T ŠILUMA. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo O3E-197 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.12 Galioja nuo 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2019-09536-, 2019.
2 Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-705 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.06.12    
3 Nuasmeninta nutartis 2019-06-04 Nr. AB-12236-3-61-3-06003-2015-0 2019-06-04 Nr. AB-12236-3-61-3-06003-2015-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.06.04 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-09490-, 2019.
4 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-159 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.24 Galioja nuo 2019.05.25  Teisės aktų registras: 2019-08300-, 2019.
5 Dėl Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos patvirtinimo O3E-139 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.20 Galioja nuo 2019.05.21  Teisės aktų registras: 2019-07963-, 2019.
6 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.06 Galioja nuo 2019.05.08  Teisės aktų registras: 2019-07360-, 2019.
7 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-266 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.06    
8 DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO PATVIRTINIMO 371 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17    
9 Nuasmeninta nutartis 2019-04-17 Nr. CB-3753-2-55-3-00729-2014-0 2019-04-17 Nr. CB-3753-2-55-3-00729-2014-0 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.04.17 Galioja nuo 2019.04.17  Teisės aktų registras: 2019-06716-, 2019.
10 Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo O3E-93 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.01 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05217-, 2019.
11 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-283 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2019.03.20 Galioja nuo 2019.03.21  Teisės aktų registras: 2019-04356-, 2019.
12 Nuasmeninta nutartis 2019-03-13 Nr. AB-6573-2-57-3-00197-2016-3 2019-03-13 Nr. AB-6573-2-57-3-00197-2016-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.03.13 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-04605-, 2019.
13 Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos patvirtinimo D1-129 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.07 Galioja nuo 2019.03.08  Teisės aktų registras: 2019-03769-, 2019.
14 Dėl Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo D1-114 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.02  Teisės aktų registras: 2019-03440-, 2019.
15 Nuasmeninta nutartis 2019-02-21 Nr. AB-4960-3-61-3-01434-2017-5 2019-02-21 Nr. AB-4960-3-61-3-01434-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-03503-, 2019.
16 Dėl finansų ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1K-047 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-2025 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“ pakeitimo 1K-52 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2019.02.18 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02733-, 2019.
17 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10-1, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1974 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 21 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-02-27  Teisės aktų registras: 2019-03173-, 2019.
18 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-36 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01990-, 2019.
19 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ pakeitimo O3E-473 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22057-, 2018.
20 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pake ... O3E-472 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22055-, 2018.
21 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-470 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Aprašas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-22053-, 2018.
22 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkto, 7 dalies, 24 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT24-N14/ 2018 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21226-, 2018.
23 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo D1-1064 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20050-, 2018.
24 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-54 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamint ... O3E-433 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19505-, 2018.
25 Nuasmeninta nutartis 2018-11-15 Nr. AB-20833-3-61-3-03136-2016-5 2018-11-15 Nr. AB-20833-3-61-3-03136-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.11.15 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-19077-, 2018.
26 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-344 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.25  Teisės aktų registras: 2018-16564-, 2018.
27 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-762 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2018.10.18 Galioja nuo 2018.10.19  Teisės aktų registras: 2018-16349-, 2018.
28 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1501 grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti 1K-1434 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2018.10.12 Galioja nuo 2018.10.13  Teisės aktų registras: 2018-16152-, 2018.
29 Dėl Lietuvos vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos programų strategijos patvirtinimo 3D-583 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.08.30  Teisės aktų registras: 2018-13551-, 2018.
30 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m. liepos 4 d. potvarkio Nr. 129 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 143 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2018.07.31 Galioja nuo 2018.07.31  Teisės aktų registras: 2018-12653-, 2018.
31 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios a ... O3E-237 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.26 Galioja nuo 2018.07.27  Teisės aktų registras: 2018-12449-, 2018.
32 Nuasmeninta nutartis 2018-07-12 Nr. AB-12887-3-61-3-04079-2016-2 2018-07-12 Nr. AB-12887-3-61-3-04079-2016-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.07.12 Galioja nuo 2018.07.12  Teisės aktų registras: 2018-15261-, 2018.
33 Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 2, 9, 10 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas XIII-1466 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 4, 5 straipsniai ir 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-07-06  Teisės aktų registras: 2018-11504-, 2018.
