T ATLIEKOS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo Telšių rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7483 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.14    
2 Dėl Telšių rajono savivaldybės atstovo delegavimo kandidatu į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos narius 19-7509 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.14    
3 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto NR-366 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.06.13    
4 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556“ projekto NR-353 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.06.12    
5 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-391 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-7255 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.12    
6 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ 17-9860 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Išvada 2019.06.10    
7 Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų pakeitimo projekto derinimo 17-9860(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.06.10    
8 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo   Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556“ projekto 19-3422(4) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.06.06    
9 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8, 112 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-2461(2)“ projekto 19-6526 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.06.03    
10 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8, 11-2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-2461(2)“ projektui 19-6526 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.05.31    
11 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556 19-3422(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.03 iki 2019.06.07   
12 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-595 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Radvil ... T-27 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08676-, 2019.
13 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. AD1-2011 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo  ... AD1-881 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.05.31  Teisės aktų registras: 2019-08557-, 2019.
14 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8, 112 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-2461(2)“ projekto NR-331 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.05.29    
15 Direktyvos 2008/ 98/ eb ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ projekto atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.05.28    
16 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr.D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2019.05.28    
17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 17-9860(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.28 iki 2019.06.10   
18 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymo Nr.AV-755 ,,Dėl Pakruojo rajono gyventojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą komisijos sudarymo“ pakeitimo AV-362 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.27 Galioja nuo 2019.05.27   
19 Dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8, 11-2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-2461(2) 19-6526 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.27 iki 2019.05.31   
20 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1 TS - 271 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus paskyrimo ir sistemos organizavimo funkcijų perdavimo“ 2 punkto pakeitimo 19-6046 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.20    
21 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA  DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-595 „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVA ... 19-5764 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.15    
22 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1556“ PROJEKTO NV-1327   Išvada 2019.05.14    
23 Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. A-870 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo A-457 Joniškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.10 Galioja nuo 2019.05.14  Teisės aktų registras: 2019-07596-, 2019.
24 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556 19-3422(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.29 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.07   
25 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo 3-1734 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.05.06    
26 Dėl Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2917 4-01-4242 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2019.05.03    
27 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556“ projekto (19-3422(2) 19-3422(2) Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.04.29    
28 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556“ projekto 19-3422(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.04.26    
29 Dėl Rietavo savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą T1-11 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.25 Galioja nuo 2019.04.25   
30 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556 19-3422(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.23 iki 2019.04.29   
31 Dėl Rietavo savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 19-4563 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.19 Projektas priimtas nuo 2019.04.25   
32 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. AD1-2011 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo  ... AD1-667 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.18 Galioja nuo 2019.04.24  Teisės aktų registras: 2019-06599-, 2019.
33 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto 19-4160 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.04.17    
34 Dėl atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto ((24.37E)-5K-1904636)-6K-1902173 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.04.15    
35 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir nurodytu įsakymu patvirtintų taisyklių pakeitimo projekto NR-235 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.04.12    
36 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų , patvirtinimo 19-4225 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2019.04.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.11 iki 2019.04.18   
37 Lydraštis dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 ,,dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.04.10    
38 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.10    
39 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 19-4160 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.04.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.11 iki 2019.04.17 Reguliuojantis verslo sąlygas  
40 Dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto derinimo 3-1383 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.04.10    
41 Išvada dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 19-3818 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.04.09    
42 Išvada dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto NR-221 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.04.08    
43 Dėl atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto (6)-SD-214 Lietuvos savivaldybių asociacija Išvada 2019.04.05    
44 Dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-3818 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.04.05    
45 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556“ projekto NR-208 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.04.02    
46 Išvada dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 12, 30, 301, 302, 351 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 352, 353, 354, 355 straipsniais ir septintuoju1 skirsniu įstatymo projekto NR-205 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.04.01    
47 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1633 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.05  Teisės aktų registras: 2019-05523-, 2019.
48 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1632 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.05  Teisės aktų registras: 2019-05518-, 2019.
49 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. TS-19 "Dėl Kėdainių rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo TS-25 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05306-, 2019.
