T ATLIEKOS. 2019.01.06 1-a   savaitė Lietuvos chemijos srities teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   ?   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 ir 3 straipsnių bei įstatymo 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1412, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3423 straipsni ... 18-13788(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.02 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.02   
2 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-36 "Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvir ... T-229 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21793-, 2018.
3 Dėl UAB ,,Pakruojo komunalininkas“ įkainių už komunalinių atliekų surinkimą ir transportavimą patvirtinimo T-314 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21   
4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą  iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir  Šilalės r ... T1-275 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21218-, 2018.
5 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos  ... 18-15406 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.12.21    
6 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-491 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių bei atliekų ki ... T1-1204 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00086-, 2019.
7 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-1014 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo“ pakeitimo T1-1203 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00085-, 2019.
8 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. T1-213 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
9 Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. S1-222 „Dėl dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir rinkliavos dydžio nustatymo metodikos“ pakeitimo S1E-228 Trakų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.30  Teisės aktų registras: 2018-21942-, 2018.
10 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T2-279 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21431-, 2018.
11 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumažinimo T2-278 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21429-, 2018.
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr.T2-83 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo T2-318 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21245-, 2018.
13 Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-427 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-384 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21047-, 2018.
14 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-354 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo, Savivaldy ... 1-385 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20984-, 2018.
15 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-425, pakeitimo 1-383 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20981-, 2018.
16 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto NR-1002 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.20    
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 "Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 7-275 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21730-, 2018.
18 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Ataskaita 2018.12.19    
19 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2018.12.19    
20 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.12.19    
21 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.19    
22 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-15241 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.19 iki 2018.12.28   
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. B1-46 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-239 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už komun ... B1-282 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00091-, 2019.
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr.T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15154 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
25 Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties su uab ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pratęsimo ir papildymo T1-356 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.14    
26 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-36 ,,Dėl  Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patv ... 18-15012 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.14    
27 2018 m. birželio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/ 896 kuriuo nustatoma lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių metinio sunaudojimo apskaičiavimo metodika ir iš dalies keičiamas sprendimas 2005/ 270/ EB ir Lietuvos Respublikos aplinkos min ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.12.14    
28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.14    
29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo 18-14954 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.14 iki 2018.12.21   
30 Dėl rinkliavos mokėtojų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kintamosios dalies, sąrašo patvirtinimo T1-205 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.13   
31 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą  iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir  Šilalės  ... 18-14859 Šilalės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
32 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. AD1-2011 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo  ... AD1-2890 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.11 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-20233-, 2018.
33 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 2 D. SPRENDIMO NR. S1-222 „DĖL DVINARĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ IR RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS“  PAKEITIMO 18-14719 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
34 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-13972 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.12.11    
35 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-13958 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.12.11    
36 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-2296 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo“ pakeitimo 18-14529 Šilutės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
37 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-491 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių bei atliekų ki ... 18-14528 Šilutės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
38 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 18-14496 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
39 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-14466 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.08    
40 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-14465 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.08    
41 Dėl komunalinių atliekų tvarkymo Kauno mieste paslaugų teikimo sutarties sudarymo 18-14451 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
42 Dėl komunalinių atliekų tvarkymo Kauno mieste paslaugų teikimo sutarties sudarymo 18-14427 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
43 Dėl rinkliavos mokėtojų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kintamosios dalies, sąrašo patvirtinimo 18-14371 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
44 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJAI ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VYKSIANČIAME 2018 M. GRUODŽIO 28 D. 18-14298 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.06    
45 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-942 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gamin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.05    
46 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-942 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gamin ... 18-14219 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05   
47 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-14215 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
48 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo pr ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.05    
49 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo pr ... 18-14216 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05 iki 2018.12.12   
50 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-14168 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
51 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumažinimo 18-14167 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
52 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO 18-14049 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.03    
53 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą T1-310 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30    
54 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-14020 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.30   
55 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1472 pripažinimo neteku ... 18-14013 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.30   
56 Išvada dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 ir 3 straipsnių bei įstatymo 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1412, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3423 st ... NR-933 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.30    
57 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo UAB „Kristiana“. T1-189 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29    
58 Dėl savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr.T-188(E) ,,Dėl Akmenės rajono komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo T-222 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19324-, 2018.
