T APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ. 2019.01.06 1-a   savaitė Lietuvos chemijos srities teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   ?   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Druskininkų kultūros puoselėtojo premijos skyrimo naujos redakcijos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-223 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22088-, 2018.
2 Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo (išskyrus švietimo pagalbos) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo V.TS-248 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27    
3 Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybės taryba (išskyrus bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų vadovus), vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo V.TS-247 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00051-, 2019.
4 Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo T1-357 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22062-, 2018.
5 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 18-15445 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27   
6 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo B-TS-1292 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21917-, 2018.
7 Dėl  Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių  vežiojimo organizavimo ir  jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-392 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00030-, 2019.
8 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-241 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21717-, 2018.
9 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-03-29 sprendimo Nr. TS V(22)-2773 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo TS-199 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20908-, 2018.
10 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Druskininkų kultūros puoselėtojo premijos skyrimo naujos redakcijos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 18-15293 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pake ... 18-15238 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
12 Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo (išskyrus švietimo pagalbos) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-15090 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
13 Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybės taryba (išskyrus bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų vadovus), vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-15089 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
14 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15081 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
15 Dėl Birštono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo, pareiginės algos koeficiento nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 18-15065 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
16 Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Birštono savivaldybės administracijos direktoriui, administracijos direktoriaus pavaduotojui ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimo 18-15063 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
17 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustaty ... 18-13073(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.14   
18 Dėl Prano Dovalgos premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo 18-14945 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.14    
19 Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-536 „Dėl Pagėgių savivaldybės dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo A1-1060 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21063-, 2018.
20 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo T-1024 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.17   
21 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą T-1025 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.17   
22 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą T-1026 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.17   
23 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo“ pakeitimo T1-349 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13    
24 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo 18-14891 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
25 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo 18-14889 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
26 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio bei kadencijos laikotarpio nustatymo 18-14888 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
27 DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ, PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO 18-14713 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
28 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-14563 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
29 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo 18-14481 Pasvalio rajono savivaldybė Sprendimo projektas 2018.12.10    
30 Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-14165 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
31 Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-536 „Dėl Pagėgių savivaldybės dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo A1-1021 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.04 Negalioja nuo 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.07 iki 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-19936-, 2018.
32 Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-536 „Dėl Pagėgių savivaldybės dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo A1-1013 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.03 Negalioja nuo 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.05 iki 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-19651-, 2018.
33 Dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo 18-14045 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.10   
34 Dėl 2018 metų premijų už sporto pasiekimus gavėjų sąrašo patvirtinimo T1-300 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30    
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų s ... T2-285 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19553-, 2018.
36 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-277 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.11.29    
37 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo T-1200 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.27 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19404-, 2018.
38 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą 18-13829 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
39 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą 18-13827 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
40 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir darbo užmokesčio nustatymo 18-13826 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
41 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo 18-12891(2) Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų s ... 18-13703 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
43 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo“ pakeitimo 18-13651 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
44 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios T1-179 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19058-, 2018.
45 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-227 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18757-, 2018.
46 Dėl Dienpinigių vykstant į užsienio valstybę nustatymo ir mokėjimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T1-228 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18756-, 2018.
47 Dėl 2018 metų premijų už sporto pasiekimus gavėjų sąrašo patvirtinimo 18-13380 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19    
48 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 18-13310 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
49 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 18-13253 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.15    
50 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustaty ... 18-13073 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.14 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.14 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.14   
51 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO 18-12903 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.09    
52 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo 18-12891 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.08    
53 Dėl dienpinigių vykstant į užsienio valstybę nustatymo ir mokėjimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-12869 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.08    
54 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12847 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07    
55 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-188 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17543-, 2018.
56 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo B-TS-1246 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17162-, 2018.
57 Dėl Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-141 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-18386-, 2018.
58 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo TS-329 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17295-, 2018.
59 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo T2-282 Kretingos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16849-, 2018.
60 Dėl Premijų skyrimo didelio meistriškumo sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus tvarkos aprašo ir premijų dydžių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-343, pakeitimo 1-322 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16671-, 2018.
