T APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Antikorupcinio vertinimo pažyma ,,Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. T-138 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.06.11    
2 Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7190 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.11    
3 Dėl literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų pakeitimo 19-7178 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.11    
4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo DĮV-517 Šilalės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.11 Galioja nuo 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2019-09511-, 2019.
5 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 „DĖL AMBULATORINIAM GYDYMUI SKIRIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ IR PACIENTO PRIEMOKŲ UŽ J ... NV-1617   Išvada 2019.06.10    
6 Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2019 metams nustatymo T1-175 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-09013-, 2019.
7 Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2019 metams nustatymo T1-171 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08922-, 2019.
8 Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2019 metams nustatymo T1-170 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08924-, 2019.
9 Dėl viešosios įstaigos Luokės pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2019 metams nustatymo T1-169 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08926-, 2019.
10 Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2019 metams nustatymo 19-6049 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.20 Projektas priimtas nuo 2019.05.30   
11 Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2019 metams nustatymo 19-5999 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.17 Projektas priimtas nuo 2019.05.30   
12 Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2019 metams nustatymo 19-5998 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.17 Projektas priimtas nuo 2019.05.30   
13 Dėl viešosios įstaigos Luokės pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2019 metams nustatymo 19-5991 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.17 Projektas priimtas nuo 2019.05.30   
14 Dėl premijų sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-5975 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.17    
15 Dėl viešosios įstaigos „Palangos orkestras“ vadovo darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo A1-547 Palangos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.03 Galioja nuo 2019.05.07  Teisės aktų registras: 2019-07333-, 2019.
16 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-337 ,,Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo T-114 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.03 Galioja nuo 2019.05.03   
17 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą“ pakeitimo 19-3791(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.05.02 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.02   
18 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio  ir medikamentų normatyvų nustatymo“  pakeitimo T-93 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-07065-, 2019.
19 DĖL ILGALAIKIO TVARAUS VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO FINANSAVIMO IKI 2025 METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 19-4700(2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Nutarimo projektas 2019.04.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.30   
20 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams 2019 metams, normatyvų nustatymo B-TS-21 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-07041-, 2019.
21 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO PATVIRTINIMO 19-4929 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.25    
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 19-4802 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.24    
23 DĖL ILGALAIKIO TVARAUS VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO FINANSAVIMO IKI 2025 METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 19-4700 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Nutarimo projektas 2019.04.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.24   
24 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A-241 (3.1) „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) darbo ... A-511 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.18 Galioja nuo 2019.04.19  Teisės aktų registras: 2019-06428-, 2019.
25 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio patvirtinimo T1-66 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.17    
26 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. Balandžio 25 d. sprendimo Nr. T - 83 „Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio  ir medikamentų normatyvų nustatymo“  pakeitimo 19-4412 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.17    
27 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams 2019 metams, normatyvų nustatymo 19-4400 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.16    
28 Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2019 metams 19-4371 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.16    
29 Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2019 metams 19-4369 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.16    
30 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvo nustatymo 19-4335 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.16    
31 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą“ pakeitimo 19-3791(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.04.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.02 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.12   
32 Išvada dėl „Dėl ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos patvirtinimo“ 19-3763 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Išvada 2019.04.11    
33 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo 19-4196 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.10    
34 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo 19-4194 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.10    
35 DĖL VŠĮ ARIOGALOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI, NORMATYVO NUSTATYMO 19-4179 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.10    
36 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio patvirtinimo 19-4174 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.10    
37 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvo nustatymo 19-4116 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.09    
38 Dėl savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo T-68 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.04 Galioja nuo 2019.04.06 . Išimtys: Sprendimo 1.5 papunktis įsigalioja 2019-09-01  Teisės aktų registras: 2019-05578-, 2019.
39 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvo nustatymo 19-4047 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.04    
40 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvo nustatymo 19-4044 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.04    
41 Dėl Kelionės išlaidų kompensavimo į darbą ir atgal Alytaus rajono savivaldybės bedarbiams tvarkos aprašo patvirtinimo D1-208 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.10  Teisės aktų registras: 2019-05824-, 2019.
42 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-270 „Dėl Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijos konkurso nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo TS-27 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05308-, 2019.
43 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 1-36 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05077-, 2019.
44 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-326 ,,Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninė išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo T-72 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.03.29   
45 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 19-3866 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.29    
46 Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-TS-122 „Dėl stipendijų ir premijų skyrimo Anykščių rajono savivaldybės sportininkams kriterijų ir tvarkos nustatymo“ pakeitimo 1-TS-125 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05293-, 2019.
