T ATLIEKOS. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.03.14    
2 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 12, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30(4), 30(5), 30(6), 30(7), 30(8), 30(9), 35(2), 35(3), 35(4), 35(5) straipsniais ir septintuoju(1) ski ... 18-2301(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.03.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.14 iki 2019.03.28   
3 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 12, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30(4), 30(5), 30(6), 30(7), 30(8), 30(9), 35(2), 35(3), 35(4), 35(5) straipsniais ir sept ... 18-2303(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.14 iki 2019.03.28   
4 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-104(E) „Dėl Akmenės  rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Akmenės r ... AVP-8 Akmenės rajono savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.03.14    
5 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-2812 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
6 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 12, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30(4), 30(5), 30(6), 30(7), 30(8), 30(9), 35(2), 35(3), 35(4), 35(5) straipsniais ir septintuoju(1) ski ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.14    
7 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio mėn. 29 d. sprendimo Nr. 1-321 „Dėl Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžių patvirtinimo“ pakeitimo 19-2596 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.12    
8 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-2483 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
9 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-297 ,,Dėl Pakruojo rajono kolektyvinių mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, pakuočių atliekų esamų ir planuojamų konteinerių aikštelių išdėstymo schemų patvirtinimo ... T-44 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05   
10 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-139 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtini ... 19-2290 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.04    
11 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-2289 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.04    
12 Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T9-22 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.05  Teisės aktų registras: 2019-03511-, 2019.
13 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. V.TS-260 patvirtintos Elektrėnų savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos pakeitimo V.TS-29 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.27 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03681-, 2019.
14 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. V.TS-260 patvirtintų Elektrėnų savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo V.TS-28 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.27 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03682-, 2019.
15 Dėl lėšų paskyrimo atliekų tvarkymui DV-100 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.22    
16 Dėl rietavo savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 2018 m. sąmatos likučių paskirstymo 2019 metams ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 2019 metų sąmatos patvirtinimo T1-30 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.21   
17 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 301 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2640“ PROJEKTO NV-483   Išvada 2019.02.20    
18 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-634 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-1161 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.19 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02846-, 2019.
19 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2640 19-1979 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.19   
20 Dėl Rietavo savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 2018 m. sąmatos likučių paskirstymo 2019 metams ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 2019 metų sąmatos patvirtinimo 19-1909 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18 Projektas priimtas nuo 2019.02.21   
21 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 301 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2640“ PROJEKTO NV-360   Išvada 2019.02.07    
22 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 301 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2640 19-1186 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.05 . Išimtys: Į TAIS įkeltas lydraštis (word) - nepasirašytas ministro. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.05   
23 Dėl gyventojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą T1-23 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.01    
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T2-11 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01675-, 2019.
25 Dėl Telšių rajono savivaldybės atstovo delegavimo kandidatu į UAB „Telšių Regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos narius T1-46 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01733-, 2019.
26 Išvada dėl Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projekto NR-53 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.01.30    
27 Dėl Telšių rajono savivaldybės atstovo delegavimo kandidatu į UAB „Telšių Regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos narius 19-992 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.29 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-944 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.29    
29 Dėl Rietavo savivaldybės 2018 metų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo T1-15 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.24   
30 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 301 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2640 ((14.14E -03)-5K-1900786)-6K-1900490 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.01.24    
31 Direktyvos 2010/ 75/ ES 55 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projekto atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.01.24    
32 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.24    
33 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projektas 19-756 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.24 iki 2019.01.30   
34 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. viii-787 301 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. xiiip-2640“ projekto derinimo 1D-408 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.01.23    
35 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 ir 3 straipsnių bei įstatymo 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1412, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3423 straipsni ... 18-13788(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.22 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.22   
36 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Telšių rajono s ... 19-662 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.22    
37 Dėl Rietavo savivaldybės 2018 metų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo 19-448 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18 Projektas priimtas nuo 2019.01.24   
38 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 301 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2640 19-313 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.16   
39 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.11    
40 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-191 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.11 iki 2019.01.15   
41 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO NR. VIII-1183 2 IR 3 STRAIPSNIŲ BEI ĮSTATYMO 3 PRIEDĖLIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1412, LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEK ... NV-45   Išvada 2019.01.08    
42 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 ir 3 straipsnių bei įstatymo 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1412, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3423 straipsni ... 18-13788(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.22 . Išimtys: AM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.02   
43 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-36 "Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvir ... T-229 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21793-, 2018.