50 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-263 ,,Dėl Pakruojo dekanato religinės paskirties objektų savininkų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą“ pakeitimo T-91 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.03.29   
51 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo   Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556“ projekto 19-3422 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.03.29    
52 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto derinimo   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.03.29    
53 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. T1-53 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
54 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo T1-52 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.05.17  Teisės aktų registras: 2019-07761-, 2019.
55 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T2-54 Kretingos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-04956-, 2019.
56 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-104(E) „Dėl Akmenės  rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Akmenės r ... T-61 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.29  Teisės aktų registras: 2019-04872-, 2019.
57 Dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lydraštis (17)-D8-1250 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.03.28    
58 Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.03.28    
59 Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto  lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.28    
60 Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-3823 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.03.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.28 iki 2019.04.04 Reguliuojantis verslo sąlygas  
61 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 12, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30 ... 18-2303(2); 18-2301(2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.03.28    
62 Dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-3818 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.28 iki 2019.04.04 Reguliuojantis verslo sąlygas  
63 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio  29 d. sprendimo Nr. 1-321 „Dėl Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžių patvirtinimo“ pakeitimo 1-109 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.25 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-04893-, 2019.
64 Dėl koncesijos sutarties „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ termino pratęsimo 19-3680 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.25    
65 Dėl lėšų skyrimo lengvatoms už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą padengti A1-441 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.03.22    
66 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.22    
67 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas 19-3621 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.25 iki 2019.03.29   
68 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. TS-19 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 19-3565 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
69 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T2-70 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.21 Galioja nuo 2020.01.01  Teisės aktų registras: 2019-04761-, 2019.
70 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-139 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtini ... T2-69 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.21 Galioja nuo 2019.03.28  Teisės aktų registras: 2019-04760-, 2019.
71 Dėl Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto 18-2301(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.03.21    
72 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556 19-3422 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.21 iki 2019.03.28   
73 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-104(E) „Dėl Akmenės  rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir akmenės r ... 19-3242 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.19    
74 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 19-3136 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.19    
75 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo. 19-3134 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.19    
76 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 12, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30(4), 30(5), 30(6), 30(7), 30(8), 30(9), 35(2), 35(3), 35(4), 35(5) straipsniais ir septintuoju(1) ski ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.14    
77 Dėl Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.03.14    
78 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 12, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30(4), 30(5), 30(6), 30(7), 30(8), 30(9), 35(2), 35(3), 35(4), 35(5) straipsniais ir septintuoju(1) ski ... 18-2301(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.03.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.14 iki 2019.03.28   
79 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 12, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30(4), 30(5), 30(6), 30(7), 30(8), 30(9), 35(2), 35(3), 35(4), 35(5) straipsniais ir sept ... 18-2303(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.14 iki 2019.03.28   
80 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-104(E) „Dėl Akmenės  rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Akmenės r ... AVP-8 Akmenės rajono savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.03.14    
81 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-2812 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
82 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio mėn. 29 d. sprendimo Nr. 1-321 „Dėl Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžių patvirtinimo“ pakeitimo 19-2596 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.12    
83 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-2483 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
84 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-297 ,,Dėl Pakruojo rajono kolektyvinių mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, pakuočių atliekų esamų ir planuojamų konteinerių aikštelių išdėstymo schemų patvirtinimo ... T-44 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05   
85 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-139 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtini ... 19-2290 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.04    
86 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-2289 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.04    
87 Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T9-22 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.05  Teisės aktų registras: 2019-03511-, 2019.
88 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. V.TS-260 patvirtintos Elektrėnų savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos pakeitimo V.TS-29 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.27 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03681-, 2019.
89 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. V.TS-260 patvirtintų Elektrėnų savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo V.TS-28 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.27 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03682-, 2019.
90 Dėl lėšų paskyrimo atliekų tvarkymui DV-100 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.22    
91 Dėl rietavo savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 2018 m. sąmatos likučių paskirstymo 2019 metams ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 2019 metų sąmatos patvirtinimo T1-30 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.21   
92 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 301 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2640“ PROJEKTO NV-483   Išvada 2019.02.20    
93 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-634 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-1161 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.19 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02846-, 2019.