59 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Aiškinamasis raštas 2018.11.29    
60 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-13972 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.28 iki 2018.12.05   
61 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2018.11.29    
62 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Aiškinamasis raštas 2018.11.29    
63 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-13958 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.28 iki 2018.12.05   
64 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, ... 18-13687 Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" Išvada 2018.11.28    
65 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 ir 3 straipsnių bei įstatymo 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1412, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3423 straipsni ... 18-13788 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.27 . Išimtys: AM prašymu grąžinamas <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.27   
66 Dėl administracijos direktoriaus 2018-03-15 įsakymo Nr. 30-791 „Dėl Savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą sąskaitos administravimo tvarkos aprašo“ pakeitimo 30-3597/ 18(2.1.1E-TD2) Vilniaus miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19014-, 2018.
67 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2018.11.23    
68 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Ataskaita 2018.11.23    
69 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.11.23    
70 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.23    
71 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ... 18-13687 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23 iki 2018.11.28  Pateikė Eugenijus Gentvilas
72 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-232 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.22   
73 Dėl  Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr.T-188(E) ,,Dėl Akmenės rajono komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo AVP-14 Akmenės rajono savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.21    
74 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-427 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo a ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.21    
75 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-354 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų  ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.21    
76 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, patvirtintos savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.21    
77 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo UAB„Kristiana“ 18-13423 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19    
78 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr.T-188(E) ,,Dėl Akmenės rajono komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo 18-13420 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19    
79 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 3, 20 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR 30 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2157“ PROJEKTO NV-3037   Išvada 2018.11.19    
80 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą 18-13343 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
81 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-13279 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16 iki 2018.11.20   
82 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1472 pripažinimo neteku ... 18-13274 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16 iki 2018.11.20   
83 Dėl 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo derinimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.11.15    
84 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.15    
85 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių  ... 18-13146 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.12.03   
86 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-425, pakeitimo 18-13140 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
87 Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-427 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-13138 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
88 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-354 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo, Savivaldy ... 18-13137 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
89 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo T-328 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.13 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18425-, 2018.
90 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-327 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.13 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18424-, 2018.
91 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo 18-13007 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.12    
92 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-13006 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.12    
93 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr.VIII-787 3, 20 straipsnių papildymo ir 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2157   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.11.12    
94 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr.VIII-787 3, 20 straipsnių papildymo ir 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2157 18-12276(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.12   
95 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3, 20 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. xiiip-2157“ projekto derinimo 1D-5527 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.11.09    
96 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-232 „Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.06    
97 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-232 „Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo ... 18-12811 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.06   
98 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 18-12782 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.05 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
99 Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių pakeitimo derinimo 18-12087 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.11.02    
100 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-12667 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.31 iki 2018.11.07   
101 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR.XIIIP-1555“ PROJEKTO NV-2880   Išvada 2018.10.31    
102 Dėl Pakruojo rajono gyventojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą komisijos nuostatų tvirtinimo AV-734 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.30 Galioja nuo 2018.10.30   
103 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROEJKTO NR. XIIIP-1555“ PROJEKTO (TAP-18-1497(3); TAIS NR. 18-10817(3)) NV-2871   Pažyma 2018.10.30    
104 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10817(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.30   
105 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2018.10.29    
106 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.29    
107 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12618 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.11.06   
108 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis 18-12613 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.29    
109 Dėl Pakruojo dekanato religinės paskirties objektų savininkų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą T-263 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.29 Galioja nuo 2018.10.29   
110 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto 18-12087 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.26    
111 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo UAB „Neringos vanduo“. T1-137 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25    
112 Dėl pakuočių atliekų surinkimo konteinerių perdavimo pagal panaudos sutartį T-984 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.29   
113 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sasun“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-209 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.25   
114 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1454 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17147-, 2018.
