Apie

Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija

VisaChemijaLT, chemijos srities galiojančių tesės aktų ir jų projektų apžvalgas.

Narės

Ver. 2015.02.23

Sutartiniai žymėjimai. 1

Įmonių žemėlapiai. 1

... navigacija, 2

... kategorijos, 2

... nuorodos, 3

… duomenys ir jų šaltiniai, 3

… suskirstymas pagal veiklos sritis. 4

Teisės aktų apžvalgos. 5

… chemijos srities galiojančių teisės aktų ir jų projektų apžvalgų turinys ir naudojimosi ypatybės. 5

Tikslai. 8

Pastaboms ir pasiūlymams. 9

 

Sutartiniai žymėjimai.

Žymėjimas

Aprašymas, paskirtis

Tipas

Kalba

?

-   šis dokumentas

Pagalba

LT

Na

-   Asociacijos narės,

Įmonių žemėlapiai

K

-   Kontaktai,

P

-   Produktai ir paslaugos,

D

-   Darbo vietos

Mo

-   Mokiniams ir mokytojams,

S

-   Standartai ir savanoriškos iniciatyvos,

Ag

-   Atsakinga globa

Ti

-   Socialiniai tinklai (Facebook, LinkedIn, Twitter ir kt.)

In

-   Inovacijos, ES struktūriniai fondai (Smart Specialization, SPIRE)

Ga

-   Galiojantys teisės aktai.

Teisės aktai

Pr

-   Teisės aktų projektai.

W

-   Tinklaraštis (Wordpress)

Tinklaraštis

He

-   Help

Help

EN

Co

-   Contacts

Company maps

Re

-   Responsible Care

 

Apie cheminius elementus (ne chemikams) :  Ag  Co  D  Ga In K  Mo  Na  P  Pr  Re  S  W 

Kai kurie žemėlapiai kol kas nėra matomi viešoje prieigoje arba yra matomas tik jų dabinis modelis.

Įmonių žemėlapiai.

... navigacija,

                                            

 

Prisijungus prie žemėlapio iš pradžių yra rodomos visos (28) kategorijos.

 

Didžiausia sklaida yra pasirinkus 3 kategorijų plotą.

... kategorijos,

 

Pažymėjus kategoriją yra parodomas trumpas jos aprašymas. Paspaudus nuorodą  parodomi tik tai kategorijai priskirtų įmonių pavadinimai.

... nuorodos,

 

Pažymėjus pasirinktą įmonę, diagramoje yra parodoma jos vieta su nuoroda.

… duomenys ir jų šaltiniai,

Diagramoms yra panaudoti viešai skelbiami duomenys apie įmonių finansinius rezultatus (AB, UAB). Ne akcinių bendrovių duomenų teiraujamės įmonėse (IĮ, VšĮ). Nesant duomenų grafinis pavaizdavimas gali neatitikti įmonės finansinių rezultatų. Įsivaizduojamas burbulo tūris koreliuoja su metine pardavimų apyvarta (2013).

… suskirstymas pagal veiklos sritis.

Diagramose įmones ir organizacijas išdėstėme pagal abėcėlę iš viršaus į apačią. Į kategorijas suskirstėme atsižvelgdami ne tik į prekių grupes arba veiklos sritis, naudojamas statistikoje (NACE 2.0), bet ir pagal chemines medžiagas naudojamas procesuose.

Neįprastą suskirstymą galima suprasti, tačiau jis gali kelti klausimų, pvz. kodėl įmonės yra priskiriamos „chemijos“ sričiai. Pirmiausiai tokia abejonė gali kilti plastmasių sektoriuje. Rėmėmės nuostatomis paminėtomis REACH reglamento taikymą aprašančiame dokumente. Nors plastmasės neturi būti užregistruotos pagal REACH reglamentą, joms galioja kai kurios cheminėms medžiagoms taikomos nuostatos, t.y. plastmasių monomerai turi būti užregistruoti. Toks reikalavimas, remiantis dokumentu http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/polymers_en.pdf (Guidance for monomers and polymers, 3.3 Production/import of articles containing polymer substances, 33 p. “In this case, polymer pellets are therefore not regarded as articles”) yra taikomas plastmasės granulėms, dažniausiai pasitaikančiai pirminei plastmasių formai, bet nebetaikomas iš jų pagamintiems gaminiams.