47 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą“ pakeitimo 19-3791 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.03.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.27 iki 2019.04.05   
48 DĖL ILGALAIKIO TVARAUS VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO FINANSAVIMO IKI 2025 METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 19-3763 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Nutarimo projektas 2019.03.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.27 iki 2019.04.12   
49 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-270 „Dėl Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijos konkurso nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 19-3568 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
50 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-337 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pake ... T2-56 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.21 Galioja nuo 2019.03.28  Teisės aktų registras: 2019-04743-, 2019.
51 Dėl Telšių rajono savivaldybės mero 2019 m. vasario 27 d. potvarkio Nr. M1-29 „Dėl darbo grupės sudarymo Telšių rajono savivaldybės socialinių įstaigų darbuotojų gaunamo darbo užmokesčio atitikties pareigybei įvertinti“ pakeitimo M1-46 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.03.20    
52 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 19-2931 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.15 iki 2019.03.28   
53 Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2019 metams 19-2773 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
54 Antikorupcinio vertinimo pažyma ,,Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. T-59 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.03.12    
55 Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-2564 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.12    
56 Dėl Stasio Šalkauskio premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo T-72 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.07 Galioja nuo 2019.03.09  Teisės aktų registras: 2019-03878-, 2019.
57 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-337 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pake ... 19-2426 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.06    
58 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo T-40 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.01 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03676-, 2019.
59 Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo T1-74 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.01 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03633-, 2019.
60 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-57 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.26 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03265-, 2019.
61 Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo TS-51 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2019-03191-, 2019.
62 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-36 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo B1-42 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03101-, 2019.
63 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-260, pakeitimo 1-36 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02897-, 2019.
64 Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. AĮ-409 „Dėl Antano Miškinio literatūrinei premijai gauti pateiktų kūrinių vertinimo komisijos sudarymo ir kūrinių vertinimo“ pakeitimo AĮ-206 Utenos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03892-, 2019.
65 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1682 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.20    
66 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo T1-50 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.19    
67 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1764 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.14 Projektas priimtas nuo 2019.02.19   
68 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TR-64 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.13    
69 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1682 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.13    
70 DĖL 2018 M. RUGSĖJO 13 D. TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. S1E-167 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ IR JŲ DIDINIMO PROCENTAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 19-1595 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
71 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės kontroliuojamų, valdomų uždarųjų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo T-2 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-02035-, 2019.
72 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-260, pakeitimo“   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.06    
73 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-260, pakeitimo 19-1242 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.06    
74 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 „DĖL AMBULATORINIAM GYDYMUI SKIRIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ IR PACIENTO PRIEMOKŲ UŽ JUOS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 3-436 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.02.04    
75 Dėl viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-17 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.01    
76 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės kontroliuojamų, valdomų uždarųjų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1079 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.01    
77 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. 5TS-995 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Lazdijų rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1544 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02065-, 2019.
78 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T9-173 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų  ... T9-7 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02025-, 2019.
79 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-2 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.07  Teisės aktų registras: 2019-01802-, 2019.
80 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo 43667 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01787-, 2019.
81 Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-TS-27 "Dėl Anykščių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo?? pakeitimo 1-TS-3 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01765-, 2019.
82 Dėl Alytaus rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo K-4 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01684-, 2019.
83 Dėl Alytaus rajono savivaldybės gimnazijose trūkstamų dalykų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo ir šių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo K-3 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01683-, 2019.
84 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-1 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.05  Teisės aktų registras: 2019-01635-, 2019.
85 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo T1-8 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31    
86 Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo T-4 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01547-, 2019.
87 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos kategorijos nustatymo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimo“ pak ... T-2 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01549-, 2019.
88 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-1 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01533-, 2019.
89 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-153 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-34 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01429-, 2019.
90 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 43472 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01364-, 2019.
91 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-153 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-925 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.28 Projektas priimtas nuo 2019.01.30   
92 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo“ pakeitimo 19-853 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.25    
93 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T1-103 „DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-854 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.25    
94 Dėl pareiginės algos koeficiento ir 5 metų kadencijos nustatymo Rietavo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolieriui ir Rietavo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo T1-18 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.01   
95 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo T1-17 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.01   
96 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo T1-16 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.01   
97 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-716 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.23 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
98 Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-AĮ-47 Anykščių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.22 Galioja nuo 2019.01.23  Teisės aktų registras: 2019-00933-, 2019.