44 Dėl UAB ,,Pakruojo komunalininkas“ įkainių už komunalinių atliekų surinkimą ir transportavimą patvirtinimo T-314 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21   
45 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą  iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir  Šilalės r ... T1-275 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21218-, 2018.
46 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos  ... 18-15406 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.12.21    
47 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-491 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių bei atliekų ki ... T1-1204 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00086-, 2019.
48 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-1014 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo“ pakeitimo T1-1203 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00085-, 2019.
49 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T1-213 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.09  Teisės aktų registras: 2019-00235-, 2019.
50 Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. S1-222 „Dėl dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir rinkliavos dydžio nustatymo metodikos“ pakeitimo S1E-228 Trakų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.30  Teisės aktų registras: 2018-21942-, 2018.
51 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T2-279 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21431-, 2018.
52 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumažinimo T2-278 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21429-, 2018.
53 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr.T2-83 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo T2-318 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21245-, 2018.
54 Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-427 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-384 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21047-, 2018.
55 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-354 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo, Savivaldy ... 1-385 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20984-, 2018.
56 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-425, pakeitimo 1-383 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20981-, 2018.
57 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto NR-1002 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.20    
58 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 "Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 7-275 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21730-, 2018.
59 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Ataskaita 2018.12.19    
60 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2018.12.19    
61 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.12.19    
62 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.19    
63 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-15241 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.19 iki 2018.12.28   
64 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. B1-46 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-239 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už komun ... B1-282 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00091-, 2019.
65 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr.T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15154 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
66 Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties su uab ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pratęsimo ir papildymo T1-356 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.14    
67 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-36 ,,Dėl  Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patv ... 18-15012 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.14    
68 2018 m. birželio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/ 896 kuriuo nustatoma lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių metinio sunaudojimo apskaičiavimo metodika ir iš dalies keičiamas sprendimas 2005/ 270/ EB ir Lietuvos Respublikos aplinkos min ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.12.14    
69 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.14    
70 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo 18-14954 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.14 iki 2018.12.21   
71 Dėl rinkliavos mokėtojų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kintamosios dalies, sąrašo patvirtinimo T1-205 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.13   
72 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą  iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir  Šilalės  ... 18-14859 Šilalės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
73 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. AD1-2011 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo  ... AD1-2890 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.11 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-20233-, 2018.
74 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 2 D. SPRENDIMO NR. S1-222 „DĖL DVINARĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ IR RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS“  PAKEITIMO 18-14719 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
75 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-13972 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.12.11    
76 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-13958 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.12.11    
77 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-2296 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo“ pakeitimo 18-14529 Šilutės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
78 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-491 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių bei atliekų ki ... 18-14528 Šilutės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
79 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 18-14496 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
80 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-14466 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.08    
81 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-14465 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.08    
82 Dėl komunalinių atliekų tvarkymo Kauno mieste paslaugų teikimo sutarties sudarymo 18-14451 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
83 Dėl komunalinių atliekų tvarkymo Kauno mieste paslaugų teikimo sutarties sudarymo 18-14427 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
84 Dėl rinkliavos mokėtojų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kintamosios dalies, sąrašo patvirtinimo 18-14371 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
85 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJAI ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VYKSIANČIAME 2018 M. GRUODŽIO 28 D. 18-14298 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.06    
86 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-942 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gamin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.05    
87 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-942 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gamin ... 18-14219 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05   
88 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-14215 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
89 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo pr ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.05    
90 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo pr ... 18-14216 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05 iki 2018.12.12   
91 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-14168 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
92 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumažinimo 18-14167 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
93 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO 18-14049 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.03    
94 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą T1-310 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30    
95 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-14020 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.30   
96 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1472 pripažinimo neteku ... 18-14013 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.30   
97 Išvada dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 ir 3 straipsnių bei įstatymo 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1412, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3423 st ... NR-933 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.30    
98 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo UAB „Kristiana“. T1-189 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29    
99 Dėl savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr.T-188(E) ,,Dėl Akmenės rajono komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo T-222 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19324-, 2018.