61 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2011 M.  KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3-130 „DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12444 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.12   
62 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12400 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
63 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo"   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.23    
64 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo" 18-12349 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.23 iki 2018.11.07   
65 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo V17-232 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.19 Galioja nuo 2018.10.23  Teisės aktų registras: 2018-16455-, 2018.
66 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12212 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.19    
67 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo 18-12120 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.18    
68 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 18-12094 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.17    
69 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl premijų skyrimo didelio meistriškumo sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus tvarkos aprašo ir premijų dydžių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-3 ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.10.17    
70 Dėl rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo 18-12020 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.16    
71 DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO (TAP-18-1687) (18-11894) NV-2736   Pažyma 2018.10.15    
72 DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO 18-11894 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
73 Dėl Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 18-11748 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.11    
74 Dėl Premijų skyrimo didelio meistriškumo sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus tvarkos aprašo ir premijų dydžių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-343, pakeitimo 18-11608 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.09    
75 DĖL VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 598 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI DAUGUMĄ BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1529) (18-8784(2) NV-2619   Pažyma 2018.10.04    
76 Dėl Neringos savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo V10-118 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.10.01    
77 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo B-TS-1215 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.28 Galioja nuo 2018.10.04  Teisės aktų registras: 2018-15693-, 2018.
78 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo T2-196 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.10  Teisės aktų registras: 2018-15977-, 2018.
79 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos  2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-263 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15481-, 2018.
80 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“ 2 p ... 1-286 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15440-, 2018.
81 Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1TS-171 Jonavos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15336-, 2018.
82 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo TS-226 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15313-, 2018.
83 Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-241 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15279-, 2018.
84 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-165 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15386-, 2018.
85 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-165 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27    
86 Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T3-235 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15326-, 2018.
87 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-164 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15522-, 2018.
88 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo T1-195 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26    
89 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 598 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI DAUGUMĄ BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VADOVŲ  ... 18-8784(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.09.26 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.26   
90 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-1022 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės mokyklų ir pagalbos įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-1050 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.25 Galioja nuo 2018.10.06  Teisės aktų registras: 2018-15825-, 2018.
91 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 13 D. SPRENDIMO NR. S1E-168 „DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ, PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO PA 18-11187 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.25    
92 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 18-11085 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
93 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo 7-209 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.27  Teisės aktų registras: 2018-15091-, 2018.
94 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 1-198 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14862-, 2018.
95 Dėl Rietavo savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-158 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.20   
96 DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO“ PAKEITIMO 18-10987 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
97 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-10975 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
98 Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10887 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.19 Projektas priimtas nuo 2018.09.27   
99 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.TS-253 "Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 18-10805 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.18    
100 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO 18-10756 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.17    
101 Dėl Rietavo savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10716 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.14 Projektas priimtas nuo 2018.09.20   
102 Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10698 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.14    
103 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-141 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.13 Galioja nuo 2018.09.19  Teisės aktų registras: 2018-14637-, 2018.
104 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sp ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.09.13    
105 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“ 2 p ... 18-10593 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.13    
106 Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo T-445 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.11 Galioja nuo 2018.09.13  Teisės aktų registras: 2018-14397-, 2018.
107 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 18-10455 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.11 iki 2018.09.20   
108 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo 18-10438 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.10    
109 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 18-10377 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
110 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10370 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
111 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo T-324 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.06 Galioja nuo 2018.09.11 . Išimtys: Aprašo 11.3 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-14247-, 2018.
112 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Kultūros ir meno premijų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, įsteigimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-242 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.06  Teisės aktų registras: 2018-14011-, 2018.
113 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo T-240 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.06  Teisės aktų registras: 2018-14010-, 2018.
114 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO  22 D. SPRENDIMO NR. S1E-34 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO“ NAUJOS REDAKCIJOS 18-10295 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.04    
115 Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo. T1-108 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.05   
116 Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo TR-490 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.09.03    
117 Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-156 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.12  Teisės aktų registras: 2018-14329-, 2018.
118 Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-10229 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.31    
119 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-36 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo B1-194 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.11  Teisės aktų registras: 2018-14241-, 2018.
120 Dėl?komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo A1-1383 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.30    
121 Dėl Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo T9-173 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14089-, 2018.