94 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2640 19-1979 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.19   
95 Dėl Rietavo savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 2018 m. sąmatos likučių paskirstymo 2019 metams ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 2019 metų sąmatos patvirtinimo 19-1909 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18 Projektas priimtas nuo 2019.02.21   
96 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 301 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2640“ PROJEKTO NV-360   Išvada 2019.02.07    
97 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 301 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2640 19-1186 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.05 . Išimtys: Į TAIS įkeltas lydraštis (word) - nepasirašytas ministro. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.05   
98 Dėl gyventojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą T1-23 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.01    
99 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T2-11 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01675-, 2019.
100 Dėl Telšių rajono savivaldybės atstovo delegavimo kandidatu į UAB „Telšių Regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos narius T1-46 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01733-, 2019.
101 Išvada dėl Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projekto NR-53 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.01.30    
102 Dėl Telšių rajono savivaldybės atstovo delegavimo kandidatu į UAB „Telšių Regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos narius 19-992 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.29 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
103 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-944 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.29    
104 Dėl Rietavo savivaldybės 2018 metų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo T1-15 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.24   
105 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 301 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2640 ((14.14E -03)-5K-1900786)-6K-1900490 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.01.24    
106 Direktyvos 2010/ 75/ ES 55 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projekto atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.01.24    
107 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.24    
108 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projektas 19-756 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.24 iki 2019.01.30   
109 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. viii-787 301 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. xiiip-2640“ projekto derinimo 1D-408 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.01.23    
110 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 ir 3 straipsnių bei įstatymo 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1412, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3423 straipsni ... 18-13788(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.22 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.22   
111 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Telšių rajono s ... 19-662 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.22    
112 Dėl Rietavo savivaldybės 2018 metų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo 19-448 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18 Projektas priimtas nuo 2019.01.24   
113 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 301 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2640 19-313 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.16   
114 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.11    
115 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-191 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.11 iki 2019.01.15   
116 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO NR. VIII-1183 2 IR 3 STRAIPSNIŲ BEI ĮSTATYMO 3 PRIEDĖLIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1412, LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEK ... NV-45   Išvada 2019.01.08    
117 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 ir 3 straipsnių bei įstatymo 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1412, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3423 straipsni ... 18-13788(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.22 . Išimtys: AM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.02   
118 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-36 "Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvir ... T-229 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21793-, 2018.
119 Dėl UAB ,,Pakruojo komunalininkas“ įkainių už komunalinių atliekų surinkimą ir transportavimą patvirtinimo T-314 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21   
120 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą  iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir  Šilalės r ... T1-275 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21218-, 2018.
121 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos  ... 18-15406 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.12.21    
122 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-491 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių bei atliekų ki ... T1-1204 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00086-, 2019.
123 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-1014 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo“ pakeitimo T1-1203 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00085-, 2019.
124 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T1-213 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.09  Teisės aktų registras: 2019-00235-, 2019.
125 Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. S1-222 „Dėl dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir rinkliavos dydžio nustatymo metodikos“ pakeitimo S1E-228 Trakų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.30  Teisės aktų registras: 2018-21942-, 2018.
126 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T2-279 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21431-, 2018.
127 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumažinimo T2-278 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21429-, 2018.
128 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr.T2-83 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo T2-318 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21245-, 2018.
129 Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-427 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-384 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21047-, 2018.
130 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-354 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo, Savivaldy ... 1-385 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20984-, 2018.
131 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-425, pakeitimo 1-383 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20981-, 2018.
132 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto NR-1002 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.20    
133 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 "Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 7-275 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21730-, 2018.
134 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Ataskaita 2018.12.19    
135 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2018.12.19    
136 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.12.19    
137 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.19    
138 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-15241 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.19 iki 2018.12.28   
139 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. B1-46 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-239 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už komun ... B1-282 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00091-, 2019.
140 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr.T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15154 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
141 Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties su uab ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pratęsimo ir papildymo T1-356 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.14    
142 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-36 ,,Dėl  Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patv ... 18-15012 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.14    
143 2018 m. birželio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/ 896 kuriuo nustatoma lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių metinio sunaudojimo apskaičiavimo metodika ir iš dalies keičiamas sprendimas 2005/ 270/ EB ir Lietuvos Respublikos aplinkos min ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.12.14    
144 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.14    
145 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo 18-14954 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.14 iki 2018.12.21   
146 Dėl rinkliavos mokėtojų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kintamosios dalies, sąrašo patvirtinimo T1-205 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.13   
147 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą  iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir  Šilalės  ... 18-14859 Šilalės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
148 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. AD1-2011 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo  ... AD1-2890 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.11 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-20233-, 2018.