100 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Aiškinamasis raštas 2018.11.29    
101 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-13972 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.28 iki 2018.12.05   
102 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2018.11.29    
103 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Aiškinamasis raštas 2018.11.29    
104 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-13958 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.28 iki 2018.12.05   
105 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, ... 18-13687 Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" Išvada 2018.11.28    
106 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 ir 3 straipsnių bei įstatymo 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1412, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3423 straipsni ... 18-13788 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.27 . Išimtys: AM prašymu grąžinamas <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.27   
107 Dėl administracijos direktoriaus 2018-03-15 įsakymo Nr. 30-791 „Dėl Savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą sąskaitos administravimo tvarkos aprašo“ pakeitimo 30-3597/ 18(2.1.1E-TD2) Vilniaus miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19014-, 2018.
108 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2018.11.23    
109 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Ataskaita 2018.11.23    
110 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.11.23    
111 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.23    
112 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ... 18-13687 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23 iki 2018.11.28  Pateikė Eugenijus Gentvilas
113 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-232 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.22   
114 Dėl  Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr.T-188(E) ,,Dėl Akmenės rajono komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo AVP-14 Akmenės rajono savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.21    
115 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-427 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo a ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.21    
116 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-354 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų  ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.21    
117 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, patvirtintos savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.21    
118 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo UAB„Kristiana“ 18-13423 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19    
119 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr.T-188(E) ,,Dėl Akmenės rajono komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo 18-13420 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19    
120 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 3, 20 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR 30 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2157“ PROJEKTO NV-3037   Išvada 2018.11.19    
121 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą 18-13343 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
122 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-13279 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16 iki 2018.11.20   
123 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1472 pripažinimo neteku ... 18-13274 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16 iki 2018.11.20   
124 Dėl 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo derinimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.11.15    
125 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.15    
126 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių  ... 18-13146 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.12.03   
127 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-425, pakeitimo 18-13140 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
128 Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-427 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-13138 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
129 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-354 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo, Savivaldy ... 18-13137 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
130 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo T-328 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.13 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18425-, 2018.
131 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-327 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.13 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18424-, 2018.
132 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo 18-13007 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.12    
133 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-13006 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.12    
134 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr.VIII-787 3, 20 straipsnių papildymo ir 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2157   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.11.12    
135 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr.VIII-787 3, 20 straipsnių papildymo ir 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2157 18-12276(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.12   
136 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3, 20 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. xiiip-2157“ projekto derinimo 1D-5527 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.11.09    
137 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-232 „Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.06    
138 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-232 „Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo ... 18-12811 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.06   
139 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 18-12782 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.05 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
140 Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių pakeitimo derinimo 18-12087 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.11.02    
141 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-12667 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.31 iki 2018.11.07   
142 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR.XIIIP-1555“ PROJEKTO NV-2880   Išvada 2018.10.31    
143 Dėl Pakruojo rajono gyventojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą komisijos nuostatų tvirtinimo AV-734 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.30 Galioja nuo 2018.10.30   
144 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROEJKTO NR. XIIIP-1555“ PROJEKTO (TAP-18-1497(3); TAIS NR. 18-10817(3)) NV-2871   Pažyma 2018.10.30    
145 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10817(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.30   
146 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2018.10.29    
147 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.29    
148 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12618 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.11.06   
149 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis 18-12613 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.29    
150 Dėl Pakruojo dekanato religinės paskirties objektų savininkų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą T-263 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.29 Galioja nuo 2018.10.29   
151 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto 18-12087 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.26    
152 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo UAB „Neringos vanduo“. T1-137 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25    
153 Dėl pakuočių atliekų surinkimo konteinerių perdavimo pagal panaudos sutartį T-984 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.29   
154 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sasun“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-209 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.25   
155 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1454 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17147-, 2018.
