T AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONĖS. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 18-12180(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.09   
2 Dėl Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15261 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.19 iki 2018.12.27   
3 Dėl Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-14461 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.12.13   
4 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2018.11.29    
5 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 ir 12-7 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 4-1, 4-2, 4-3 straipsniais ir priedo pakeitimo įstatymo projektas 18-13354(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.28   
6 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 6, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 12-3, 12-4 ir 12-7 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-13354(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.26   
7 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 123, 124 ir 127 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 41, 42, 43 ir 62 straipsniais įstatymas 18-13354 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.19    
8 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 123, 124 ir 127 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 41, 42, 43 ir 62 straipsniais įstatymas 18-13354 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16   
9 Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. I-380 „Dėl gyvūnų laikymo Zarasų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo I(6.6 E)-530 Zarasų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18155-, 2018.
10 Dėl žemės mokesčio 18-9303(2) Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22 Projektas priimtas nuo 2018.08.23   
11 Dėl žemės mokesčio 18-9303 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.08    
12 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-675 „Dėl stumbro (bison bonasus l.) apsaugos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-836 „Dėl Stumbro (bison bonas ... 18-8997 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.25    
13 Dėl Gyvūnų laikymo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo AV-412 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.06.19 Galioja nuo 2018.06.26  Teisės aktų registras: 2018-10361-, 2018.
14 Dėl  įsakymo projekto derinimo (17-3)-D8-3054 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.06.06    
15 Dėl Gyvūnų laikymo Jurbarko rajone taisyklių patvirtinimo O1-616 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.06.02  Teisės aktų registras: 2018-08949-, 2018.
16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 710 „Dėl Leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje cheminių augalų apsaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios projektas 18-4783(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.05.29    
17 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. BIRŽELIO 14 D. NUTARIMO NR. 710 „DĖL LEIDŽIAMŲ NAUDOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE CHEMINIŲ AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALI ... NV-1270   Išvada 2018.05.17    
18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 710 „Dėl Leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje cheminių augalų apsaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios projektas 18-4783(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.05.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.21 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.16   
19 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-675 „Dėl stumbro (bison bonasus l.) apsaugos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-836 „Dėl stumbro (bison bonas ... 18-5666 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.08 iki 2018.05.17   
20 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. A1-713 „Dėl Gyvūnų laikymo Kretingos rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-392 Kretingos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.07 Galioja nuo 2018.05.09  Teisės aktų registras: 2018-07405-, 2018.
21 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų 18-2027(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.05.04    
22 Dėl Vyriausybės nutarimų projektų 18-2027(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.04.27    
23 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1439 "Dėl Leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių ir Augalų apsaugo ... NR-337 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.04.25    
24 Dėl Vyriausybės nutarimų projektų 18-2027(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.04.24    
25 Išvada dėl  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų 18-2027(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.04.24    
26 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 18-4186 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.04.19    
27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 710 „Dėl Leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje cheminių augalų apsaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios projektas 18-4783 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.04.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.17 iki 2018.04.27   
28 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas 18-4669 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.16    
29 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-4186 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.04.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.09 iki 2018.04.16   
30 DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO 1S-552 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Išvada 2018.03.30    
31 Dėl Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių patvirtinimo A-415 Šiaulių miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.03.16 Galioja nuo 2018.03.17  Teisės aktų registras: 2018-04103-, 2018.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.