149 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 2 D. SPRENDIMO NR. S1-222 „DĖL DVINARĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ IR RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS“  PAKEITIMO 18-14719 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
150 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-13972 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.12.11    
151 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-13958 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.12.11    
152 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-2296 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo“ pakeitimo 18-14529 Šilutės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
153 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-491 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių bei atliekų ki ... 18-14528 Šilutės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
154 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 18-14496 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
155 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-14466 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.08    
156 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-14465 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.08    
157 Dėl komunalinių atliekų tvarkymo Kauno mieste paslaugų teikimo sutarties sudarymo 18-14451 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
158 Dėl komunalinių atliekų tvarkymo Kauno mieste paslaugų teikimo sutarties sudarymo 18-14427 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
159 Dėl rinkliavos mokėtojų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kintamosios dalies, sąrašo patvirtinimo 18-14371 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
160 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJAI ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, VYKSIANČIAME 2018 M. GRUODŽIO 28 D. 18-14298 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.06    
161 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-942 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gamin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.05    
162 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-942 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gamin ... 18-14219 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05   
163 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-14215 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
164 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo pr ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.05    
165 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo pr ... 18-14216 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05 iki 2018.12.12   
166 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-14168 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
167 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumažinimo 18-14167 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
168 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO 18-14049 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.03    
169 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą T1-310 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30    
170 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-14020 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.30   
171 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1472 pripažinimo neteku ... 18-14013 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.30   
172 Išvada dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 ir 3 straipsnių bei įstatymo 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1412, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3423 st ... NR-933 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.30    
173 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo UAB „Kristiana“. T1-189 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29    
174 Dėl savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr.T-188(E) ,,Dėl Akmenės rajono komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo T-222 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19324-, 2018.
175 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Aiškinamasis raštas 2018.11.29    
176 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-13972 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.28 iki 2018.12.05   
177 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2018.11.29    
178 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Aiškinamasis raštas 2018.11.29    
179 Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-13958 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.28 iki 2018.12.05   
180 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, ... 18-13687 Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" Išvada 2018.11.28    
181 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 ir 3 straipsnių bei įstatymo 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1412, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3423 straipsni ... 18-13788 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.27 . Išimtys: AM prašymu grąžinamas <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.27   
182 Dėl administracijos direktoriaus 2018-03-15 įsakymo Nr. 30-791 „Dėl Savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą sąskaitos administravimo tvarkos aprašo“ pakeitimo 30-3597/ 18(2.1.1E-TD2) Vilniaus miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19014-, 2018.
183 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2018.11.23    
184 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Ataskaita 2018.11.23    
185 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.11.23    
186 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.23    
187 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ... 18-13687 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23 iki 2018.11.28  Pateikė Eugenijus Gentvilas
188 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-232 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.22   
189 Dėl  Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr.T-188(E) ,,Dėl Akmenės rajono komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo AVP-14 Akmenės rajono savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.21    
190 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-427 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo a ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.21    
191 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-354 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų  ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.21    
192 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, patvirtintos savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.21    
193 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo UAB„Kristiana“ 18-13423 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19    
194 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr.T-188(E) ,,Dėl Akmenės rajono komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo 18-13420 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19    
195 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 3, 20 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR 30 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2157“ PROJEKTO NV-3037   Išvada 2018.11.19    
196 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-13279 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16 iki 2018.11.20   
197 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1472 pripažinimo neteku ... 18-13274 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16 iki 2018.11.20   
198 Dėl 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo derinimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.11.15    
199 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.15    
200 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių  ... 18-13146 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.12.03   
201 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-425, pakeitimo 18-13140 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
202 Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-427 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-13138 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
203 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-354 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo, Savivaldy ... 18-13137 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
204 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo T-328 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.13 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18425-, 2018.
205 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-327 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.13 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18424-, 2018.