156 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo"   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.23    
157 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo" 18-12349 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.23 iki 2018.11.07   
158 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2461 4-01-8385 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.10.19    
159 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3, 20 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2157 projektas 18-12276 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19   
160 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIIIi-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr.XIIIP-1555“ projekto NV-2768   Išvada 2018.10.17    
161 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-12087 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.17 iki 2018.10.31   
162 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10817(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
163 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-12001 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
164 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-11996 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
165 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-11984 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.15 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.16 . Išimtys: Į TAIS įkelti įstatymų projektai kaip nutarimo priedai (nėra TAIS reg. Nr.). Kiekvienas teisės akto projektas turi turėti TAIS registracijos numerį (žiūrėkite TAIS'e pirmąją užregistruotą versiją). Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
166 Dėl pakuočių atliekų surinkimo konteinerių perdavimo pagal panaudos sutartį 18-11814 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
167 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos netaikymo UAB „Kristiana“. 18-11656 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.10    
168 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo UAB „Neringos vanduo“. 18-11658 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.10    
169 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sasun“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 18-11490 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.04 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
170 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą T1-242 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.28 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15603-, 2018.
171 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 30-1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1877“ PROJEKTO NV-2553   Išvada 2018.09.27    
172 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROEJKTO NR. XIIIP-1555“ PROJEKTO (TAP-18-1497; TAIS NR. 18-10817) NV-2549   Pažyma 2018.09.27    
173 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROEJKTO NR.XIIIP-1555“ PROJEKTO NV-2543   Išvada 2018.09.26    
174 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (16)-A4(e)-1317 Aplinkos apsaugos agentūra Išvada 2018.09.26    
175 Dėl UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ veiklos audito atlikimo paslaugos įsigijimo A1-1562 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.25    
176 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl Akmenės rajono komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų teikimo“ pakeitimo ir pavedimo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui T-188 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.25    
177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Pažyma 2018.09.25    
178 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.09.25    
179 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.25    
180 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtin ... 18-11150 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.25 iki 2018.09.28   
181 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Atliekų tvarkymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4758(2) 4-01-7401 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.09.25    
182 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl Akmenės rajono komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų teikimo“ pakeitimo ir pavedimo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui 18-10978 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
183 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1877 18-10230(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.20 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.03 iki 2018.09.07   
184 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS ĮSTATYMO NR. VIII-2025 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 34 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO  ... NV-2471   Išvada 2018.09.19    
185 Derinimo pažyma dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555“   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.09.18    
186 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10817 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.18 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.27 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.18   
187 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Pažyma 2018.09.17    
188 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.09.17    
189 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.17    
190 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-10796 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.18 iki 2018.09.24   
191 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787   30-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1877“ projekto 18-10230 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.09.13    
192 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-10559 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.13   
193 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-10548 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.13   
194 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Pažyma 2018.09.12    
195 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.09.12    
196 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.12    
197 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-10502 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.12 iki 2018.09.19   
198 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555“ projekto 18-10201 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.09.10    
199 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555“ projekto NR-679 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.09.07    
200 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1877 18-10230 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.09.06    
201 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-512 „Dėl pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) perdavimo“ pakeitimo T3-274 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14104-, 2018.
202 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1877 18-10230 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.03 iki 2018.09.07   
203 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10201 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.31 iki 2018.09.07   
204 DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VI-372 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ KOMPENSAVIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠ ... T-VIII-1042 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
205 DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-634 ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO T-VIII-1041 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
206 DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VI-372 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ KOMPENSAVIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠ ... T-VIII-1042 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
207 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-VI-372 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensavimo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo ... T-VIII-1042 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-14007-, 2018.
208 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-634 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-1041 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: 1.5 papunktis įsigalioja 2018-09-06.  Teisės aktų registras: 2018-14008-, 2018.
