta nutartis byloje e3K-3-410-916/ 2015 e3K-3-410-916/ 2015 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.06.23 Galioja nuo 2015.06.26  Teisės aktų registras: 2015-10858-, 2015.
158 Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo 1-154 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.06.18 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-10022-, 2015.
159 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 45 „Dėl Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo 4-335 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2015.05.20 Galioja nuo 2015.09.26  Teisės aktų registras: 2015-07755-, 2015.
160 Nuasmeninta nutartis byloje AS-826-261/ 2015 AS-826-261/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.05.15 Galioja nuo 2015.05.15  Teisės aktų registras: 2015-08000-, 2015.
161 Nuasmeninta nutartis byloje AS-795-261/ 2015 AS-795-261/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.05.15 Galioja nuo 2015.05.15  Teisės aktų registras: 2015-07987-, 2015.
162 Nuasmeninta nutartis byloje A-1006-525/ 2015 A-1006-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.05.14 Galioja nuo 2015.05.19  Teisės aktų registras: 2015-07909-, 2015.
163 Nuasmeninta nutartis byloje A-1081-525/ 2015 A-1081-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.05.14 Galioja nuo 2015.05.19  Teisės aktų registras: 2015-07866-, 2015.
164 Nuasmeninta nutartis byloje A-799-525/ 2015 A-799-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.05.14 Galioja nuo 2015.05.19  Teisės aktų registras: 2015-07860-, 2015.
165 Nuasmeninta nutartis byloje A-765-525/ 2015 A-765-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.04.29 Galioja nuo 2015.05.04  Teisės aktų registras: 2015-07280-, 2015.
166 Nuasmeninta nutartis byloje A-764-525/ 2015 A-764-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.04.29 Galioja nuo 2015.05.04  Teisės aktų registras: 2015-07266-, 2015.
167 Nuasmeninta nutartis byloje A-760-525/ 2015 A-760-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.04.29 Galioja nuo 2015.05.04  Teisės aktų registras: 2015-07240-, 2015.
168 Nuasmeninta nutartis byloje A-766-525/ 2015 A-766-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.04.29 Galioja nuo 2015.05.04  Teisės aktų registras: 2015-07145-, 2015.
169 Dėl fizinių asmenų, siekiančių tapti Lietuvos Respublikoje ekspertais, turinčiais teisę atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, mokymo programos patvirtinimo D1-348 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.28    
170 Nuasmeninta nutartis byloje A-1124-624/ 2015 A-1124-624/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.04.27 Galioja nuo 2015.04.30  Teisės aktų registras: 2015-07156-, 2015.
171 Dėl Pastatų energinio naudindumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo D1-330 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.23 Negalioja nuo 2016.05.27 Galioja nuo 2015.04.25 iki 2016.05.26  Teisės aktų registras: 2015-06222-, 2015.
172 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-139 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.04.17 Galioja nuo 2015.04.23  Teisės aktų registras: 2015-06116-, 2015.
173 Nuasmeninta nutartis byloje A-814-556/ 2015 A-814-556/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.04.13 Galioja nuo 2015.04.15  Teisės aktų registras: 2015-05957-, 2015.
174 Nuasmeninta nutartis byloje 3K-7-196-915/ 2015 3K-7-196-915/ 2015 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.04.08 Galioja nuo 2015.04.08  Teisės aktų registras: 2015-05682-, 2015.
175 Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo V-291/ 4-176 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.03.31 Galioja nuo 2015.04.03  Teisės aktų registras: 2015-04984-, 2015.
176 Nuasmeninta nutartis byloje A-697-525/ 2015 A-697-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.23  Teisės aktų registras: 2015-04543-, 2015.
177 Nuasmeninta nutartis byloje A-453-525/ 2015 A-453-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.23  Teisės aktų registras: 2015-04525-, 2015.
178 Nuasmeninta nutartis byloje A-547-525/ 2015 A-547-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.23  Teisės aktų registras: 2015-04498-, 2015.
179 Nuasmeninta nutartis byloje A-522-525/ 2015 A-522-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.23  Teisės aktų registras: 2015-04454-, 2015.
180 Nuasmeninta nutartis byloje eA-542-525/ 2015 eA-542-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.23  Teisės aktų registras: 2015-04452-, 2015.
181 Nuasmeninta nutartis byloje A-419-525/ 2015 A-419-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.12 Galioja nuo 2015.03.13  Teisės aktų registras: 2015-03796-, 2015.
182 Nuasmeninta nutartis byloje A-394-525/ 2015 A-394-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.12 Galioja nuo 2015.03.13  Teisės aktų registras: 2015-03795-, 2015.
