T APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ. 2019.03.24 12-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-270 „Dėl Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijos konkurso nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 19-3568 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
2 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 19-2931 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.15 iki 2019.03.28   
3 Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2019 metams 19-2773 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
4 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-131 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO“ PAK ... 19-2673 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.13    
5 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-130 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO LIGONINĖS DIREKTORIAUS MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO 19-2672 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.13    
6 Antikorupcinio vertinimo pažyma ,,Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. T-59 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.03.12    
7 Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-2564 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.12    
8 Dėl Stasio Šalkauskio premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo T-72 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.07 Galioja nuo 2019.03.09  Teisės aktų registras: 2019-03878-, 2019.
9 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-337 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pake ... 19-2426 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.06    
10 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo T-40 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.01 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03676-, 2019.
11 Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo T1-74 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.01 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03633-, 2019.
12 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-57 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.26 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03265-, 2019.
13 Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo TS-51 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2019-03191-, 2019.
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-36 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo B1-42 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03101-, 2019.
15 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-260, pakeitimo 1-36 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02897-, 2019.
16 Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. AĮ-409 „Dėl Antano Miškinio literatūrinei premijai gauti pateiktų kūrinių vertinimo komisijos sudarymo ir kūrinių vertinimo“ pakeitimo AĮ-206 Utenos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03892-, 2019.
17 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1682 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.20    
18 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo T1-50 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.19    
19 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1764 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.14 Projektas priimtas nuo 2019.02.19   
20 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TR-64 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.13    
21 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1682 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.13    
22 DĖL 2018 M. RUGSĖJO 13 D. TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. S1E-167 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ IR JŲ DIDINIMO PROCENTAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 19-1595 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
23 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės kontroliuojamų, valdomų uždarųjų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo T-2 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-02035-, 2019.
24 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-260, pakeitimo“   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.06    
25 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-260, pakeitimo 19-1242 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.06    
26 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 „DĖL AMBULATORINIAM GYDYMUI SKIRIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ IR PACIENTO PRIEMOKŲ UŽ JUOS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 3-436 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.02.04    
27 Dėl viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-17 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.01    
28 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės kontroliuojamų, valdomų uždarųjų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1079 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.01    
29 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. 5TS-995 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Lazdijų rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1544 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02065-, 2019.
30 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T9-173 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų  ... T9-7 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02025-, 2019.
31 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-2 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.07  Teisės aktų registras: 2019-01802-, 2019.
32 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo 43667 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01787-, 2019.
33 Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-TS-27 "Dėl Anykščių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo?? pakeitimo 1-TS-3 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01765-, 2019.
34 Dėl Alytaus rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo K-4 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01684-, 2019.
35 Dėl Alytaus rajono savivaldybės gimnazijose trūkstamų dalykų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo ir šių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo K-3 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01683-, 2019.
36 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-1 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.05  Teisės aktų registras: 2019-01635-, 2019.
37 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo T1-8 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31    
38 Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo T-4 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01547-, 2019.
39 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos kategorijos nustatymo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimo“ pak ... T-2 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01549-, 2019.
40 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-1 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01533-, 2019.
41 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-153 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-34 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01429-, 2019.
42 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 43472 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01364-, 2019.
43 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-153 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-925 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.28 Projektas priimtas nuo 2019.01.30   
44 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo“ pakeitimo 19-853 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.25    
45 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T1-103 „DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-854 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.25    
46 Dėl pareiginės algos koeficiento ir 5 metų kadencijos nustatymo Rietavo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolieriui ir Rietavo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo T1-18 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.01   
47 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo T1-17 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.01   
48 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo T1-16 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.01   
49 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-716 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.23 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
50 Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-AĮ-47 Anykščių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.22 Galioja nuo 2019.01.23  Teisės aktų registras: 2019-00933-, 2019.