209 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl Nenaudojamo nekilnojamojo turto savininkų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio, są ... 18-9825 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22    
210 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-512 „Dėl pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) perdavimo“ pakeitimo 18-9786 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22    
211 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS ĮSTATYMO NR. VIII-2025 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 34 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO  ... NV-2106   Pažyma 2018.08.09    
212 DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS ĮSTATYMO NR. VIII-2025 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 34 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO ... NV-2105   Išvada 2018.08.09    
213 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-9030 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.09 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.27   
214 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-4956(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.09 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.27   
215 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. 5TS-387 „Dėl Gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo“ pripažinimo netekusiu galios 5TS-1387 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-12289-, 2018.
216 Pasiūlymas dėl „Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-974 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 18-8613 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Išvada 2018.07.18    
217 Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-974 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.07.11    
218 Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-974 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.11    
219 Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-974 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-8613 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.11 iki 2018.07.18   
220 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-444 „Dėl atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių tvirtinimo“ pakeitimo 1-1608 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11671-, 2018.
221 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo pr ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.04    
222 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo pr ... 17-10667(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.04   
223 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenių atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą T-170 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.06.29   
224 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą T1-185 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29    
225 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-183, patvirtinimo nauja redakcija T-218 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11677-, 2018.
226 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-83 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo T2-177 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.04  Teisės aktų registras: 2018-11147-, 2018.
227 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-264 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 1TS-136 Jonavos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-11035-, 2018.
228 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo T-189 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11266-, 2018.
229 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, ... 18-8101 Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" Pastaba 2018.06.28    
230 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-609 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-1119 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.03  Teisės aktų registras: 2018-11023-, 2018.
231 Dėl įgaliojimo suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui atstovauti savivaldybei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame dalininkų susirinkime, vyksiančiame 2018 m. liepos 9 d. 18-8296 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.27    
232 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-8244 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.27    
233 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-609 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-8152(3) Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.26    
234 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-8181 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.26 Projektas priimtas nuo 2018.06.28   
235 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių atliekų priėmimo punktų uždarymo" projekto AVP-1 Akmenės rajono savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.06.25    
236 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.06.22    
237 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ... 18-8101 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.25 iki 2018.06.29   
238 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-137 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.21   
239 Dėl A. M. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-136 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.21   
240 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. K-335 „Dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios K-114 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.23  Teisės aktų registras: 2018-10322-, 2018.
241 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Atliekų tvarkymo įstatymo ir Žuvininkystės įstatymo projektų 4-01-4845 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.06.19    
242 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO NR. 709 „DĖL SAUGOMŲ TERITORIJŲ STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO,  ... NV-1581   Išvada 2018.06.19    
243 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. LIEPOS 15 D. NUTARIMO NR. 780 „DĖL REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO TURINČIAIS VALSTYBINĘ SVARBĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIO ... NV-1573   Išvada 2018.06.18    
244 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų pripažinimo turinčiais valstybinę svarbą“ pripažinimo netekusiu galios 18-3963(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.30 iki 2018.04.09   
245 DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME 18-7355 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.13    
246 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.11    
247 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.11   
248 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. K-335 „Dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-7211 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.06.08    
249 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 1ts-264 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 18-7186 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.08    
250 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 711 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS AR KITOS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYM ... NV-1485   Pažyma 2018.06.07    
251 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 143 „Dėl Pesticidų atliekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-7132 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.06 iki 2018.06.13   
252 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 711 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS AR KITOS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYM ... NV-1472   Išvada 2018.06.06    
253 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-444 „Dėl atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių tvirtinimo“ pakeitimo 18-7110 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.06 iki 2018.06.13   
254 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 18-6972 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.01 Projektas priimtas nuo 2018.06.21   
255 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo” pakeitimo 5TS-1332 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09340-, 2018.
256 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1331 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09338-, 2018.
257 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. TS-235 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Visagino savivaldybėje“ pakeitimo TS-106 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09262-, 2018.
258 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, komunalinių atliekų susikaupimo normų, rinkl ... T-165 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.05 . Išimtys: Sprendimo 1.1 punktas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-09112-, 2018.