Taigi, jeigu plastmasės yra gaminamos iš cheminių medžiagų, suskirstymas yra savaime suprantamas (pvz. gaminant PET, PU, anglies ar stiklo pluoštu armuotas plastmases iš epoksidinių dervų). Šiais atvejais gamybos metu iš cheminių medžiagų susidaro polimeras. Tačiau PVC, PE, PP ir kitais atvejais laikomasi nuostatos, kad riba tarp „chemijos“ ir „ne chemijos“, t.y. cheminės medžiagos ir gaminio, yra procesas, kuriame yra naudojamos plastmasės granulės. Komentaras: seka išvada, kad granulių tiekėjas į rinką, pvz. importuotojas turėtų pasitikrinti ar monomerai yra užregistruoti. Neteko girdėti, kad tokia procedūra būtų atliekama kurioje nors iš ES šalių.

 

Kategorijos (rengiame išsamesnį aprašymą):

 

1.          Organinės sintezės, ypatingai švarių cheminių medžiagų (biocheminių preparatų) sintezės įmonės.

2.          Generinių farmacinių, homeopatinių preparatų, maisto papildų gamyba.

3.          Kosmetika ir buitinė chemija.

4.          Buitinė chemija.

5.          Pašarų priedai, pramoniniai fermentai, veterinariniai preparatai.

6.          Produktai iš maistui naudojamų žaliavų (angliavandenių, polisacharidų, taip pat etilo alkoholio, acto rūgšties). Angliavandeniai, alkoholiai ir rūgštys yra skirtingų klasių cheminės medžiagos ir jas būtų galima išskirti į atskiras kategorijas (stulpelius). Tačiau jų technologiniuose procesuose rasime bendrumų. Be to, jų žaliavos yra panašios ir tokių įmonių nėra daug. Žodžiu. Taip suskirstėme.

7.          Biodegalai.

Biodegalai yra dviejų tipų, bioetanolis ir biodyzelinas. Pirmasis yra gaminamas iš ... , panašiai kaip etilo alkoholis stiprių gėrimų gamybai. Bet po to iš jo pašalina vandenį, kad degalai neišsisluoksniuotų. Biodyzeliną gamina iš ... . Hidrolizės metu susidariusias riebiąsias rūgštis esterifikuoja metilo alkoholiu.

8.          Naftos gavyba, perdirbimas, alyvų gamyba.

 

9.          Poliesteriai (acetatiniai pluoštai, PET).

Pramoninių mastu Lietuvoje yra gaminami dviejų rūšių poliesteriai – polietilentereftalio rūgšties esterinės dervos (PET) ir diacetatinis pluoštas. Akivaizdu, kad tai yra skirtingos kilmės polimerinės medžiagos ir tarpusavyje paprastai nėra lyginamos. Yra dar painiau, kadangi šioje grupėje yra pavaizduoti poliesterių perdirbėjai, ne tik gamintojai. Jie, kaip ir kitos įmonės, gaminančios iš granulių galėtų būti perkelti į pvz. PVC, PP ... grupę. Bet šitaip parodyti yra prasminga, kadangi Lietuvoje yra visa PET gamybos grandinė, žaliavų iš cheminių medžiagų, tarpinių produktų – preformų, galutinių produktų, skysčių talpų, pakuočių gamyba. Taip nėra PVC, PP ... grupėje.

