skip to Main Content

test_excerpt

Nuoroda 1.2.8. Pakeičiame 341 punktą ir jį išdėstome taip: „341. Formaldehidas 50-00-0 0,37 0,3 0,74 0,6 - - Ū J K Medžiaga gali sukelti odos jautrinimą.“  

Read More

Teisės aktų apžvalgos.

Aplinkos apsauga. Atliekos. Atliekų tvarkymo įstatymo 8.2 str. klasifikatoriuje paminėtų atliekų tvarkymo reguliavimas Atliekos, pavojingos. Dokumentai, kuriuose yra minimos pavojingos atliekos Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK). TIPK taisyklėse nustatomos ... išduodant, atnaujinant, koreguojant ar panaikinant leidimus Taršos integruota prevencija…

Read More
Back To Top