115 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo"   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.23    
116 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo" 18-12349 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.23 iki 2018.11.07   
117 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2461 4-01-8385 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.10.19    
118 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3, 20 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2157 projektas 18-12276 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19   
119 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIIIi-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr.XIIIP-1555“ projekto NV-2768   Išvada 2018.10.17    
120 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-12087 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.17 iki 2018.10.31   
121 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10817(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
122 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-12001 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
123 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-11996 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
124 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-11984 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.15 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.16 . Išimtys: Į TAIS įkelti įstatymų projektai kaip nutarimo priedai (nėra TAIS reg. Nr.). Kiekvienas teisės akto projektas turi turėti TAIS registracijos numerį (žiūrėkite TAIS'e pirmąją užregistruotą versiją). Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
125 Dėl pakuočių atliekų surinkimo konteinerių perdavimo pagal panaudos sutartį 18-11814 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
126 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos netaikymo UAB „Kristiana“. 18-11656 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.10    
127 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo UAB „Neringos vanduo“. 18-11658 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.10    
128 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sasun“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 18-11490 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.04 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
129 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą T1-242 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.28 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15603-, 2018.
130 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 30-1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1877“ PROJEKTO NV-2553   Išvada 2018.09.27    
131 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROEJKTO NR. XIIIP-1555“ PROJEKTO (TAP-18-1497; TAIS NR. 18-10817) NV-2549   Pažyma 2018.09.27    
132 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROEJKTO NR.XIIIP-1555“ PROJEKTO NV-2543   Išvada 2018.09.26    
133 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (16)-A4(e)-1317 Aplinkos apsaugos agentūra Išvada 2018.09.26    
134 Dėl UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ veiklos audito atlikimo paslaugos įsigijimo A1-1562 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.25    
135 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl Akmenės rajono komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų teikimo“ pakeitimo ir pavedimo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui T-188 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.25    
136 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Pažyma 2018.09.25    
137 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.09.25    
138 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.25    
139 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtin ... 18-11150 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.25 iki 2018.09.28   
140 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Atliekų tvarkymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4758(2) 4-01-7401 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.09.25    
141 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl Akmenės rajono komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų teikimo“ pakeitimo ir pavedimo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui 18-10978 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
142 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1877 18-10230(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.20 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.03 iki 2018.09.07   
143 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS ĮSTATYMO NR. VIII-2025 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 34 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO  ... NV-2471   Išvada 2018.09.19    
144 Derinimo pažyma dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555“   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.09.18    
145 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10817 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.18 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.27 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.18   
146 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Pažyma 2018.09.17    
147 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.09.17    
148 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.17    
149 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-10796 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.18 iki 2018.09.24   
150 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787   30-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1877“ projekto 18-10230 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.09.13    
151 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-10559 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.13   
152 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-10548 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.13   
153 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Pažyma 2018.09.12    
154 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.09.12    
155 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.12    
156 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-10502 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.12 iki 2018.09.19   
157 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555“ projekto 18-10201 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.09.10    
158 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555“ projekto NR-679 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.09.07    
159 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1877 18-10230 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.09.06    
160 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-512 „Dėl pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) perdavimo“ pakeitimo T3-274 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14104-, 2018.
161 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1877 18-10230 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.03 iki 2018.09.07   
162 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10201 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.31 iki 2018.09.07   
163 DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VI-372 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ KOMPENSAVIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠ ... T-VIII-1042 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
164 DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-634 ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO T-VIII-1041 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
165 DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VI-372 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ KOMPENSAVIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠ ... T-VIII-1042 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
166 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-VI-372 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensavimo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo ... T-VIII-1042 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-14007-, 2018.
167 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-634 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-1041 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: 1.5 papunktis įsigalioja 2018-09-06.  Teisės aktų registras: 2018-14008-, 2018.
168 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl Nenaudojamo nekilnojamojo turto savininkų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio, są ... 18-9825 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22    
169 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-512 „Dėl pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) perdavimo“ pakeitimo 18-9786 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22    
170 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS ĮSTATYMO NR. VIII-2025 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 34 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO  ... NV-2106   Pažyma 2018.08.09    
171 DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS ĮSTATYMO NR. VIII-2025 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 34 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO ... NV-2105   Išvada 2018.08.09    
172 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-9030 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.09 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.27   
173 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-4956(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.09 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.27   
174 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. 5TS-387 „Dėl Gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo“ pripažinimo netekusiu galios 5TS-1387 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-12289-, 2018.