51 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo 19-668 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.22 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
52 Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 19-641 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.21 Projektas priimtas nuo 2019.03.01   
53 Dėl Alytaus rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 19-546 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.01.18    
54 DėlAlytaus rajono savivaldybės gimnazijose trūkstamų dalykų mokytojų ir pagalbosmokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo ir šių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-532 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.01.18    
55 Dėl pareiginės algos koeficiento ir 5 metų kadencijos nustatymo Rietavo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriui ir Rietavo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo 19-451 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18 Projektas priimtas nuo 2019.01.24   
56 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo 19-450 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18 Projektas priimtas nuo 2019.01.24   
57 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo 19-449 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18 Projektas priimtas nuo 2019.01.24   
58 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-412 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
59 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 19-368 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
60 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-11 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 19-362 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
61 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-10 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 19-360 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
62 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo 19-327 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.16    
63 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO, TAIP PAT ATLYGIO SAVIVALDYBĖS VALDOMOSE ĮMONĖSE SUDAROMŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ, VALDYBŲ, KOMITETŲ NARIAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-289 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.15    
64 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 18-15445(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.15   
65 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo AV-32 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.09   
66 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Druskininkų kultūros puoselėtojo premijos skyrimo naujos redakcijos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-223 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22088-, 2018.
67 Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo (išskyrus švietimo pagalbos) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo V.TS-248 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00125-, 2019.
68 Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybės taryba (išskyrus bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų vadovus), vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo V.TS-247 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00051-, 2019.
69 Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo T1-357 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22062-, 2018.
70 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 18-15445 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27   
71 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo B-TS-1292 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21917-, 2018.
72 Dėl  Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių  vežiojimo organizavimo ir  jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-392 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00030-, 2019.
73 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-241 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21717-, 2018.
74 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo ir šių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo T3-408 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.10  Teisės aktų registras: 2019-00321-, 2019.
75 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-03-29 sprendimo Nr. TS V(22)-2773 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo TS-199 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20908-, 2018.
76 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Druskininkų kultūros puoselėtojo premijos skyrimo naujos redakcijos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 18-15293 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
77 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pake ... 18-15238 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
78 Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo (išskyrus švietimo pagalbos) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-15090 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
79 Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybės taryba (išskyrus bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų vadovus), vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-15089 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
80 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15081 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
81 Dėl Birštono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo, pareiginės algos koeficiento nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 18-15065 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
82 Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Birštono savivaldybės administracijos direktoriui, administracijos direktoriaus pavaduotojui ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimo 18-15063 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
83 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustaty ... 18-13073(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.14   
84 Dėl Prano Dovalgos premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo 18-14945 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.14    
85 Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-536 „Dėl Pagėgių savivaldybės dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo A1-1060 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21063-, 2018.
86 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo T-1024 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.17   
87 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą T-1025 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.17   
88 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą T-1026 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.17   
89 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo“ pakeitimo T1-349 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13    
90 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo 18-14891 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
91 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo 18-14889 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
92 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio bei kadencijos laikotarpio nustatymo 18-14888 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
93 DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ, PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO 18-14713 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
94 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-14563 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
95 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo 18-14481 Pasvalio rajono savivaldybė Sprendimo projektas 2018.12.10    
96 Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-14165 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
97 Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-536 „Dėl Pagėgių savivaldybės dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo A1-1021 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.04 Negalioja nuo 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.07 iki 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-19936-, 2018.
98 Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-536 „Dėl Pagėgių savivaldybės dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo A1-1013 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.03 Negalioja nuo 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.05 iki 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-19651-, 2018.
99 Dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo 18-14045 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.08 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.10   
100 Dėl 2018 metų premijų už sporto pasiekimus gavėjų sąrašo patvirtinimo T1-300 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30    
101 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų s ... T2-285 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19553-, 2018.
102 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-277 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.11.29    
103 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo T-1200 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.27 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19404-, 2018.
104 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą 18-13829 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
105 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą 18-13827 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
106 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo 18-13826 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
107 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo 18-12891(2) Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
108 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų s ... 18-13703 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
109 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo“ pakeitimo 18-13651 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
110 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios T1-179 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19058-, 2018.
111 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-227 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18757-, 2018.
112 Dėl Dienpinigių vykstant į užsienio valstybę nustatymo ir mokėjimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T1-228 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18756-, 2018.