122 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo T-184 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13888-, 2018.
123 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-161 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13826-, 2018.
124 Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios 1-260 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13815-, 2018.
125 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo T-163 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13691-, 2018.
126 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos kūrėjams įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo 1-1695 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13893-, 2018.
127 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-155 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13857-, 2018.
128 DĖL ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS ĮSTEIGIMO IR ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-VIII-1025 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
129 DĖL ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS ĮSTEIGIMO IR ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-VIII-1025 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
130 DĖL ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS ĮSTEIGIMO IR ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-VIII-1025 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
131 Dėl Adolfo Ramanausko-Vanago premijos įsteigimo ir Adolfo Ramanausko-Vanago premijos nuostatų patvirtinimo T-VIII-1025 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14122-, 2018.
132 Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo ir jo keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-117 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
133 Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-258 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13714-, 2018.
134 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-10048 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.29   
135 Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo ir jo keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9974 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
136 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 18-9961 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27    
137 Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Birštono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-123 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.24 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-13442-, 2018.
138 Dėl Utenos rajono meno ir kultūros premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo AĮ-840 Utenos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13948-, 2018.
139 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo 18-9858 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.23    
140 Dėl ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo 18-9857 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.23    
141 Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios 18-9827 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22    
142 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos kūrėjams įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo 18-9790 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.22 iki 2018.08.29   
143 Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Birštono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9651 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.17    
144 Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9647 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.17    
145 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 18-9527 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.14 Projektas priimtas nuo 2018.08.30   
146 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.08.13    
147 Dėl Darbo užmokesčio struktūros statistinės ataskaitos DUS-01 (kas 4 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo 18-9415 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.09 iki 2018.08.24   
148 DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 18-9340 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.09    
149 Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo. 18-9178 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.06    
150 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-807 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno  ... 18-8907 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.23    
151 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 18-8363(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.22 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.20   
152 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 598 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI DAUGUMĄ BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VADOVŲ  ... 18-8784 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.18    
153 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 598 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI DAUGUMĄ BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VADOVŲ  ... 18-8784 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.07.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.18 iki 2018.07.25   
154 Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,darbo apmokėjimo aprašo patvirtinimo A-331 Akmenės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.12 Galioja nuo 2018.07.17  Teisės aktų registras: 2018-11984-, 2018.
155 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-805 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietom ... 18-8578 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.10    
156 Pasiūlymas dėl „Dėl pavyzdinio tarnybinių komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 18-7744 Klaipėdos apygardos teismas Pasiūlymas 2018.07.05    
157 Nutari mas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-8497 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Nutarimo projektas 2018.07.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.04   
158 Nutari mas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-8483 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Nutarimo projektas 2018.07.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.03   
159 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-8467 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Nutarimo projektas 2018.07.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.03 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.03   
160 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų tvirtinimo TS-134 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11558-, 2018.
161 Dėl Pagėgių savivaldybės dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo A1-536 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.06.29 Negalioja nuo 2018.12.21 Galioja nuo 2018.07.10 iki 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-11527-, 2018.
162 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 18-8363 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.29 iki 2018.07.04   
163 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T-106 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo T-217 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11271-, 2018.
164 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-1045 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo T-1122 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.03  Teisės aktų registras: 2018-11024-, 2018.
165 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAVADINIMO, 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO III1 SKYRIUMI  ĮSTATYMAS 18-7210(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.06.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.09 . Išimtys: įkeltos senos įstatymų projektų versijos <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.28   
166 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T-106 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 18-8188 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.26 Projektas priimtas nuo 2018.06.28   
167 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-1045 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo 18-8153 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.25    
168 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. K-305 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės Tarptautinės mokytojų dienos premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios K-146 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.26  Teisės aktų registras: 2018-10338-, 2018.
169 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. K-230 „Dėl premijų skyrimo Alytaus rajono kultūros darbuotojų dienos proga nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios K-144 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.26  Teisės aktų registras: 2018-10336-, 2018.