206 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo 18-13007 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.12    
207 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-13006 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.12    
208 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr.VIII-787 3, 20 straipsnių papildymo ir 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2157   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.11.12    
209 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr.VIII-787 3, 20 straipsnių papildymo ir 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2157 18-12276(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.12   
210 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3, 20 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. xiiip-2157“ projekto derinimo 1D-5527 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.11.09    
211 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-232 „Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.06    
212 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-232 „Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo ... 18-12811 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.06   
213 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 18-12782 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.05 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
214 Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių pakeitimo derinimo 18-12087 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.11.02    
215 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-12667 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.31 iki 2018.11.07   
216 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR.XIIIP-1555“ PROJEKTO NV-2880   Išvada 2018.10.31    
217 Dėl Pakruojo rajono gyventojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą komisijos nuostatų tvirtinimo AV-734 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.30 Galioja nuo 2018.10.30   
218 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROEJKTO NR. XIIIP-1555“ PROJEKTO (TAP-18-1497(3); TAIS NR. 18-10817(3)) NV-2871   Pažyma 2018.10.30    
219 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10817(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.30   
220 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2018.10.29    
221 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.29    
222 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12618 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.11.06   
223 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis 18-12613 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.29    
224 Dėl Pakruojo dekanato religinės paskirties objektų savininkų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą T-263 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.29 Galioja nuo 2018.10.29   
225 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto 18-12087 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.26    
226 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo UAB „Neringos vanduo“. T1-137 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25    
227 Dėl pakuočių atliekų surinkimo konteinerių perdavimo pagal panaudos sutartį T-984 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.29   
228 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sasun“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-209 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.25   
229 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1454 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17147-, 2018.
230 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo"   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.23    
231 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014?2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo" 18-12349 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.23 iki 2018.11.07   
232 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2461 4-01-8385 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.10.19    
233 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3, 20 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2157 projektas 18-12276 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19   
234 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIIIi-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr.XIIIP-1555“ projekto NV-2768   Išvada 2018.10.17    
235 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-12087 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.17 iki 2018.10.31   
236 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10817(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
237 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-12001 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
238 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-11996 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
239 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-11984 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.15 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.16 . Išimtys: Į TAIS įkelti įstatymų projektai kaip nutarimo priedai (nėra TAIS reg. Nr.). Kiekvienas teisės akto projektas turi turėti TAIS registracijos numerį (žiūrėkite TAIS'e pirmąją užregistruotą versiją). Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
240 Dėl pakuočių atliekų surinkimo konteinerių perdavimo pagal panaudos sutartį 18-11814 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
241 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos netaikymo UAB „Kristiana“. 18-11656 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.10    
242 Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo UAB „Neringos vanduo“. 18-11658 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.10    
243 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sasun“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 18-11490 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.04 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
244 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą T1-242 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.28 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15603-, 2018.
245 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 30-1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1877“ PROJEKTO NV-2553   Išvada 2018.09.27    
246 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROEJKTO NR. XIIIP-1555“ PROJEKTO (TAP-18-1497; TAIS NR. 18-10817) NV-2549   Pažyma 2018.09.27    
247 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROEJKTO NR.XIIIP-1555“ PROJEKTO NV-2543   Išvada 2018.09.26    
248 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (16)-A4(e)-1317 Aplinkos apsaugos agentūra Išvada 2018.09.26    
249 Dėl UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ veiklos audito atlikimo paslaugos įsigijimo A1-1562 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.25    
250 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl Akmenės rajono komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų teikimo“ pakeitimo ir pavedimo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui T-188 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.25    
251 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Pažyma 2018.09.25    
252 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.09.25    
253 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.25    
254 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtin ... 18-11150 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.25 iki 2018.09.28   
255 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Atliekų tvarkymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4758(2) 4-01-7401 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.09.25    
256 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl Akmenės rajono komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų teikimo“ pakeitimo ir pavedimo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui 18-10978 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
257 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1877 18-10230(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.20 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.03 iki 2018.09.07   
258 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS ĮSTATYMO NR. VIII-2025 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 34 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO  ... NV-2471   Išvada 2018.09.19    
259 Derinimo pažyma dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555“   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.09.18    
260 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10817 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.18 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.27 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.18   
261 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Pažyma 2018.09.17    
262 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.09.17    
263 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.17    
264 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-10796 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.18 iki 2018.09.24   
265 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787   30-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1877“ projekto 18-10230 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.09.13    
266 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-10559 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.13   
267 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-10548 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.13   
268 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Pažyma 2018.09.12    
269 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.09.12    
270 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.12    
271 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-10502 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.12 iki 2018.09.19   
272 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555“ projekto 18-10201 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.09.10    
273 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555“ projekto NR-679 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.09.07    
274 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1877 18-10230 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.09.06    
275 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-512 „Dėl pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) perdavimo“ pakeitimo T3-274 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14104-, 2018.