113 Dėl 2018 metų premijų už sporto pasiekimus gavėjų sąrašo patvirtinimo 18-13380 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19    
114 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 18-13310 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
115 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 18-13253 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.15    
116 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustaty ... 18-13073 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.14 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.14 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.14   
117 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO 18-12903 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.09    
118 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo 18-12891 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.08    
119 Dėl dienpinigių vykstant į užsienio valstybę nustatymo ir mokėjimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-12869 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.08    
120 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12847 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07    
121 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-188 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17543-, 2018.
122 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo B-TS-1246 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17162-, 2018.
123 Dėl Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-141 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-18386-, 2018.
124 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo TS-329 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17295-, 2018.
125 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo T2-282 Kretingos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16849-, 2018.
126 Dėl Premijų skyrimo didelio meistriškumo sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus tvarkos aprašo ir premijų dydžių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-343, pakeitimo 1-322 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16671-, 2018.
127 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2011 M.  KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3-130 „DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12444 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.12   
128 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12400 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
129 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo"   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.23    
130 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo" 18-12349 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.23 iki 2018.11.07   
131 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo V17-232 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.19 Galioja nuo 2018.10.23  Teisės aktų registras: 2018-16455-, 2018.
132 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12212 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.19    
133 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo 18-12120 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.18    
134 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 18-12094 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.17    
135 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl premijų skyrimo didelio meistriškumo sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus tvarkos aprašo ir premijų dydžių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-3 ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.10.17    
136 Dėl rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo 18-12020 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.16    
137 DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO (TAP-18-1687) (18-11894) NV-2736   Pažyma 2018.10.15    
138 DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO 18-11894 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
139 Dėl Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 18-11748 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.11    
140 Dėl Premijų skyrimo didelio meistriškumo sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus tvarkos aprašo ir premijų dydžių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-343, pakeitimo 18-11608 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.09    
141 DĖL VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 598 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI DAUGUMĄ BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1529) (18-8784(2) NV-2619   Pažyma 2018.10.04    
142 Dėl Neringos savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo V10-118 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.10.01    
143 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo B-TS-1215 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.28 Galioja nuo 2018.10.04  Teisės aktų registras: 2018-15693-, 2018.
144 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo T2-196 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.10  Teisės aktų registras: 2018-15977-, 2018.
145 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos  2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-263 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15481-, 2018.
146 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“ 2 p ... 1-286 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15440-, 2018.
147 Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1TS-171 Jonavos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15336-, 2018.
148 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo TS-226 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15313-, 2018.
149 Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-241 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15279-, 2018.
150 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-165 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15386-, 2018.
151 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-165 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27    
152 Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T3-235 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15326-, 2018.
153 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-164 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15522-, 2018.
154 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo T1-195 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26    
155 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 598 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI DAUGUMĄ BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VADOVŲ  ... 18-8784(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.09.26 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.26   
156 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-1022 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės mokyklų ir pagalbos įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-1050 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.25 Galioja nuo 2018.10.06  Teisės aktų registras: 2018-15825-, 2018.
157 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 13 D. SPRENDIMO NR. S1E-168 „DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ, PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO PA 18-11187 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.25    
158 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 18-11085 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
159 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo 7-209 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.27  Teisės aktų registras: 2018-15091-, 2018.
160 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 1-198 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14862-, 2018.
161 Dėl Rietavo savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-158 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.20   
162 DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO“ PAKEITIMO 18-10987 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
163 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-10975 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
164 Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10887 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.19 Projektas priimtas nuo 2018.09.27   
165 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.TS-253 "Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 18-10805 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.18    
166 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO 18-10756 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.17    
167 Dėl Rietavo savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10716 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.14 Projektas priimtas nuo 2018.09.20   
168 Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10698 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.14    
169 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-141 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.13 Galioja nuo 2018.09.19  Teisės aktų registras: 2018-14637-, 2018.
170 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sp ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.09.13    
171 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“ 2 p ... 18-10593 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.13    
172 Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo T-445 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.11 Galioja nuo 2018.09.13  Teisės aktų registras: 2018-14397-, 2018.
