Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija (LChPĮA) siekia savo narių konkurencingumo ir darnaus vystymosi principų įgyvendinimo.

Asociacijos veiklos prioritetai pirmiausia apima darbuotojų sveikatos ir aplinkos apsaugos, darbų saugos, šakos įvaizdžio, sąžiningos konkurencijos ir kitas tiesiogiai arba netiesiogiai su cheminėmis medžiagomis susijusias temas. Asociacija dalyvauja ir kitų asociacijos narėms svarbių temų, pvz. energetikos nagrinėjime.

Akcinėse bendrovėse yra gaminamos azotinės ir fosforinės trąšos, buitinės chemijos gaminiai, perdirbama nafta, gaminamos ir perdirbamos plastmasės (PET). Asociacijos narės taip pat yra prekybos cheminėmis medžiagomis bei logistikos įmonės, aukštosios mokyklos cheminės technologijos fakultetas.

LChPĮA yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) ir Europos chemijos pramonės tarybos (CEFIC) narė.

Pagrindinė veikla:

  • asociacija atstovauja narių interesus Lietuvos valstybinėse ir ES institucijose bei organizacijose.
  • informuoja ir konsultuoja teisės aktų ir jų reikalavimų įgyvendinimo klausimais.
  • organizuoja veiklą apibendrindama asociacijos narių nuomonę rengiant teisės projektus, teikdama paraiškas ES paramai gauti, skatindama savanoriškas iniciatyvas.

Asociacija yra įkurta 1997 metais, joje yra 18 narės.

Asociacijos įstatai.

Prezidentas – Ramūnas Miliauskas

Vykdantysis direktorius – Giedrius Mažūnaitis

Search