170 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 863 „Dėl išmokų buitinėms išlaidoms ir premijų dydžių nustatymo privalomosios pradinės karo tarnybos kariams“ pripažinimo netekusiu galios 18-7945 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.21   
171 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų tvirtinimo 18-7868 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.20    
172 Dėl pavyzdinio tarnybinių komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo 18-7744 Nacionalinė teismų administracija Nutarimo projektas 2018.06.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19 iki 2018.07.05   
173 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. TS-416 „Dėl Kauno rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 18-7691 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.18    
174 Dėl viešosios įstaigos Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 18-7625 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.18    
175 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.11    
176 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.11   
177 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAVADINIMO, 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO III1 SKYRIUMI  ĮSTATYMAS 18-7210 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.08    
178 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. K-305 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarptautinės mokytojų dienos premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios 18-7219 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.06.08    
179 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAVADINIMO, 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO III1 SKYRIUMI  ĮSTATYMAS 18-7210 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.08    
180 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. K-230 „Dėl premijų skyrimo Alytaus rajono kultūros darbuotojų dienos proga nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios 18-7216 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.06.08    
181 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAVADINIMO, 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO III1 SKYRIUMI  ĮSTATYMAS 18-7210 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.06.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.08 iki 2018.06.15   
182 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A-1076(4.1E), priedo pakeitimo A-427(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.06.07 Galioja nuo 2018.06.08  Teisės aktų registras: 2018-09562-, 2018.
183 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės jono basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-5785(2) Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Nutarimo projektas 2018.06.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.26 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.07   
184 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto administracijos direkto ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.06.07    
185 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMU NR. A-1076(4.1E), PRIEDO PAKEITIMO 18-7153 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.06.07    
186 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-143 „Dėl Neringos savivaldybės mero premijos, skirtos fotomenininkui, skyrimo nuostatų“ pakeitimo T1-74 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09346-, 2018.
187 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. V.TS-78 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo V.TS-93 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09289-, 2018.
188 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. V.TS-50 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V.TS-92 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.08  Teisės aktų registras: 2018-09508-, 2018.
189 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-143 ,,Dėl Neringos savivaldybės mero premijos, skirtos fotomenininkui, skyrimo nuostatų“ pakeitimo. 18-6387 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.21    
190 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. V.TS-78 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo 18-6221 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.18 Projektas priimtas nuo 2018.05.30   
191 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. V.TS - 50 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-6220 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.18 Projektas priimtas nuo 2018.05.30   
192 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.17    
193 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.05.24   
194 Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo 18-6049 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.16    
195 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo 18-6041 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.16    
196 Dėl UAB „Ukmergės autobusų parkas“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo 18-6040 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.16    
197 Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo 18-6039 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.16    
198 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo 18-5882 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.14    
199 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės jono basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės jono basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo S2-1357 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Teikimas 2018.05.10    
200 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės jono basanavičiaus premijos įsteigimo ir nacionalinės jono basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-5785 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Nutarimo projektas 2018.05.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.10 iki 2018.05.24   
201 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO  ĮSTATYMAS 18-5510 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įstatymo projektas 2018.05.02 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.02   
202 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T1-57 „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovams nustatymo“ pakeitimo. T1-67 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.02 Galioja nuo 2018.05.03   
203 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T1-56 „Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo. T1-66 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.02 Galioja nuo 2018.05.03   
204 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams 2018 metams, normatyvų nustatymo B-TS-1068 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.27 Galioja nuo 2018.05.04  Teisės aktų registras: 2018-07030-, 2018.
205 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-1045 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Negalioja nuo 2018.07.03 Galioja nuo 2018.05.05 iki 2018.07.02  Teisės aktų registras: 2018-07212-, 2018.
206 Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo T1-132 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06854-, 2018.
207 Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo T1-130 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06856-, 2018.
208 Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo T1-128 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06859-, 2018.
209 Dėl viešosios įstaigos Luokės pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo T1-126 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06861-, 2018.
210 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T1-97 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.04.28  Teisės aktų registras: 2018-06704-, 2018.
211 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo V.TS-78 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25 Negalioja nuo 2018.06.06 Galioja nuo 2018.05.04 iki 2018.06.05  Teisės aktų registras: 2018-06976-, 2018.
212 Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio  ir medikamentų normatyvų nustatymo T-83 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.04.27  Teisės aktų registras: 2018-06606-, 2018.