259 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2, 3-2, 4, 30, 34-15, 34-19, 34-20 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-1389   Išvada 2018.05.29    
260 Dėl A. M. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 18-6800 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.29 Projektas priimtas nuo 2018.06.21   
261 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-6722 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.28    
262 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, komunalinių atliekų susikaupimo normų, rinkl ... 18-6721 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.28 Projektas priimtas nuo 2018.05.30   
263 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo  Nr. TS-235 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Visagino savivaldybėje“ pakeitimo 18-6689 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.28 Projektas priimtas nuo 2018.05.30   
264 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T3-515 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T3-168 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.25 Galioja nuo 2018.06.02  Teisės aktų registras: 2018-09025-, 2018.
265 Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Zarasų rajono sa ... T-107 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.25 Galioja nuo 2018.08.01  Teisės aktų registras: 2018-08787-, 2018.
266 Dėl Rietavo savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą T1-87 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.24 Galioja nuo 2018.05.24   
267 Dėl Nenaudojamo nekilnojamojo turto savininkų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio, sąrašo patvirtinimo 18-6647 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.24    
268 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-6550 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.23   
269 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. d1-896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ pro ... S-372 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos Išvada 2018.05.23    
270 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto teikimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Teikimas 2018.05.23    
271 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.05.23    
272 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.05.23    
273 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.23    
274 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas 18-6551 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.05.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.23   
275 Dėl atstovo delegavimo ir įgaliojimo balsuoti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 18-6296 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.18    
276 Dėl Rietavo savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 18-6248 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.18 Projektas priimtas nuo 2018.05.24   
277 Dėl A. Š. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-110 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.17    
278 Dėl U. S. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-109 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.17    
279 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T3-515 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-6183 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.17    
280 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.17    
281 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.05.24   
282 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir reg ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.05.11    
283 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir reg ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.11    
284 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir reg ... 18-5833 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.11 iki 2018.05.25   
285 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556" projekto 18-5465 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.05.10    
286 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555" projekto 18-5464 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.05.10    
287 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo pr ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.07    
288 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo pr ... 17-10667(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.04 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.01   
289 Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 4-678 ,,Dėl netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“ p ... 18-5592 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.05.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.04 iki 2018.05.15   
290 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-4956 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.05.02    
291 Dėl A. Š. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 18-5486 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.02 Projektas priimtas nuo 2018.05.17   
292 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl Gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo TS-63 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.30 Galioja nuo 2018.05.05  Teisės aktų registras: 2018-07093-, 2018.
293 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556 18-5465 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.02 iki 2018.05.08   
294 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-5464 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.02 iki 2018.05.08   
295 Dėl lėšų skyrimo ir įgaliojimo vykdyti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ veiklos auditą T1-130 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.27    
296 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Pakruojo rajon ... T-120 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.04  Teisės aktų registras: 2018-07023-, 2018.
297 Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-352 „Dėl Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo, įmokos už komun ... TS-139 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.03  Teisės aktų registras: 2018-06948-, 2018.
298 Dėl Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo kainų sąrašo patvirtinimo TS-129 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06820-, 2018.
299 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T1-627 pirmu punktu patvirtinto vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo tvarkos aprašo pakeitimo T1-1014 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.04.28  Teisės aktų registras: 2018-06772-, 2018.
300 DĖL MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO TS-129 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.04.26    
301 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo 7-106 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.05.03  Teisės aktų registras: 2018-06909-, 2018.
302 Dėl Rietavo savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinį akcininkų susirinkimą T1-63 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.04.25   
303 Dėl U. S. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 18-5246 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.24 Projektas priimtas nuo 2018.05.17   
304 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 18-5238 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.24 Projektas atmestas nuo 2018.04.24   
305 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. t1-627 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-5224 Šilutės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.24    
306 Dėl Rietavo savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinį akcininkų susirinkimą 18-5093 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.23 Projektas priimtas nuo 2018.04.25   
307 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo 18-5086 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.23    
308 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-4963 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.09 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.20 iki 2018.05.02   
309 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-4956 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.20 iki 2018.05.02   
310 DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME 18-4695 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.16    
311 Dėl kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo V13-175 Neringos savivaldybės administracija Įsakymas 2018.04.13 Galioja nuo 2018.04.13   
312 Dėl įgaliojimo suteikimo rajono savivaldybės administracijos aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjai atstovauti savivaldybei všį Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame dalininkų susirinkime, vyksiančiame 2018 m. balandžio 30 d. 18-4475 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13    
313 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 1-1465 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.11 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06142-, 2018.