34 Dėl finansų ministro 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1K-288 „Dėl finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“ pakeitimo 1K-225 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2018.06.22 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-10685-, 2018.
35 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo XIII-1288 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10958-, 2018.
36 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-467 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.06 Galioja nuo 2018.06.07  Teisės aktų registras: 2018-09470-, 2018.
37 Nuasmeninta nutartis 2018-05-23 Nr. AB-10191-3-61-3-02523-2015-3 2018-05-23 Nr. AB-10191-3-61-3-02523-2015-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.23 Galioja nuo 2018.05.23  Teisės aktų registras: 2018-08828-, 2018.
38 Nuasmeninta nutartis 2018-05-16 Nr. AB-9774-3-61-3-03248-2015-8 2018-05-16 Nr. AB-9774-3-61-3-03248-2015-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.05.16 Galioja nuo 2018.05.16  Teisės aktų registras: 2018-08371-, 2018.
39 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-153 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.16 Galioja nuo 2018.05.18  Teisės aktų registras: 2018-07880-, 2018.
40 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ  PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 385 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.18    
41 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2018 metais finansavimo dydžio nustatymo 368 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.18 Galioja nuo 2018.04.25  Teisės aktų registras: 2018-06487-, 2018.
42 Nuasmeninta nutartis 2018-04-04 Nr. AB-7013-3-61-3-05348-2015-1 2018-04-04 Nr. AB-7013-3-61-3-05348-2015-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.04.04 Galioja nuo 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2018-05997-, 2018.
43 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2017 m. ataskaitos patvirtinimo D1-258 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.30 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05236-, 2018.
44 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymas XIII-1062 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.05.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2018-04-12, 5 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2018-10-01  Teisės aktų registras: 2018-05880-, 2018.
45 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 297 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05310-, 2018.
46 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.6-2018 „Branduolinės elektrinės projektas“ patvirtinimo 22.3-87 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.03.27 Galioja nuo 2018.03.28  Teisės aktų registras: 2018-04638-, 2018.
47 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-55 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.03.02 . Išimtys: Nutarimo 1 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-03248-, 2018.
48 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-54 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-03247-, 2018.
49 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 165 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.21 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-03199-, 2018.
50 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. 916 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 165 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.21    
51 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. 916 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 165 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.21    
52 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 147 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02346-, 2018.
53 Nuasmeninta nutartis 2018-01-25 Nr. AB-1871-3-61-3-03250-2015-1 2018-01-25 Nr. AB-1871-3-61-3-03250-2015-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.01.25 Galioja nuo 2018.01.25  Teisės aktų registras: 2018-01726-, 2018.
54 Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo V-1440 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.12.14    
55 Nuasmeninta nutartis 2017-11-22 Nr. CB-10468-2-58-3-00053-2015-4 2017-11-22 Nr. CB-10468-2-58-3-00053-2015-4 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.11.22 Galioja nuo 2017.11.22  Teisės aktų registras: 2017-19056-, 2017.
56 Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-108 „Didelio ... 1-262 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.10.10 Galioja nuo 2017.10.13  Teisės aktų registras: 2017-16154-, 2017.
57 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skati ... 1-255 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.09.28 Galioja nuo 2017.09.29  Teisės aktų registras: 2017-15225-, 2017.
58 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-783 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.20 Galioja nuo 2017.09.23  Teisės aktų registras: 2017-14970-, 2017.
59 Nuasmeninta nutartis 2017-09-19 Nr. AB-16932-3-61-3-01454-2015-5 2017-09-19 Nr. AB-16932-3-61-3-01454-2015-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.09.19 Galioja nuo 2017.09.19  Teisės aktų registras: 2017-15201-, 2017.
60 Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo D1-778 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18 Galioja nuo 2017.09.22  Teisės aktų registras: 2017-14917-, 2017.
61 Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo D1-778 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18    
62 Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo D1-778 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18    
63 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plė ... 1-241 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.09.13 Galioja nuo 2017.09.15  Teisės aktų registras: 2017-14661-, 2017.
64 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-609 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.08.29 Galioja nuo 2017.08.30  Teisės aktų registras: 2017-13735-, 2017.
65 Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-022 priemonę „Komunalinių atlie ... D1-677 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja nuo 2017.08.24  Teisės aktų registras: 2017-13570-, 2017.