10.       Polistirenas (putų).

11.       Poliuretanas (putų).

12.       Epoksidinės dervos.

13.       PVC, PE, PP, silikonai, guma, kaučiukai.

14.       Dažų, dervų ir glaistų gamyba.

15.       Trąšos.

16.       Techninės dujos.

17.       Cheminiai reagentai ir laboratorinė įranga.

18.       Didmeninė prekyba cheminėmis medžiagomis.

19.       Cheminių medžiagų vežimas, logistika.

20.       Pavojingų atliekų šalinimas.

21.       Elektrocheminiai procesai, dangos.

22.       Akmens vata, cementas, kalkės, mineralinės medžiagos, stiklas ir ... anglis.

23.       Holdingai, koncernai, įmonių grupės.

24.       Pelno nesiekiančios organizacijos, asociacijos.

25.       Konsultacinės, inovacinės įmonės ir įstaigos.

26.       Mokymo priemonės, mokytojų parengta medžiaga.

27.       Mokslo, mokymo įstaigos.

28.       Valstybinės įstaigos.

Kitaip negu kitose svarbiose ūminės veiklos srityse energetikoje, finansų srityje, chemijos sritis valstybiniu mastu nėra reguliuojama iš vienos pagrindinės institucijos, pvz. Energetikos arba Finansų ministerijos. Chmijos srities reguliavimo galime rasti daugumos ministerijų arba joms pavaldžių žinybų darbo veiklos reglamentuose.

Be to chemijos reguliavimas apima įvairias veiklos sritis, ne tik svarbią cheminių medžiagų tiekimo į rinką (REACH/CLP), bet aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kitas sritis.

Todėl šioje kategorijoje pagal hierarchiją iš dešinės į kairę žemėjančia tvarka išdėstėme atsakingas institucijas. Trumpai apie joms priskirtas funkcijas:

LRS ir LRV

Aplinkos ministerija

Sveikatos ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Ūkio ministerija

Susisiekimo ministerija

Finansų ministerija

Vidaus reikalų ministerija

 

O veiklos su cheminėmis medžiagomis tvarkymas įmonėje tampa sudėtingas, kadangi iš įvairių institucijų į įmonę suplaukusi informacija, nors ir stengiamasi išvengti, gali ne visuomet dera tarpusavyje. Būti pasikartojanti, perteklinė, didinanti veikos sąnaudas ir, būdinga mažoms ir vidutinėms įmonėms, tenkanti vienam specialistui.

 

Spausdinimas. Rodyklę užvedus ant grafiko paspausti dešinį pelės klavišą. Spausdinant pasirinkti nustatymus: Scaling 85% (vietoje pagal nutylėjimą 100%), horizontalųjį, vietoje dažniausiai naudojamo vertikalaus.

Teisės aktų apžvalgos.

… chemijos srities galiojančių teisės aktų ir jų projektų apžvalgų turinys ir naudojimosi ypatybės.

Apžvalgos pirmiausia yra skirtos įmonių ekologams, darbo saugos specialistams ir, aišku, asmenims administruojantiems chemines medžiagas. Jos apima praėjusios savaitės susistemintas nuorodas į nuolat besikeičiančius teisinius aktus, jų projektus. Kai kuriais atvejais asociacijos narės šias apžvalgas, kaip duomenų šaltinį, yra įtraukusios į įmonių standartuose nurodytas procedūras.

Apžvalgos apima taip pat ir sritis (kategorijas), kurios šiuo metu nėra svarbios asociacijos narėms, pvz. farmacijos, genetiškai modifikuotų organizmų, nano ir kt. Jos yra įtrauktos norint parodyti chemijos sritį kaip visumą.

Teisinius dokumentus greičiausiai galima apžvelgti einant žemiau rodyklėmis nurodytu keliu.

http://www.chemija.lt/a/p/z/v/a/l/g/o/s/ChemTeis.htm

cid:image001.png@01CD43B6.B0456860

http://www.chemija.lt/p/r/o/j/e/k/t/a/i/ChemTeisP.htm

cid:image002.png@01CD43B6.B0456860

Galiojančių teisės aktų turinyje yra pateikiama dokumentų paskelbimo dažnio per praėjusius 5 metus diagrama. Galima pastebėti ypatingą pakilimą vasaros viduryje ir pačioje metų pabaigoje.