173 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 18-10455 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.11 iki 2018.09.20   
174 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo 18-10438 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.10    
175 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 18-10377 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
176 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10370 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
177 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo T-324 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.06 Galioja nuo 2018.09.11 . Išimtys: Aprašo 11.3 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-14247-, 2018.
178 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Kultūros ir meno premijų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, įsteigimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-242 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.06  Teisės aktų registras: 2018-14011-, 2018.
179 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo T-240 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.06  Teisės aktų registras: 2018-14010-, 2018.
180 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO  22 D. SPRENDIMO NR. S1E-34 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO“ NAUJOS REDAKCIJOS 18-10295 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.04    
181 Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo. T1-108 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.05   
182 Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo TR-490 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.09.03    
183 Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-156 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.12  Teisės aktų registras: 2018-14329-, 2018.
184 Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-10229 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.31    
185 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-36 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo B1-194 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.11  Teisės aktų registras: 2018-14241-, 2018.
186 Dėl?komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo A1-1383 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.30    
187 Dėl Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo T9-173 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14089-, 2018.
188 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo T-184 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13888-, 2018.
189 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-161 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13826-, 2018.
190 Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios 1-260 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13815-, 2018.
191 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo T-163 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13691-, 2018.
192 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos kūrėjams įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo 1-1695 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13893-, 2018.
193 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-155 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13857-, 2018.
194 DĖL ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS ĮSTEIGIMO IR ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-VIII-1025 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
195 DĖL ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS ĮSTEIGIMO IR ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-VIII-1025 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
196 DĖL ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS ĮSTEIGIMO IR ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-VIII-1025 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
197 Dėl Adolfo Ramanausko-Vanago premijos įsteigimo ir Adolfo Ramanausko-Vanago premijos nuostatų patvirtinimo T-VIII-1025 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14122-, 2018.
198 Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo ir jo keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-117 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
199 Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-258 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13714-, 2018.
200 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-10048 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.29   
201 Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo ir jo keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9974 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
202 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 18-9961 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27    
203 Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Birštono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-123 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.24 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-13442-, 2018.
204 Dėl Utenos rajono meno ir kultūros premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo AĮ-840 Utenos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13948-, 2018.
205 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo 18-9858 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.23    
206 Dėl ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo 18-9857 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.23    
207 Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios 18-9827 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22    
208 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos kūrėjams įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo 18-9790 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.22 iki 2018.08.29   
209 Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Birštono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9651 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.17    
210 Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9647 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.17    
211 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 18-9527 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.14 Projektas priimtas nuo 2018.08.30   
212 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.08.13    
213 Dėl Darbo užmokesčio struktūros statistinės ataskaitos DUS-01 (kas 4 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo 18-9415 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.09 iki 2018.08.24   
214 DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 18-9340 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.09    
215 Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo. 18-9178 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.06    
216 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-807 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno  ... 18-8907 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.23    
217 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 18-8363(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.22 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.20   
218 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 598 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI DAUGUMĄ BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VADOVŲ  ... 18-8784 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.18    
219 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 598 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI DAUGUMĄ BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VADOVŲ  ... 18-8784 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.07.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.18 iki 2018.07.25   
220 Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,darbo apmokėjimo aprašo patvirtinimo A-331 Akmenės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.12 Galioja nuo 2018.07.17  Teisės aktų registras: 2018-11984-, 2018.
221 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-805 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietom ... 18-8578 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.10    
222 Pasiūlymas dėl „Dėl pavyzdinio tarnybinių komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 18-7744 Klaipėdos apygardos teismas Pasiūlymas 2018.07.05    
223 Nutari mas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-8497 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Nutarimo projektas 2018.07.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.04   
224 Nutari mas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-8483 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Nutarimo projektas 2018.07.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.03   
225 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-8467 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Nutarimo projektas 2018.07.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.03 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.03   
226 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų tvirtinimo TS-134 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11558-, 2018.
227 Dėl Pagėgių savivaldybės dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo A1-536 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11527-, 2018.
228 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 18-8363 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.29 iki 2018.07.04   
229 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T-106 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo T-217 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11271-, 2018.