99 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo 19-668 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.22 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
100 Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 19-641 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.21 Projektas priimtas nuo 2019.03.01   
101 Dėl Alytaus rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 19-546 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.01.18    
102 DėlAlytaus rajono savivaldybės gimnazijose trūkstamų dalykų mokytojų ir pagalbosmokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo ir šių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-532 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.01.18    
103 Dėl pareiginės algos koeficiento ir 5 metų kadencijos nustatymo Rietavo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriui ir Rietavo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo 19-451 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18 Projektas priimtas nuo 2019.01.24   
104 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo 19-450 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18 Projektas priimtas nuo 2019.01.24   
105 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo 19-449 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18 Projektas priimtas nuo 2019.01.24   
106 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-412 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
107 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 19-368 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
108 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-11 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 19-362 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
109 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-10 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 19-360 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
110 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo 19-327 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.16    
111 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO, TAIP PAT ATLYGIO SAVIVALDYBĖS VALDOMOSE ĮMONĖSE SUDAROMŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ, VALDYBŲ, KOMITETŲ NARIAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-289 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.15    
112 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 18-15445(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.15   
113 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo AV-32 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.09   
114 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Druskininkų kultūros puoselėtojo premijos skyrimo naujos redakcijos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-223 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22088-, 2018.
115 Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo (išskyrus švietimo pagalbos) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo V.TS-248 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00125-, 2019.
116 Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybės taryba (išskyrus bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų vadovus), vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo V.TS-247 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00051-, 2019.
117 Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo T1-357 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22062-, 2018.
118 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 18-15445 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27   
119 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo B-TS-1292 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21917-, 2018.
120 Dėl  Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių  vežiojimo organizavimo ir  jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-392 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00030-, 2019.
121 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-241 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21717-, 2018.
122 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo ir šių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo T3-408 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.10  Teisės aktų registras: 2019-00321-, 2019.
123 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-03-29 sprendimo Nr. TS V(22)-2773 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo TS-199 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20908-, 2018.
124 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Druskininkų kultūros puoselėtojo premijos skyrimo naujos redakcijos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 18-15293 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
125 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pake ... 18-15238 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
126 Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo (išskyrus švietimo pagalbos) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-15090 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
127 Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybės taryba (išskyrus bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų vadovus), vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-15089 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
128 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15081 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
129 Dėl Birštono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo, pareiginės algos koeficiento nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 18-15065 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
130 Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Birštono savivaldybės administracijos direktoriui, administracijos direktoriaus pavaduotojui ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimo 18-15063 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
131 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustaty ... 18-13073(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.14   
132 Dėl Prano Dovalgos premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo 18-14945 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.14    
133 Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-536 „Dėl Pagėgių savivaldybės dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo A1-1060 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21063-, 2018.
134 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo T-1024 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.17   
135 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą T-1025 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.17   
136 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą T-1026 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.17   
137 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo“ pakeitimo T1-349 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13    
138 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo 18-14891 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
139 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo 18-14889 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
140 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio bei kadencijos laikotarpio nustatymo 18-14888 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
141 DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ, PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO 18-14713 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
142 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-14563 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
143 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo 18-14481 Pasvalio rajono savivaldybė Sprendimo projektas 2018.12.10    
144 Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-14165 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
145 Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-536 „Dėl Pagėgių savivaldybės dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo A1-1021 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.04 Negalioja nuo 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.07 iki 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-19936-, 2018.
146 Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-536 „Dėl Pagėgių savivaldybės dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo A1-1013 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.03 Negalioja nuo 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.05 iki 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-19651-, 2018.
147 Dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo 18-14045 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.08 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.10   
148 Dėl 2018 metų premijų už sporto pasiekimus gavėjų sąrašo patvirtinimo T1-300 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30    
149 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų s ... T2-285 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19553-, 2018.
150 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-277 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.11.29    
151 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo T-1200 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.27 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19404-, 2018.
152 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą 18-13829 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
153 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą 18-13827 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
154 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo 18-13826 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
155 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo 18-12891(2) Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
156 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų s ... 18-13703 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
157 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo“ pakeitimo 18-13651 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
158 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios T1-179 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19058-, 2018.
159 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-227 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18757-, 2018.
160 Dėl Dienpinigių vykstant į užsienio valstybę nustatymo ir mokėjimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T1-228 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18756-, 2018.
161 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 18-13310 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
162 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 18-13253 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.15    
163 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustaty ... 18-13073 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.14 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.14 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.14   
164 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO 18-12903 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.09    
165 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo 18-12891 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.08    
166 Dėl dienpinigių vykstant į užsienio valstybę nustatymo ir mokėjimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-12869 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.08    
167 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12847 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07    
168 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-188 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17543-, 2018.
