skip to Main Content

Kolektyvinės sutarties pasirašymas AB „Lifosa“.

Šiuo metų pabaigoje pasirašius sutartį AB „Lifosa“ buvo apibrėžtos įmonės darbdavių ir dirbančiųjų kolektyvinės pareigos ir atsakomybės. Sutartis ypatinga tuo, kad ją pasirašė trijų įmonėje veikiančių profesinių sąjungų atstovai. Iš jų tik viena profesinė sąjunga yra projekto partnerė, galinti pilnaverčiai pasinaudoti projekto teikiamomis galimybėmis apmokant darbutojus, bendradarbiaujant su užsienio partneriais.

Sutarties pasirašymu buvo viršytas projekto sutartyje numatytas formalus rodiklis. Kolektyvinės sutartys buvo pasirašytos ne dviejose, bet trijose projekte dalyvaujančiose įmonėse.

Kolektyvinės derybos.

Projekto vykdymo laikotarpiu jau buvo pasirašytos kolektyvinės sutartys AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“.
AB „Lifosa“

Sutarties pasirašymas AB „Lifosa“.

Sutarties pasirašymas AB Orlen Lietuva

Sutarties pasirašymas AB Achema

Sutarties pasirašymas AB Achema

Projektą remia Europos socialinis fondas (projekto numeris VP1-1.1-SADM-02-K-01-016).

Europos socialinis fondas

Back To Top
×Close search
Search