66 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-672 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.22 Galioja nuo 2017.08.25  Teisės aktų registras: 2017-13607-, 2017.
67 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl AB LESTO elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo“ pakeitimo O3E-362 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.08.11 Galioja nuo 2017.08.15  Teisės aktų registras: 2017-13288-, 2017.
68 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, patvirtinimo 3D-508 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.08.01 Galioja nuo 2017.08.03  Teisės aktų registras: 2017-12970-, 2017.
69 Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo 1-181 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.07 Galioja nuo 2017.08.01  Teisės aktų registras: 2017-12845-, 2017.
70 Nuasmeninta nutartis 2017-07-05 Nr. CB-6661-2-69-3-12564-2015-6 2017-07-05 Nr. CB-6661-2-69-3-12564-2015-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-12106-, 2017.
71 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39-1 straipsniu įstatymas XIII-604 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.04 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 13 straipsnis ir 19 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2018-01-01, 29 straipsnio 3 dalis įsigalioja  2017-07-18.  Teisės aktų registras: 2017-12305-, 2017.
72 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-108 priemonės „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas  ... 1-171 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.30 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-11447-, 2017.
73 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo  D1-543 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.26 Galioja nuo 2017.06.29  Teisės aktų registras: 2017-10909-, 2017.
74 Nuasmeninta nutartis 2017-06-20 Nr. AB-12312-3-61-3-01192-2016-5 2017-06-20 Nr. AB-12312-3-61-3-01192-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.06.20 Galioja nuo 2017.06.20  Teisės aktų registras: 2017-10859-, 2017.
75 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 „Nedi ... 1-160 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.20 Galioja nuo 2017.06.22  Teisės aktų registras: 2017-10338-, 2017.
76 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 1-158 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.20 Galioja nuo 2017.06.21  Teisės aktų registras: 2017-10305-, 2017.
77 Nuasmeninta nutartis 2017-06-16 Nr. AB-12173-3-61-3-00126-2011-6 2017-06-16 Nr. AB-12173-3-61-3-00126-2011-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.06.16 Galioja nuo 2017.06.16  Teisės aktų registras: 2017-10700-, 2017.
78 Nuasmeninta nutartis 2017-06-02 Nr. AB-11379-3-61-3-00238-2016-5 2017-06-02 Nr. AB-11379-3-61-3-00238-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.06.02 Galioja nuo 2017.06.02  Teisės aktų registras: 2017-09825-, 2017.
79 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39-1 straipsniu įstatymo projekto Nr ... 403 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.05.29 Galioja nuo 2017.06.08  Teisės aktų registras: 2017-09644-, 2017.
80 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-450 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.26 Galioja nuo 2017.05.30  Teisės aktų registras: 2017-08939-, 2017.
81 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-108 priemonės „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas  ... 1-108 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.20 Galioja nuo 2017.04.26  Teisės aktų registras: 2017-06892-, 2017.
82 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo“ pakeitimo D1-322 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.18 Galioja nuo 2017.05.06  Teisės aktų registras: 2017-07671-, 2017.
83 Nuasmeninta nutartis 2017-04-18 Nr. AB-8434-3-61-3-01454-2015-5 2017-04-18 Nr. AB-8434-3-61-3-01454-2015-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.04.18 Galioja nuo 2017.04.18  Teisės aktų registras: 2017-06992-, 2017.
84 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-260 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.04.05 Galioja nuo 2017.04.06  Teisės aktų registras: 2017-05701-, 2017.
85 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatos patvirtinimo D1-279 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.04 Galioja nuo 2017.04.08  Teisės aktų registras: 2017-05998-, 2017.
86 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių pa ... D1-270 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.31 Galioja nuo 2017.04.20  Teisės aktų registras: 2017-05589-, 2017.
87 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2017 metais finansavimo dydžio nustatymo 231 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.29 Galioja nuo 2017.03.31  Teisės aktų registras: 2017-05218-, 2017.
88 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 74 „Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines  ... 194 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.15 Galioja nuo 2017.03.22  Teisės aktų registras: 2017-04648-, 2017.