169 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo B-TS-1246 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17162-, 2018.
170 Dėl Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-141 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-18386-, 2018.
171 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo TS-329 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17295-, 2018.
172 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo T2-282 Kretingos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16849-, 2018.
173 Dėl Premijų skyrimo didelio meistriškumo sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus tvarkos aprašo ir premijų dydžių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-343, pakeitimo 1-322 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16671-, 2018.
174 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2011 M.  KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3-130 „DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12444 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.12   
175 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12400 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
176 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo"   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.23    
177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo" 18-12349 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.23 iki 2018.11.07   
178 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo V17-232 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.19 Galioja nuo 2018.10.23  Teisės aktų registras: 2018-16455-, 2018.
179 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12212 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.19    
180 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo 18-12120 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.18    
181 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 18-12094 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.17    
182 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl premijų skyrimo didelio meistriškumo sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus tvarkos aprašo ir premijų dydžių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-3 ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.10.17    
183 Dėl rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo 18-12020 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.16    
184 DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO (TAP-18-1687) (18-11894) NV-2736   Pažyma 2018.10.15    
185 DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO 18-11894 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
186 Dėl Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 18-11748 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.11    
187 Dėl Premijų skyrimo didelio meistriškumo sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus tvarkos aprašo ir premijų dydžių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-343, pakeitimo 18-11608 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.09    
188 DĖL VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 598 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI DAUGUMĄ BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1529) (18-8784(2) NV-2619   Pažyma 2018.10.04    
189 Dėl Neringos savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo V10-118 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.10.01    
190 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo B-TS-1215 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.28 Galioja nuo 2018.10.04  Teisės aktų registras: 2018-15693-, 2018.
191 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo T2-196 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.10  Teisės aktų registras: 2018-15977-, 2018.
192 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos  2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-263 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15481-, 2018.
193 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“ 2 p ... 1-286 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15440-, 2018.
194 Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1TS-171 Jonavos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15336-, 2018.
195 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo TS-226 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15313-, 2018.
196 Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-241 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15279-, 2018.
197 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-165 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15386-, 2018.
198 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-165 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27    
199 Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T3-235 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15326-, 2018.
200 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-164 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15522-, 2018.
201 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo T1-195 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26    
202 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 598 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI DAUGUMĄ BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VADOVŲ  ... 18-8784(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.09.26 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.26   
203 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-1022 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės mokyklų ir pagalbos įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-1050 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.25 Galioja nuo 2018.10.06  Teisės aktų registras: 2018-15825-, 2018.
204 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 13 D. SPRENDIMO NR. S1E-168 „DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ, PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO PA 18-11187 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.25    
205 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 18-11085 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
206 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo 7-209 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.27  Teisės aktų registras: 2018-15091-, 2018.
207 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 1-198 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14862-, 2018.
208 Dėl Rietavo savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-158 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.20   
209 DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO“ PAKEITIMO 18-10987 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
210 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-10975 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
211 Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10887 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.19 Projektas priimtas nuo 2018.09.27   
212 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.TS-253 "Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 18-10805 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.18    
213 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO 18-10756 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.17    
214 Dėl Rietavo savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10716 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.14 Projektas priimtas nuo 2018.09.20   
215 Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10698 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.14    
216 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-141 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.13 Galioja nuo 2018.09.19  Teisės aktų registras: 2018-14637-, 2018.
217 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sp ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.09.13    
218 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“ 2 p ... 18-10593 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.13    
219 Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo T-445 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.11 Galioja nuo 2018.09.13  Teisės aktų registras: 2018-14397-, 2018.
220 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 18-10455 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.11 iki 2018.09.20   
221 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo 18-10438 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.10    
222 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 18-10377 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
223 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10370 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
224 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo T-324 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.06 Galioja nuo 2018.09.11 . Išimtys: Aprašo 11.3 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-14247-, 2018.
225 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Kultūros ir meno premijų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, įsteigimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-242 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.06  Teisės aktų registras: 2018-14011-, 2018.
226 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo T-240 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.06  Teisės aktų registras: 2018-14010-, 2018.
227 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO  22 D. SPRENDIMO NR. S1E-34 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO“ NAUJOS REDAKCIJOS 18-10295 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.04    
228 Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo. T1-108 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.05   
229 Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo TR-490 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.09.03    
230 Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-156 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.12  Teisės aktų registras: 2018-14329-, 2018.
231 Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-10229 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.31    
232 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-36 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo B1-194 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.11  Teisės aktų registras: 2018-14241-, 2018.