image015 

Per praėjusią savaitę, mėnesį, metus paskelbtus dokumentus pažymime skirtingomis spalvomis. Mobiliuose telefonuose patogiausia juos atpažinti pagal kairįjį spalvotą kraštą.

image016.png

Pereiti iš teisės aktų projektų į galiojančius arba VisaChemijaLT galima nuorodomis:

image018.png

Visų kategorijų rezultatai yra apibendrinti NAUJAUSIŲ ir TURINIO lentelėse. TURINYJE yra pateikiami duomenys laikantis hierachinės struktūros, pirmiausiai skirstant į tris pagrindines – aplinkos apsaugą, sveikatos apsaugą, cheminių medžiagų tiekimą į rinką. O NAUJAUSIUOSE, tos pačios lentelės skyriai, kuriuose per apžvelgiamą savaitę yra pasikeitimų, būna patalpinami viršuje. Tose kategorijose, kuriose per savaitę buvo pasikeitimų, galiojančių teisės aktų ir jų projektų NAUJAUSIOJE lentelėje pateikiame pavadinimų santraukas. Jas pažymime raudona spalva. Laikomės kelių taisyklių:

·         Savivaldybių ir kitų regioninių dokumentų atveju paliekame tik vietovę apibūdinantį terminą.

·         Susijusius dokumentus sutraukiame ir laužtiniuose skliaustuose nurodome susijusių dokumentų skaičių, pvz. [5x].

·         Kai kuriais atvejais svarbaus temos žodžio nėra pavadinime. Tuomet jį laužtiniuose skliaustuose įrašome iš dokumento teksto,

 

Pereiti iš NAUJAUSIŲ dokumentų į TURINĮ galima nuorodomis:

image020.png

Susijusius dokumentus galima surasti nuorodomis:

image022.png

Naujausių dokumentų lentelės viršuje ir pranešimuose apie teisinių aktų apžvalgas nurodome tarpusavyje susijusių dokumentų grupių (pagrindinių dokumentų) skaičių, apibendrinantį visų lentelių duomenis paskutinę savaitę. Tarpusavyje susijusiais dokumentais vadiname tuo pačiu numeriu pažymėtus dokumentus stulpelyje Susiję, pvz. XIP-4552(2).

Žinomi netikslumai. Atvaizdavimo ypatybės, dėl kurių neapsispręsta.

Cheminės medžiagos mus supa nuolat ir pasiekia iš įvairių tiekėjų. Todėl su chemija susijusių sričių sąrašas gali būti papildytas.

Techninės ypatybės ir sistemos pranešimai. 

Teisės aktų apžvalgos ir įmonių žemėlapiai išbandyti ir veikia įvairiose operacinėse sistemose ir visose dažniausiai naudojamose naršyklėse (IE, FF, O, Safari, Chrome). Tiesa įvairiose naršyklėse šiek tiek skiriasi formatavimas. Kai kada gali pasirodyti pranešimas „unresponsive script“ (FF).

Paprasčiausia leisti „script‘ą“ vykdyti toliau, spaudžiant „Continue“.

Daugiau apie naršyklės nustatymus galima pasiskaityti čia.

Tikslai.

Veiklos, susijusios su cheminėmis medžiagomis, o ypač chemijos pramonė, visuomenėje kelia didelį nepasitikėjimą. Manoma, kad chemija „iš esmės kenkia“. Tuo pat metu visi naudojamės chemijos pasiekimais ir dažnai jų neįvertiname. Cheminių medžiagų keliamą riziką galime sumažinti mes patys, visų pirma suprasdami procesus, žinodami keliamos rizikos sumažinimo būdus ir jų laikydamiesi, pažindami veikiančius asmenis. Todėl ūkinę chemijos sritį pavaizdavome kiek neįprastu būdu, leidžiančiu pažvelgti į šią sritį kitaip.

Pastaboms ir pasiūlymams.

Pastabas arba pasiūlymus prašome siųsti į LChPĮA – info@chemija.lt

GM

GM_41.png