213 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 18-5257 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.25    
214 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-5171 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.24    
215 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO  ĮSTATYMAS 18-5150 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įstatymo projektas 2018.04.23    
216 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Respublikinių trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios T-94 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.19 Galioja nuo 2018.05.03  Teisės aktų registras: 2018-06963-, 2018.
217 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Respublikinių trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-4789 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.17 Projektas priimtas nuo 2018.04.19   
218 Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų komandiruočių ir atostogų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo MT-19 Šakių rajono savivaldybės taryba Potvarkis 2018.04.16 Galioja nuo 2018.04.18  Teisės aktų registras: 2018-06146-, 2018.
219 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams 2018 metams, normatyvų nustatymo 18-4686 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.16    
220 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.16    
221 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO  ĮSTATYMAS 18-4675 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įstatymo projektas 2018.04.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.02 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.16   
222 Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų  nustatymo 18-4549 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13    
223 Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2018 metams 18-4528 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13    
224 Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo 18-4522 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13 Projektas priimtas nuo 2018.04.26   
225 Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo 18-4521 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13 Projektas priimtas nuo 2018.04.26   
226 Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2018 metams 18-4520 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13    
227 Dėl viešosios įstaigos Luokės pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo 18-4519 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13 Projektas priimtas nuo 2018.04.26   
228 Dėl komandiruočių nutarimo 18-4076 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.04.13    
229 Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo 18-4515 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13 Projektas priimtas nuo 2018.04.26   
230 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-40 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.12 Galioja nuo 2018.04.19  Teisės aktų registras: 2018-06197-, 2018.
231 Dėl Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo 18-4437 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.12 Projektas priimtas nuo 2018.04.25   
232 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-4397 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.12 Projektas priimtas nuo 2018.04.25   
233 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo 18-4076 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.04.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.05 iki 2018.04.16   
234 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-90 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.30 Galioja nuo 2018.04.06  Teisės aktų registras: 2018-05417-, 2018.
235 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-67 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06840-, 2018.
236 Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo T-76 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.07  Teisės aktų registras: 2018-05483-, 2018.
237 Dėl Mato Slančiausko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo T-41 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05216-, 2018.
238 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-90 "DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO TS-79 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.03.29    
239 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo TS-79 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.03.31  Teisės aktų registras: 2018-04835-, 2018.
240 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo V.TS-50 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.06.07  Teisės aktų registras: 2018-09438-, 2018.
241 Dėl Kelionės išlaidų kompensavimo į darbą ir atgal Alytaus rajono savivaldybės bedarbiams tvarkos aprašo patvirtinimo D1-224 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05205-, 2018.
242 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo V.TS-50 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.28    
243 „DĖL TRAKŲ RAJONO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS, DIDŽIAUSIOS LEISTINOS PASTOVIOSIOS DALIES PAREIGINĖS ALGOS SUMOS IR DIREKTORIŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO PAKEITIMO“ 18-3720 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.26    
244 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.21    
245 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-2467(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.21 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas nutarimo projektas Nr. 53 (teikime įvardintas). Grąžiname ir prašome patikslinti <a.zdaneviciene@lrv.lt>   
246 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-90 "DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 18-3113 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.19    
247 Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2018 metams 18-3025 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.16    
248 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-2874 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.15 Projektas priimtas nuo 2018.03.28   
249 Dėl Mato Slančiausko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo 18-2646 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.13 Projektas priimtas nuo 2018.03.29   
250 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.08    
251 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.08    
252 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-2467 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.08 iki 2018.03.14   
253 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Šiaulių miesto kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-47 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.01 Galioja nuo 2018.03.03  Teisės aktų registras: 2018-03411-, 2018.
254 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-198 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės premijų Šiaulių dramos teatro kūrybiniams darbuotojams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-45 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.01 Galioja nuo 2018.03.03  Teisės aktų registras: 2018-03409-, 2018.
255 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-60 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.27 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-03192-, 2018.
256 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-326 ,,Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninė išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo T-28 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.26 Galioja nuo 2018.02.26   
257 Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-145 „Dėl Savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 1-42 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.20 Galioja nuo 2018.02.22  Teisės aktų registras: 2018-02585-, 2018.