276 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1877 18-10230 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.03 iki 2018.09.07   
277 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10201 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.31 iki 2018.09.07   
278 DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VI-372 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ KOMPENSAVIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠ ... T-VIII-1042 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
279 DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-634 ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO T-VIII-1041 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
280 DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VI-372 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ KOMPENSAVIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠ ... T-VIII-1042 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28    
281 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-VI-372 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensavimo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo ... T-VIII-1042 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-14007-, 2018.
282 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-634 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-1041 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: 1.5 papunktis įsigalioja 2018-09-06.  Teisės aktų registras: 2018-14008-, 2018.
283 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl Nenaudojamo nekilnojamojo turto savininkų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio, są ... 18-9825 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22    
284 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-512 „Dėl pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) perdavimo“ pakeitimo 18-9786 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22    
285 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS ĮSTATYMO NR. VIII-2025 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 34 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO  ... NV-2106   Pažyma 2018.08.09    
286 DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS ĮSTATYMO NR. VIII-2025 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 34 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO ... NV-2105   Išvada 2018.08.09    
287 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-9030 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.09 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.27   
288 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 18-4956(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.09 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.27   
289 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. 5TS-387 „Dėl Gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo“ pripažinimo netekusiu galios 5TS-1387 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-12289-, 2018.
290 Pasiūlymas dėl „Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-974 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 18-8613 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Išvada 2018.07.18    
291 Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-974 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.07.11    
292 Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-974 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.11    
293 Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-974 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-8613 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.11 iki 2018.07.18   
294 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-444 „Dėl atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių tvirtinimo“ pakeitimo 1-1608 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.04 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11671-, 2018.
295 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo pr ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.04    
296 Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo pr ... 17-10667(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.04   
297 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenių atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą T-170 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.06.29   
298 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą T1-185 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29    
299 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-183, patvirtinimo nauja redakcija T-218 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11677-, 2018.
300 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-83 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo T2-177 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.04  Teisės aktų registras: 2018-11147-, 2018.
301 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-264 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 1TS-136 Jonavos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-11035-, 2018.
302 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo T-189 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11266-, 2018.
303 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, ... 18-8101 Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" Pastaba 2018.06.28    
304 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-609 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-1119 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.03  Teisės aktų registras: 2018-11023-, 2018.
305 Dėl įgaliojimo suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui atstovauti savivaldybei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame dalininkų susirinkime, vyksiančiame 2018 m. liepos 9 d. 18-8296 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.27    
306 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-8244 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.27    
307 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-609 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-8152(3) Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.26    
308 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-8181 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.26 Projektas priimtas nuo 2018.06.28   
309 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių atliekų priėmimo punktų uždarymo" projekto AVP-1 Akmenės rajono savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.06.25    
310 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.06.22    
311 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ... 18-8101 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.25 iki 2018.06.29   
312 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-137 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.21   
313 Dėl A. M. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą T-136 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.21   
314 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. K-335 „Dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios K-114 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.23  Teisės aktų registras: 2018-10322-, 2018.
315 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Atliekų tvarkymo įstatymo ir Žuvininkystės įstatymo projektų 4-01-4845 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.06.19    
316 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO NR. 709 „DĖL SAUGOMŲ TERITORIJŲ STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO,  ... NV-1581   Išvada 2018.06.19    
317 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. LIEPOS 15 D. NUTARIMO NR. 780 „DĖL REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMO PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO TURINČIAIS VALSTYBINĘ SVARBĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIO ... NV-1573   Išvada 2018.06.18    
318 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų pripažinimo turinčiais valstybinę svarbą“ pripažinimo netekusiu galios 18-3963(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.30 iki 2018.04.09   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.