175 Pasiūlymas dėl „Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-974 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 18-8613 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Išvada 2018.07.18    
176 Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-974 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.07.11    
177 Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-974 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.11    
178 Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-974 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-8613 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.11 iki 2018.07.18   
179 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-444 „Dėl atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių tvirtinimo“ pakeitimo 1-1608 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11671-, 2018.
180 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo pr ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.04    
181 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo pr ... 17-10667(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.04   
182 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenių atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą T-170 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.06.29   
183 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą T1-185 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29    
184 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-183, patvirtinimo nauja redakcija T-218 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11677-, 2018.
185 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-83 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo T2-177 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.04  Teisės aktų registras: 2018-11147-, 2018.
186 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-264 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 1TS-136 Jonavos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-11035-, 2018.
187 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo T-189 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11266-, 2018.
188 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, ... 18-8101 Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" Pastaba 2018.06.28    
189 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-609 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-1119 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.03  Teisės aktų registras: 2018-11023-, 2018.
190 Dėl įgaliojimo suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui atstovauti savivaldybei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame dalininkų susirinkime, vyksiančiame 2018 m. liepos 9 d. 18-8296 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.27    
191 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-8244 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.27    
192 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-609 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-8152(3) Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.26    
193 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-8181 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.26 Projektas priimtas nuo 2018.06.28   
194 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių atliekų priėmimo punktų uždarymo" projekto AVP-1 Akmenės rajono savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.06.25    
195 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.06.22    
196 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ... 18-8101 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.25 iki 2018.06.29   
197 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-137 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.21   
198 Dėl A. M. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-136 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.21   
199 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. K-335 „Dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios K-114 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.23  Teisės aktų registras: 2018-10322-, 2018.
200 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Atliekų tvarkymo įstatymo ir Žuvininkystės įstatymo projektų 4-01-4845 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.06.19    
201 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO NR. 709 „DĖL SAUGOMŲ TERITORIJŲ STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO,  ... NV-1581   Išvada 2018.06.19    
202 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. LIEPOS 15 D. NUTARIMO NR. 780 „DĖL REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO TURINČIAIS VALSTYBINĘ SVARBĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIO ... NV-1573   Išvada 2018.06.18    
203 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų pripažinimo turinčiais valstybinę svarbą“ pripažinimo netekusiu galios 18-3963(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.30 iki 2018.04.09   
204 DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME 18-7355 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.13    
205 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.11    
206 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.11   
207 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. K-335 „Dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-7211 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.06.08    
208 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 1ts-264 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 18-7186 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.08    
209 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 711 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS AR KITOS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYM ... NV-1485   Pažyma 2018.06.07    
210 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 143 „Dėl Pesticidų atliekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-7132 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.06 iki 2018.06.13   
211 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 711 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS AR KITOS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYM ... NV-1472   Išvada 2018.06.06    
212 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-444 „Dėl atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių tvirtinimo“ pakeitimo 18-7110 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.06 iki 2018.06.13   
213 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 18-6972 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.01 Projektas priimtas nuo 2018.06.21   
214 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo” pakeitimo 5TS-1332 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09340-, 2018.
215 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1331 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09338-, 2018.
216 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. TS-235 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Visagino savivaldybėje“ pakeitimo TS-106 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09262-, 2018.
217 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, komunalinių atliekų susikaupimo normų, rinkl ... T-165 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.05 . Išimtys: Sprendimo 1.1 punktas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-09112-, 2018.
218 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2, 3-2, 4, 30, 34-15, 34-19, 34-20 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-1389   Išvada 2018.05.29    
219 Dėl A. M. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 18-6800 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.29 Projektas priimtas nuo 2018.06.21   
220 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-6722 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.28    
221 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, komunalinių atliekų susikaupimo normų, rinkl ... 18-6721 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.28 Projektas priimtas nuo 2018.05.30   
222 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo  Nr. TS-235 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Visagino savivaldybėje“ pakeitimo 18-6689 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.28 Projektas priimtas nuo 2018.05.30   
223 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T3-515 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T3-168 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.25 Galioja nuo 2018.06.02  Teisės aktų registras: 2018-09025-, 2018.