230 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-1045 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo T-1122 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.03  Teisės aktų registras: 2018-11024-, 2018.
231 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAVADINIMO, 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO III1 SKYRIUMI  ĮSTATYMAS 18-7210(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.06.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.09 . Išimtys: įkeltos senos įstatymų projektų versijos <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.28   
232 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T-106 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 18-8188 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.26 Projektas priimtas nuo 2018.06.28   
233 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-1045 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo 18-8153 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.25    
234 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. K-305 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės Tarptautinės mokytojų dienos premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios K-146 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.26  Teisės aktų registras: 2018-10338-, 2018.
235 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. K-230 „Dėl premijų skyrimo Alytaus rajono kultūros darbuotojų dienos proga nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios K-144 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.26  Teisės aktų registras: 2018-10336-, 2018.
236 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 863 „Dėl išmokų buitinėms išlaidoms ir premijų dydžių nustatymo privalomosios pradinės karo tarnybos kariams“ pripažinimo netekusiu galios 18-7945 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.21   
237 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų tvirtinimo 18-7868 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.20    
238 Dėl pavyzdinio tarnybinių komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo 18-7744 Nacionalinė teismų administracija Nutarimo projektas 2018.06.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19 iki 2018.07.05   
239 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. TS-416 „Dėl Kauno rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 18-7691 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.18    
240 Dėl viešosios įstaigos Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 18-7625 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.18    
241 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.11    
242 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.11   
243 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAVADINIMO, 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO III1 SKYRIUMI  ĮSTATYMAS 18-7210 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.08    
244 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. K-305 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarptautinės mokytojų dienos premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios 18-7219 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.06.08    
245 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAVADINIMO, 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO III1 SKYRIUMI  ĮSTATYMAS 18-7210 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.08    
246 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. K-230 „Dėl premijų skyrimo Alytaus rajono kultūros darbuotojų dienos proga nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios 18-7216 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.06.08    
247 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAVADINIMO, 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO III1 SKYRIUMI  ĮSTATYMAS 18-7210 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.06.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.08 iki 2018.06.15   
248 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A-1076(4.1E), priedo pakeitimo A-427(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.06.07 Galioja nuo 2018.06.08  Teisės aktų registras: 2018-09562-, 2018.
249 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės jono basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-5785(2) Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Nutarimo projektas 2018.06.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.26 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.07   
250 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto administracijos direkto ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.06.07    
251 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMU NR. A-1076(4.1E), PRIEDO PAKEITIMO 18-7153 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.06.07    
252 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-143 „Dėl Neringos savivaldybės mero premijos, skirtos fotomenininkui, skyrimo nuostatų“ pakeitimo T1-74 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09346-, 2018.
253 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. V.TS-78 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo V.TS-93 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09289-, 2018.
254 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. V.TS-50 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V.TS-92 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.08  Teisės aktų registras: 2018-09508-, 2018.
255 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-143 ,,Dėl Neringos savivaldybės mero premijos, skirtos fotomenininkui, skyrimo nuostatų“ pakeitimo. 18-6387 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.21    
256 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. V.TS-78 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo 18-6221 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.18 Projektas priimtas nuo 2018.05.30   
257 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. V.TS - 50 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-6220 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.18 Projektas priimtas nuo 2018.05.30   
258 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.17    
259 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.05.24   
260 Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo 18-6049 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.16    
261 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo 18-6041 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.16    
262 Dėl UAB „Ukmergės autobusų parkas“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo 18-6040 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.16    
263 Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo 18-6039 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.16    
264 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo 18-5882 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.14    
265 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės jono basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės jono basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo S2-1357 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Teikimas 2018.05.10    
266 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės jono basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės jono basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-5785 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Nutarimo projektas 2018.05.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.10 iki 2018.05.24   
267 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO  ĮSTATYMAS 18-5510 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įstatymo projektas 2018.05.02 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.02   
268 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T1-57 „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovams nustatymo“ pakeitimo. T1-67 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.02 Galioja nuo 2018.05.03   
269 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T1-56 „Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo. T1-66 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.02 Galioja nuo 2018.05.03   
270 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams 2018 metams, normatyvų nustatymo B-TS-1068 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.27 Galioja nuo 2018.05.04  Teisės aktų registras: 2018-07030-, 2018.
