Dėl darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašo ir darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašo.

Vieta tekstui. Nuorodos: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.susije_l?p_id=1016547

Read More

Dėl valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6, 9, 11 ir 12 str. ir darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 41, 43 ir 44 str.

Siekiama – suvienodinti sąvokos „nelaimingas atsitikimas darbe“ vartojimą VDI įstatyme ir DSS įstatyme. Siekiama – patikslinti Valstybinės darbo inspekcijos funkcijas dėl įvykių darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai, ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo, nelaimingų…

Read More
Search