224 Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Zarasų rajono sa ... T-107 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.25 Galioja nuo 2018.08.01  Teisės aktų registras: 2018-08787-, 2018.
225 Dėl Rietavo savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą T1-87 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.24 Galioja nuo 2018.05.24   
226 Dėl Nenaudojamo nekilnojamojo turto savininkų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio, sąrašo patvirtinimo 18-6647 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.24    
227 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-6550 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.23   
228 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. d1-896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ pro ... S-372 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos Išvada 2018.05.23    
229 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto teikimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Teikimas 2018.05.23    
230 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.05.23    
231 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.05.23    
232 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.23    
233 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas 18-6551 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.05.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.23   
234 Dėl atstovo delegavimo ir įgaliojimo balsuoti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 18-6296 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.18    
235 Dėl Rietavo savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 18-6248 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.18 Projektas priimtas nuo 2018.05.24   
236 Dėl A. Š. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-110 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.17    
237 Dėl U. S. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-109 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.17    
238 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T3-515 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-6183 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.17    
239 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.17    
240 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.05.24   
241 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir reg ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.05.11    
242 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir reg ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.11    
243 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir reg ... 18-5833 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.11 iki 2018.05.25   
244 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556" projekto 18-5465 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.05.10    
245 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555" projekto 18-5464 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.05.10    
246 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo pr ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.07    
247 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo pr ... 17-10667(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.04 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.01   
248 Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 4-678 ,,Dėl netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“ p ... 18-5592 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.05.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.04 iki 2018.05.15   
249 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-4956 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.05.02    
250 Dėl A. Š. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 18-5486 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.02 Projektas priimtas nuo 2018.05.17   
251 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl Gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo TS-63 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.30 Galioja nuo 2018.05.05  Teisės aktų registras: 2018-07093-, 2018.
252 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556 18-5465 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.02 iki 2018.05.08   
253 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-5464 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.02 iki 2018.05.08   
254 Dėl lėšų skyrimo ir įgaliojimo vykdyti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ veiklos auditą T1-130 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.27    
255 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Pakruojo rajon ... T-120 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.04  Teisės aktų registras: 2018-07023-, 2018.
256 Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-352 „Dėl Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo, įmokos už komun ... TS-139 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.03  Teisės aktų registras: 2018-06948-, 2018.
257 Dėl Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo kainų sąrašo patvirtinimo TS-129 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06820-, 2018.
258 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T1-627 pirmu punktu patvirtinto vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo tvarkos aprašo pakeitimo T1-1014 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.04.28  Teisės aktų registras: 2018-06772-, 2018.
259 DĖL MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO TS-129 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.04.26    
260 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo 7-106 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.05.03  Teisės aktų registras: 2018-06909-, 2018.
261 Dėl Rietavo savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinį akcininkų susirinkimą T1-63 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.04.25   
262 Dėl U. S. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 18-5246 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.24 Projektas priimtas nuo 2018.05.17   
263 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 18-5238 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.24 Projektas atmestas nuo 2018.04.24   
264 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. t1-627 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-5224 Šilutės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.24    
265 Dėl Rietavo savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinį akcininkų susirinkimą 18-5093 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.23 Projektas priimtas nuo 2018.04.25   
266 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo 18-5086 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.23    
267 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-4963 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.09 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.20 iki 2018.05.02   
268 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-4956 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.20 iki 2018.05.02   
269 DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME 18-4695 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.16    
270 Dėl kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo V13-175 Neringos savivaldybės administracija Įsakymas 2018.04.13 Galioja nuo 2018.04.13   
271 Dėl įgaliojimo suteikimo rajono savivaldybės administracijos aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjai atstovauti savivaldybei všį Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame dalininkų susirinkime, vyksiančiame 2018 m. balandžio 30 d. 18-4475 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13    
272 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 1-1465 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.11 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06142-, 2018.