183 Nuasmeninta nutartis byloje A-449-525/ 2015 A-449-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.12 Galioja nuo 2015.03.13  Teisės aktų registras: 2015-03778-, 2015.
184 Nuasmeninta nutartis byloje A-404-525/ 2015 A-404-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.12 Galioja nuo 2015.03.13  Teisės aktų registras: 2015-03777-, 2015.
185 Nuasmeninta nutartis byloje A-291-525/ 2015 A-291-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.12 Galioja nuo 2015.03.13  Teisės aktų registras: 2015-03772-, 2015.
186 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3-209 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.03.06 Galioja nuo 2015.03.07  Teisės aktų registras: 2015-03459-, 2015.
187 Nutarimas dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2015 metų II ketvirčiui O3-191 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.02.27 Galioja nuo 2015.02.28  Teisės aktų registras: 2015-03081-, 2015.
188 Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo V-133/ 4-88 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.02.20 Galioja nuo 2015.02.24  Teisės aktų registras: 2015-02641-, 2015.
189 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-074 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.02.18 Galioja nuo 2015.03.03  Teisės aktų registras: 2015-03255-, 2015.
190 Nuasmeninta nutartis byloje A-104-822/ 2015 A-104-822/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.17 Galioja nuo 2015.02.19  Teisės aktų registras: 2015-02772-, 2015.
191 Nuasmeninta nutartis byloje A-381-525/ 2015 A-381-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.04 Galioja nuo 2015.02.09  Teisės aktų registras: 2015-02302-, 2015.
192 Nuasmeninta nutartis byloje A-270-525/ 2015 A-270-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.04 Galioja nuo 2015.02.09  Teisės aktų registras: 2015-02281-, 2015.
193 Nuasmeninta nutartis byloje eA-390-525/ 2015 eA-390-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.04 Galioja nuo 2015.02.09  Teisės aktų registras: 2015-02274-, 2015.
194 Nuasmeninta nutartis byloje A-91-822/ 2015 A-91-822/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.04 Galioja nuo 2015.02.11  Teisės aktų registras: 2015-02233-, 2015.
195 Nuasmeninta nutartis byloje eA-346-525/ 2015 eA-346-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.04 Galioja nuo 2015.02.09  Teisės aktų registras: 2015-02224-, 2015.
196 Nuasmeninta nutartis byloje A-271-525/ 2015 A-271-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.02.04 Galioja nuo 2015.02.09  Teisės aktų registras: 2015-02220-, 2015.
197 Nuasmeninta nutartis byloje A-152-525/ 2015 A-152-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.28 Galioja nuo 2015.02.02  Teisės aktų registras: 2015-01926-, 2015.
198 Nuasmeninta nutartis byloje A-151-525/ 2015 A-151-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.28 Galioja nuo 2015.02.02  Teisės aktų registras: 2015-01902-, 2015.
199 Nuasmeninta nutartis byloje A-156-525/ 2015 A-156-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.28 Galioja nuo 2015.02.02  Teisės aktų registras: 2015-01868-, 2015.
200 Nuasmeninta nutartis byloje eA-121-525/ 2015 eA-121-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.28 Galioja nuo 2015.02.02  Teisės aktų registras: 2015-01865-, 2015.
201 Nuasmeninta nutartis byloje A-153-525/ 2015 A-153-525/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.28 Galioja nuo 2015.02.02  Teisės aktų registras: 2015-01864-, 2015.
202 Nuasmeninta nutartis byloje A-180-492/ 2015 A-180-492/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.22 Galioja nuo 2015.01.23  Teisės aktų registras: 2015-01119-, 2015.
203 Nuasmeninta nutartis byloje A-822-1570-14 A-822-1570-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.20 Galioja nuo 2015.01.21  Teisės aktų registras: 2015-01204-, 2015.
204 Nuasmeninta nutartis byloje A-822-1566-14 A-822-1566-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.20 Galioja nuo 2015.01.22  Teisės aktų registras: 2015-01168-, 2015.
205 Nuasmeninta nutartis byloje eA-196-552/ 2015 eA-196-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01201-, 2015.
206 Nuasmeninta nutartis byloje A-266-552/ 2015 A-266-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01182-, 2015.
207 Nuasmeninta nutartis byloje A-293-552/ 2015 A-293-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01170-, 2015.
208 Nuasmeninta nutartis byloje A-246-552/ 2015 A-246-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01163-, 2015.
209 Nuasmeninta nutartis byloje eA-229-552/ 2015 eA-229-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01148-, 2015.