89 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. SAUSIO 28 D. NUTARIMO NR. 74 „DĖL VILNIAUS IR KAUNO MIESTŲ CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO ŪKIO MODERNIZAVIMO ĮRENGIANT VIETINIUS IR ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIAS KOGENERACINES ELEKTRINES  ... 194 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.15    
90 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-022 priemonės „Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra“ proj ... D1-224 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.15 Galioja nuo 2017.03.16  Teisės aktų registras: 2017-04354-, 2017.
91 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-59 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.03.01 Galioja nuo 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2017-03530-, 2017.
92 Dėl Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo 1-46 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.02.22 Galioja nuo 2017.02.28  Teisės aktų registras: 2017-03102-, 2017.
93 Nuasmeninta nutartis 2017-01-24 Nr. AB-1812-3-61-3-00126-2011-6 2017-01-24 Nr. AB-1812-3-61-3-00126-2011-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.01.24 Galioja nuo 2017.01.24  Teisės aktų registras: 2017-02144-, 2017.
94 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-60 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.21  Teisės aktų registras: 2017-01252-, 2017.
95 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 43 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.20  Teisės aktų registras: 2017-01164-, 2017.
96 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 43479 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.01.17 Galioja nuo 2017.01.18  Teisės aktų registras: 2017-01008-, 2017.
97 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 43480 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.01.17 Galioja nuo 2017.01.18 . Išimtys: Įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2017-04-01.  Teisės aktų registras: 2017-01007-, 2017.
98 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-5 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.01.04 Galioja nuo 2017.01.07  Teisės aktų registras: 2017-00587-, 2017.
99 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skati ... 1-338 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.12.30 Galioja nuo 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2016-30057-, 2016.
100 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos XIII-82 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.12.13 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28737-, 2016.
101 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinima ... D1-878 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.12 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28700-, 2016.
102 Nuasmeninta nutartis 2016-12-07 Nr. AB-23277-3-61-3-03638-2014-0 2016-12-07 Nr. AB-23277-3-61-3-03638-2014-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.12.07 Galioja nuo 2016.12.07  Teisės aktų registras: 2016-29100-, 2016.
103 Nuasmeninta nutartis 2016-11-23 Nr. AB-22278-3-61-3-02413-2016-2 2016-11-23 Nr. AB-22278-3-61-3-02413-2016-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.11.23 Galioja nuo 2016.11.23  Teisės aktų registras: 2016-28278-, 2016.
104 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 1-297 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.14 Galioja nuo 2016.11.16  Teisės aktų registras: 2016-26822-, 2016.
105 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. D1-165 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-742 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.09 Galioja nuo 2016.11.11  Teisės aktų registras: 2016-26550-, 2016.
106 Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo D1-738 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.07 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Įsakymo 2 punktas įsigalioja 2016 m. lapkričio 12 d.  Teisės aktų registras: 2016-26687-, 2016.
107 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 22, 31, 35, 39, 51, 59, 67, 69 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas XII-2704 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.03 Galioja nuo 2016.11.15 . Išimtys: Įstatymo 12 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2016-11-10. Įstatymo 7 straipsnis įsigalioja 2017-07-01.  Teisės aktų registras: 2016-26485-, 2016.
108 Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas XII-2702 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.03 Galioja nuo 2016.11.15 . Išimtys: Įstatymo 23 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2016-11-10.  Teisės aktų registras: 2016-26481-, 2016.
109 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. D1-130 „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo D1-729 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.03 Galioja nuo 2016.11.05  Teisės aktų registras: 2016-26260-, 2016.
110 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 153 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2016 metais finansavimo dydžio nustatymo“ pakeitimo 1058 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.10.26 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-25886-, 2016.
111 Dėl UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės kogeneracinės jėgainės pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektu 1018 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.10.12 Galioja nuo 2016.10.18  Teisės aktų registras: 2016-25253-, 2016.
112 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 991 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.10.05 Galioja nuo 2016.10.11  Teisės aktų registras: 2016-24872-, 2016.
113 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-266 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.05 Galioja nuo 2016.10.07  Teisės aktų registras: 2016-24687-, 2016.
114 Dėl Kauno kogeneracinės jėgainės pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektu 980 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.10.05 Galioja nuo 2016.10.07  Teisės aktų registras: 2016-24736-, 2016.
115 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 1V-686 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.10.03 Galioja nuo 2016.10.05  Teisės aktų registras: 2016-24454-, 2016.