273 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 711 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS AR KITOS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYM ... NV-917 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.04.11    
274 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo 18-4257 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.11    
275 Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 2 prie Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. sutarties Nr. ASR-377 18-4223 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.10    
276 DĖL MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 18-4098 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.05    
277 Dėl mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis sistemos ir  Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projekto 18-693 Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" Išvada 2018.04.04    
278 Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.03    
279 Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-3992 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.04.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.03   
280 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787  2, 32, 4, 30, 3415, 3419, 3420 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP NR. 17-1433(2); TAIS NR. 18-3182) NV-839 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.03.30    
281 Derinimo pažyma dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų pripažinimo turinčiais valstybinę svarbą“ pripažinimo netekusiu galios   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Pažyma 2018.03.30    
282 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų pripažinimo turinčiais valstybinę svarbą“ pripažinimo netekusiu galios 18-3963 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.30 iki 2018.04.09   
283 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. TS-235 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Visagino savivaldybėje“ pakeitimo TS-65 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06838-, 2018.
284 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T9-46 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vietinės rinkliav ... T9-55 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.12  Teisės aktų registras: 2018-05795-, 2018.
285 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T11-402 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos nuostatų, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėt ... T11-134 Klaipėdos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.10  Teisės aktų registras: 2018-05654-, 2018.
286 Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-TS-319 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-TS-72 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05297-, 2018.
287 Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-TS-311 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir jų taikymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 1-TS-71 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05296-, 2018.
288 Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo TS-98 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-05156-, 2018.
289 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-266 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo“ pakeitimo 1-91 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2018-05008-, 2018.
290 Išvada dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-615 projektų NR-252 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.03.28    
291 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-634 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-921 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.27 Galioja nuo 2018.03.30  Teisės aktų registras: 2018-04786-, 2018.
292 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo 18-3768 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.27    
293 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-266 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo“ pakeitimo 18-3742 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.27 iki 2018.03.29   
294 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 358 „DĖL MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ, KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO PAGAL GRUPES PATVIRTINIMO“ PAKEITI ... NV-785 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.27    
295 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2, 3-2, 4, 30, 34-15, 34-19, 3420 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-764 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.23    
296 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-1450 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.21 Galioja nuo 2018.03.28  Teisės aktų registras: 2018-04580-, 2018.
297 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 711 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS AR KITOS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYM ... NV-745 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.21    
298 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.21    
299 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-2467(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.21 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas nutarimo projektas Nr. 53 (teikime įvardintas). Grąžiname ir prašome patikslinti <a.zdaneviciene@lrv.lt>   
300 Dėl įgaliojimo suteikimo rajono savivaldybės administracijos aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjai atstovauti savivaldybei všį Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame dalininkų susirinkime, vyksiančiame 2018 m. balandžio 9 d. 18-3278 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.21    
301 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui ... 18-3184 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.30 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.20   
302 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Informacija 2018.03.20    
303 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.20    
304 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.03.20    
305 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.03.20    
306 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.03.20    
307 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.03.20    
308 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.03.20    
309 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.03.20    
310 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.20    
311 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas 18-3182 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.30 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.20   
312 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. LIEPOS 15 D. NUTARIMO NR. 780 „DĖL REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO TURINČIAIS VALSTYBINĘ SVARBĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIO ... NV-710 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.03.19    
313 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T11-402 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos nuostatų, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėt ... 18-3080 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.19    
314 Dėl Savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą sąskaitos administravimo tvarkos aprašo tvirtinimo 30-791 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.03.15 Galioja nuo 2018.03.21  Teisės aktų registras: 2018-04194-, 2018.