233 Dėl?komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo A1-1383 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.30    
234 Dėl Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo T9-173 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14089-, 2018.
235 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo T-184 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13888-, 2018.
236 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-161 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13826-, 2018.
237 Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios 1-260 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13815-, 2018.
238 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo T-163 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13691-, 2018.
239 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos kūrėjams įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo 1-1695 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13893-, 2018.
240 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-155 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13857-, 2018.
241 DĖL ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS ĮSTEIGIMO IR ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-VIII-1025 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
242 DĖL ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS ĮSTEIGIMO IR ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-VIII-1025 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
243 DĖL ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS ĮSTEIGIMO IR ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-VIII-1025 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
244 Dėl Adolfo Ramanausko-Vanago premijos įsteigimo ir Adolfo Ramanausko-Vanago premijos nuostatų patvirtinimo T-VIII-1025 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14122-, 2018.
245 Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo ir jo keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-117 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
246 Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-258 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13714-, 2018.
247 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-10048 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.29   
248 Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo ir jo keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9974 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
249 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 18-9961 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27    
250 Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Birštono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-123 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.24 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-13442-, 2018.
251 Dėl Utenos rajono meno ir kultūros premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo AĮ-840 Utenos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13948-, 2018.
252 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo 18-9858 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.23    
253 Dėl ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo 18-9857 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.23    
254 Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios 18-9827 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22    
255 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos kūrėjams įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo 18-9790 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.22 iki 2018.08.29   
256 Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Birštono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9651 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.17    
257 Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9647 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.17    
258 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 18-9527 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.14 Projektas priimtas nuo 2018.08.30   
259 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.08.13    
260 Dėl Darbo užmokesčio struktūros statistinės ataskaitos DUS-01 (kas 4 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo 18-9415 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.09 iki 2018.08.24   
261 DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 18-9340 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.09    
262 Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo. 18-9178 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.06    
263 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-807 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno  ... 18-8907 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.23    
264 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 18-8363(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.22 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.20   
265 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 598 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI DAUGUMĄ BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VADOVŲ  ... 18-8784 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.18    
266 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 598 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI DAUGUMĄ BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VADOVŲ  ... 18-8784 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.07.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.18 iki 2018.07.25   
267 Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,darbo apmokėjimo aprašo patvirtinimo A-331 Akmenės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.12 Galioja nuo 2018.07.17  Teisės aktų registras: 2018-11984-, 2018.
268 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-805 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietom ... 18-8578 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.10    
269 Pasiūlymas dėl „Dėl pavyzdinio tarnybinių komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 18-7744 Klaipėdos apygardos teismas Pasiūlymas 2018.07.05    
270 Nutari mas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-8497 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Nutarimo projektas 2018.07.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.04   
271 Nutari mas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-8483 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Nutarimo projektas 2018.07.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.03   
272 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-8467 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Nutarimo projektas 2018.07.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.03 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.03   
273 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų tvirtinimo TS-134 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11558-, 2018.
274 Dėl Pagėgių savivaldybės dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo A1-536 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11527-, 2018.
275 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 18-8363 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.29 iki 2018.07.04   
276 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T-106 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo T-217 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11271-, 2018.
277 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-1045 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo T-1122 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.03  Teisės aktų registras: 2018-11024-, 2018.
278 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAVADINIMO, 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO III1 SKYRIUMI  ĮSTATYMAS 18-7210(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.06.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.09 . Išimtys: įkeltos senos įstatymų projektų versijos <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.28   
279 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T-106 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 18-8188 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.26 Projektas priimtas nuo 2018.06.28   
280 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-1045 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo 18-8153 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.25    
281 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. K-305 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės Tarptautinės mokytojų dienos premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios K-146 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.26  Teisės aktų registras: 2018-10338-, 2018.
282 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. K-230 „Dėl premijų skyrimo Alytaus rajono kultūros darbuotojų dienos proga nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios K-144 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.26  Teisės aktų registras: 2018-10336-, 2018.
283 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 863 „Dėl išmokų buitinėms išlaidoms ir premijų dydžių nustatymo privalomosios pradinės karo tarnybos kariams“ pripažinimo netekusiu galios 18-7945 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.21   
284 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų tvirtinimo 18-7868 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.20    
285 Dėl pavyzdinio tarnybinių komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo 18-7744 Nacionalinė teismų administracija Nutarimo projektas 2018.06.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19 iki 2018.07.05   
286 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. TS-416 „Dėl Kauno rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 18-7691 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.18    
287 Dėl viešosios įstaigos Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 18-7625 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.18    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.