210 Nuasmeninta nutartis byloje A-254-552/ 2015 A-254-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01143-, 2015.
211 Nuasmeninta nutartis byloje A-247-552/ 2015 A-247-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01137-, 2015.
212 Nuasmeninta nutartis byloje A-109-552/ 2015 A-109-552/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.20  Teisės aktų registras: 2015-01121-, 2015.
213 Nuasmeninta nutartis byloje A-143-1712-14 A-143-1712-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.13 Galioja nuo 2015.01.16  Teisės aktų registras: 2015-00759-, 2015.
214 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo 1K-499 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-21106-, 2014.
215 Dėl Investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūras 2015-2022 metų prioritetų patvirtinimo V-1269 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2014.12.29 Galioja nuo 2014.12.31  Teisės aktų registras: 2014-20973-, 2014.
216 Nuasmeninta nutartis byloje A-525-1726-14 A-525-1726-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.31  Teisės aktų registras: 2015-00203-, 2015.
217 Nuasmeninta nutartis byloje A-525-1716-14 A-525-1716-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.31  Teisės aktų registras: 2015-00202-, 2015.
218 Nuasmeninta nutartis byloje A-525-1713-14 A-525-1713-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.31  Teisės aktų registras: 2015-00185-, 2015.
219 Nuasmeninta nutartis byloje A-525-1745-14 A-525-1745-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.31  Teisės aktų registras: 2015-00177-, 2015.
220 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo  D1-1056 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.22 Negalioja nuo 2018.07.13 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2018.07.12  Teisės aktų registras: 2014-20410-, 2014.
221 Nuasmeninta nutartis byloje A-143-1660-14 A-143-1660-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.12.22 Galioja nuo 2014.12.23  Teisės aktų registras: 2015-00195-, 2015.
222 Nuasmeninta nutartis byloje A-143-1567-14 A-143-1567-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.12.17 Galioja nuo 2014.12.17  Teisės aktų registras: 2014-20238-, 2014.
223 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaup ... 1416 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.15 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20050-, 2014.
224 Nuasmeninta nutartis byloje A-525-1648-14 A-525-1648-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.11.19 Galioja nuo 2014.11.21  Teisės aktų registras: 2014-18855-, 2014.
225 Nuasmeninta nutartis byloje A-525-1661-14 A-525-1661-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.11.19 Galioja nuo 2014.11.21  Teisės aktų registras: 2014-18838-, 2014.
226 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375  20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1175(2) 1257 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.11.12 Galioja nuo 2014.11.18  Teisės aktų registras: 2014-17007-, 2014.
227 Nuasmeninta nutartis byloje A-146-1629-14 A-146-1629-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.10.31 Galioja nuo 2014.11.03  Teisės aktų registras: 2014-17622-, 2014.
228 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-811 „Dėl VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-869 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.10.24 Negalioja nuo 2017.08.30 Galioja nuo 2014.11.06 iki 2017.08.29  Teisės aktų registras: 2014-15872-, 2014.
229 Nuasmeninta nutartis byloje A-442-1992-14 A-442-1992-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.10.23 Galioja nuo 2014.10.23  Teisės aktų registras: 2014-15979-, 2014.
230 Nuasmeninta nutartis byloje A-492-1581-14 A-492-1581-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.10.14 Galioja nuo 2014.10.30  Teisės aktų registras: 2014-17748-, 2014.
231 Nuasmeninta nutartis byloje A-442-1839-14 A-442-1839-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.10.09 Galioja nuo 2014.10.14  Teisės aktų registras: 2014-17572-, 2014.
232 Nuasmeninta nutartis byloje A-502-1657-14 A-502-1657-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.09.23 Galioja nuo 2014.09.29  Teisės aktų registras: 2014-17592-, 2014.
233 Nuasmeninta nutartis byloje A-822-632-14 A-822-632-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.09.23 Galioja nuo 2014.09.23  Teisės aktų registras: 2014-13491-, 2014.
234 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento str 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingu ... D1-735 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.09.15 Negalioja nuo 2017.01.01 Galioja nuo 2014.09.17 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2014-12356-, 2014.
235 Nuasmeninta nutartis byloje A-146-1273-14 A-146-1273-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.08.18 Galioja nuo 2014.08.18  Teisės aktų registras: 2014-12238-, 2014.
236 Nuasmeninta nutartis byloje A-556-1545-14 A-556-1545-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.07.31 Galioja nuo 2014.07.31  Teisės aktų registras: 2014-11870-, 2014.
237 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas XI-1375 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.07.10    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.