T PAVOJINGOS ATLIEKOS. 2019.01.06 1-a   savaitė Lietuvos chemijos srities teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   ?   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo T1-356 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27    
2 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.12.19    
3 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.19    
4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.19    
5 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-15241 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.19 iki 2018.12.28   
6 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-138 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-354 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20950-, 2018.
7 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15103 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
8 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ įstatų patvirtinimo AV-847 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.11 Galioja nuo 2018.12.11   
9 Dėl aplinkos ministro įsakymo pakeitimo projekto derinimo (17-2)-D8-5710 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.12.05    
10 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
11 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
12 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2018.11.29    
13 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Aiškinamasis raštas 2018.11.29    
14 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.11.23    
15 dėl Lietuvos Respublikos teisės akto derinimo   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.11.21    
16 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ įstatų patvirtinimo AV-763 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.09   
17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo pakeitimo projekto derinimo 18-12087 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.11.06    
18 Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių pakeitimo derinimo 18-12087 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.11.02    
19 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROEJKTO NR. XIIIP-1555“ PROJEKTO (TAP-18-1497(3); TAIS NR. 18-10817(3)) NV-2871   Pažyma 2018.10.30    
20 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10817(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.30   
21 Dėl įsakymo pakeitimo projekto derinimo (17-2)-D8-5149 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.10.29    
22 DĖL IŠVADOS ĮSTATYMO PROJEKTUI 18-11675 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.10.29    
23 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 m. Strateginio plėtros plano patvirtinimo B-TS-1234 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17158-, 2018.
24 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo A-731(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16853-, 2018.
25 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto 18-12087 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.26    
26 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-10463(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.02   
27 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1454 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17147-, 2018.
28 Dėl mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto derinimo ((14.12E-01)-5K-1818340)-6K-1805546 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.10.19    
29 Dėl įstatymo pakeitimo projekto 18-11674 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Pastaba 2018.10.19    
30 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 18-693(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19 iki 2018.11.05   
31 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo 18-12099 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.17    
32 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.10.17    
33 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-12087 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.17 iki 2018.10.31   
34 Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.10.16    
35 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10817(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
36 Dėl įstatymo pakeitimo projekto 18-11675 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.10.10    
37 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11674 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.10.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.10 iki 2018.10.19   
38 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo T-229 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.01   
39 Dėl Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis ataskaitos patvirtinimo T-200 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.27   
40 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROEJKTO NR. XIIIP-1555“ PROJEKTO (TAP-18-1497; TAIS NR. 18-10817) NV-2549   Pažyma 2018.09.27    
41 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROEJKTO NR.XIIIP-1555“ PROJEKTO NV-2543   Išvada 2018.09.26    
42 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.09.25    
43 Derinimo pažyma dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555“   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.09.18    
44 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10817 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.18 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.27 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.18   
45 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.09.17    
46 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.17    
47 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-10796 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.18 iki 2018.09.24   
48 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.09.12    
49 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-10463 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.11 iki 2018.09.24   
50 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10201 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.31 iki 2018.09.07   
51 Dėl savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo T-168 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.08.30  Teisės aktų registras: 2018-13582-, 2018.
52 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo  Nr. TS-31 „Dėl Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių ir sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo 18-9518 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.14 Projektas priimtas nuo 2018.08.29   
53 Dėl savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. Sprendimo Nr.T-22 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo 18-9450 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.13    
54 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 34 straipsnio pakeitimo projekto 4-01-5340 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.07.09    
55 Dėl Kelmės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo T-219 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11678-, 2018.
56 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-264 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 1TS-136 Jonavos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-11035-, 2018.
57 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirti ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.06.22    
58 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. ... 18-7712 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymo projektas 2018.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.18 iki 2018.06.25 Reguliuojantis verslo sąlygas  
59 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.11    
60 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.11   
61 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 1ts-264 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 18-7186 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.08    
62 Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-835 „Dėl Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, s ... 18-6909 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.30 iki 2018.05.31   
63 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto teikimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Teikimas 2018.05.23    
64 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.23    
65 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas 18-6551 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.05.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.23   
66 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų keitimo A-780 Šiaulių miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.18  Teisės aktų registras: 2018-07924-, 2018.
67 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.17    
68 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6160 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.05.24   
69 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir reg ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.11    
70 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir reg ... 18-5833 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.11 iki 2018.05.25   
71 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio įstatinio kapitalo padidinimo ir įstatų patvirtinimo A-601 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.08 Negalioja nuo 2018.06.02 . Išimtys: Įsakymas netenka galios įregistravus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-732 pakeistus uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Galioja nuo 2018.05.09 iki 2018.06.01  Teisės aktų registras: 2018-07444-, 2018.
72 Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. D1-218/ i-76 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo projekto   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.04    
73 Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. D1-218/ i-76 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo projekto 18-5597 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.04 iki 2018.05.18   
74 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-84 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.30 Galioja nuo 2018.04.30   
75 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1556 18-5465 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.02 iki 2018.05.08   
76 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4“ PROJEKTO (TAP NR. 17-1652(3); TAIS NR. 18-4839) NV-1049 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.04.24    
77 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-72 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.19    
78 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto (17-2)-D8-2174 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.04.17    
79 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas 18-4669 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.16    
80 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-4670 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.16    
81 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-74 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.30 Galioja nuo 2018.03.30   
82 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos tvirtinimo AV-303 Rokiškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.10  Teisės aktų registras: 2018-05692-, 2018.
83 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.20    
84 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.03.20    
85 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.03.20    
86 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.20    
87 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas 18-3182 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.30 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.20   
88 Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-364(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.15   
89 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas 17-323(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.15   
90 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto (17-2)-D8-1491 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.03.09    
91 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas 18-2301 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.05   
92 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo B-TS-972 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.23 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-03161-, 2018.
93 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T2-28 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.22 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-03149-, 2018.
94 Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo T-54 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.20    
95 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 18-1966 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.20    
96 Dėl panaudos sutarties pratęsimo T-24 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.19    
97 Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  2018 metų priemonių sąmatos patvirtinimo T-22 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.19 Galioja nuo 2018.02.20  Teisės aktų registras: 2018-02493-, 2018.
98 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 18-1801 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.14    
99 Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  2018 metų priemonių sąmatos patvirtinimo 18-1556 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.12    
100 Dėl panaudos sutarties pratęsimo 18-1545 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.09    
101 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projekto derinimo (26.19-81)-3-470 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.02.07    
102 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas 17-323(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.06 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.06   
103 Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-364(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.06 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.06   
104 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 17-8592(7) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.01.31 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.01.31   
105 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 17-8592(6) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.01.23 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.01.31 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.01.23   
106 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 18-693 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.01.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.23   
107 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 17-8592(5) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.01.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.19 iki 2018.01.22   
108 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. D1-410 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvar ... (17-2)-D8-367 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.01.18    
109 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-976 „Dėl vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-110 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.01.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.09   
110 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2, 30, 3415 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP Nr. 17-2082; TAIS NR. 17-15034) NV-69 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.01.09    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.