116 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-649 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.03 Galioja nuo 2016.10.04  Teisės aktų registras: 2016-24430-, 2016.
117 Nuasmeninta nutartis 2016-09-14 Nr. AB-17674-3-61-3-03250-2015-1 2016-09-14 Nr. AB-17674-3-61-3-03250-2015-1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.09.14 Galioja nuo 2016.09.14  Teisės aktų registras: 2016-24073-, 2016.
118 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 846 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.17 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-22692-, 2016.
119 Dėl Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo 769 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.28  Teisės aktų registras: 2016-21059-, 2016.
120 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-204 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.07.12 Galioja nuo 2016.07.14  Teisės aktų registras: 2016-20243-, 2016.
121 Nuasmeninta nutartis 2016-06-16 Nr. AB-12834-3-61-3-01292-2014-4 2016-06-16 Nr. AB-12834-3-61-3-01292-2014-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.06.16 Galioja nuo 2016.06.16  Teisės aktų registras: 2016-17665-, 2016.
122 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 544 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.01 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-15118-, 2016.
123 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-318 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.02 Galioja nuo 2016.05.04  Teisės aktų registras: 2016-11059-, 2016.
124 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 396 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.04.20 Galioja nuo 2016.04.28  Teisės aktų registras: 2016-10532-, 2016.
125 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2016 metų, patvirtinimo 3D-215 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.15 Galioja nuo 2016.04.16  Teisės aktų registras: 2016-09574-, 2016.
126 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1-216 „Dėl Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-122 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.04.12 Galioja nuo 2016.04.16  Teisės aktų registras: 2016-09554-, 2016.
127 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo D1-241 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.04.06 Negalioja nuo 2018.07.13 Galioja nuo 2016.04.13 iki 2018.07.12  Teisės aktų registras: 2016-08666-, 2016.
128 Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo 332 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.30 Galioja nuo 2016.04.05  Teisės aktų registras: 2016-07374-, 2016.
129 Nuasmeninta nutartis 2016-03-18 Nr. AB-6357-3-61-3-02580-2014-5 2016-03-18 Nr. AB-6357-3-61-3-02580-2014-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.03.18 Galioja nuo 2016.03.18  Teisės aktų registras: 2016-06617-, 2016.
130 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-165 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.07 Galioja nuo 2016.03.11  Teisės aktų registras: 2016-04449-, 2016.
131 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2016 metais finansavimo dydžio nustatymo 153 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.18 Galioja nuo 2016.02.25  Teisės aktų registras: 2016-03587-, 2016.
132 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų pareiškėjams, kurių ūkių ekonominis dydis, išre ... 3D-49 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.02.04 Galioja nuo 2016.02.06  Teisės aktų registras: 2016-02374-, 2016.
133 Nuasmeninta nutartis 2015-12-30 Nr. AB-25328-3-61-3-04200-2014-6 2015-12-30 Nr. AB-25328-3-61-3-04200-2014-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.12.30 Galioja nuo 2015.12.30  Teisės aktų registras: 2016-00710-, 2016.
134 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ pakeitimo O3-676 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.22 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-20243-, 2015.
135 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo O3-675 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.22 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20242-, 2015.
136 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1-216 „Dėl Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-289 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.12.14 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-19814-, 2015.
137 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo  D1-914 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.14 Galioja nuo 2015.12.18 . Išimtys: 1.23 papunktis įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-19896-, 2015.
138 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo  D1-914 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.14    
139 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-265 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.11.18 Galioja nuo 2015.11.19  Teisės aktų registras: 2015-18296-, 2015.
140 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1156 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.11.04 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-17936-, 2015.
141 Dėl Energijos vartojimo audito, kurį privalo atlikti įmonės pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/ 27/ ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 8 straipsnio 4 ir 6 dalių bei VI priedo nuostatų reikalavimus, atlikimo gairi ... 1-235 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.10.19 Negalioja nuo 2017.02.28 Galioja nuo 2015.10.21 iki 2017.02.27  Teisės aktų registras: 2015-15776-, 2015.
142 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo O3-542 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.10.14 Galioja nuo 2015.10.15 . Išimtys: 2.2 punktas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-15188-, 2015.