314 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 711 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS AR KITOS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYM ... NV-917 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.04.11    
315 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo 18-4257 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.11    
316 Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 2 prie Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. sutarties Nr. ASR-377 18-4223 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.10    
317 DĖL MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 18-4098 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.05    
318 Dėl mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis sistemos ir  Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projekto 18-693 Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" Išvada 2018.04.04    
319 Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.03    
320 Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-3992 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.04.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.03   
321 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787  2, 32, 4, 30, 3415, 3419, 3420 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP NR. 17-1433(2); TAIS NR. 18-3182) NV-839 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.03.30    
322 Derinimo pažyma dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų pripažinimo turinčiais valstybinę svarbą“ pripažinimo netekusiu galios   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Pažyma 2018.03.30    
323 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų pripažinimo turinčiais valstybinę svarbą“ pripažinimo netekusiu galios 18-3963 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.30 iki 2018.04.09   
324 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. TS-235 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Visagino savivaldybėje“ pakeitimo TS-65 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06838-, 2018.
325 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T9-46 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vietinės rinkliav ... T9-55 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Negalioja nuo 2019.03.05 Galioja nuo 2018.04.12 iki 2019.03.04  Teisės aktų registras: 2018-05795-, 2018.
326 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T11-402 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos nuostatų, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėt ... T11-134 Klaipėdos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.10  Teisės aktų registras: 2018-05654-, 2018.
327 Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-TS-319 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-TS-72 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05297-, 2018.
328 Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-TS-311 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir jų taikymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 1-TS-71 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05296-, 2018.
329 Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo TS-98 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-05156-, 2018.
330 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-266 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo“ pakeitimo 1-91 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2018-05008-, 2018.
331 Išvada dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-615 projektų NR-252 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.03.28    
332 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-634 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-921 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.27 Galioja nuo 2018.03.30  Teisės aktų registras: 2018-04786-, 2018.
333 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo 18-3768 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.27    
334 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-266 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo“ pakeitimo 18-3742 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.27 iki 2018.03.29   
335 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 358 „DĖL MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ, KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO PAGAL GRUPES PATVIRTINIMO“ PAKEITI ... NV-785 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.27    
336 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2, 3-2, 4, 30, 34-15, 34-19, 3420 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-764 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.23    
337 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-1450 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.21 Galioja nuo 2018.03.28  Teisės aktų registras: 2018-04580-, 2018.
338 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 711 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS AR KITOS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYM ... NV-745 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.21    
339 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.21    
340 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-2467(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.21 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas nutarimo projektas Nr. 53 (teikime įvardintas). Grąžiname ir prašome patikslinti <a.zdaneviciene@lrv.lt>   
341 Dėl įgaliojimo suteikimo rajono savivaldybės administracijos aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjai atstovauti savivaldybei všį Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame dalininkų susirinkime, vyksiančiame 2018 m. balandžio 9 d. 18-3278 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.21    
342 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui ... 18-3184 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.30 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.20   
343 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Informacija 2018.03.20    
344 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.20    
345 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.03.20    
346 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.03.20    
347 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.03.20    
348 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.03.20    
349 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.03.20    
350 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.03.20    
351 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.20    
352 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas 18-3182 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.30 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.20   
353 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. LIEPOS 15 D. NUTARIMO NR. 780 „DĖL REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO TURINČIAIS VALSTYBINĘ SVARBĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIO ... NV-710 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.03.19    
354 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T11-402 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos nuostatų, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėt ... 18-3080 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.19    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.