271 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-1045 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Negalioja nuo 2018.07.03 Galioja nuo 2018.05.05 iki 2018.07.02  Teisės aktų registras: 2018-07212-, 2018.
272 Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo T1-132 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06854-, 2018.
273 Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo T1-130 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06856-, 2018.
274 Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo T1-128 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06859-, 2018.
275 Dėl viešosios įstaigos Luokės pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo T1-126 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06861-, 2018.
276 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T1-97 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.04.28  Teisės aktų registras: 2018-06704-, 2018.
277 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo V.TS-78 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25 Negalioja nuo 2018.06.06 Galioja nuo 2018.05.04 iki 2018.06.05  Teisės aktų registras: 2018-06976-, 2018.
278 Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio  ir medikamentų normatyvų nustatymo T-83 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.04.27  Teisės aktų registras: 2018-06606-, 2018.
279 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 18-5257 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.25    
280 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-5171 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.24    
281 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO  ĮSTATYMAS 18-5150 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įstatymo projektas 2018.04.23    
282 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Respublikinių trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios T-94 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.19 Galioja nuo 2018.05.03  Teisės aktų registras: 2018-06963-, 2018.
283 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Respublikinių trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-4789 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.17 Projektas priimtas nuo 2018.04.19   
284 Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų komandiruočių ir atostogų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo MT-19 Šakių rajono savivaldybės taryba Potvarkis 2018.04.16 Galioja nuo 2018.04.18  Teisės aktų registras: 2018-06146-, 2018.
285 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams 2018 metams, normatyvų nustatymo 18-4686 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.16    
286 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.16    
287 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO  ĮSTATYMAS 18-4675 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įstatymo projektas 2018.04.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.02 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.16   
288 Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų  nustatymo 18-4549 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13    
289 Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2018 metams 18-4528 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13    
290 Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo 18-4522 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13 Projektas priimtas nuo 2018.04.26   
291 Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo 18-4521 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13 Projektas priimtas nuo 2018.04.26   
292 Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2018 metams 18-4520 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13    
293 Dėl viešosios įstaigos Luokės pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo 18-4519 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13 Projektas priimtas nuo 2018.04.26   
294 Dėl komandiruočių nutarimo 18-4076 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.04.13    
295 Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo 18-4515 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13 Projektas priimtas nuo 2018.04.26   
296 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-40 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.12 Galioja nuo 2018.04.19  Teisės aktų registras: 2018-06197-, 2018.
297 Dėl Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo 18-4437 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.12 Projektas priimtas nuo 2018.04.25   
298 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-4397 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.12 Projektas priimtas nuo 2018.04.25   
299 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 18-4076 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.04.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.05 iki 2018.04.16   
300 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-90 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.30 Galioja nuo 2018.04.06  Teisės aktų registras: 2018-05417-, 2018.
301 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-67 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06840-, 2018.
302 Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo T-76 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.07  Teisės aktų registras: 2018-05483-, 2018.
303 Dėl Mato Slančiausko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo T-41 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05216-, 2018.
304 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-90 "DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO TS-79 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.03.29    
305 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo TS-79 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.03.31  Teisės aktų registras: 2018-04835-, 2018.
306 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo V.TS-50 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.06.07  Teisės aktų registras: 2018-09438-, 2018.
307 Dėl Kelionės išlaidų kompensavimo į darbą ir atgal Alytaus rajono savivaldybės bedarbiams tvarkos aprašo patvirtinimo D1-224 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05205-, 2018.
308 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo V.TS-50 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.28    
309 „DĖL TRAKŲ RAJONO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS, DIDŽIAUSIOS LEISTINOS PASTOVIOSIOS DALIES PAREIGINĖS ALGOS SUMOS IR DIREKTORIŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO PAKEITIMO“ 18-3720 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.26    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.