T AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONĖS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VIII-1610 2, 3, 10, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-3155(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.28   
2 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 19-5567 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.05.21    
3 Dėl Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-6107 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2019.05.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.20 iki 2019.05.24   
4 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 12, 110, 112 IR 257 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 19-4290 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.05.15    
5 Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VIII-1610 2, 3, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-3155(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
6 Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-107 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
7 Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VIII-1610 2, 3, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-3155 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2019.03.29   
8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 18-12180(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.09   
9 Dėl Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15261 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.19 iki 2018.12.27   
10 Dėl Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-14461 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.12.13   
11 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2018.11.29    
12 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 ir 12-7 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 4-1, 4-2, 4-3 straipsniais ir priedo pakeitimo įstatymo projektas 18-13354(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.28   
13 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 6, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 12-3, 12-4 ir 12-7 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-13354(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.26   
14 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 123, 124 ir 127 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 41, 42, 43 ir 62 straipsniais įstatymas 18-13354 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.19    
15 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 123, 124 ir 127 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 41, 42, 43 ir 62 straipsniais įstatymas 18-13354 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16   
16 Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. I-380 „Dėl gyvūnų laikymo Zarasų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo I(6.6 E)-530 Zarasų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18155-, 2018.
17 Dėl žemės mokesčio 18-9303(2) Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22 Projektas priimtas nuo 2018.08.23   
18 Dėl žemės mokesčio 18-9303 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.08    
19 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-675 „Dėl stumbro (bison bonasus l.) apsaugos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-836 „Dėl Stumbro (bison bonas ... 18-8997 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.25    
20 Dėl Gyvūnų laikymo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo AV-412 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.06.19 Galioja nuo 2018.06.26  Teisės aktų registras: 2018-10361-, 2018.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.