315 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-2904 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.14 iki 2018.03.21   
316 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-615 9 straipsnio pakeitimo  ... 18-2301; 18-2302; 18-2303 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.03.14    
317 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. LIEPOS 15 D. NUTARIMO NR. 780 „DĖL REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO TURINČIAIS VALSTYBINĘ SVARBĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIO ... NV-663 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.14    
318 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 12 D. NUTARIMO NR. 519 „DĖL VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO 2014-2020 METŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-648 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.13    
319 DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME 18-2620 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.12    
320 Dėl vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir pasibaigusiomis 18-2617 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.12    
321 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-298 ,,Dėl juridinio asmens ,,Ukmergės atliekų tvarkymo centras" steigimo" pripažinimo netekusiu galios 18-2534 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.09    
322 Derinimo pažyma Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų pripažinimo turinčiais valstybinę svarbą“ pripažinimo netekusiu galios   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.03.09    
323 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų pripažinimo turinčiais valstybinę svarbą“ pripažinimo netekusiu galios 18-2530 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.09 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.19 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.09   
324 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.08    
325 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-2496 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.08   
326 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.08    
327 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-2467 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.08 iki 2018.03.14   
328 Dėl lėšų skyrimo lengvatoms už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą padengti A1-306 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.03.07    
329 Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 2 prie Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. Sutarties Nr. ASR-377 18-2348 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.06    
330 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.05    
331 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas 18-2301 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.05   
332 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-615 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.05    
333 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-615 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-2302 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.05   
334 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-615 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Res ... 18-2303 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.05   
335 Sprendimo „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Pak ... AVP-2 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.02.22    
336 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių ir atliekų susidarymo normų patvirtinimo“ pakeitimo TS-55 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.22 Galioja nuo 2018.03.06  Teisės aktų registras: 2018-03479-, 2018.
337 Dėl Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo S1E-42 Trakų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.22 Galioja nuo 2018.03.02  Teisės aktų registras: 2018-03366-, 2018.
338 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Pakruojo rajon ... T-27 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.22 Galioja nuo 2018.02.28  Teisės aktų registras: 2018-03067-, 2018.
339 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T2-35 Kretingos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.22 Galioja nuo 2018.02.24  Teisės aktų registras: 2018-02926-, 2018.
340 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T2-34 Kretingos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.22 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-02925-, 2018.
341 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-2073 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.21 iki 2018.02.28   
342 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-141 „Dėl Komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-2064 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.22    
343 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-141 „Dėl Komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T2-24 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.21 Galioja nuo 2018.02.24  Teisės aktų registras: 2018-02867-, 2018.
344 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-337 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-18 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.21    
345 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo TS-18 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.21 Galioja nuo 2018.02.23  Teisės aktų registras: 2018-02769-, 2018.
346 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. SAUSIO 11 D. NUTARIMO NR. 18 „DĖL GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-453 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.02.21    
347 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 18 „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių pavirtinimo“ pakeitimo projektas 17-3316(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.02.20 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.20   
348 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“  pakeitimo T-23 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.19    
349 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projekto ly ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.02.19    
350 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektas 17-10667(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.02.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.04.12 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.12   
351 Dėl Metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-20 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.15 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-03102-, 2018.
352 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų tvirtinimo TS-19 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.15 Galioja nuo 2018.06.01  Teisės aktų registras: 2018-02589-, 2018.
353 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir pap ... T-28 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.15 Galioja nuo 2018.02.21  Teisės aktų registras: 2018-02518-, 2018.
354 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo V17-14 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.15 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-02447-, 2018.
355 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-1856 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.15    
356 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-1854 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.15    
357 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo T1-26 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.14 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-02490-, 2018.
358 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-49 "Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių ir atliekų susidarymo normų patvirtinimo" pakeitimo 18-1687 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.13    
359 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO 18-1680 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.12    
360 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-132 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pri ... TS-18 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.09 Galioja nuo 2018.02.14  Teisės aktų registras: 2018-02215-, 2018.
361 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-1531 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.09   
362 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvo ... 18-1522 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.02.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.09   
363 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“  pakeitimo 18-1519 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.09    
364 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T3-17 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.08 Galioja nuo 2018.02.14  Teisės aktų registras: 2018-02240-, 2018.
365 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-136 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“ pakeitimo T3-18 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.08 Galioja nuo 2018.02.14  Teisės aktų registras: 2018-02241-, 2018.
366 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo T1-20 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.08 Galioja nuo 2018.02.09   
367 Dėl Rietavo savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 2017 m. sąmatos likučių paskirstymo 2018 metams ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 2018 metų sąmatos patvirtinimo T1-25 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.08 Galioja nuo 2018.02.08   
368 Dėl Rietavo savivaldybės 2017 metų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo T1-5 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.08 Galioja nuo 2018.02.08   
369 Dėl metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-1371 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.07    
370 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų tvirtinimo 18-1369 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.07    
371 Dėl Pakruojo rajono vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir tvarkymą apskaitos informacinės sistemos priežiūros, talpinimo ir konsultavimo paslaugų viešojo pirkimo komisijos sudarymo AV-81 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.02.05 Galioja nuo 2018.02.05   
372 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 30, 3415 straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto derinimo (6)-SD-61 Lietuvos savivaldybių asociacija Išvada 2018.02.05    
373 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1159 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.02 Galioja nuo 2018.02.09  Teisės aktų registras: 2018-01963-, 2018.