258 Dėl Adomo Varno premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo T-18 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.15 Galioja nuo 2018.02.21  Teisės aktų registras: 2018-02511-, 2018.
259 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T1-57 „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovams nustatymo“ pakeitimo. 18-1840 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.15    
260 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos vertinimo komisijos sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo T1-28 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.14    
261 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių vadovų kadencijų ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo AV-103 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.02.13 Galioja nuo 2018.02.20  Teisės aktų registras: 2018-02433-, 2018.
262 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TR-64 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.02.13    
263 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-1710 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.13    
264 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-1707 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.13    
265 DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO 18-1667 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.12    
266 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T1-98 „Dėl Rietavo savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų pareigybių ir jų darbo užmokesčio fondo (kitoms Savivaldybės funkcijoms vykdyti) skaičiavimo tvarkos patvirtini ... T1-17 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.08 Galioja nuo 2018.02.08   
267 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-209 „Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo“ pakeitimo 18-1428 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.08 iki 2018.02.22   
268 Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-145 „Dėl Savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-1269 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.06    
269 Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-145 „Dėl Savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios ir pavedimo Adminis ... 18-1120 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.01    
270 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-14 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.02  Teisės aktų registras: 2018-01554-, 2018.
271 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T1-98 „Dėl Rietavo savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų pareigybių ir jų darbo užmokesčio fondo (kitoms Savivaldybės funkcijoms vykdyti) skaičiavimo tvarkos patvirtini ... 18-1028 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.31 Projektas priimtas nuo 2018.02.08   
272 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. AV-785 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo AV-73 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.01.29 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01742-, 2018.
273 Dėl Adomo Varno premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo 18-938 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.29 Projektas priimtas nuo 2018.02.15   
274 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-28 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.01.26 Galioja nuo 2018.01.31  Teisės aktų registras: 2018-01411-, 2018.
275 Dėl Molėtų rajono dailės ir fotografijos premijos nuostatų pakeitimo B1-8 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.01.25 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2018-01449-, 2018.
276 Dėl Molėtų rajono Kazio Umbraso literatūrinės premijos nuostatų pakeitimo B1-7 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.01.25 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2018-01448-, 2018.
277 Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-TS-122 „Dėl stipendijų ir premijų skyrimo Anykščių rajono savivaldybės sportininkams kriterijų ir tvarkos nustatymo“ pakeitimo 1-TS-11 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.01.25 Galioja nuo 2018.01.31  Teisės aktų registras: 2018-01403-, 2018.
278 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo T2-10 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.01.25 Galioja nuo 2018.01.31  Teisės aktų registras: 2018-01383-, 2018.
279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo  sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-7 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.01.25 Galioja nuo 2018.01.27  Teisės aktų registras: 2018-01197-, 2018.
280 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-12 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.01.25 Galioja nuo 2018.01.27  Teisės aktų registras: 2018-01220-, 2018.
281 DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-28 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-785 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.24    
282 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos vertinimo komisijos sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo 18-755 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.24 Projektas priimtas nuo 2018.02.14   
283 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 18-740 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.24 Projektas priimtas nuo 2018.01.25   
284 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-804 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos  tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo ... 18-659 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.22    
285 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-804 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos  tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo ... 18-657 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.22    
286 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALVARIJOS LIGONINĖS IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ TVIRTINIMO 18-631 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.22    
287 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALVARIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ TVIRTINIMO 18-633 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.22    
288 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SANGRŪDOS AMBULATORIJOS IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ TVIRTINIMO 18-634 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.22    
289 Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo A1-70 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.01.19 Galioja nuo 2018.01.26  Teisės aktų registras: 2018-01126-, 2018.
290 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo  sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-584 Šilalės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.18    
291 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo 18-547 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.18    
292 Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 5 ir 25 punktų pakeitimo 18-435 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.16    
293 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. SAUSIO 28 D. NUTARIMO NR. 99 „DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (TAP NR.: TAP-18-32, TAIS NR.: 17-9358(2)) NV-157 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.01.16    
294 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 17-9358(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.01.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.01.05   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.