skip to Main Content

Teisės aktų apžvalgos.

Aplinkos apsauga. Atliekos. Atliekų tvarkymo įstatymo 8.2 str. klasifikatoriuje paminėtų atliekų tvarkymo reguliavimas Atliekos, pavojingos. Dokumentai, kuriuose yra minimos pavojingos atliekos Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK). TIPK taisyklėse nustatomos ... išduodant, atnaujinant, koreguojant ar panaikinant leidimus Taršos integruota prevencija…

Read More
Back To Top