skip to Main Content

Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Projektas parengtas siekiant užpildyti teisėkūros spragą, susijusią su iš taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamo teršalo kiekio apskaita atvejais, kai laboratorinių matavimų metu nustatyta teršalo koncentracija yra fiksuojama, tačiau ji mažesnė už taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę (nustatymo ribą).…

Read More
Back To Top