374 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. SAUSIO 11 D. NUTARIMO NR. 18 „DĖL GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-315 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.02.02    
375 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo 18-1190 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.02    
376 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-337 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-1157 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.02    
377 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-136 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“ pakeitimo 18-1129 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.01 Projektas priimtas nuo 2018.02.08   
378 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-1128 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.01 Projektas priimtas nuo 2018.02.08   
379 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos 18-1115 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.01    
380 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-132 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pr ... 18-1112 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.01    
381 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir pap ... 18-1083 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.01 Projektas priimtas nuo 2018.02.15   
382 Dėl Rietavo savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 2017 m. sąmatos likučių paskirstymo 2018 metams ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 2018 metų sąmatos patvirtinimo 18-1036 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.31 Projektas priimtas nuo 2018.02.08   
383 Dėl Rietavo savivaldybės 2017 metų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo 18-1014 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.31 Projektas priimtas nuo 2018.02.08   
384 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 18 „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių pavirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.01.31    
385 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 18 „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių pavirtinimo“ pakeitimo projektas 17-3316(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.01.31 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.31 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.01.31   
386 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-634 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-880 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.01.30 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01754-, 2018.
387 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-VIII-708 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo“ pripažinimo netekusiu galios T-VIII-881 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.01.30 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2018-01505-, 2018.
388 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-634 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-880 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.01.30    
389 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą T1-12 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.01.26    
390 Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų skundų dėl praleistų duomenų deklaravimo terminų atnaujinimo nagrinėjimo komisijos sudarymo 13-120 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.01.26 Galioja nuo 2018.01.27  Teisės aktų registras: 2018-01218-, 2018.
391 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo 18-867 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.26    
392 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Telšių rajono s ... T1-7 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.01.25 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2018-01343-, 2018.
393 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų tur ... 17-10667(2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.01.23    
394 Dėl kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo V13-33 Neringos savivaldybės administracija Įsakymas 2018.01.22 Galioja nuo 2018.01.22   
395 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. D1-410 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvar ... (17-2)-D8-367 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.01.18    
396 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. D1-410 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvar ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.01.18    
397 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. D1-410 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvar ... 18-574 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.01.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.01.22   
398 Dėl vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų projektų pakartotinio derinimo 17-14831 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.01.17    
399 Dėl vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatų pakartotinio derinimo 2R-291(3.33.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2018.01.15    
400 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų pripažinimo turinčiais valstybinę svarbą“ pripažinimo netekusi ... 18-159 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.01.15    
401 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Telšių rajono s ... 18-291 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.15 Projektas priimtas nuo 2018.01.25   
402 Dėl Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatų pakartotinio derinimo S-48 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos Išvada 2018.01.12    
403 Dėl Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos, kai ja negalima nustatyta tvarka naudotis, tvarkos aprašo projekto (27)-A4-359 Aplinkos apsaugos agentūra Išvada 2018.01.12    
404 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų pripažinimo turinčiais valstybinę svarbą“ pripažinimo netekusiu galios 18-159 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.01.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.11 iki 2018.01.18   
405 Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo A27(1)-70 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.01.10 Galioja nuo 2018.01.17  Teisės aktų registras: 2018-00659-, 2018.
406 Dėl vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos, kai ja negalima nustatyta tvarka naudotis, tvarkos aprašo patvirtinimo 6-(SD)-18 Lietuvos savivaldybių asociacija Išvada 2018.01.10    
407 DĖL VIENINGOS GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PAKARTOTINIO DERINIMO   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.01.09    
408 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-976 „Dėl vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-110 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.01.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.09   
409 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2, 30, 3415 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP Nr. 17-2082; TAIS NR. 17-15034) NV-69 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.01.09    
410 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2, 30, 34-15 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-41 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.01.04    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.