143 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1002 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.09.16 Galioja nuo 2015.09.23 . Išimtys: Šio nutarimo 4.12 papunktis įsigalioja 2016 m. vasario 1 dieną, 4.4?4.11 papunkčiai įsigalioja 2015 m. spalio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2015-14050-, 2015.
144 Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo    1V-722 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2015.09.14 Galioja nuo 2015.09.16  Teisės aktų registras: 2015-13848-, 2015.
145 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-653 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.11 Negalioja nuo 2017.01.01 Galioja nuo 2015.09.15 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2015-13805-, 2015.
146 Nuasmeninta nutartis byloje A-1120-858/ 2015 A-1120-858/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.06.26 Galioja nuo 2015.06.30  Teisės aktų registras: 2015-10886-, 2015.
147 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1173 ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1174 668 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.26 Galioja nuo 2015.07.03  Teisės aktų registras: 2015-10638-, 2015.
148 Nuasmeninta nutartis byloje eAS-921-261/ 2015 eAS-921-261/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.06.12 Galioja nuo 2015.06.12  Teisės aktų registras: 2015-09915-, 2015.
149 Nuasmeninta nutartis byloje eAS-945-261/ 2015 eAS-945-261/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.06.10 Galioja nuo 2015.06.12  Teisės aktų registras: 2015-09504-, 2015.
150 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo ... O3-252 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.04.17 Galioja nuo 2015.04.18  Teisės aktų registras: 2015-05895-, 2015.
151 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-278 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.07 Galioja nuo 2015.04.09  Teisės aktų registras: 2015-05384-, 2015.
152 Nuasmeninta nutartis byloje eA-972-624/ 2015 eA-972-624/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.04.03 Galioja nuo 2015.07.09  Teisės aktų registras: 2015-12928-, 2015.
153 Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo V-291/ 4-176 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.03.31 Galioja nuo 2015.04.03  Teisės aktų registras: 2015-04984-, 2015.
154 Nuasmeninta nutartis byloje A-1732-858/ 2015 A-1732-858/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.03.23 Galioja nuo 2015.03.30  Teisės aktų registras: 2015-05169-, 2015.
155 Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo 284 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.27  Teisės aktų registras: 2015-04339-, 2015.
156 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3-209 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.03.06 Galioja nuo 2015.03.07  Teisės aktų registras: 2015-03459-, 2015.
157 Dėl komisijos personalinės sudėties patvirtinimo 32 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2015.02.18 Galioja nuo 2015.02.19  Teisės aktų registras: 2015-02461-, 2015.
158 DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2015 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO D1-127 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.02.17    
159 DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2014 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO D1-118 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.02.13    
160 Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo O3-6 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.21  Teisės aktų registras: 2015-00846-, 2015.
161 Nuasmeninta nutartis byloje I-438-1-14 I-438-1-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.01.08 Galioja nuo 2015.01.12  Teisės aktų registras: 2015-00802-, 2015.
162 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1-180 „Dėl Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-332 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2015-00049-, 2015.
163 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo  D1-1056 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.22 Negalioja nuo 2018.07.13 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2018.07.12  Teisės aktų registras: 2014-20410-, 2014.
164 Nuasmeninta nutartis byloje AS-261-1289-14 AS-261-1289-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.12.03 Galioja nuo 2014.12.04  Teisės aktų registras: 2014-19257-, 2014.
165 Nuasmeninta nutartis byloje AS-438-784-14 AS-438-784-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.09.03 Galioja nuo 2014.09.08  Teisės aktų registras: 2014-17851-, 2014.
166 Nuasmeninta nutartis byloje A-261-740-14 A-261-740-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.09.03 Galioja nuo 2014.09.03  Teisės aktų registras: 2014-12158-, 2014.
167 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013-2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 833 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.08.20 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-11533-, 2014.
168 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3-358 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.28 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną  Teisės aktų registras: 2014-10627-, 2014.
169 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ pakeitimo O3-352 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.28 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Šis nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.  Teisės aktų registras: 2014-10563-, 2014.
170 Nuasmeninta nutartis byloje 3K-3-372/ 2014 3K-3-372/ 2014 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2014.07.24 Galioja nuo 2014.07.24  Teisės aktų registras: 2014-11828-, 2014.
171 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3-223 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.11 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.  Teisės aktų registras: 2014-10193-, 2014.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.